Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

Embed Size (px)

Text of Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  1/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  Ministerul MediuluiVersiunea Numrul: 1

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  2/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  Cuprins 1 Introducere.........................................................................................................52 Prezentarea general a Ro!"niei....................................................................#

  2.1 Descriere eneral..........................................................................................................!2.2 "rii #rote$ate......................................................................................................... .........102.% &n'rastructura........................................................................................................ .........112.( Date demo ra'ice....................................................................................................... ...1%2.) "ezri umane...............................................................................................................1*2.! Dezvoltarea economic.................................................................................................1+

  $ %naliza raportului de !onitorizare a PNGD actual......................................22& Cadrul legislativ i instituional privind gestionarea deeurilor................255 '(iective strategice la nivel naional............................................................$$

  ).1 ,-iective strate ice enerale #entru estionarea deeurilor.........................................%().2 ,-iective strate ice s#eci'ice #rivind estionarea anumitor 'lu uri de deeuri..............%+).% ,-iective strate ice enerale #entru estionarea deeurilor #ericuloase.....................(%).( ,-iective strate ice #entru estionarea anumitor 'lu uri de deeuri #ericuloase..........(!

  # Cerine te)nice generale privind gestionarea deeurilor............................52!.1 /olectarea deeurilor.............................................................................................. ......)2!.2 taii de trans'er........................................................................................................... .)(!.% e nici de tratare a deeurilor -iode rada-ile...............................................................))

  !.( ratarea mecano3-iolo ic............................................................................................!1!.) /o3incinerarea...............................................................................................................!2!.! De#ozitarea...................................................................................................................!%

  * +ipurile, cantit ile i originea deeurilor care ur!eaz a -i gestionate....## ". D4546R& G4N4R" 4 7N 4/ ,R68 6N&/&P"8.................................................. ....!+1. ituaia actual i #ro noza...................................................................................... ......!+2. inte #entru estionarea deeurilor enerate ;n sectorul munici#al..............................12*%. Necesiti #entru atin erea o-iectivelor ;n ceea ce #rivete estionarea deeurilor

  enerate ;n sectorul munici#al...........................................................................................1%2

  (. Plan de aciune #entru atin erea o-iectivelor de estionare a deeurilor enerate ;nsectorul munici#al..............................................................................................................1%+). /osturile o#iunilor de estionare a deeurilor munici#ale................................. ...........1(9< =86>6R& P4/&"84 D4 D4546R&...................................................................... ........1*!1. 4c i#amente i materiale ce conin com#ui -i'enili #oliclorurai i similari acestora....1*!2. 6leiuri uzate..................................................................................................... .............1+2

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 2

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  3/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  %.

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  4/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  % R/0I/RI ' '3I+/

  "4" "4" ec nolo @ #lc "4" ediu "4" ediu /onsultin srl "NP " enia Naional #entru Protecia ediului

  "P&" "sociatia Producatorilor si &m#ortatorilor de "utomo-ile "P " enia udeean #entru Protecia ediului "R" "sociaia RomEn #entru "m-ala$e i ediu/4 /onsiliul 4uro#ean/4F4P /on'ederation o' 4uro#ean Faste3to34ner @ Plants/NR /omisia Naional #entru Reciclarea aterialelor D/D Deeuri #rovenite din activitile de construire i des'iinareD444 Deeuri #rovenite din a#arate electrice electronice i electrocasnice444 4c i#amente electrice i electronice4 " 4co3"udit ana ement c eme4 R " 4uro#ean @re and Ru--er anu'acturersH "ssociation&/P" &nstitutul de /ercetri #entru Pedolo ie i " roc imie&/P4 &nstitutul Naional de /ercetare Dezvoltare #entru &n inerie 4lectric& P< &nstitutul de ntate Pu-lic

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  5/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  1 Introducere

  Planul Naional de Gestionare a Deeurilor APNGDB este ela-orat de inisterul ediului ;ncon'ormitate cu res#onsa-ilitile ce ;i revin ca urmare a trans#unerii le islaiei euro#ene ;ndomeniul estionrii deeurilor i con'orm #revederilor ,rdonanei de 6r en a Guvernului nr.*+?2000 #rivind re imul deeurilor cu com#letrile i modi'icrile ulterioare.4la-orarea PNGD are ca sco# crearea cadrului necesar #entru dezvoltarea i im#lementareaunui sistem inte rat de estionare a deeurilor e'icient din #unct de vedere ecolo ic i economic./on'orm cerinelor le islaiei 64 documentele strate ice naionale de estionare a deeurilorcu#rind dou com#onente #rinci#ale i anume:

  strate ia de estionare a deeurilor C este cadrul care sta-ilete o-iectiveleRomEniei ;n domeniul estionrii deeurilorJ

  #lanul naional de estionare a deeurilor re#rezint #lanul de im#lementare astrate iei C conine detalii re'eritoare la aciunile ce tre-uie ;ntre#rinse #entru ;nde#linirea o-iectivelor strate iei la modul de des'urare a acestor aciuni inclusivtermene i res#onsa-iliti.

  Planul Naional de Gestionare a Deeurilor se a#lic #entru toate ti#urile de deeuri solide ilic ide du# cum urmeaz:

  deeuri munici#ale Amena$ere i asimila-ile din comer instituii i serviciiB

  nmoluri de la staiile de e#urare a a#elor uzate oreneti

  deeuri #rovenite din activitile de construire i des'iinare

  deeuri de #roducie ne#ericuloase i #ericuloase.Planul Naional de Gestionare a Deeurilor se a#ro- #rin KotErare de Guvern i se revizuiete o

  dat la cinci ani. "ctuala revizie a Planului Naional de Gestionarea Deeurilor va aco#eri ca orizont de tim##erioada 200+ 3 201%.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc )

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  6/258

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  7/258

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  8/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  /aracteristicile #rinci#ale ale unitilor de relie' sunt #ro#orionalitatea A%1 muni %! dealuri i#odiuri %% cEm#ii i lunciB i dis#unerea concentric a tre#telor ma$ore ale relie'ului.

  Cli!a este tem#erat3continental de tranziie cu in'luene oceanice dins#re vest mediteraneenedins#re sud3vest i continental3e cesive din est. em#eratura medie multianual este di'ereniatlatitudinal res#ectiv +0/ ;n nord i #este 110/ ;n sud i altitudinal cu valori de 32 )0/ ;n eta$ul

  montan AVEr'ul ,mu C masivul

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  9/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  utilizat ;n am-ele sensuri are o lun ime de !( 2 Im o lime ;ntre 110 i 1(0 de metri i oadEncime ;ntre * i + ) metri i #oate #rimi nave cu un #esca$ de #En la ) ) metri. ,dat cudesc iderea #entru tra'ic ;n 1992 a canalului ain3Dunre de #e teritoriul Germaniei a 'ostrealizat le tura direct ;ntre area Nea r i area Nordului A;ntre #orturile /onstana iRotterdamB.

  acurile sunt re#rezentate #rin lacuri naturale Anumeroase ti#uri eneticeB rs#Endite ;n toateunitile ma$ore de relie' de la cele laciare ;n eta$ul al#in A8acul ioarelor C = ra la 2 2+2 mBla limanele 'luvio3maritime A8acul ec ir iol la 1 ) mB. De asemenea lacurile ;n RomEnia masunt re#rezentate i #rin lacuri antro#ice ;n toate unitile de relie'.

  0egetaia este condiionat de relie' i de elementele #edo3climatice ;ntElnindu3se o dis#unereeta$at a acesteia. Re iunile montane sunt aco#erite de #duri de coni'ere AmolidB #duri deamestec A'a -rad molidB i #duri de 'a . Pe culmile mai ;nalte se a'l #a$iti al#ine i tu'iuri de $nea#n ienu#r a'in merior i altele.

  7n re iunile de deal i de #odi se ;ntElnesc #duri de 'oioase ;n care #redomin 'a ul orunulsau ste$arulJ #e dealurile $oase i cEm#iile ;nalte #rinci#alele s#ecii care alctuiesc #durile suntcerul i Ernia.

  Ve etaia de ste# i de silvoste# care ocu# ariile cu de'icit de umiditate din Podiul Do-ro ei/Em#ia

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  10/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  2.2 %rii prote=ate8a nivel euro#ean RomEnia deine cel mai diversi'icat i valoros #atrimoniu natural ;nssu#ra'aa total a ariilor #rote$ate este ;nc mult su- media 6niunii 4uro#ene C * 'a de 1) . 7n'iinarea ariilor #rote$ate i mana ementul acestora constituie o necesitate deoarece ariile#rote$ate sunt e #onente ale ecosistemelor naturale i seminaturale care #ot 'i evaluate imonitorizate e #rimEnd ;ntr3o anumit msur starea acestora la un moment dat. 4cosistemelenaturale i seminaturale re#rezint #rinci#alele com#onente ale ca#italului natural care asi urresursele i serviciile ce stau la -az dezvoltrii socio3economice.

  "st'el au 'ost delimitate mai multe cate orii dearii prote=ate Acon'orm 8e ii nr. %()?200! #entrumodi'icarea i com#letarea ,6G nr. 2%!?2000 #rivind re imul ariilor naturale #rote$ateconservare a a-itatelor naturale a 'lorei i'aunei sl-atice a#ro-at i modi'icat de8e ea nr. (!2?2001B:

  rezervaii tiini'iceJ#arcuri naionaleJmonumente ale naturiiJrezervaii naturaleJ#arcuri naturaleJrezervaii ale -ios'ereiJzone umede de im#ortaninternaionalJsituri naturale ale #atrimoniuluiuniversalJarii s#eciale de conservareJarii de #rotecie s#ecial avi'aunistic.

  Din totalul de 9+2 arii naturale #rote$ate e istente ;n RomEnia %! au 'ost atri-uite ;n custodie ;ncursul anului 200!. otalul ariilor naturale #rote$ate #entru care s3au ;nc eiat convenii decustodie este de %*) con'orm -azei de date e istente la " enia Naional #entru Protecia

  ediului.

  7n RomEnia e ist 2! de #arcuri naionale i naturale A1% #arcuri naionale i 1% #arcuri naturaleB. "ceste #arcuri se ;ncadreaz con'orm clasi'icrii &6/N ;n cate oriile && res#ectiv V.

  Parcul naional re#rezint o arie natural #rote$at administrat ;n s#ecial #entru #roteciaecosistemelor i #entru recreere iar #arcul natural se constituie ;n s#ecial #entru conservarea#eisa$ului.

  +a(elul & Parcuri Naturale >n Ro!"nia >n anul 2??#

  Nr.crt. Denu!irea parcului natural 7udeul 3upra-aa9)a81 "#useni "l-a

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  11/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  9 /omana Giur iu 2( 9!%10 Geo#arcul Dinozaurilor ara Kae ului Kunedoara 100 (+*11 unii aramureului aramure 1%% (1912 Geo#arcul Platoul e edini e edini 10! (921% Putna C Vrancea Vrancea %+ 1903upra-ata total *&@,[email protected]: Ra"ort "rivin# starea me#iului $n Romnia AN%M

  +a(elul 5 Parcuri Naionale >n Ro!"nia >n anul 2??#

  Nr.crt.

