24

Saradnja roditelja i vrtića/škole

  • Upload
    hatuong

  • View
    240

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Saradnja roditelja i vrtića/škole
Page 2: Saradnja roditelja i vrtića/škole

SARADNJA RODITELJA I VRTIĆA/ŠKOLE

Milena MihajlovićCIP-Centar za interaktivnu pedagogiju

Page 3: Saradnja roditelja i vrtića/škole

CILJEVI SARADNJE • Zaštita prava svakog deteta • Unapređenje uslova za harmonični razvoj sve dece• Kreiranje inkluzivne sredine za kvalitetno učenje sve

dece• Stvaranje bezbednog okruženja i prevencija nasilja• Praćenje razvoja i napredovanja deteta• Pružanje obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške

detetu• Pomoć detetu za bezbolniji prelazak između

obrazovnih nivoa

Page 4: Saradnja roditelja i vrtića/škole

CILJEVI SARADNJE• Podrška detetu u izboru škole i zanimanja• Unapređivanje roditeljskih kompetencija• Podrška porodici u rešavanju problema• Uzajamna podrška roditelja i vaspitača/nastavnika• Promocija rada ustanove u saradnji roditelja i

zaposlenih • Povezivanje roditelja i uzajamno osnaživanje• Kvalitetnije korišćenje slobodnog vremena dece i

odraslih

Page 5: Saradnja roditelja i vrtića/škole

DOBITI OD SARADNJEKoristi za dete• Odrasta u bezbednijoj i podsticajnijoj sredini• Zadovoljnije je i oseća se sigurnije • Lakše se prilagođava i prevazilazi teškoće• Ima bolja postignuća

Page 6: Saradnja roditelja i vrtića/škole

DOBITI OD SARADNJEKoristi za roditelje i nastavnike/vaspitače• Bolje upoznavanje deteta u drugom okruženju • Podizanje roditeljskih/profesionalnih

kompetencija • Uzajamna podrška i deljenje odgovornosti • Zadovoljstvo zbog zajedničkog delovanja

Page 7: Saradnja roditelja i vrtića/škole

KARAKTERISTIKE PARTNERSKOG ODNOSA

• Ravnopravan odnos učesnika• Uvažavanje kulturne, obrazovne i socio-ekonomske

različitosti • Uvažavanje specifičnosti roditelja i dece • Uzajamno uvažavanje znanja i iskustva• Izražavanje zahvalnosti za ono što svako radi za dete• Iskren odnos i stvarna zainteresovanost za saradnju• Uzajamna podrška• Otvorenost za učenje i promene

Page 8: Saradnja roditelja i vrtića/škole

ŠTA OTEŽAVA SARADNJU• Nerazumevanje svrhe i smisla saradnje• Nerazumevanje pozicije drugog• Uzajamno kritikovanje i prebacivanje krivice• Nedostatak veština komunikacije• Predrasude, stereotipi i diskriminacija• Nepoverenje i loša prethodna iskustva • Nedostatak znanja i iskustva o oblicima saradnje• Strah od promene

Page 9: Saradnja roditelja i vrtića/škole

KAKO RAZVIJATI USPEŠNU SARADNJU• Zajednička usmerenost na dobrobit dece• Razumevanje koristi od saradnje i posledica kada ona izostaje• Jasno definisanje ciljeva i koraka saradnje• Sagledati potrebe i interesovanja roditelja • Planiranje raznovrsnih oblika saradnje uz učešće roditelja • Iste ciljeve saradnje ostvarivati kroz razne forme i pružiti

roditeljima mogućnost izbora • Planirati ravnopravno uključivanje svih roditelja • Planirati specifične oblike saradnje za pojedine roditelje ili grupe

roditelja• Stalna (samo)procena kao osnov za dalje planiranje• Obezbediti kutak za roditelje u ustanovi i na vebsajtu

Page 10: Saradnja roditelja i vrtića/škole

OBLICI SARADNJE

Page 11: Saradnja roditelja i vrtića/škole

INDIVIDUALNI OBLICI SARADNJEInformisanje i pozivanje roditelja, uzajamna

razmena • Neformalni i zakazani razgovori, „Dani

otvorenih vrata“• Posete nastavnika/vaspitača porodici• Telefonski pozivi, SMS i Imejl poruke

Page 12: Saradnja roditelja i vrtića/škole

INDIVIDUALNI OBLICI SARADNJE

Informisanje roditelja o razvoju i uspehu deteta • Portfolio deteta koji sadrži beleške i radove

deteta, periodične informacije• Elektronski dnevnik• Individualna sveska deteta za razmenu

informacija

Page 13: Saradnja roditelja i vrtića/škole

GRUPNI OBLICI SARADNJEroditelji i vaspitači/nastavnici• Roditeljski sastanci (za upoznavanje, informisanje,

edukaciju, dogovore, planiranje)• Edukacija roditelja: radionice, tribine, seminari• Formiranje biblioteke za roditelje (literatura, filmovi)• Klubovi za učenje, diskusione grupe, forumi • Savetovalište za roditelje (individualno i grupno)• Zajedničke akcije i mini projekti• Promocija ustanove• Druženja, izleti, proslave, godišnjice...

