of 8 /8
Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine 1 God/smer I II/A II/E II/I Datum SNP SNP SNP SNP 11.06. Matematika I Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Elektrotehnički materijali i komponente 12.06. Poslovne komunikacije Društvo i održivi razvoj 13.06. Tehnička mehanika 16.06. Osnovi računarske tehnike 17.06. Električna merenja Električna merenja Električna merenja 18.06. 19.06. Elektronika I Elektronika I Elektronika I 20.06. Fizika Osnovi mikroelektronike 21.06. Osnovi elektrotehnike 23.06. 24.06. 25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola 26.06. 27.06. Programiranje Programiranje Programiranje 28.06. 30.06. 01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente 02.07. 03.07. 04.07. Matematika II Matematika II Matematika II 05.07.

Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Text of Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Page 1: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1

God/smer I II/A II/E II/I

Datum SNP SNP SNP SNP 11.06. Matematika I Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Elektrotehnički materijali i komponente 12.06. Poslovne komunikacije

Društvo i održivi razvoj

13.06. Tehnička mehanika 16.06. Osnovi računarske tehnike 17.06. Električna merenja

Električna merenja

Električna merenja

18.06. 19.06. Elektronika I Elektronika I Elektronika I 20.06. Fizika Osnovi mikroelektronike

21.06. Osnovi elektrotehnike

23.06. 24.06. 25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola 26.06. 27.06. Programiranje Programiranje Programiranje 28.06. 30.06. 01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente 02.07. 03.07. 04.07. Matematika II Matematika II Matematika II 05.07.

Page 2: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

2

godina/smer I II/M II/R II/T

Datum SNP SNP SNP SNP 11.06. Matematika I Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku 12.06. Poslovne komunikacije

Društvo i održivi razvoj

13.06. 16.06. Osnovi računarske tehnike 17.06. Električna merenja

Električna merenja

Električna merenja

18.06. 19.06. Elektronika I Elektronika I Elektronika I 20.06. Fizika Osnovi mikroelektronike 21.06. Osnovi elektrotehnike 23.06. 24.06. 25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola 26.06. 27.06. Programiranje Programiranje Programiranje 28.06. 30.06. 01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente Elektronske komponente 02.07. 03.07. Računarski sistemi 04.07. Matematika II Matematika II Matematika II 05.07.

Page 3: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

3

(SNP)

godina/smer III/AE III/ET III/IE III/ME III/RTI datum 11.06. Materijali za elektroniku 12.06. Poluprovodničke komponente 13.06. Osnovi mehanike i mašinstva

Programski jezici

16.06. Elektroenergetske komponente

Osnovi mikroelektronike Organizacija računara

17.06. Matematički metodi Numerička matematika Numerička matematika Numerička matematika

18.06. Merenja u elektronici

Merenja u elektronici Elektroakustika

Merenja u elektronici

19.06. Analogna elektronika Energetska elektronika

20.06. Sinteza mreža Onovi telekomunikacija

Električne mašine I

Mikroelektronske tehnologije

23.06. Električne mašine Sinteza mreža 24.06. Elektronika II

Elektronika II

Merenja u elektroenergetici Elektronika II

Elektronika II

25.06. Osnovi automatike

Osnovi automatike

Prenos i distrib. el. energije Automatika

Logičko projektovanje

26.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Telekomunikacije 27.06. 28.06. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika 30.06. 01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente Fizička elektronika Elektronske komponente 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. SAU

Page 4: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

4

godina/smer III/A III/E III/I III/M III/R III/T Datum 11.06. 12.06. Popuprovodničke komponente 13.06. Kvantna i statistička fizika Programski jezici 16.06. Analogna el..kola Elektroenergetske

komponente Mikroelektronika Organizacija računara

17.06. Matematički metodi Numerička analiza Numerička analiza Numerička matematika Numerička matematika Numerička analiza 18.06. Merenja u elektronici Merenja u elektronici Fizička elektronika Merenja u elektronici Merenja u elektronici