  Denu!irea parcului 7udeul 3upra-aa9)a8

  1 Domo led C Valea /ernei /ara3 everin e edini Gor$ !1 190.0%2 emenic C / eile /araului /ara3 everin %! 219.%9% / eile Nerei C Arutiere i 'eroviareB care au ca nod comun ca#italarii

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  12/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  Drumuri $udeene i comunale !% !*0 !( 0!( !% +*9 !% *(2 !% 9*0Densitatea drumurilor #u-lice AIm?100 Im2B %2 9 %% 1 %% 1 %% % %%Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2006

  PEn ;n #rezent au 'ost realizai 211 Im de autostrazi: "1

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  13/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  rea-ilitai 1 %(* Im dimensionarea structurii rutiere #entru #reluarea unei sarcini #e osiede 11 ) t i redimensionarea a 1 9%% #oduri la clasa 4 de ;ncrcare ;n #erioada 200* C201). , atenie deose-it se va acorda construciei de autostrzi a#ro imativ 1 0)2 ImurmEnd a 'i construii ;n aceast #erioad. Vor 'i modernizate i construite varianteocolitoare ;n lun ime de a#ro imativ %01 Im.asi urarea inter3o#era-ilitii 'eroviare ast'el ;ncEt ;n #erioada 200*3201) lun imea

  cilor 'erate inter3o#era-ile modernizate s a$un la 1 100 Im din totalul cilor 'erateinter3o#era-ile de #e reeaua 4N3 res#ectiv la 100 Im din totalul cilor 'erateintero#era-ile modernizate altele decEt cele de #e reeaua 4N3 . timulareatrans#ortului 'eroviar #recum i a intermodalitii #rin asi urarea calitii materialuluirulant #reconizeaz c #En ;n 201% cel #uin 2) din totalul trans#ortului de mr'uri i%) din totalul trans#ortului #u-lic de cltori va 'i e'ectuat #e reeaua 'eroviar.creterea tra'icului de mr'uri #rin #orturile interne i maritime #recum i #e cele doucanale navi a-ile ast'el ;ncEt #rin ;m-untirea in'rastructurii navale #En ;n 201)tra'icul de mr'uri s creasc cu % *9 mil. tone #rin ci i canale navi a-ile i cu %9 (*milioane tone #rin #orturile maritime 'a de tra'icul din 200(.modernizarea ec i#amentelor i 'acilitailor aero#ortuare ;n cele #atru aero#orturi deinteres naional #entru a #ermite creterea tra'icului de cltori la 11 % milioanecltori?an ;n 201).

  2.& Date de!ogra-iceRomEnia cu o su#ra'a de 2%+ %91 Im2 este a 123a ar a 4uro#ei i cu#rinde %1( munici#ii iorae i o #o#ulaie total de 21 )%* )!% locuitori Acon'orm &N 200*B. 7n #aralel cu scdere#o#ulaiei RomEniei ;n #erioada 1990 3 200* #o#ulaia ur-an a avut o evoluie descendenta$un End de la 12 !0+ +(( locuitori Ala 1 iulie 1990B la 11 900 900 locuitori A200*B com#arcu numrul #o#ulaiei la nivelul anului 19+! A11 )(0 (9( locuitoriB. Po#ulaia rural la nivelulanului 200* a a$uns la 9 !00 000 locuitori. Re#artizarea #rocentual a #o#ulaiei ur-ane i rurale#entru anul 200* este re#rezentat ra'ic ;n 'i ura de mai $os.

  55

  &5

  ur(an rural

  igura $ B Populaia ur(an i rural a Ro!"niei la nivelul anului 2??*'Sursa: INS(

  cade constant numrul #o#ulaiei din oraele cu #este 100 000 locuitori care ar tre-ui s 'ienuclee im#ortante #entru 'uncionarea i susinerea reelei naionale de localiti. "ceast

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 1%

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  14/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  scdere are dre#t consecin diminuarea rolului i 'unciilor lor ;n teritoriu determinEnd sl-irea#otenialului de dezvoltare ;n ;ntrea a arie de in'luen.

  cderea #o#ulaiei ;n orae a avut uneori cauze demo ra'ice dar a 'ost mai ales e'ectul declinuluieconomic ;n urma cruia o #arte din locuitori a #rsit oraele rmEnEnd 'r locuri de munc. /aurmare a acestei evoluii s3a sc im-at cores#unztor structura reelei de localiti ;n sensul c s3a ;nmulit numrul oraelor mici. Re#artiia relativ ec ili-rat a oraelor mari a rmas totui ocaracteristic distinct #entru reeaua de localitti a RomEniei.

  "nalizEnd ta-elul de mai $os se constat creterea continu a #rocentului #o#ulaiei ur-ane ;n ra#ortcu #o#ulaia din mediul rural. "st'el dac la nivelul anului 19+) cele dou #rocenta$e au 'ost e aleA)0 ;n mediul rural i )0 ;n mediul ur-anB ;n 200* analiza numrului de locuitori din munici#iile ioraele rii arat c %0 ! au o #o#ulaie ;ntre ) 00039 999 locuitori 29 ! dintre acestea au ;ntre10 000319 999 locuitori urmate de cele cu o #o#ulaie cu#rins ;ntre 20 0003(9 999 locuitori care au #ondere de 1+ + .

  +a(elul A Gruparea =udeelor i localit ilor dup nu! rul locuitorilor, la 1 iulie 2??5

  Grupe de =udee,dup nr. locuitorilor

  Nr. =udeelor Nr. locuitorilor Date a(solute +otal 9 8 Date a(solute +otal 9 8

  otal (2 100 21 !2% +(9 100%00 000 ! 1( % 1 )+( 292 * %%00 000 C %99 999 10 2% + % (9( 1(! 1! 2(00 000 C (99 999 9 21 ( ( 09* +*! 19 0)00 000 C )99 999 ! 1( % % %9* !!1 1) *!00 000 C !99 999 ( 9 ) 2 !20 1!+ 12 1*00 000 C *99 999 ( 9 ) 2 +!% 292 1% 2+00 000 i #este % * 2 % )!!.(1( 1! )Conform organizrii admini#$ra$i%e a $eri$oriului e&i#$en$ la 1 iulie '(( Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, e#i)ia 2006

  7n ceea ce #rivete mi raia #o#ulaiei determinat de sc im-area domiciliului ;n anul 200) #o#ulaiasosit ;n mediul ur-an a 'ost de 1%! +(0 #ersoane 'a de anul 200( cEnd s3au ;nre istrat 1*( ((*

  #ersoane sosite ;n mediul ur-an. 7n mediul rural situaia nu s3a sc im-at 'oarte mult 'a de anul#recedent: 1%) *!( #ersoane sosite ;n anul 200) i 19) (() ;n anul 200(. 7n sc im- ;n ceea ce#rivete numrul celor care au #lecat din mediul ur-an ;n anul 200) acesta a crescut semni'icativ 'ade anii anteriori a$un End la 1)* %** #ersoane cu a#roa#e )! !2( mai mult decEt ;n 200(.

  &ntensi'icarea mi raiei interne i e terne a #o#ulaiei du# anul 19+9 a determinat de#o#ulareamasiv a numeroase sate. =lu urile mi ratorii ale #o#ulaiei ;n s#ecial ale #o#ulaiei tinere ;ndirecia sat3ora au determinat ;n #rimii ani du# revoluie alturi de scderea semni'icativ anatalitii accentuarea #rocesului de ;m-trEnire demo ra'ic a satului romEnesc. Datorit uneistructuri demo ra'ice ne'avora-ile ;n numeroase zone natalitatea din ur-an este mai ridicatdecEt cea din rural.

  +a(elul 1? /voluia populaiei pe !edii, >n perioada 1AA2B2??*

  %nul +otal Populaia pe !ediiMediul ur(an Mediul rural1AA2 22 +10 000 12 %91 +00 10 (1+ [email protected] 22 )02 +0% 12 %(* ++! 10 1)( 91*1AAA 22 ()+ 022 12 %02 *29 10 1)) 29%2??? 22 (%) 20) 12 2(( )9+ 10 190 !0*2??1 22 (0+ %9% 12 2(% *(+ 10 1!( !()2??2 21 *9( *9% 11 !0+ *%) 10 1+! 0)+2??$ 21 *%% ))! 11 !00 1)* 10 1%% %99

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 1(

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  15/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  2??& 21 !*% %2+ 11 +9) )9+ 9 *** *%02??5 21 !2% +(9 11 +*9 +9* 9 *(% 9)22??# 21 !00 000 11 900 000 9 *00 0002??* 21 )%* )!% 11 900 000 9 !00 000

  Sursa: INS

  7n anul 1992 +9 ( din scderea #o#ulaiei s3a datorat s#orului mi ratoriu ne ativ i numai10 ! celui natural ne ativ. 7nce#End din anul 1999 ra#ortul s3a inversat contri-uia s#oruluinatural la scderea #o#ulaiei 'iind determinat.

  22(0+%9%

  22+10000

  21!00000

  21!2%+(921!*%%2+

  21*%%))!

  21*9(*9%

  22(%)20)

  22()+022

  22)02+0%

  21)%*)!%

  21(00000

  21!00000

  21+00000

  22000000

  22200000

  22(00000

  22!00000

  22+00000

  2%000000

  1992 199+ 1999 2000 2001 2002 200% 200( 200) 200! 200*

  Perioada

  N r .

  l o c u

  i t o r i

  igura & 4 /voluia populaiei Ro!"niei >n perioada 1AA2B2??*'Sursa: ICIM, cu actuali*are(

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 1)

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  16/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  0

  2000000

  (000000

  !000000

  +000000

  10000000

  12000000

  1(000000

  1992 199+ 1999 2000 2001 2002 200% 200( 200) 200! 200*

  ediul ur-an

  ediul rural

  igura 5 4 /voluia populaiei pe !edii, >n perioada 1AA2B2??*'Sursa: ICIM, cu actuali*are(

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 1!

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  17/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  2.5 %ez ri u!aneeritoriul RomEniei este ;m#rit din #unct de vedere administrativ ;n: sate orae munici#ii i

  $udee.

  /a uniti teritoriale Anon3administrativeB au 'ost create + re iuni de dezvoltare constituite #rinreuniunea mai multor $udee.

  Din #unct de vedere administrativ RomEnia este ;m#arit ;n (1 $udee cu#rinde %1( munici#ii iorae din care doar 10% sunt munici#ii. /ele (1 de $udee sunt ru#ate ;n * re iuni de dezvoltrela care se adau munici#iul

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  18/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  Densitatea medie a #o#ulaiei #e ar este de 90 loc?Im2. /ea mai mare densitate se ;nre istreaz ;n cazul munici#iului

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  19/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  A!ricultura, #rin #articularitile sale Autilizarea solului ;ntreinerea #roceselor -iolo icenaturaleB re#rezint una din activitile economice de o im#ortan ma$or ;n RomEnia. "nalizEndevoluia re#artiiei terenurilor a ricole #e ti#uri de 'olosine ;n anii 20013200) se constat csu#ra'aa terenurilor ara-ile se menine la !% 9 din totalul su#ra'eei a ricole iar restul sere#artizeaz ;ntre #uni A22 + B 'Enee A10 % B vii A1 ) B i livezi A1 ) B. Ra#ortulsu#ra'aa ara-il a rii i numrul de locuitori denot 'a#tul c 'iecrui locuitor ;i revin circa 0 (2

  a teren ara-il valoare su#erioar multor ri euro#ene i a#roa#e du-l 'a de mediaeuro#ean care este de doar de 0 2%! a?locuitor. Pe #arcursul ;ntre ii #erioade de tranziiea ricultura a $ucat un rol social 'oarte im#ortant acionEnd ca un Otam#onL ocu#aional ;m#otrivae'ectelor socio3economice ale tranziiei a-sor-ind o #arte im#ortant din 'ora de muncdis#oni-ilizat de industriile ur-ane.

  7n mediul rural a ricultura re#rezint activitatea economic #redominant ocu#End #este )(din 'ora de munc. , treime din #o#ulaia ocu#at a rii lucreaz ;n a ricultur ceea cesitueaz RomEnia mult #este media de ) 9 a rilor din 64 2*. oate aceste considerentesitueaz RomEnia ;n rEndul rilor cu #otenial a ricol ridicat.

  Construc)iile au ;nre istrat o evoluie net ascendent ;n ultimii ani. "st'el sumele investite ;nlucrrile de construcii la nivelul anului 200) au crescut de circa ( ori 'a de anul 2000. 7n cadrul'ormei de #ro#rietate ma$oritar #rivat creterea a 'ost de circa #atru ori 'a de cea ma$oritar destat unde creterea a 'ost de circa trei ori la nivelul aceluiai an.

  22.&?

  **.#?

  constructii noi si reparatii capitale

  intretinere si reparatii curente

  igura @ B ucr rile de construcii, dup !odul de e6ecuie pentru anul 2??5 9Sursa: INS 8

  Princi#alele #uncte turistice din RomEnia sunt: ca#itala rii 3

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  20/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  cazare. /a#acitatea de cazare a turitilor ,n funciune este de )! (99 locuri Amii locuri3zileB dincare %* *** ;n oteluri Amii locuri3zileB.

  igura A B Repartiia destinaiilor turistice, 2??& 9Sursa: INS Anuarul Statistic al Romniei,200. 8

  /voluia >nnopt rilor >n structurile de cazare turistic

  11*.2

  1?&.&

  [email protected]??.#

  125.$

  12?.5

  1?$.&

  1?$.* 1?$

  A?

