18
Prezentacija priređena za potencijalne Investitore Oktobar 2009 godine

Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore

Oktobar 2009 godine

Page 2: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

OSNOVNE INFORMACIJA O TUZLI

� Općina Tuzla ima oko 170.000, a grad oko 115.000 stanovnika,

� Administrativni, privredni, kulturni, sportski i obrazovni centar TK,

� Jedinstvo 3T – Tolerancija, Talenat, � Jedinstvo 3T – Tolerancija, Talenat, Tehnologija,

� Multikulturalna sredina u kojoj žive 22 različite nacije,

� Jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja (preko 7000 godina),

� Dugoročna strategija razvoja općine Tuzla do 2015. godine,

� Prestruktuiranje industrije u zalasku na nove tehnologije i biznise.

Page 3: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

OSNOVNE INFORMACIJA O TUZLI (2)

� Strateške smjernice razvoja i promocije turizma u općini Tuzla do 2015. godine,

� Jedinstvena turistička atrakcija u jugoistočnoj Evropi (Slana jezera, Slani slapovi, arheološki park-Neolitsko sojeničko naselje i dr.),slapovi, arheološki park-Neolitsko sojeničko naselje i dr.),

� Primjena principa participacije kod planiranja kapitalnih investicija i zajedničko odlučivanje o prioritetnim projektima razvoja,

� Snažan razvoj sa akcentom na nove biznise, turizam, trgovinu, razvoj poduzetništva i ekološke tehnologije,

� Tuzla je grad koji pruža idealne uslove za život građana i za potencijalne investitore

Page 4: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

RELIZOVANI PROJEKTI

1. Turistički kompleks Pannonica (Slana jezera, Slani slapovi i Arheološki park),

2. Izgrađeno 7 novih trgova (Trg Slobode najveći trg u BiH),3. Fabrika pitke vode Cerik, kojom su ukinute dugogodišnje redukcije vode,4. Razvoj poduzetništva (BIT centar, Inkubator Lipnica, Kreativna industrija

itd),itd),5. Prvi bežični internet (besplatno korištenje),6. Godišnje se gradi između 80-100 hiljada m2 stanova, poslovnih prostora

i privrednih objekata,7. Zaštita i promocija kulturno-historijskog naslijeđa. Proglašen prvi

nacionalni spomenik u BiH u kategoriji „Industrijsko naslijeđe –proizvodnja soli u Tuzli“ (2007 god.),

8. Otklonjen uzrok slijeganja terena u Tuzli i to nakon više od jednog stoljeća,

9. U zadnjih 6 godina toplificirano je novih 4.000 stanova i kuća (trenutno je toplificirano u gradu Tuzli oko 20.000 stanova i kuća),

Page 5: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

RELIZOVANI PROJEKTI (2)

10. Lokalni ekonomski razvoj je u fokusu razvoja Općine. U 2006. god. od strane Vijeća Evrope, Velike Britanije i Švicarske, dobili smo međunarodno priznanje “BEACON status”,

11. Svake godine se realizira na stotine projekata u komunalnoj infrastrukturi (putevi, mostovi, parkovi, voda, grijanje itd),

12. Manifestacije : Međunarodni književni susreti “Cum Grano Salis”, Ljeto 12. Manifestacije : Međunarodni književni susreti “Cum Grano Salis”, Ljeto u Tuzli, Međunarodno bijenale portreta “Interbifep”, Međunarodno bijenale minijature, Tuzlanski pozorišni dani, Međunarodni festival savremene umjetnosti mladih “Kaleidoskop”, “Unity” festival hip hop kulture mladih i dr.

�Svi strateški ciljevi zacrtani u Strategiji razvoja do 2015, realizovani su sa 90%,

�GAP istraživanje : 86% građana zadovoljno je pružanjem općinskih usluga, 78% građana iskazalo je pozitivne stavove prema općinskim strukturama, ukupna kapacitiranost Tuzle u pružanju općinskih usluga je 87 od mogućih 100 poena.

Page 6: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

EKONOMSKI POKAZATELJI

346,74

259,92

VI) INDEX RASTA BUDŽETA ZA PERIOD 2001-2008

� Porast budžeta za 3,5 puta veći u odnosu na 2001 god. (347%).

2008

66.3

74.7

05

2007

49.7

55.5

65

200644

.315

.826

231,51

2005

32.4

41.0

78

169,47

2004

29.9

65.8

93156,54

2003

26.1

79.9

29

136,76

2002

23.5

78.1

51

123,17

2001

19.1

42.3

02

100,00

Page 7: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

EKONOMSKI POKAZATELJI (2)

� GDP p.c. U Tuzli je veći za cca 80% u odnosu na TK, a u odnosu na F BiH za cca 33%.

INDEX EKONOMSKOG RASTA (GDP p.c.)

4179

5644

7488

TK

F BiH

TUZLA

cca 33%.

64,1%

35,9%

48,1%

51,9%

54,5%

45,5%

0%20%40%60%80%

100%N

ezap

osle

ni

TUZLA TK F BiH

Zap

osle

ni

II) GRAFIČKI PRIKAZ % ZAPOSLENOSTI

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

� Stopa zaposlenosti u Tuzli iznosi cca 64%, s tim što je ovaj procenat veći za oko 20% ako se doda zaposlenost u sivoj ekonomiji. Zaposlenost je veća u odnosu na TK za 33%, a u odnosu na F BiH za cca 18%.

Page 8: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

TURISTIČKE ATRAKCIJE

1. Slano jezero I i II površine oko 17.000 m2 sa šljunkovitim plažama i uređenim prostorom površine 60.000 m2. Salinitet vode odgovara morskoj vodi i iznosi 30-40 gr./litri. Slana voda ima izuzetna terapijska svojstva. U 4 godine kompleks je posjetilo oko 2 miliona turista.turista.

2. Slani slapovi visine 18 metara, sa dva bazena za kupanje površine 320 m2, i površinama za sunčanje od oko 300 m2, izuzetno ljekovita, pogodni za sunčanje i inhalacije slanim parama.

3. Arheološki park – neolitsko sojeničko naselje, predstavlja rekonstrukciju načina života kakav je egzistirao na ovom području prije više od 7000 godina, iz perioda neolita, i čije je vrijeme nastanka potvrđeno od Arheološkog instituta u Beču.

Page 9: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

NOVE TEHNOLOGIJE I KREATIVNA INDUSTRIJA

� Uz pomoć Kraljevine Norveške, razvili smo 2 inkubatora za IKT tehnologije za visokoobrazovane kadrove. Trenuto u 21 firmi ima oko 110 mladih poduzetnika koji rade sa SAD, Japanom, Engleskom i dr. Do sada je kroz inkubator prošlo oko 300 poduzetnika, a obuku za IKT je završilo preko 1.200 mladih ljudiza IKT je završilo preko 1.200 mladih ljudi

� Prije 2 godine počeli smo sa razvojem kreativne industrije, sa ciljem da pružimo šansu mladim umjetnicima da svoj talent, znanje i vještine tržišno valorizuju i kreiraju nova radna mjesta.

� Uspostavili smo najveći Inkubator u BiH za mala i srednja poduzeća prije 5 godina, na prostoru od 12.000 m2 zatvorenog prostora i oko 150.000 m2 zemljišta. Trenuto u 30 firmi radi oko 260 uposlenih, koji realizuju svoje projekte i organizuju proizvodnju.

Page 10: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

GRAD TRGOVA, PARKOVA I FONTANA

Page 11: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

GRAD SLANIH JEZERA I SLAPOVA (Jedini u Evropi)

Page 12: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

NAGRADE I PRIZNANJA

1)1) 2005. godine, nagrada «Kraljica Katarina» za Slano jezero, 2005. godine, nagrada «Kraljica Katarina» za Slano jezero, 2)2) 2006. godine, BEACON status, međunarodna nagrada za najbolje 2006. godine, BEACON status, međunarodna nagrada za najbolje

rezultate u BiH u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja,rezultate u BiH u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja,3)3) 2006. godine, Međunarodna nagrada od Asocijacije multietničkih 2006. godine, Međunarodna nagrada od Asocijacije multietničkih

gradova Jugoistočne Evrope za suživot i etničku toleranciju,gradova Jugoistočne Evrope za suživot i etničku toleranciju,4)4) 2006. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma 2006. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma

u BiH,u BiH,u BiH,u BiH,5)5) 2006. godine, Zlatna ugostiteljska kruna za 2006. godinu za 2006. godine, Zlatna ugostiteljska kruna za 2006. godinu za

projekat «Sojeničko naselje na Panonskom jezeru», projekat «Sojeničko naselje na Panonskom jezeru», 6)6) 2007. godine, Specijalno priznanje najmenadžer Jugoistočne i 2007. godine, Specijalno priznanje najmenadžer Jugoistočne i

srednje Evrope za Načelnika J. Imamovića, kao najviše priznanje srednje Evrope za Načelnika J. Imamovića, kao najviše priznanje za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada,

