of 24 /24
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE DE REVIZUIRE A CONSTITU Ţ IEI ROMÂNIEI  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, se modific ă şi se completează as tfel: 1. Articolul 1 se modifică şi se completează a stfel:   Alineatul (3) se modif ică şi va avea următorul cuprins: “(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a  personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.”  După alineatul (3)  se introduc două noi alineate, (4) şi (5), cu următorul cuprins: “(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului  puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

Legea de Revizuire a Constitutiei

Embed Size (px)

Text of Legea de Revizuire a Constitutiei

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  1/24

  CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

  L E G E

  D E R E V I Z U I R E A C O N S T I T U I E I R O M N I E I

  Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

  Art. I. Constituia Romniei, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr.233 din 21 noiembrie 1991, aprobat prin referendumulnaional din 8 decembrie 1991, se modific i se completeaz astfel:

  1.Articolul 1se modific i se completeaz astfel: Alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (3) Romnia este stat de drept, democratic i social, n caredemnitatea omului, drepturile i libertile cetenilor, libera dezvoltare apersonalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valorisupreme, n spiritul tradiiilor democratice ale poporului romn iidealurilor Revoluiei din decembrie 1989, i sunt garantate.Dup alineatul (3)se introduc dou noi alineate, (4) i (5), cu urmtorulcuprins:

  (4) Statul se organizeaz potrivit principiului separaiei i echilibruluiputerilor - legislativ, executiv i judectoreasc - n cadrul democraieiconstituionale.

  (5) n Romnia, respectarea Constituiei, a supremaiei sale i a legiloreste obligatorie.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  2/24

  - 2 -

  2.Alineatul (1) al articolului 2se modific i va avea urmtorul cuprins:(1) Suveranitatea naional aparine poporului romn, care o exercit

  prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodicei corecte, precum i prin referendum.

  3.Alineatul (1) alarticolului 4se modific i va avea urmtorul cuprins:(1) Statul are ca fundament unitatea poporului romn i solidaritatea

  cetenilor si.

  4.Articolul 9se modific astfel:Denumirea articolului va fi: Sindicatele, patronatele i asociaiileprofesionaleCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 9Sindicatele, patronatele i asociaiile profesionale se constituie i i

  desfoar activitatea potrivit cu statutele lor, n condiiile legii. Elecontribuie la aprarea drepturilor i la promovarea intereselorprofesionale, economice i sociale ale membrilor lor.

  5.La articolul 11se introduce un nou alineat, (3), cu urmtorul cuprins:(3) n cazul n care un tratat la care Romnia urmeaz s devin parte

  cuprinde dispoziii contrare Constituiei, ratificarea lui poate avea locnumai dup revizuirea Constituiei.

  6.Alineatul (2) al articolului 15se modific i va avea urmtorul cuprins:(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepia legii penale sau

  contravenionale mai favorabile.

  7.Articolul 16se modific i se completeaz astfel:

  Alineatul (3)se modific i va avea urmtorul cuprins:(3) Funciile i demnitile publice, civile sau militare, pot fi ocupate,

  n condiiile legii, de persoanele care au cetenia romn i domiciliul nar. Statul romn garanteaz egalitatea de anse ntre femei i brbaipentru ocuparea acestor funcii i demniti.Dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu urmtorul cuprins:

  (4) n condiiile aderrii Romniei la Uniunea European, ceteniiUniunii care ndeplinesc cerinele legii organice au dreptul de a alege i

  de a fi alei n autoritile administraiei publice locale.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  3/24

  - 3 -

  8. Dup alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, (11), cuurmtorul cuprins:

  (11) Prin derogare de la alineatul (1), cetenii romni pot fi extrdain baza conveniilor internaionale la care Romnia este parte, ncondiiile legii i pe baz de reciprocitate.

  9.Alineatul (2) al articolului 20se modific i va avea urmtorul cuprins:(2) Dac exist neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare la

  drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i legileinterne, au prioritate reglementrile internaionale,cu excepia cazului ncare Constituia sau legile interne conin dispoziii mai favorabile.

  10.La articolul 21se introduc dou noi alineate, (3) i (4), cu urmtorul cuprins:(3) Prile au dreptul la un proces echitabil i la soluionarea cauzelor

  ntr-un termen rezonabil.(4) Jurisdiciile speciale administrative sunt facultative i gratuite.

  11.Articolul 23se modific i se completeaz astfel:Alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (4) Arestarea preventiv se dispune de judector i numai n cursulprocesului penal.Dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate, (4

  1), (4

  2) i (4

  3), cu

  urmtorul cuprins:(41) n cursul urmririi penale, arestarea preventiv se poate dispune

  pentru cel mult 30 de zile i se poate prelungi cu cte cel mult 30 de zile,fr ca durata total s depeasc un termen rezonabil, i nu mai mult de180 de zile.

  (42) n faza de judecat, instana este obligat, n condiiile legii, sverifice periodic, i nu mai trziu de 60 de zile, legalitatea i temeiniciaarestrii preventive i s dispun, de ndat, punerea n libertate a

  inculpatului, dac temeiurile care au determinat arestarea preventiv auncetat sau dac instana constat c nu exist temeiuri noi care sjustifice meninerea privrii de libertate.

  (43) ncheierile instanei privind msura arestrii preventive suntsupuse cilor de atac prevzute de lege.

  Alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (6) Punerea n libertate a celui reinut sau arestat este obligatorie, dacmotivele acestor msuri au disprut, precum i n alte situaii prevzute

  de lege.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  4/24

  - 4 -

  Dup alineatul (9) se introduce un nou alineat, (91), cu urmtorul cuprins:

  (91) Sanciunea privativ de libertate nu poate fi dect de naturpenal.

