Skripta Osnove financija -lektorirano bez znakova - final financija - Tomislava...  Skripta â€‍Osnove

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Skripta Osnove financija -lektorirano bez znakova - final financija - Tomislava...  Skripta...

 • PREDGOVOR

  44

  SKRIPTA OSNOVE FINANCIJA

  Tomislava Pavić Kramarić SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

 • SADRŽAJ

  i

  1. Uvod u financije .............................................................................................................................. 1

  1.1. Pojam i važnost financija......................................................................................................... 1

  1.2. Financijski sektor i financijske transakcije .............................................................................. 4

  2. Novac i njegove funkcije ................................................................................................................. 8

  2.1. Pojmovno definiranje novca .................................................................................................... 8

  2.2. Povijest novca ........................................................................................................................ 12

  2.3. Povijest novca u Hrvatskoj .................................................................................................... 18

  2.4. Novčani sustavi ..................................................................................................................... 24

  3. Devizni tečaj .................................................................................................................................. 28

  3.1. Vrste deviznih tečajeva.......................................................................................................... 29

  3.1.1. Sustav fiksnih deviznih tečajeva.................................................................................... 30

  3.1.2. Sustav fluktuirajućih deviznih tečajeva ......................................................................... 36

  3.2. Tečajni režim u Republici Hrvatskoj ..................................................................................... 37

  4. Institucije međunarodnog monetarnog sustava ............................................................................. 40

  4.1. Međunarodni monetarni fond ................................................................................................ 40

  4.1.1. Povijesni razvoj MMF-a ................................................................................................ 42

  4.1.2. Članstvo u MMF-u ........................................................................................................ 46

  4.1.3. Specijalna prava vučenja ............................................................................................... 48

  4.1.4. Hrvatska i MMF ............................................................................................................ 50

  4.2. Svjetska banka ....................................................................................................................... 52

  4.2.1. Međunarodna banka za obnovu i razvoj ........................................................................ 54

  4.2.1.1. Financiranje Svjetske banke .................................................................................. 56

  4.2.1.2. Svjetska banka i Hrvatska ..................................................................................... 57

  4.2.2. Međunarodna financijska korporacija ........................................................................... 59

  4.2.3. Međunarodno udruženje za razvoj ................................................................................ 60

  4.2.4. Agencija za multilateralno garantiranje investicija ....................................................... 61

  4.2.5. Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova ............................................. 63

  5. Kredit ............................................................................................................................................. 68

  5.1. Vrste kredita .......................................................................................................................... 68

  5.1.1. Kratkoročni kredit ......................................................................................................... 71

  5.1.1.1. Lombardni kredit ................................................................................................... 71

 • SADRŽAJ

  ii

  5.1.1.2. Kredit po tekućem računu ..................................................................................... 72

  5.1.1.3. Kreditna linija ........................................................................................................ 73

  5.1.1.4. Bankarska garancija ............................................................................................... 73

  5.1.2. Dugoročni kredit ............................................................................................................ 74

  5.1.2.1. Hipotekarni kredit .................................................................................................. 75

  5.1.2.2. Investicijski kredit ................................................................................................. 76

  6. Vremenska dimenzija novca.......................................................................................................... 79

  6.1. Buduća vrijednost i ukamaćivanje ......................................................................................... 79

  6.2. Sadašnja vrijednost i diskontiranje ........................................................................................ 87

  7. Financijske institucije .................................................................................................................... 94

  7.1. Depozitne financijske institucije ........................................................................................... 96

  7.1.1. Banke ............................................................................................................................. 96

  7.1.1.1. Povijest banaka ...................................................................................................... 99

  7.1.1.2. Vrste banaka ........................................................................................................ 100

  7.1.1.3. Bankovni poslovi ................................................................................................. 104

  7.2. Nedepozitne financijske institucije ...................................................................................... 108

  7.2.1. Investicijski fondovi .................................................................................................... 108

  7.2.1.1. Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom .............................................. 109

  7.2.1.2. Alternativni investicijski fondovi ........................................................................ 111

  7.2.2. Društva za osiguranje .................................................................................................. 114

  7.2.3. Društva za leasing ....................................................................................................... 119

  7.2.4. Mirovinski fondovi ...................................................................................................... 121

  8. Financijska tržišta ........................................................................................................................ 128

  8.1. Tržište novca ....................................................................................................................... 130

  8.1.1. Instrumenti tržišta novca ............................................................................................. 131

  8.1.1.1. Trezorski zapisi ................................................................................................... 131

  8.1.1.2. Blagajnički zapisi ................................................................................................ 134

  8.1.1.3. Komercijalni zapisi .............................................................................................. 135

  8.1.1.4. Sporazum o reotkupu ........................................................................................... 138

  8.2. Tržište kapitala .................................................................................................................... 139

  8.2.1. Instrumenti tržišta kapitala .......................................................................................... 141

  8.2.1.1. Dionice ................................................................................................................ 142

 • SADRŽAJ

  iii

  8.2.1.2. Obveznice ............................................................................................................ 144

  9. Monetarna politika ...................................................................................................................... 152

  9.1. Tradicionalni instrumenti monetarne politike ..................................................................... 152

  9.1.1. Diskontna politika ....................................................................................................... 153

  9.1.2. Politika otvorenog tržišta ............................................................................................. 154