Elektroakustika 19.06. Digitalno proc. Signala

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Analogna elektronika

20.06. Sinteza mreža Onovi telekomunikacija

Električne mašine I

Materijali za mikroelektroniku Sinteza mreža i obrada signala

23.06. Električne mašine Električne instalacije Osnovi telekomunikacija 24.06. Elektronika II

Simulacija i modeliranje Elektronika II Merenja u elektroenergetici Elektronika II Elektronika II

Elektronika II

25.06. Osnovi automatike

Automatika

Osnovi automatike Prenos i distrib. el. energije

Automatika Logičko projektovanje

Automatika

26.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Telekomunikacije 27.06. Dinamika mehanizama i mašina 28.06. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika 30.06. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. Mikrotalasna tehnika 05.07.

Page 5: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

5

godina/smer IV/AE IV/ET IV/IE IV/ME IV/RTI

Datum

11.06. Engleski jezik Upravljanje procesima

Engleski jezik

Engleski jezik Engleski jezik

Engleski jezik

12.06. Električne instalcije El. instalacije sa osvetljenjem 13.06. Digit. procesiranje signala Računarsko projektov. u

elektroenergetici Pasivne i elektromeh.

Komponente Projektov. digitalnih kola

16.06. Procesni mikrorač. Sistemi 17.06. TAU Radiotehnika Mikrorač.sistemi i I/U uređaji 18.06. Mikroproc. i mikroračunari Merenja u mikroelekt.

Diskretna matematika

19.06. El. mašine II Kvalitet i pouzdanost Analogna elektronika

Mikrotalasna elektronika

Distribuirana obrada

20.06. Projektovanje el. kola Elektrotermija Optoelektronika i integrisana optika

Tehnika i metode program

23.06. Sistemi za merenje i kontrolu

Televizija Sistemi za merenje i kontrolu

Modelrianje tehnologije i komponenata

24.06. Industrijska elektronika Mikroračunari i programiranje

Digitalne telekomun. Telekomunikac. sistemi

Elektroenerg. postrojenja

Mikroelektronika

25.06. Teorija telekomunikacija 26.06. Telekomunikacije 27.06. Dinamika mehanizama i mašina Sistemski softver 28.06. 30.06. Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola

Strukture i baze podataka 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. Mikrotalasna tehnika 05.07.

Page 6: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

6

godina/smer IV/A IV/E IV/I IV/M IV/R IV/T datum 11.06. Engleski jezik

Upravljanje procesima Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

12.06. Električne instalcije El. instalacije sa osvetljenjem Mikrotalasni sistemi 13.06. Tehnika

telekomunikacija

16.06. Proj. mikropr. sistema Projektovanje el. Sistema

Računarsko projektov. u elektroenerg.

Digitalni procesni sistemi

Komponente i kola snage Senzori i pretvarači Telekom. mreže

17.06. TAU Radiotehnika Optoelektronika Računarske telekom. Mikrorač.sistemi i I/U

uređaji

Radiotehnika

18.06. Digit. proces. Signala

Mikroproc. sistemi Elektromot. Pogoni

Modelov. i simulacija Diskretna matematika Mikroproc. sistemi

19.06. Identifik. Procesa Energetska elektronika

Mikrotalasna tehnika El. mašine II Kvalitet i pouzdanost Mikrotalasna elektronika

Merenje u telekomunik.

20.06. Projektovanje el. kola Osnovi kablovske tehnike

Projektovanje integr. Kola Mikroelektronske tehnologije

Teh.i metode progranja

Projektovanje el. kola

Mikroelektronske tehnologije 21.06. Sistemi za merenje i

kontrolu

Televizija Testiranje el. kola

Industrijski sistemi za merenje i kontrolu

TV sistemi

23.06. Elektroenerg. Postrojenja

Niskotemper. elektronika Telekom. sstemi Digitalne telekom

24.06. Mikroračunari i programiranje

Visokofrekventna elektronika

Ispitivanje el. mašina Veštačka inteligencija Računarske mreže

Teorija telekomunikacija

25.06. 26.06. Sistemski softver 27.06. 28.06. Strukture i baze podataka 30.07. 01.07. Paralelni rač. sistemi 02.07. 03.07. 04.07. 05.07.