  A5

  1??

  1?5

  11?

  115

  12?

  125

  1$?

  2??& 2??5 2??#

  ro!ani straini total

  igura 1? B /voluia >nnopt rilor >n structurile de cazare turistic 9Sursa: %relucrare A/AMe#iu #ate #e la INS 8

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 20

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  21/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  Capacitatea i activitatea de cazare tur istic , pe -or ! e de p ropr ietatepentr u anul 2??#

  5**?$

  @#A1

  &*@?A

  22A&55

  ?

  5????

  1?????

  15????

  2?????

  25????

  Capacitate e6istenta 9nu!ar locuri8 Capacitate in -unctiune 9!ii locuriBzile8

  !a=ori tar de stat !a=ori tar privata

  igura 11 B Capacitatea i activitatea de cazare turistic , pe -or!e de proprietate pentruanul 2??# 9Sursa: %relucrare A/A Me#iu #ate #e la INS 8

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 21

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  22/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  $ %naliza raportului de !onitorizare a PNGDactual

  trate ia Naional de Gestionare a Deeurilor A NGDB i Planul Naional de Gestionare aDeeurilor au 'ost ela-orate ;n 200% cu trei ani ;nainte de aderarea RomEniei la 6niunea4uro#ean. 7n acea #erioad s3a #us accentul #e ado#tarea cadrului le islativ necesar aderrii la64 i #e trans#unerea Directivelor c eie #rivind estionarea deeurilor. &m#ortana as#ectelorle islative se re'lect ;n NGD i PNGD.

  NGD i PNGD 200( re'lect din #lin im#erativele necesare dezvoltrii i im#lementrii unuisistem inte rat de estionare a deeurilor e'icient din #unct de vedere ecolo ic i economic.

  otui ele sunt mai #uin utile ;n #rezentarea 'elului ;n care di'eritele o-iective vor 'i atinse. oduleneral ;n care sunt #rezentate anumite o-iective 'ace di'icil evaluarea atin erii sau nu a

  acestora.

  "utoritile de mediu monitorizeaz re ulat starea mediului deci i situaia estionrii deeurilorrezultatele 'iind #u-licate anual ;n documentul ORaport privind 3tarea actorilor de MediuLdis#oni-il #e site3ul de internet al " eniei Naionale de Protecia ediului A"NP B. /a#itolul + alacestui ra#ort se re'er la estionarea deeurilor. De asemenea "NP ;m#reun cu &nstitutulNaional de tatistic A&N B editeaz anual OPu(licaia statistic privind generarea igestionarea deeurilor L. "naliza acestor documente #ermite monitorizarea radului de ;nde#linire a o-iectivelor ma$ore din domeniul estionrii deeurilor.

  Pentru ca NGD i PNGD s devin instrumente utile de mana ement la revizuirea lor se vorintroduce o-iective c eie sta-ilite con'ormcriteriului 3M%R+ A3#eci'ic A #eci'icBMeasura-leAmsura-ilB%c ieva-le Arealiza-ilBRelevant ArelevantB+ime3limited Alimiat ;n tim#B. e #ro#uneurmtorul set de indicatori ce vor #ermite monitorizarea a#licrii strate iei i vor cuanti'ica radulde ;nde#linire al intelor im#use de le islaia euro#ean.

  =a de valorile ra#ortate ;n mod uzual se introduc iIndicatori de dezvoltare dura(il ,ce vor#ermite monitorizarea 'elului ;n care RomEnia ;i aduce contri-uia la #oliticile 64 ;n domeniuldezvoltrii dura-ile.

  Indicator nivel 1 Indicator nivel 2 Co!entarii/antitatea de deeurimunici#ale enerat #e ca# delocuitor

  /antitatea anual dedeeuri munici#alePo#ulaia total

  Grad de colectare deeurimunici#ale

  Deeuri munici#ale colectateDeeuri munici#ale enerate

  Grad de colectare selectiv Deeuri munici#ale colectateselectiv

  Noua Directiv /adru im#uneo-li ativitatea introduceriicolectrii selective

  Grad de reutilizare deeuri!unicipale

  /antitate de deeurimunici#ale re'olosite

  Directiva 9+?200+?/4 im#uneinte #entru reutilizarea ?reciclarea deeurilormunici#aleGrad de reciclare deeuri!unicipale

  /antitate de deeurimunici#ale reciclate

  Grad de valori'icare deeurimunici#ale

  /antitate de deeurimunici#ale valori'icate

  Grad de de#ozitare deeuri /antitate de deeuri

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 22

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  23/258

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  24/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  a!(ala=e valori'icat deeurile din am-ala$e iratatul de aderare im#un

  inte de valori'icare adeeurilor din am-ala$e

  /antitate deeuri am-ala$ede#ozitate

  Cantitate D/// colectateselectiv, pe cap de locuitor

  /antitate D444 colectateselectiv de la os#odriile#articulare

  Directiva D444 im#une intede colectare selectiv #e ca#de locuitor

  Rata de re'olosire /antitate D444 re'olosite Directiva D444 im#une intede re'olosire ? reciclareRata de reciclare /antitate D444 reciclate

  /antitate D444 valori'icate Directiva D444 im#une intede valori'icare

  Indicatori dezvoltare dura(ilP&< relativ P&< an de re'erin Prin re#rezentarea #e acelai

  ra'ic a evoluiei P&< relativ iProducie relativ deeuri se#oate o-serva dacdecu#larea creteriieconomice de enerarea dedeeuri a avut loc

  P&< actual

  Producie relativ deeuri /antitate deeuri an dere'erin/antitate de deeuri actual

  Indicatori pentru deeuri industrialeProducie relativ deeuriindustriale

  /antitatea de deseuriindustriale enerat 3 an dere'erin/antitatea de deseuriindustriale enerat 3 actual

  Gradul de recu#erare a

  deeurilor industriale

  /antitatea de deeuri

  industriale recu#erat C an dere'erin/antitatea de deeuriindustriale recu#erat C actual

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 2(

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  25/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  & Cadrul legislativ i instituional privindgestionarea deeurilor

  "cQuis3ul /omunitar ;n domeniul estionrii deeurilor cu#rinde un numr de 1! acte normativetrans#use ;n le islaia romEn con'orm cu cele #rezentate ;n ta-elul urmtor:

  egislaie european egislaie ro!"neascDirectiva Cadru [email protected] [email protected] C/ privinddeeurile care a(rog Directiva Cadru nr.2??# 12 C/ privind deeurile.

  Prevederile noii directive vor 'i trans#use ;nle islaia romEneasca #En la data de12.12.2010

  Directiva Cadru nr. 2??# 12 C/ privinddeeurile

  ,rdonana de 6r en nr. *+?2000 #rivindre imul deeurilor a#ro-at cu modi'icri#rin 8e ea nr. (2!?2001 modi'icat i

  com#letat #rin ,rdonana de 6r en nr.!1?200! a#ro-at #rin 8e ea nr. 2*?200*JKotrErea Guvernului nr. +)!?2002 #rivindevidena estiunii deeurilor i #entrua#ro-area listei cu#rinzEnd deeurileinclusiv deeurile #ericuloase modi'icat icom#letat #rin KotrErea Guvernului nr.210?200* #entru modi'icarea i com#letareaunor acte normative care trans#un acQuis3ulcomunitar ;n domeniul #roteciei mediuluiJKotrErea Guvernului nr. 1(*0?200( #rivinda#ro-area trate iei Naionale deGestionare a Deeurilor i a PlanuluiNaional de Gestionare a Deeurilormodi'icat i com#letat #rin K.G. nr.%)+?200*J,rdinul inistrului A, B nr. 1%!(?1(99?200!#rivind a#ro-area #lanurilor re ionale de

  estionare a deeurilorJ,. . nr. 1%+)?200! #rivind a#ro-areaProcedurii de #artici#are a #u-licului laela-orarea modi'icarea sau revizuirea#lanurilor de estionare a deeurilorado#tate sau a#ro-ate la nivel naionalre ional i $udeeanJ,. . nr. 9)1?200* #rivind a#ro-area

  etodolo iei de ela-orare a #lanurilorre ionale i $udeene de estionare adeeurilor.

  Directiva nr. A1 #@A //C privind deeurilepericuloase !odi-icat i co!pletat prinDirectiva A& $1 C/ i Regula!entul nr.1## 2??#

  Directiva nr. 1AAA $1 C/ privind depozitareadeeurilor !odi-icat i co!pletat prinRegula!entul [email protected]@2 2??$

  KotrErea Guvernului nr. %(9?200) #rivindde#ozitarea deeurilor com#letat #rinKotrErea Guvernului nr. 210?200* #entrumodi'icarea i com#letarea unor actenormative care trans#un acQuis3ulcomunitar ;n domeniul #roteciei mediuluiJ

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 2)

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  26/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  ,. . nr. *)*?200( #entru a#ro-areaNormativului te nic #rivind de#ozitareadeeurilor modi'icat de ,rdinul nr.12%0?200) #rivind modi'icarea ane ei la,. . nr. *)*?200( #entru a#ro-areaNormativului te nic #rivind de#ozitareadeeurilorJ,. . nr. 9)?200) #rivind sta-ilirea criteriilorde acce#tare i #rocedurilor #reliminare deacce#tare a deeurilor la de#ozitare i listanaional de deeuri acce#tate ;n 'iecareclas de de#ozit de deeuriJ,. . nr. **)?200! #entru a#ro-area 8isteilocalitilor izolate care #ot de#ozitadeeurile munici#ale ;n de#ozitele e istentece sunt e ce#tate de la res#ectarea unor#revederi ale KotrErii Guvernului nr.%(9?200) #rivind de#ozitarea deeurilorcom#letat #rin ,. . nr. 2*?200* #entru

  modi'icarea i com#letarea unor ordine cetrans#un acQuis3ul comunitar de mediu.

  Directiva nr. 2??? *# C/ privind incinerareadeeurilor

  KotrErea Guvernului nr. 12+?2002 #rivindincinerarea deeurilor modi'icat icom#letat #rin K.G. nr. 2!+?200)J,. . nr. *)!?200( #entru a#ro-areaNormativului te nic #rivind incinerareadeeurilorJ,. . nr. 12*(?200) #rivind emitereaavizului de mediu la ;ncetarea activitilorde eliminare a deeurilor res#ectivde#ozitare i incinerare com#letat #rin,. . nr. !%!?200+ #entru com#letarea ,. .nr. 12*(?200).

  Regula!entul 9C/8 nr. 1?1$ 2??# alParla!entului /uropean i al Consiliului din1& iunie 2??# privind trans-erurile dedeeuri, !odi-icat i co!pletat prinB Regula!entul 9C/8 nr. 1$*A 2??*, de!odi-icare a ane6elor I%, I , 0II i 0III.B Regula!entul nr.1&[email protected] 2??* din 2A noie!(rie 2??* privind e6portulanu!itor deeuri destinate recuper riienu!erate >n ane6a III sau III% laRegula!entul 9C/8 nr.1?1$ 2??# al

  Parla!entului /uropean i al Consiliului >nanu!ite ri >n care Decizia 'CD/ privindcontrolul circulaiei trans-rontaliere adeeurilor nu se aplic .B Regula!entul 9C/8 nr. *&? [email protected] alCo!isiei din 2A iulie [email protected] de !odi-icare aRegula!entului 9C/8 nr. 1&[email protected] 2??* >nprivina procedurilor care tre(uie s -ieur!ate pentru e6portul de deeuri >n

  KotrErea Guvernului nr. 10!1?200+ #rivindtrans#ortul deeurilor #ericuloase ine#ericuloase #e teritorul RomEnieiJKotrErea Guvernului nr. *++?200* #rivindsta-ilirea unor msuri #entru a#licareaRe ulamentului Parlamentului 4uro#ean ial /onsiliului A/4B nr. 101%?200! #rivindtrans'erul de deeuriJKotrErea Guvernului nr. 1()%?200+ #entrumodi'icarea i com#letarea KotrEriiGuvernului nr. *++?200* #rivind sta-ilireaunor msuri #entru a#licareaRe ulamentului Parlamentului 4uro#ean ial /onsiliului A/4B nr. 101%?200! #rivindtrans'erul de deeuriJ,rdin nr. 9+!?+21?211+?200! #entrumodi'icarea i com#letarea ane ei la,rdinul ministrului a riculturii #durilora#elor i mediului al ministruluitrans#orturilor construciilor i turismului ial ministrului economiei i comerului nr.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 2!

  http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=111http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=111http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=111http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=111http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=111
 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  27/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  anu!ite ri.B Regula!entul 9C/8 nr. ##A [email protected] din 15iulie [email protected] pentru co!pletarea %ne6ei IC.

  Convenia de la asel privind controlultransportului peste -rontiere al deeurilorpericuloase i al eli!in rii acestora

  2?211?11+?200( #entru a#ro-areaProcedurii de re lementare i control altrans#ortului deeurilor #e teritoriulRomEnieiJ,rdin nr. 1119?200) #rivind dele area ctre " enia Naional #entru Protecia ediuluia atri-uiilor ce revin inisterului ediului iGos#odririi "#elor ;n domeniul e #ortuluideeurilor #ericuloase i al trans#ortuluideeurilor ne#ericuloase ;n vedereaim#ortului #er'ecionrii active i atranzituluiJ8e ea nr. !?91 #entru aderarea RomEniei la/onvenia de la

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  28/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  reciclare a deeurilor de am-ala$eJ,. . nr. 11(0?200! #entru modi'icarea,rdinului inistrului ediului i Gos#odririi "#elor nr. (9%?200! #rivind constituirea/omisiei de evaluare i autorizare ao#eratorilor economici ;n vederea #reluriires#onsa-ilitii #rivind realizareao-iectivelor anuale de valori'icare ireciclare a deeurilor de am-ala$eJ,. . nr. 1+2%?200* #entru modi'icarea,rdinului inistrului ediului i Gos#odririi "#elor nr. (9%?200! #rivind constituirea/omisiei de evaluare i autorizare ao#eratorilor economici ;n vederea #reluriires#onsa-ilitii #rivind realizareao-iectivelor anuale de valori'icare ireciclare a deeurilor de am-ala$eJ,. . nr. 12+1?200) #rivind sta-ilireamodalitilor de identi'icare a containerelor

  #entru di'erite ti#uri de materiale ;n sco#ula#licrii colectrii selective.

  Directiva nr. 2??# ## C/ privind (ateriile iacu!ulatorii i deeurile de (aterii iacu!ulatori i de a(rogare a DirectiveiA1 15* C// a!endat prin Directiva [email protected] 1?$ C/ privind punerea pe pia a(ateriilor i acu!ulatorilor i Decizia [email protected] *#$ C/ de sta(ilire, a unei !etodeco!une de calculare a v"nz rilor anuale de(aterii i acu!ulatori porta(ili c treutilizatorii -inali.

  Directiva nr. A$ @# C/ de adaptare laprogresul te)nic a Directivei A1 15* C// aConsiliului privind (ateriile i acu!ulatoriicare conin anu!ite su(stane periculoase

  KotrErea Guvernului nr. 11%2?200+ #rivindre imul -ateriilor i acumulatorilor i aldeeurilor de -aterii i acumulatori carea-ro KotrErea Guvernului nr. 10)*?2001#rivind re imul -ateriilor i acumulatorilorcare conin su-stane #ericuloase.

  Directiva nr. *5 &$A //C privind uleiurileuzate, !odi-icat prin Directiva [email protected]* 1?1 //C, Directiva nr. A1 #A2 //C iDirectiva nr. 2??? *# C/

  KotrErea Guvernului nr. 2%)?200* #rivindestionarea uleiurilor uzate

  Directiva nr. A# 5A C/ privind eli!inarea(i-enililor i tri-enililor policlorurai 9PC iPC+8

  KotrErea Guvernului. nr. 1*%?2000 #entrure lementarea re imului s#ecial #rivind

  estiunea i controlul -i'enililor #olicloruraii ale altor com#ui similari modi'icat #rinK.G nr. 291?200) i #rin K.G nr. 9*)?200*com#letat #rin K.G nr. 210?200* #entrumodi'icarea i com#letarea unor actenormative care trans#un acQuis3ulcomunitar n domeniul #roteciei mediuluiJ,. . nr. 101+?200) #rivind ;n'iinarea ;ncadrul Direciei deeuri i su-stane c imice#ericuloase a ecretariatului #entrucom#ui desemnaiJ

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 2+

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  29/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  ,. . nr. 2)*?200! #entru modi'icarea icom#letarea ane ei ,rdinului nr. 101+?200)#rivind ;n'iinarea ;n cadrul Direciei deeurii su-stane c imice #ericuloase a

  ecretariatului #entru com#ui desemnaiJ,. . nr. 1%(9 din 0%.09.200* #rivinda-ro area #revederilor articolelor 2

  1

  C 2%

  aleRe ulamentului de or anizare i'uncionare a ecretariatului #entrucom#ui desemnai a#ro-at #rin ,rdinul

  inistrului ediului i Gos#odririi "#elornr. 101+?200) #rivind ;n'iinarea ;n cadrulDireciei deeuri i su-stane #ericuloase a

  ecretariatului #entru com#ui desemnaicu modi'icrile i com#letrile ulterioare.

  Directiva nr. 2??? 5$ C/ privind ve)iculelescoase din uz, !odi-icat i co!pletatprin Deciziile nr. 2??2 525 C/, 2??5 &@$ C/,i 2??5 #*$ C/ i Directiva nr. [email protected] $$ C/

  KotrErea Guvernului nr. 2(0!?200( #rivindestionarea ve iculelor scoase din uz

  modi'icat i com#letat #rin KotrEreaGuvernului nr. 1%1%?200!J,. . nr. +*?)2*?(11?200) #rivind a#ro-areamodelului i a condiiilor de emitere acerti'icatului de distru ere la #reluareave iculelor scoase din uzJ,. . nr. 122(?*22?200) #entru a#ro-areaProcedurii i condiiilor de autorizare a#ersoanelor $uridice ;n vederea #reluriires#onsa-ilitii #rivind realizareao-iectivelor anuale de reutilizare reciclarei valori'icare ener etic a ve iculelorscoase din uz modi'icat i com#letat #rin,rdin nr. 9+)?1*2!?200*J,. . nr. +1!?200! #rivind constituirea/omisiei de evaluare i autorizare a#ersoanelor $uridice ;n vederea #reluriires#onsa-ilitii #rivind realizareao-iectivelor anuale de reutilizare reciclarei valori'icare ener etic a ve iculelorscoase din uz modi'icat i com#letat #rin,rdinul nr. 9*9?200!J,. . nr. !2)?200* #rivind a#ro-area

  etodolo iei #entru urmrirea realizrii dectre o#eratorii economici a o-iectivelor#revzute la art. 1) alin. A1B i A2B din K.Gnr. 2(0!?200(.

  Directiva nr. 2??2 A# C/ privind deeuriledin ec)ipa!ente electrice i electronice!odi-icat prin Directiva nr. 2??$ [email protected] C/ iDirectiva nr. [email protected] $& C/

  KotrErea Guvernului nr ((+?200) #rivinddeeurile de ec i#amente electrice ielectroniceJ,. . nr. 901?200) #rivind a#ro-areamsurilor s#eci'ice #entru colectareadeeurilor de ec i#amente electrice ielectronice care #rezint riscuri #rincontaminare #entru securitatea i sntatea#ersonalului din #unctele de colectareJ,. . nr. 122)?*21?200) #rivind a#ro-area

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc 29

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  30/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  Procedurii i criteriilor de evaluare iautorizare a or anizaiilor colective ;nvederea #relurii res#onsa-ilitii #rivindrealizarea o-iectivelor anuale de colectarereutilizare reciclare i valori'icare adeeurilor de ec i#amente electrice ielectronice modi'icat i com#letat #rin ,. .nr. +20?12!9?200! i ,. . nr.910?1*0(?200*J,. . nr. !!?200! #rivind Privind constituirea/omisiei de evaluare i autorizare aor anizaiilor colective ;n vederea #reluriires#onsa-ilitii #rivind realizareao-iectivelor anuale de colectare reutilizarereciclare i valori'icare a deeurilor deec i#amente electrice i electronicemodi'icat i com#letat #rin ,. . nr.1099?200* Aordin internBJ,. . nr. 122%?*1)?200) #rivind #rocedura

  de ;nre istrare a #roductorilor modul deeviden i ra#ortare a datelor #rivindec i#amentele electrice i electronice ideeurile de ec i#amente electrice ielectronice modi'icat i com#letat #rin,rdinul nr. *0!?1!!*?200*J,. . nr. ))!?(%)?191?200! #rivind marca$uls#eci'ic a#licat ec i#amentelor electrice ielectronice introduse #e #ia du# data de%1 decem-rie 200!.

  Directiva nr. 2??2 A5 C/ privindrestricionarea utiliz rii anu!itor su(stanepericuloase >n ec)ipa!entele electrice ielectronice

  KotrErea Guvernului nr. 992 ?200) #rivindlimitarea utilizrii anumitor su-stane#ericuloase ;n ec i#amentele electrice ielectronice modi'icat #rin K.G. nr. +1! din21 iunie 200!. "ne a la K.G. a 'ostcom#letat #rin ,. . nr. 122!?1**1?200*

  Directiva nr. @# 2*@ //C privind protecia!ediului i >n particular a solului, atuncic"nd n !olul de la staiile de epurare esteutilizat >n agricultur , !odi-icat prinDirectiva nr. A1 A#2 //C i Regula!entulnr. @?* 2??$

  ,. . nr. %((?*0+?200( #entru a#ro-areaNormelor te nice #rivind #rotecia mediuluii ;n s#ecial a solurilor cEnd se utilizeaznmolurile de e#urare ;n a riculturcom#letat i modi'icat #rin ,. . nr. 2*?200*#entru modi'icarea i com#letarea unorordine care trans#un acQuis3ul comunitar demediu.

  Directiva nr. *@ 1*# C// privind deeuriledin industria dio6idului de titan

  ,. . nr. *)1?+*0?200( #rivind estionareadeeurilor din industria dio idului de titan

  Directiva nr. @* 21* //C privind prevenireai reducerea polu rii !ediului cauzat deaz(est

  K.G. nr. 12(?200% #rivind #revenireareducerea i controlul #olurii mediului cuaz-est modi'icat #rin K.G. nr. *%(?200!#entru modi'icarea K.G. nr. 12(?200%#rivind #revenirea reducerea i controlul#olurii mediului cu az-est com#letat imodi'icat #rin K.G. nr. 210?200* #entru

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %0

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  31/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  modi'icarea i com#letarea unor actenormative care trans#un acQuis3ulcomunitar ;n domeniul #rotectiei mediuluiJ

  KotrErea Guvernului nr. 1+*)?200)#rivind #rotecia sntii i securitiilucrtorilor 'a de riscurile datoratee #unerii la az-est modi'icat icom#letat #rin K.G. nr. !01?200* #entrumodi'icarea i com#letarea unor actenormative din domeniul securitii isntii ;n muncJ

  ,. . nr. 10+?200) #rivind metodele de#relevare a #ro-elor i de determinare acantitilor de az-est ;n mediu.

  Directiva nr. 2??# 21 C/ privind!anage!entul Deeurilor din industriilee6tractive

  KotrErea de Guvern nr. +)!?200+ #rivindestionarea Deeurilor din industriile

  e tractive.

  Regula!entul 9C/8 215? 2??2 alParla!entului /uropean i al Consiliuluire-eritor la statisticile privind deeurile

  Proiect de KG #rivind unele msuri #entrua#licarea acestui Re ulament.