  12.Articolul 27se modific astfel:Alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:

  (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentruurmtoarele situaii:

  a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotrri judectoreti;b) nlturarea unei primejdii privind viaa, integritatea fizic sau

  bunurile unei persoane;c) aprarea securitii naionale sau a ordinii publice;d) prevenirea rspndirii unei epidemii.

  Alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:

  (3) Percheziia se dispune de judector i se efectueaz n condiiile in formele prevzute de lege.

  Alineatul (4) va avea urmtorul cuprins:(4) Percheziiile n timpul nopii sunt interzise, afar de cazul

  infraciunilor flagrante.

  13.Alineatul (3) al articolului 31se modific i va avea urmtorul cuprins:(3) Dreptul la informaie nu trebuie s prejudicieze msurile de

  protecie a tinerilor sau securitatea naional.

  14.Articolul 32se modific astfel: Alineatul (4)va avea urmtorul cuprins:

  (4) nvmntul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acord bursesociale de studii copiilor i tinerilor provenii din familii defavorizate icelor instituionalizai, n condiiile legii.

  Alineatul (5) va avea urmtorul cuprins:

  (5) nvmntul de toate gradele se desfoar n uniti de stat,particulare i confesionale, n condiiile legii.

  15.Dup articolul 32se introduce un nou articol, 321, cu urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi:Accesul la culturCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 321

  (1) Accesul la cultur este garantat, n condiiile legii.

  (2) Libertatea persoanei de a-i dezvolta spiritualitatea i de a accede lavalorile culturii naionale i universale nu poate fi ngrdit.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  5/24

  - 5 -

  (3) Statul trebuie s asigure pstrarea identitii spirituale, sprijinireaculturii naionale, stimularea artelor, protejarea i conservarea moteniriiculturale, dezvoltarea creativitii contemporane, promovarea valorilorculturale i artistice ale Romniei n lume.

  16.Dup articolul 33se introduce un nou articol, 331, cu urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi:Dreptul la mediu sntosCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 331

  (1) Statul recunoate dreptul oricrei persoane la un mediu nconjurtorsntos i echilibrat ecologic.

  (2) Statul asigur cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.(3) Persoanele fizice i juridice au ndatorirea de a proteja i a ameliora

  mediul nconjurtor.

  17. Alineatul (2) al articolului 35se modific i va avea urmtorul cuprins:(2) Candidaii trebuie s fi mplinit, pn n ziua alegerilor inclusiv,

  vrsta de cel puin 23 de ani pentru a fi alei n Camera Deputailor sau norganele administraiei publice locale, vrsta de cel puin 33 de ani pentrua fi alei n Senat i vrsta de cel puin 35 de ani pentru a fi alei nfuncia de Preedinte al Romniei.

  18.Dup articolul 35se introduce un nou articol, 351,cu urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi: Dreptul de a fi ales n Parlamentul EuropeanCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 351

  n condiiile aderrii Romniei la Uniunea European, cetenii romniau dreptul de a alege i de a fi alei n Parlamentul European.

  19.Alineatul (1) al articolului 37se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (1) Cetenii se pot asocia liber n partide politice, n sindicate, npatronate i n alte forme de asociere.

  20. Alineatele (1) i (2) ale articolului 38 se modific i vor avea urmtorulcuprins:

  (1) Dreptul la munc nu poate fi ngrdit. Alegerea profesiei, ameseriei sau a ocupaiei, precum i a locului de munc sunt libere.

  (2) Salariaii au dreptul la msuri de protecie social. Ele privesc

  securitatea i sntatea salariailor, regimul de munc al femeilor i altinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ar, repausul sptmnal,

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  6/24

  - 6 -

  concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condiii deosebite sauspeciale, formarea profesional, precum i alte situaii specifice, stabiliteprin lege.

  21.La alineatul (2) al articolului 39, litera a)va avea urmtorul cuprins:a) activitile pentru ndeplinirea ndatoririlor militare, precum i cele

  desfurate, potrivit legii, n locul acestora, din motive religioase sau decontiin;

  22.Articolul 41se modific i se completeaz astfel:Denumirea articolului va fi:Dreptul de proprietate privatAlineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (2) Proprietatea privat este garantat i ocrotit n mod egal de lege,indiferent de titular. Cetenii strini i apatrizii pot dobndi dreptul deproprietate privat asupra terenurilor numai n condiiile rezultate dinaderarea Romniei la Uniunea European i din alte tratate internaionalela care Romnia este parte, pe baz de reciprocitate, n condiiile prevzuteprin lege organic, precum i prin motenire legal.Dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, (3

  1), cu urmtorul cuprins:

  (31) Sunt interzise naionalizarea sau orice alte msuri de trecere silitn proprietate public a unor bunuri pe baza apartenenei sociale, etnice,religioase, politice sau de alt natur discriminatorie a titularilor.

  23.Dup articolul 41se introduce un nou articol, 411,cu urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi: Libertatea economicCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 411

  Accesul liber al persoanei la o activitate economic, libera iniiativ iexercitarea acestora n condiiile legii, sunt garantate.

  24.Alineatul (2) al articolului 43se modific i va avea urmtorul cuprins:(2) Cetenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate pltit, la

  asisten medical n unitile sanitare de stat, la ajutor de omaj i la alteforme de asigurri sociale publice sau private, prevzute de lege.Cetenii au dreptul i la msuri de asisten social, potrivit legii.

