27
Raspunderea civila in Noul Cod civil Raspunderea civila delictuala Raspunderea civila contractuala

Raspunderea Civila in Noul Cod Civil

Embed Size (px)

Citation preview

 • Raspunderea civila in Noul

  Cod civil

  Raspunderea civila delictuala

  Raspunderea civila contractuala

 • Sediul materiei. Conceptia Noului Cod

  Sediul materiei Cartea a-V-a titlul II capitolul IV

  Art. 1349 -1350 nu se poate opta intre raspunderea contractuala si delictuala, daca

  aceasta din urma ar fi mai favorabila

  Esenta raspunderii civile presupune indatorirea de reparare a unui prejudiciu

  Raspunderea delictuala indatorirea oricarei persoane de a repara integral toate

  prejudiciile cauzate altuia prin incalcarea obligatiei de a respecta regulile de conduita

  pe care legea sau obiceiul locului le impune si de a nu aduce atingere drepturilor sau

  intereselor legitime ale altora -1349 alin1-2 NCC

  Raspunderea contractuala indatorirea oricarei persoane, parte intr-un contract de a

  repara prejudiciul cauzat celeilate parti prin neexecutarea obligatiilor pe care le-a

  contractat -1350 alin.1-2 NCC

 • Raspunderea contractuala

  Art. 1350 Noul Cod civil debitorul contractual este obligat sa

  repare pecuniar prejudiciul cauzat creditorului contractual prin

  neexecutare, executare necorespunzatoare ori cu intarziere a

  prestatiilor la care este indatorat pe baza unui contract valabil

  incheiat

  Element de noutate debitorul raspunde contractual si pentru fapta

  altuia reglementata expres de art. 1519 NCC debitorul raspunde

  pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se foloseste

  pentru executarea obligatiilor contractuale(persoane pe care le

  substituie sau cu care se asociaza in executarea obligatiilor

  contractuale)

 • Raspunderea contractuala

  Conditiile necesare pentru angajarea raspunderii 3 conditii obiective: fapta ilicita contractuala constand in neexecutarea prestatiilor datorate de debitorul contractual; prejudiciul cauzat creditorului; raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu.

  Se ridica problema necesitatii existentei vinovatiei sau culpei aceasta se regaseste reglementata la art. 1547 -1548, debitorul fiind tinut sa repare prejudiciile cauzate din culpa sa

  Astfel, raspunderea contractuala continua sa fie eminamente subiectiva, avand la baza vinovatia prezumata a debitorului

  S-au exprimat critici din aceasta perspectiva, intrucat nu se tine seama de clasificarea obligatiilor contractuale in obligatii de rezultat si obligatii de mijloace, nefiind corecta prezumarea culpei debitorului pentru obligatiile de mijloace doar din simplul fapt al neexecutarii prestatiilor

 • Raspunderea contractuala

  Art. 1527 creditorul are dreptul sa pretinda constrangerea

  debitorului la executarea in natura a obligatiei, cu exceptia cazului

  cand executarea este imposibila

  Art. 1528 creditorul poate executa el insusi, ori sa faca sa fie

  executata obligatia, pe cheltuiala debitorului exemple: obligatia de

  predare a unor bunuri determinate generic, defrisarea unui teren,

  saparea unui sant, mutarea unui gard

  Creditorul poate exercita acest drept numai dupa instiintarea

  debitorului, fie odata cu punerea in intarziere, fie ulterior

  acesteia(art. 1528 alin2)