  =a de coninutul "cQuis3ului /omunitar i de le islaia3cadru #entru #rotecia mediului le islaiaromEn mai cu#rinde o serie de acte normative ce conin #revederi re'eritoare la estionareadeeurilor du# cum urmeaz:

  8e ea nr. )1?200! #rivind serviciile comunitare de utiliti #u-liceJ8e ea nr. 101?200! #rivind serviciul de salu-rizare a localitilor modi'icat i com#letat#rin ,6G nr. 92?200* i a#ro-at #rin 8e ea nr. 22(?200+J8e ea nr. !0+ ?2001 #rivind evaluarea con'ormitii #roduselor C re#u-licat ;n .,'. nr.(19?0(.0!.200+J

  ,rdonana nr. 21?2002 #rivind os#odrirea localitilor ur-ane i rurale a#ro-at #rin8e ea nr. )1)?2002J,rdonana de 6r en a Guvernului nr. (?200* #rivind reluarea #entru anul 200* aPro ramului de stimulare a ;nnoirii Parcului auto naional a#ro-at cu modi'icri #rin8e ea nr. 1)!?200*J,rdonana Guvernului nr. %!?200) #entru modi'icarea i com#letarea ,rdonaneiGuvernului nr. +2?2000 #rivind autorizarea o#eratorilor economici care des'oaractiviti de re#araii de re lare de modi'icri constructive de reconstrucie a ve iculelorrutiere #recum i de dezmem-rare a ve iculelor uzate a#ro-at #rin 8e ea nr.%*!?200)JK.G nr. 1*0?200( #rivind estionarea anvelo#elor uzateJ

  ,. . nr. 219?2002 #entru a#ro-area Normelor te nice #rivind estionarea deeurilorrezultate din activitile medicale modi'icat #rin ,rdinul nr. 99*?200(J,. . nr. 1029?200( #entru modi'icarea i com#letarea ,rdinului inistrului ntii i=amiliei nr. 219?2002 #entru a#ro-area Normelor te nice #rivind estionarea deeurilorrezultate din activitile medicale i a etodolo iei de cule ere a datelor #entru -azanaional de date #rivind deeurile rezultate din activitile medicaleJ,. . nr. 99*?200( #rivind modi'icarea i com#letarea ,rdinului inistrului ntii i=amiliei nr. 219?2002 #entru a#ro-area Normelor te nice #rivind estionarea deeurilor

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %1

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  32/258

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  33/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  5 '(iective strategice la nivel naional,-iectivele strate ice #e care tre-uie s le ;nde#lineasc RomEnia ;n domeniul estionrii

  deeurilor sunt #rezentate sintetic ;n ta-elele urmtoare:5.1 '(iective strategice generale pentru gestionarea deeurilor

  5.2 '(iective strategice speci-ice privind gestionarea anu!itor -lu6uri de deeuri

  5.$ '(iective strategice generale pentru gestionarea deeurilor periculoase

  5.& '(iective strategice pentru gestionarea anu!itor -lu6uri de deeuri periculoase

  Pentru o-iectivele strate ice enerale A#unctele ).1 i ).%B nu sunt #revzute inte s#eci'ice'iecrui o-iectiv. 7nde#linirea #revederilor acestor o-iective are caracter #ermanent.

  Pentru o-iectivele strate ice s#eci'ice A#unctele ).2 i ).(B intele au 'ost determinate avEnd ;nvedere termenele i o-li aiile #revzute ;n le islaia euro#ean i cea naional. /ores#unztorintelor e ist #lanuri de aciune #entru 'iecare 'lu de deeuri detaliate ;n /a#itolul *.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %%

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  34/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  5.1 '(iective strategice generale pentru gestionarea deeurilor Do!eniul %ctivitatea '(iective principale '(iective su(sidiare

  1. Politica i cadrul le islativ 1.1. "rmonizarea #oliticii i le islaiei naionale ;n domeniul estionrii deeurilor cu #oliticilei #revederile le islative euro#ene A#ornind ;n

  #rimul rEnd de la Noua Directiv /adru #rivindDeeurileB #recum i cu #revederile acodurilori conveniilor internaionale la care RomEniaeste #arte.

  1.1.1. Revizuirea cadrului le islativ e istent i rati'ica#revederi ale 64 ast'el ;ncEt s se creeze cadrul leadecvat #entru ;ntre sistemul de estionare a dee

  s#eci'icarea clar a tuturor #rilor im#licate #ro'esionale #atronale ,NG3uri sindicate socieetc.BL res#onsa-ilitilor i o-li aiilor acestora.

  1.2. im#li'icarea i modernizarea le islaieie istente.

  1.2.1. Revizuirea de'iniiilor anumitor termeni ;n vedereaconce#telor i #reluarea noilor termeni introdui ;n le is

  1.%. &nte rarea #ro-lematicii de estionare adeeurilor ;n #oliticile sectoriale i decom#anie.

  1.%.1. /orelarea #oliticii i a actelor normative interne ;evalurii im#actului deeurilor asu#ra mediului i a#o#ulaiei.

  1.(. /reterea e'icienei de a#licare ale islaiei ;n domeniul estiunii deeurilor.

  1.(.1. /reterea im#ortanei acordate monitorizrii le islaiei.1.(.2. 7ntrirea ca#acitii instituionale de im#lre lementare i control.1.(.%. 7ncura$area initiaivei #rivate ;n domeniul deeurilor.

  1.(.(. Revizuirea Planurilor Re ionale de Gestionare a D#entru a ;ncor#ora o-iectivele noii strate ii.2. "s#ecte instituionale i or anizatorice 2.1. "da#tarea i dezvoltarea cadrului

  instituional i or anizatoric ;n vederea ;nde#linirii cerinelor naionale icom#ati-ilizarea cu structurile euro#ene.

  2.1.1. 4'icientizarea structurilor instituionale i a sa'erente activitilor de estionare a deeurilor.2.1.2. 7ntrirea ca#acitaii administrative a

  uvernamentale la toate nivelurile Anaional re ionalocalB cu com#etene i res#onsa-iliti ;n a#licarea le is

  %. Resursele umane %.1. "si urarea resurselor umane ca numr i#re tire #ro'esional.

  %.1.1. "si urarea de #ersonal su'icient i -ine #re tit #i cu dotri cores#unztoare la toate nivelurile.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %(

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  35/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  (. =inanarea sistemului deestionare a deeurilor

  (.1./rearea i utilizarea de sisteme imecanisme economico3'inanciare #entru

  estionarea deeurilor ;n condiiile res#ectrii#rinci#iilor enerale cu #recdere a #rinci#iului#oluatorul #ltete.

  (.1.1. timularea crerii i dezvoltrii unei #iee via-deeurile recicla-ile.(.1.2. ,#timizarea utilizrii tuturor 'ondurilor dis#oni-ile Amediu 'onduri #rivate 'onduri structurale etc.B #entru ca#ital ;n domeniul estionrii deeurilor.(.1.%. /rearea de #Er ii #entru susinerea?im#lesistemului de estionare a deeurilor munici#ale Acalcula#ro rame s#eciale de la -u etB.(.1.(. usinerea sistemului de estionare a deeurilor in#ericuloase.(.1.). usinerea sistemului de estionare #entru 'lu uri ds#eciale: acumulatori i -aterii uleiuri uzate anvelam-ala$e electrice i electronice ve icule scoase din #rovenite din activitile de construire i des'iinare etc. #rde instrumente ca: sisteme de#ozit res#onsa-ilizarea #rodstimularea consumatorilor mecanisme de eco3'inanare.(.1.!. 6tilizarea com#let i e'icient a 'ondurilor naiinternaionale dis#oni-ile A& P" etcB.(.1.*. =inanarea sistemului naional de monitorizare ;n

  estionrii deeurilor.(.1.+. =inanarea securizrii intermediare i a rea-ilitrizonelor contaminate or'ane(.1.9. =inanarea ;nc iderii i rea-ilitrii s#aiilor de e istente ;n mediile rural i ur-an.

  ). /ontientizarea #rilor im#licate ).1. Promovarea unui sistem de in'ormarecontientizare i motivare #entru toate #rileim#licate.

  ).1.1. &ntensi'icarea comunicrii ;ntre toate #rile im#licai in'ormarea e'icient a tuturor 'actorilor im#licai #entruintelor i ;nde#linirea la termen a o-iectivelor #revazute.).1.2. #orirea contientizrii #rilor im#licate inor anizarea i susinerea de #ro rame de educare i conta #o#ulaiei.

  !. istem de date i in'ormaii #rivind estionareadeeurilor

  !.1. ,-inerea de date i in'ormaii com#lete icorecte care s cores#und cerinelor dera#ortare la nivel naional i euro#ean.

  !.1.1. 7m-untirea sistemului naional de colectare #ranalizare a datelor i in'ormaiilor #rivind estionarea deintroducerea unui sistem care s 'aciliteze transmiterea 'l

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %)

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  36/258

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  37/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  sistemele de colectare i trans#ort a deeurilor C aco#erirea ;ntre ii arii de eneratori dedeeuri.

  9.1.2. ,#timizarea sc emelor de trans#ort.

  9.2. "si urarea celor mai -une o#iuni #entrucolectarea i trans#ortul deeurilor ;n vedereaunei cEt mai e'iciente valori'icri.

  9.2.1. ta-ilirea unor #rinci#ii i cerine unitare care s-aza 'uncionrii tuturor com#aniilor de salu-ritate.9.2.2. e#ararea 'lu urilor de deeuri #ericuloase ne#ericuloase.

  9.2.%. &ntroducerea i e tinderea colectrii selectivedeeurilor.9.2.(. 4'icientizarea controlului activitii de trans#ort al #e #lan intern i #este 'rontier.

  10. ratarea deeurilor 10.1. Promovarea tratrii deeurilor la locul deenerare ;n vederea asi urrii unui

  mana ement ecolo ic raional.

  10.1.1. 7ncura$area tratrii deeurilor ;n vederea:valori'icriiJ'acilitrii mani#ulriiJreducerii caracterului #ericulosJreducerii cantitilor de deeuri care a$un s 'ie d ;n condiii de si uran #entru sntatea #o#ulaiei

  11. 4liminarea deeurilor #rin de#ozitare 'inali incinerare

  11.1. Reducerea cantitii de deeuride#ozitate.

  11.1.1. &denti'icarea mecanismelor #rin care s se reducde deeuri ce necesit de#ozitare 'inal.11.1.2 &denti'icarea metodelor de conientizare a im#licai ;n vederea atin erii o-iectivelor

  11.2. "si urarea de#ozitrii 'inale ;n condiii de

  si uran #entru mediu i #o#ulaie

  11.2.1. "si urarea ca#acitilor necesare #entru elimin

  de#ozitare a deeurilor #rin #romovarea cu #rioritate a dde deeuri la nivel zonal.11.2.2. 7m-untirea sistemului de o#erare #rin conti'actorilor im#licai? control? condiii de autorizare.11.2.%. 7nc iderea de#ozitelor de deeuri necon'orme c64 i monitorizarea acestora #ost3;nc idere.11.2.(. 7nc iderea i ecolo izarea s#aiilor de de#ozizona rural.11.2.). Reducerea cantitii de deeuri de#ozitate ;n cde#ozite necon'orme Acu #erioada de tranzie?;nc idere

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %*

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  38/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  #En ;n 201*B cu res#ectarea cantitii ma ime acde#ozitare.

  11.%. "si urarea incinerrii 'inale ;n condiii desi uran #entru mediu i #o#ulaie

  12. /ercetare3dezvoltare 12.1. 7ncura$area i susinerea cercetriiromEnesti ;n domeniul estionrii inte rate adeeurilor.

  12.1.1. Preluarea de te nolo ii curate de #roducie i aacestora la condiiile locale.12.1.2. 4la-orarea de te nolo ii noi #entru neutral

  eliminarea deeurilor #ericuloase #rin stimularea ceracest domeniu sau investiii #entru #reluarea de te nolo12.1.%. /reterea ca#acitii #entru dezvoltarea de n#entru #revenire reducere reciclare i eliminarea dee12.1.(. Diseminarea in'ormaiilor #rivind noi soluii #rete nolo ii.

  5.2 '(iective strategice speci-ice privind gestionarea anu!itor -lu6uri de deeuriCategoria de deeuri 3u(Bcategoria '(iectiv principale i su(sidiare Einte

  1. Deeuri de la #roducerea ener ieitermice i electrice incinerare i co3incinerare

  1.1. M ur cenu de vatrcenu z-urtoare i#s de lacentrale termoelectrice.

  1.1.1. usinerea valori'icrii materiale iener etice.