Page 7: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

7

God V/A V/E V/I V/M V/R V/T 11.06. Upravljanje procesima Informacioni sistemi Satelitske komunikacije 12.06.

Projektovanje VLSI Projek sof koriš.proj obrazaca

Sistemi visoke pouzdanosti Prenos podataka

13.06. Merno-informac.

sistemi Radio sistemi Eksploatacija elektroenerg.

mreža Projektovanje ugrađenih

računarskih sistema WEB programiranje

Komutacioni sistemi

16.06. Fleksibilna automatizacija

Digitalna obrada slike Specijalne el. instalacije Merenja u mikroele. Alg.i arhihtek. spec. rač. Sistema

Projektovanje telekom. Sistema Obrada audio signala

17.06. Tehnička robotika

Elektronske mreže Tehnika zaštite

Fizika i dijagnostika otkaza

Sistemi za rad u realnom vremenu

Projektovanje upravljačkih sistema

Računarske telekom. 18.06. Upravljanje energet.

sistemima Inteligentna

instrumentacija Ekspert sist u elektroenerg

Napredne tehnike u logičkom

projektovanju

Mikrotalasna i optička elektronika Mobilne telekomunikacije

19.06. Elektromedicin. instrumentac

Neuronske mreže

Električne mašine III

Karakterizacija komponenata

Ekspertni sistemi i neuronske mreže

Optičke komunikacije

20.06. Telemetrija Računarsko

projektovanje

Industrijska robotika Primena akust. u elektro Elektrotermija

Arhitektura mikrosistema Tehnologija mikrosistema

Uvod u fazi logiku Softversko inženjerstvo

Radarski sistemi i radiolokacija

23.06. Računarsko merno informacioni sistemi

Sistemi za akviziciju Upravljanje elektroenerg.pretvarač

Mobilni i bežični informacioni servisi

24.06. Metode intelig upravljanja

Sistemi za rad u realnom vremenu

Integrisani mikro Napredne tehnike baza podataka Napredne tehnike za obradu slike

Telekomunikacioni softver Kodna tehnika

25.06. Regul. elektromot. pogona

Telekomunikacije u elektroenergetici

Regul. elektromot. pogona

Satelitska i kablovska televizija

26.06. 27.06. 28.06. Programski prevodioci 30.06. Projektovanje SAU 01.07. 02.07. 03.07. Prepoznavanje uzoraka 04.07. 05.07. Audiotehnika Računarska grafika

Page 8: Raspored Polaganja Ispita Jun 2014 Snp

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

8

God/smer V/AE V/ET V/IE V/ME V/RT

Datum 11.06. Satelitske komunikacije Upravljanje procesima Informacioni sistemi 12.06.

13.06. Komutacioni sistemi Ekspertni sist. u еlektroenergetici

16.06. Radiokomunikac. sistemi Specijalne el. instalacije

Senzori i pretvarači

17.06. Tehnička robotika

Tehnika zaštite Računarske telekom.

18.06. Tehnika konverzije Telekomunikacione mreže Prelazni procesi u el. mašinama

Fizika otkaza mikroel. kompon. Mikroproc. tehnika

Spec. rač. sistemi

19.06. Elektromedicin. instrumentac. Optičke telekomunikac

20.06. Procesni informac. sistemi Računarsko projektovanje

Projektovanje el. sistema Projektovanje integr.kola

21.06. Upravljanje elektroenerg.pretvarač Niskotemperaturna elektronika Sredstva za razvoj softvera 23.06. Sistemi za akviziciju podataka

Simulacija i modeliranje

Obrada signala Sistemi za akviziciju podataka

Strukture i komponente za VLSI

kola

24.06. Regul. elektromot. pogona Regul. elektromot. pogona Veštačka inteligencija

25.06. 26.06. 27.06. Programski prevodioci

28.06. 30.07. Projektovanje SAU 01.07. Paralelni rač. sistemi 02.07. Prepoznavanje uzoraka 03.07. 04.07. Računarska grafika 05.07.