 • Raspunderea contractuala

  Plata de despagubiri banesti atunci cand executarea in natura nu

  este sau nu mai este posibila ori creditorul nu o cere daunele-

  interese

  Ca si in vechiul Cod civil, daunele-interese continua sa fie

  compensatorii si moratorii

  Diferenta dintre cele doua vizeaza posibilitatea cumularii cu

  executarea in natura cele compensatorii inlocuiesc executarea in

  natura, si prin urmare nu se cumuleaza niciodata cu aceasta, decat

  daca discutam despre o neexecutare partiala; cele moratorii se

  cumuleaza cu executarea in natura, ori, dupa caz cu daunele-

  interese compensatorii

 • Principii pentru stabilirea daunelor-interese

  1. Principiul repararii integrale a prejudiciului art. 1531 NCC se tine

  seama de pierderea efectiv suferita si de beneficiul nerealizat(solutie

  identica si pe vechiul Cod art. 1084) in privinta prejudiciului moral sunt

  avute in vedere criteriul gravitatii prejudiciului si criteriul echitatii

  2. Principiul repararii prejudiciilor previzibile si a celor care sunt

  urmarea directa si necesara a neexecutarii obligatiilor contractuale

  art. 1533 NCC preluare art. 1085 si 1086 vechiul cod( in materie delictuala

  se raspunde si pentru prejudiciile imprevizibile, in timp ce contractul este

  opera vointei si previziunii partilor)

 • Exceptii de la principiul nr. 2

  A) ART. 1533 interpretat per-a-contrario, prima fraza, partea finala daca

  neexecutarea contractului se datoreaza intentiei sau culpei grave a

  debitorului, el poate fi tinut sa plateasca daune-interese si pentru

  prejudiciile imprevizibile cauzate creditorului

  B) ART. 1533 debitorul poate fi obligat la repararea numai a prejudiciului

  direct, aflat in legatura de cauzalitate directa(creditorul contractual este

  victima imediata), dar si in legatura de cauzalitate indirecta( victime

  indirecte sunt tertii care sufera un prejudiciu prin ricoseu sau reflectare,

  efect al prejudiciului suferit de creditor). Prejudiciul indirect exista atunci

  cand intre el si cauza nu exista o legatura necesara ca de la cauza la efect,

  si de aceea debitorul nu poate fi obligat sa-l repare

 • Repararea prejudiciilor

  Sunt avute in vedere - prejudiciile actuale

  - prejudiciile viitoare certe

  Nu sunt avute in vedere prejudiciile viitoare eventuale, a caror producere nu

  este sigura vor deveni certe cand s-au produs sau cand este cert ca se

  vor produce - nu se confunda cu prejudiciile constand in pierderea unei

  sanse - care poate fi reparat in masura probabilitatii sale de realizare(art.

  1532 alin.2)

  Pierderea unei sanse presupune pierderea posibilitatii unei persoane de a

  realiza un castig sau de a evita o pierdere: - neprezentarea unui avocat la

  termen, clientul sau pierde sansa de a castiga procesul; proprietarul unui

  cal de concurs pierde sansa obtinerii unui castig in cazul in care din cauza

  intarzierii transportatorului, acel cal nu ia startul intr-o cursa hipica

 • Daune interese pentru intarziere in executarea

  obligatiilor contractuale

  Reglementare art. 1535 -1536 NCC

  Se datoreaza de la scadenta datoriei pecuniare pana la momentul platiiintegrale de catre debitor a sumei datorate

  Se stabilesc si vor fi platite in cuantumul convenit de parti

  Daca partile nu au convenit un cuantum, vor fi platite in cuantumul prevazutde lege, egal cu dobanda legala

  Creditorul nu trebuie sa dovedeasca existenta si intinderea prejudiciului ce i-a fost cauzat prin intarzierea la plata

  Cuantumul lor nu se micsoreaza, chiar daca debitorul ar dovedi ca prejudiciul suferit de creditor ar fi fost mai mic, art. 1535 alin1 fraza finala nepermitand debitorului o astfel de dovada

  Daca anterior scadentei, debitorul datora dobanzi conventionale mai mari decat dobanda legala, daunele moratorii sunt in cuantumul stabilit inainte de data scadentei

 • Daunele-moratorii in cazul celorlalte obligatii de a

  face

  Se pot stabili prin clauza penala

  Daca nu au fost stabilite prin clauza penala, in principiu sunt egale

  cu dobanda legala si se calculeaza asupra echivalentului in bani al

  obligatiei, incepand cu data de la care debitorul este in intarziere

  Daca creditorul face dovada ca prin intarzierea in executare i-a fost

  cauzat un prejudiciu mai mare, daunele moratorii vor fi stabilite la

  cererea lui la valoarea acelui prejudiciu

 • Punerea in intarziere a debitorului, conditie necesara in

  principiu pentru obligarea lui la daune-interese

  Manifestarea unilaterala a creditorului prin care il atentioneaza pe debitor si

  ii cere imperativ sa execute prestatia la care este obligat, deoarece din

  uitare, neglijenta sau rea vointa nu a executat-o pana in acel moment

  Ca principiu, debitorul este considerat pus in intarziere prin simplul fapt al

  neexecutarii la scadenta a obligatiei sale, insa formal, este necesara

  punerea lui in intarziere

  Sediul materiei: 1521-1526 NCC

  Art. 1521 punerea in intarziere poate opera la cererea creditorului , sau de

  drept

  Punerea in intarziere, prin vointa creditorului se realizeaza prin notificare

  scrisa sau prin cererea de chemare in judecata

 • Notificarea scrisa

  Se comunica debitorului prin executorul judecatoresc, sau prin orice

  alt mijloc care asigura dovada ca i-a fost comunicata

  Punerea in intarziere prin aceasta modalitate are caracter supletiv,

  in sensul ca fie prin lege, fie prin conventia partilor se poate

  prevedea ca punerea in intarziere sa se faca intr-o alta forma, sau

  chiar sa o inlature, stipuland ca debitorul va fi pus in intarziere fara

  nicio alta formalitate, cand datoria devine scadenta

  Daca punerea in intarziere se realizeaza prin notificare, atunci

  creditorul trebuie sa acorde debitorului un termen pentru executare

  functie de natura obligatiei si de imprejurari

 • Notificarea scrisa - continuare

  Daca nu este acordat acest termen, debitorul poate executa obligatia intr-un termen rezonabil de la data comunicarii notificarii

  Pana la implinirea acelui termen, creditorul poate suspenda executarea propriei obligatii si plata daunelor-interese

  In schimb, nu poate(daca nu se prevede altfel, prin lege): - sa ceara rezolutiunea/rezilierea contractului/reducerea propriei obligatii in ipoteza unei executari partiale din aprtea debitorului

  Aceste drepturi pot fi exercitate de creditor, daca debitorul ilinformeaza ca nu va executa prestatiile in termenul stabilit// sau pot fi exercitate la expirarea termenului, daca obligatia nu a fost executata

 • Cererea de chemare in judecata

  Art. 1522 alin. 5 NCC dreptul de a executa obligatia intr-un termen

  rezonabil de la data cand cererea de chemare in judecata i-a fost

  comunicata, daca nu a fost anterior pus in intarziere daca obligatia

  se executa in acest termen, cheltuielile de judecata raman in sarcina

  creditorului

 • Intarzierea de drept in executarea obligatiei - art.

  1523NCC

  Debitorul se afla de drept in intarziere, atunci cand s-a stipulat ca simpla implinire a termenului stabilit pentru executare produce acest efect

  Precum si in cazurile anume prevazute de lege: Obligatia trebuia executata intr-un anumit termen, pe care debitorul l-a neglijat, sau

  nu a executat-o imediat desi exista urgenta

  Debitorul a facut imposibila executarea in natura a obligatiei sau a incalcat o obligatie de a nu face

  Debitorul si-a manifestat neindoielnic intentia fata de creditor de a nu executa obligatia, sau in cazul unei obligatii cu executare succesiva refuza sau neglijeazarepetat executarea

  Nu a fost executata obligatia de a plati o suma de bani, asumata in exercitiulactivitatii unei intreprinderi

  Obligatia se naste din savarsirea unei fapte ilicite extracontractuale

 • Intarzierea de drept in executarea obligatiei

  Creditorul trebuie sa dovedeasca faptul ca debitorul se afla de drept

  in intarziere orice clauza contrara se considera nescrisa

  Nu se afla in intarziere debitorul care a facut oferta de executare,

  chiar fara respectarea formalitatilor, dar creditorul a refuzat fara

  temei legitim sa o primeasca

 • Consecintele punerii in intarziere

  1. de la data punerii in intarziere, creditorul este indreptatit sa ceara daune-interese compensatori(se constata refuzul debitorului de a executa prestatiile datorate)

  2. de la data punerii in intarziere incep sa curga si sunt calculate daunele interese moratorii

  3. de la data punerii in intarziere debitorul raspunde pentru orice pieire fortuita a bunului, cu exceptia cazului cand legea sau partile au convenit expres ca o asemenea imprejurare il libereaza pe debitor de insasiexecutarea obligatiei fata de vechiul cod civil, NCC prevede ca la art 1274 ca riscul pieirii fortuite a bunului este suportat de debitorul obligatiei de predare, cat timp bunul nu a fost predat, chiar daca proprietatea a fost transferata. Debitorul obligatiei de predare pierde dreptul la contraprestatie, iar daca a incasat-o trebuie sa o restituie. Riscul pieirii fortuite trece la creditor numai daca acesta a fost pus in intarziere pentru ca a refuzat nejustificat sa primeasca bunul in cauza

 • Diminuarea daunelor-interese datorate de debitor in

  situatia si in masura in care prejudiciul este imputabil

  creditorului Element de noutate in legislatia romaneasca art. 1534 alin. 1 NCC desi

  in doctrina si jurisprudenta a fost antamata

  Consta in diminuarea proportionala a despagubirilor datorate de debitor

  daca si creditorul, prin actiunea sau omisiunea sa culpabila a contribuit la

  producerea prejudiciului

  Partile contractante au datoria de a coopera in vederea unei bune executari

  a contractului, fiind o datorie comuna si reciproca a acestora

  Ex: expeditorul faciliteaza transportul daca transmite in timp util

  transportatorului actele necesare pentru indeplinirea unor formalitati

  obligatorii; clientul unui croitor trebuie sa se prezinte la acesta la termenele

  stabilite, sau de cate ori este necesar

 • Obligatia creditorului de a evita sau minimiza prejudiciul

  pe care debitorul trebuie sa-l repare

  Art. 1534 alin. 2 NCC debitorul nu datoreaza despagubiri pentru

  prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minima

  diligenta. Creditorul poate insa recupera cheltuielile rezonabile

  facute in vederea limitarii prejudiciului

  Reglementata in acelasi cadru al obligatiei de cooperare si loialitate

 • CLAUZA PENALA (1)

  Art. 1538-1543 conventia sau clauza dintr-un contract prin care debitorul se obliga sa plateasca creditorului o suma de bani sau sa indeplineasca o alta prestatie determinata in favoarea acestuia in cazul neexecutarii ilicite a obligatiilor sale contractuale

  Clauza penala are o natura mixta

  Clauza penala are la baza : functia reparatorie, functia sanctionatorie si functia cominatorie

  Se repara prejudiciul cauzat creditorului si in acelasi timp se pedepsestecomportamentul ilicit al debitorului care consta in neexecutarea obligatiilorsale contractuale

  Se deosebeste de daunele interese acordate potrivit dreptului comun, avand in vedere ca in sarcina creditorului nu este prevazuta obligatia de a dovedi existenta si intinderea prejudiciului( art. 1538 alin. 4NCC)

 • CLAUZA PENALA (2)

  Punerea in executare a clauzei penale nu poate fi cumulata cu

  executarea in natura a obligatiei contractuale originare Regula

  Exceptia - ar fi posibila doar atunci cand partile au stipulat cumulul

  pentru intarzierea in executare a obligatiilor sau executarea de catre

  debitor in alt loc decat cel stabilit

  Are caracter accesoriu fata de obligatia principala, pentru

  garantarea executarii careia a fost stipulata

  Poate fi acordata numai daca obligatia principala nu se executa

 • CLAUZA PENALA (3)

