25
Predavanje liječnika Predavanje liječnika obiteljske medicine za obiteljske medicine za sastanak Udruženja sastanak Udruženja obiteljskih liječnika obiteljskih liječnika Kantona Sarajevo Kantona Sarajevo Septembar, 2011. Septembar, 2011.

Septembar, 2011

  • Upload
    zeroun

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanje liječnika obiteljske medicine za sastanak Udruženja obiteljskih liječnika Kantona Sarajevo. Septembar, 2011. Nove smijernice u lijećenju dislipidemija. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Septembar, 2011

Predavanje liječnika obiteljske Predavanje liječnika obiteljske medicine za sastanak Udruženja medicine za sastanak Udruženja

obiteljskih liječnika Kantona obiteljskih liječnika Kantona SarajevoSarajevo

Septembar, 2011.Septembar, 2011.

Page 2: Septembar, 2011

Nove smijernice u lijećenju Nove smijernice u lijećenju dislipidemijadislipidemija

Page 3: Septembar, 2011

Na Evropskom kardiološkom Kongresu u Na Evropskom kardiološkom Kongresu u Parizu krajem augusta ove godine Parizu krajem augusta ove godine predstavljene su nove smijernice u liječenju predstavljene su nove smijernice u liječenju dislipidemija, koje su sastavile Evropsko dislipidemija, koje su sastavile Evropsko kardiološko društvo i Evropsko društvo za kardiološko društvo i Evropsko društvo za aterosklerozu.aterosklerozu.

Tiskane su u njihovim zvaničnim novinama Tiskane su u njihovim zvaničnim novinama “Europian Heart Journal” i “Atherosclerosis”“Europian Heart Journal” i “Atherosclerosis”

Page 4: Septembar, 2011

Dislipidemije su jedan od najvažnijih čimbenika za Dislipidemije su jedan od najvažnijih čimbenika za nastanak KVB.nastanak KVB.

Procjena ukupnog rizika za KVB, a ne samo Procjena ukupnog rizika za KVB, a ne samo jednog čimbenika.jednog čimbenika.

Ukupni rizik se procjenjuje na temelju SCORE Ukupni rizik se procjenjuje na temelju SCORE tablica koje se mjere na podatcima o ukupnom tablica koje se mjere na podatcima o ukupnom holesterolu, TA, pušenju, životnoj dobi i spolu.holesterolu, TA, pušenju, životnoj dobi i spolu.

Apsolutni rizik izražen kao rizik da osoba dobije Apsolutni rizik izražen kao rizik da osoba dobije neku od kardiovaskularnih bolesti u narednih 10 neku od kardiovaskularnih bolesti u narednih 10 godina.godina.

Page 5: Septembar, 2011

HDL holesterol je pokazatelj koji znaćajno HDL holesterol je pokazatelj koji znaćajno doprinosi procjeni ukupnog rizika.doprinosi procjeni ukupnog rizika.

Te su tablice dostupne u elektronskoj Te su tablice dostupne u elektronskoj inačici www.heartscore.org.inačici www.heartscore.org.

Page 6: Septembar, 2011

Podjela stupnjeva rizika na četiri Podjela stupnjeva rizika na četiri razine sukladno SCORE sustavurazine sukladno SCORE sustavu

1. Vrlo visoki rizik 1. Vrlo visoki rizik (LDL holesterol od 4,9 mmol/l i vise) (LDL holesterol od 4,9 mmol/l i vise)

2. Visoki rizik2. Visoki rizik(LDL holesterol od 4,0 mmol/l do 4,9 mmol/l)(LDL holesterol od 4,0 mmol/l do 4,9 mmol/l)

3. Umjereni rizik3. Umjereni rizik(LDL holesterol od 1,8 mmol/l do 4,0 mmol/l)(LDL holesterol od 1,8 mmol/l do 4,0 mmol/l)

4. Niski rizik4. Niski rizik(LDL holesterol ispod 1,8 mmol/l)(LDL holesterol ispod 1,8 mmol/l)

Page 7: Septembar, 2011

Osobe sa vrlo visokim rizikom sa SCOROM od Osobe sa vrlo visokim rizikom sa SCOROM od ≥ 10%, ≥ 10%, trebaju smanjiti LDL holesterol na 1,8 mmol/l ili 50% ako trebaju smanjiti LDL holesterol na 1,8 mmol/l ili 50% ako se ne mogu postići ciljane vrijednosti.se ne mogu postići ciljane vrijednosti.

