of 22 /22
1 REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO 2009 m. kovo 4 d.

REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

 • Upload
  limei

 • View
  62

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO. 2009 m. kovo 4 d. PREZENTACIJOS PLANAS. RENOVAVIMO PROJEKTO ELEMENTAI IR PASKATOS BŪSTO RENOVAVIMO FINANSAVIMO SCHEMA PANAUDOJANT JESSICA INSTRUMENTĄ FINANSAVIMO POREIKIS FINANSAVIMO ŠALTINIAI - PowerPoint PPT Presentation

Text of REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Page 1: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

1

REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

2009 m. kovo 4 d.

Page 2: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

2

PREZENTACIJOS PLANAS

RENOVAVIMO PROJEKTO ELEMENTAI IR PASKATOS BŪSTO RENOVAVIMO FINANSAVIMO SCHEMA

PANAUDOJANT JESSICA INSTRUMENTĄ FINANSAVIMO POREIKIS FINANSAVIMO ŠALTINIAI FINANSAVIMO SCHEMOS

Page 3: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

3

Daugiabučių renovavimo projekto paskatų struktūra Daugiabučių renovavimas yra didelio masto projektas,

kurio sėkmę gali nulemti tinkama paskatų gyventojams struktūra.

Trys paskatų dimensijos: gyventojų lėšų kaupimo principo įgyvendinimas

(daugiabučius atnaujina gyventojai, o valstybė jiems padeda tą padaryti);

Techninio proceso optimizavimas (investicinio projekto parengimas, leidimas statybai, pirkimų proceso centralizavimas);

Finansinės paskatos (prieinamos lėšos ir projekto atsiperkamumas).

Page 4: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

4

JESSICA iniciatyva ir finansų inžinerijos priemonės JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

instrumentas yra Europos Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyva, skirta skatinti investicijas į darnios miestų plėtros projektus.

Atsinaujinantis JESSICA fondas – tai speciali finansinių lėšų sankaupa, skirta daugiabučių namų renovavimo ir modernizavimo finansavimui

Finansų inžinerijos priemonės yra skirtos optimalesniam struktūrinių fondų lėšų panaudojimui, siekiant pritraukti papildomas viešojo ar privataus sektoriaus lėšas ir užtikrinti daugkartinį šių lėšų panaudojimą projektų finansavimui.

Šios nuostatos taip pat suteikia galimybę finansuoti investicinius projektus struktūrinių fondų lėšas nukreipiant į specialiai tam tikslui sukurtą fondą, kuris savo esme būtų speciali sąskaita, kurioje deponuotos struktūrinės paramos lėšos. Šios lėšos gali būti administruojama valstybės iždo sąskaitoje, laikoma specialiai tam tikslui skirtoje sąskaitoje finansų įstaigoje, arba perduodama valdyti kontroliuojančiajam fondui.

Page 5: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

55

Finansavimo mechanizmas

Būsto renovacijos investicinis projektas Būsto renovacijos investicinis projektas

JESSICA lėšų sankaupa*:JESSICA lėšų sankaupa*:

Vadovaujančioji institucija (arba per terpinę instituciją)

ES veiksmų programų lėšos.

ES veiksmų programų lėšos.

Biudžeto ir kt. lėšos Biudžeto ir kt. lėšos

Bankas

Paskola*95 %

grąžinamų lėšų sąskaita

grąžinamų lėšų sąskaita

Valstybės lėšos Valstybės lėšos

Techninės paramos lėšos

Techninės paramos lėšos

Struktūrinių fondų lėšos

Struktūrinių fondų lėšos

Techninė parama

Valstybės parama socialiai remtiniems

(kompensuojant sąskaitas už šildymą, į kurias realiai įtraukta grąžintina kredito dalis)

Finansavimo sutartis su banku

Kaupimo sąskaita

Kaupimo sąskaitaJESSICA lėšosJESSICA lėšos

5%

Tarptautinių finansų institucijų paskolos

Banko lėšosBanko lėšos

Projekto administratorius

Butų savininkai

*JESSICA lėšų sankaupa gali būti:1. Organizuota kaip atskira lėšų sankaupa,

administruojama specialioje biudžeto programoje2. perduota valdyti kontroliuojančiam fondui

Finansavimas bankams investicinių projektų finansavimui gali būti teikiamas: a) Investuotų lėšų atstatymo būdu b) Pervedant lėšas bankui valdytiKonkretaus būdo pasirinkimo implikacija – skirtingas lėšų tapimo deklaruotinomis momentas

Page 6: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

6

Finansavimo modelio veikimas ir valdymas1. Sprendimas dėl specialios biudžeto sąskaitos/programos ir jos valdytojo (vėliau įsteigiamas kontroliuojantis fondas ir atrenkamas jo valdytojas) bei finansavimo schemos.2. Sąskaitoje/Fonde sukaupiamos lėšos;3. Parenkamas/paskiriamas techninės pagalbos bei paramos teikėjas.4. Asignavimų/Fondo valdytojas atrenka bankus (finansines institucijas), kurie teiks lengvatines paskolas (pagal nustatytas sąlygas);5. Sudaromos finansavimo sutartys 6. Pervedamos lėšos 7. Įvertinami parengti projektai;8. Projektai įgyvendinami, vykdoma techninė priežiūra;10. Lėšos grąžinamos į sąskaitą/fondą.

SĄSKAITA/FONDAS (paskiriamas valdytojas)

Biudžeto lėšos

SF lėšosGrąžinamos

lėšos

lėšostechninei pagalbai

Techninės pagalbos bei paramos institucija -

administratorius

BANKAI

Bankų lėšos

Fondo lėšos

Būsto renovacijos investicinis projektas

PASKOLA (95 %)

Butų savininkai

Kaupimo sąskaita

5 %

pagalbaT

echninė priežiūra

Page 7: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

7

Įgyvendinimo alternatyvos lėšos kaupiamos specialioje biudžeto programoje

ir/arba steigiamas kontroliuojantis fondas lėšos pervedamos bankams valdyti, nustatant

laikotarpį per kurį jos turi būti perskolintos gyvenamųjų namų renovavimui arba atstatomos

pervedus lėšas bankams jos būtų deklaruotinos ir atstatomos Europos Komisijos bei būtų sprendžiama bankų likvidumo problema, tačiau atstatymo metodo atveju būtų lengviau lėšas paskirstyti bankams ir garantuojama didesnė proceso kontrolė.

Page 8: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

8

Įgyvendinimo etapai I etapas sukuriama speciali biudžeto programa,

paskiriamas asignavimų valdytojas ir atrenkami finansiniai partneriai

II etapas gali prasidėti lygiagrečiai I etapui: steigiamas kontroliuojantis fondas ir parenkamas jo valdytojas/schemos valdymas perduodamas kontroliuojančiam fondui kontroliuojantis fondas gali būti įsteigtas nacionaliniu teisės aktu

(įstatymu) valdytojas gali būti nacionalinė finansinė institucija, turinti patirtį

ir parinkta arba konkurso būdu arba deleguojant atitinkamą funkciją arba Europos Investicijų Bankas (be konkurso)

Page 9: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

9

Siūlytina finansų tarpininkus vertinti pagal tokius pasiūlyme nurodytus kriterijus:

Administravimo ir kt. banko mokesčių dydisBanko marža Banko nurodyta suma, kurią bankas

įsipareigoja perskolinti, išduodamas kreditus (paskolas)

Banko pageidaujamas lėšų suteikimo terminas

Banko suteikiamos paskolos savo lėšomis dydis (prisidėjimas prie finansavimo)

Page 10: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

10

Paramos gavėjai

daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai bendrojo naudojimo objektų administratoriai galima ir dar vienas paramos gavėjas –

valstybės ar privati įmonė, kuri galėtų skolintis ir pati atlikti daugiabučių atnaujinimą (ESCO)

ESCO modelis galėtų veikti probleminėse teritorijose

Page 11: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

11

Finansavimo poreikis ir siekiamo rezultato apibrėžimas 24000 daugiabučių namų, kuriems statybos leidimai išduoti iki 1993 metų

(Daugiabučių namų modernizavimo programa) Finansavimo poreikis: jei projekto vertė 1,8 mln. Lt – 43,2 mlrd. Lt jei projekto vertė 1,6 mln. Lt – 38,4 mlrd. Lt jei projekto vertė 1,2 mln. Lt – 28,8 mlrd. Lt

Tačiau pagal šilumos suvartojimą skiriamos keturios pagrindinės daugiabučių namų grupės: 1 grupė: daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (4,6%); 2 grupė: daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos

(17,3%) ; 3 grupė: daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (55,7%); 4 grupė: daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (22,4%).

Prioritetine 2009 – 2011 metų laikotarpio daugiabučių namų renovavimo grupe galėtų būti stambiaplokščiai daugiabučiai namai, kurie atitinka daug ir labai daug suvartojančių namų grupę (atitinkamai 3 ir 4 grupės).

Page 12: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

12

Potencialūs JESSICA fondo finansavimo šaltiniai 2009-2013 metų laikotarpyje

475 mln. Lt, t.y. 4% Europos regioninio plėtros fondo lėšų perskirstymas pastatams renovuoti

300 mln. Lt Europos investicijų banko paskola skirta valstybės dalies ES struktūrinių fondų projektų bendrajam finansavimui;

163 mln. Lt skirti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamai veiksmų programos priemonei VP3-1.1.-VRM-03-R ,,Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos efektyvumą” (tik probleminėms teritorijoms pagal patvirtintus kriterijus)

33 mln. Lt lėšos, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 straipsnį, kuris nustato, kad Lietuva dar gali skirti 0,28% visų ERPF skiriamų lėšų (tik probleminėms teritorijoms)

200 mln. Lt iš valstybės biudžeto 2010-2011 metais 1 – 2 mlrd. Lt komercinių bankų finansavimas.

Page 13: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Skaičiavimų prielaidos I

5% investicinio projekto įgyvendinamo lėšų šaltinių sudaro daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų lėšos, o 95% - paskola, kurią sudaro 1) komercinės finansinės institucijos ir 2) valstybės subordinuotos paskolos lėšos.

2009 m. valstybės ir komercinių bankų lėšų santykis yra 80:20, 2010 m. 70:30, 2011 m. 30:70, o nuo 2012 m. 20:80.

2009 m. JESSICA tipo fondą sudaro 1 mlrd. Lt lėšų; 2) iki 2014 m. fondo lėšos kasmet papildomos 100 mln. Lt; 3) 2014 m. į fondą pervedamas papildomas 1 mlrd. Lt.

vidutinis daugiabutis namas – 55 butų; šildomas plotas – 3300 m²; vidutinis butas – 60 m²; vidutinis energijos suvartojimas šildymui – 220 kWh/m²/metams.

Page 14: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Skaičiavimų prielaidos II

Atsižvelgiant į sustambintų statybos darbų įkainius daroma prielaida, jog investicinių projektų kaina būtų: III šilumos taupymo paketo atveju – 594.000 Lt; IV šilumos taupymo paketo atveju – 993.300 Lt; V šilumos taupymo paketo atveju – 1.633.500 Lt.

Kompensuojami 2 procentai palūkanų suteikiant atitinkamos trukmės kreditą: III paketo projektams – 10 metų; IV paketo – 15 metų; V paketo – 20 metų.

Page 15: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

15

Galimos daugiabučių namų modernizavimo

priemonės

4538352322Šilumos sutaupymai, %

49530118012958Vidutinės investicijos, Lt/ m2

Buitinio karšto vandens sistemos atnaujinimas*

Šildymo sistemos vamzdynųizoliavimas

Balansiniųventiliųįrengimas* ª

Šilumos punkto atnaujinimas* ª

Individualios šilumos apskaitos įrengimas butuose*

Įėjimo į laiptinędurų keitimas

Rūsio perdangos šiltinimas

Langų pakeitimas

Langųatnaujinimas

Langųsandarinimas

Apšiltinamos tik galinės

sienos

Sienųapšiltinimas

Stogo apšiltinimas

VIVIIIIII

Šilumos taupymo priemonių paketaiŠilumos taupymo

priemonės

4538352322Šilumos sutaupymai, %

49530118012958Vidutinės investicijos, Lt/ m2

Buitinio karšto vandens sistemos atnaujinimas*

Šildymo sistemos vamzdynųizoliavimas

Balansiniųventiliųįrengimas* ª

Šilumos punkto atnaujinimas* ª

Individualios šilumos apskaitos įrengimas butuose*

Įėjimo į laiptinędurų keitimas

Rūsio perdangos šiltinimas

Langų pakeitimas

Langųatnaujinimas

Langųsandarinimas

Apšiltinamos tik galinės

sienos

Sienųapšiltinimas

Stogo apšiltinimas

VIVIIIIII

Šilumos taupymo priemonių paketaiŠilumos taupymo

priemonės

Page 16: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

16

Galimos valstybės teikiamos pagalbos, įgyvendinant daugiabučių namų modernizaciją, schemos rezultatai

2009 2010 2011 2012 2013 2014Viso galima modernizuoti

namų

Išlaikant dabartinį teikiamą valstybės paramos dydį (iki 50%)

408 122 122 122 122 1224 2.936

Teikiant paramą investicijų projektui iki 50%, bet ne daugiau kaip 200 Lt/m²

595 772 772 178 178 1783 4.278

Teikiant subordinuotas paskolas, 15 metų laikotarpis, IV paketas 500 1000 1000 1000 1400 3000 7.900

Teikiant subordinuotas paskolas, 20 metų laikotarpis, V paketas 500 850 900 950 950 2000

6.150

Page 17: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

17

Galimas modernizavimo paketų įgyvendinimas pagal investicijų atsiperkamumą 1 kv.m šildymo sezono metu

Šilumos taupym

o priemon

ių paketas60 kv. m 55 butai

Investi-cija

1 kv.m. (Lt)

Kredito trukmė (metais)

Viso investicijų į

1 kv.m. (kartu su

palūkanomis)

Tenka investicijų į 1 kv.m per metus kartu

su palūkanomis

(Lt)

Tenka investicijų į 1 kv.m

per mėnesį kartu su palūkanomis (Lt)

Suvar-

tojama

šilu-mos iki

moder-

nizavi-mo (kWh

)

Suvar-tojama

šilumos po moder-

nizavimo (kWh)

Mokama už

šildymą 1 kv.m.

iki moderni-zavimo

(Lt)

Mokama už šildymą 1 kv.m. po

modernizavimo (Lt)

Sutaupoma

mokesčio už šildymą

po modernia-vimo (Lt)

Tenka mokėti

už šildymą

ir grąžinti kreditą

su palūkan

omis per

mėnesį1 kv.m( Lt)

Skirtumas tarp

mokėjimų, tenkančių 1 kv.m.,

iki modernizavimo ir po

jo (Lt)

III paketas

180 10 217,65 21,76 1,81 25 16,25 6,25 4,06 2,19 5,88 0,37

IV paketas

301 15 380,72 25,38 2,12 25 15,5 6,25 3,87 2,38 5,99 0,26

V paketas

495 20 625,92 31,30 2,61 25 13,75 6,25 3,44 2,81 6,05 0,20

Page 18: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Galimos valstybės teikiamos pagalbos schemos

Valstybės paramos dalis

Faktinės investicijos

daugiabučiui namui kartu su

palūkanomis, 20 metų laikotarpio

kreditas

Faktinės investicijos

daugiabučiui namui kartu su

palūkanomis, 15 metų laikotarpio

kreditas

Faktinė valstybės

parama (%),20 metų

laikotarpio kreditas

Faktinė valstybės parama (%),15

metų laikotarpio kreditas

Šiuo metu galiojanti 50% parama projektui

1.805.549 1.571.029 13,2 15,74

Kompensuojant 4% palūkanų

1.965.777 1.879.178 43,8 32,2

Kompensuojant 2% palūkanų

1.422.043 1.256.392 14,21 11,9

Page 19: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Skirtumai tarp mokėjimų per kalendorinius metus butui

Kredito trukmė (metais)

Visa investicija butui kartu su palūkanomis(Lt)

Butui tenka mokėti per metus už šildymą iki modernizavimo (Lt)

Butui tenka mokėti per metus už šildymą po modernizavimo (Lt)

Butui tenka per metus grąžinti paskolos kartu su palūkanomis (Lt)

Skirtumas tarp metinių mokėjimų už šildymą iki modernizavimo ir mokėjimų (šildymo išlaidos ir kredito grąžinimas kartu su palūkanomis) po jo (Lt)

III paketas 10 13 059 2250 1461,60 1305,60 -578,40

IV paketas 15 22 843,20 1393,20 1522,80 -666,00

V paketas 20 37 555,20 1238,40 1878 -866,40

Page 20: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Valstybės lėšų poreikis Programos įgyvendinimui

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

Namų sk. 500 1000 1000 1000 1400 3000

Valstybės subordinuotos paskolos dalis (mln Lt) 377.454 660.545 283.091 188.727 264.218 566.181

Daugiabučių namų modernizavimo programos lėšų likutis metų pabaigoje po subordinuotos dalies apmokėjimo (mln Lt) 622,546 756.615 297.957 283.924 430.747 1.495.124

Palūkanų kompensavimui reikalinga lėšų suma (mln Lt) 9.188 27.013 43.727 59.307 81.081 114.500

Daugiabučių namų modernizavimo programos lėšų likutis metų pabaigoje (mln Lt) 613.358 729.602 254.230 224.617 349.666 1.380.624

Page 21: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Išvados ir pasiūlymai I Įvertinus potencialų valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų bei komercinių bankų prisidėjimą,

numatyti tokius tolimesnius 2009–2011 metų laikotarpio JESSICA tipo fondo finansavimo šaltinius, kurie gali būti naudojami daugiabučių namų pastatų savininkams skatinti ir finansiškai remti:

475 mln. Lt, t.y. 4% Europos regioninio plėtros fondo lėšų pastatams renovuoti; 300 mln. Lt Europos investicijų banko paskola skirta valstybės dalies ES struktūrinių fondų

projektų bendrajam finansavimui; 163 mln. Lt skirti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamai veiksmų programos priemonei

VP3-1.1.-VRM-03-R ,,Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos efektyvumą”;

33 mln. Lt lėšos, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 straipsnį, kuris nustato, kad Lietuva dar gali skirti 0,28% visų ERPF skiriamų lėšų;

papildomais finansavimo šaltiniais galėtų būti laikomas potencialus 1-2 mlrd. Lt komercinių bankų finansavimas, kitų tarptautinių finansinių institucijų tokių kaip Europos rekonstrukcijų ir plėtros bankas, Šiaurės investicijų banko, Europos Tarybos vystymo banko dalyvavimas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo (šiltinimo) modelį tikslingiausia įgyvendinti panaudojant JESSICA instrumentą ir taikant finansų bloko institucinį modelį kaip tai apibrėžia Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 nuostatos.

Lygiagrečiai pradėti JESSICA kontroliuojančiojo fondo kūrimą JESSICA finansinės inžinerijos priemonės valdymą perduodant fondo valdytojui.

Įvertinus didelį Daugiabučių namų modernizavimo programoje numatytą renovuoti namų skaičių ir lėšų poreikį, orientuotis į

Page 22: REKOMENDACIJOS DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVAVIMO FINANSAVIMO MODELIO

Išvados ir pasiūlymai Ii prioritetinę namų grupę, kuri taptų naujos sukurtos daugiabučių namų renovavimo schemos atspirties

tašku, pvz. stambiaplokščiai daugiabučiai namai, kurie suvartoja daug ir labai daug energijos. Šiuo metu įtvirtinta daugiabučių namų atnaujinimo finansavimo schema nėra optimali, kadangi

valstybei kasmet reikia didelės pinigų sumos teikti numatytas valstybės subsidijas, todėl rekomenduojama pereiti prie kitokio pobūdžio valstybės pagalbos schemos, t.y. kompensuojant dalį palūkanų, sumokamų komerciniams bankams įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo projektus.

Minėta schema kompensuojant dalį palūkanų, pareikalautų mažesnių valstybės biudžeto lėšų, nei šiuo metu taikoma, tuo tarpu paramos intensyvumas, lyginant su šiuo metu teikiamos paramos faktiniu intensyvumu, būtų didesnis. Be to, numatytas paramai lėšas būtų galima naudoti kaip subordinuotos paskolos lėšas, o grįžtančios lėšos būtų panaudojamos naujiems modernizavimo projektams finansuoti.

Įvertinus, kad mažas pajamas turinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo (šiltinimo) modelio įgyvendinime gali būti sudėtinga, galima dengti jiems priklausančią investicijų dalį.

Siekiant pasiekti užsibrėžtą tikslą, įgyvendinant daugiabučių namų renovavimo (šiltinimo) finansavimo modelį, rekomenduojama pasirinkti subordinuotos paskolos 15 metų laikotarpyje kompensuojant 2% palūkanų teikimo schemą kredito trukmę diferencijuojant pagal investicijų paketus.

Pritarti siūlomam Daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo (šiltinimo) modelio įgyvendinimui panaudojant JESSICA instrumentą ir taikant finansų bloko institucinį modelį bei siūlomiems finansavimo šaltiniams, principams ir apimčiai.