of 158 /158
Formular solicitare revizuire autorizație integrată de mediu S.C. MAGONTEC S.R.L. _________________________________________________________________________________ 1 FORMULAR DE SOLICITARE REVIZUIRE AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU SC MAGONTEC SRL Întocmit în conformitate cu Ordinul 818/2003 cu modificările și completările ulterioare Date de identificare a titularului de activitate:F S.C. MAGONTEC S.R.L. Numele instalației: Fabrica de reciclare magneziu /productie aliaje magneziu/ productie anozi magneziu Numele solicitantului, adresa, nr. inregistrare Registrul Comerțului: S.C. MAGONTEC S.R.L. Calea Hammerer, 3, Sântana, jud. Arad, România. Telefon: +40 (0)257/708173 Fax: +40 (0)257/708177 e-mail: [email protected] J02/412/2011 RO27768109 Activitatea conform cu anexa 1 la Legea 278/2013 Fabrica de prelucrare magneziu cu o capacitatea de topire a magneziului ce depășește20 t/zi. Desfășurarea unei astfel de activități se realizează conform Directivei IPPC traspusă prin Legea 278/2013 și anume: Anexa 1, pct 2.5 Prelucrarea metalelor neferoase b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, și exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb și cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale. Alte activități cu impact semnificativ desfășurate pe amplasament Pe amplasament se desfășoară următoarele activități: COD CAEN: 2454 turnarea altor metale neferoase 4672 comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (feroase, neferoase) 3822 recuperarea materialelor reciclabile sortate

Formular solicitare revizuire autorizație integrată de

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Formular solicitare revizuire autorizație integrată de

_________________________________________________________________________________
SC MAGONTEC SRL
Întocmit în conformitate cu Ordinul 818/2003 cu modificrile i completrile ulterioare
Date de identificare a titularului de activitate:F
S.C. MAGONTEC S.R.L.
Numele solicitantului, adresa, nr. inregistrare Registrul Comerului:
S.C. MAGONTEC S.R.L.
Telefon: +40 (0)257/708173
Fax: +40 (0)257/708177
Activitatea conform cu anexa 1 la Legea 278/2013
Fabrica de prelucrare magneziu cu o capacitatea de topire a magneziului ce depete20 t/zi.
Desfurarea unei astfel de activiti se realizeaz conform Directivei IPPC traspus prin Legea
278/2013 i anume: Anexa 1, pct 2.5 Prelucrarea metalelor neferoase b) topirea, inclusiv alierea, de
metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, i exploatarea de turntorii de metale neferoase, cu
o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb i cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte
metale.
Pe amplasament se desfoar urmtoarele activiti:
COD CAEN:
4672 – comer cu ridicata al metalelor i minereurilor metalice (feroase, neferoase)
3822 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
Formular solicitare revizuire autorizaie integrat de mediu – S.C. MAGONTEC S.R.L.
_________________________________________________________________________________
COD NOSE-P: nu se aplic
COD SNAP: nu se aplic
Numele i prenumele proprietarului:
Numele i funcia persoanei împuternicite s reprezinte titularul activitii pe tot parcursul derulrii
procedurii de autorizare:
Numele i prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecie a mediului:
Vaduva Daniel –SC MAGONTEC SRL
[email protected]
Tel: 0722877728
În numele firmei mai sus menionate, solicit prin prezenta revizuirea autorizaiei integrate de mediu
conform prevederilor Legii 278/2015 privind prevenirea i controlul integrat al polurii.
Motivele revizuirii:
Achiziionarea de utilaje noi: 1 linie turnare anozi, conveior zgur
Achiziionarea unui sistem de filtrare nou.
Spaii noi de depozitare
vederea analizrii i demarrii procedurii de autorizare.
Nume: Peter Ioan
Funcia: Plant Manager
_________________________________________________________________________________
(A n) Referinta la un punct de emisie in aer
(L n) Referinta la un punct de emisie in apa
(W n) Referinta la sursa de deseuri
AEM Agentia Europeana de Mediu
BAT Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
BPEO Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila
BREF Documentul de Referinta BAT
CCC Centrul Comun de Cercetare
CE Comisia Europeana
EIPPCB Biroul European IPPC
EPER Registrul European al Emisiilor Poluante
EUROStat Serviciul UE de Statistica
EWC Codul European al Deseurilor
EWC Catalogul European al Deseurilor
GTL Grupurile Tehnice de Lucru
IF Intrebari frecvente
NACE Nomenclatorul Activitatilor Comerciale
ONG Organizatii Non Guvernamentale
Programul de masuri a caror implementare este obligatorie pentru a
atinge BAT sau a respecta SCM
Program de
Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul
Sistemului de Management de Mediu
SCASO Substante care afecteaza stratul de ozon
SCM Standard de Calitate a Mediului
SNAP Nomenclatorul Inventarului Emisiilor
UE Uniunea Europeana
Formular solicitare revizuire autorizaie integrat de mediu – S.C. MAGONTEC S.R.L.
_________________________________________________________________________________
AL POLURII
formularul de solicitare
Seciunea 4 Da
utilizate în sau generate de instalaie
Formularul de solicitare,
Seciunea 3 Da
Seciunea 5 Da
- condiiilor amplasamentului pe care se afl instalaia Raportul de amplasament
i,Seciunea 12 Da
- naturii i a cantitilor estimate de emisii din instalaie la
fiecare factor de mediu precum i identificarea efectelor
semnificative ale emisiilor asupra mediului
Formularul de solicitare,
- tehnologiei propuse i a altor tehnici pentru prevenirea
sau, unde nu este posibil prevenirea, reducerea emisiilor
de la instalaie
Formularul de solicitare,
Seciunile 3.2,3.4.3,5.1 i
recuperarea deeurilor generate de instalaie
Formularul de solicitare,
Seciunea 6 Da
Seciunea 15 Da
Disponibile
- nu este cauzat nici o poluare semnificativ; Formularul de solicitare,
Seciunea 14 Da
legislaia specific naional în vigoare privind
deeurile(11);acolo unde sunt generate deeuri, acestea sunt
recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil d.p.v.tehnic
sau economic, ele sunt eliminate astfel încât s se evite sau
s se reduc orice impact asupra mediului;
Formularul de solicitare,
Seciunea 6 Da
Seciunea 7 Da
accidentelor i limitarea consecinelor lor;
Formularul de solicitare,
Seciunea 8 Da
- sunt luate msurile necesare la încetarea definitiv a
activitilor pentru a evita orice risc de poluare i de a aduce
amplasamentul la o stare satisfctoare;
Formularul de solicitare,
Seciunea 11 Da
mediu;
Seciunea 5.7, i 12.2 Da
- solicitarea de revizuire a autorizrii trebuie de asemenea
s includ un rezumat netehnic al seciunilor menionate
mai sus
Formularul de solicitare,
Seciunea 1 Da
Lista de verificare a componenei documentaiei de solicitare de revizuire a autorizaiei
Formular solicitare revizuire autorizaie integrat de mediu – S.C. MAGONTEC S.R.L.
_________________________________________________________________________________
Element
Seciunea
relevant
autorizarea integrat de mediu.
documentaiei de solicitare a autorizaiei integrate a
fost achitat
mediu
Da
5. Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo
unde nu sunt incluse în acest document, includei
punctele de emisie în toi factorii de mediu
Seciunea 4.5
(dac este
2020
7 Analize cost-beneficiu realizate pentru evaluare BAT - -
8 O evaluare BAT complet pentru întreaga instalaie Seciunea 4.8 Seciunea
4.8
2.1
solicitare
permeabile i impermeabile
1.1
13 Locaiile (prile din instalaie) cu emisii de mirosuri Seciunea 5.6
(Miros)
Seciunea
5.6
descrcate direct sau indirect substanele peri-culoase
din Anexele 5 i 6 ale Legii 310/2004 pri-vind
modificarea i completarea Legii apelor 107/1996 în
apele subterane
9.1
5.2
14.2
Seciunea
14.2
habitate i zone de interes tiinific.
Seciunea
14.5
Seciunea
14.5
structuri.
Seciunea 14 Nu este
_________________________________________________________________________________
21 Harta prezentând reeaua Natura 2000 sau alte arii sau
exemplare protejate
Nu este
habitate furnizat pentru Acordul de Mediu sau pentru
oricare alt scop.
Nu este
reglementare deja solicitate.
25 Orice alte elemente în care furnizai copii ale propriilor
informaii
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
I.REZUMAT NETEHNIC
Aceast seciune trebuie s fie cât mai succint, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri,
dar permiând în acelai timp o prezentare suficient a activitilor.Este oportunitatea dumneavoastr
de a spune autoritii responsabile de emitere a autorizaiei integrate de mediu cât de bine v
desfurai activitatea i îmbuntirile pe care intenionai s le facei.Este preferabil s completai
aceast seciune dup ce ai elaborat întreaga documentaie de solicitare, deoarece vei ti ce s
rezumai. Rezumatul va include:
1.Descriere
Activitatea principal este de prelucrare magneziu cu o capacitatea de topire a magneziului
de35 t/zi. Desfurarea unei astfel de activiti se realizeaz conform Directivei IPPC traspus prin
Legea 278/2013 i anume: Anexa 1, pct 2.5 Prelucrarea metalelor neferoase b) topirea, inclusiv alierea,
de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, i exploatarea de turntorii de metale neferoase,
cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb i cadmiu sau de 20 tone pe zi pentru toate
celelalte metale.
1.1. Condiii prezente în amplasament
In prezent, SC MAGONTEC SRL detine Autorizatia integrat de Mediu nr. 1/05.10.2015,
valabila pe perioad nedeterminat cu condiia obinerii vizei anuale, conform adresei APM ARAD
nr. 22512/23.12.2019.
Amplasare
S.C. MAGONTEC S.R.L este amplasat în zona industrial a oraului Sântana, judeul
Arad.Oraul SÂNTANA este situat în zona de N-V a judeului Arad la o distan de 28 km de
Municipiul Arad si 22 km de oraul Chiineu-Cri. Intreg teritoriul oraului este asezat in Campia Tisei
latura estica a câmpiei Panoniei. Oraul este amplasat la intersecia D.J. 792 C pe directia E-V Curtici
-Sântana -Pâncota i D.J. 791 pe direcia S-N Zimandul Nou-Cherelu.
Suprafaa de teren ocupat de obiectivele în care îi desfoar activitatea S.C. MAGONTEC
S.R.L este de 49998 mp
Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaional, sunt:
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
în partea de NE : SÂNTANA
în partea de SV: FABRICA DE ALUMINIU HAI
în partea de SE : crmidrie
În partea de NV: DJ791
Localitatile din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:
Arad – 28 km
Pâncota – 17 km
Oradea – 84 km
Timioara – 80 km
ROSPA0015 Câmpia Criului Alb i Criului Negru – 1 km
ROSCI0231 Ndab-Socodor-Vârand – 4,5 KM
Informaii privind structura litologic a zonei
Localitatea Sântana este situat în partea centrala a judeului Arad, în câmpia Aradului,
cuprinsîntreCrisul Alb i Mures, la est de DN 79 Oradea-Arad.Câmpia Aradului face parte din
Câmpia Tisei cares-a format din colmatrile în trepte ale lacului pleistocen.