Kod osoba sa visokim rizikom sa SCOROM od 5% ≥ Kod osoba sa visokim rizikom sa SCOROM od 5% ≥ 10%, LDL holesterol treba biti ispod 2,5 mmol/l.10%, LDL holesterol treba biti ispod 2,5 mmol/l.

Osobe sa umjerenim rizikom sa SCOROM od 1% ≥ 5%, Osobe sa umjerenim rizikom sa SCOROM od 1% ≥ 5%, trebaju da imaju LDL holesterol 3,0 mmol/l.trebaju da imaju LDL holesterol 3,0 mmol/l.

Osobe sa niskim rizikom sa SCOROM manjim od 1% ne Osobe sa niskim rizikom sa SCOROM manjim od 1% ne trebaju intervenciju. trebaju intervenciju.

(ako je LDL holesterol viši od 2,5 mmol/l promijenit životne (ako je LDL holesterol viši od 2,5 mmol/l promijenit životne navike)navike)

Page 8: Septembar, 2011

LDL holesterol je bolji pokazatelj od HDL LDL holesterol je bolji pokazatelj od HDL holesterola.holesterola.

Svakome treba izmjeriti LDL holesterol.Svakome treba izmjeriti LDL holesterol. FRIDEXALOVA formula : LDL holesterol = FRIDEXALOVA formula : LDL holesterol =

ukupni holesterol ukupni holesterol -- HDL holesterol HDL holesterol -- (0,45 x (0,45 x trigliceridi)trigliceridi)

(samo ako su trigliceridi manji od 4,5 mmol/l)(samo ako su trigliceridi manji od 4,5 mmol/l)

Page 9: Septembar, 2011

Svim dijabetičarima treba davati lijekove za Svim dijabetičarima treba davati lijekove za dislipidemije.dislipidemije.

Svi dijabetičari bi trebali imati LDL holesterol Svi dijabetičari bi trebali imati LDL holesterol ispod 2,5 mmol/l. ispod 2,5 mmol/l.

Ako imaju KVB LDL holesterol bi trebao biti Ako imaju KVB LDL holesterol bi trebao biti ispod 1,8 mmol/l.ispod 1,8 mmol/l.

Page 10: Septembar, 2011

Bolesnici sa porodičnom Bolesnici sa porodičnom hiperholesterolemijomhiperholesterolemijom

Kriterij za porodičnu hiperholesterolemiju : Kriterij za porodičnu hiperholesterolemiju : LDL holesterol iznad 8,5 mmol/l ili LDL LDL holesterol iznad 8,5 mmol/l ili LDL holesterol između 4 mmol/l i 5 mmol/l , ako holesterol između 4 mmol/l i 5 mmol/l , ako je praćen pojavom KVB prije 45. godine u je praćen pojavom KVB prije 45. godine u najbližoj rodbini.najbližoj rodbini.

Bolesnici sa visokim rizikom treba da imaju Bolesnici sa visokim rizikom treba da imaju LDL ispod 2,5 mmol/l, a ako imaju KVB LDL ispod 2,5 mmol/l, a ako imaju KVB ispod 1,8 mmol/l.ispod 1,8 mmol/l.

Page 11: Septembar, 2011

Promjene nezdravog načina životaPromjene nezdravog načina života

Ne unositi zasićene masne kiseline i Ne unositi zasićene masne kiseline i transmasne kiseline.transmasne kiseline.

Unositi što više vlakana i fitosterola.Unositi što više vlakana i fitosterola. Kod povišenih triglicerida smanjiti unos Kod povišenih triglicerida smanjiti unos

ugljikohidrata, unos alkohola i cigareta, ugljikohidrata, unos alkohola i cigareta, smanjiti tjelesnu težinu, povećati tjelesnu smanjiti tjelesnu težinu, povećati tjelesnu aktivnost i unositi omega 3 masne kiseline.aktivnost i unositi omega 3 masne kiseline.

Page 12: Septembar, 2011

Lijekovi za liječenje dislipidemijaLijekovi za liječenje dislipidemija

Pored hiperholesterolemije kao čimbenik Pored hiperholesterolemije kao čimbenik rizika su nizak HDL i povišeni trigliceridi.rizika su nizak HDL i povišeni trigliceridi.

Liječiti se mogu kombinacijama statina i Liječiti se mogu kombinacijama statina i fenofibrata, statina i nikotinske fenofibrata, statina i nikotinske kisaline,statina, fenofibrata i omega 3 kisaline,statina, fenofibrata i omega 3 masnih kisalina.masnih kisalina.

