of 61 /61
MedVAIS Veiklos modelio pristatymas Pranešėjai Mindaugas Aputis, UAB “IO projects” Andrius Lekstutis, UAB “IO projects” Tomas Kairys, Rapolas Striukas UAB „Pricewaterhouse Coopers“ 2013-11-20 Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos (MedVAIS) ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ veiklos modelio parengimo paslaugos

MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4....

Page 1: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

MedVAIS Veiklos modelio pristatymas Pranešėjai Mindaugas Aputis, UAB “IO projects” Andrius Lekstutis, UAB “IO projects” Tomas Kairys, Rapolas Striukas UAB „Pricewaterhouse Coopers“

2013-11-20

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos (MedVAIS) ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ veiklos modelio parengimo paslaugos

Page 2: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

Įvadas

• ESPBI IS posistemės Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema (MedVAIS) veiklos modelio parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VPS-24 (toliau – Sutartis) pasirašyta 2013 m. kovo 20 d., sutarties trukmė 8 mėnesiai. • Sutartis pasirašyta tarp valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Užsakovas) ir UAB „IO projects“, atstovaujančios ūkio subjektų grupę, veikiančią jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Paslaugų teikėjas). Šią grupę sudaro: UAB „IO projects” UAB „Pricewaterhouse Coopers“ ir PricewaterhouseCoopers SIA.

2 2013-11-20

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 3: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

1.1. MedVAIS veiklos modelio paskirtis

3 2013-11-20

MedVAIS veiklos modelio naudotojai: 1. Projekto vykdytojas, Projekto partneriai ir SPĮ dalyvausiančios e. paslaugų teikime.

2. Diegėjai, atsakingi už ESPBI IS ir MedVAIS realizaciją.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 4: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

1.2. MedVAIS veiklos modelio paskirtis

4 2013-11-20

MedVAIS veiklos modelio nauda: 1. Projekto vykdytojas, Projekto partneriai ir SPĮ dalyvausiančios e. paslaugų teikime: • standartizuoti el. paslaugas; • prijungti SPĮ informacines sistemas; • užtikrinti sklandesnę eksploatacijos pradžią.

2. Diegėjai, atsakingi už ESPBI IS ir MedVAIS realizaciją: • mažinti analizės etapo apimtį; • priimti diskusijų ir derinimo reikalaujančius sprendimus.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 5: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

1.3. MedVAIS veiklos modelio struktūra

5 2013-11-20

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 6: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

1.4. Pateikčių struktūra pagal kategorijas

6 2013-11-20

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 7: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka

7 2013-11-20

1. Veiklos modelio srities pateiktys, analizės ir aprašymo metodai. 2. Pagrindiniai sprendimai ir rezultatai

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 8: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.1. Finansavimo modelis

8 2013-11-20

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 9: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.1. Palaikymo kaštai – prielaidos

9 2013-11-20

Vertinant MedVAIS posistemės palaikymo naudą ir kaštus, remiamasi prielaida, kad MedVAIS veikia visa numatyta apimtimi, teikdama numatytos kokybės paslaugas, ir: 1. MedVAIS posistemės paslaugomis naudojasi iš esmės visos valstybinės

ir didžioji dalis privačių SPĮ, didžioji dalis gyventojų; 2. MedVAIS posistemė tenkina reikalavimą būti prieinama pagal principą

„24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“, kas atitinkamai lemia papildomus reikalavimus: • techniniam sistemos palaikymui (veikimo užtikrinimui); • naudotojų aptarnavimui.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 10: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.2. Palaikymo kaštai

10 2013-11-20

Palaikymo kaštai (reinvesticijos į techninę įrangą)

Palaikymo kaštai (einamieji)

~2,5 mln. Lt kas 5 metus

Kaštų dalis*

Plėtros kaštai ~0,7 mln. Lt per metus

Lėšų suma

po ~1 mln. Lt pirmus 3 metus

~1,3 mln. Lt kasmet nuo 4 metų

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

Page 11: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.3. Palaikymo kaštai – detalizavimas