Altitudinea medie a zonei este de 110 m, iar înclinaia este foarte mic i este orientat pe direcia de
la sud la nord. Zona Sântana este în general plan, fr accidente de relief i fr diferene
microclimatice.
Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al Sântana se situeaz în Campia
Tisei, mai precis în Câmpia Comlauului pe interfluviul Mure-Criul Alb, având o altitudine medie
de 110 m. Unitatea major de relief este Câmpia de Vest.
Câmpia de Vest a rezultat prin acumularea unor vaste conuri de aluviuni aduse de râurile
carpatice în pleistocenul superior-holocen în condiiile în care unele sectoare sufereau subsidente
active. Câmpiile înalte au devenit uscat succesiv în Pleistocen iar câmpiile joase i luncile în Holocen.
Este alcatuit, la suprafa, din nisipuri, pietriuri, loess (în câmpiile înalte) i aluviuni recente (în
câmpiile joase).
9
Altitudinea medie este de aproximativ 100 m, altitudinea maxim fiind de 174 m (în Câmpia
Vingi), iar cea minima de 80 m pe cursul inferior al Timiului. Are o lime variabil (între 20 i 80
km), în funcie de ptrunderea ei în zona dealurilor.
Informaii privind riscul seismic
Conform Normativ P100 – 1992 pentru protectia antiseismica a constructiilor, din punct de vedere
seismic oras Santana se caracterizeaz prin urmtoarele elemente:
Zona seismica de calcul: „E”.
Perioada de colt „Tc = 1,00”
Coeficient „Ks” = 0,12.
Situaia Existenta
Pe amplasament se afla mai multe construcii care compun unitatea de producie existenta:
- Hala de Producie cu suprafaa construita = 3197 mp ( compusa din : spatiu de depozitare, productie
lingouri, impachetare lingouri, turnare anozi , debavurare anozi, finisare anozi )
- Post Transformator – 115 mp.
- Depozit – 329 mp
- Depozit – 428 mp
- Cabina Poarta – 20 mp
- Spatiu depozitare material pentru productie - 254 mp
- Copertina exteriara, 4 buc – 252 mp ( 3 x 72 mp si 1 x 36 mp)
Activitile se desfoar pe un amplasament cu suprafaa de 49998mp cu o construcie
compartimentat astfel:
depozitare materii prime (deeuri cu coninut de magneziu)–dou compartimente, cu
pardoseal betonat, care comunic între ele.
reciclare magneziu – 2 linii reciclare
laborator spectrometrie
atelier mentenan
spaiu depozitare lingouri (pe palei), sorbalit, sruri i butoaie destinate zgurii fierbini
spaiu turnare anozi – 4 platforme de turnare + 1 platforma de turnare manuala
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
spaiu depozitare produs intermediar (anozi) i debavurare
spaiu prelucrare final anozi i montaj accesorii (tiere la lungime pe 3 maini de debitat,
sudare accesorii, montare accesorii, ambalare)
hal depozitare anozi
Spatii de depozitare:
- Boxe: dimensiuni 10m x 6m, Inaltime pereti: 4 m, Inaltime acoperis: 5 m,
Numarboxe: 4 boxe, Suprafata construita: 254 mp
- Copertine 4 buc: 252 mp ( 3 x 72 mp si 1 x 36 mp)
Pentru buna desfurare a proceselor tehnologice, în cadrul societii mai funcioneaz
urmtoarele secii i servicii conexe:
Laboratoare de analiz, birou programare/urmrire producie i consumuri
Departament de calitate
Tehnici de management
SC MAGONTEC SRL SÂNTANA are o politic de mediu bine definit cu responsabiliti
i procedure clare. Societatea are un sistem propriu al managementului de deeuri i gestioneaz
substanele i preparatele chimice periculoase conform legislaiei în vigoare.
Societatea are programe de revizii periodice ale utilajelor din dotare, precum i a instalaiilor
dedicate diminurii polurii.
a polurilor accidentale i realizeaz periodic instruirea i auditarea personalului cu privire la
managementul deeurilor.
INTRRI DE MATERIALE
Gama de produse fabricate în cadrul S.C. MAGONTEC S.R.L, respectiv lingouri i anozi de
magneziu presupune o varietate relativ mic de substane chimice vehiculate in procesele de fabricatie
i în cantitati relativ mici.
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
11
S.C. MAGONTEC S.R.L mentine un program de gestionare a substantelor chimice periculoase,
in conformitate cu normativele in vigoare, respectiv:
- ine gestiunea preparatelor i substanelor chimice periculoase
- are fie de securitate pentru preparatele chimice utilizate i respect msurile din acestea
-asigura respectarea msurilor de management al riscurilor prevzute în scenariile de expunere
pentru fiecare substan în parte.
Materiile prime folosite pentru procesul de producie – topire magneziu sunt:
Deeuri de magneziu cu coninut de minim 90 % i aliaje primare de magneziu cu
puritate de minim 93 % din Clasa 1 – Deeuri curate, compacte, cu compoziie
cunoscut, deeuri de la turnare neacoperite cu vopsea, lacuri sau substane de
acoperire.
Alte deseuri de magneziu (alte clase)
Magneziu pur – lingouri
Zinc (element de aliere)
Suruburi si piulite din otel (productie anozi)
Cabluri electrice flexibile, papucite (productie anozi)
Distaniere din material plastic (productie anozi)
Garnituri de cauciuc (productie anozi)
Ambalaje: palei + folie pentru lingouri, palei, cutii carton i folie pentr anozi.
Deeurile utilizate ca materii prime sunt preluate de la teri în vederea reciclrii deeurilor de
magneziu – aproximativ 4140 t/an cruste i zguri, 2400 t/an deeuri interne de magneziu, 7500 t/an
deeuri i resturi de magneziu turnat, cu urmtoarele coduri:
10 08 04 – particule si praf, rezidu filtrate (hidroxid de calciu, carbon, praf de cuptor).
10 08 08* - zgura salina de la topirea primara si secundara.
10 08 10* - scorii i cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze
inflamabile în cantiti periculoase.
10 08 11 – scorii i cruste altele decât cele specificate la 10 08 10
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
12 01 03 – pilitur i pan neferos
12 01 04 – praf i particule de metale neferoase
12 01 21 - piese uzate de polizare mrunite i materiale de polizare mrunite,
altele decât cele specificate la 12 01 20
12 01 99 – alte deeuri nespecificate
16 01 18 – metale neferoase
19 10 02 – deeuri neferoase
19 12 03 – metaleneferoase
10 03 19*- praf din gazele de ardere cu continut de substantepericuloase
19 12 03– granule de magneziu
Materia prim este depozitat în hal închis, betonat, compartimentat pentru depozitarea de sorturi
în funcie de procentul de magneziu i procentul de impurificare.
Societatea utilizeaz i materii auxiliare:
Denumire materie
Dioxid de sulf Dioxid de sulf GHS 04, GHS 05,
GHS 06, H280, H331,
GPL Propan F+, R12 72 mc/an
Sruri de topire
În activitatea de laborator
Oxid de crom (VI) Oxid de crom (VI) H271, H350, H340,
H361f, H330, H311,
H301, H372, H314,
H334, H317, H400,
13
Acetat de etil Acetat de etil H225, H319, H336 20 l/an
Azotat de argint Azotat de argint H272, H314, H400,
H411
Acid citric 3000 kg
În cadrulS.C. MAGONTEC S.R.LSântana exist o preocupare continu pentru reducerea
cantitilor de deeuri rezultate, prin minimizarea consumului de materii prime, auxiliare i utiliti
folosite pentru fabricarea gamei de produse finite. S-au luat msurile necesare pentru diminuarea
deeurilor produse pe parcursul procesului tehnologic.
Utilizarea apei
o apa potabila cu destinatie preponderenta este ap îmbuteliat
o igienico-sanitara pentru personalul angajat în activitatile de productie si în cele
auxiliare: din foraj subteran de medie adâncime H = 50 m, D = 225 mm, Qs = 5,5 l/s
o Alimentarea apei tehnologice se realizeaz din acceai surs de alimentare ca i apa
utilizat în scop igienico – sanitar. Apa este folosit ca i agent de rcire a lingourilor
i completare (în circuit închis, grad de recirculare de 99 %), splare creuzete.
PRINCIPALELE ACTIVITI I REDUCEREA EMISIILOR CTRE MEDIU
Principalele instalatii productive functionale pe amplasamentul S.C. MAGONTEC S.R.L. SÂNTANA
sunt:
Nr.
zi pentru toate
Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer
Pentru reducerea emisiilor de poluanti gazosi în aer exist cosuri de dispersie a caror inaltime asigura o
dispersie eficienta a poluantilor.Cuptorul de topire a deeurilor de magneziu este dotat cu instalaie de
captare, reinere i neutralizare a noxelor provenite din procesul de topire. Acesast instalaie este
format din:
2 baterii de filtrare cu saci (150 buc/baterie) pentru reinerea prafului
Amestec de gaze cu CaCO (95%) i praf de crbune (5%) – pentru neutralizarea noxelor
2 couri de dispersie a poluanilor, H = 8 m, = 600 mm, respectiv H = 6m, = 500 mm.
Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafa i în canalizare
Apele uzate rezultate din activitateaSC MAGONTEC SRL SÂNTANA sunt gestionate dup cum
urmeaz:
1. Splarea creuzetelor
Se pune acid citric in creuzet , se adauga apa , se lasa cel putin 24 de ore sa actioneze. In acest timp
solutia de acid citric desprinde zgura de pe peretii creuzetului.
Materialul rezultatse colecteaza pe platforma inclinata de spalat creuzete cu suprafaade 16 mp,
care estes pecial amenajata pentru a preveni scurgerile accidentale pe platforma betonata. Partea
grosiera ( zgura umeda) ramane pe platforma inclinata si se colecteaza in bidoane metalice de 200
l , iar solutia apoasa se scurga in rigola de decantare unde are loc o separare intre apa si deseul de
zgura ramas. Rigola de decantare are un volum de 0,31 mc ( 2300x30x45 mm).
Apa separata de reziduri se scurge si se stocheaz în bazinul etan vidanjabil, v = 3.5 mc. Parametrii
apei uzate se incadreaza in valorile NTPA 002 ( conform buletin de analiza nr 1726/10.09.2020 )
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
15
Bazinul este vidanjat cu S.C. DORNER S.R.L, în baza contractului nr. 40/28.04.2016 pentru
vidanjare i transport ape uzate la staia de epurare – contract nr. 4/24.10.2011 cu COMPANIA DE
AP ARAD.
Partea grosiera ( zgura umeda ) ramasa pe platforma precum si rezidurile captate de rigola de
decantare se colecteaza si se stocheaza in butoaie metalice de 200 l .
Zgura umeda colectata in butoaiele metalice se pradau la firma specializataautorizata – S.C.