Page 13: Septembar, 2011

Primjena visokih doza statinaPrimjena visokih doza statina

U akutnom koronarnom sindromu u prva 1-4 dana, U akutnom koronarnom sindromu u prva 1-4 dana, do vrijednosti LDL holesterola ispod 1,8 mmol/l.do vrijednosti LDL holesterola ispod 1,8 mmol/l.

U perkutarnim koronarnim intervencijama i poslije U perkutarnim koronarnim intervencijama i poslije njih.njih.

Osobama sa umjerenom i uznapredovalom Osobama sa umjerenom i uznapredovalom insuficijencijom srca mogu se dati omega 3 masne insuficijencijom srca mogu se dati omega 3 masne kiseline 1 g dnevno.kiseline 1 g dnevno.

Osobama sa umjerenom i uznapredovalom Osobama sa umjerenom i uznapredovalom insuficijencijom srca i osobama koje imaju insuficijencijom srca i osobama koje imaju oboljenja srčanih zalistaka bez KBS se ne daju oboljenja srčanih zalistaka bez KBS se ne daju statini.statini.

Page 14: Septembar, 2011

Druge bolesti i dislipidemijeDruge bolesti i dislipidemije

Autoimune bolesti : Autoimune bolesti : nema dokaza za rutinsku primjenu nema dokaza za rutinsku primjenu lijekova za dislipidemiju.lijekova za dislipidemiju.

Kod presađivanja solidnih organa : Kod presađivanja solidnih organa : indikacija za lijekove indikacija za lijekove za dislipidemiju.za dislipidemiju.

Kod bubrežne insuficijencije : Kod bubrežne insuficijencije : indikovano davati lijekove indikovano davati lijekove za dislipidemiju.za dislipidemiju.

Kod periferne vaskularne bolesti : Kod periferne vaskularne bolesti : indikovano davati indikovano davati lijekove za dislipidemiju.lijekove za dislipidemiju.

Kod ishemijske cerebrovaskularne bolesti i TIA: Kod ishemijske cerebrovaskularne bolesti i TIA: (NE (NE DAVATI kod cerebralnih hemoragija) DAVATI kod cerebralnih hemoragija)

Kod HIV-a : Kod HIV-a : indikovano davati lijekove za dislipidemiju.indikovano davati lijekove za dislipidemiju.

Page 15: Septembar, 2011

Kontrolisanje dislipidemijaKontrolisanje dislipidemija

Kad se postigne ciljana vrijednost LDL Kad se postigne ciljana vrijednost LDL holesterola kontrola 1 godišnje.holesterola kontrola 1 godišnje.

Kontrola transaminaza u slućaju da pacijent Kontrola transaminaza u slućaju da pacijent dobije mialgiju.dobije mialgiju.

Page 16: Septembar, 2011

Smjernice su, naime, samo koristan Smjernice su, naime, samo koristan i važan putokaz, no o nama ovisi i važan putokaz, no o nama ovisi hoćemo li ići putem na koji nas taj hoćemo li ići putem na koji nas taj

putokaz usmjerava ili ne. putokaz usmjerava ili ne.

Smjernice potražite na Smjernice potražite na http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-

guidelines/Pages/Dyslipidemias.aspxguidelines/Pages/Dyslipidemias.aspx

Page 17: Septembar, 2011

Helicobacter pylori kao okidać u Helicobacter pylori kao okidać u nastanku vanželučane bolestinastanku vanželučane bolesti

Page 18: Septembar, 2011

Helicobacter pylori utiće na tok drugih bolesti.Helicobacter pylori utiće na tok drugih bolesti. Kardiovaskularne bolesti – antiCAgA antitijela. Kardiovaskularne bolesti – antiCAgA antitijela. Neurološke – eradikacija H. pylori dovodi do Neurološke – eradikacija H. pylori dovodi do

poboljšanja poboljšanja Alzheimerove bolesti.Alzheimerove bolesti. Šećerna bolest – ne utjeće na glikemijski status ali Šećerna bolest – ne utjeće na glikemijski status ali

potjeće inzulinsku rezistenciju.potjeće inzulinsku rezistenciju. Ginekološke bolesti – koleracija između infekcije i Ginekološke bolesti – koleracija između infekcije i

povraćanja u trudnoći.povraćanja u trudnoći.

Page 19: Septembar, 2011

Kožne bolesti – koleracija između hronične Kožne bolesti – koleracija između hronične urtikarije i infekcije – eradikacija bakterije potiće urtikarije i infekcije – eradikacija bakterije potiće remisiju bolesti.remisiju bolesti.

Oftalmologija – povezanost između glaukoma i Oftalmologija – povezanost između glaukoma i centralne horioretinopatije.centralne horioretinopatije.

Hematološke bolesti – idiopatska Hematološke bolesti – idiopatska tromobocitopenićna purpura i sideropenićna tromobocitopenićna purpura i sideropenićna anemija.anemija.

Hepatobilijarne bolesti - hHepatobilijarne bolesti - hronični nekalkulozni ronični nekalkulozni holecistitis, holelitijaza, ciroza jetre, hronični holecistitis, holelitijaza, ciroza jetre, hronični hepatitis. hepatitis.

Page 20: Septembar, 2011

Testiranje žena na osteoporozuTestiranje žena na osteoporozu

Page 21: Septembar, 2011

Smjernice Sjevernoameričkog Smjernice Sjevernoameričkog društva za menopauzu iz 2006. društva za menopauzu iz 2006.

godine su :godine su :

Testiranje žena iznad 65. godineTestiranje žena iznad 65. godine Testiranje žena koje spadaju u rizičnu Testiranje žena koje spadaju u rizičnu

skupinu.skupinu. Testiranje žena koje puše.Testiranje žena koje puše. Testiranje žena koje imaju predispoziciju Testiranje žena koje imaju predispoziciju

nastanka osteoporoze u menopauzi.nastanka osteoporoze u menopauzi. Testiranje žena male tjelesne mase.Testiranje žena male tjelesne mase.

Page 22: Septembar, 2011

Smjernice Sjevernoameričkog Smjernice Sjevernoameričkog društva za menopauzu iz 2010. društva za menopauzu iz 2010.

godine su:godine su:

Testiranje žena iznad 65. godineTestiranje žena iznad 65. godine Testiranje žena koje spadaju u rizičnu skupinu.Testiranje žena koje spadaju u rizičnu skupinu. Testiranje žena koje puše.Testiranje žena koje puše. Testiranje žena koje imaju predispoziciju nastanka Testiranje žena koje imaju predispoziciju nastanka

osteoporoze u menopauzi.osteoporoze u menopauzi. Testiranje žena male tjelesne mase.Testiranje žena male tjelesne mase. Testiranje žena koje su ovisne o alkoholu.Testiranje žena koje su ovisne o alkoholu. Testiranje žena koje imaju reumatoidni Testiranje žena koje imaju reumatoidni

arthritis.arthritis.

Page 23: Septembar, 2011

41 % žena nije ispunjavalo smjernice za 41 % žena nije ispunjavalo smjernice za testiranje na osteoporozu.testiranje na osteoporozu.

Vježbanje 15 minuta vježbi za osteoporozu Vježbanje 15 minuta vježbi za osteoporozu dovodi da žene gube 1% manje koštane dovodi da žene gube 1% manje koštane mase nego one koje ne vježbaju.mase nego one koje ne vježbaju.

Page 24: Septembar, 2011

Literatura:Literatura:

1.1. http://http://www.plivamed.net/aktualno/clanak/5660/Novewww.plivamed.net/aktualno/clanak/5660/Nove-smjernice-o--smjernice-o-lijecenjulijecenju--dislipidemija.htmldislipidemija.html

2.2. http://http://www.plivamed.net/aktualno/clanak/5557/Izvanzelucwww.plivamed.net/aktualno/clanak/5557/Izvanzelucaneane-manifestacije-infekcije--manifestacije-infekcije-HelicobacterHelicobacter--pylori.htmlpylori.html

3.3. http://http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/5446/Vjezbanjewww.plivamed.net/vijesti/clanak/5446/Vjezbanje-za--za-cvrstecvrste--kosti.htmlkosti.html

4.4. http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/5634/Koliko-http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/5634/Koliko-se-slijede-smjernice-za-testiranja-na-se-slijede-smjernice-za-testiranja-na-osteoporozu.htmlosteoporozu.html

Page 25: Septembar, 2011

Prezentaciju uradila :Prezentaciju uradila :

Specijalist porodićne (obiteljske) Specijalist porodićne (obiteljske) medicine dr. Amra Bradarićmedicine dr. Amra Bradarić