Page 14: Saradnja roditelja i vrtića/škole

GRUPNI OBLICI SARADNJEroditelji, deca i vaspitači/nastavnici• Učešće roditelja u realizaciji nastavnih aktivnosti• Boravak roditelja u učionici (saradnik, prezenter, asistent)• Poseta grupe/odeljenja radnom mestu roditelja • Programi za decu i porodicu: radionice, igraonice • Izleti, ekskurzije• Posete kulturnim događajima • Priredbe, proslave, „vašari“ • Sportske aktivnosti (sportski dan, „porodična olimpijada“)• Sekcije (roditelji vode ili učestvuju u radu)• Posete porodici (proslava rođendana, poseta bolesnom detetu)

Page 15: Saradnja roditelja i vrtića/škole

GRUPNI OBLICI SARADNJEroditelji i roditelji• Uzajamna edukacija• Roditeljske grupe za podršku • Individualna podrška • Druženje i zabava (kulturni događaji,

„čajanke“, proslave u ustanovi i van nje)• Klubovi roditelja

Page 16: Saradnja roditelja i vrtića/škole

PISANA KOMUNIKACIJA SA RODITELJIMA• Brošure i vodiči o ustanovi (informacije o

programima, uslugama, pravilima, specifičnostima)• Školske novine i informatori• Oglasna tabla vrtića/škole • Oglasna tabla grupe/odeljenja • Posteri (o akcijama, o projektima i sl.)• Kutija za sugestije roditelja• Pisma i pozivnice• Poruke (pismene i SMS)

Page 17: Saradnja roditelja i vrtića/škole

KORIŠĆENJE INTERNETA• Imejl poruke • Kreiranje „kutka” na vebsajtu ustanove za

roditelje (za informacije, za pitanja i odgovore, za pohvale, kritike i sugestije)

• Forum na vebsajtu ustanove• Kreiranje mejling liste npr. roditelja iz jedne

grupe/odeljenja • Fejsbuk i fejsbuk strana ustanove ili roditelja

Page 18: Saradnja roditelja i vrtića/škole

KAKO SE RODITELJI MOGU UKLJUČITI U RAD

VRTIĆA/OSNOVNE ŠKOLE/SREDNJE ŠKOLE

Page 19: Saradnja roditelja i vrtića/škole

KAKO SE RODITELJI MOGU UKLJUČITI• Učešće u odlučivanju u skladu sa zakonom• Učešće u kreiranju Razvojnog plana i Godišnjeg programa rada• Učešće u radu tela: Školski/Upravni odbor, Savet roditelja, Tim

za razvojno planiranje, Stručni inkluzivni tim, Tim za izradu individualnog obrazovnog plana, timovi za projekte i sl.

• Izbor roditelja članova Školskog/Upravnog odbora• Predlaganje mera za bezbednost i zaštitu dece• Učešće u izboru udžbenika, izbornih predmeta, sekcija• Učešće u planiranju, realizaciji i vrednovanju nastavnih i

vannastavnih aktivnosti, programa, obuka i projekata • Predlaganje mera za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada

Page 20: Saradnja roditelja i vrtića/škole

KAKO SE RODITELJI MOGU UKLJUČITI• Učešće u radu/nastavi: kao asistenti i kao edukatori dece • Edukacija nastavnika/vaspitača i drugih roditelja • Predlaganje korišćenja sredstava od donacija, proširene

delatnosti, rada učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja• Praćenje pružanja dodatne podrške deci kojoj je potrebna• Pomaganje u rešavanju konkretnih problema• Iniciranje humanitarnih akcija za decu iz siromašnih porodica• Davanje tehničke podrške: organizacija aktivnosti,

prikupljanjenje materijala, izrada igračaka i nastavnih sredstava, uređivanje prostora, održavanje vebsajta i sl.

Page 21: Saradnja roditelja i vrtića/škole

Planiranje saradnjePredložite aktivnosti na nivou:– PU/OŠ/SŠ - Godišnji plan rada ustanove– Grupe/odeljenja - Plan rada vaspitača/nastavnika

Ponudite pomoć u organizacijiPredložite predavače i druge učesnike

Page 22: Saradnja roditelja i vrtića/škole

Na sajtu inicijative “I roditelji se pitaju” možete naći upitnike za roditelje, koji se odnose na saradnju roditelja i PU/OŠ/SŠ, u odeljku BIBLIOTEKA, podkategorija LITERATURA:

• Priručnik za inkluzivni razvoj škole• Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada

škole (str. 55 - kvalitet postignuća, 78 – briga o učeniku, 83 – profesionalna orijentacija, 92 - etos)

http://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/

Page 23: Saradnja roditelja i vrtića/škole

Više informacija o značaju i mogućnostima saradnje roditelja i obrazovno-vaspitne ustanove možete naći na sajtovima:

• http://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/• http://www.dils.gov.rs/mp/index.php?page=1&cont_id=20051• http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=300

Pišite nam o svojim iskustvima!!!ŽELIMO VAM USPEŠNU SARADNJU

Page 24: Saradnja roditelja i vrtića/škole