  1.2. M ur cenu de vatrcenu z-urtoare i#s de lainstalaii de incinerare i co3incinerare.

  1.2.1. ratare ;naintea de#ozitrii ;n cazul ;ncare recu#erarea nu este #osi-il.

  2. Deeuri #rovenite din activitile deconstruire i des'iinare

  2.1. Deeuri #rovenite dinactivitile de construire ides'iinare A#ericuloase ine#ericuloaseB.

  2.1.1. usinerea reutilizrii?reciclrii?valori'icrii ener etice a deeurilor #rovenitedin activitile de construire i des'iinarene#ericuloase.

  2.1.1.1. Reutilizarea i valori'icareamaterial i?sau ener etic adeeurilor #rovenite din activitile de

  &ncluderea estionrii D/D ;n #roconstrucie din 200!.

  /olectarea se#arat A#e cate orii ddeeuriB a deeurilor #rovenite di

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %+

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  39/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  construire i des'iinare. activitile de construire i des' iin200+.

  /reterea radului de reutilizreciclare?valori'icare a de#rovenite din activitile de consdes'iinare C #ermanentJ

  Reciclarea ?valori'icarea de#rovenite din activitile de consdes'iinare a 1) din mas #En2010

  Reciclarea ?valori'icarea de#rovenite din activitile de consdes'iinare a *0 din mas #En201)

  2.1.2. timularea investiiilor ;n domeniulvalori'icrii?reciclrii deeurilor #rovenitedin activitile de construcii.2.1.%. Reducerea com#onentelor#ericuloase din construcia cldirilor. 2.1.%.1. 7ncura$area cercetrii ;n vederea ;nlocuirii materialelor #ericuloase cu materiale cu un im#act redus asu#ra sntii omului i mediului.2.1.(. ratarea deeurilor #ericuloase#rovenite din activitile de construire ides'iinare ;n vederea reutilizrii?reciclrii?valori'icrii ener etice sau eliminrii.

  2.2. Deeuri din construciadrumurilor.

  2.2.1. Reutilizarea i reciclarea?valori'icareaener etic ;n msura ;n care acestea nusunt #ericuloase.2.2.2. ratarea deeurilor #ericuloase dinconstrucia drumurilor ;n vedereareutilizrii?reciclrii?valori'icrii ener eticesau eliminrii ;n de#ozite cores#unztoare.

  %. Deeuri #rovenite de lastaiile de e#urare %.1. Nmoluri #rovenite de la staiilede e#urare. %.1.1. Presarea sau #re3tratarea ;n vederearecu#errii ener etice #rin co3incinerare ;ncu#toarele din 'a-ricile de ciment.

  De#ozitarea nmolurilor #rovenitstaiile de e#urare oreneti se reacon'orm ,rdinului *)*?200( a#ro-area Normativului te nic de#ozitartea deeurilor.

  /on'orm acestui Normativ nmolude la e#urarea a#elor uzate #oate umiditate de cSel mult !) .

  %.1.2. Prevenirea eliminrii necontrolate #esoluri.%.1.%. Prevenirea eliminrii nmolurilor ;na#ele de su#ra'a.%.1.(. "si urarea ;n msura #osi-ilitailor arecu#errii i utilizrii ca 'ertilizant sauamendament a ricol a nmolurilor ce

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc %9

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  40/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  cores#und calitii sta-ilite ;n cerinelele ale.%.1.). 6tilizarea nmolurilor cu res#ectareanormelor te nice #rivind #rotecia mediului.

  (. Deeuri -iode rada-ile (.1. Deeuri -iode rada-ile-iode rada-ile din rdini i#arcuri comer servicii industrieinstituiiJ deeuri alimentare saucele #rovenite din -uctriileos#odriilor #ro#rii #arteaor anic din deeurile stradale.

  (.1.1. Reducerea cantitii de deeuri-iode rada-ile #rin reciclare i #rocesareAminimizarea materiei or anice #entrureducerea cantitii de levi at i az dede#ozitB.

  Reducerea cantitii de -iode rada-ile munici#ale de#ozita

  din cantitatea total AeravimetricB #rodus ;n anul 199

  2010

  Reducerea cantitii de -iode rada-ile munici#ale de#ozita

  din cantitatea total AeravimetricB #rodus ;n anul 19

  201%

  Reducerea cantitii de -iode rada-ile munici#ale de#ozita

  din cantitatea total AeravimetricB #rodus ;n anul 19

  201!). Deeuri de am-ala$e ).1. "m-ala$e. ).1.1. /reterea radului de reutilizare i

  reciclare a am-ala$elor. Reciclarea a minimum !0 #entrucarton i minimum )0 #entru me

  reutatea 'iecrui ti# de material ;n deeurile de am-ala$ AKG nr2%?0!?200)B #En ;n 200+J

  Valori'icarea sau incinerarea ;n ide incinerare cu recu#erare de enminimum )0 din reutatea deeuam-ala$e AKG nr. !21 din 2%#En ;n 2011J

  Reciclarea a minimum 1) #entru

  ).1.2. Reducerea cantitii de am-ala$e #e#rodus am-alat.).1.%. ,#timizarea #rocesului de am-alare ;n s#ecial la #rodusele 'oarte vanda-ile.

  ).2. Deeuri de am-ala$e. ).2.1. Reducerea cantitii de deeuri deam-ala$e enerate #e unitatea de #rodus.).2.2. /reterea cantitilor de deeuri deam-ala$e colectate #recum i a e'icieneicolectrii selective a acestora.).2.%. ,#timizarea sc emelor de valori'icarematerial.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc (0

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  41/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  i #entru lemn din reutatea 'iede material coninut ;n deeuam-ala$ AKG nr. !21 din 2%?0!?2

  Valori'icarea sau incinerarea ;n ide incinerare cu recu#erare de enminimum !0 din reutatea deeuam-ala$e AKG nr. !21 din 2%#En ;n 201%J

  Reciclarea a minimum )) din rtotal a materialelor de am-ala$ c ;n deeurile de am-ala$e cu m!0 #entru sticl i minimum #entru #lastic AKG nr. !2%?0!?200)BJ

  /reterea radului de reutilizreciclare a am-ala$elor AKG nr2%?0!?200)B C #ermanentJ

  ,#timizarea cantitii de am-ala#rodus am-alat C #ermanent.

  ).2.(. /rearea i o#timizarea sc emelor devalori'icare ener etic a deeurilor deam-ala$e A nerenta-ilL #entru valori'icarematerialB.

  !. "nvelo#e !.1. "nvelo#e. !.1.1. /reterea radului de valori'icarematerial i ener etic a anvelo#elor uzate.

  /on'orm "ne ei % a KG nr. 1*eta#izarea o-li aiilor #rivind an

  uzate este redat mai $os:200) 3 !0200! 3 *0200* 3 +0

  7n acest conte t +0 re#rezintcantitate de anvelo#e introduse #devenite anvelo#e uzate inEndude #ierderile ;n reutate #rin uz#En la 20 .

  *. Ve icule scoase din uz *.1. Ve icule scoase din uz. *.1.1. 7m-untirea reelelor de colectare a Valori'icarea a *) #e an din

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc (1

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  42/258

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  43/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  +.2. Deeuri de ec i#amenteelectrice i electronice AD444B.

  +.2.1. /olectarea selectiv i se#arat aD444.

  +.2.1.1. /olectarea deeurilor deec i#amente electrice i electronice ;ntr3o cantitate de cel #uin ( I ?loc?an#Ena la %1.12.200+.+.2.1.2. timulareaconsumatorilor ;n vedereareturnrii D444

  +.2.2. /rearea 'acilitilor necesare #entrudezmem-rarea reciclarea tratarea ieliminarea D444.+.2.%. 7m-untirea #er'ormanei de mediua a enilor economici direct im#licai ;nreciclarea tratarea i eliminarea D444.

  5.$ '(iective strategice generale pentru gestionarea deeurilor periculoaseDo!eniul %ctivitatea '(iective principale '(iective su(sidiare

  1. Politica i cadrul le islativ 1.1. /rearea unui sistem de estionare adeeurilor #ericuloase care s 'ie e'icient din#unct de vedere ecolo ic economic i $ust din#unct de vedere social Ade e em#lu a#licarea#rinci#iului #oluatorul #lteteB.

  1.1.1. /rearea de sisteme administrative i mecanisme 'in#otrivite s asi ure deintorilor de deeuri #ericuloase s#entru a se con'orma o-li aiilor le ale.

  2. "s#ecte instituionale i or anizatorice 2.1. 7ntarirea ca#acitii administrative ainstituiilor uvernamentale.

  2.1.1. 7ntarirea ca#acitii administrative a uvernamentale la toate nivelurile Anaional re ional

  res#onsa-iliti ;n a#licarea le islaiei #rivind deeurilor #ericuloase.

  %. Resurse umane %.1. "si urarea resurselor umane ca numr i#re tire #ro'esional la toate nivelurile.

  %.1.1. "si urarea de #ersonal su'icient i -ine #re tit #la toate nivelurile:

  ;ntrirea ca#acitii #ersonalului "P 3urilor ;n #rivete a#licarea #revederilor le ale re'eritoare la #ericuloaseJ

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc (%

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  44/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  ;ntrirea ca#acitii eneratorilor de deeuri ;n estionrii ecolo ice raionale a deeurilor #ericuloa

  (. Prevenirea i minimizarea enerriideeurilor #ericuloase

  (.1. Promovarea i a#licarea #rinci#iului#revenirii enerrii deeurilor #ericuloase i #ecEt #osi-il a #rinci#iului #ro imitii.

  (.1.1. usinerea a#licrii te nicilor de minimizare ;m-untit a deeurilor s#eci'ice di'eritelor deeuri #er

  (.2. inimizarea im#actului deeurilor#ericuloase asu#ra sntii #o#ulaiei imediului.

  (.2.1. &nstruirea i res#onsa-ilizarea a enilor econom ;ntre#rinderile i instalaiile care intr su- inciden1)2?200) a#ro-at #rin 8e ea +(?200!.

  ). Recu#erarea material AreciclareaB irecu#erarea ener iei

  ).1. Promovarea reciclrii i recu#erriiener iei din deeurile #ericuloase.

  ).1.1. Promovarea reciclrii materialelor ne'eroase to#itoriile e istente.).1.2. Promovarea valori'icrii termoener etice a d#ericuloase ;n cu#toarele de ciment.

  !. /olectarea i trans#ortul deeurilor#ericuloase

  !.1. 7m-untirea serviciilor de colectare itrans#ort #entru deeurile #ericuloase.

  !.1.1. 7m-untirea sistemului de colectare i trandeeurilor #ericuloase #entru satis'acerea nece

  eneratorilor.!.1.2. onitorizarea trans#ortului i colectrii d#ericuloase ;n con'ormitate cu cerinele 64 i dezvoltare istente.

  *. ratarea i eliminarea deeurilor *.1. 4liminarea deeurilor #ericuloase ;ntr3unmod ecolo ic raional e'icient economic iacce#ta-il social.

  *.1.1. &m#lementarea le islaiei #rivind deeurile A,. . 9)?200)B ce #revede ca deeurile #ericuloase s 'ieneutralizate ;n vederea ;nde#linirii criteriilor de accde#ozitar #e clasa de de#ozite. e are ;n vedere:

  valori'icarea Adac este #osi-ilBJreducerea caracterului #ericulosJreducerea volumuluiJ'acilitarea mani#ulriiJasi urarea eliminrii.

  *.1.2. "si urarea de condiii adecvate #entru 'acilitile i eliminare a deeurilor.*.1.%. "si urarea c 'acilitile AinstalaiileB suntconstruite i o#ereaz la nivelul cerinelor 6niunii 4uro#e*.1.(. =acilitarea e #ortului cores#unztor anumitor

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc ((

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  45/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  #ericuloase #entru o estionare ecolo ic raional.+. Gestionarea terenurilor contaminate +.1. "si urarea sntii #u-lice #rin

  #revenirea?minimizarea e #unerii #o#ulaiei lariscurile enerate de terenurile contaminatea#a contaminat i contaminanii ;n sine.