  Creditorul are drept de optiune intre a cere executarea in natura a

  obligatiei principale, cand este posibila si o doreste si intre a cere

  executarea clauzei penale art. 1538alin. 2 NCC

  Nu poate fi cumulata cu executarea in natura afara de exceptiile de

  la art. 1539 NCC

  Debitorul nu are nici un drept de optiune el are doua obligatii

  contractuale: 1) cea principala la care s-a angajat prin vointa sa; 2)

  cea accesorie si subsidiara executarea prestatiei stabilita in clauza

  penala. El este tinut in primul rand la executarea obligatiei

  principale, neputandu-se libera prin oferta de executare a clauzei

  penale

 • CLAUZA PENALA (4)

  1. Rezolutiunea sau rezilierea contractului principal nu afecteaza existenta si executarea clauzei penale care a fost stipulata pentru neexecutarea in natura a obligatiilor debitorului

  2. insa, clauza penala stipulata pentru intarzierea in executare va fi desfiintata ca o consecinta a rezolutiunii sau rezilierii contractului principal

  Ca principiu, instantele de judecata nu pot interveni asupra clauzei penale

  Exista doua exceptii 1) poate fi diminuata, daca exista o executare partiala in natura, in limita in care aceasta a profitat creditorului; 2) poate fi redusa daca este vadit excesiva fata de prejudiciul ce putea fi prevazut de parti la incheierea contractului, dar si astfel redusa trebuie sa ramanasuperioara obligatiei principale

 • CLAUZA PENALA (5)

  Art. 1542 cand obligatia principala este indivizibila, fara a fi solidara, iar neexecutarea rezulta din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi ceruta in totalitate fie de la cel care nu a executat, fie de la ceilalticodebitori, corespunzator partii sale. Acestia se pot regresa contra celui care a provocat neexecutarea

  Art. 1543 cand obligatia principala este divizibila, penalitatea este de asemenea, divizibila, fiind suportata numai de codebitorul vinovat de neexecutare si numai pentru partea de care este tinut. Exceptie candclauza penala a fot stipulata pentru a nu se face o plata partiala, iar unul dintre codebitori a impiedicat executarea obligatiei principale in totlaitate; inaceasta situatie poate fi ceruta acelui codebitor, ceilalti ramanand obligatinumai proportional cu partea fiecaruia din datoria principala, fara limitarea dreptului de regres contra celui care nu si-a executat obligatia in intregime, desi ar fi trebuit sa o faca

 • Arvuna si clauza penala

  Art. 1544 -1546 NCC

  Arvuna - clauza contractuala accesorie, pe baza careia o parte remite celeilate parti contractante la momentul incheierii contractului o suma de bani sau alt bun fungibil, cu titlul de garantie a indepliniriiobligatiilor si uneori ca despagubire pentru prejudiciul cauzat prin neexecutare, sau prin dezicerea de contract

  Arvuna este confirmatorie si penalizatoare

  Arvuna confirmatorie este cu rol de clauza penala daca obligatiaprincipala este executata, atunci arvuna fie se imputa asupra prestatiei principale, fie se restituie. In nici un caz daca obligatiaprincipala este executata in intregime, arvuna nu se poate pastra, pentru ca s-ar imbogati fara justa cauza

 • Arvuna si clauza penala

  Daca obligatia principala nu este executata, si era in sarcina partii care a dat arvuna, cealalta parte poate denunta contractul si retine arvuna; cand neexecutarea provine din partea celui care a primit arvuna, celalalt poate denunta unilateral contractul si cere restituirea dublului acesteia

  Daca partea care si-a executat obligatia opteaza pentru cerere de obligare la executarea obligatiei sau de rezolutiune, atunci are dreptul la daune-interese in conditiile dreptului comun

  Arvuna penalizatoare cu rol de dezicere este pretul platit pentru denuntareaunilaterala de catre partea in favoarea careia a fost stipulata fie se pierde, fie restituie dublul acesteia, functie de partea care a dat-o/platit-o si in beneficiul careia a fost stabilita. Nu se mai poate cere rezolutiunea sau executarea silita a obligatiei. Daca nu intervine dezicerea, contractul se consolideaza si arvuna se imputa asupra obligatiei principale

  Daca intervine incetarea contractului din cauze care nu antreneaza raspundereapartilor, atunci se restituie in toate cazurile