11

Palaikymo kaštai (einamieji)

Kaštų dalis Prielaidos Lėšų suma

DU sąnaudos (su mokesčiais) ~0,4 mln. Lt per metus

IS palaikymas po ~128 tūkst. Lt pirmus 3 metus

7 darbuotojai

Kitos tiesioginės sąnaudos ~128 tūkst. Lt per metus 24.14% nuo DU sąnaudų

Veiklos sąnaudos ~224 tūkst. Lt per metus 42.01% nuo DU sąnaudų

Mokymai ir viešinimas (pirmus 5m.)

vid. 33 tūkst. Lt per metus

po ~1 mln. Lt pirmus 3 metus

~1,3 mln. Lt kasmet nuo 4 metų

~400 tūkst. Lt kasmet nuo 4 metų

Palaikymo kaštai (reinvesticijos į techninę įrangą) ~2,5 mln. Lt kas 5 metus

Plėtros kaštai ~0,7 mln. Lt per metus

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 12: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.4. Finansavimo alternatyvos

12

Valstybinis finansavimas

Valstybės biudžetas (SAM)

Savivaldybių biudžetai PSDF biudžetas

Komercinės paslaugos

Nauja bazinės paslaugos kainos dedamoji / nauja

paslauga

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių

institucijų veiklos išlaidos

1 2

3 5

6

Bazinė paslaugų kaina (SPĮ veiklos sąnaudos)

4

ES struktūriniai fondai (alternatyva detaliai neanalizuojama)

7

“Horizontali” alternatyva, kuri gali būti derinama su kitomis

Savarankiška alternatyva

Žymėjimas:

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 13: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.5. Finansavimo alternatyvų vertinimo kriterijai

13

Rekomenduojama alternatyva

Svarstytina alternatyva

Nerekomenduojama alternatyva

Lėšų pakanka eSPBI ir jos posistemių palaikymui

Lėšų eSPBI ir jos posistemių palaikymui pakanka iš dalies /

periodiškai

Lėšų eSPBI ir jos posistemių palaikymui nepakanka

Užtikrinamas nenutrūkstamas

finansavimas

Finansavimas vykdomas periodiškai, išimtiniais atvejais

finansavimas neteikiamas

Finansavimo teikimo klausimas yra svarstomas kiekvieną

laikotarpį

Reglamentuotinų aspektų nėra

Yra 1-2 reglamentuotini aspektai Reglamentuotinų aspektų yra 3 ir daugiau

Atsiskaitymas už paslaugas vykdomas tarp ne daugiau nei 2

šalių

Atsiskaitymas už paslaugas vykdomas tarp 3-4 šalių

Atsiskaitymas už paslaugas vykdomas tarp 5 ir daugiau šalių

Gautino finansavimo paskirtis atitinka finansavimo objektą

_ Gautino finansavimo paskirtis finansavimo objekto neatitinka

Atitikimas finansavimo

objektui

Finansavimo tęstinumas

Teisės aktų pakeitimų poreikis

Administravimo sudėtingumas

Lėšų pakankamumas

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 14: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.6. MedVAIS posistemės finansavimo alternatyvų vertinimas

14

Atitikimas finansavimo

objektui

Valstybės biudžetas PSDF biudžetas

Finansavimo tęstinumas

Teisės aktų pakeitimų poreikis

Administravimo sudėtingumas

SAM finansavimas

Savivaldybių biudžetai

SPĮ veiklos sąnaudos

Nauja dedamoji / paslauga

PSD vykdančių institucijų

veiklos išlaidos

Komercinės paslaugos

II

ES struktūriniai

fondai

Horizontaliosios alternatyvos

I *

II I *

*Įvertinimas skiriasi priklausomai nuo pasirinkto įgyvendinimo būdo (I – lėšas pervedant per SPĮ, II – lėšas pervedant tiesiogiai RC)

Lėšų pakankamumas

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 15: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

2.7. Rekomenduojama MedVAIS posistemės finansavimo alternatyva

15

SPĮ patirtos MedVAIS naudojimo sąnaudos, patirtos teikiant būtinąją pagalbą ir susijusios su asmenų, apdraustų PSD, gydymu.

