Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih .2017-07-19  Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih financija Dragi

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih .2017-07-19  Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih financija...

 • Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih financija

  Dragi nai studenti,

  Pred vama je skripta za ponavljanje za 2.kolokvij iz kolegija POSLOVNE

  FINANCIJE. Prije nego krenete s itanjem, samo da pojasnimo neke stvari:

  - Ovo je skripta, koja predstavlja materijal za PONAVLJANJE, a ne za uenje.

  Slubena literatura vam je dostupna na stranicama fakulteta. Svakako

  preporuamo itanje knjige Silvije Orsag: Poslovne financije, koju moete

  kupiti ili posuditi u knjinici i pohaanje predavanja te praenje prezentacija

  uz nadopunu.

  - Ova skripta je samo pregled najvanijih dijelova gradiva i nije slubena

  literatura, ve samo skup biljeki izvaenih iz razne literature, ponajprije iz

  knjige koja je slubena literatura.

  ELIMO VAM PUNO SREE S UENJEM!!!

 • Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih financija

  SADRAJ

  7. VREDNOVANJE DIONICA .................................................................................. 1

  7.1. Nominalna vrijednost dionica ...................................................................... 1

  7.1.1. Trina vrijednost dionica ..................................................................... 1

  7.1.2. Vrijednost za razdoblje dranja ............................................................. 3

  7.1.3. Sadanja vrijednost dividendi ................................................................ 4

  7.1.4. Model trine kapitalizacije.................................................................... 7

  7.1.5. Model kapitalizacije dividendi ................................................................ 8

  7.2. Prinosi na dionice ....................................................................................... 8

  7.3. Financiranje dionicama ............................................................................. 10

  7.3.1. Prava dioniara .................................................................................. 11

  7.3.2. Raunovodstvena obiljeja dionica ...................................................... 13

  7.4. Preferencijalne dionice .............................................................................. 16

  7.4.1. Obiljeja preferencijalnih dionica ......................................................... 17

  7.4.2. Vrijednost povlatenih dionica ............................................................. 19

  7.4.3. Razvrstavanje preferencijalnih dionica ................................................. 19

  8. TROAK KAPITALA ......................................................................................... 22

  8.1. Pristupi odreivanju pojma troak kapitala ................................................. 23

  8.2. Struktura kapitala ..................................................................................... 24

  8.3. Pojedinani trokovi kapitala ..................................................................... 28

  8.3.1. Troak duga ...................................................................................... 29

  8.3.2. Troak povlatene glavnice ................................................................. 29

  8.3.3. Troak obine glavnice ....................................................................... 29

  8.3.4. Troak kapitala nakon poreza ............................................................. 31

  8.3.5. Troak novoemitirano kapitala ............................................................ 31

  8.3.6. Troak zadranih zarada ..................................................................... 32

  8.3.7. Amortizacija ....................................................................................... 32

  8.4. Ukupni troak kapitala .............................................................................. 33

  8.4.1. Problem utvrivanja pondera .............................................................. 33

  8.4.2. Troak kapitala kao granica investicijskog horizonta ............................. 34

 • Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih financija

  8.4.3. Marginalni i inkrementalni troak kapitala ............................................ 34

  9. BUDETIRANJE KAPITALA .............................................................................. 36

  9.1. Financijske i realne investicije ................................................................... 36

  9.2. Karakteristike projekata ............................................................................ 37

  9.2.1. Dugoroan karakter projekata ............................................................. 38

  9.2.2. Vremenski raskorak ulaganja i uinaka. ............................................... 38

  9.2.3. Meuovisnost investiranja i financiranja ............................................... 39

  9.2.4. Rizik i neizvjesnost ............................................................................. 39

  9.3. Financijska efikasnost ............................................................................... 40

  9.3.1. Klasifikacija novanih tokova projekta.................................................. 40

  9.3.2. Pristupi analizi novanih tokova ........................................................... 41

  9.4. Vrste investicijskih projekata ..................................................................... 41

  9.5. Postupak budetiranja kapitala .................................................................. 47

  9.6. Vanost budetiranja kapitala .................................................................... 48

  9.7. Metode financijskog odluivanja ................................................................ 48

  9.8. Pravila budetiranja kapitala ..................................................................... 49

  9.8.1. Razdoblje povrata (tp) ........................................................................ 49

  9.8.2. Diskontirano razdoblje povrata (dtp) ................................................... 51

  9.8.3. ista sadanja vrijednost (S0) ............................................................. 52

  9.8.4. Interna stopa profitabilnosti (IRR) ....................................................... 54

  9.8.5. Indeks profitabilnosti (Pi) .................................................................... 56

  9.8.6. Odnos koristi i rtava .......................................................................... 57

  9.8.7. Kriterij anuiteta .................................................................................. 57

  9.9. Izbor optimalnog projekta ......................................................................... 58

  9.9.1. Tipovi investicijskih odluka .................................................................. 58

  9.9.2. Ocjena individualne efikasnosti projekta .............................................. 59

  9.9.3. Rangiranje projekata .......................................................................... 59

  9.9.4. Meusobno iskljuivi projekti .............................................................. 59

  9.9.5. SADANJA VRIJEDNOST vs. INTERNA STOPA PROFITABILNOSTI: ........ 61

  9.9.6. ISTA SADANJA VRIJEDNOST VS. INDEKS PROFITABILNOSTI ............ 62

  9.9.7. ISTA SADANJA VRIJEDNOST vs. RAZDOBLJE POVRATA .................... 62

  9.10. Procjena novanih tokova projekta .......................................................... 63

 • Skripta za 2.kolokvij iz Poslovnih financija

  9.10.1. Procjena investicijskih trokova ......................................................... 66

  9.11. Prognoza istih novanih tokova .............................................................. 69

  9.12. Odreivanje vijeka efektuiranja projekta .................................................. 70

  9.12.1 Specifinosti novanih tokova zamjene ................................................... 71

  9.13. Rizik i neizvjesnost projekta .................................................................... 71

  10. UPRAVLJANJE OBRTNIM KAPITALOM PODUZEA ........................................... 78

  10.1. Upravljanje tekuom imovinom ............................................................... 78

  10.2. Kratkorono financiranje ......................................................................... 79

  10.2.1. Robni kredit ..................................................................................... 79

  10.2.2. Trgovaki krediti .............................................................................. 80

  10.2.3. Kratkoroni bankovni krediti (zajam) ................................................. 80

  10.2.4. Faktoring ......................................................................................... 83

  11. DUGORONO FINANCIRANJE ........................................................................ 85

  11.1. Investicijsko bankarstvo .......................................................................... 85

  11.2. Emisija vrijednosnih papira ...................................................................... 85

  11.2.1. Ograniena emisija ........................................................................... 86

  11.2.2. Otvorena emisija .............................................................................. 86

  11.3. Vlastito vs. tue financiranje ................................................................... 87

  11.4. Interno vs. eksterno financiranje ............................................................. 88

  11.5 Dileme o naknadama financiranja ............................................................. 89

  11.5.1.Fiksne vs varijabilne naknade ...............