INDECO GRUP SRL sub codul de deseu 10 08 08*.
2. Activitatea de laborator
Se adun într-un bazin etan vidanjabil cu un volum de 2 mc.
Bazinul este vidanjat cu S.C. DORNER S.R.L, în baza contractului nr. 40/28.04.2016 pentru
vidanjare i transport ape uzate la staia de epurare – contract nr. 4/24.10.2011 cu COMPANIA DE
AP ARAD.
Apele pluviale
Apele pluviale rezultate de pe acoperisul cldirilor si de pe platformele si drumurile de incint, sunt
colectate dup cum urmeaz:
o apele pluviale rezultate de pe acoperisul cldirilor, considerate ape pluviale nepoluate,
sunt colectate separat printr-o canalizare intubat montata subteran si racordate la staie
de epurare.
o apele pluviale de pe drumurile i platformele betonate, considerate ape poluate vor fi
colectate prin guri de scurgere cu sifon si depozit si vor fi trecute printr-un separator de
produse petroliere si de nisip înainte de descrcarea în staia de epurare, apoi deversate în
canalul ANIF CS 7 în baza contractului de prestri servicii nr. 2012.05.092/30.05.2012 încheiat
cu ANIF RA – SUCURSALA TIMI - MURE INFERIOR – UNITATEA DE
ADMINISTRARE ARAD.
ape uzate menajere sunt dirijate în staia de epurare mecano-biologic de pe
amplasament i apoi deversate în canalul ANIF CS 7 în baza contractului de prestri servicii nr.
2012.05.092/30.05.2012 încheiat cu ANIF RA – SUCURSALA TIMI - MURE INFERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE ARAD.
Apele meteorice - Apele meteorice sunt evacuate în canalul ANIF CS7 în baza contractului de
prestri servicii nr. 2012.05.092/30.05.2012 încheiat cu ANIF RA Suc. Timi - Mure Inferior
– Unitatea de Administrare Arad.
Lungimea total a conductelor i colectoarelor de canalizare este de L = 200 m pentru ape menajere i
L = 810 m pentru ape pluviale.
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
Controlul emisiilor fugitive în aer
În cadrul SC MAGONTEC SRL se realizeaz permanent un control al emisiilor difuze
prinmonitorizarea concentraiilor de poluanti prezenti in aerul locurilor de munca si prin monitorizarea
emisiilor de poluanti in aer. Analizele se efectueaz de ctre laboratoare acreditate.
Controlul emisiilor fugitive în apa de suprafa, în canalizare i în ape subterane.
Calitatea apelor uzate epurate evacuate încanalul CS7, este monitorizat de ctre laboratoare
acreditate – semestrial.
Calitatea apelor pluviale tratate este monitorizat de ctre laboratoare acreditate – semestrial.
Apele uzate din bazinul etan vidanjabil sunt vidanjate cu firme specializate.
Calitatea apei subterane peamplasament este monitorizat o dat la 5 aniîn forajul existent.
Miros
Mirosurile ce pot fi generate pe amplasament sunt specifice activitii de topire a magneziului.Nu
exist limit maxim de expunere. Magneziul nu este clasificat periculos în conformitate cu legislaia
specific.
Emisii în ape subterane
Sursele posibile de poluare a solului i implicit a apei subterane sunt reprezentate de:
manipularea neglijent a materiilor prime, materialelor i a produselor finite;
pierderi de produse din instalaii i rezervoare, din cauza accidentelor tehnice i mecanice;
scurgerilede la staia local de epurare ape uzate;
exfiltraii din reeua de canalizare ape uzate;
manipularea neglijent a deeurilor generate pe amplasament.
Societate îi desfoar activitatea cu respectarea strict a regulilor specifice privind disciplina
tehnologic. Suprafeete pe care sunt depozitate materialele sunt betonate iar rezervoarele etane.
Reelele de canalizare sunt periodic verificate i reparate, dac este cazul.
Deeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunztor, societatea nu deine bataluri sau
halde de deeuri.
1.2. Tehnologii alternative studiate
Nu este cazul. Au fost studiate alternative în procedura de obinere a acordului de mediu.
Manevrarea deeurilor
Deeurile rezultate din activitile desfurate în cadrul societii sunt colectate, stocate i depozitate
temporar pe sortimente în locuri special amenajate i destinate acestui scop, pân la preluarea spre
valorificare sau eliminare.
Manevrarea i gestiunea deeurilor se realizeaz în conformitate cu cerinele legislative privind
protecia factorilor de mediu.
Recuperarea sau eliminarea deeurilor
discontinuu, în funcie de cantitate i posibiliti de valorificare:
- deeuri valorificabile -depozitate temporar pe amplasament, pân la preluarea de ctre firmele
specializate
- deeurile periculoase – stocate temporar i predate unei firme specializate în colectarea deeurilor
periculoase, care deine autorizaie de mediu în acest sens.
Energie
Alimentarea cu energie electric a societii se face din Sistemul Energetic Naional prin postul de
transformare propriu. Societatea deine i generator propriu.
Accidentele i consecinele lor
Msurile de prevenire i intervenie în caz de accident sunt prevzute în documentele specifice,
întocmite la nivelul societii, respectiv:
- Plan de intervenie la incendiu;
- Plan de prevenire i combatere a polurilor accidentale
Zgomot i vibraii
zgomot perimetral.
Monitorizarea evacurilor de emisii poluante se realizeaz de ctre laboratoare acreditate conform
prevederilor autorizaiei de mediu în viguare:
Trimestrial – poluani în aer: pulberi,
Anual – poluani în aer: NO2, SO2, CO
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
Semestrial – ape menajere epurate, pentru urmtorii parametrii: pH, materii în suspensie,
CCOCr, CBO5, reziduu filtrat la 105oC, substane extractibile cu solveni organici, detergeni
sintetici, azot total, fosfor total, sulfai, cloruri.
O data la 5 ani – apa freatic din forajul de alimentare cu ap, pentru urmtorii indicatori:
conductivitate, pH, amoniu, clor liber, culoare, bacterii coliforme.
O dat la 10 ani analiza solului pentru parametrii: azot total, fosfor total i cloruri.
Monitorizarea tehnologic pentru urmtorii parametrii: temperatura de topire a deeurilor de
magneziu, temperatura de topire a materiei prime pentru turnare anozi, cantitatea de topitur
încrcat în cuptorul de turnare anozi, procesul de turnare anozi.
Monitorizarea deeurilor: pe tipuri de deeuri. Societatea are un registru pentru centralizarea
urmtoarelor date: cantitile i codurile de deeuri, numele transportatorului deeurilor i
detaliile de atestare i autorizare a acestuis, confirmarea scris privind acceptarea i eliminarea
/ recuperarea oricror transporturi de deeuri periculoase în afara amplasamentului, detalii
privind expediiile respinse.
Societatea a realizat msurtorile conform autorizaiei integrate de mediu, cu laboratoare acreditate
RENAR.
DEZAFECTARE
La dezafectarea instalaiilor se vor respecta obligaiile de mediu stabilite in conformitate cu prevederile
legale. Societatea va lua toate msurile necesare pentru protecia factorilor de mediu i se va avea în
vedere respectarea tuturor normelor de protecie cerute de tipul de materiale/substane vehiculate pe
amplasament.
Proces de fabricare lingouri
Deeurile de magneziu din topitorii i lingouri de magneziu sunt procesate prin procese
metalurgice, de rafinare, de aliere i turnare în matrie. Lingourile astfel produse din magneziu aliat se
caracterizeaz print-o form bine definit i compoziie chimic cu un coninut redus de oxizi. Oxizii
separai pe durata procesului de fabricaie sunt îndeprtai sub forma unei zguri.
Capacitatea:
19
Producia de lingouri în România are o capacitate de 11500 t / an, pentru dou linii de producie ce
conin fiecare: distribuitor de materie prim, un cuptor de topire, cuptoare de turnare lingouri i conveior
pentru lingourile turnate, unitate de filtre exhaustor, linie de racire cu apa, sistem distribiie i amestec
gaz N2/SO2. Acestea au urmtoarele caracteristici:
Distribuitor materie prim – const dintr-un con cu jgheab vibrator la baza sa. Capacitatea acestuia
pentru deeuri de turnare magnaziu corespunde aproximativ umplerii unui creuzet (850 Kg).
Cuptor (furnal) de topire – inductie 500 kVA, capacitate efectiv 850 kg. Include sistem pentru ap de
rcire (trei serpentine cu ap de rcire cu cptueal refractar în interiorul acestora. Întregul cuptor este
basculat de un sistem hidraulic. Sistemul de rcire a unui cuptor cu inducie are o performan de 140
kW. Apa se recircul i nu este tratat. Fluxul de ap de rcire este 5 mc/h. Temperatura apei de rcire
la ieirea din cuptor este de 65 oC i este rcit pân la 40oC.
Cuptor turnare – rezistenta inclzire 160kVA, capacitate efectiv 1100 kg. Întregul cuptor este
basculat de o unitate hidraulic.
Banda de turnare cu matrie – 83 matrie, a 8 kg fiecare.Matriele sunt înclzite de arztoare de gaz
(GPL). Puterea arztorului de gaz pentru înclzirea matrielor este de 200 kW.
Linie de racire a lingourilor cu apa si stivuire manuala.
Unitate de filtre exhaustor – filtrele de exhaustare capteaz particulele provenite de la creuzete printr-
o hot. Aerul absorbit trece prin filtru care separ particulele i este dirijat în atmosfer prin ventilator
i un co. Componentul aditiv principal al filtrului este oxidul de calciu hidratat, suflat în gazele captate.
Acesta ptrunde în membrana filtrului i formeaz o pelicul pe suprafaa acesteia. Acesta asigur o
captare eficient a particulelor i menine uscat membrana filtrului. Datele tehnice ale unitii filtrului
de exhaustare sunt:
Concentraia particulelor în aerul exhaustat: < 5mg/Nmc.
Puterea ventilatoare – 18,5 kW/ buc x 2 buc
Sistem de distribuie i amestec gaz N2/SO2 –const din 4 controleri de flux pentru azot i bioxid de
sulf pentru alimentarea a 4 circuite având coninuturi diferite de SO2 0,5 – 3 %. Cele patru circuite
independente alimenteaz amestecul de gaz pentru unitile de reciclare cât i pentru unitile de turnare
anozi. Un sistem de distribuie conduce fluxul amestecului de gaz la unitile de lucru. La posturile unde
se lucreaz cu topituri de metal se afl instalat un sistem de ventilare. În interiorul halei sunt montai
senzori de msurare a coninutului de SO2 i gaz natural.
Durata medie a unui ciclu de turnare este de 90-100 min.
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
20
Zona de depozitare a deeurilor de magneziu este în interiorul cldirii, 640 mc cu o capacitate maxim
de 250 t deeu magneziu.