+ MedVAIS plėtra.

Valstybės biudžetas (SAM)

PSDF (SPĮ veiklos sąnaudos)

ES lėšos MedVAIS plėtrai

Privačios draudimo bendrovės

Pacientų lėšos

Komercinių paslaugų pirkėjai

SPĮ patirtos MedVAIS naudojimo sąnaudos, susijusios su asmenų, neapdraustų PSD, gydymu.

+ Komercinės paslaugos: nuasmenintų statistinių duomenų naudojimas, programų ir aplikacijų kūrimas ir prijungimas prie MedVAIS posistemės.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 16: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.1. MedVAIS procesai

16

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 17: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.2. MedVAIS veiklos procesų ir dalyvių veiksmų aprašas

17

Aprašo paskirtis – detaliai apibrėžti MedVAIS veiklos procesus, dalyvių veiksmus MedVAIS posistemėje, aprašyti kompiuterizuojamų procesų ribojimus.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 18: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.3. MedVAIS veiklos procesų ir dalyvių veiksmų aprašas

18

Kiekvienas panaudos atvejis detalizuojamas naudojant veiklos procesų diagramas, sudarytas naudojant veiklos procesų modeliavimo notaciją (angl. Business Process Model and Notation – BPMN). BPMN notacija yra rekomenduojama naudoti Administracinių paslaugų teikimo panaudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. T-105 (Žin., 2009, Nr. 131-5727).

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 19: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.4. MedVAIS veiklos procesų ir dalyvių veiksmų aprašas

19

Apraše pateikiamas BPD diagramas sudaro: • MedVAIS dalyviai (rolės), atvaizduojami BPMN diagramų konteineriuose (angl. pool) ir juostose (angl. lane); • informacinės sistemos ir informacinių sistemų komponentai, atvaizduojami BPMN diagramų konteineriuose ir juostose; • diagramos aprašymas, detalizuojantis kiekvieną žingsnį, tarpinę būseną, perėjimo sąlygas ir kt.; • duomenų stulpelis, kuriame nurodomi procese dalyvaujantys duomenys, jų tipas ir šaltinis.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 20: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.6. MedVAIS veiklos procesų ir dalyvių veiksmų aprašas

20

• Procesų diagramose ir jų aprašymuose MedVAIS funkcionalumai numeruojami ir žymimi FC1, FC2, ..., FCn. Pagal šiuos išskirtus funkcionalumus sudaroma MedVAIS naudotojų veiksmų ir teisių matrica. • MedVAIS ir ESPBI IS integracijos mazgai numeruojami ir žymimi IM1, IM2, ..., IMn. Apraše pateikiamas MedVAIS ir ESPBI IS integracijos mazgų sąrašas. • PBD diagramose nefunkciniai reikalavimai aprašomi veiklos taisyklėmis ir žymimi VK1, VK2, ..., VKn.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 21: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.7. MedVAIS veiklos procesų ir dalyvių veiksmų aprašas

21

Nr. Aprašymas Duomenų tipas FC IM

E1 ESPBI-P2 vykstančio proceso pradžia. -

E2 KR gydytojas įkelia atlikto tyrimo rinkmenas į MedVAIS-RS.

Pastaba:

1. turi būti galimybė įkelti archyvuotas tyrimą sudarančias

rinkmenas;

2. turi būti galimybė pasirinkti iškart kelias įkeliamas tyrimą

sudarančias rinkmenas;

3. rekomenduojama didesnės nei 50 MB apimties turimo

duomenims perduoti naudoti FTP protokolą. Iki 50 MB tyrimo

duomenys galėtų būti perduodami HTTP protokolu, kas

vidutiniškai užtruktų 5 min.

Tyrimo

rinkmenos

FC1 IM1

E3 MedVAIS-RS gauna atlikto tyrimo rinkmenas (MedVAIS vykstančio

proceso pradžia).

