of 46 /46
Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 1 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO TESTAVIMAS Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas paslaugų, kurios buvo naudojamos testuojant el. paslaugų vertinimo modelį, sąrašas. Lentelė 1. Testuotų paslaugų sąrašas Nr. Paslauga Institucija 1 2 3 1. Pajamų mokesčio deklaravimas VMI 2. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas VĮ Regitra 3. El. pristatymo paslauga Lietuvos paštas 4. Leidinių, publikacijų paieška viešosiose bibliotekose Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 5. Išankstinė registracija vizitui pas gydytoją Santariškių klinikos 6. Elektroninio socialinio draudimo pranešimo teikimas SODRA 7. Duomenų teikimas statistikos biurams Lietuvos statistikos departamentas 8. Darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimas Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 9. Žemės gelmių išteklių gavybos duomenų registravimo e. paslauga Aplinkos ministerija 10. Duomenų apie saugomas rūšis, jų augavietes, radavietes ir buveines teikimo interaktyviame žemėlapyje, panaudojant geoinformacinių sistemų technologijas, teikimas Aplinkos ministerija 11. Transporto priemonės registravimas VĮ Regitra 12. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimas SODRA 13. Motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimas ir mokėjimas SODRA 14. Priminimų siuntimas mokesčių administratoriaus iniciatyva VMI 15. Archyvinių dokumentų užsakymas ir išdavimas VMI 16. Verslo liudijimo išdavimas / pratęsimas VMI 17. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar sav. Biudžetais pažymos išdavimas VMI 18. Valstybei perduoto turto pardavimas aukciono būdu VMI

7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir...

Page 1: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

1 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO TESTAVIMAS

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas paslaugų, kurios buvo naudojamos testuojant el. paslaugų vertinimo

modelį, sąrašas.

Lentelė 1. Testuotų paslaugų sąrašas

Nr. Paslauga Institucija

1 2 3

1. Pajamų mokesčio deklaravimas VMI

2. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas VĮ Regitra

3. El. pristatymo paslauga Lietuvos paštas

4. Leidinių, publikacijų paieška viešosiose bibliotekose Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

5. Išankstinė registracija vizitui pas gydytoją Santariškių klinikos

6. Elektroninio socialinio draudimo pranešimo teikimas SODRA

7. Duomenų teikimas statistikos biurams Lietuvos statistikos departamentas

8. Darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimas

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

9. Žemės gelmių išteklių gavybos duomenų registravimo e. paslauga

Aplinkos ministerija

10. Duomenų apie saugomas rūšis, jų augavietes, radavietes ir buveines teikimo interaktyviame žemėlapyje, panaudojant geoinformacinių sistemų technologijas, teikimas

Aplinkos ministerija

11. Transporto priemonės registravimas VĮ Regitra

12. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimas SODRA

13. Motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimas ir mokėjimas

SODRA

14. Priminimų siuntimas mokesčių administratoriaus iniciatyva VMI

15. Archyvinių dokumentų užsakymas ir išdavimas VMI

16. Verslo liudijimo išdavimas / pratęsimas VMI

17. Atsiskaitymo su valstybės ir / ar sav. Biudžetais pažymos išdavimas

VMI

18. Valstybei perduoto turto pardavimas aukciono būdu VMI

Page 2: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

2 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Paslauga Institucija

1 2 3

19. Paklausimų iš mokesčių mokėtojo priėmimas ir atsakymų į juos teikimas

VMI

20. Nuotoliniai mokymai VMI

Svarbu! El. paslaugų vertinimo modelio testavimas buvo atliekamas pagal viešai prieinamą arba EY

ekspertų vertinimo metu turimą informaciją. Institucijos atliktas el. paslaugos įvertinimas gali skirtis nuo

šiame dokumente pateikiamo vertinimo. El. paslaugos tinkamumo naudotojui vertinimas buvo atliekamas

ekspertiniu būdu, atsižvelgiant į tai, kad testavimo metu nėra parengtas galutinis kontrolinių klausimų,

padedančių įsivertinti esamos ir (arba) numatomos kurti elektroninės paslaugos tipą ir nustatyti jai keliamus

reikalavimus, sąrašas.

Toliau pateikiami 20 – ies testuotų el. paslaugų testavimo rezultatai. Testavimo rezultatai pateikiami nurodant

el. paslaugos pavadinimą bei teikėją, el. paslaugos tipą, esamas vertinimo kriterijų reikšmes paslaugai,

siektinas vertinimo kriterijų reikšmes paslaugai.

Page 3: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

3 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Naudojami žymėjimai:

Esamas lygis

Siektino lygio intervalas

Lentelė 2. Vertinama paslauga – „Pajamų mokesčio deklaravimas“

1–os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Pajamų mokesčio deklaravimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Faktinių duomenų pateikimas institucijai

Page 4: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

4 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 5: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

5 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 3. Vertinama paslauga – „Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimas“

2-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas SODRA

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Faktinių duomenų pateikimas institucijai

Page 6: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

6 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 7: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

7 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 4. Vertinama paslauga – „Nuotoliniai mokymai“

3-ios VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Nuotoliniai mokymai

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Įgyta kompetencija / žinios

Page 8: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

8 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

A kodėl čia pilka? Pagalvojau kad negalima šito žymėti

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 9: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

9 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 5. Vertinama paslauga – „Žemės gelmių išteklių gavybos duomenų registravimo e. paslauga“

4-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Žemės gelmių išteklių gavybos duomenų registravimo e. paslauga

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas Aplinkos ministerija

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Faktinių duomenų pateikimas institucijai

Page 10: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

10 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 11: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

11 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 6. Vertinama paslauga – „El. pristatymo paslauga“

5-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas El. pristatymo paslauga

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas Lietuvos Paštas

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Faktinių duomenų pateikimas institucijai

Page 12: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

12 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 13: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

13 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 7. Vertinama paslauga – „Duomenų apie saugomas rūšis, jų augavietes, radavietes ir buveines teikimo interaktyviame žemėlapyje, panaudojant geoinformacinių

sistemų technologijas, teikimas“

6-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas

Duomenų apie saugomas rūšis, jų augavietes, radavietes ir buveines teikimo interaktyviame žemėlapyje, panaudojant geoinformacinių sistemų technologijas, teikimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas LR Aplinkos ministerija

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Faktinių duomenų pateikimas institucijai

Page 14: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

14 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus

Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 15: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

15 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 8. Vertinama paslauga – „Vairuotojo pažymėjimo išdavimas“

7-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Vairuotojo pažymėjimo išdavimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VĮ Regitra

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Teisė (registravimas registruose, licencijos ir leidimai)

Page 16: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

16 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 17: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

17 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 9. Vertinama paslauga – „Leidinių, publikacijų paieška viešosiose bibliotekose“

8-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Leidinių, publikacijų paieška viešosiose bibliotekose

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Savarankiškai gauta informacija

Page 18: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

18 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 19: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

19 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 10. Vertinama paslauga – „Išankstinė registracija vuzitui pas gydytoją“

9-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Išankstinė registracija vuzitui pas gydytoją

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas Vilniaus Šeškinės poliklinika

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Registracija kitai paslaugai gauti

Page 20: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

20 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 21: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

21 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 11. Vertinama paslauga – „Elektroninio socialinio draudimo pranešimo teikimas“

10-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Elektroninio socialinio draudimo pranešimo teikimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas SODRA

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Faktinių duomenų pateikimas institucijai

Page 22: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

22 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas

Page 23: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

23 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 24: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

24 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 12. Vertinama paslauga – „Duomenų teikimas statistikos biurams“

11-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Duomenų teikimas statistikos biurams

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas Lietuvos statistikos departamentas

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą

Faktinių duomenų pateikimas institucijai

Page 25: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

25 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip

Page 26: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

26 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Lentelė 13. Vertinama paslauga – „Darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminavimas ir pažymėjimų

išdavimas“

12-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas Valstybinė geležinkelio inspekcija

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Teisė (registravimas registruose, licencijos ir leidimai)

Page 27: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

27 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip

Page 28: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

28 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Lentelė 14. Vertinama paslauga – „Transporto priemonės registravimas“

13-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Transporto priemonės registravimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VĮ Registra

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Teisė (registravimas registruose, licencijos ir leidimai)

Page 29: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

29 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip

Page 30: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

30 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Lentelė 15. Vertinama paslauga – „Motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimas ir mokėjimas“

14-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimas ir mokėjimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas SODRA

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Įvykdytos finansinės prievolės / gautos finansinės išmokos

Page 31: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

31 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip

Page 32: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

32 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Lentelė 16. Vertinama paslauga – „Priminimų siuntimas mokesčių administratoriaus iniciatyva“

15-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Priminimų siuntimas mokesčių administratoriaus iniciatyva

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Institucijos atsiųstas pranešimas, priminimas ar kita informacija

Page 33: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

33 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip

Page 34: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

34 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Lentelė 17. Vertinama paslauga – „Archyvinių dokumentų užsakymas ir išdavimas“

16-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Archyvinių dokumentų užsakymas ir išdavimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Išrašas / pažyma / kiti dokumentai, patvirtinantys originalius duomenis, dokumentus, įrašus

Page 35: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

35 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el.

Page 36: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

36 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Lentelė 18. „Verslo liudijimo išdavimas / pratęsimas“

17-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Verslo liudijimo išdavimas / pratęsimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Teisė (registravimas registruose, licencijos ir leidimai)

Page 37: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

37 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo

kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 38: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

38 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 19. Vertinama paslauga – „Atsiskaitymo su valstybės ir / ar sav. Biudžetais pažymos išdavimas“

18-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Atsiskaitymo su valstybės ir / ar sav. Biudžetais pažymos išdavimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Išrašas / pažyma / kiti dokumentai, patvirtinantys originalius duomenis, dokumentus, įrašus

Page 39: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

39 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus

Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas

Page 40: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

40 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

el. erdvę branda

juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 41: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

41 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 20. Vertinama paslauga - „Valstybei perduoto turto pardavimas aukciono būdu“

19-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Valstybei perduoto turto pardavimas aukciono būdu

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Gautas kilnojamas arba nekilnojamas daiktas / turtas

Page 42: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

42 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo

kriterijus Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo kontaktų su institucija skaičius

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

Page 43: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

43 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas

Page 44: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

44 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Lentelė 21. Vertinama paslauga - „Paklausimų iš mokesčių mokėtojo priėmimas ir atsakymų į juos teikimas“

20-os VERTINAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS REKVIZITAI

1. Paslaugos pavadinimas Paklausimų iš mokesčių mokėtojo priėmimas ir atsakymų į juos teikimas

2. Teikiančios(ių) institucijos(ų) pavadinimas VMI

DUOMENYS APIE ELEKTRONINĘ PASLAUGĄ

1. Pasirinkite el. paslaugos rezultato tipą Atsakymas į individualų klausimą

Page 45: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

45 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Nr. Vertinimo kriterijus

Reikšmės

1 Automatinis paslaugos proceso vykdymas

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms paslaugoms]

Nė viena paslaugos proceso dalis nevykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Mažiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu

Daugiau nei pusė paslaugos proceso dalių vykdoma automatiniu / elektroniniu būdu (tačiau ne visos)

Visos paslaugos proceso dalys vykdomos automatiniu / elektroniniu būdu

2 Automatinis paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas

Nėra reikalingi dokumentai ir duomenys iš registrų, IS, institucijų

Reikalingi dokumentai ir duomenys nėra gaunami automatiniu būdu

Mažiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu

Daugiau nei pusė reikalingų dokumentų ir duomenų gaunama automatiniu būdu (tačiau ne visi)

Visi reikalingi dokumentai ir duomenys gaunami automatiniu būdu

3 El. paslaugos įtraukimas į sudėtinę el. paslaugą

El. paslauga negali būti įtraukta į sudėtinę el. paslaugą

Teikiama kaip atskira el. paslauga

Teikiama kaip atskira el. paslauga ir el. paslaugoje pateikiamos nuorodos į susijusias paslaugas

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, tačiau sudėtinė el. paslauga neapima visų galimų paslaugų, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

Teikiama kaip sudėtinės el. paslaugos dalis, sudėtinė el. paslauga apima visas galimas paslaugas, kurios patenka į "gyvenimo atvejį"

4 El. paslaugos tinkamumas naudotojui

Tinkamumo naudotojui reikalavimai paslaugai netaikomi

Neįgyvendinti tinkamumo naudotojui reikalavimai

Mažiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti

Daugiau nei pusė tinkamumo naudotojui reikalavimų yra įgyvendinti (tačiau ne visi)

Visi tinkamumo naudotojui reikalavimai yra įgyvendinti

5 El. paslaugos gavėjo

[Pastaba: vertinimo kriterijus yra aktualus visoms el. paslaugoms].

Daugiau negu du Du Vienas Kontaktas su institucija nereikalingas

Page 46: 7 PRIEDAS. EL. PASLAUGŲ VERTINIMO MODELIO ......Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos 2 lapas iš 46 Elektroninių paslaugų apibrėžimo,

Informacinės visuomenės plėtros

komitetui prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugos

46 lapas iš 46

Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

kontaktų su institucija skaičius

6 Bendro naudojimo IT sprendimų (angl., Key Enablers) naudojimas

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra reikalingi teikiant el. paslaugą

Bendro naudojimo IT sprendimai nėra naudojami, nors yra reikalingi

Naudojama dalis reikalingų bendro naudojimo IT sprendimų

Naudojami visi reikalingi bendro naudojimo IT sprendimai

7 Paslaugos rezultato perkėlimo į el. erdvę branda

Paslaugos rezultatas negali būti elektroninis

Rezultatas pateikiamas ne elektroniniu būdu (pvz., popierinis dokumentas)

Rezultatas pateikiamas elektroniniu būdu (pvz., el. dokumentas)

Rezultatas prieinamas suinteresuotoms šalims registruose ar kituose el. šaltiniuose kaip įregistruotas juridinis faktas, duomenys, įrašas