Spatii de depozitare exterioare :
Inaltime pereti: 4 m
Inaltime acoperis: 5 m
Numarboxe: 4 boxe, Suprafataconstruita: 254 mp
Copertin: 252 mp ( 3 x 72 mp si 1 x 36 mp)
Proces de fabricaie anozi:
Anozii sunt produi dinaliaj de magneziu standard AZ63 sau produse interne, livrat în lingouri de 8
sau 12 kg. Anozii au form de bare cu 16-40 mm diametru i 90-1600 mm lungime.
Lingourile sunt topite, turnate în matrie, prelucrate i asamblate conform cerinelor clientului pentru
fiecare tip de anod.
Producia de anozi se realizeaz în 5 uniti separate: turnare – 420 mp, rcire i stocare – 420 mp,
finisare – 430 mp, stocare – 520 mp, total 1790 mp.
Capacitate:
Producia de anozi în România are o capacitate de 1800 t / an produs finit i folosete urmtoarele
echipamente:
1. Turnare piese:
4 linii semi - automatizate de turnare cu 4 cuptoare de 110 kVA, 600 kg topitur de
magneziu
1 platform de turnare manual cu 1 cuptor de 110 kVA, 600 kg topitur.
Sistem de amestecare i distribuia gazelor N2/SO2 similar cu cea a unitii de producie
lingouri
2 maini de filetat – 1 automat i 1 manual
2 staii de sudare – 1 semiautomat i 1 manual
2 staii de prindere
Societatea îi desfoar activitatea pe acest amplasament i deine autorizaie intergat de mediu în
acest sens. Prin extinderea capacitii a intervenit nevoia de revizuire a autorizaiei integrate de mediu.
EMISII
Conform Ordinului 462/1993 privind condiiile tehnice privind protecia atmosferei i norme
metodologice privind determinarea emisiilor de poluani produi de surse staionare emisiile în aer
rezultate de la turnarea magneziului în lingouri sau anozi vor resecta indicatorii de calitate
corespunztori:
POLUANT VALOARE MAXIM ADMIS
Pulberi 5 mg / Nmc
Sociatatea a realizat analize pentru parametrii mai sus menionai cu laboratorul acreditat
Renar SC LAJEDO SRL – LABORATOR ANALIZE MEDIU. Pentru aceasta s-au efecuat
determinri a compoziiei gazelor arse i pulberilor la co evacuate de la coul de fum cuptoare topire.
Numrul de puncte de prelevare / msurare a fost de 2 /14. Laboratorul a efectuat analize trimestriale
i pentru fiecare trimestru (set de analize) a emis un Raport de analize.
Comparaie între valori msurate i valori maxime admise
PARAMETRU VALOARE
OCTOMBRIE 2019
CO 0,86mg/Nmc 1,15 mg/Nmc 100 mg/Nmc
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
Oxizi de azot exprimai ca NO2 SLDmg/Nmc SLDmg/Nmc 350 mg/Nmc
Oxizi de sulf exprimai ca SO2 SLD mg/Nmc SLD mg/Nmc 350 mg/Nmc
Din tabel se observ c valorile se încadreaz în limitele prevzute de lege, deci tehnica de depoluare
este eficient i conform BAT.
Valorile emsiilor la co sunt sub limita admis. Prin modelare matematic se pot determina
concentraiile poluanilor la diferite distane.
Conform datelor obinute în urma msurtorilor, concentraiile poluanilor NO2, CO, SO2 i pulberi din
gazele reziduale evacuate nu depesc VLE din legislaia în vigoare.
Emisii în AP
Societatea a realizat analize de ape conform cerinelor din autorizaia de mediu i nu s-au înregistrat
depiri datorate activitii. S-au realizat analize pentru urmtorii parametrii: pH, MS, CCOCr, CBO5,
Reziduu filtrant 105 oC, substane extractibile, Ageni de suprafa anionici MBAS, azot total, fosfor
total, sulfai, cloruri.
De asemenea s-au realizat analize de ape din puul forat pentru urmtorii parametrii: conductivitate,
pH, amoniu (NH4 +), clor liber (Cl2), culoare, bacterii coliforme.
Indicator de
msur
pH SR ISO 10523/2009 Uniti pH 7,11 6,5 – 9,5
Amoniu (NH4 +) SR ISO 7150-1:2001 mg/l <0,01 0.5
Clor liber (Cl2) SR EN ISO 7393-2:2002 mg/l <0,01 0,1 – 0,5
Culoare SR EN ISO 7887:2002 - 0 AC
Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1:2004
/ AC:2009
UFC/100
ml
0 0
Din buletinele prezentate reiese faptul c apa din puul forat nu are depasiri fa de valorile
admise prin lege.
Evacuri de deeuri
- deeuri valorificabile: sunt stocate temporar pe amplasament, pân la preluarea de ctre firmele
specializate
- deeuri periculoase – stocate temporar i predate unor firme secializate.
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
a solului sau pânzei freatice.
IMPACT
AER
În cazul topirii i turnrii rezult ca poluani praf i compui organici volatili. Este considerat tehnic
BAT utilizareaunuisistem de colectare a prafului cu saci textile i a carbonului. Deci instalaia de
tratare a gazelor este conform tehnicilor BAT.
Un sumar al nivelurilor de emisii asociate cu sistemele de epurare care sunt considerate a fi BAT - uri
pentru procedeele pentru metale neferoase este aratata in tabelul urmtor:
Tehnici de epurare Domeniu asociat Observaii
Racitor, Filtru
Hidrocarburi ( volatile )
Sociatatea a realizat analize pentru parametrii mai sus menionai cu laboratorul acreditat Renar SC
LAJEDO SRL – LABORATOR ANALIZE MEDIU. Pentru aceasta s-au efecuat determinri a
compoziiei gazelor arse i pulberilor la co evacuate de la coul de fum cuptoare topire. Valorile
emsiilor la co sunt sub limita admis.
inând cont de sursele de poluare a aerului prezentate anterior i de sistemele de depoluare, se consider
c impactul asupra aerului este nesemnificativ.
Principalele msuri de care trebuie s se in cont pentru a se obine un impact nesemnificativ asupra
mediului sunt:
Curarea filtrelor pentru praf
Întreinerea sistemului de depoluare
În condiiile în care msurile impuse sunt respectate impactul rezidual asupra aerului va fi
nesemnificativ.
APA
24
Valorile impuse prin HG 352/2005 – NTPA-001 pentru calitatea apelor uzate – au existat unele depiri
minore din acuze independente de societate.
În perioada de funcionare a fabricii msurile ce se impun pentru diminuarea impactului ipotetic sunt:
Întreinerea bazinuluietan vidanjabil i vidanjarea acestuia cu firme specializate.
Întreinerea staiei de epurare
Gestionarea corect a deeurilor.
Gestionarea corect a apelor uzate provenite de la laborator.
Nu se vor evacua ape uzate neepurate în receptor natural si apa de suprafa.
Datorit faptului c apa tehnologic este utilizat în circuit închis nu rezult ape uzate din procesul de
fabricare a magneziului, apele uzate sunt provenite doar de la splarea creuzetelor i din activitatea de
laborator.
BAT-ul nu prevede specificaii în acest caz.
În condiiile în care sunt respectate toate msurile pentru protecia factorului de mediu ap analizele
parametrilor apei se vor încadra în limitele impuse de legislaia în viguare.
În condiiile în care msurile impuse sunt respectate impactul rezidual asupra apei va fi
nesemnificativ.
SOL
Principalele msuri de reducere a impactului asupra solului sunt:
cuptoarele de topire s fie dotate cu instalatie de desprafuire si retinere a poluantilor. Pentru
cuptorul existent exist o instalaie de depoluare conform BAT iar concentratiile poluantilor la
evacuare (emisii) in aer se incadreaz in limitele impuse de legislatie. Pentru cea de-a doua linie
de topire se va extinde instalaia de depoluare, asa incat nu vor exista depiri ale concentraiilor
la evacuare, deci nu va fi nici solul afectat prin depunerea acestora.
deseurile utilizate ca materie prima sunt depozitate in spatii acoperite si betonate. Se va menine
modul de depozitare, care este BAT.
Materiile prime vor fi depozitate in spatii acoperite si betonate. Se va menine modul de
depozitare, care este BAT
Inainte de sortare si depozitare, deseurile se descarca pe o platforma de beton
Apele pluviale de pe amplasament sunt trecute prin separatoare de hidrocarburi inainte de
Seciunea 1 – Rezumat netehnic
Se va menine modul de gestionare a deeurilor.
În condiiile în care msurile impuse sunt respectate impactul rezidual asupra solului va fi
nesemnificativ.
ZGOMOT
Fabrica este situat în extravilanul localitii Sântana, în zona industrial. Nivelul de zgomot din
zona fabricii este unul normal, inând cont de faptul c fabrica este limitrof drumului judeean i se
gsete în vecintatea altei fabrici.
Surse de zgomot: utilajele implicate în procesul de producie, maini, motostivuitor. Societatea
a realizat msurtori de zgomot la limita incintei.
În AIM nu sunt prevzule monitorizri de zgomot.
În condiiile în care msurile impuse pe parcursul studiului sunt respectate impactul asupra
zgomotului va fi negativ nesemnificativ în perioada de funcionare.
BIODIVERSITATE
La alegerea amplasamentului s-a inut cont de condiiile de mediu – clim, relief, reea hidrografic,
caracteristicile solului. Toate constructiile sunt acoperite, instalatia de topireeste prevazuta cu sistem de
filtrare, ce asigur dispersia si diluia poluanilor. Apele deversate sunt doar ape menajere si pluviale
care sunt trecute prin statie de epurare inainte dedeversare in canalul de desecare.
Prin activitatea societi nu se produc influene asupra speciilor de plante sau animale incluse în Cartea
Rosie sau cu importan economic.
Managementul deeurilor
normele legislative specifice în vigoare.
Habitate
SC MAGONTECSRL este amplasat pe platforma industrial SÂNTANA,în apropierea cruia
nu exist arii naturale protejate, deci nici habitate protejate de lege, ariile protejate sunt la distan de
amplasament.
Programul de retehnologizare
Nu este cazul.
PLANUL DE ACIUNI
Conform autorizaiei integrate de mediu nu exist stabilt un plan de aciuni.
Sectiunea 2 - Tehnici de management
26
2. TEHNICI DE MANAGEMENT
2.1. Sistemul de management
Tabelul 2-1 : Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Companiei
Suntei certificai conform ISO 14001 sau înregistrai
conform EMAS (sau ambele) – dac da, indicai aici
numerele de certificare/înregistrare
i nu este certificat conform ISO 14001
Furnizai o organigram de management în
documentaia dumneavoastr de solicitare(indicai
posturi i nu nume). Facei aici referire la documentul pe
care îl vei ataa.
Organigrama societii (anexa 1)
Tabelul 2-2 : Descrierea sistemului de management de mediu al companiei
Nr. Cerina caracteristic BAT Da/
Nu
aplicate ( valabile)
noscut oficial ?
Conducerea
Întreinere pentru instalaiile i
Furnizori externi de
necesitilor de întreinere i
întreinere i revizie.
via a anodului
tificai principalii indicatori de
performan în domeniul mediului?
meninei un program de msurare
i monitorizare a indicatorilor care
s permit revizuirea i îmbuntirea
performanei/acurateei?
Da
batere a polurilor accidentale? Da
- Plan de prevenire i combatere a
polurilor accidentale.
Director General
Responsabil mediu
Indicatorii dumneavoastr
27
de desecare ANIF CS7- Indicatori
monitorizai:pH,MS, CCO-Cr, CBO5,
cloruri – monitorizare trimestrial
cloruri – monitorizare trimestrial.
monitorizai anual: NH4+, bacterii
AER
CO.
9.
Instruire
sunt aplicate(sau vor fi aplicate i vor
începe în intervalul de 2 luni de la emi-
terea autorizaiei) pentru întreg
cuprinde urmtoarele elemente:
sarcinile de lucru
♦ contientizarea tuturor efectelor
excepionale:
autorizare
emisii accidentale:
instruire
Da
iprotecia mediului.
combatere apolurilor accidentale.
secundare utilizate în procesul de
producie si produsele finite
• Instruciuni de lucru / instalaii
i locuri de munc:
28
i competenelor necesare pentru
exist)i în ce msur v conformai
lor
dosarul de personal
Biroul Resurse Umane
vrarea,investgarea,comunicarea i
iniiereai aplicarea de msuri
capacitatea de rspuns
evidena,investigarea,comunicarea i
corective i de prevenire a repetrii?
Nu
dente (preferabil) pentru a verifica
dac toate activitile sunt realizate în
conformitate cu cerinele de mai sus?
(Denumii organismul de auditare)
Director general
Furnizor servicii
Director general
Furnizor servicii
document, faptul c managementul
performana de mediu i asigur luarea
msurilor corespunztoare atunci când
este necesar s se
garanteze c suntîndeplinite angajamentele
aceast politic rmâne relevant?
mediu.
Nu
document, faptul c managementul de
vârf analizeaz progresul programelor
puin o dat pe an?
Da
NU În lucru.
29
mediu sunt incluse în urmtoarele do-
menii, aa cum sunt cerute de IPPC; Identificarea aspectelor de mediu
i evaluarea impacturilor asociate.
controlul schimbrii procesului în
aprobarea de capital; Da Bugetul anual aprobat de conducerea
societii
necesiti, urmând procedura de
includerea aspectelor de mediu în
procedurile normale de funcionare; Da
Evacuri controlate în mediu
accidentale
performanele de mediu ale utilajelor
Recepia produselor aprovizionate.
cate i nu cu cheltuielile(de regie);
Da
firma mam din Germania.
manele de mediu, bazate pe rezultate-
le analizelor de management (anuale
sau legate de ciclul de audit),pentru:
Da
de legislaia în viguare
Reglementare; Da
niei i îmbuntirile viitoare planificate;
Da Analiz de management Conducerea
20 Se fac raportri externe, preferabil prin
declaraii publice privind mediul? Da
Se fac raportri ctre instituiile
staului cu attibuii în protecia mediului. Responsabil de mediu
Tabelul 2-3 : Managementul documentatiilor si inregistrarilor
Cerina caracteristic
identific
30
Responsabiliti
calitii
întreienere i
calitate
mentenan
mediu
31
3.1.Selectarea materiilor prime
Materii prime principale utilizate in în procesele tehnologice ale S.C.
MAGONTEC S.R.L – caracteristici
Materiile prime folosite pentru procesul de producie – topire magneziu sunt:
Deeuri de magneziu cu coninut de minim 90 % i aliaje primare de magnaziu
cu puritate de minim 93 % din Clasa 1 – Deeuri curate, compacte, cu compoziie
cunoscut, deeuri de la turnare neacoperite cu vopsea, lacuri sau substane de
acoperire.
Alte deseuri de magneziu (alte clase)
Magneziu pur
Aluminiu pur
uruburi i piulie din oel (producie anozi)
Cabluri electrice flexibile, papucite (producie anozi)
Distaniere din material plastic (producie anozi)
Garnituri de cauciuc (producie anozi)
Ambalaje: palei + folie pentru lingouri, palei, cutii carton i folie pentru anozi.
Deeurile utilizate ca materii prime sunt preluate de la teri în vederea reciclrii
deeurilor de magneziu – aproximativ 4140 t/an cruste i zguri, 2400 t/an deeuri
interne de magneziu, 7500 t/an deeuri i resturi de magneziu turnat, cu urmtoarele
coduri:
10 08 04–particule si praf, rezidu filtrate (hidroxid de calciu, carbon, praf de
cuptor).
10 08 08* - zgura salina de la topirea primara si secundara.
Seciunea 3 – Intrri de Materii Prime
32
10 08 10* - scorii i cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa,
gaze inflamabile în cantiti periculoase.
10 08 11 – scorii i cruste altele decât cele specificate la 10 08 10
10 10 03 – zgur de topitorie
10 10 99 – alte deeuri nespecificate
12 01 03 – pilitur i pan neferos
12 01 04 – praf i particule de metale neferoase
12 01 21 - piese uzate de polizare mrunite i materiale de polizare mrunite,
altele decât cele specificate la 12 01 20
12 01 99 – alte deeuri nespecificate
16 01 18 – metale neferoase
19 10 02 – deeuri neferoase
19 12 03 – metaleneferoase
10 03 19*- praf din gazele de ardere cu continut de substantepericuloase
19 12 03 – granule de magneziu
Materia prim este depozitat în hal închis, betonat, compartimentat pentru
depozitarea de sorturi în funcie de procentul de magneziu i procentul de
impurificare.
Nr.
Crt
Principalele
Seciunea 3 – Intrri de Materii Prime
33
1
34
6
35
13
dioxid de
incolor,
inodor,
36
37
Nr.
crt
Produse
finite
1 Lingouri
38
Responsabilitate.
Exist studii pe termen lung, care sunt necesar a fi
realizate pentru a stabili emisiile în mediu i impactul
materiilor prime i materialelor utilizate?Dac da,
facei o list a acestora i indicai în cadrul
programului de modernizare data la care acestea vor fi
finalizate.
Nu
care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de
modernizare.
materiilor prime utilizate pe amplasament?
Da Serviciul Aprovizionare
revizuirea sistematic în concordan cu noile
progrese referitoare la materiile prime i utilizarea
unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra
mediului?
Da
calitii pentru controlul materiilor prime? Aceste
proceduri includ specificaii pentru evaluarea oricror
modificri referitoare la impactul asupra mediului,
cauzat de impuritile coninute de materiile prime i
care modific structura i nivelul emisiilor.
Da
Procedur
aprovizionare
Minimizarea consumurilor de materii prime se face prin aplicarea cerinelor tehnice din
procesele tehnologice i a normelor de consum stabilite pentru fiecare tip de materie prim i pentru
fiecare instalaie.
utilitile necesare obinerii produselor finite.
3.3. Auditul privind minimizarea deeurilor(minimizarea utilizrii materiilor prime)
În tabelul urmtor sunt prezentate alte cerine caracteristice BAT:
Cerina caracteristic a BAT Rspuns
Responsabilitate.
Indicai data i numrul de înregistrare al
documentului.
Da. Audit i
39
pân la care ele vor fi implementate.Anexai planul de
aciune cu msurile necesare pentru corectarea
neconformitilor înregistrate în raportul de audit.
Reducerea
Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat,
identificai principalele oportuniti de minimizare a
- -
audit.
minimizarea deeurilor cel puin o dat la doi ani.
Prezentai procedura de audit i
rezultatele/recomandrile auditului precum i modul
de punere în practic a acestora în termen de 2 luni de
la încheierea lui.
3.4. Utilizarea apei – corelare cu autorizaia de ape
3.4.1.Consumul de ap – conform AGA nr. 242/13.08.2020, valabil pân la data 13.08.2022.
Sursa de
-
-
adâncime H = 50 m, D =
225 mm, Qs = 5,5 l/s.
Coordonatele în STEREO
Coordonatele în STEREO
40
laborator,
aspersoare
Norme de ap pentru principalele produse de fabricaie:
Nr.
crt.
2 Anozi din magneziu 1800 t Ap de rcire -
Schema de bilan a apei de la prelevare pân la evacuare
3.4.3. Cerinele BAT pentru utilizarea apei
Utilizai tabelul urmtor pentru a rspunde altor cerine caracteristice BAT, care nu au fost analizate:
Cerina caracteristic privind BAT Rspuns
Responsabilitate. Indicai
utilizarea eficient a apei? Indicai
data i numrul documentului
41
recomandrile vor fi implementate.
disponibil, este mai convenabil ca
acesta s fie anexat aici.
- volumele zilnice care urmeaz
activitii. Se ataeaz
descriei succint mai jos
splarea creuzetelor
Responsabil mentenan
a fost realizat, identificai
apei i data pân la care acestea
vor fi (sau au fost) realizate.
- -
realizat urmtorul studiu.
Responsabil de mediu
studiu privind utilizarea apei cel
puin la fel de frecvent ca i
perioada de revizuire a autorizaiei
integrate de mediu i c vei
prezenta metodologia utilizat i
de la încheierea acestuia.
Categoriile de ape uzate rezultate din activitile desfurate pe amplasamentul SC MAGONTEC
SRLSÂNTANA sunt:
1. Splarea creuzetelor
Se pune acid citric in creuzet , se adauga apa , se lasa cel putin 24 de ore sa actioneze. In acest
timp solutia de acid citric desprinde zgura de pe peretii creuzetului.
Materialul rezultat se colecteaza pe platforma inclinata de spalat creuzete cusuprafaade 16 mp,
care estespecial amenajata pentru a preveni scurgerile accidentale pe platforma betonata. Partea
grosiera ( zgura umeda) ramane pe platforma inclinata si colecteaza in bidoane metalice de 200 l,
iar solutia apoasa se scurga in rigola de decantare unde are loc o separare intre apa si deseul de
zgura ramas. Rigola de decantare are un volum de 0,31 mc ( 2300x30x45 mm).
Seciunea 3 – Intrri de Materii Prime
42
Apa separata de reziduri se scurge si se stocheaz în bazinul etan vidanjabil, v = 3.5 mc.
Parametrii apei uzate se incadreaza in valorile NTPA 002 ( conform buletin de analiza nr
1726/10.09.2020 )
Bazinul este vidanjat cu S.C. DORNER S.R.L, în baza contractului nr. 40/28.04.2016 pentru
vidanjare i transport ape uzate la staia de epurare – contract nr. 4/24.10.2011 cu COMPANIA
DE AP ARAD.
Partea grosiera ( zgura umeda ) ramasa pe platforma precum si rezidurile captate de rigola de
decantare se colecteaza si se stocheaza in butoaie metalice de 200 l .
Zgura umeda colectata in butoaiele metalice se pradau la firma specializata autorizata – S.C.
INDECO GRUP SRL sub codul de deseu 10 08 08*.
Seciunea 3 – Intrri de Materii Prime
43
2. Activitatea de laborator
Se adun într-un bazin etan vidanjabil cu un volum de 2 mc.
Seciunea 3 – Intrri de Materii Prime
44
Bazinul este vidanjat cu S.C. DORNER S.R.L, în baza contractului nr. 40/28.04.2016 pentru
vidanjare i transport ape uzate la staia de epurare – contract nr. 4/24.10.2011 cu COMPANIA
DE AP ARAD.
Apele pluviale
Apele pluviale rezultate de pe acoperisul cldirilor si de pe platformele si drumurile de incint, sunt
colectate dup cum urmeaz:
o apele pluviale rezultate de pe acoperisul cldirilor, considerate ape pluviale nepoluate,
sunt colectate separat printr-o canalizare intubat montata subteran i deversat în
canalul ANIF CS7.
o apele pluviale de pe drumurile i platformele betonate, considerate ape poluate vor fi
colectate prin guri de scurgere cu sifon si depozit si vor fi trecute printr-un separator de
produse petroliere si de nisip înainte de descrcarea în staia de epurare.
apoi deversate în canalul ANIF CS 7 în baza contractului de prestri servicii nr.
2012.05.092/30.05.2012 încheiat cu ANIF RA – SUCURSALA TIMI - MURE INFERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE ARAD.
ape uzate menajeresunt dirijate în staia de epurare mecano-biologic de pe
amplasament i apoi deversate în canalul ANIF CS 7 în baza contractului de prestri servicii nr.
2012.05.092/30.05.2012 încheiat cu ANIF RA – SUCURSALA TIMI - MURE INFERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE ARAD.
Apele meteorice - Apele meteorice sunt evacuate în canalul ANIF CS7 în baza contractului de
prestri servicii nr. 2012.05.092/30.05.2012 încheiat cu ANIF RA Suc. Timi - Mure Inferior
– Unitatea de Administrare Arad.
Lungimea total a conductelor i colectoarelor de canalizare este de L = 200 m pentru ape menajere
i L = 810 m pentru ape pluviale.
STAIA DE EPURARE MECANO – BIOLOGIC
Este o staie compact, de tip AS MONOCOMP 40N. Se utilizeaz pentru ape uzate menajere. Are o
capacitate de 6,13 mc/zi. Staia este compus din 2 cuve din polipropilen, compartimentate, amplasate
subteran, Principalele componente ale staiei sunt:
Tanc de acumulare – egalizare
45
Pâlnie de sedimentare
Filtru de nisip
Tanc de nmol
Tratarea propriu-zis a apei uzate este biologic i se realizeaz în tancul de activare,
prin intermediul unor microorganisme – bacterii. Oxigenul necesar procesului este generat de o pompa
pneumatica, care functioneaza continu , realizand transferul de fluide între copmartimentele staiei.
Staia menine în interior cantitatea optim de nmol activ necesar procesului de tratare. Nmolul
excedentar se stocheaz într-un compartiment, în stare sem-lichid i se vidanjeaz în funcie de
necesitate. Nmolul se vidanjeaz cu S.C. INDECO GRUP SRL – cod deseu 19 08 05 o data la 2 ani,
aproximativ 5 m3 – atanm act adiional cu societatea mai sus menionat.
Retelele de canalizare ape uzate sunt in sistem divizor, in functie de categoria de apa uzata
preluata si modul de dirijare, astfel:
♦ Reeaua de ape chimic impure deservete urmtoarele instalaii:
laborator
♦Apele pluviale sunt de pe platform, trec prin separatorul de nisip i produse petrolierei apoi
sunt deversate în canalul ANIF.
♦ Reeaua de ape igienico-sanitare deservete toate cldirile (grupuri sociale i sanitare) aflate pe
amplasamentul societii
3.4.3.2. Recircularea apei
Apa de rcire este recirculat în proporie de 99 % i se completeaz reeaua la nevoie.
3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare a consumului de ap
Nu este cazul aplicrii altor tehnici de minimizare a consumului de ap deoarece au fost aplicate
toate metodele necesare unui consum cât mai mic de ap.
Cerinele de calitate a apei sunt urmrite prin analize de laborator.
Ca tehnici de minimizare a consumului de ap pe aplasament se pot nominaliza:
- recircularea apei în instalaia de rcire;
- evitarea risipei de ap
3.4.3.4.Apa utilizat la curenie/ splare
Seciunea 3 – Intrri de Materii Prime
46
Acolo unde apa este folosit pentru curire i splare, cantitatea utilizat trebuie minimizat
prin:
aspirare, frecare sau tergere mai degrab decât prin splare cu furtunul;
În cadrul procesului se spal creuzetele. Este necesar consum de ap. Nu se poate utiliza tehnica de
aspirare sau tergere.
evaluarea scopului reutilizrii apei de splare;
Apele de splare echipamente nu se reutilizeaz, se gestioneaz cu firme specializate.
controale stricte ale tuturor furtunelor i echipamentelor de splare.
Da, se aplica acest control la fiecare loc de munc, conform prevederilor din instruciunile de lucru.
Defalcarea consumului de ap:
2. Ap în scop industrial:
Ap utilizat pentru completarea instalaiei de rcire – 0,005 mc/zi
Ap utilizat în activitatea de splat creuzete – 19 mc/zi
Ap utilizat în activitatea de laborator – 0,1 mc/zi
Ap utilizat pentru udarea peluzei – 6,315 mc/zi
Titularul activitii are obligaia:
- s exploateze construciile i instalaiile de captare, aduciune, folosire , epurare i evacuare
a apelor uzate, precum i dispozitivele de msurare a debitelor i volumelor de ap în conformitate cu
prevederile regulamentulului de exploatare:
- s reactualizeze, atunci când este cazul, programul de prevenire i combatere a polurilor
accidentale;
- s dein mijloacele i materialele necesare în caz de poluri accidentale i s acioneze în
conformitate cu prevederile planului menionat mai sus;
- s întrein construciile i instalaiile de captare, aduciune, folosire , epurare i evacuare a
apelor uzate în condiii tehnice corespuztoare în scopul minimizrii pierderilor de ap;
- s determine, prin msurtori,datele tehnice privind captarea, evacuarea i epurarea apelor.
- s acioneze conform Planului de prevenire i combatere a polurilor accidentale în cazul
producerii unor poluri în receptori, prin depirea concentraiilor indicatorilor de calitate i s
întiineze imediat autoritatea competent pentru protecia mediului i autoritatea de gospodrire a
apelor;
- s efectueze monitoringul apelor uzate evacuate, în conformitate cu prevederile Autorizaiei
de mediu.
47
- s nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de
suprafa;
- s nu deverseze i s nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor i în zonele umede i de
coast deeuri de orice fel i s nu induc în ape substane explozive, tensiune electric, substane
prioritare/prioritar periculoase.
pentru plumb i
Situaia Existenta
Pe amplasament se afla mai multe construcii care compun unitatea de producie existenta:
- Hala de Producie cu suprafaa construita = 3197 mp ( compusa din : spatiu de depozitare, productie
lingouri, impachetare lingouri, turnare anozi , debavurare anozi, finisare anozi )
- Post Transformator – 115 mp.
- Depozit – 329 mp
48
- Cabina Poarta – 20 mp
- Spatiu depozitare material pentru productie - 254 mp
- Copertina exteriara, 4 buc – 252 mp ( 4x 72 mp si 1x 36 mp)
Pentru buna desfurare a proceselor tehnologice, în cadrul societii mai funcioneaz
urmtoarele secii i servicii conexe:
• Laboratoare de analiz, birou programare/urmrire producie i consumuri
• Departament de calitate
• Atelier mecanic
Activitile se desfoar pe un amplasament cu suprafaa de 49998mp cu o construcie
compartimentat astfel:
depozitare materii prime (deeuri cu coninut de magneziu)–dou compartimente, cu
pardoseal betonat, care comunic între ele.
reciclare magneziu – 2 linii reciclare
laborator spectrometrie
atelier mentenan
spaiu depozitare lingouri (pe palei), sorbalit, sruri i butoaie destinate zgurii fierbini
spaiu turnare anozi – 4 platforme de turnare si 1 platforma de turnare manuala
laborator electro-chimic
spaiu depozitare produs intermediar (anozi) i debavurare
spaiu prelucrare final anozi i montaj accesorii (tiere la lungime pe 3 maini de debitat,
sudare accesorii, montare accesorii, ambalare)
hal depozitare anozi
Spatii de depozitare:
- Boxe: dimensiuni 10m x 6m, Inaltime pereti: 4 m, Inaltime acoperis: 5 m,
Numarboxe: 4 boxe, Suprafata construita: 254 mp
- Copertin4 buc: – 252 mp ( 3 x 72 mp si 1x36 mp)
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
49
Utiliti:
1. Alimentarea cu energie electric – se realizeaz prin racord la reeaua naional. Societatea are
contract pentru furnizarea energiei electrice. Energia electric se utilizeaz pentru funcionarea
utilajelor, iluminat i producere cldur – central electric pentru înclzire birouri.
2. Alimentarea cu gaze naturale – societatea are contract cu E-on. Gazul natural se utilizeaz
pentru trei înclzitoare pe gaz de 400 Kw fiecare, 2 utilizate pentru înclzire hal prelucrare
anozi i unul pentru înclzirea depozitului de produse finite anozi.
3. Alimentare cu ap – pu forat, contract Administraia Bazinal de Ap.
4. Canalizare:
apa provenit de la laborator – bazin etan vidanjabil 2 m3 – se vidanjeaz cu firma
specializata – S.C. DORNER SRL
apa provenita de la spalarea creuzetelor - bazin etan vidanjabil 3,5 m3 – se vidanjeaz
cu firma specializata – S.C. DORNER SRL.
apa menajer – staie de epurare – deversare canal Anif CS7
apa pluvial curat (acoperi) – canal Anif CS7
apa pluvial din parcare – separator produse petroliere si nisip – canal Anif CS7
4.2. Descrierea proceselor în cadrul instalaiilor în funciune.
4.2.1. PRODUCIE DE LINGOURI – CAPACITATE 11500 T/AN
Proces de fabricare lingouri
Deeurile de magneziu din topitorii i lingouri de magneziu sunt procesate prin procese
metalurgice, de rafinare, de aliere i turnare în matrie. Lingourile astfel produse din magneziu aliat se
caracterizeaz print-o form bine definit i compoziie chimic cu un coninut redus de oxizi. Oxizii
separai pe durata procesului de fabricaie sunt îndeprtai sub forma unei zguri.
În fig. 1 este prezentat schematic procesul de producie.
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
50
Capacitatea:
Producia de lingouri în România are o capacitate de 11500 t / an, pentru doulinii de producie ce
conine fiecare: distribuitor de materie prim, un cuptor de topire, cuptor de turnare piese i conveior
pentru lingourile turnate, unitate de filtre exhaustor, sistem distribiie i amestec gaz N2/SO2. Acestea
au urmtoarele caracteristici:
Distribuitor materie prim – const dintr-un con cu jgheab vibrator la baza sa. Capacitatea acestuia
pentru deeuri de turnare magnaziu corespunde aproximativ umplerii unui creuzet (850 Kg).
Cuptor (furnal) de topire – inductie 500 kVA, capacitate efectiv 850 kg. Include sistem pentru ap
de rcire (trei serpentine cu ap de rcire cu cptueal refractar în interiorul acestora. Întregul cuptor
este basculat de un sistem hidraulic. Sistemul de rcire a unui cuptor cu inducie are o performan de
140 kW. Apa se recircul i nu este tratat. Fluxul de ap de rcire este 5 mc/h. Temperatura apei de
rcire la ieirea din cuptor este de 65 oC i este rcit pân la 40oC.
Cuptor turnare – rezistenta inclzire 160kVA, capacitate efectiv 1100 kg. Întregul cuptor este
basculat de o unitate hidraulic.
Banda de turnare cu matrie – 83 matrie, a 8 kg fiecare.Matriele sunt înclzite de arztoare de gaz
(GPL). Puterea arztorului de gaz pentru înclzirea matrielor este de 200 kW.
Linie de racire a lingourilor cu apa si stivuire manuala.
Unitate de filtre exhaustor – filtrele de exhaustare capteaz particulele provenite de la creuzete printr-
o hot. Aerul absorbit trece prin filtru care separ particulele i este dirijat în atmosfer prin ventilator
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
51
i un co. Componentul aditiv principal al filtrului este oxidul de calciu hidratat, suflat în gazele
captate. Acesta ptrunde în membrana filtrului i formeaz o pelicul pe suprafaa acesteia. Acesta
asigur o captare eficient a particulelor i menine uscat membrana filtrului. Datele tehnice ale
unitii filtrului de exhaustare sunt:
Flux: 20000 mc/h (2 ventilatoare a 10000 mc/h fiecare).
Concentraia particulelor în aerul exhaustat: < 5mg/Nmc.
Puterea ventilatoare – 18,5 kW/ buc x 2 buc
Sistem de distribuie i amestec gaz N2/SO2 –const din 4 controleri de flux pentru azot i bioxid de
sulf pentru alimentarea a 4 circuite având coninuturi diferite de SO2 0,5 – 3 %. Cele patru circuite
independente alimenteaz amestecul de gaz pentru unitile de reciclare cât i pentru unitile de
turnare anozi. Un sistem de distribuie conduce fluxul amestecului de gaz la unitile de lucru. La
posturile unde se lucreaz cu topituri de metal se afl instalat un sistem de ventilare. În interiorul halei
sunt montai senzori de msurare a coninutului de SO2 i gaz natural.
Durata medie a unui ciclu de turnare este de 90-100 min.
Zona de depozitare a deeurilor de magneziu este în interiorul cldirii, 640 mc cu o capacitate maxim
de 250 t deeu magneziu.
Spatii de depozitare exterioare :
Inaltime pereti: 4 m
Inaltime acoperis: 5 m
Numarboxe: 4 boxe
Suprafataconstruita: 254 mp
- Copertine 4 buc: 252 mp ( 3 x 72 mp si 1 x 36 mp)
Procesul de reciclare a deeurilor de magneziu este prezentat în schema urmtoare:
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
52
Procesul tehnologic poate fi prezentat în detaliu pentru fiecare utilaj:
Cuptor topire:
Incrcare cuv
53
Se aliaz cu aluminiu i mangan
Se ridic temperatura la 730 oC
Se aliaz cu Al-Be
Se toarn piesele în creuzet
Se cur creuzetele i se îndeprteaz produsul intermediar, care se rcete i apoi se
macin cu ajutorul unui melc, rezultând buci mici de magneziu de diferite diametre –
cod deeu 19 12 03 i deeu cod 19 12 11*. Procesul de mrunire a zgurii a fost
prezentat APM în cadrul procedurii de obinere a acordului de mediu pentru proiectul
Copertin de protecie i atelier concasare zgur, proiect ce a primit Decizia etapei de
încadrare din partea APM. Momentan procesul de mcinare (concasare) zgur se va
realiza în interiorul fabricii, urmând ca în viitor s se construiasc i acel atelier de
concasare.
Se pregtesc creuzetele de turnare pentru transfer
Se izoleaz eava de transfer
Se realizeaz transferul
Se cur suprafaa magneziului lichid (topit)
Se toarn lingourile
Se transfer în zona de rcire i împachetare
Deeurile de magneziu sunt livrate în special în containere. Recepia deeurilor începe cu cântrirea,
apoi este basculat pe podea în zona de depozitare unde are loc verificarea vizual.
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
54
Fig. 3 Zona de depozitare a deeurilor de magneziu
Când deeurile sunt verificate i lansate în producie sunt manevrate cu escavator cu cupa. Înainte de
aezarea pe taba cu vibraii deeul este cântrit din nou cu un cântar integrat în încrctor. Când se
umple creuzetul de turnare cu magneziu tava se deplaseaz spre încrctor i descarc deeurile.
Resturile de magneziu sunt topite în cuptor cu adaos de sare de aliere (aliaj) –Flux 5. Compoziia srii
formeaz un eutectic (un amestec chimic care se topete sau se solidific la o temperatur constant,
inferioar punctului de topire a fiecruia din constituieni) cu punct de fierbere de 384 oC. Sarea nu
este amestecat cu magneziul lichid i formeaz în ciuda densitii înalte, un strat protector la suprafaa
de topire. Astfel metalul lichid este acum protejat împotriva oxidrii pe perioada procesului de topire.
Praful de topire rezultat este capturat prin capace în cuptor i este separat cu ajutorul unui filtru de
curentul de exhaustare.
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
55
Praful exhaustat are urmtoarea compoziie chimic:
MgCl2 – 39 %
KCl – 23 %
NaCl – 28 %
CaF – 5 %
MgO – 4 %
Sistemexhaustare
In instalatiile analizate se utilizeaza doua instalatii de filtrare cu saci din tesatura. Pentru distrugere
a materiilor organice care scapa din faza de ardere se injecteaza in instalatia de filtrare sorbalitpraf
(hidroxid de sodiu) si carbune activ. Al doilea filtru este racordat la tubulatura sistemului existent.
Acest lucru ne ofera posibilitatea de a functiona in paralel cu ambele filtre dubland capacitatea de
absortie, dar in special, ne ofera posibilitatea de a opri un filtru fara a pierde capacitatea de exaustare
initiala, in cazul unor lucrari de mentenanta sau de avarii.
În cazul topirii i turnrii rezult ca poluani: praf i compui organic volatili.
Este considerattehnic BAT utilizareaunuisistem de colectare a prafuluisi a carbonului cu saci textili.
Deci instalaia de tratare a gazeloresteconformatehnicilor BAT.
Un sumar al nivelurilor de emisii asociate cu sistemele de epurare care sunt considerate a fi BAT-uri
pentru procedeele pentru metale neferoase, estearatata in tabelul urmtor:
Tehnici de epurare Domeniulasociat Observaii
Filtre cu saci Praf 1-5 mg/Nmc Depinde de
caracteristicileprafului
56
Hidrocarburi ( volatile )
Instalaia de depoluare
Societatea utilizeaz ca tehnic de depoluare doua instalaii de filtrare, cu filtre textile pentru absorbia
oxidului de calciu / carbon, tehnic considerat BAT.
Pentru reducerea emisiilor din procesul tehnologic, instalatia este prevazuta cu doua instalatii
de filtrare cu saci. Praful si gazele sunt absorbite de hota care este prevazuta deaupra cuptoarelor de
topire si transmise prin tubulatura la instalatiile de filtrare. In interiorul filtrelor acestea sunt mixate cu
aditivul de filtrare, care retin compusii organicisi SO2. Filtrele de exhaustare capteaz particulele
provenite de la creuzete cu ajutorul unor hote. Aerul absorbit trece prin filtre, care
separparticulelesiestedirijatînatmosferprin doua ventilatoare si doua cos-uri.Oxidul de
calciuhidratatestedozat ca si component aditiv principal al filtrului în aerul absorbit.
Acestaptrundeînmembranafiltrului siformeaz o pelicul (strat) pesuprafaaacesteia. Acesta mrestea
colo o captare eficient a particulelorsimenineuscatmembranafiltrului. La lucrri
decurireaceststratîmpreun cu particulelecaptateestesuflat de regulprinimpulsuri cu un jet de
filtruluisiresuflatînaerulcaptatpentrureconstruirea (refacerea)
FluxFiltru 1: 10000 mc/h
FluxFiltru 2: 10000 mc/h
57
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
58
Fig. 7 Parte sistem filtrare
Topitura se înclzete pân la o temperatur de 730 oC. Acesta este circulat în mod constant prin agitare
inductiv i barbotare de azot. Oxizii i sarea sunt astfel dispersate în topitur. In timpul
procesului,sarea de rafinare leaga oxizii. Acesta este un proces de rafinare i se realizeaz pân la
legarea complet a tuturor oxizilor în metal. Pân ce sarea i oxizii nu sunt amestecai cu magneziu
lichid ele sunt separate: magneziul lichid este transferat în piese turnate iar nmolul srii rmâne în
partea de jos a creuzetului de unde este vrsat.
Când topitura ajunge la 680 oC mostra este analizat chimic. Pe baza rezultatelor obinute la verificarea
spetrometric se calculeaz cantitatea de elemente de aliere necesare pentru a atinge specificaia
clientului.
Când topitura atinge 730 oCse transfer în creuzet de turnare prin eav de oel de transfer prin
înclinarea cuptorului de topire. Cuptorul de turnare este apoi acoperit cu un capac i interiorul
creuzetului încrcat cu o protecie de gaz - dioxid de sulf ca gaz inert i azot ca gaz de transport, în
proporie de 2,5-97,5%.Stratul de oxid este stabilizat pe suprafaa bii de metal i previne arderea
topiturii.
59
Lingourile obinute sunt rcite, controlate din punct de vedere al calitii, stocate temporar i
împachetate în vederea livrrii.Lingourile sunt ambalate pe palei iar acetia sunt înfoliai.
Conveior zgura – utilaj nou:
Melcul de zgura este un echipament de procesare a zgurii rezultate in urma topiirii materialului
de magneziu, din cuptoarele de inductie.
Melcul are rolul de a misca/macina zgura calda, pana ii scade temperatura suficient incat in
momentul in care zgura ajunge in bidonul de tabla, aceasta sa ramana fragmentata, sa nu se mai
formeze un bloc/corp comun, de forma bidonului.
Scopul implementarii acestui process, este de a recupera/reduce pierderile de material de
magneziu, care ajunge in zgura generate in urma procesului de reciclare;
Melcul de zguraesteechipat cu un motor de 1.1kw.
Acest motor angreneazaprintr-un reductor, doua axe melcate lungi de aproximativ 3m.
Descriereaprocesului de prelucrare a zgurii:
In urmafiecaruiproces de topire a scrap-ului de magneziu in creuzetelecuptoarelor de inductie,
rezultaunamestec de magneziusizgurasalina.
- Zgurasalinaamestecata cu diferenta de magneziu, esteturnatape o tavametalicasitransferata
manual cu lopata in melcul de zgurapentru a fi fractionate in bucati de dimensiune mica, in acelasitimp
in care se siraceste. Zguramacinataestepreluata manual siintrodusaintr-un bidon metalic,
cantaritsidepozitat in zona aferenta.
Fig. 8 Conveior zgur
60
Fig. 9 Conveior zgur
Creuzetele necesit a fi curate. Splarea creuzetelor se realizeaz folosind o soluie de acid citric. se
pune acid citric in creuzet , se adauga apa , se lasa cel putin 24 de ore sa actioneze. In acest timp solutia
de acid citric desprinde zgura de pe peretii creuzetului. Materialul rezultat se deverseaza pe platforma
inclinata de spalat creuzete care este special amenajata pentru a preveni scurgerile accidentale. Partea
grosiera ( zgura umeda) ramane pe platforma inclinata , iar solutia apoasa se scurga in rigola de
decantare unde are loc o separare intre apa si deseul de zgura ramas. Apa separata de reziduri se scurge
si se stocheaz în bazinul etan vidanjabil, v = 3.5 mc.
Zona de splare a creuzetelor este situat în partea de nord - est a cldirii.
Bazinul este vidanjat cu S.C. DORNER S.R.L, în baza contractului nr. 40/28.04.2016 pentru vidanjare
i transport ape uzate la staia de epurare – contract nr. 4/24.10.2011 cu COMPANIA DE AP ARAD.
Partea grosiera ( zgura umeda ) ramasa pe platforma precum si rezidurile captate de rigola de decantare
se colecteaza si se stocheaza in butoaie metalice de 200 l .
Zgura umeda colectata in butoaiele metalice se pradau la firma specializata autorizata – S.C.
INDECO GRUP SRL.
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
61
Anozii sunt produi dinaliaj de magneziu standard AZ63 livrat în lingouri de 8 sau 12 kg. Anozii au
form de bare cu 16-40 mm diametru i 90-1600 mm lungime.
Lingourile sunt topite, turnate în matrie, prelucrate i asamblate conform cerinelor clientului pentru
fiecare tip de anod.
Fig. 10 Tipuri de anozi
Producia de anozi se realizeaz în 5 uniti separate: turnare – 420 mp, rcire i stocare – 420 mp,
finisare – 430 mp, stocare – 520 mp, total 1790 mp.
Capacitate:
Producia de anozi în România are o capacitate de 1800 t / an produs finit i folosete urmtoarele
echipamente:
1. Turnare piese:
4 linii semi-automatizate de turnare cu 4 cuptoare de 110 kVA, 600 kg topitur de
magneziu
1 platform de turnare manual cu 1 cuptoare de 110 kVA, 600 kg topitur.
Sistem de amestecare i distribuia gazelor N2/SO2 similar cu cea a unitii de producie
lingouri
2 maini de filetat – 1 automat i 1 manual
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
62
2 staii de prindere
3 fierstarie circulare
Pentru a asigura o producie continu i de calitate exist o zon de depozitare, dup staia de
debavurare, cu o capacitate de 85 tone.
Procesul de fabricaie anozi poate fi redat în schema nr. 3
Fig. 11 Schema de principiu a procesului de fabricare anozi
Lingourile de magneziu sunt livrate pe palei împreun cu certificatele de calitate unde este specificat
compoziia chimic. Inseriile i accesoriile sunt livrate în cutii i depozitate în depozit pân vor fi
utilizate în producie.
Producia de anozi începe cu pregtirea i pre-înclzirea matrielor necesare (în funcie de lungime i
diametru) i pregtirea inseriilor corespunztoare.
Inseriile sunt pre-înclzite la minim 250 oC înainte de turnare. Între timp temperatura lichidului de
magneziu este ajustat între 640 i 690 oC.
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
63
Ipad – Presa turnat magneziu automata – utilaj nou
Producia de anozi începe cu pregtirea i pre-înclzirea matrielor necesare în funcie de lungime i
pregtirea inseriilor.Inseriile sunt pre-înclzite la minim 250 oC înainte de turnare. Între timp
temperatura lichidului de magneziu este ajustat între 640 i 690 oC.
Fig. 12 Maina de turnare (automat IPAD)
Pentru a preveni lipirea magneziului pesuprafaa matrielor se aplic un strat de lubrifiant pebaz de
grafit. Când inseriile sunt pre-înclzite suficient operatorul le incarca in buncarul de alimentare
automat i pornete turnarea. Pentru a preveni aprinderea magneziului în cuptor se utilizeaz un gaz
de acoperire N2 cu maxim 2,5 % SO2. Când turnarea este gata anozii sunt scoi din matrie, aezai în
raft, numrai, scalai iexpediai în zona de rcire.
Fig. 13 Maina de turnare (automat)
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
64
Dup rcire bavurile se îndeprteaz cu ajutorul unui utilaj de debavurare. Dup debavurare anozii
sunt mutai în zona de producie pentru operaii viitoare (tiere, asamblare, etc) sau sunt depozitai
pentru a fi utilizai ulterior. Anozii sunt stocai în funcie de lungime, tipul inseriei sau diametru.
Operaiile ce se fac ulterior sunt :
Tiere din lungime
Tiere din lungime i asamblare
Tierea din lungime se realizeaz automat la una din cele 3 maini disponibile. La sfârit rezult anozi
de dimensiunea dorit. În acelai timp capul anodului este teit. În acest caz anozii sunt livrai la clieni
doar tiai, deci ambalarea se realizeaz la ieirea din maina de tiat.
Fig. 14 Maina de tiat Sema
Fig. 15 Maina de tiat Brio
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
65
În cazul sudrii anozii sunt tiai la dimensiunea specificat i firul este montat la capt. Dup aceea
operatorul asambleaz urubul i inseria anodului în maina de sudat unde sudarea se va realiza cu fir
continuu sub gaz inert CO2 + Ar. Dup sudare anozii sunt gata de livrare.
Tiere în lungime i asamblare – unele tipuri de anozi sunt livrai cu accesorii montate pe capul
anozilor (garnitur de cauciuc, manon de izolare, piuli hexagonal, conectori sau cabluri). Operaia
de asamblare se realizeaz manual cu cheie pneumatic.
La final anozii sunt transferai în zona de depozitare a produselor finite, sunt verificai i cutiile sunt
închise. Anozii sunt uzual împachetai pe palei cu cadru de lemn, cutii de carton sau tuburi metalice,
protejate cu folie de plastic.
♦. Utiliti : GPL, ap de rcire recirculat, energie electric. Menionm c societatea nu utilizeaz gaze
naturale, toate echipamentele din dotare funcioneaz cu energie electric.
♦. Alte dotri:
Generator electric – cu rezervor cu o capacitate de 250 l motorin. Este amplasat pe
platform betonat.
Dou laboratoare secie, echipate cu: dou spectrofotometre, 2 etuve cu clim
controlat, dou strunguri, ni chimic, desicator, aparat de curat cu ultrasunete,
generator de curent electric, osciloscop, dou multimetre, microscop, banc de lucru,
bazin de retenie, sistem de purificare a apei, dou balane de precizie, scule de mân.
Atelier mecanic, echipat cu: aparatur de sudur, main de gurit, fierstru, polizoare,
scule de mân.
2 motostivuitoare (cu butelii GPL), 1 motostivuitor pe curent electric
Crucior
2 staii de compresoare, cu câte dou compresoare fiecare
Separator de produse petroliere: preia un debit de 15 l/s i prin by pass 150 l/s. Soluia
a fost aleas deoarece se consider c în primele minute de ploaie se spal suprafaa de
eventualele reziduuri de hidrocarburi, dup care apa provenit de pe platforme se
consider convenional curat. Este construit din beton armat, cu by-pass intern, tip
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
66
SER-BP 15-5,3 BY 400 cu filtru coalescent, trap de nmil 3800 l inclus în corpul
separatorului.
Zon de splare creuzete cu o suprafa de16mp, rigola de decantare cu un volum de 0,31 mc
( 2300x30x45 mm), bazin etan vidanjabil, v = 3.5 mc.
4.3 Produse finite
Anozi de magneziu – capacitate de producie 1800 t/an
4.4 Inventarul ieirilor – conform solicitrii de revizuire
Numele
procesului
deeurilor
Deeuri ambalaje
Deeu ambalaj
Deeu ambalaj
Deeu ambalaj
Uleiuri minerale
Uleiuri hidraulice
Zgur salin de
Granule
magneziu
Alte deeuri de la
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
67
Baterii 16 06 01* 10 kg/an
DEEE 200135* variabil
DEEE 200136 variabil
Pe amplasament exist 3 zone distincte de depozitare a deeurilor :
1. Zona de depozitare a deeurilor periculoase – este situat în exteriorul halelor i depoziteaz
deeurile periculoase ce rezult din procesul de producie. Este dotat cu rafturi, acoperi pentru
a feri deeurile de precipitaii i alte fenomene meteorologice.
10 08 15* - se colecteaz în butoaie metalice, se stocheaz în zona de depozitare a deeurilor
periculoase
15 02 02* - butoaie metalice , se stocheaz în zona de depozitare a deeurilor periculoase
15 01 10* - palei înfoliai, se stocheaz în zona de depozitare a deeurilor periculoase
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
68
13 01 10* - butoaie de metal de 200 l, se stocheaz în zona de depozitare a deeurilor
periculoase
13 01 11 - butoaie de metal de 200 l, se stocheaz în zona de depozitare a deeurilor periculoase
10 08 08* - butoaie metalice acoperite, se stocheaz în zona de depozitare a deeurilor
periculoase (pe platforma betonat)
19 12 11* - butoaie metalice, se stocheaz în zona de depozitare a deeurilor periculoase (pe
platforma betonat).
DEEE – 25 01 35* zona de birouri pn la predare
2. Zona de depozitare a deeurilor nepericuloase reciclabile – exterioar.
15 01 01 – container exterior, zona de depozitare exterioar
15 01 02 – container exterior, zona de depozitare exterioar
15 01 03 - vrac, zona de depozitare exterioar
15 01 04 – container exterior, zona de depozitare exterioar
19 12 03 – butoaie în hala de producie pân la retopire
19 08 05 – se va vidanja direct din staia de epurare, contract Indeco Grup SRL
25 01 06 – zona de birouri pân la predare
20 01 40 – container, zona de depozitare exterioar.
3. Zona de depozitare a deeurilor menajere.
20 03 01 – pubele pentru deeu menajer
Observaie – nu se genereaz deeul cu codul 10 08 04, acesta este materie prim.
Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant:
Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :
- instalatii si echipamente pentru colectare, tratarei dispersie a gazelor;
- staie de epurare local a apelor uzate igienico-sanitar, apelor pluviale
- dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului.
Sectiunea 5 –Emisii si Reducere Poluarii
69
Instalatia
textile pentru absorbia
textile pentru absorbia
Activitatea Surse de zgomot
4.5.Diagramele elementelor principale ale instalaiei
Pentru a reduce poluarea mediului înconjurtor, cea mai mare parte din instalaiile de pe platform
sunt prevzute cu instalaii de reinere a poluanilor sau de dispersie a acestora.