Tyrimo

rinkmenos

IM1

3 lentelė. 5.1. panaudojimo atvejo aprašymas. Pavyzdys

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 22: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.8. MedVAIS veiklos procesų ir dalyvių veiksmų aprašas

22

Nr. Veiklos taisyklės

2.1.VK1 Turi būti galimybė tyrimo aprašymo formos pildymą nutraukti bet kuriuo

metu ir išsaugoti daliniai užpildytą formą.

2.1.VK2 Neužbaigti tyrimų aprašymai turi turėti atskirą požymį ir būti lengvai

pasiekiami ESPBI-P2 aplinkoje.

2.1.VK3 Kiekvienas tyrimas turi turėti atskirą tyrimo aprašymą, tyrimai gali būti

grupuojami.

4 lentelė. Su 5.1. panaudojimo atveju susijusios veiklos taisyklės. Pavyzdys

Nr. Integraciniai mazgai

IM1 Rinkmenos ESPBI-P2 aplinkoje įkėlimas ir perdavimas MedVAIS-RS.

IM2 ESPBI-P2 priemonėmis įkelto medicininio tyrimo rinkmenos UID nuskaitymas

ir nusiuntimas ESPBI-P2.

IM3 Pranešimas apie sėkmingą tyrimo registraciją EPSBI IS.

5 lentelė. Su 5.1. panaudojimo atveju susiję integraciniai mazgai. Pavyzdys

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 23: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.9. MedVAIS veiklos procesų ir dalyvių veiksmų aprašas

23

Nr. Funkcionalumai

FC1 Įkelti medicininių vaizdų rinkmenas per e.sveikatos portalą

FC2 Įkelti papildomas tyrimo aprašymo rinkmenas per e.sveikatos portalą

FC3 Rengti dalinį tyrimo aprašymą

FC4 Pasirašyti tyrimo aprašymo formą el. parašu

6 lentelė. Su 5.1. panaudojimo atveju susiję funkcionalumai. Pavyzdys

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 24: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.10. Pagrindiniai MedVAIS panaudojimo atvejai

Probleminės sritys: 1. Skirtinga medicininio vaizdo ir tyrimo aprašymo siuntimo trukmė; 2. Objektai generuojami skirtingose technologinėse terpėse; 3. Medicininis vaizdas ir jo aprašymas turi būti patikimai susieti.

24

Medicininis vaizdas Tyrimo aprašymas

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 25: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.11. Pagrindiniai MedVAIS panaudojimo atvejai

25

DICOM UID

Unikalus medicininio vaizdo identifikatorius (UID) įrašomas į tyrimo aprašymą

Nauda: Medicininis vaizdas ir tyrimo aprašymas gali būti perduodamas atskyrai – skirtingu laiku ir skirtinga technologine terpe.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 26: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.12. Pagrindiniai MedVAIS panaudojimo atvejai: SPĮ turinti HIS ir PACS sistemas

26

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 27: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.13. Pagrindiniai MedVAIS panaudojimo atvejai: SPĮ turinti tik PACS sistemą

27

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 28: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.14. Pagrindiniai MedVAIS panaudojimo atvejai: SPĮ neturinti HIS ir PACS sistemų

28

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 29: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

3.15. Pagrindiniai MedVAIS panaudojimo atvejai: medicininių vaizdų peržiūra

29

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 30: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

30 2013-11-05

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 31: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

4.1. MedVAIS saugos reikalavimai

31

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 32: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

4.2. MedVAIS duomenų saugos valdymo veiklos vykdymo poreikio analizės ataskaita

32

Ataskaitoje įvertinti MedVAIS saugos politiką reglamentuojantys dokumentai: • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 (Žin., 2011, Nr. 124-5916);

• Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-761 (Žin., 2012, Nr. 95-4882);

• Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-761 (Žin., 2012, Nr. 95-4882);

• Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-761 (Žin., 2012, Nr. 95-4882).

