Reabilitarea Prez PSPD

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  1/13

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  2/13

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  3/13

  Defeiniţia recuperării dată deDefeiniţia recuperării dată de

  OMS (2005)OMS (2005)

  “Folosirea tuturor mijloacelor cu scopulde a reduce impactul condiţiilorgenerătoare de dia!ilităţi "i #andicap"i de a permite persoanelor

  cu dia!ilităţi să

  reu"ească să se  integree optimal

   $n societate%

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  4/13

  Obiective generice ale

  Reabilitării Medicale

  & Deteriorarea

  (Impairement,Повреждение)repreintăorice dificit sau anormalitate destructură sau funcţie psi#ologică'

  fiiologică sau anatomică

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  5/13

  Obiective generice ale

  Reabilitării Medicale

  & Invaliditatea (Disability, Нр!"ение жи#неде$%е&'но%и) repreintă

  orice reducere parţială sau totală datorată deteriorării a capacităţii dea desfă"ura o acti*itate de o manieră

  sau $ntre limitele considerate normalepentru o fiinţă umană

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  6/13

  Obiective generice ale

  Reabilitării Medicale

  & andi*ap(andi*ap, +ои&'ноео-рни.ение) repreintă prejudiciul

  adus destinului unei anumite persoane  reultat al unei deteriorării sauin*alidităţi care limiteaă sau c#iar

   $mpiedică $ndeplinirea unui rol normal $n societate

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  7/13

  ASPECTELE

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  8/13

  FORMELE REABILITĂRIIFORMELE REABILITĂRII

  •   Medicală (reabilitare fizică)•   Psi!l!"ică•   Pr!fesi!#ală•   S!cial$ec!#!%ică•

    &'ridică•   Etică

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  9/13

  Etaele reabilităriiEtaele reabilitării• stai!#ar    • a%b'lat!r 

  • sa#at!rial

  i / i i

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  10/13

  Active - kinetice Pasive – termo/hidroterapie

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  11/13

  Kinetologie/KinesiologieKinetologie/Kinesiologie

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  12/13

 • 8/18/2019 Reabilitarea Prez PSPD

  13/13

  F!r%ele *i#et!teraieiF!r%ele *i#et!teraiei

  +, I%itaii -i .!c'ri/, 0i%#astică "e#erală -i resirat!rie1, 0i%#astică %edicală selecti2ă

  3, Reed'carea %ers'l'i4, Reed'carea ree#si'#ii5, 6idr!$*i#et!teraia7, S!rt'l c'rati2

  8, 9a#s'l c'rati2:, Teraia !c'ai!#ală+;, Er"!teraia++, Mel!teraia< artteraia -i altele