Click here to load reader

Referentni priručnik za investitore

 • View
  239

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Referentni priručnik za investitore

 • GRAEVINSKI PROPISI U BOSNI I HERCEGOVINI

  Stavovi autora izraeni u ovoj publikaciji ne odraavaju nuno stavove Agencije za meunarodni razvoj Sjedinjenih Drava niti Vlade Sjedinjenih Drava.

  Istraiva: Edisa Petek, advokat Dizajn izvjetaja: Zoltan Mili MPA, USAID SPIRA/ Chemonics International Inc.

 • 3 REFERENTNI PRIRUNIK ZA INVESTITORE

  GRAEVINSKI PROPISI U BOSNI I HERCEGOVINI

  Sadraj

  UVOD .....................................................................................................................................................................................6

  ADMINISTRATIVNO UREENJE DRAVE I UTJECAJ NA PITANJA VEZANA ZA GRADNJU ................................................7

  OSNOVNI PROCES ................................................................................................................................................................9

  ZA KOJE OBJEKTE VAM TREBAJU OVE DOZVOLE? .......................................................................................................... 10

  PLANSKI DOKUMENTI (DOKUMENTI KOJIMA SE REGULIE KORITENJE ZEMLJITA) .................................................. 10

  KOJI SU TO DOKUMENTI? .............................................................................................................................................. 11

  PRAVO GRAENJA.............................................................................................................................................................. 13

  PROCESI U FEDERACIJI BiH ............................................................................................................................ 14

  DOBIVANJE DOZVOLA U FBIH ............................................................................................................................................ 15

  POSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIKE SAGLASNOSTIPOSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIKE SAGLASNOSTIPOSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIKE SAGLASNOSTIPOSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIKE SAGLASNOSTI ................................................................................................ 15

  UVOD .............................................................................................................................................................................. 15

  OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV PODNOSI OPINSKOJ SLUBI NADLENOJ ZA URBANIZAM ................................... 16

  KAKO DOBITI URBANISTIKU SAGLASNOST OD OPINE? .......................................................................................... 16

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE OPINI ....................................................................................................................... 17

  ALBA NA RJEENJE ..................................................................................................................................................... 17

  KOGA U OPINI TREBATE KONTAKTIRATI AKO IMATE NEKIH PITANJA? .................................................................... 18

  KAKO DOBITI URBANISTIKU SAGLASNOST OD KANTONALNOG MINISTARSTVA? .................................................. 18

  OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV UPUUJE KANTONALNIM MINISTARSTVIMA PROSTORNOG UREENJA ............... 18

  PROCEDURA DOBIVANJA URBANISTIKE SAGLASNOSTI NA KANTONALNOM NIVOU .............................................. 19

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE KANTONALNOM MINISTARSTVU .............................................................................. 19

  ZA KOJE VRSTE OBJEKATA SVOJ ZAHTJEV TREBATE UPUTITI KANTONU I U KOJEM KANTONU?........................... 20

  TO E KANTONALNO MINISTARSTVO UINITI? ......................................................................................................... 23

  SADRAJ IZDANE SAGLASNOSTI .................................................................................................................................. 24

  ROK VAENJA URBANISTIKE SAGLASNOSTI ............................................................................................................. 25

  KOGA KONTAKTIRATI U KANTONU AKO IMATE NEKIH PITANJA ................................................................................. 25

  KAKO DOBITI URBANISTIKU SAGLASNOST OD FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREENJA? ........ 26

  OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV PODNOSI MINISTARSTVU PROSTORNOG UREENJA FBiH .................................... 26

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ................................................................................................................................... 27

  TO E MINISTARSTVO URADITI? ................................................................................................................................ 28

  SADRAJ URBANISTIKE SAGLASNOSTI ..................................................................................................................... 28

  VAENJE SAGLASNOSTI ................................................................................................................................................ 29

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU. ............................................................................................................................ 29

  KOGA KONTAKTIRATI U MINISTARSTVU UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA? ................................................................ 29

  POSTUPAK DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLEPOSTUPAK DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLEPOSTUPAK DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLEPOSTUPAK DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLE ........................................................................................................ 30

  UVOD .............................................................................................................................................................................. 30

  PROCEDURA DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLE NA KANTONALNOM NIVOU ...................................................... 30

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ................................................................................................................................... 30

  TO E KANTON URADITI? ............................................................................................................................................ 31

 • REFERENTNI PRIRUNIK ZA INVESTITORE 4

  GRAEVINSKI PROPISI U BOSNI I HERCEGOVINI

  VAENJE DOZVOLE ....................................................................................................................................................... 32

  ALBA NA ODLUKU ........................................................................................................................................................ 32

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU ............................................................................................................................. 32

  KOGA KONTAKTIRATI U KANTONU ODNOSNO OPINI UKOLIKO IMATE NEKIH PITANJA? ........................................ 32

  PROCEDURA DOBIVANJA GRAEVINSKE DOZVOLE NA NIVOU FBiH ......................................................................... 33

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ................................................................................................................................... 33

  TO E MINISTARSTVO FBiH URADITI? ........................................................................................................................ 34

  VAENJE DOZVOLE ....................................................................................................................................................... 34

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU ............................................................................................................................. 34

  KOGA KONTAKTIRATI U MINISTARSTVU UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA? ................................................................ 34

  POSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLEPOSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLEPOSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLEPOSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLE .......................................................................................... 35

  POSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLE NA KANTONALNOM NIVOU ............................................................. 35

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ................................................................................................................................... 35

  TO E KANTONALNO MINISTARSTVO UINITI? ......................................................................................................... 35

  VAENJE DOZVOLE ....................................................................................................................................................... 36

  ALBA NA ODLUKU ........................................................................................................................................................ 36

  NAKON TO DOBIJETE DOZVOLU ............................................................................................................................. 36

  POSTUPAK DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLE NA NIVOU FBiH ................................................................................ 37

  DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE ................................................................................................................................... 37

  TO E URADITI MINISTARSTVO FBiH? ........................................................................................................................ 37

  VAENJE DOZVOLE ...............................................................................................................................................

Search related