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 33: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

4.3. MedVAIS duomenų saugos valdymo veiklos vykdymo poreikio analizės ataskaita

33

Įvertinta atitiktis šiems teisės aktams ir standartams: • LR Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 patvirtintam Saugos dokumentų turinio gairių aprašui (Žin., 2013, Nr. 86-4310);

• LR Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 patvirtintam Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašui (Žin., 2013, Nr. 86-4310);

• LR vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 patvirtintiems Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimams (Žin., 2008, Nr. 127-4866);

• Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) patvirtintiems Bendriesiems reikalavimams organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

• LST ISO/IEC 27001:2006 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (tapatus ISO/IEC 27001:2005).

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 34: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

4.4. Pagrindinės MedVAIS saugos priemonės

34

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 35: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

4.5. Duomenų integralumą užtikrinančios priemonės

35

1. Duomenų ir dokumentų versijavimas ir visų versijų išsaugojimas. 2. Veiksmų žurnalizavimas ir veiksmų atsekamumo užtikrinimas. 3. Medicininių dokumentų tvirtinimas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 4. Medicininių vaizdų tvirtinimas skaitmeniniu sisteminiu parašu su laiko žyma. 5. DICOM Storage Commitment paslaugos naudojimas.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 36: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

4.6. Duomenų konfidencialumą užtikrinančios priemonės

36

1. Patikimas naudotojų identifikavimas. 2. Naudotojų teisių valdymas. 3. MedVAIS bus įdiegta VĮ Registrų Centro infrastruktūroje, kurioje naudojamos pažangios ugniasienės ir kitos informacijos saugumo valdymo priemonės. 4. Duomenų nuasmeninimas.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 37: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

4.7. Duomenų prieinamumą užtikrinančios priemonės

37

1. Kompiuterinių tinklų komponentų dubliavimas. 2. Tarnybinių stočių dubliavimas. 3. Duomenų centrų dubliavimas. 4. Ugniasienės ir kitos priemonės apsaugai nuo DOS ir DDOS atakų. 5. Veiklos tęstinumo planas.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 38: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.1. MedVAIS duomenys

38

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 39: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.2. Tarptautinių iniciatyvų analizė

39

IHE-Europe iniciatyva Tikslas Užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų, o taip pat ir Europos sąjungos šalių tarpusavio veiklos suderinamumą. Kas tai? Organizacija plėtoja SPĮ darbo eigos aprašymus, rengia integracijos profilius ir rekomendacijas konkrečiose sveikatos priežiūros srityse Rezultatai Aktyviai plėtojama ir jau paviešinta platus spektras integracijos profilių ir rekomendacijų Pritaikomumas Pritaikoma tiesiogiai

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 40: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.3. Tarptautinių iniciatyvų analizė

40

EN 13606 standarto ir EN13606 asociacijos iniciatyvos Tikslas Apibrėžti pacientų elektroninės sveikatos istorijos (ESI) duomenų tikslią ir stabilią informacijos architektūrą skirta dalies ar visos ESI perdavimui Kas tai? EN 13606 standartas yra padarytas remiantis prieš tai buvusių leidimų ir tuometinio OpenEHR informacijos modelio pagrindu. Rezultatai Standarto atnaujinimo procedūra dar nėra inicijuota ir jokios su nauju standarto atnaujinimu susijusios normatyvinės schemos nėra paviešintos. Pritaikomumas Sunkiai pritaikomas

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 41: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.3. Tarptautinių iniciatyvų analizė

41

EpSOS iniciatyva Tikslas Užtikrinti Europos šalių Sveikatos IS interoperabilumą Kas tai? epSOS yra viena iš didžiausių EK iniciatyvų eSveikatos srityje, siekianti sukurti tarptautiniais standartais paremtą dokumentaciją. Rezultatai epSOS realiu pilotinių projektų pagrindu EK iki 2015 metų turėtų parengti eSveikatos interoperabilumo gaires. Pritaikomumas Pritaikoma per IHE profilius

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 42: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.4. Tarptautinių iniciatyvų analizė

42

IHE Radiologijos technines gaires (angl. RAD Technical Framework) • Radiologijos planuotų veikų eiga (angl. Radiology Scheduled Workflow (SWF)) • Aprašų sudarymo eiga (angl. Reporting Workflow (RWF)) • Įrodymų dokumentai (angl. Evidence Documents (ED)) • Sveikatos priežiūros įstaigų su vaizdais susijusių dokumentų apsikeitimas (angl. Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging (XDS-I.b)) - papildyta 2012-07-24 • ..........................