  25.Alineatul (2) al articolului 45se modific i va avea urmtorul cuprins:(2) Statul acord alocaii pentru copii i ajutoare pentru ngrijirea

  copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecie social a copiilori a tinerilor se stabilesc prin lege.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  7/24

  - 7 -

  26.Articolul 46se modific i va avea urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi:Protecia persoanelor cu handicapCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 46Persoanele cu handicap se bucur de protecie special. Statul asigur

  realizarea unei politici naionale de egalitate a anselor, de prevenire i detratament a handicapului, n vederea participrii efective a persoanelor cuhandicap n viaa comunitii, respectnd drepturile i ndatoririle cerevin prinilor i tutorilor.

  27.Articolul 48se modific astfel:Alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:

  (1) Persoana vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim,de o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarean termenul legal a unei cereri, este ndreptit s obin recunoatereadreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului i reparareapagubei.Alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:

  (3) Statul rspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prinerorile judiciare. Rspunderea statului este stabilit n condiiile legii inu nltur rspunderea magistrailor care i-au exercitat funcia cu rea-

  credin sau grav neglijen.

  28.Articolul 49se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 49(1) Exerciiul unor drepturi sau al unor liberti poate fi restrns numai

  prin lege i numai dac se impune, dup caz, pentru: aprarea securitiinaionale, a ordinii, a sntii ori a moralei publice, a drepturilor i alibertilor cetenilor; desfurarea instruciei penale; prevenirea

  consecinelor unei calamiti naturale, ale unui dezastru ori ale unuisinistru deosebit de grav.

  (2) Restrngerea poate fi dispus numai dac este necesar ntr-osocietate democratic. Msura trebuie s fie proporional cu situaia carea determinat-o, s fie aplicat n mod nediscriminatoriu i fr a aduceatingere existenei dreptului sau a libertii.

  29.Articolul 51se abrog.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  8/24

  - 8 -

  30.Articolul 52se modific astfel:Alineatul (2)va avea urmtorul cuprins:

  (2) Condiiile privind ndeplinirea ndatoririlor militare se stabilescprin lege organic.Alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:

  (3) Cetenii pot fi ncorporai de la vrsta de 20 de ani i pn lavrsta de 35 de ani, cu excepia voluntarilor, n condiiile legii organice.

  31.Articolul 55se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 55(1) Avocatul Poporului este numit pe o durat de 5 ani pentru aprarea

  drepturilor i libertilor persoanelor fizice. Adjuncii AvocatuluiPoporului sunt specializai pe domenii de activitate.

  (2) Avocatul Poporului i adjuncii si nu pot ndeplini nici o altfuncie public sau privat, cu excepia funciilor didactice dinnvmntul superior.

  (3) Organizarea i funcionarea instituiei Avocatul Poporului sestabilesc prin lege organic.

  32.Alineatul (1) al articolului 60se modific i va avea urmtorul cuprins:(1) Camera Deputailor i Senatul sunt alese pentru un mandat de 4

  ani, care se prelungete de drept n stare de mobilizare, de rzboi, de

  asediu sau de urgen , pn la ncetarea acestora.

  33.Articolul 62se modific i se completeaz astfel:Denumirea articolului va fi:edinele CamerelorAlineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (1) Camera Deputailor i Senatul lucreaz n edine separate.Partea introductiv a alineatului (2) se modific i va avea urmtorul

  cuprins:

  (2) Camerele i desfoar lucrrile i n edine comune, potrivitunui regulament adoptat cu votul majoritii deputailor i senatorilor,pentru:Litera f) a alineatului (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  f) aprobarea strategiei naionale de aprare a rii;Dup litera f) a alineatului (2) se introduce o nou liter, f

  1), cu urmtorul

  cuprins:

  f1) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Aprare a rii;

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  9/24

  - 9 -

  Litera g) a alineatului (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  g) numirea, la propunerea Preedintelui Romniei, a directorilor serviciilorde informaii i exercitarea controlului asupra activitii acestor servicii;

  Dup litera g) a alineatului (2) se introduc dou noi litere, g1) i g

  2), cu

  urmtorul cuprins:

  g1) numirea Avocatului Poporului;g2) stabilirea statutului deputailor i al senatorilor, stabilirea

  indemnizaiei i a celorlalte drepturi ale acestora;

  34.Alineatul (1) alarticolului 67se modific i va avea urmtorul cuprins:(1) Deputaii i senatorii intr n exerciiul mandatului la data

  ntrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiia validriialegerii i a depunerii jurmntului. Jurmntul se stabilete prin legeorganic.

  35.Articolul 69se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 69(1) Deputaii i senatorii nu pot fi trai la rspundere juridic pentru

  voturile sau pentru opiniile politice exprimate n exercitarea mandatului.(2) Deputaii i senatorii pot fi urmrii i trimii n judecat penal

  pentru fapte care nu au legtur cu voturile sau cu opiniile politiceexprimate n exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziionai, reinui

  sau arestai fr ncuviinarea Camerei din care fac parte, dup ascultarealor. Urmrirea i trimiterea n judecat penal se pot face numai de ctreParchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Competena dejudecat aparine naltei Curi de Casaie i Justiie.

  (3) n caz de infraciune flagrant, deputaii sau senatorii pot fi reinui isupui percheziiei. Ministrul justiiei va informa nentrziat pe preedinteleCamerei asupra reinerii i a percheziiei. n cazul n care Camera sesizatconstat c nu exist temei pentru reinere, va dispune imediat revocarea

  acestei msuri.

  36.Articolul 70se abrog.

  37.Articolul 71se abrog.

  38.Alineatul (3) alarticolului 72se modific i va avea urmtorul cuprins:(3) Prin lege organic se reglementeaz:

  a)

  sistemul electoral; organizarea i funcionarea Autoritii ElectoralePermanente;

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  10/24

  - 10 -

  b) organizarea, funcionarea i finanarea partidelor politice;c) statutul deputailor i al senatorilor, stabilirea indemnizaiei i a

  celorlalte drepturi ale acestora;d) organizarea i desfurarea referendumului;e) organizarea Guvernului i a Consiliului Suprem de Aprare a rii;

  f) regimul strii de mobilizare parial sau total a forelor armate i alstrii de rzboi;

  g) regimul strii de asediu i al strii de urgen; h) infraciunile, pedepsele i regimul executrii acestora;

  i) acordarea amnistiei sau a graierii colective;j) statutul funcionarilor publici; k) contenciosul administrativ;l) organizarea i funcionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a

  instanelor judectoreti, a Ministerului Public i a Curii de Conturi; m) regimul juridic general al proprietii i al motenirii;

  n) organizarea general a nvmntului;o) organizarea administraiei publice locale, a teritoriului, precum i

  regimul general privind autonomia local;p) regimul general privind raporturile de munc, sindicatele, patronatele

  i protecia social; r) statutul minoritilor naionale din Romnia;

  s) regimul general al cultelor;

  t)

  celelalte domenii pentru care, n Constituie, se prevede adoptarea delegi organice.

  39.Articolul 73se modific astfel:Alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:

  (1) Iniiativa legislativ aparine, dup caz, Guvernului, deputailor,senatorilor sau unui numr de cel puin 100.000 de ceteni cu drept devot. Cetenii care i manifest dreptul la iniiativ legislativ trebuie s

  provin din cel puin un sfert din judeele rii, iar n fiecare din acestejudee, respectiv n municipiul Bucureti, trebuie s fie nregistrate celpuin 5.000 de semnturi n sprijinul acestei iniiative.Alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:

  (3) Guvernul i exercit iniiativa legislativ prin transmitereaproiectului de lege ctre Camera competent s l adopte, ca primCamer sesizat.

  Alineatul (5) va avea urmtorul cuprins:

  (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai nti Camereicompetente s le adopte, ca prim Camer sesizat.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  11/24

  - 11 -

  40.Dup articolul 73se introduce un nou articol, 731, cu urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi:Sesizarea CamerelorCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 731

  (1) Se supun spre dezbatere i adoptare Camerei Deputailor, ca primCamer sesizat, proiectele de legi i propunerile legislative pentruratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaionale i a msurilorlegislative ce rezult din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum iproiectele legilor organice prevzute la art.31 alin.(5), art.37 alin.(3),art.52 alin.(2), art.55 alin.(3), art.72 alin.(3) lit.e), k), l), n), o), art.79alin.(2), art.101 alin.(3), art.104 alin.(2), art.116 alin.(3), art.117 alin.(2)i (3), art.119 alin.(2), art.125 alin.(4) i (5) i art.140 alin.(4). Celelalteproiecte de lege sau propuneri legislative se supun dezbaterii i adoptrii,ca prim Camer sesizat, Senatului.

  (2) Prima Camer sesizat se pronun n termen de 45 de zile. Pentrucoduri i alte legi de complexitate deosebit, termenul este de 60 de zile.n cazul depirii acestor termene se consider c proiectul de lege saupropunerea legislativ a fost adoptat.

  (3) Dup adoptare sau respingere de ctre prima Camer sesizat,proiectul sau propunerea legislativ se trimite celeilalte Camere, care vadecide definitiv.

  (4) n cazul n care prima Camer sesizat adopt o prevedere care,potrivit alineatului (1), intr n competena sa decizional, prevederea estedefinitiv adoptat dac i cea de-a doua Camer este de acord. n cazcontrar, numai pentru prevederea respectiv, legea se ntoarce la primaCamer sesizat, care va decide definitiv n procedur de urgen.

  (5) Dispoziiile alineatului(4) referitoare la ntoarcerea legii se aplic nmod corespunztor i n cazul n care Camera decizional adopt oprevedere pentru care competena decizional aparine primei Camere.

  41.Articolul 75se abrog.

  42.Articolul 76se abrog.

  43.Articolul 78se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 78Legea se public n Monitorul Oficial al Romniei i intr n vigoare la

  3 zile de la data publicrii sau la o dat ulterioar prevzut n textul ei.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  12/24

  - 12 -

  44.Alineatul (1) al articolului 83se modific i va avea urmtorul cuprins:(1) Mandatul Preedintelui Romniei este de 5 ani i se exercit de la

  data depunerii jurmntului.

  45.Articolul 84se modific astfel:Alineatul (2)se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (2) Preedintele Romniei se bucur de imunitate. Prevederilearticolului 69 alineatul (1) se aplic n mod corespunztor.

  Alineatul (3) se abrog.

  46.Laarticolul 85se introduce un nou alineat, (3), cu urmtorul cuprins:(3) Dac prin propunerea de remaniere se schimb structura sau

  compoziia politic a Guvernului, Preedintele Romniei va puteaexercita atribuia prevzut la alineatul (2) numai pe baza aprobriiParlamentului, acordat la propunerea primului-ministru.

  47.Alineatul (3) al articolului 89se modific i va avea urmtorul cuprins:(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat n ultimele 6 luni ale mandatului

  Preedintelui Romniei i nici n timpul strii de mobilizare, de rzboi, deasediu sau de urgen.

  48.Alineatul (1) alarticolului 91se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (1) Preedintele ncheie tratate internaionale n numele Romniei,negociate de Guvern, i le supune spre ratificare Parlamentului, ntr-untermen rezonabil. Celelalte tratate i acorduri internaionale se ncheie, seaprob sau se ratific potrivit procedurii stabilite prin lege.

  49.Dup alineatul (3) al articolului 92 se introduce un nou alineat, (4), cuurmtorul cuprins:

  (4) n caz de mobilizare sau de rzboi, Parlamentul i continu

  activitatea pe toat durata acestor stri, iar dac nu se afl n sesiune, seconvoac de drept n 24 de ore de la declararea lor.

  50.Alineatul (1) al articolului 93se modific i va avea urmtorul cuprins:(1) Preedintele Romniei instituie, potrivit legii, starea de asediu sau

  starea de urgen n ntreaga ar ori n unele uniti administrativ-teritoriale i solicit Parlamentului ncuviinarea msurii adoptate, n celmult 5 zile de la luarea acesteia.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  13/24

  - 13 -

  51.Dup articolul 95se introduce un nou articol, 951, cu urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi:Punerea sub acuzareCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 951

  (1) Camera Deputailor i Senatul, n edin comun, cu votul a cel puindou treimi din numrul deputailor i senatorilor, pot hotr punerea subacuzare a Preedintelui Romniei pentru nalt trdare.

  (2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniiat de majoritateadeputailor i senatorilor i se aduce, nentrziat, la cunotin PreedinteluiRomniei pentru a putea da explicaii cu privire la faptele ce i se imput.

  (3) De la data punerii sub acuzare i pn la data demiterii,Preedintele este suspendat de drept.

  (4) Competena de judecat aparine naltei Curi de Casaie i Justiie.Preedintele este demis de drept la data rmnerii definitive a hotrrii decondamnare.

  52.Articolul 106se modific astfel:Dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, (1

  1), cu urmtorul cuprins:

  (11) Preedintele Romniei nu-l poate revoca pe primul-ministru.Alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:

  (2) Dac primul-ministru se afl ntr-una din situaiile prevzute laarticolul 105, cu excepia revocrii, sau este n imposibilitate de a-i

  exercita atribuiile, Preedintele Romniei va desemna un alt membru alGuvernului ca prim-ministru interimar, pentru a ndeplini atribuiileprimului-ministru, pn la formarea noului Guvern. Interimatul, peperioada imposibilitii exercitrii atribuiilor, nceteaz dac primul-ministru i reia activitatea n Guvern.

  53.Alineatul (2) al articolului 109 va avea urmtorul cuprins:(2) Guvernul este demis la data retragerii de Parlament a ncrederii

  acordate sau dac primul-ministru se afl ntr-una din situaiile prevzuten articolul 105, cu excepia revocrii, ori este n imposibilitatea de a-iexercita atribuiile mai mult de 45 de zile.

  54.Articolul 111se modific i se completeaz astfel:Denumirea articolului va fi:ntrebri, interpelri i moiuni simpleCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 111

  (1) Guvernul i fiecare dintre membrii si au obligaia s rspund lantrebrile sau la interpelrile formulate de deputai sau de senatori, n

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  14/24

  - 14 -

  condiiile prevzute de regulamentele celor dou Camere aleParlamentului.

  (2) Camera Deputailor sau Senatul poate adopta o moiune simpl princare s-i exprime poziia cu privire la o problem de politic intern sauextern sau, dup caz, cu privire la o problem ce a fcut obiectul uneiinterpelri.

  55.Alineatul (3) alarticolului 113se modific i va avea urmtorul cuprins:(3) Dac Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de

  lege prezentat, modificat sau completat, dup caz, cu amendamenteacceptate de Guvern, se consider adoptat, iar aplicarea programului saua declaraiei de politic general devine obligatorie pentru Guvern.

  56.Articolul 114se modific i se completeaz astfel:Alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (4) Guvernul poate adopta ordonane de urgen numai n situaiiextraordinare a cror reglementare nu poate fi amnat, avnd obligaiamotivrii urgenei n cuprinsul acestora.

  Dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, (41) i (4

  2), cu

  urmtorul cuprins:

  (41) Ordonana de urgen intr n vigoare numai dup depunerea saspre dezbatere n procedur de urgen la Camera competent s fie

  sesizat i publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei. Camerele, dacnu se afl n sesiune, se convoac n mod obligatoriu, n 5 zile de ladepunere sau, dup caz, de la trimitere. Dac n termen de cel mult 30 dezile de la depunere, Camera sesizat nu se pronun asupra ordonanei,aceasta este considerat adoptat i se trimite celeilalte Camere caredecide de asemenea n procedur de urgen. Ordonana de urgencuprinznd norme de natura legii organice se aprob cu majoritateaprevzut de articolul 74 alineatul (1).

  (42) Ordonanele de urgen nu pot fi adoptate n domeniul legilorconstituionale, nu pot afecta regimul instituiilor fundamentale alestatului, drepturile, libertile i ndatoririle prevzute de Constituie,drepturile electorale i nu pot viza msuri de trecere silit a unor bunurin proprietate public.

  Alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (5) Ordonanele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprob sau seresping printr-o lege n care vor fi cuprinse i ordonanele ale cror efecte

  au ncetat potrivit alineatului (3).

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  15/24

  - 15 -

  Dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, (51), cu urmtorul

  cuprins:

  (51) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, daceste cazul, msurile necesare cu privire la efectele juridice produse peperioada de aplicare a ordonanei.

  57.Articolul 117se modific astfel:Alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:

  (1) Armata este subordonat exclusiv voinei poporului pentrugarantarea suveranitii, a independenei i a unitii statului, a integritiiteritoriale a rii i a democraiei constituionale. n condiiile legii i aletratatelor internaionale la care Romnia este parte, armata contribuie laaprarea colectiv n sistemele de alian militar i particip la aciuniprivind meninerea sau restabilirea pcii.Alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:

  (2) Structura sistemului naional de aprare, pregtirea populaiei, aeconomiei i a teritoriului pentru aprare, precum i statutul cadrelormilitare, se stabilesc prin lege organic.

  Alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:

  (3) Prevederile alineatelor (1) i (2) se aplic, n mod corespunztor,i celorlalte componente ale forelor armate stabilite potrivit legii.

  Alineatul (5)va avea urmtorul cuprins:

  (5) Pe teritoriul Romniei pot intra, staiona, desfura operaiuni sautrece trupe strine numai n condiiile legii sau ale tratatelorinternaionale la care Romnia este parte.

  58.Articolul 118se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 118Consiliul Suprem de Aprare a rii organizeaz i coordoneaz unitar

  activitile care privesc aprarea rii i securitatea naional, participarea

  la meninerea securitii internaionale i la aprarea colectiv nsistemele de alian militar, precum i la aciuni de meninere sau derestabilire a pcii.

  59.Articolul 119se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 119(1) Administraia public din unitile administrativ-teritoriale se

  ntemeiaz pe principiile descentralizrii, al autonomiei locale i pe cel al

  deconcentrrii serviciilor publice.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  16/24

  - 16 -

  (2) n unitile administrativ-teritoriale unde cetenii aparinnd uneiminoriti naionale au o pondere semnificativ, se asigur folosirealimbii minoritii naionale respective n scris i oral n relaiile cuautoritile administraiei publice locale i serviciile publicedeconcentrate, n condiiile prevzute de legea organic.

  60.Articolul 122se modific i se completeaz astfel : Alineatele (1) , (2) i (3) vor avea urmtorul cuprins :

  (1) Guvernul numete un prefect n fiecare jude i n municipiulBucureti.

  (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local i conduceserviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organeale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale.

  (3) Atribuiile prefectului se stabilesc prin lege organic.Dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu urmtorul

  cuprins :

  (31) ntre prefeci, pe de o parte, consiliile locale i primari, precum iconsiliile judeene i preedinii acestora, pe de alt parte, nu existraporturi de subordonare.

  61. Dup alineatul (1) alarticolului 123se introduce un nou alineat, (11), cuurmtorul cuprins:

  (11) Justiia este unic, impariali egal pentru toi.

  62.Articolul 124se modific i se completeaz astfel:Alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (1) Judectorii numii de Preedintele Romniei sunt inamovibili, ncondiiile legii.

  Dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu urmtorul

  cuprins:

  (11) Propunerile de numire, precum i promovarea, transferarea isancionarea judectorilor sunt de competena Consiliului Superior alMagistraturii, n condiiile legii sale organice.

  63.Articolul 125se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 125(1) Justiia se realizeaz prin nalta Curte de Casaie i Justiie i prin

  celelalte instane judectoreti stabilite de lege.

  (2) Competena instanelor judectoreti i procedura de judecat suntprevzute numai prin lege.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  17/24

  - 17 -

  (3) nalta Curte de Casaie i Justiie asigur interpretarea i aplicareaunitar a legii de ctre celelalte instane judectoreti, potrivit competeneisale.

  (4) Compunerea naltei Curi de Casaie i Justiie i regulile defuncionare ale acesteia se stabilesc prin lege organic.

  (5) Este interzis nfiinarea de instane extraordinare.Prin lege organicpot fi nfiinate instane specializate n anumite materii, cu posibilitateaparticiprii, dup caz, a unor persoane din afara magistraturii.

  (6) Controlul judectoresc al actelor administrative ale autoritilorpublice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepiacelor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum i a actelor decomandament cu caracter militar. Instanele de contencios administrativsunt competente s soluioneze cererile persoanelor vtmate prinordonane sau, dup caz, prin dispoziii din ordonane declarateneconstituionale.

  64.Articolul 127se modific i se completeaz astfel:Denumirea articolului va fi:Folosirea limbii materne i a interpretuluin justiieAlineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (2) Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul sse exprime n limba matern n faa instanelor de judecat, n condiiile

  legii organice.Dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, (3) i (4), cu urmtorul

  cuprins:

  (3) Modalitile de exercitare a dreptului prevzut la alineatul (2),inclusiv prin folosirea de interprei sau traduceri, se vor stabili astfelnct s nu mpiedice buna administrare a justiiei i s nu implicecheltuieli suplimentare pentru cei interesai.

  (4) Cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu vorbesc limba

  romn au dreptul de a lua cunotin de toate actele i lucrriledosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin interpret; nprocesele penale acest drept este asigurat n mod gratuit.

  65.La articolul 130se introduce un nou alineat, (3), cu urmtorul cuprins:(3) Parchetele funcioneaz pe lng instanele de judecat, conduc i

  supravegheaz activitatea de cercetare penal a poliiei judiciare, ncondiiile legii.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  18/24

  - 18 -

  66.Articolul 132se modific astfel:Denumirea articolului va fi:Rolul i structuraCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 132(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenei

  justiiei.(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alctuit din 19 membri,

  din care:a) 14 sunt alei n adunrile generale ale magistrailor i validai de

  Senat; acetia fac parte din dou secii, una pentru judectori iuna pentru procurori; prima secie este compus din 9 judectori,iar cea de-a doua din 5 procurori;

  b) 2 reprezentani ai societii civile, specialiti n domeniuldreptului, care se bucur de nalt reputaie profesional imoral, alei de Senat; acetia particip numai la lucrrile nplen;

  c) ministrul justiiei, preedintele naltei Curi de Casaie i Justiiei procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte deCasaie i Justiie.

  (3) Preedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentruun mandat de un an, ce nu poate fi rennoit, dintre magistraii prevzuila alineatul (2) litera a).

  (4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturiieste de 6 ani.

