of 48 /48
Referentni priručnik za hardver Računalo HP Compaq 8000 Elite Ultra-Slim Desktop Business

Referentni priručnik za hardverh10032. · NAPOMENA: Kad je uređaj priključen u priključak za mikrofon/slušalice, pojavit će se dijaloški okvir s upitom želite li koristiti

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Referentni priručnik za hardverh10032. · NAPOMENA: Kad je uređaj priključen u priključak za...

 • Referentni priručnik za hardverRačunalo HP Compaq 8000 Elite Ultra-Slim DesktopBusiness

 • © Copyright 2009 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P. Ovdjesadržane informacije mogu se mijenjati bezprethodne najave.

  Microsoft, Windows, i Windows Vista su ilizaštitni znaci ili registrirani zaštitni znacitvrtke Microsoft Corporation u SjedinjenimAmeričkim Državama i/ili ostalim državama.

  Jedina jamstva za HP-ove proizvodenavedena su u izričitim uvjetima ograničenihjamstava priloženima uz te proizvode. Ništaovdje spomenuto ne smije se smatratistvaranjem dodatnoga jamstva. HP neće bitiodgovoran za tehničke pogreške ili pogreškepri uređivanju, niti za propuste sadržane uovom tekstu.

  Ovaj dokument sadrži patentiraneinformacije koje su zaštićene autorskimpravima. Niti jedan dio ovog dokumenta nesmije se fotokopirati, reproducirati, nitiprevoditi na drugi jezik bez prethodnogpisanog odobrenja tvrtke Hewlett-Packard.

  Priručnik za hardver

  Računalo HP Compaq 8000 Elite Ultra-SlimDesktop Business

  Prvo izdanje (studeni 2009.)

  Broj dokumenta: 588914-BC1

 • O ovom priručnikuOvaj priručnik pruža osnovne informacije za nadogradnju ovog modela računala.

  UPOZORENJE! Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imatitjelesne ozljede ili gubitak života.

  OPREZ: Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati oštećenjeopreme ili gubitak podataka.

  NAPOMENA: Ovako obilježeni tekst pruža važne dodatne informacije.

  HRWW iii

 • iv O ovom priručniku HRWW

 • Sadržaj

  1 Značajke proizvodaUobičajene značajke konfiguracije ....................................................................................................... 1Dijelovi s prednje strane ....................................................................................................................... 2Dijelovi na stražnjoj strani ..................................................................................................................... 3Tipkovnica ............................................................................................................................................ 4

  Uporaba tipke s Windowsovim logotipom ............................................................................ 4Serial Number Location (Mjesto serijskog broja) .................................................................................. 6

  2 Nadogradnje hardveraZnačajke upotrebljivosti ........................................................................................................................ 7Upozorenja i mjere opreza ................................................................................................................... 7Spajanje kabela za napajanje .............................................................................................................. 8Skidanje pristupne ploče računala ....................................................................................................... 9Vraćanje pristupne ploče računala na mjesto .................................................................................... 10Skidanje i vraćanje prednjeg štitnika .................................................................................................. 11Skidanje maske štitnika ...................................................................................................................... 13Prijelaz iz vodoravnog u okomiti položaj ............................................................................................ 14Ugradnja dodatne memorije ............................................................................................................... 15

  SODIMM ............................................................................................................................ 15DDR3-SDRAM SODIMMs ................................................................................................. 15Popunjavanje SODIMM utora ............................................................................................ 16Ugradnja SODIMM-ova ..................................................................................................... 17

  Zamjena optičkog pogona .................................................................................................................. 19Uklanjanje postojećeg optičkog pogona ............................................................................ 19Priprema novog optičkog pogona ...................................................................................... 20Ugradnja novog optičkog pogona ...................................................................................... 20

  Zamjena tvrdog diska ......................................................................................................................... 22Postavljanje i skidanje poklopca priključnice ...................................................................................... 26

  Dodatak A Tehnički podaci

  Dodatak B Zamjena baterije

  HRWW v

 • Dodatak C Security Lock značajkeUgrađivanje sigurnosne brave ............................................................................................................ 32

  Kabel za zaključavanje HP Kensington MicroSaver .......................................................... 32Lokot .................................................................................................................................. 33Sigurnosni lokot HP poslovnog računala ........................................................................... 34Osiguranje prednjeg štitnika .............................................................................................. 35

  Dodatak D Elektrostatičko pražnjenjeSprječavanje elektrostatičkih oštećenja ............................................................................................. 38Načini uzemljenja ............................................................................................................................... 38

  Dodatak E Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za isporukuSmjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje .......................................................................... 39Mjere opreza za optičke pogone ........................................................................................................ 40

  Radni uvjeti ........................................................................................................................ 40Čišćenje ............................................................................................................................. 40Sigurnost ............................................................................................................................ 40

  Priprema za prijevoz ........................................................................................................................... 40

  Kazalo ................................................................................................................................................................ 41

  vi HRWW

 • 1 Značajke proizvoda

  Uobičajene značajke konfiguracijeZnačajke računala HP Compaq Ultra-Slim Desktop mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za potpunipopis ugrađenog hardvera i softvera pokrenite dijagnostički uslužni program (dostupan samo na nekimmodelima računala).

  Slika 1-1 Ultra-Slim Desktop

  HRWW Uobičajene značajke konfiguracije 1

 • Dijelovi s prednje stranePoložaj diskova može se razlikovati među modelima.

  Slika 1-2 Dijelovi s prednje strane

  Tablica 1-1 Dijelovi s prednje strane

  1 Optički pogon 5 Priključak za mikrofon/slušalice

  2 Žaruljica napajanja 6 Priključnice univerzalne serijske sabirnice(USB ports)

  3 SD čitač medijskih kartica (neobavezno) 7 Svjetlosni pokazivač aktivnosti tvrdog diska

  4 Priključnica za slušalice 8 Gumb za napajanje s dva stanja

  NAPOMENA: Kad je uređaj priključen u priključak za mikrofon/slušalice, pojavit će se dijaloški okvir s upitomželite li koristiti priključak za uređaj ulaza mikrofonske linije ili slušalica. U bilo kom trenutku možete konfiguriratipriključak tako da dvaput kliknete ikonu Realtek HD Audio Manager na programskoj traci Windows.

  NAPOMENA: Kad je napajanje uključeno, svjetlo uključenog napajanja obično svijetli zeleno. Ako trepćecrveno, postoji problem s računalom i svjetlo tada prikazuje dijagnostički kod.

  2 Poglavlje 1 Značajke proizvoda HRWW

 • Dijelovi na stražnjoj straniSlika 1-3 Dijelovi na stražnjoj strani

  Tablica 1-2 Dijelovi na stražnjoj strani

  1 Priključnica za izlaz zvuka za audio uređaje snapajanjem (zelena)

  6 Priključnica napojnog kabela

  2 Priključnica za tipkovnicu PS/2 (ljubičasta) 7 TV prijemnik (neobavezno)

  3 Univerzalna serijska sabirnica (USB) (6) 8 Priključnica za ulaz zvuka (plava)

  4 DisplayPort priključnica za monitor 9 Priključnica za PS/2 miša (zelena)

  5 Priključnica za VGA monitor (plava) 10 RJ-45 mrežna priključnica

  NAPOMENA: Broj i raspored priključnica ovisi o modelu.

  Kad je uređaj priključen u plavi ulazni priključak za audio, pojavit će se dijaloški okvir s upitom želite li koristiti priključak zaulazni uređaj ili mikrofon. U bilo kom trenutku možete konfigurirati priključak tako da dvaput kliknete ikonu Realtek HD AudioManager u programskoj traci Windows.

  HRWW Dijelovi na stražnjoj strani 3

 • TipkovnicaSlika 1-4 Dijelovi tipkovnice

  Tablica 1-3 Dijelovi tipkovnice

  1 Funkcijske tipke Izvode posebne funkcije ovisno o programu koji se koristi.

  2 Tipke za uređivanje Uključuje sljedeće: Insert (Umetni), Home (Početak), Page Up (Stranicagore), Delete (Obriši), End (Kraj) i Page Down (Stranica dolje).

  3 Svjetla stanja Upućuju na stanje računala i postavke tipkovnice (Num Lock (Zaključanibrojevi), Caps Lock (Zaključana velika slova) i Scroll Lock (Zaključanopomicanje)).

  4 Brojčane tipke Rade poput tipkovnice kalkulatora.

  5 Strelice Koriste se za pomicanje kroz dokument ili web stranicu. Pomoću ovih tipkimožete pomicati pokazivač lijevo, desno, gore, dolje, koristeći tipkovnicuumjesto miša.

  6 Tipke Ctrl Koriste se u kombinaciji s drugim tipkama; njihovo djelovanje ovisi o programukoji koristite.

  7 Application Key (Programska tipka)1 Koristi se (kao i desni gumb miša) za otvaranje skočnih izbornika u MicrosoftOffice programima. Mogu izvoditi i druge funkcije u drugim programima.

  8 Tipke s Windowsovim logotipom1 Koristi se za otvaranje Start izbornika u Microsoft Windows. Koristi se ukombinaciji s drugim tipkama za izvođenje drugih funkcija.

  9 Tipke Alt Koriste se u kombinaciji s drugim tipkama; njihovo djelovanje ovisi o programukoji koristite.

  1 Tipke dostupne u odabranim zemljopisnim regijama.

  Uporaba tipke s Windowsovim logotipomKoristite tipku s Windowsovim logotipom u kombinaciji s drugim tipkama za obavljanje određenihfunkcija dostupnih u operativnom sustavu Windows. Pogledajte Tipkovnica na stranici 4 da biste utvrdilikoja je tipka s Windowsovim logotipom.

  4 Poglavlje 1 Značajke proizvoda HRWW

 • Tablica 1-4 Funkcije tipke s Windowsovim logotipom

  U sustavima Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista i Microsoft Windows 7 dostupne su sljedeće tipkeWindows logotipa.

  Tipka s Windowsovim logotipom Prikazuje ili skriva izbornik Start

  Tipka s Windowsovim logotipom + d Prikazuje Desktop (Radnu površinu)

  Tipka s Windowsovim logotipom + m Smanjuje sve otvorene programe

  Shift + tipka s Windowsovim logotipom + m Poništava smanjenje programa

  Tipka s Windowsovim logotipom + e Pokreće My Computer (Moje računalo)

  Tipka s Windowsovim logotipom + f Pokreće Find document (Pretraživanje dokumenata)

  Tipka s Windowsovim logotipom + Ctrl + f Pokreće Find Computer (Pretraživanje računala)

  Tipka s Windowsovim logotipom + F1 Pokreće Pomoć za Windows

  Tipka s Windowsovim logotipom + l Zaključava računalo ako ste spojeni na mrežu ili omogućujepromjenu korisnika ako niste spojeni na mrežu

  Tipka s Windowsovim logotipom + r Pokreće dijaloški okvir Run (Pokreni)

  Tipka s Windowsovim logotipom + u Pokreće Utility Manager (Upravitelja uslužnih programa)

  Tipka s Windowsovim logotipom + Tab Windows XP - Kreće se po gumbima programske trake

  Windows Vista i Windows 7 - Kreće se kroz programe naprogramskoj traci rabeći Windows Flip 3D

  Uz prethodno opisane funkcije tipke Windows logotipa, sljedeće su funkcije također dostupne u sustavima MicrosoftWindows Vista i Windows 7.

  Ctrl + tipka s Windowsovim logotipom + Tab Koristite tipke sa strelicama za kretanje ukrug kroz programe naprogramskoj traci rabeći Windows Flip 3-D

  Tipka s Windowsovim logotipom + razmaknica Prikazuje sve programčiće i odabire bočnu traku Windowsa

  Tipka s Windowsovim logotipom + g Kreće se kroz programčiće na bočnoj traci

  Tipka Windows logotipa + t Kreće se po programima na programskoj traci

  Tipka s Windowsovim logotipom + u Pokreće Centar za olakšani pristup

  Tipka s Windowsovim logotipom + bilo kojabrojčana tipka

  Pokreće prečac Brzo pokretanje koji je u položaju koji odgovarabroju (na primjer, tipka s Windowsovim logotipom + 1 pokreće prviprečac na izborniku Brzo pokretanje)

  Uz prethodno opisane funkcije tipke Windows logotipa, sljedeće su funkcije također dostupne u sustavu MicrosoftWindows 7.

  Tipka Windows logotipa + Ctrl + b Prebacuje na program koji prikazuje poruku u području obavijesti

  Tipka Windows logotipa + p Odaberite način prikaza prezentacije

  Tipka Windows logotipa + strelica gore Maksimizira prozor

  Tipka Windows logotipa + strelica lijevo Pomiče prozor na lijevu stranu zaslona

  Tipka Windows logotipa + strelica desno Pomiče prozor na desnu stranu zaslona

  Tipka Windows logotipa + strelica dolje Minimizira prozor

  Tipka Windows logotipa + Shift + strelica gore Rasteže prozor od dna do vrha zaslona

  Tipka Windows logotipa + Shift + strelica lijevo ilistrelica desno

  Premješta prozor s jednog monitora na drugi

  HRWW Tipkovnica 5

 • Tipka Windows logotipa + + (na numeričkojtipkovnici)

  Povećava

  Tipka Windows logotipa + - (na numeričkojtipkovnici)

  Smanjuje

  Serial Number Location (Mjesto serijskog broja)Svako računalo ima jedinstveni serijski broj i identifikacijski broj proizvoda koji se nalaze na gornjempoklopcu računala, dok je u okomitom položaju. Neka vam ovi brojevi budu dostupni kada se obraćateza pomoć službi za podršku korisnicima.

  Slika 1-5 Mjesto serijskog broja i identifikacijskog broja računala

  Tablica 1-4 Funkcije tipke s Windowsovim logotipom (Nastavak)

  6 Poglavlje 1 Značajke proizvoda HRWW

 • 2 Nadogradnje hardvera

  Značajke upotrebljivostiRačunalo sadrži značajke koje olakšavaju nadogradnju i servis. Za većinu instalacijskih postupakaopisanih kasnije u ovom poglavlju nije potreban alat.

  Upozorenja i mjere oprezaPrije nadogradnje pažljivo pročitajte sve primjenjive upute, mjere opreza i upozorenja u ovom vodiču.

  UPOZORENJE! Kako biste uklonili opasnost od tjelesnih ozljeda ili oštećenja opreme zbogelektričnog udara, vrelih površina ili vatre:

  Isključite napojni kabel iz zidne utičnice i pustite unutarnje dijelove sustava da se dovoljno ohlade pijenego što ih dodirnete.

  Nemojte priključivati telekomunikacijske ili telefonske priključke u priključnice mrežne kartice (NIC).

  Nemojte onemogućavati uzemljenje na kabelu za napajanje. Uzemljeni utikač vrlo je važna sigurnosnaznačajka.

  Napojni kabel priključite u uzemljenu električnu utičnicu koja je uvijek lako dostupna.

  Kako biste smanjili opasnost od nastanka ozbiljnih ozljeda, pročitajte Priručnik za sigurnost iudobnost. U njemu su opisani ispravni postupci za uporabu, položaj tijela te zdravstvene i radne navikekorisnika računala, kao i važne informacije o sigurnosnim mjerama u slučaju električnih i mehaničkihkvarova. Ovaj priručnik nalazi se na web-adresi http://www.hp.com/ergo.

  UPOZORENJE! Unutra se nalaze dijelovi pod naponom i pomični dijelovi.

  Isključite napajanje opreme prije uklanjanja kućišta.

  Vratite i učvrstite kućište prije ponovnog uključivanja napajanja.

  OPREZ: Statički elektricitet može oštetiti električne dijelove računala i drugih uređaja. Prije provedbeovih postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljenimetalni predmet. Pojedinosti o tomu pogledajte u Dodatku D, Elektrostatičko pražnjenjena stranici 38.

  Dokle god je računalo priključeno na izvor napajanja, matična ploča je pod naponom. Prije otvaranjaračunala morate odspojiti kabel iz utičnice kako biste spriječili oštećivanje unutarnjih dijelova računala.

  HRWW Značajke upotrebljivosti 7

  http://www.hp.com/ergo

 • Spajanje kabela za napajanjeKad spajate napajanje, važno je slijediti niže navedene korake kako bi se osiguralo da se kabelnapajanja ne odvoji od računala.

  1. Spojite zaobljeni dio kabela napajanja na priključak napajanja na stražnjoj strani računala (1).

  2. Umetnite stezaljku za učvršćenje kabela napajanja u utor na ventilacijskog otvoru kako bistespriječili da se kabel isključi iz računala (2).

  3. Povežite višak kabela s isporučenom trakom (3).

  4. Utaknite ženski nastavak drugog kabela za napajanje u prilagodnik za napajanje (4).

  5. Spojite drugi kraj kabela napajanja na električnu utičnicu (5).

  Slika 2-1 Spajanje kabela za napajanje

  OPREZ: Ako kabel napajanja ne učvrstite stezaljkom on se može isključiti i tako prouzročiti gubitakpodataka.

  8 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • Skidanje pristupne ploče računalaDa biste pristupili unutarnjim dijelovima, morate skinuti pristupnu ploču:

  1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morateiskopčati napojni kabel.

  5. Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.

  6. Otpustite vijak na stražnjoj strani računala (1), pomaknite pristupnu ploču prema stražnjoj straniračunala, a zatim je podignite (2).

  Slika 2-2 Skidanje pristupne ploče računala

  HRWW Skidanje pristupne ploče računala 9

 • Vraćanje pristupne ploče računala na mjesto1. Poravnajte jezičce na ploči s otvorima na kućištu, a zatim pomaknite ploču do prednjeg dijelu

  kućišta dok se ne zaustavi (1).

  2. Stegnite vijak da biste učvrstili pristupnu ploču (2).

  Slika 2-3 Vraćanje pristupne ploče računala na njeno mjesto

  10 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • Skidanje i vraćanje prednjeg štitnika1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morateiskopčati napojni kabel.

  5. Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.

  6. Skinite pristupnu ploču računala.

  7. Podignite tri jezička na bočnoj strani površine (1) te zakrenite površinu s kućišta (2).

  Slika 2-4 Uklanjanje prednjeg štitnika

  HRWW Skidanje i vraćanje prednjeg štitnika 11

 • Za vraćanje prednjeg štitnika:

  1. Umetnite tri kukice na donjoj strani maske štitnika u pravokutne rupe na kućištu (1) te zakrenitegornju stranu maske štitnika na kućištu (2) kako bi sjela na mjesto.

  Slika 2-5 Vraćanje prednjeg štitnika

  2. Vratite pristupnu ploču.

  3. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.

  4. Spojite napojni kabel i uključite računalo.

  5. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.

  12 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • Skidanje maske štitnikaNa nekim modelima postoje prazne maske štitnika koje pokrivaju ležište za vanjske pogone koje seprilikom ugradnje pogona mora skinuti. Za skidanje prazne maske štitnika:

  1. Skinite prednji štitnik.

  2. Pomaknite dva jezičca koja pridržavaju masku štitnika prema vanjskom lijevom rubu maske (1) tepovucite masku štitnika prema unutra kako biste je uklonili (2).

  Slika 2-6 Skidanje prazne maske štitnika

  HRWW Skidanje maske štitnika 13

 • Prijelaz iz vodoravnog u okomiti položaj1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morateiskopčati napojni kabel.

  5. Postavite računalo čvrsto na stalak.

  Slika 2-7 Postavljanje računala na stalak

  6. Spojite vanjsku opremu, uključite napojni kabel i uključite računalo.

  7. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok su poklopac računala ili pristupna pločabili uklonjeni.

  Za promjenu u vodoravni položaj, izmijenite redoslijed navedenih koraka.

  NAPOMENA: Dodatni nosač za brzo oslobađanje je dostupan je kod HP-a za učvršćivanje računalana zid, stol ili okretljivu ruku.

  14 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • Ugradnja dodatne memorijeRačunalo se isporučuje sa sinkronom, dinamičkom memorijom izravnog pristupa (DDR3-SDRAM) umalim, umetnutim, dvostrukim memorijskim modulima (SODIMMs).

  SODIMMMemorijski utori na matičnoj ploči mogu se popuniti s najviše dva standardna SODIMM modula. Ti sumemorijski utori popunjeni najmanje s jednim tvornički ugrađenim SODIMM-om. Za dobivanje najvećememorijske podrške na matičnu ploču možete ugraditi do 8 GB memorije.

  DDR3-SDRAM SODIMMsZa pravilni rad sustava SODIMM-ovi moraju biti:

  ● standardni 204-pin

  ● sukladni s ne-ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz bez međumemorije ili sukladni s PC3-10600DDR3-1333 MHz

  ● 1,5 volt DDR3-SDRAM SODIMMs

  DDR3-SDRAM SODIMMs mora i:

  ● podržavati CAS latenciju 7 DDR3 1066 MHz (7-7-7 vrijeme) i CAS latenciju 9 DDR3 1333 MHz(9-9-9 vrijeme)

  ● sadržavati obvezne tehničke podatke Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC)

  Računalo također podržava:

  ● 512-megabitnu, 1-gigabitnu i 2-gigabitnu ne-ECC memorijsku tehnologiju

  ● jednostrane i dvostrane SODIMM-ove

  ● SODIMM-ove koji koriste x8 i x16 DDR uređaje; SODIMM-ovi koji koriste x4 SDRAM nisu podržani

  NAPOMENA: Sustav neće pravilno raditi ako ugradite nepodržane SODIMM-ove.

  HRWW Ugradnja dodatne memorije 15

 • Popunjavanje SODIMM utoraPostoje dva SODIMM utora na matičnoj ploči, s jednim utorom po kanalu. Utori su označeni kao XMM1i XMM3. XMM1 socket radi na memorijskom kanalu A. XMM3 utor radi na memorijskom kanalu B.

  Slika 2-8 Lokacije utora SODIMM

  Tablica 2-1 Lokacije utora SODIMM

  Stavka Opis Boja utora

  1 SODIMM1 utor, kanal A Crni

  2 SODIMM3 utor, kanal B Bijeli

  NAPOMENA: SODIMM se mora umetnuti u crni XMM1 utor. U suprotnom,sustav će prikazati poruku pogreške POST u kojoj će pisati da memorijskimodul mora biti instaliran u crni utor.

  Sustav će automatski raditi u jednokanalnom načinu, dvokanalnom asimetričnom načinu iliisprepletenom načinu s većim performansama, ovisno o načinu na koji su SODIMM-ovi ugrađeni.

  ● Sustav će raditi u jednokanalnom načinu ako su utori za SODIMM-ove popunjeni u samo jednomkanalu.

  ● Sustav će raditi u dvokanalnom načinu s boljim radnim svojstvima ako je memorijski kapacitetSODIMM-a u kanalu A jednak kapacitetu SODIMM-a u kanalu B.

  ● Sustav će raditi u dvokanalnom isprepletenom načinu s boljim radnim svojstvima ako kapacitetmemorije SODIMM u kanalu A nije jednak kapacitetu memorije SODIMM u kanalu B. Uisprepletenom načinu rada će kanal koji ima manje memorije predstavljati ukupnu količinumemorije koja je dodijeljena dvokanalnom radu a ostatak će biti dodijeljen jednokanalnom radu.Ako jedan kanal ima više memorije od drugog, veća količina dodjeljuje se kanalu A.

  ● U bilo kojem načinu rada najveća radna brzina određena je najsporijim SODIMM-om u sustavu.

  16 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • Ugradnja SODIMM-ovaOPREZ: Morate odvojiti kabel za napajanje i pričekati najmanje 30 sekundi da nestane zaostalonapajanje prije nego dodate ili izvadite memorijske module. Sve dok je računalo priključeno na izvormrežnog napajanja, memorijski moduli će biti pod naponom, bez obzira je li računalo uključeno.Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon prisutan, može dovesti do nepopravljivogoštećenja memorijskih modula ili matične ploče. Ako primijetite da na matičnoj ploči svijetli LED, naponje još uvijek prisutan.

  Utičnice memorijskog modula imaju pozlaćene metalne kontakte. Prilikom nadogradnje memorije, vrloje važno koristiti memorijske module s pozlaćenim kontaktima kako ne bi došlo do korozije i/ili oksidacijeizazvane međusobnim dodirom neuskladivih metala.

  Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili dodatnih kartica. Prije provedbe ovihpostupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalnipredmet. Pojedinosti o tomu pogledajte u Dodatku D, Elektrostatičko pražnjenje na stranici 38.

  Pri rukovanju memorijskim modulom nemojte dodirivati kontakte. U suprotnome bi se modul mogaooštetiti.

  1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja ipričekati najmanje 30 sekunda da nestane zaostalo napajanje. Sve dok je računalo priključeno naizvor mrežnog napajanja, memorijski moduli će biti pod naponom, bez obzira je li računalouključeno. Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon prisutan može dovesti donepopravljivog oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.

  5. Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.

  6. Skinite pristupnu ploču računala.

  7. Pronađite utore za memorijske module na matičnoj ploči.

  UPOZORENJE! Kako biste uklonili opasnost od tjelesnih ozljeda od vrućih površina, pustiteunutarnje dijelove sustava da se dovoljno ohlade prije nego što ih dodirnete.

  HRWW Ugradnja dodatne memorije 17

 • 8. Dodajete li drugi SODIMM, uklonite SODIMM s gornjeg XMM1 utora da biste pristupili donjem utoruXMM3. Pritisnite vanjsku polugu na svakoj strani utora SODIMM, (1) a zatim izvucite SODIMM izutora (2).

  Slika 2-9 Vađenje SODIMM-a

  9. Postavite novi SODIMM u utor pri kutu od približno 30° (1) te pritisnite SODIMM prema dolje (2)tako da se zasuni zaključaju na mjestu.

  Slika 2-10 Ugradnja SODIMM-a

  NAPOMENA: Memorijski se modul može ugraditi samo na jedan način. Zarezani dio na modulunamjestite prema jezičcu memorijskog utora.

  SODIMM se mora umetnuti u (gornji) XMM1 utor.

  10. Ako ste ga uklonili, zamijenite SODIMM u utoru XMM1.

  11. Vratite pristupnu ploču.

  18 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • 12. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.

  13. Spojite napojni kabel i uključite računalo.

  14. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok su poklopac računala ili pristupna pločabili uklonjeni.

  Računalo automatski prepoznaje dodatnu memoriju prilikom sljedećeg uključivanja.

  Zamjena optičkog pogonaUltra-Slim Desktop koristi tanki Serial ATA (SATA) optički pogon.

  Uklanjanje postojećeg optičkog pogona1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morateiskopčati napojni kabel.

  5. Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.

  6. Skinite pristupnu ploču računala.

  7. Isključite kabel na stražnjoj strani optičkog pogona (1), gurnite zeleni zasun na desnoj stražnjojstrani pogona prema središtu pogona (2), a zatim pogurajte pogon prema naprijed i iz ležišta krozprednji štitnik (3).

  Slika 2-11 Uklanjanje optičkog pogona

  HRWW Zamjena optičkog pogona 19

 • Priprema novog optičkog pogonaPrije uporabe optičkog pogona zasun za otpuštanje mora biti spojen.

  1. Skinite zaštitnu ljepljivu traku sa zasuna za otpuštanje.

  2. Poravnajte otvore na zasunu za otpuštanje s nožicama na disku, ali pazite da zasun ne dotičeoptički pogon. Provjerite je li zasun za otpuštanje u ispravnom položaju.

  3. Umetnite nožicu s prednje strane optičkog pogona u otvor na kraju zasuna za otpuštanje i čvrstopritisnite.

  4. Umetnite drugu nožicu i čvrsto pritisnite cijeli zasun da bi se sigurno pričvrstio na pogon.

  Slika 2-12 Poravnanje zasuna za otpuštanje

  Ugradnja novog optičkog pogonaNAPOMENA: Ako ugrađujete optički pogon u ležište u kojem se ranije nije nalazio pogon, najprijeuklonite pristupnu ploču i praznu masku štitnika koja pokriva otvor ležišta. Slijedite postupke iz Skidanjepristupne ploče računala na stranici 9 i Skidanje maske štitnika na stranici 13.

  1. Pričvrstite zasun za otpuštanje na novi optički pogon. Pogledajte Priprema novog optičkog pogonana stranici 20.

  2. Sa stražnjom stranom optičkog pogona okrenutom prema računalu i zasunom na unutarnjoj stranipogona, poravnajte pogon s otvorom u prednjem štitniku.

  20 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • 3. Pogurajte optički pogon kroz prednji štitnik sasvim u ležište tako da sjedne na mjesto (1), zatimspojite kabel na stražnji dio pogona (2).

  Slika 2-13 Postavljanje optičkog pogona

  4. Ponovno stavite pristupnu ploču.

  5. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.

  6. Spojite napojni kabel i uključite računalo.

  7. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok su poklopac računala ili pristupna pločabili uklonjeni.

  HRWW Zamjena optičkog pogona 21

 • Zamjena tvrdog diskaNAPOMENA: Ultra-Slim Desktop podržava isključivo 2,5-inčne serijske ATA (SATA) tvrde diskove,paralelni ATA (PATA) diskovi nisu podržani.

  Napravite sigurnosne kopije podataka sa staroga tvrdog diska prije njegova vađenja kako biste ih mogliprebaciti na novi tvrdi disk.

  Tvrdi disk od 2,5 inča nalazi se u nosaču ispod optičkog pogona.

  1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morateiskopčati napojni kabel.

  5. Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.

  6. Skinite pristupnu ploču računala.

  7. Izvadite optički pogon. Pogledajte Uklanjanje postojećeg optičkog pogona na stranici 19 zadodatne upute.

  8. Pritisnite zasun za otpuštanje na lijevoj strani nosača tvrdog diska (1) te zaokrenite ručicu nosačaudesno (2).

  Slika 2-14 Otključavanje nosača tvrdog diska

  22 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • 9. Podignite nosač tvrdog diska ravno prema gore i izvan kućišta.

  Slika 2-15 Uklanjanje nosača tvrdog diska

  10. Uklonite četiri vijka za vođenje sa strana nosača tvrdog diska.

  Slika 2-16 Uklanjanje vijaka za vođenje

  11. Podignite tvrdi disk do vrha nosača (1) i pomaknite pogon izvan nosača (2).

  Slika 2-17 Uklanjanje tvrdog diska s nosača

  HRWW Zamjena tvrdog diska 23

 • 12. Postavite tvrdi disk tako da njegov vrh bude oslonjen na vrh nosača (1), tako da tiskana pločica pridnu tvrdog diska ne dođe u kontakt s jezičcima na dnu nosača, a zatim pomaknite novi tvrdi disku nosač (2).

  OPREZ: Tiskana pločica na dnu tvrdog diska ne smije strugati o jezičce pri dnu nosača prilikomumetanja tvrdog diska u nosač. To bi moglo nanijeti nepopravljivu štetu tvrdom disku.

  Slika 2-18 Umetanje tvrdog diska u nosač

  13. Postavite tvrdi disk na dno nosača (1), a zatim zamijenite četiri vijka za vođenje na stranicamanosača, kako biste pričvrstili disk u nosač (2).

  Slika 2-19 Spuštanje tvrdog diska i zamjena vijaka za vođenje

  24 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • 14. Da biste vratili nosač tvrdog diska u kućište, poravnajte vijke za vođenje s utorima na ležištupogona, ravno spustite nosač u ležište pogona (1) i pritisnite ručicu na nosaču skroz do kraja (2)tako da pogon pravilo sjedne na mjesto i ostane pričvršćen.

  Slika 2-20 Ugradnja nosača tvrdog diska

  15. Zamijenite optički pogon i spojite kabel na stražnjoj strani optičkog kabla.

  16. Vratite pristupnu ploču računala na svoje mjesto.

  17. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.

  18. Spojite napojni kabel i uključite računalo.

  19. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok su poklopac računala ili pristupna pločabili uklonjeni.

  NAPOMENA: Nije potrebno podešavati SATA tvrdi disk, računalo ga automatski raspoznajeprilikom sljedećeg uključivanja.

  HRWW Zamjena tvrdog diska 25

 • Postavljanje i skidanje poklopca priključniceZa računalo je dostupan dodatni poklopac priključnice.

  Za ugradnju poklopca priključnice:

  1. Provucite kabele kroz donji otvor na poklopcu priključnice (1) i spojite ih na stražnje priključnice naračunalu.

  2. Umetnite kukice na poklopcu priključnice u utore na stražnjoj strani kućišta, a zatim povucitepoklopac udesno da biste ga učvrstili na mjestu (2).

  Slika 2-21 Ugradnja poklopca priključnice

  NAPOMENA: Zbog sigurnosnih razloga možete ugraditi dodatni lokot kabela u kućište koji pričvršćujepoklopac priključnice i osigurava računalo. Pogledajte Ugrađivanje sigurnosne brave na stranici 32.

  Poklopac priključnice osiguran je na mjestu polugom za zadržavanje unutar otvora poklopcapriključnice. Da biste uklonili poklopac priključnice, povucite polugu unatrag prema otvoru poklopcapriključnice (1), a zatim povucite poklopac ulijevo i s računala (2).

  Slika 2-22 Skidanje poklopca priključnice

  26 Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera HRWW

 • A Tehnički podaci

  Tablica A-1 Tehnički podaci

  Dimenzije kućišta (u vodoravnom položaju)

  Visina

  Širina

  Dubina

  (dubina će se povećati ako je računalo opremljeno okvirom za osiguranjepriključnica)

  2,60 inča

  9,90 inča

  10 inča

  6,6 cm

  25,1 cm

  25,4 cm

  Približna težina 6,75 lb 3,07 kg

  Podržana težina (maksimalno opterećenje teretom u horizontalnom položaju) 77 lb 35 kg

  Raspon temperature (vrijednosti se mijenjaju pri promjeni nadmorske visine)

  U tijeku rada

  Kad ne radi50° do 95°F

  -22° do 140°F

  10° do 35°C

  -30° do 60°C

  NAPOMENA: Radna temperatura se smanjuje za 1,0° C na 300 m (1.000 ft) do 3.000 m (10.000 ft) iznad razine mora; bezizravnog izlaganja sunčevoj svjetlosti. Maksimalna brzina promjene je 10°C (50°F)/h. Gornju granicu određuju tip i brojugrađenih dijelova.

  Relativna vlažnost (bez kondenzacije)

  U tijeku rada (maks 28°C (82,4°F) vlažnog termometra)

  Kad ne radi (38,7°C (maks 101,66°F) vlažnog termometra)

  10-90%

  5-95%

  10-90%

  5-95%

  Maksimalna visina (bez tlaka)

  Za vrijeme rada

  Kad ne radi

  10.000 ft

  30.000 ft

  3.048 m

  9.144 m

  Disipacija topline

  Maksimalna

  Uobičajena (u stanju mirovanja)

  549 BTU/sat

  133 BTU/sat

  132 kg-cal/sat

  33,5 kg-cal/sat

  Napajanje

  Opseg radnog napona 1

  Nazivni opseg radnog napona 1

  Nazivna frekvencija mreže

  90-264 VAC

  100-240 VAC

  50-60 Hz

  HRWW 27

 • Izlazna snaga 135 W

  Nazivna ulazna struja (najveća)1 2,4A @ 100 VAC 1,2A @ 200 VAC1 Ovaj sustav koristi vanjski izvor napajanja s aktivnim ispravljanjem faktora snage. Ovo omogućuje sustavu ispunjenje zahtjeva

  za CE odobrenje i uporabu u zemljama Europske unije. Napajanje s aktivnim ispravljanjem faktorom snage ima i dodatnuprednost da nije potrebna preklopka za promjenu opsega ulaznog napona.

  Tablica A-1 Tehnički podaci (Nastavak)

  28 Dodatak A Tehnički podaci HRWW

 • B Zamjena baterije

  Baterija koja se isporučuje s računalom napaja sat stvarnog vremena. Prilikom zamjene baterije koristitebateriju identičnu originalnoj bateriji ugrađenoj u računalo. S računalom se isporučuje tanka litijskabaterija od 3 volta.

  UPOZORENJE! Računalo sadrži unutarnju litij-mangan-dioksidnu bateriju. U slučaju nepravilnogrukovanja baterijom postoji opasnost nastanka požara i opekotina. Kako bi se smanjila opasnost odtjelesnih ozljeda:

  Nemojte pokušavati ponovno puniti bateriju.

  Ne izlažite je temperaturama višim od 60°C. (140°F)

  Nemojte je rastavljati, razbijati ili bušiti, spajati vanjske kontakte ili je odlagati u vatru ili vodu.

  Bateriju zamijenite samo rezervnom HP-ovom baterijom prikladnom za ovaj proizvod.

  OPREZ: Prije zamjene baterija važno je napraviti sigurnosnu kopiju CMOS postavki računala. Prilikomuklanjanja ili zamjene baterije, CMOS postavke računala bit će izbrisane.

  Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala i drugih uređaja. Prije provedbe ovihpostupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalnipredmet.

  NAPOMENA: Životni vijek litijske baterije može se produljiti priključivanjem računala u zidnu električnuutičnicu. Litijska se baterija koristi samo dok računalo NIJE spojeno na električnu utičnicu.

  HP preporučuje korisnicima recikliranje iskorištenih elektroničkih dijelova, HP-ovih originalnih punjenjaza pisače i baterija koje se mogu puniti. Detaljnije informacije o programima recikliranja potražite nahttp://www.hp.com/recycle.

  1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morateiskopčati napojni kabel.

  5. Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.

  6. Skinite pristupnu ploču računala.

  7. Pronađite bateriju i držač baterije na matičnoj ploči.

  HRWW 29

  http://www.hp.com/recycle

 • NAPOMENA: Na nekim će modelima možda biti potrebno izvaditi neke unutarnje dijelove kakobi se došlo do baterije.

  8. Ovisno o vrsti držača baterije na matičnoj ploči, dovršite sljedeće upute za zamjenu baterije.

  Vrsta 1

  a. Podignite bateriju iz držača.

  Slika B-1 Uklanjanje tanke baterije (vrsta 1)

  b. Postavite zamjensku bateriju tako da strana s pozitivnim polom bude okrenuta prema gore.Držač će automatski pritisnuti bateriju na njezino mjesto.

  Vrsta 2

  a. Za otpuštanje baterije iz držača stisnite metalne stezaljke koje se protežu jednim rubombaterije. Kada baterija iskoči, podignite je (1).

  b. Za umetanje nove baterije uvucite jedan rub zamjenske baterije pod rub držača, stranom spozitivnim polom okrenutom prema gore. Drugi rub pogurnite prema dolje dok stezaljke neškljocnu preko drugog ruba baterije (2).

  Slika B-2 Uklanjanje i zamjena tanke baterije (vrsta 2)

  Vrsta 3

  a. Povucite kvačicu (1) koja drži bateriju na mjestu i uklonite bateriju (2).

  30 Dodatak B Zamjena baterije HRWW

 • b. Umetnite novu bateriju i postavite kvačicu nazad na mjesto.

  Slika B-3 Uklanjanje tanke baterije (vrsta 3)

  NAPOMENA: Nakon što je baterija zamijenjena, sljedećim koracima dovršite ovaj postupak.

  9. Vratite pristupnu ploču.

  10. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.

  11. Spojite napojni kabel i uključite računalo.

  12. Ponovo postavite datum i vrijeme, lozinke i sve posebne postavke sustava pomoću uslužnogprograma Computer Setup.

  13. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok su poklopac računala ili pristupna pločabili uklonjeni.

  HRWW 31

 • C Security Lock značajke

  NAPOMENA: Informacije o sigurnosnim značajkama podataka potražite u Vodiču za upravljanjeračunalom i Vodiču HP ProtectTools Security Manager (za određene modele) na adresihttp://www.hp.com.

  Sigurnosne brave prikazane u nastavku i na sljedećim stranicama mogu se koristiti za osiguranjeračunala.

  Ugrađivanje sigurnosne braveKabel za zaključavanje HP Kensington MicroSaver

  Na stražnjem dijelu računala postoje dva utora za brave za kabele. Utor pored vijka koristi se kad nemapoklopca priključnice. Utor na krajnjoj desnoj strani koristi se kad je ugrađen poklopac priključnice.

  Slika C-1 Ugradnja brave za kabel bez poklopca priključnice

  32 Dodatak C Security Lock značajke HRWW

  http://www.hp.com

 • Slika C-2 Ugradnja kabela s ugrađenim poklopcem priključnice

  LokotSlika C-3 Ugrađivanje sigurnosnog lokota

  HRWW Ugrađivanje sigurnosne brave 33

 • Sigurnosni lokot HP poslovnog računala1. Pričvrstite sigurnosni kabel omotavanjem oko fiksiranog objekta.

  Slika C-4 Pričvršćivanje kabela za fiksirani objekt

  2. Pomoću lokota spojite kabele tipkovnice i miša.

  Slika C-5 Povezivanje kabela tipkovnice i miša

  34 Dodatak C Security Lock značajke HRWW

 • 3. Dobivenim vijkom pričvrstite lokot na kućište.

  Slika C-6 Pričvršćivanje lokota za kućište

  4. Umetnite kraj utikača sigurnosnog kabela u lokot (1) i pritisnite gumb (2) da biste zakačili lokot. Zaodspajanje lokota koristite ključ koji ste dobili.

  Slika C-7 Pričvršćivanje lokota

  Osiguranje prednjeg štitnikaPrednju vanjsku stranu možete pričvrstiti ako instalirate sigurnosni vijak koji osigurava HP. Zainstaliranje sigurnosnog vijka:

  1. Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.

  2. Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.

  3. Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.

  HRWW Ugrađivanje sigurnosne brave 35

 • 4. Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.

  OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računalamorate iskopčati kabel za napajanje.

  5. Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.

  6. Uklonite pristupnu ploču i prednju vanjsku stranu.

  7. Uklonite crni vijak na prednjoj strani kućišta, iza maske. Vijak se nalazi pokraj optičkog pogona, aoznačen je s "BEZEL" ("maska").

  Slika C-8 Dohvat sigurnosnog vijka prednje vanjske strane

  8. Zamijenite prednju vanjsku stranu.

  36 Dodatak C Security Lock značajke HRWW

 • 9. Instalirajte sigurnosni vijak kroz središnji dio jezičca za otpuštanje prednje maske štitnika na kućištekako biste pričvrstili prednju masku štitnika.

  Slika C-9 Postavljanje sigurnosnog vijka prednjeg štitnika

  10. Vratite pristupnu ploču.

  11. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.

  12. Spojite kabel za napajanje i uključite računalo.

  13. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.

  HRWW Ugrađivanje sigurnosne brave 37

 • D Elektrostatičko pražnjenje

  Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih vodiča može oštetiti matičnu ploču ili ostale osjetljiveuređaje. Ovakva vrsta oštećenja može smanjiti vijek trajanja uređaja.

  Sprječavanje elektrostatičkih oštećenjaElektrostatičko oštećenje možete spriječiti poštivanjem sljedećih mjera predostrožnosti:

  ● Proizvode što manje dirajte rukama i spremajte ih u spremnike zaštićene od elektrostatičkogpražnjenja.

  ● Dijelove osjetljive na statički elektricitet držite u spremnicima sve dok se ne budu ugrađivali uračunala bez statičkog elektriciteta.

  ● Dijelove postavite na uzemljenu površinu prije vađenja iz spremnika.

  ● Nemojte dodirivati nožice, vodiče ili elektroničke sklopove.

  ● Uvijek budite električno neutralni prije dodirivanja osjetljivih dijelova ili sklopova.

  Načini uzemljenjaPostoji nekoliko načina uzemljenja. Prilikom rukovanja dijelovima osjetljivima na statički elektricitetkoristite neki od sljedećih postupaka:

  ● Koristite vrpcu za zglavak koja je kabelom za uzemljenje povezana s uzemljenim računalom ilikućištem računala. Vrpce za zglavak fleksibilne su vrpce s najmanje 1 megaom +/- 10 posto otporau kabelima za uzemljenje. Da bi uzemljenje bilo što bolje, vrpcu zategnite da bude u što boljemdodiru s kožom.

  ● Koristite vrpce za petu, stopalo ili cipele. Vrpce nosite na obje noge dok stojite na vodljivimpodovima ili podnim tepisima.

  ● Koristite vodljive alate.

  ● Koristite prijenosni servisni komplet sa savitljivom radnom prostirkom za odvođenje statičkogelektriciteta.

  Ako na raspolaganju nemate predloženi pribor za pravilno uzemljenje, obratite se ovlaštenu HP-ovupredstavniku, prodavaču ili serviseru.

  NAPOMENA: Detaljnije informacije o statičkom elektricitetu možete dobiti od ovlaštena HP-ovapredstavnika, prodavača ili servisera.

  38 Dodatak D Elektrostatičko pražnjenje HRWW

 • E Smjernice za rad s računalom, rutinskoodržavanje i priprema za isporuku

  Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanjeSlijedite ove smjernice kako biste ispravno pripremili i održavali računalo i monitor:

  ● Računalo ne izlažite pretjeranoj vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ekstremnim temperaturama.

  ● Računalo postavite na čvrstu i ravnu površinu. Sa svih strana računala na kojima postoje otvori zaprozračivanje i iznad monitora ostavite oko 10,2 cm slobodnog prostora za potreban protok zraka.

  ● Nemojte blokirati bilo koje otvore za prozračivanje ili dotok zraka i tako blokirati protok zraka uračunalu. Nemojte postavljati tipkovnicu čije su nožice spuštene izravno ispred računala jer i toograničava protok zraka.

  ● Nikad ne radite s računalom ako je skinuta pristupna ploča.

  ● Ne stavljajte računala jedno na drugo i ne smještajte ih tako blizu da se topli zrak iz njihovih sustavahlađenja miješa.

  ● Ako će računalo raditi u zasebnom kućištu, na tom kućištu moraju postojati otvori za prozračivanjei dotok zraka, a sve gore navedene smjernice za rad i dalje će vrijediti.

  ● Tekućine držite podalje od računala i tipkovnice.

  ● Nemojte pokrivati otvore za prozračivanje na monitoru.

  ● Instalirajte ili omogućite značajke za upravljanje napajanjem u sklopu operativnog sustava ilidrugog softvera, uključujući stanja mirovanja.

  ● Uvijek isključite računalo prije nego što:

  ◦ Vanjski dio računala čistite mekom, vlažnom krpom. Korištenjem sredstva za čišćenje možese oštetiti boja ili lak.

  ◦ Povremeno obrišete sve strane računala na kojima postoje otvori za prozračivanje. Níti,prašina i ostala strana tijela mogu blokirati otvore i ograničiti protok zraka.

  HRWW Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje 39

 • Mjere opreza za optičke pogoneObvezno poštujte sljedeće smjernice prilikom rada ili čišćenja optičkog pogona.

  Radni uvjeti● Nemojte pomicati pogon dok radi. To može uzrokovati probleme prilikom čitanja.

  ● Pogon ne izlažite naglim promjenama temperature jer može doći do kondenzacije. Ako setemperatura naglo promijeni dok pogon radi, prije isključivanja napajanja pričekajte barem jedansat. Ako disk počnete odmah koristiti, može doći do problema prilikom čitanja.

  ● Pogon nemojte izlagati velikoj vlazi, ekstremnim temperaturama, mehaničkim vibracijama iliizravnoj sunčevoj svjetlosti.