Nagrinėjami gerosios praktikos IHE veiklos modeliai Modeliai tiesiogiai pritaikomi Medvais posistemei Apžvelgiamos konkrečių sistemų veikos Pateikiamos rekomendacijos Medvais posistemei

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 43: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.5. Tarptautinių iniciatyvų analizė

43

Pagrindiniai analizuojami dokumentai

• IHE Radiologijos techninės gairės • Kitos su Medvais sritimi susijusios rekomendacijos • IHE Kardiologijos techninės gairės • Europos Komisijos rememų iniciatyvų: epSOS ir EN 13606

aprašai

Pateikta IHE profilio medicininių vaizdų generavimo ir mainų veiklos modelis IHE RAD techninių gairių taikymas MedVAIS Geros praktikos analizės rekomendacijos Pateikta EN 13606 standarto atnaujinimo ir epSOS iniciatyvų

apžvalga.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 44: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.6. MedVAIS duomenys

44

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

1. MedVAIS duomenys ir dokumentai: • DICOM rinkmenos; • HL7 CDA medicinių vaizdų diagnostiniai aprašai.

2. Kokybiniai reikalavimai DICOM rinkmenas generuojantiems prietaisaims ir SPĮ IS.

3. MedVAIS klasifikatorių/atributų : • Pateikiamas galimų klasifikatorių/atributų sąrašas.

4. Dicom duomenų panaudojimas preliminarios Diagnostinio aprašo formos sudarymui.

5. Duomenų integralumą užtikrinančios priemonės: • DICOM storage commitment; • Pasirašymas el. parašu.

Page 45: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.7. MedVAIS duomenys: esama situacija

45

• Medicininio vaizdo aprašymo formos kol kas yra nustatytos ir patvirtintos tik SPĮ ribose;

• Skiriasi SPĮ turima įranga ir jos galimybės pateikiant medicininius duomenis;

• Didžioji dalis tyrimo aprašų įrašoma laisvu tekstu;

• SPĮ, neturinčiose HIS, tyrimo aprašai dar rašomi ranka.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 46: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.8. MedVAIS duomenys: analizė

46

Išanalizuotos daugiau nei 60 iš SPĮ gautų formų. Analizuota: • Dažniausiai pasitaikantys duomenų laukai; • Duomenų laukų struktūrizacijos lygis. Atrinktos duomenų grupės: • Paciento duomenys; • Gydytojo duomenys; • SPĮ duomenys; • Tyrimo duomenys:

• Tyrimo aprašas; • Išvados; • Diagnozė

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 47: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.9. Vieninga medicininio vaizdo aprašymo forma

47

Naudojami klasifikatoriai: • ACHI medicininių intervencijų sąrašas; • TLK-10-AM ligų sąrašas. Funkcionalumai: • Automatinis duomenų nuskaitymas iš tyrimo rinkmenų; • Tyrimo aprašo bylos prisegimas; • Dalinio aprašymo išsaugojimas; • Pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 48: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.10. MedVAIS duomenys: formos pildymas ESPBI IS Portale

48

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 49: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.11. MedVAIS duomenys: formos pildymas SPĮ HIS

49

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 50: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.12. MVDA formos E027-va projektas

50

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 51: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

5.13. MVDA formos E027-va projektas

51

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 52: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.1. Teisės aktų analizė

52

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 53: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.2. Teisės aktų analizė

53

• Ataskaitos paskirtis – pateikti su MedVAIS eksploatavimu susijusių teisės aktų ir rekomenduojamų jų pakeitimų sąrašą bei apibrėžti išvadas dėl poreikio parengti naujų ar esamų teisės aktų pakeitimų projektus. • Analizuojant MedVAIS eksploatavimui reikalingus teisinės aplinkos pokyčius, sudarytas aktualių teisės aktų sąrašas, detaliai išnagrinėtos jų nuostatos, identifikuotos keistinos vietos ir numatyti siūlomi jų pakeitimai.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 54: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.3. Teisės aktų analizė

54

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas ir nuoroda

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-455 "Dėl telekardiologijos

paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo

patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 58 -2807)

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V- V-944 "Dėl teleradiologijos

paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo

patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr.124-6240).

3. Lietuvos medicinos norma MN 84:2000 „Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

4. Radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-914 (Žin., 2007, Nr. 119-4867)

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 02 05 įsakymas Nr. 61 „Dėl asmens sveikatos priežiūros

specialybių ir subspecialybių sąrašo“(Žin., 1999, Nr. 15-404)

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos

priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra

reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 152-7759)

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-89 „Dėl Reikalavimų sveikatos

priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 16-774)

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 55: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.4. Teisės aktų analizė

55

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas ir nuoroda

8. Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelis, patvirtintas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-294 (Žin., 2011, Nr. 38-1834)

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-636 “Dėl siuntimų

ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei

procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo” (Žin., 2008, Nr. 76-3028)

10. Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnalas (forma Nr. 050/a); Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymas

(Žin., 1999, Nr. 11-239)

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro . gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 ,,Dėl Lietuvos higienos normos

HN 73: 2001 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388; 2011, Nr. 130-6193)

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1001 ,,Dėl privalomojo

radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 143-6726)

13. Radiacinės saugos centro direktoriaus . lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų

stebėsenų atlikimo taisyklių tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950; 2012, Nr. 26-1217)

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro . kovo 31 d. įsakymas Nr. V-922 ,,Dėl Lietuvos higienos normos

HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“

patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 137-6025)

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 56: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.5. Teisės aktų analizė

56

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas ir nuoroda

15 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro . rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 ,, Dėl atrankinės mamografinės

patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.117-4249)

16. Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239)

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės . gegužės 25 d. nutarimas Nr. 653 ,,Dėl veiklos su jonizuojančios spinduliuotės

šaltiniais licencijavimo nuostatų, patvirtinimo“ (Žin., 1999 m., Nr. 47-1485; 2004, Nr.30-991)

18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 662 ,,Dėl medicinos procedūrų,

kurių metu naudojama jonizuojanti spinduliuotė, aprašymų parengimo rekomendacijos, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.

5-197)

19. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 (Žin., 2011, Nr. 113-5318)

20. E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. V-151 (Žin., 2010, Nr. 23-1079)

21. Sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 (Žin., 2011, Nr.124-5916)

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 57: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.6. Teisės aktų analizė: išvados

57

1. Kadangi sveikatinimo paslaugų teikimas šiuo metu nėra standartizuotas, ESPBI IS turėtų būti lanksti ir gebėti prisitaikyti prie individualių gydytojų ar SPĮ poreikių, o ne siekti pritaikyti egzistuojančius procesus prie naujai sukurtų priemonių. 2. Pakeitimai ir naujos priemonės turi būti diegiamos laipsniškai, taikomas iš “apačios į viršų principas”.

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 58: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.7. Teisės aktų analizė: nauji ir keičiami teisės aktai

58

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 59: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.8. Teisės aktų analizė: nauji ir keičiami teisės aktai

59

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 60: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

6.9. Teisės aktų analizė: nauji ir keičiami teisės aktai

60

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Page 61: MedVAIS Veiklos modelio pristatymas - LRVsam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos... · 1.4. Veiklos modelio pristatymo tvarka 2013-11-20 7 1. Veiklos modelio srities pateiktys,

61

Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos

ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo paslaugos

2013-11-20

Ačiū už dėmesį.