7)7) 2007. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma 2007. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma u BiH, u BiH,

8)8) 2007. godine, Nagrada međunarodnog centra za mir «Sloboda», 2007. godine, Nagrada međunarodnog centra za mir «Sloboda», priznanje za doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i priznanje za doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i slobode u Bosni i Heregovini, Evropi i svijetu (nagrada je slobode u Bosni i Heregovini, Evropi i svijetu (nagrada je dodijeljena za razvoj kulture i kreativne industrije),dodijeljena za razvoj kulture i kreativne industrije),

9)9) Zlatna turistička ruža za turističku ličnost 2008. godine Zlatna turistička ruža za turističku ličnost 2008. godine dodijeljena načelniku Općine Tuzla, Jasminu Imamoviću dodijeljena načelniku Općine Tuzla, Jasminu Imamoviću

10)10) Niz drugih priznanja i nagrada.Niz drugih priznanja i nagrada.

Page 13: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

PROJEKTI PLANIRANI ZA REALIZACIJU

1. Gradski stadion “Tušanj”, sa 20.000 natkrivenih sjedišta. Realizacija I faze započeta je u ovoj godini.

2. 2. Na prostoru oko novizgrađenog Trga slobode, planira se izgradnja Tehnološkog parka,

3. Na prostoru stare gradske kuće planira se izgradnja multifunkcionalne dvorane (pozorišna, koncertna i za sjednice Općinskog vijeća).

Page 14: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

PROJEKTI PLANIRANI ZA REALIZACIJU (2)

4. Nastavit ćemo razvoj turističkog kompleksa Pannonica i izgraditi zatvoreno jezero (ljeti otkriveno, zimi pokriveno sa grijanjem) i dr. sadržaje, kako bi koristiti blagodeti slane vode tokom cijele godine.vode tokom cijele godine.

5. Natkrit ćemo sjevernu saobraćajnicu, tako da će centar grada preko proširenja gradskog parka biti spojen sa kompleksom Pannonica.

6. Izgradit ćemo savremenu gradsku tržnicu sa svim pratećim objektima.

Page 15: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

PROJEKTI PLANIRANI ZA REALIZACIJU (3)

7. U toku je priprema realizacije projekta “dvije kule” sa cca 50.000 m2 prostora,

8. Nastaviti sa razvojem turizma u Tuzli sa rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom malih garni ili porodičnih hotela, te organizovati privatni smještaj,porodičnih hotela, te organizovati privatni smještaj,

9. Planiramo turističke komplekse sa banjskim i drugim sadržajima na resursima slane, sumporne i mineralne vode,

10. Riješiti problem otpadnih voda u svih 40 mjesnih zajednica (projekat vrijedan preko 40 mil KM),

11. Planiramo izgradnju industrijskih zona za razvoj malih i srednjih preduzeća, sa akcentom na prerađivačku industriju,

12. Razmatramo ideju za izgradnju visećeg tramavaja, itd.

Page 16: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

KAKO FINANSIRATI RAZVOJ GRADA� Od jedinica lokalne samouprave se zahtjeva rješavanje sve složenijih problema sa veoma ograni čenim sredstvima

� Proces javnih funkcija lokalnih jedinica u prvi plan stavlja problem FISKALNOG KAPACITETA

� Postojeći modeli finansiranja lokalnih zajednica bazirani su na: � Postojeći modeli finansiranja lokalnih zajednica bazirani su na:

� poreznim i neporeznim prihodima

� transferima viših nivoa vlasti

� grantovi

� ostalo

� Pitanje: Kako finansirati razvoj grada (razvojni projekti, lokalna infrastruktura, sportski objekti, obdaništa, itd.).

�Kako do većeg finansijskog kapaciteta lokalne zajednice?

� Kreditno zaduživanje kod komercijalnih banaka ili...

Page 17: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

... POTENCIJALNI IZVORI FINANSIRANJA1. BUDŽETSKA SREDSTVA:�Sredstva od redovnog priliva (porezni i neporezni prihodii),�Sredstva od prodaje imovine i prava (zemljište, renta i sl.) �Drugi izvori2. NAMJENSKA SREDSTVA OD VIŠIH NIVOA VLASTI (zajednički projekti, transferi, grantovi i sl.)3. “TIED AID” KREDITI (krediti drugih država pod povoljnim uslovima):

Page 18: Prezentacija prire đena za potencijalne Investitore ...conference.capitalmarket.ba/4/prezentacije/4_Konf_ Bahto_Mekic.pdf · za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada, 77))

ERROR: ioerror

OFFENDING COMMAND: image

STACK: