Profil Grada Bihaca Za Investitore

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Profil Grada Bihaca Za Investitore

 • 7/24/2019 Profil Grada Bihaca Za Investitore

  1/12

  Profil grada Bihaa za investitore

  2015

 • 7/24/2019 Profil Grada Bihaca Za Investitore

  2/12

  P R O F I L Z A I N V E S T I T O R E

  S A D R A J

  1. Biha Zapadna Kapija Bosne i Hercegovine na jugoistonoj granici EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  2. Mladi obrazovani ljudi kao nae najvee bogatstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  3. Osnovne karakteristike privrednih aktivnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Poljoprivreda i procesna industrija hrane razvija se na sigurnoj resursnoj bazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  umarstvo i obrada drveta-potencijal za finalnu i brendiranu proizvodnju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Prirodne ljepote i turizam-kompleksni turistiki megaprojekti kao budunost razvoja . . . . . . . . . . . . . . . 8

  4. Makrokonkurentnost (drava, federacija, kanton i opina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Porezi-stimulirajue stope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Zakoni o stranim investicijama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Podsticaji-sistem podrke razvoju pojedinih sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  5. Lokacijski paketi-Biha, od poduzetnitva i industrije do poljoprivrede i turizma. . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  Poslovna zona Kamenica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  Poslovna zona Ripa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  Kompleksni turistiki proizvodi: Grad Biha, rijeka Una i Nacionalni park Una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  6. Sistem za podrku investitorima u Bihau olakava investitorima proces prikupljanja iobrade informacija i proces investiranja-Gradska administracija prati zahtjeve svakoginvestitora individualno i koordinaciju olakava i ubrzava cjelokupni proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  7. Zato investirati u Biha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  Relativno niski trokovi vezani za pokretanje preduzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  Prihvatljivi trokovi vezani za pripremu izgradnje industrijskih i proizvodnih kapaciteta . . . . . . . . . . . . . .14

  Radna snaga obrazovana i obuena a cijene radne snage meu najniim u regiji . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  Niski porezi i znaajni podsticaji sa svih nivoa vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Trokovna strana Vaeg poslovanja nee biti preoptereena visokim

  cijenama repromaterijala, energenata i komunalnih usluga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

  Cijene poslovnih usluga meu najpovojnijim u regiji i BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

  Biha ve stie povjerenje znaajnih investitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  8. Kako nas kontaktirati u Bihau? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

 • 7/24/2019 Profil Grada Bihaca Za Investitore

  3/12

  2 3

  P R O F I L Z A I N V E S T I T O R E P R O F I L Z A I N V E S T I T O R E

  1. BIHA - ZAPADNA KAPIJA BOSNE IHERCEGOVINE NA JUGOISTONOJ GRANICI EU

  Biha je grad koji je smjeten na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hecegovine, te je jedan od teritorijalno veihi mnogoljudnijih gradova u tom dijelu BiH. Biha je takoer administrativno sjedite Unsko Sanskog Kantona ukojem ivi oko 300.000 stanovnika, dok na teritoriji grada Bihaa ivi 61.186 stanovnika.

  Specifinost pozicije ovog grada ogleda se u tome to on granii sa Republikom Hrvatskom, te se moe reida je grad na jugoistonoj granici EU.

  Iako je Biha relativno daleko od glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva (310 km), ipak je mreom

  magistralnih puteva i autoputeva dobro povezan sa centralnom Bosnom ali i sa svojim okruenjem. Od veihurbanih centara u relativnoj blizini nalazi se Banjaluka (149 km), Prijedor (102 km), Karlovac (RH, 100 km) i glavnigrad Republike Hrvatske, Zagreb (154 km).

  Biha se ukratko moe opisati kao zapadna kapija Bosne i Hercegovine na jugiostonoj g ranici EU. Do granicesa Slovenijom je 112 km, sa Austrijom 270 km, a sa Maarskom 242 km, uglavnom modernih autocesta ili brzihmagistralnih puteva. Biha je takoer povezan i eljeznikim saobraajem, kako sa ostatkom BiH i sjevernomHrvatskom tako i sa centralnom Dalmacijom i lukama na Jadranskom moru. Ukoliko koristite avio saobraaj zadolazak u Biha, najblie zrane luke sa ustaljenim meunarodnim saobraajem su u Zagrebu (2 sata vonje),Splitu (2 sata vonje) i Sarajevu (4 sata vonje). Na teritoriji grada Bihaa se nalazi i sportski aerodrom koji bi uzizvjesna ulaganja mogao postati komercijalni aerodrom.

  Relativna blizina Jadranskog mora omoguava neometan i brz pristup lukama u Republici Hrvatskoj. Velikeluke Split, Rijeka, ibenik su dva do tri sata vonje udaljene od Bihaa i povezane sa Bihaem mreom brzihmagistralnih puteva i autocesta, te eljeznicom.

  2. MLADI OBRAZOVANI LJUDIKAO NAE NAJVEE BOGATSTVO

  Grad Biha sa svojih 61.186 stanovnika, te kao administrativnicentar Unsko Sanskog kantona na ijoj teritoriji ivi oko 300.000stanovnika, relativnom blizinom velikih urbanih centara kao tosu Banjaluka sa oko 200.000 stanovnika, Prijedor sa oko 97.000stanovnika, Zagreb (Republika Hrvatska, sa oko 1.000.000stanovnika) i Karlovac (Republika Hrvatska, sa oko 60.000stanovnika), predstavlja teritoriju koja zajameno ima pristup

  visokoobrazovanoj radnoj snazi i kvalificiranim radnicima. SamBiha je jedan od razvijenih univerzitetksih centara u BiH.

  Studentima se prua mogunost redovnog i vanrednog studijai to na slijedeim fakultetima:Tehniki ( elektrotehniki, graevinski,drvnoindustrijski, mainski i tekstilni odsjek), Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Biotehniki (poljoprivredni,prehrambeni i umarski odsjek), Pedagoki (odsjek engleskog i njemakog jezika i knjievnosti,matematika i fizika,predkolski odgoj, razredna nastava i odsjek tjelesnog odgoja), Visoka zdravstvena kola (sanitarno inenjerstvo iodsjek sestrinstva) i Islamski pedagoki fakultet odsjek islamske vjeronauke i odsjek socijalne pedagogije i duhovneskrbi). Trenutan broj upisanih studenata je oko 4.000.

  U sklopu srednjeg obrazovanja realiziraju se programi u trajanju 3 ili 4 godine u slijedeim zanjimanjima:ope gimnazijsko obrazovanje, tehnike i srednje kole, medicinsko obrazovanjei umjetniko obrazovanje. Znaajnoje istaknuti da se zahvaljujui Zakonu o obrazovanju odraslih Unsko-sanskog kantona realiziraju programidokvalifikacije i prekvalifikacije ime se kandidatima omoguava vea konkurentnost na tritu. Trenutno u srednjekole upisano je 3600 uenika.

  Starosna struktura stanovnitva grada Bihaa je izrazito povoljna. Za razliku od starosne strukturestanovnitva u EU i susjednih zemalja, stanovnitvo na teritoriji Bihaa nema tendenciju starenja, a broj mlaihod 14 godina je 18,2%, dok je broj starijih od 65 godina svega oko 12,1%. Biha u budunosti zasigurno nee imatiproblema sa nedostatkom radne snage izazvanim starenjem populacije.

  Prikaz 1.Geostrateki poloaj Unsko-sanskog kantona

  Prikaz 2. Univerzitet u Bihau

  GEOGRAPHICPOSITION

  Bosnia & Hercegovina in Europe Una-Sana Canton in Bosnia & Herzegovina

 • 7/24/2019 Profil Grada Bihaca Za Investitore

  4/12

  4 5

  P R O F I L Z A I N V E S T I T O R E P R O F I L Z A I N V E S T I T O R E

  0 - 14 godina 15 - 65 godina Preko 65 godina

  Biha 18,2 % 69,7% 12,1%

  Prosjek Republika Hrvatska 15,0% 67,0% 18,0%

  Prosjek BiH 17,5% 67,4% 15,1%

  Prosjek Republika Srbija 14,3% 67,9% 17,8%

  Prosjek EU 15 15,4% 66,7% 17,9%

  Prosjek EU 28 15,6% 66,6% 17,8%

  Prikaz 3. Starosna struktura stanovnitva

  Na evidenciji JU Slube za zapoljavanje USK krajem maja 2015. godine prijavljeno je 10.142 nezaposlenihlica na podruju grada Biha, od ega najvei procenat otpada na nekvalifikovanu radnu snagu (oko 28,9%),kvalifikovane radnike (28,1%), radnike sa srednjom strunom spremom (26,3%), dok na radnike sa visokom i viomstrunom spremom otpada (11,3%) uglavnom ekonomisti, pravnici, dipl.ing. poljoprivrede, dipl ing. prehrambenetehnologije i profesori raznih smjerova.

  Na podruju grada Bihaa u februaru 2015 godine bilo je zaposleno oko 11.541 osoba, a prosjena netoplaa iznosila je oko 460 EUR, dok je prosjena bruto plaa oko 706 EUR. Iako neto iznad prosjeka u Bosni iHercegovini, i neto i bruto plae u Bihau su jo uvijek mnogo manje nego u poreenju sa susjednom Hrvatskom iprosjekom EU. Biha uistinu ima dobro obrazovanu, kvalificiranu i jeftinu radnu snagu.

  Teritorija Neto Plate (EUR)

  Bruto Plate (EUR)(sa uplaenim doprinosima,

  penzionim i zdravstvenimosiguranjem)

  Biha 460 706

  Prosjek republika Hrvatska 716 1030

  Prosjek BiH 419 650

  Prosjek Republika Srbija 355 489

  Prikaz 4. Neto i bruto plate februar 2015.

  3. OSNOVNE KARAKTERISTIKEPRIVREDNIH AKTIVNOSTI

  3.1. POLJOPRIVREDA I PROCESNA INDUSTRIJA HRANE RAZVIJA SE NA SIGURNOJ RESURSNOJ BAZI

  Grad Biha raspolae sa 27.243ha poljoprivrednog zemljita(njive 12.286 ha, vonjaci 48

Search related