  +.1.1. "tin erea o-iectivelor de calitate #rivind a#ele de sa#a su-teran i asi urarea ;nde#linirii o-li aiilor inteale RomEniei ;n domeniul conservrii -iodiversitii accidentelor ecolo ice #e =luviul Dunrea A/onveniDunriiB.+.1.2. Punerea la dis#oziia #u-licului a in'ormaiilterenurile contaminate.

  +.2. Prevenirea a#ariiei de noi terenuricontaminate.

  +.2.1. "#licarea te nolo iilor adecvate de tratare?eldeeurilor #ericuloase #roduse ;n mod curent cu tem#orar a acestora ;n condiii de #rotecie a solului sa#elor su-terane i sntii umane.

  9. =inanarea sistemului de estionare adeeurilor #ericuloase

  9.1. Dezvoltarea i utilizarea e'icient desisteme i mecanisme economico3'inanciare#entru estionarea deeurilor #ericuloase ;ncondiiile res#ectrii #rinci#iilor enerale cu#recdere a #rinci#iului #oluatorul #ltete.

  9.1.1. Dezvoltarea i im#lementarea e'icient a unor inseconomico3'inanciare care s asi ure o #ia via-il a dde #roductie #ericuloase #rin a#licarea #rinci#iului #latete i a #rinci#iului res#onsa-ilitii #roductorului.

  9.2. 7m-untirea accesului industriei la'inanarea necesar #entru investiii e'iciente i $usti'icate economic ;n domeniul #rotecieimediului a te nolo iilor de #roducie curate imodernizrii instalaiilor.

  9.2.1. /a#acitarea -ncilor comerciale #entru a 'inancredite #entruB #roiecte de mediu ;n condiii avanta$oas

  10. istem in'ormaional #entru estionareadeeurilor #ericuloase

  10.1. Dezvoltarea sistemului in'ormatic #rivinddeeurile #ericuloase ;n concordan cucerinele internaionale i ale 64.

  10.1.1. 7m-untirea sistemului de autorizare i cdomeniul deeurilor #ericuloase.10.1.2. 7m-untirea sistemului de in'ormare i #relucranivel re ional i naional ;n vederea #lani'icrii ;n

  estionrii deeurilor #ericuloase Adezvoltarea trateestionarea deeurilor #ericuloaseB.

  10.1.%. Punerea la dis#oziia #u-licului a in'ormaiilor reestionarea deeurilor #ericuloase.

  10.2. &m#lementarea unui sistem de ra#ortarea datelor #rivind estionarea deeurilor ;nconcordan cu cerinele 64.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc ()

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  46/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  11. /reterea radului de contientizare 11.1. /reterea contientizrii #u-licului#rivind im#actul deeurilor #ericuloase asu#rasntii #o#ulatiei i a mediului.

  11.1.1. /reterea contientizrii asu#ra consecinelor #rnecores#unztoare ;n domeniul estionrii deeurilor #edin #unct de vedere al #roteciei mediului.11.1.2. /reterea contientizrii asu#ra necesitii -unelor ;n domeniul estionrii deeurilor #ericuloase.

  11.2. /reterea contientizarii #rivind-ene'iciile a#licrii #racticilor i te nolo iilorcurate.

  11.2.1. /reterea contientizrii la nivelul industrie#roducia curat i res#ectarea #revederilor &PP/.

  11.2.2. /reterea contientizarii la nivelul "P 3uadministraiei centrale #rivind #roducia curat i #&PP/.

  11.%. /reterea contientizrii #rivind o-li aiade asumare a res#onsa-ilitii #roductoruluiLi #rinci#iul #oluatorul #lteteL.

  11.%.1. 7m-untirea #er'ormanei industriale #rin res#onsa-ilitii #roductoruluiL

  5.& '(iective strategice pentru gestionarea anu!itor -lu6uri de deeuri periculoaseCategoria de deeuri 3u(Bcategoria '(iectiv principale i su(sidiare Einte

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc (!

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  47/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  1. Deeuri cu coninut de P/

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  48/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  %. Deeuri de solventi or aniciclorurai

  %.1. Reducerea cantitii de deeurienerate i a emisiilor ;n mediu.

  %.1.1. Reducerea consumuluide solveni i a enerrii dedeeuri #rin utilizareate nolo iilor curate.%.1.2. Reducerea cantitii dedeeuri de solveni or aniciclorurai enerate #rinrecu#erarea i reutilizareaacestora.

  KG nr. !99?200% cu#rinde #revederi #rivin#ra #entru consumul solventilor or anici de /,V i sta-ileste valorile limit de emisicom#uii or anici volatili ;n azele reziduaemisiilor 'u itive de com#ui or anici vollimit #entru emisia total de com#ui or aA'uncie de activitate?instalaie i de valorileconsumul solvenilor or aniciB #romonitorizare ;n vederea veri'icrii con'ormrcores#unztoare ;n cazul ;nclcrii acestor cePentru /,V #la'onul de emisii este de )2% 'a de nivelul din 1990 de !1! mii tone re#1) #rocenta$ de reducere.

  %.2. Reducerea emisiilor ;n mediu%.2.1. Reducerea deversrilorde deeuri de solveni ;nmediu.

  %.%. 4liminarea deeurilor ;n condiiicores#unztoare.

  %.%.1. ta-ilirea unei estionrii eliminri cores#unztoare adeeurilor de solveni or aniciclorurai.

  (. 6leiuri uzate (.1. /reterea radului de colectarea uleiurilor uzate de la utilizatori ?#o#ulaie.

  (.1.1. 4liminarea #ieei ile alea uleiurilor uzate a crorutilizare enereaz un im#actne ativ asu#ra sntii#o#ulaiei i mediului.

  KG nr. 2%)?200* interzice urmtoarele:deversarea uleiurilor uzate ;n a#eJevacuarea uleiurilor uzate #e solJde#ozitarea lor ;n condiii necores#sau a-andonarea lorJamestecul uleiurilor uzate ;ntre ele cate orii de deeuri sau #roduseJincinerarea ;n alte instalaii decEt cele de le eJcolectarea stocarea i trans#ortul ;n alte deeuriJutilizarea lor ca a ent de im#re

  (.2. Reducerea im#actului asu#rasntii #o#ulaiei i mediului #rin ;m-untirea estionrii uleiurilor uzate.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc (+

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  49/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  (.2.1. 7ncura$area utilizriiuleiurilor ;ntr3o manierecolo ic raional ;ncu#toarele de ciment.

  materialelor.

  ). Deeuri rezultate din activitateamedical i din instituii de cercetare

  Deeuri in'ecioase Acodurile1+.01.01 02 i 0%B din unitimedicale i de cercetare.Deeuri #ericuloase altele decEt

  deeurile in'ecioase.

  ).1. /olectarea se#arat adeeurilor in'ecioase i #ericuloaseAaltele decEt cele in'ecioaseB.

  ).1.1. Reducerea cantitii de

  deeuri medicale in'ecioase i#ericuloase de ctre s#itale#rin colectarea se#arat A#ecate orii de deeuriB ieliminarea 'inal a acestora ;ntr3o manier ecolo icraional i e'icient economic.

  ,rdinul nr. 219?2002 al inistrului ntii ca#ro- Normele te nice #rivind estionarea rezultate din activitile medicale i metodolocule ere a datelor #entru -aza naional de da

  im#une s#eci'icaii clare cu #rivire la colectaam-alarea de#ozitarea tem#orar trans#oreliminarea 'inal a deeurilor rezultate din acmedical.

  ).2. /olectarea se#arat adeeurilor ne#ericuloase.).%. 4liminarea ;n si uran adeeurilor medicale 'r a'ectareasntii #ersonalului medico3sanitar i a #o#ulaiei.

  ).%.1. Realizarea uneide#ozitri tem#orare ecolo icsi ure a deeurilor in'ecioasei #ericuloase.

  ).%.2. &nterzicerea de#ozitrii'inale a deeurilor #ericuloase'r #retratare ;n vedereainertizrii totale. 7n cazuldeeurilor in'ectioase i#ericuloase vor 'i e clusemetodele de #retratare caretrans'er #oluani ;n ali 'actoride mediu.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc (9

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  50/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  !.

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  51/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  *.2 4liminarea ;n condiii desi uran #entru sntatea#o#ulaiei i mediului a deeurilor#ericuloase #rovenite din activitilede construire i des'iinare.

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc )1

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  52/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  # Cerine te)nice generale privindgestionarea deeurilor

  #.1 Colectarea deeurilor /olectarea i trans#ortul deeurilor i a materialelor recu#era-ile re#rezint o com#onentim#ortant ;n #rocesul de estionare a deeurilor dei aceasta este de cele mai multe orisu-evaluatJ ea re#rezint ;ntre !0 3+0 din costul total de estionare a deeurilor i amaterialelor recu#era-ile de aceea orice ;m-untire adus acestei com#onente #oate reducemult acest cost.

  Pentru realizarea e'icient i or anizarea o#tim a colectrii i a trans#ortului deeurilor imaterialelor recu#era-ile se vor avea ;n vedere anumite caracteristici de re'erin:

  mrimea zonei de colectareJstructura economic a zoneiJ

  nivelul de trai al #o#ulaieiJcondiiile ur-anisticeJcerinele clienilorJale erea sistemului adecvat de colectare.

  Metode de colectare

  etodele de colectare sunt de cele mai multe ori ;m#rite ;n sc eme cum ar 'i: Ocolectarea ;n#uncte de colectareT Asau a#ort voluntarB i Tcolectarea din #oart ;n #oartT.

  etoda de colectare ;n #uncte de colectare este aceea ;n care Tlocatarilor li se cere s ducdeeurile la unul din #unctele de colectare s#ecial amena$ateT de ctre autoritile localeres#onsa-ile sau de ctre 'irma de salu-ritate. Pentru aceast metod un container sau maimulte containere de deeuri de ca#acitate mai mare sunt #oziionate ;n strad sau ;n locuris#ecial amena$ate ;n a#ro#ierea zonelor intens #o#ulate. #eci'ic #entru aceast metod decolectare este 'a#tul c aceste containere sunt #oziionate ;n a'ar i nu ;n interiorul #ro#rietiilocatarilor.

  7n cazul colectrii selective a deeurilor ;ntr3un ast'el de #unct de colectare vom re si atEtcontainere s#eciale #entru materialele recicla-ile cEt i containere #entru deeurile ;n amestec.

  7n sc emele de colectare din #oart ;n #oart Tlocatarii #un deeurile ;ntr3o #u-el?sac #lasat ;ntr3un anumit loc ;ntr3o anumit zi ;n a'ara locuinei lorT. De asemenea ;n cazul colectriiselective a deeurilor vor e ista mai multe ast'el de #u-ele?saci ;n care se vor de#une anumiteti#uri de deeuri i care vor 'i #reluate de 'irmele de salu-ritate ;n zile di'erite de colectare.

  a-elul de mai $os #rezint unele caracteristici comune ale acestor cate orii.

  +a(elul 11 Co!paraie >ntre siste!ele de colectareCaracteristici Metoda de colectare >n

  puncte de colectareMetoda de colectare din

  Fpoart >n poartDe-iniie Deeurile sunt duse de ctre

  locatar de la locuina sa la#unctul de colectare

  /olectarea deeurilor de lalocuin?de acas

  3ortare ortarea se 'ace sau nu dectre locator. Pot 'i sortate saunu la centru

  ortarea se 'ace sau nu dectre locator. Pot 'i sortate saunu la centru

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc )2

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  53/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  Materiale colectate ateriale se#arate saumateriale ;n amestec

  ateriale se#arate saumateriale ;n amestec

  Containere /omunal &ndividual A#oate 'i comunal i ;n cazul -locurilor dea#artamenteB

  Necesitatea transport rii de

  la consu!ator

  Redus #an la mare Nu e ist

  Necesitatea transport riipentru colectare

  Redus are

  Cantitatea colectat De la mare la mic areNivelul de conta!inare czut C ;n cazul colectrii

  selectiveare C ;n cazul colectrii

  mi te

  czut C ;n cazul colectriiselective

  are C ;n cazul colectrii mi te

  e #oate vedea c unele caracteristici ;n s#ecial contaminarea de#ind mai mult de 'a#tul cmaterialul este colectat se#arat sau nu decEt de metoda de colectare utilizat.

  Moduri de colectare

  Colectarea >n a!estec

  /olectarea ;n amestec este cea mai sim#l metod de colectare. 4a limiteaz totodat#osi-ilitile ulterioare de reciclare i tratare a deeurilor. /olectarea ;n amestec a deeurilor nuim#lic nici un e'ort din #artea eneratorului de deeuri ;n ceea ce #rivete selectarea #e ti#uride deeuri.

  Colectarea selectiv

  7n cazul colectrii selective a materialelor recu#era-ile i a deeurilor ;n amestec intervalele decolectare tre-uie s cores#und sistemului de colectare utilizat. Perioadele dintre colectrilesuccesive ale deeurilor ;n amestec #ot 'i scurtate avEnd ;n vedere condiiile de i ien #e -azareducerii cantitilor de deeuri #rin #reluarea ;n #aralel a materialelor recu#era-ile. 7n cazulmaterialelor recu#era-ile uscate #recum sticla i Ertia 'recvena colectrii este determinatdoar de dimensiunile #u-elelor. Pu-elele cu deeurile or anice colectate se#arat vor 'i olite #econsiderente de i ien cel #uin o dat #e s#tmEn.

  +a(elul 12 Proceduri de colectare a !aterialelor recupera(ile

  3iste! cu aducerea !aterialelorrecupera(ile la un punct de colectare 9aport

  voluntar8

  3iste! cu preluarea !aterialelorrecupera(ile direct de la cel ce produce

  deeurile 9din poart >n poart 8Punct de colectare #e

  stradPunct de colectare

  centralPuncte de colectare descentralizate Aa#roa#e

  de casB colectare ;n

  colete A ErtieB colectare ;nsaci A aine vec iB

  containere dede#ozitare Asticl

  Ertie ta-l tratatcu staniuam-ala$e uoareB

  containere cumai multecom#artimente

  centre dereciclare

  #u-ele #entru materiale recu#era-ileAsticl Ertie ta-l al- am-ala$e uoaremateriale or aniceB

  #u-ele s#eciale

  Sursa: ICIM

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc )%

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  54/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  3iste!e de pu(elePentru a 'acilita un sistem raional i mecanizat de colectare a deeurilor tre-uie limitat numrulde ti#uri i mrimi de #u-ele iar 'orma lor de e ecuie tre-uie standardizat.

  /uropu(ele de @?, 12? sau 2&? litri >n vecin tatea locuinelor "ceast o#iune #resu#une 'olosirea #u-elelor cu roi #entru colectarea deeurilor.n apropierea aparta!entelor 7n acest sistem mini3auto unoierele sunt olite ;n ve iculele de colectare #ermiEnd stocareaunor volume mari de deeuri.

  MiniBautogunoiere pentru trans-er 7n acest sistem mini-asculantele sunt ;ncrcate ;n ve iculele de colectare. "cest sistem este'olosit ;ndeose-i ;n 4uro#a de 4st. istemul nu 'avorizeaz e'iciena i calitatea serviciilor.

  Colectarea cu ve)icule cu re!orcractoarele cu remorc sunt o o#iune #ractic #entru zonele rurale. istemul are avanta$ul

  accesului #e strzi ne#avate ;ntreinere i re#araii uoare ale ve iculelor. istemul este maicostisitor decEt colectarea cu a$utorul cruelor trase de cai.

  3ortareaco#ul unei instalaii de sortare este se#ararea din amestecuri de deeuri munici#ale i din

  comer a 'raciilor valori'ica-ile material. Princi#alele materiale sortate sunt: Ertia #lasticulsticla lemnul i metalele. &nstalaiile de sortare a deeurilor de am-ala$e colectate ;n amestecA#lastic sticl metaleB sunt instalaii mai com#le e din #unct de vedere constructiv decEtinstalaiile de sortare a Ertiei.

  7n urma #rocesului de sortare rezult:deeuri care sunt valori'icate material C !0deeuri care sunt valori'icate ener etic C 1)

  #arte din resturile de sortare materialele deran$ante i cele cu coninut de #oluani caretre-uie eliminate C 2) .

  #.2 3taii de trans-er taiile de trans'er sunt s#aii de de#ozitare #rovizorie s#ecial desemnate ;n care deeurile sunt

  colectate i trans'erate a#oi ;n alte ve icule micorEnd ast'el costul de trans#ort i reducEndnecesitatea de a construi multe de#ozite ceea ce ar 'i 'oarte costisitor. 7n eneral staiile detrans'er sunt construite #entru distane de #este !0 Im 'a de zonele locuite iar volumele anualede deeuri sunt #roiectate la #este 10 000 tone. Pentru a 'i $usti'icate din #unct de vedere

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc )(

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  55/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  economic staiile de trans'er ar tre-ui s enereze economii de trans#ort mai mari decEt costurilede o#erare.

  7n #lus staiile de trans'er #ot servi ca #uncte de colectare #entru anumite 'lu uri de deeuri:deeuri de am-ala$e deeuri verzi deeuri voluminoase deeuri #ericuloase din os#odrii etc.

  7n #rinci#iu ;ntr3o staie de trans'er se des'oar % o#eraiuni #rinci#ale:#redare Ati#ul de #redareBJ#re tire Atrans-ordare cu sau 'r com#rimareBJ ;ncrcare Acores#unztor ti#ului de mi$loc de trans#ort 'olosit ;n continuareB.

  redareaPredarea deeurilor se #oate 'ace doar cu a$utorul autove iculelor administraiei locale sau ;nunele cazuri cu autove icule #rivate. Dac autove iculele #rivate au #ermisiunea de a livra directdeeuri este necesar s se #revad #e lEn un cEntar i o cas de marcat locuri dedescrcare su#limentare cores#unztoare autove iculelor #rivate care au dre#tul s livreze.

  reg$ireaPrin #re tire ;n cadrul o#eraiunii de trans-ordare a deeurilor se ;nele e mani#ularea

  deeurilor du# #redare ;n cadrul staiei de trans'er. Deeurile #ot 'i ;ncrcate direct sau du# ceau 'ost ;n #reala-il stocate tem#orar ;ntr3un -uncr i com#actate sau nu ;n mi$loacele detrans#ort #entru distane mari.

  ncrcarea /i de#crcarea mi0loacelor de $ran#por$ odul de ;ncrcare de#inde de mi$locul de trans#ort 'olosit. rans#ortul la distan se #oate 'ace

  #e ci rutiere navale sau 'eroviare. Predarea deeurilor se 'ace de re ul cu autove iculerutiere. 5i trans#ortul la distan al deeurilor este indicat a se 'ace de re ul #e ci rutiere. 7ncazul trans#ortului rutier containerele de ca#acitate mare montate #e ve icul se ;ncrc direct.

  #.$ +e)nici de tratare a deeurilor (iodegrada(ileCo!postarea centralizatDeeurile -iode rada-ile sunt com#ostate cu o-iectivul returnrii deeului ;na#oi ;n cadrul cicluluide #roducie ve etal ca 'ertilizant sau ameliorator de sol. Varietatea te nicilor de com#ostareeste 'oarte mare iar com#ostarea #oate 'i e'ectuat ;n rdini #rivate sau ;n staii centralizate'oarte te nolo izate. /ontrolul #rocesului de com#ostare se -azeaz #e omo enizarea iamestecarea deeurilor urmat de aerare i adeseori de iri are. "cest lucru conduce la o-inereaunui material sta-ilizat de culoare ;nc is -o at ;n su-stane umice i 'ertilizani. oluiilecentralizate sunt e em#li'icate #rin com#ostarea cu #re sczut 'r aerare 'orat i #rin cea maiavansat te nolo ic cu aerare 'orat i controlul tem#eraturii. taiile de com#ostarecentralizat sunt ca#a-ile de tratarea a mai mult de 100 000 tone #e an de deeuri-iode rada-ile dar dimensiunea ti#ic a unei staii de com#ostare este de 10 000 #En la %0 000tone #e an. Deeurile -iode rada-ile tre-uie se#arate ;nainte de com#ostare: numai deeurialimentare din rdini 'ra mente de lemn i ;ntr3o anumit msur Ertie sunt convena-ile#entru #roducerea unui com#ost de -un calitate.

  taiile de com#ostare includ urmtoarele uniti te nice: desc iderea #un ilor se#aratoarema netice sau?i -alistice rtare AsiteB toctoare ec i#ament de amestecare i omo enizareec i#ament de ;ntoarcere sisteme de iri are sisteme de aerare sisteme de uscare 'iltre-iolo ice e#uratoare de az sisteme de control i direcionare.

  Procesul de com#ostare a#are ;n momentul ;n care deeurile -iode rada-ile sunt stivuite cu ostructur ce #ermite di'uzia o i enului i cu un coninut de su-stan uscat ce 'avorizeaz

  "4" ediu /onsultin srl ? "4" ec nolo @ #lc ))

 • 8/10/2019 Revizuire Plan Nat Gestiunea Deseurilor_12!03!2009

  56/258

  Revizuirea Planului Naional deGestionare a Deeurilor

  creterea micro-ian. em#eratura -iomasei crete datorit activittii micro-iene i #ro#rietilorizolatoare ale materialului stivuit. em#eratura atin e de cele mai multe ori !)3*)U/ ;n cEtevazile i a#oi descrete ;ncet. "ceast tem#eratur ;nalt a$ut la eliminarea elementelor #ato enei a seminelor de -uruieni.

  %an$a0e

  e nolo ie sim#l dura-il i ie'tin Acu e ce#ia com#ostrii ;n containerBJ "#ro imativ (03)0 din mas A reutateB este recu#erat #entru dezvoltarea #lantelorJRecu#erare ma im a 'ertilizanilor cerut de sistemele a ricole de intrare mic Aadic P

  i micro'ertilizaniB. 4'ect de amendare al com#ostuluiJProducerea de su-stane umice microor anisme -ene'ice i azot care se eli-ereaz ;ncetnecesar ;n cazul rdinritului de #eisa$ i al orticulturiiJ4limin seminele i a enii #ato eni din deeuJPosi-iliti -une de control al #rocesului Acu e ce#ia celor mai multe instalaii 'r aerare'oratBJPoate 'i realizat un mediu -un de lucru Ade e em#lu ca-ina #resurizat ec i#at cu 'iltreB.

  Deza%an$a0eNecesit se#ararea la surs a deeurilor munici#ale -iode rada-ile inclusiv in'ormareacontinu a eneratorilor de deeuriJ

  re-uie dezvoltat i ;ntreinut o #ia a com#ostuluiJ4misii #eriodice ale com#onentelor mirositoare ;n s#ecial cEnd se trateaz deeurimunici#ale -iode rada-ileJPierdere de 203(0 a azotului ca amoniu #ierdere de (03!0 a car-onului ca dio id decar-onJPoteniale #ro-leme le ate de vectori de #ro#a are A#escrui o-olani muteB cEnd setrateaz deeuri munici#ale -iode rada-ileJ4ste necesar #ersonal instruit cEnd se trateaz deeuri munici#ale -iode rada-ile.

  Co!postarea individual

  /om#ostarea individual se #oate 'ace ;n modul cel mai sim#lu 'r costuri im#ortante la scarmic ;n curtea #ro#rie cEt mai de#arte de zona locuit. 7n acest caz vor 'i com#ostate deeurileverzi din rdin livad i deeurile -iode rada-ile din -uctrie Aco$i de carto'i 'runze de varzresturi de 'ructe i le ume etc.B. e vor evita carnea i oasele care eman un miros 'etid i ;n#lus atra o-olani i alte roztoare.

  Pe acelai #rinci#iu deeurile verzi #rovenite din #arcuri mari sau din rdini -otanice #ot 'icom#ostate c iar #e locaia res#ectiv ;n una sau dou -o e desc ise situate ;ntr3o #arte mai'erit de accesul #u-licului.

  /om#ostul ast'el o-inut are o calitate su#erioar i costuri 'oarte mici. , c