  (5) Hotrrile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.(6) Preedintele Romniei prezideaz lucrrile Consiliului Superior al

  Magistraturii la care particip.(7) Hotrrile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive i

  irevocabile, cu excepia celor prevzute la articolului 133 alineatul (2).

  67.Articolul 133se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 133(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Preedintelui Romniei

  numirea n funcie a judectorilor i a procurorilor, cu excepia celorstagiari, n condiiile legii.

  (2) Consiliul Superior al Magistraturii ndeplinete rolul de instan dejudecat, prin seciile sale, n domeniul rspunderii disciplinare ajudectorilor i a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa

  organic. n aceste situaii, ministrul justiiei, preedintele naltei Curi de

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  19/24

  - 19 -

  Casaie i Justiie i procurorul general al Parchetului de pe lng naltaCurte de Casaie i Justiie nu au drept de vot.

  (3) Hotrrile Consiliului Superior al Magistraturii n materiedisciplinar pot fi atacate la nalta Curte de Casaie i Justiie.

  (4) Consiliul Superior al Magistraturii ndeplinete i alte atribuiistabilite prin legea sa organic, n realizarea rolului su de garant alindependenei justiiei.

  68.Articolul 134se modific i se completeaz astfel:Alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (1) Economia Romniei este economie de pia, bazat pe liberainiiativ i concuren.Litera c) a alineatului (2) va avea urmtorul cuprins:

  c) stimularea cercetrii tiinifice i tehnologice naionale, a artei iprotecia dreptului de autor;La alineatul (2) se introduce o nou liter, g), cu urmtorul cuprins:

  g) aplicarea politicilor de dezvoltare regional n concordan cuobiectivele Uniunii Europene;

  69.Articolul 135se modific i va avea urmtorul cuprins:Articolul 135(1) Proprietatea este public sau privat.

  (2) Proprietatea public este garantat i ocrotit prin lege i aparinestatului sau unitilor administrativ-teritoriale.

  (3) Bogiile de interes public ale subsolului, spaiul aerian, apele cupotenial energetic valorificabil, de interes naional, plajele, mareateritorial, resursele naturale ale zonei economice i ale platouluicontinental, precum i alte bunuri stabilite de legea organic, fac obiectulexclusiv al proprietii publice.

  (4) Bunurile proprietate public sunt inalienabile. n condiiile legii

  organice, ele pot fi date n administrare regiilor autonome ori instituiilorpublice sau pot fi concesionate ori nchiriate; de asemenea, ele pot fi daten folosin gratuit instituiilor de utilitate public.

  (5) Proprietatea privat este inviolabil, n condiiile legii organice.

  70.Alineatul (2) al articolului 136, se completeaz, n final, astfel:n condiiile aderrii la Uniunea European, prin lege organic, se

  poate recunoate circulaia i nlocuirea monedei naionale cu aceea a

  Uniunii Europene.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  20/24

  - 20 -

  71.Articolul 138se modific i se completeaz astfel: Denumirea articolului va fi:Impozite, taxe i alte contribuii

  Dup alineatul (2) se adaug un nou alineat, (3), cu urmtorul cuprins:

  (3) Sumele reprezentnd contribuiile la constituirea unor fonduri sefolosesc, n condiiile legii, numai potrivit destinaiei acestora.

  72.Articolul 139se modific i se completeaz astfel:Alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (1) Curtea de Conturi exercit controlul asupra modului de formare,de administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare ale statului iale sectorului public. n condiiile legii organice, litigiile rezultate dinactivitatea Curii de Conturi se soluioneaz de instanele judectoretispecializate.Alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  (4) Consilierii de conturi sunt numii de Parlament pentru un mandatde 9 ani, care nu poate fi prelungit sau nnoit. Membrii Curii de Conturisunt independeni n exercitarea mandatului lor i inamovibili pe toatdurata acestuia. Ei sunt supui incompatibilitilor prevzute de legepentru judectori.Dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, (5) i (6) cu urmtorul

  cuprins:(5) Curtea de Conturi se nnoiete cu o treime din consilierii de

  conturi numii de Parlament, din 3 n 3 ani, n condiiile prevzute delegea organic a Curii.

  (6) Revocarea membrilor Curii de Conturi se face de Parlament, ncazurile i condiiile prevzute de lege.

  73. Dup articolul 139 se introduce un nou articol, 1391, cu urmtorulcuprins:

  Denumirea articolului va fi:Consiliul Economic i SocialCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 1391

  Consiliul Economic i Social este organ consultativ al Parlamentului iGuvernului n domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organic denfiinare, organizare i funcionare.

  74.naintea alineatului (1) alarticolului 140se introduce un nou alineat, cuurmtorul cuprins:

  (1) Curtea Constituional este garantul supremaiei Constituiei.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  21/24

  - 21 -

  75.Articolul 144se modific i se completeaz astfel:Litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  a) se pronun asupra constituionalitii legilor, nainte de promulgareaacestora, la sesizarea Preedintelui Romniei, a unuia dintre preediniicelor dou Camere, a Guvernului, a naltei Curi de Casaie i Justiie,a Avocatului Poporului, a unui numr de cel puin 50 de deputai saude cel puin 25 de senatori, precum i, din oficiu, asupra iniiativelor derevizuire a Constituiei;

  Dup litera a) se introduce o nou liter, a1), cu urmtorul cuprins:

  a1) se pronun asupra constituionalitii tratatelor sau altor acorduriinternaionale, la sesizarea unuia dintre preedinii celor dou Camere,a unui numr de cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 desenatori;

  Litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:

  c) hotrte asupra excepiilor de neconstituionalitate privind legile iordonanele, ridicate n faa instanelor judectoreti sau de arbitrajcomercial; excepia de neconstituionalitate poate fi ridicat i direct deAvocatul Poporului;

  Dup litera c) se introduce o nou liter, c1), cu urmtorul cuprins:

  c1) soluioneaz conflictele juridice de natur constituional dintreautoritile publice la cererea Preedintelui Romniei, a unuia dintrepreedinii celor dou Camere, a primului-ministru sau a preedintelui

  Consiliului Superior al Magistraturii;Dup litera i) se introduce o nou liter, i

  1), cu urmtorul cuprins:

  i1) ndeplinete i alte atribuii prevzute de legea organic a Curii.

  76.Articolul 145se modific i va avea urmtorul cuprins:(1) Dispoziiile din legile i ordonanele n vigoare, precum i cele din

  regulamente constatate ca fiind neconstituionale i nceteaz efectelejuridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curii Constituionale dac,

  n acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acordprevederile neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durataacestui termen, dispoziiile constatate ca fiind neconstituionale suntsuspendate de drept.

  (2) n cazurile de neconstituionalitate care privesc legile, nainte depromulgarea acestora, Parlamentul este obligat s reexaminezedispoziiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia CuriiConstituionale.

  (3) n cazul n care constituionalitatea tratatului sau acorduluiinternaional a fost constatat potrivit articolului 144 litera a1), acesta nu

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  22/24

  - 22 -

  poate face obiectul unei excepii de neconstituionalitate. Tratatul sauacordul internaional constatat ca fiind neconstituional nu poate firatificat.

  (4) Deciziile Curii Constituionale se public n Monitorul Oficial alRomniei. De la data publicrii, deciziile sunt general obligatorii i auputere numai pentru viitor.

  77. Dup articolul 145 se introduce un nou titlu, V1, cu denumireaIntegrarea euro-atlantic, cuprinznd dou noi articole, 145

  1i 145

  2,

  cu urmtorul cuprins :

  Denumirea articolul 1451

  va fi: Integrarea n Uniunea EuropeanCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 1451

  (1) Aderarea Romniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, nscopul transferrii unor atribuii ctre instituiile comunitare, precum i aexercitrii n comun cu celelalte state membre a competenelor prevzuten aceste tratate se face prin lege adoptat n edina comun a CamereiDeputailor i Senatului, cu o majoritate de dou treimi din numruldeputailor i senatorilor.

  (2) Ca urmare a aderrii, prevederile tratatelor constitutive ale UniuniiEuropene, precum i celelalte reglementri comunitare cu caracterobligatoriu au prioritate fa de dispoziiile contrare din legile interne, cu

  respectarea prevederilor actului de aderare.(3) Prevederile alineatelor (1) i (2) se aplic, n mod corespunztor, i

  pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale UniuniiEuropene.

  (4) Parlamentul, Preedintele Romniei, Guvernul i autoritateajudectoreasc garanteaz aducerea la ndeplinire a obligaiilor rezultatedin actul aderrii i din prevederile alineatului (2).

  (5) Guvernul transmite celor dou Camere ale Parlamentului proiectele

  actelor cu caracter obligatoriu nainte ca acestea s fie supuse aprobriiinstituiilor Uniunii Europene.

  Denumirea articolul 1452

  va fi: Aderarea la Tratatul Atlanticului deNordCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 1452

  Aderarea Romniei la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin legeadoptat n edina comun a Camerei Deputailor i Senatului, cu omajoritate de dou treimi din numrul deputailor i senatorilor.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  23/24

  - 23 -

  78.Articolul 151se modific i va avea urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi:Dispoziii tranzitoriiCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 151(1) Proiectele de legi i propunerile legislative n curs de legiferare se

  dezbat i se adopt potrivit dispoziiilor constituionale anterioare intrrii nvigoare a legii de revizuire.

  (2) Instituiile prevzute de Constituie existente la data intrrii nvigoare a legii de revizuire rmn n funciune pn la constituirea celornoi.

  (3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplic ncepnd cuurmtorul mandat prezidenial.

  (4) Dispoziiile cu privire la nalta Curte de Casaie i Justiie vor fiaduse la ndeplinire n cel mult 2 ani de la intrarea n vigoare a legii derevizuire.

  (5) Judectorii n funcie ai Curii Supreme de Justiie i consilierii deconturi numii de Parlament i continu activitatea pn la data expirriimandatului pentru care au fost numii. Pentru asigurarea nnoirii Curii deConturi din 3 n 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri deconturi acetia vor putea fi numii pentru nc un mandat de 3 ani sau de 6ani.

  (6) Pn la constituirea instanelor judectoreti specializate, litigiile

  rezultate din activitatea Curii de Conturi vor fi soluionate de ctreinstanele judectoreti ordinare.

  79.Articolul 152se modific i va avea urmtorul cuprins:Denumirea articolului va fi:Republicarea ConstituieiCuprinsul articolului va fi:

  Articolul 152Legea de revizuire a Constituiei se public n Monitorul Oficial al

  Romniei n termen de 5 zile de la data adoptrii. Constituia, modificati completat, dup aprobarea prin referendum, se republic, de ctreConsiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dndu-se textelor onou numerotare.

  Art. II. Revizuirea Constituiei se supune aprobrii prin referendum,organizat potrivit dispoziiilor articolului 147 alineatul (3) din ConstituiaRomniei.

 • 7/24/2019 Legea de Revizuire a Constitutiei

  24/24

  Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 18

  septembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 147 alineatul (1) din

  Constituia Romniei.

  Aceast lege a fost adoptat de Senat n edina din 18 septembrie

  2003, cu respectarea prevederilor articolului 147 alineatul (1) din Constituia

  Romniei.