  Čišćenje● Prednji dio i kontrole čistite mekom, suhom krpom ili mekom krpom malo namočenom u blagu

  otopinu deterdženta. Nemojte rasprskavati sredstva za čišćenje izravno po uređaju.

  ● Nemojte koristiti razrjeđivače, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti boju.

  SigurnostUpadne li u pogon neki predmet ili tekućina, odmah iskopčajte računalo i odnesite ga u ovlašteni HP-ov servisni centar na provjeru.

  Priprema za prijevozTijekom pripreme računala za prijevoz pridržavajte se ovih savjeta:

  1. Napravite sigurnosnu kopiju podataka pogona na PD diskovima, spremnicima trake, CD-ima iliUSB flash pogonima. Osigurajte da mediji sa sigurnosnim kopijama nisu izloženi električnim ilimagnetskim impulsima tijekom pohrane ili prijenosa.

  NAPOMENA: Disk će se automatski blokirati kad se isključi napajanje računala.

  2. Uklonite i pohranite sve prijenosne medije.

  3. Isključite računalo i vanjske uređaje.

  4. Iskopčajte kabel za napajanje iz električne utičnice, a zatim iz računala.

  5. Iskopčajte dijelove sustava i vanjske uređaje iz izvora napajanja, a zatim iz računala.

  NAPOMENA: Prije prijevoza računala provjerite jesu li sve kartice ispravno ugrađene i učvršćeneu utore na matičnoj ploči.

  6. Dijelove sustava i vanjske uređaje zapakirajte u originalno ili slično pakiranje, s dovoljno zaštitnogmaterijala.

  40 Dodatak E Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za isporuku HRWW

 • Kazalo

  AApplication Key (Programska

  tipka) 4audio priključci 2

  Bbrave

  lokot 33prednji štitnik 35

  Ddijelovi

  prednja ploča 2stražnja ploča 3tipkovnica 4

  dijelovi na stražnjoj strani 3dijelovi s prednje strane 2disk

  ugradnja optičkog pogona 20uklanjanje optičkog

  pogona 19DisplayPort priključnica za

  monitor 3

  Eelektrostatsko pražnjenje,

  sprječavanje oštećenja 38

  Iinstaliranje

  memorijski modul 15, 17sigurnosni lokoti 32SODIMM 15, 17tvrdi disk 22

  Kkabelska blokada 32

  Llokot 33

  lokotisigurnosni lokot HP poslovnog

  računala 34

  Mmemorijski modul

  instaliranje 15specifikacije 15

  mjesto identifikacijskog brojaproizvoda 6

  mjesto serijskog broja 6monitor, priključivanje 3

  Nnapajanje

  gumb 2opseg radnog napona 27priključnica napojnog kabela 3spajanje 8

  Ookomiti položaj 14optički pogon

  čišćenje 40mjere opreza 40položaj 2smjernice 40spajanje zasuna za

  otpuštanje 20ugradnja 20uklanjanje 19

  otključavanje pristupne ploče 32

  Ppogon

  nadogradnja tvrdog diska 22poklopac priključnice 26postavljanje

  poklopac priključnice 26

  prednji štitniksigurnost 35skidanje i vraćanje 11skidanje maske 13

  prednji štitnik, skidanje 11priključak za mikrofon

  (ružičasti) 2priključnica

  DisplayPort monitor 3izlaz zvuka 3napojni kabel 3PS/2 miš 3PS/2 tipkovnica 3RJ-45 3slušalice 2ulaz zvuka 3VGA monitor 3

  priključnica miša 3priključnica za izlaz zvuka 3priključnica za slušalice 2priključnica za ulaz zvuka 3priključnica za VGA monitor 3priključnice

  prednja 2stražnja 3

  priprema za prijevoz 40pristupna ploča

  uklanjanje 9vraćanje 10zaključavanje i

  otključavanje 32pristup unutarnjim dijelovima 9

  Rračunalo

  prijelaz iz vodoravnog u okomitipoložaj 14

  sigurnosni lokoti 32smjernice za rad s

  računalom 39

  HRWW Kazalo 41

 • tehnički podaci 27značajke 1

  RJ-45 priključnica 3

  Ssigurnost

  kabelska blokada 32lokot 33prednji štitnik 35sigurnosni lokot HP poslovnog

  računala 34skidanje

  poklopac priključnice 26tvrdi disk 22

  smjernice za prozračivanje 39smjernice za rad s računalom 39smjernice za ugradnju 7SODIMM

  instaliranje 15SODIMMs

  specifikacije 15specifikacije

  SODIMMs 15svjetla stanja 4

  Ttehnički podaci

  računalo 27Tipka s Windowsovim logotipom

  funkcije 4Tipka s Windowsowim logotipom

  položaji 4tipkovnica

  dijelovi 4priključnica 3

  tvrdi disknadogradnja 22svjetlo aktivnosti 2

  Uugradnja

  baterija 29optički pogon 20

  uklanjanjebaterija 29maske štitnika 13optički pogon 19prednji štitnik 11pristupna ploča 9

  USB priključniceprednja ploča 2stražnja ploča 3

  Zzaključavanje

  kabelska blokada 32zamjena baterije 29zasun za otpuštanje

  spajanje optičkog pogona 20

  Žžaruljica napajanja 2

  42 Kazalo HRWW

  Značajke proizvodaUobičajene značajke konfiguracijeDijelovi s prednje straneDijelovi na stražnjoj straniTipkovnicaUporaba tipke s Windowsovim logotipom

  Serial Number Location (Mjesto serijskog broja)

  Nadogradnje hardveraZnačajke upotrebljivostiUpozorenja i mjere oprezaSpajanje kabela za napajanjeSkidanje pristupne ploče računalaVraćanje pristupne ploče računala na mjestoSkidanje i vraćanje prednjeg štitnikaSkidanje maske štitnikaPrijelaz iz vodoravnog u okomiti položajUgradnja dodatne memorijeSODIMMDDR3-SDRAM SODIMMsPopunjavanje SODIMM utoraUgradnja SODIMM-ova

  Zamjena optičkog pogonaUklanjanje postojećeg optičkog pogonaPriprema novog optičkog pogonaUgradnja novog optičkog pogona

  Zamjena tvrdog diskaPostavljanje i skidanje poklopca priključnice

  Tehnički podaciZamjena baterijeSecurity Lock značajkeUgrađivanje sigurnosne braveKabel za zaključavanje HP Kensington MicroSaverLokotSigurnosni lokot HP poslovnog računalaOsiguranje prednjeg štitnika

  Elektrostatičko pražnjenjeSprječavanje elektrostatičkih oštećenjaNačini uzemljenja

  Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za isporukuSmjernice za rad s računalom i rutinsko održavanjeMjere opreza za optičke pogoneRadni uvjetiČišćenjeSigurnost

  Priprema za prijevoz

  Kazalo

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 150 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects true /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice