of 78 /78
Raspored ispita za ispitni rok: Oktobar, školske godine 2020/21. 1. Novinarstvo i komunikacije: 1. Godina 2. Novinarstvo i komunikacije: 2. Godina 3. Novinarstvo i komunikacije: 3. Godina 4. Novinarstvo i komunikacije: 4. Godina 5. Psihologija: 1. Godina 6. Psihologija: 2. Godina 7. Psihologija: 3. Godina 8. Psihologija: 4. Godina 9. Digitalne umetnosti: 1. Godina 10. Digitalne umetnosti: 2. Godina 11. Digitalne umetnosti: 3. Godina 12. Digitalne umetnosti: 4. Godina 13. Socijalni rad: 1. Godina 14. Socijalni rad: 2. Godina 15. Socijalni rad: 3. Godina 16. Socijalni rad: 4. Godina 17. Digitalni marketing: 1. Godina 18. Digitalni marketing: 2. Godina 19. Digitalni marketing: 3. Godina 20. Digitalni marketing: 4. Godina 21. Studije politike: 1. Godina 22. Studije politike: 2. Godina 23. Studije politike: 3. Godina 24. Studije politike: 4. Godina 25. MPR - Master program Komunikacije i odnosi sa javnošću 5.godina 26. MHR - Master program Upravljanje ljudskim resursima 5.godina 27. MKsp - Master program kritičke studije politike 5.godina 28. MP - Master program Primenjena psihologija 5.godina 29. MSR - Master program Socijalni rad 30.DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 6. Godina 31. DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 7. Godina 32. DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 8. Godina 33. MKi- Master program Kreativne industrije 34.Jezici: 1. Godina 35.Jezici: 2. Godina 36. Jezici: 3. Godina

Raspored ispita za ispitni rok: Oktobar, školske godine

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Raspored ispita za ispitni rok: Oktobar, školske godine 2020/21.

1. Novinarstvo i komunikacije: 1. Godina

2. Novinarstvo i komunikacije: 2. Godina

3. Novinarstvo i komunikacije: 3. Godina

4. Novinarstvo i komunikacije: 4. Godina

5. Psihologija: 1. Godina

6. Psihologija: 2. Godina

7. Psihologija: 3. Godina

8. Psihologija: 4. Godina

9. Digitalne umetnosti: 1. Godina

10. Digitalne umetnosti: 2. Godina

11. Digitalne umetnosti: 3. Godina

12. Digitalne umetnosti: 4. Godina

13. Socijalni rad: 1. Godina

14. Socijalni rad: 2. Godina

15. Socijalni rad: 3. Godina

16. Socijalni rad: 4. Godina

17. Digitalni marketing: 1. Godina

18. Digitalni marketing: 2. Godina

19. Digitalni marketing: 3. Godina

20. Digitalni marketing: 4. Godina

21. Studije politike: 1. Godina

22. Studije politike: 2. Godina

23. Studije politike: 3. Godina

24. Studije politike: 4. Godina

25. MPR - Master program Komunikacije i odnosi sa javnošću 5.godina

26. MHR - Master program Upravljanje ljudskim resursima 5.godina

27. MKsp - Master program kritičke studije politike 5.godina

28. MP - Master program Primenjena psihologija 5.godina

29. MSR - Master program Socijalni rad

30.DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 6. Godina

31. DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 7. Godina

32. DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 8. Godina

33. MKi- Master program Kreativne industrije

34.Jezici: 1. Godina

35.Jezici: 2. Godina

36. Jezici: 3. Godina

Ispitni rok: Oktobar 2021

Novinarstvo i komunikacije: 1. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 2

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Produkcija u audio-vizuelnim medijima 2 NK 2021 Stanko Crnobrnja

prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 13.09. Sala 814:00 15:00-

Umetnost argumentacije NK 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Umetnost argumentacije NK 2021 Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Umetnost argumentacije NK 2021 Danica Igrutinović

dr Danica Igrutinović Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Poslovne komunikacije NK 2021 Simona Žikić

ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Istorija medija NK 2021 Predrag J. Marković

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala23:59-

Istorija medija NK 2021 Žarko Cvejić prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala23:59-

Engleski jezik 2 NK 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 42811:00 20:00-

Strana 1 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Engleski jezik 2 NK 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 42811:00 20:00-

Umetnost argumentacije NK 2021 Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 511:00-

Umetnost argumentacije NK 2021 Danica Igrutinović

dr Danica Igrutinović Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Umetnost argumentacije NK 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 21.09. Sala 411:00-

Poslovne komunikacije NK 2021 Simona Žikić

ma Simona Žikić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Istorija medija NK 2021 Predrag J. Marković

prof. dr Predrag J. Marković Usmeni ispit 24.09. Sala 111:00-

Istorija medija NK 2021 Žarko Cvejić prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00-

Semestar: 1

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Uvod u vizuelne komunikacije NK 2020 dr Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Predaja radova u elektronskoj formi

13.09. nijedna sala22:59-

Produkcija u audio-vizuelnim medijima 1 NK 2020

prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 13.09. Sala 813:00 14:00-

Globalna politika kroz film, umetnost i kulturu NK 2020 dr Igor Štiks

dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 411:00-

Strana 2 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Globalna politika kroz film, umetnost i kulturu NK 2020 Filip Balunović

Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 511:00-

Engleski jezik 1 NK 2020 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Uvod u vizuelne komunikacije NK 2020 dr Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Uvod u teoriju medija i komunikacija NK 2020 dr Ana Došen

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 311:00-

Uvod u teoriju medija i komunikacija NK 2020 dr Dragana Stojanović

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 111:00-

Strana 3 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Novinarstvo i komunikacije: 2. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 4

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Uvod u HR NK 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 15.09. Sala 511:00 13:00-

Uvod u međunarodne odnose NK 2021 Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 511:00-

Komunikacija i digitalna kultura NK 2021 Ana Petrov

doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Komunikacija i digitalna kultura NK 2021 Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Kič s predumišljajem: savremene prakse kempa NK 2021

doc. dr Luka Bešlagić Usmeni ispit 17.09. Sala 410:00-

Integrisane marketinške komunikacije NK 2021

Jelena Uzelac Vasić Usmeni ispit 18.09. Sala 114:00 20:00-

Demokratija i komunikacije NK 2021 prof. dr Novica Milić Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala16:59-

Medijska pismenost (jezik i društvo) NK 2021

prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Tehnike i logika medijskog izveštavanja NK 2021

prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 413:00 15:00-

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija NK 2021

doc. dr Ana Došen Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Dikcija i javni nastup NK 2021 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 412:00-

Strana 4 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Planiranje i vođenje PR kampanja NK 2021 Ljiljana Boljanović

Ljiljana Boljanović Open book exem 22.09. nijedna sala12:00 16:00-

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija NK 2021

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 313:00-

Komunikacija i digitalna kultura NK 2021 Ana Petrov

doc. dr Ana Petrov Usmeni ispit 23.09. Sala 411:00-

Komunikacija i digitalna kultura NK 2021 Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Engleski jezik 4 NK 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 25.09. Soba 42811:00 20:00-

Engleski jezik 4 NK 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 26.09. Soba 42811:00 20:00-

Semestar: 3

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Pisati za medije NK 2020 doc. dr Luka Bešlagić Pismeni ispit 14.09. Sala 410:00 13:00-

Uvod u PR OK 2020 ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

15.09. nijedna sala22:59-

Moda i moć NK 2020 prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 17.09. Sala 511:00-

Strana 5 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Politika u popularnoj muzici NK 2020 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala23:59-

Engleski jezik 3 NK 2020 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Osnove marketinga NK 2020 dr Sandra Nešić Raspored

polaganja eFMK

Usmeni ispit 18.09. Sala 110:00 14:00-

Uvod u novinarstvo ON 2020 prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Gluma NK 2020 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Fotožurnalizam NK 2020 Milena Đorđević Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala22:59-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija NK 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Principi web dizajna i upravljanje razvojem sajta NK 2020

prof. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala20:59-

Politika u popularnoj muzici NK 2020 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00-

Misliti i kritički čitati NK 2020 prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00 -

Uvod u PR OK 2020 ma Simona Žikić Usmeni ispit 24.09. Sala 111:00-

Strana 6 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Novinarstvo i komunikacije: 3. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 6

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Slika i nasilje NK 2021 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet12:00-

Tehnike HR menadžmenta NK 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 15.09. Sala 413:00 15:00-

Međunarodni odnosi: novi politički akteri i društveni pokreti NK 2021

Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 411:00-

Upravljanje karijerom NK 2021 doc. dr Jelena Sladojević Matić Predaja radova u elektronskoj formi

18.09. nijedna sala23:59-

Engleski jezik 6 NK 2021 Jana Živančević Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 41511:00 20:00-

Autorski intervju NK 2021 Ljiljana Bulatović

prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 511:00 13:00-

Ideologija u svetu bez ideologije NK 2021

doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 22.09. Nastavnički kabinet13:00 20:00-

Ideologija u svetu bez ideologije NK 2021

doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 23.09. Nastavnički kabinet13:00 20:00-

Medijska laboratorija 2 NK 2021 Danica Čigoja Piper

ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala20:59-

Strana 7 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Transmedia storytelling NK 2021 prof. dr Tatjana Rosić Ilić Pismeni ispit 24.09. Sala 312:00-

Zločin, rod i mediji NK 2021 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 111:00-

Copywriting NK 2021 Vojislav Žanetić Vojislav Žanetić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Semestar: 5

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Ekranska kultura NK 2020 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet11:00-

Šta posle teksta: postknjiževno stanje NK 2020

doc. dr Luka Bešlagić Usmeni ispit 15.09. Sala 511:00-

Popularna kultura NK 2020 dr Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala22:59-

Popularna kultura NK 2020 dr Žarko Cvejić

prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala22:59-

Engleski jezik 5 NK 2020 Jana Živančević Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 41511:00 20:00-

Mediji, manjine i supkulture NK 2020 prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 413:00-

Kreativno intervjuisanje NK 2020 prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Menadžment u digitalno doba NK 2020 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 22.09. Sala 117:00 18:00-

Medijske ikone 20. veka NK 2020 dr Mirjana Stošić Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala22:59-

Strana 8 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Krizne komunikacije NK 2020 Ljiljana Boljanović Open book exem 23.09. nijedna sala12:00 18:00-

Popularna kultura NK 2020 dr Žarko Cvejić

prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00-

Popularna kultura NK 2020 dr Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 24.09. Sala 411:00-

Izrada projekata i upravljanje projektnim ciklusom NK 2020

Vladan Jovanović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00 13:00-

Medijska laboratorija 1 NK 2020 ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala20:59-

Content marketing storytelling NK 2020 Lazar Džamić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Strana 9 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Novinarstvo i komunikacije: 4. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 8

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Strategije savremenog menadžmenta u medijima NK 2021 Stanko Crnobrnja

prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 13.09. Sala 814:00 15:00-

Od postmodernog do posthumanog NK 2021

Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet14:00-

Medijsko zakonodavstvo XXI veka – utopija ili realnost NK 2021 Saša Mirković

Saša Mirković Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala23:59-

Internet pravo NK 2021 Mirko Mrkić Mirko Mrkić Pismeni ispit 14.09. Sala 113:00 15:00-

Sociologije nostalgije NK 2021 doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Kritički pojmovi 21. veka NK 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 16.09. Sala 411:00-

Medijsko zakonodavstvo XXI veka – utopija ili realnost NK 2021 Saša Mirković

Saša Mirković Usmeni ispit 16.09. Soba 42812:00 13:00-

Medijski ideali i mitovi NK 2021 prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Istraživačko novinarstvo NK 2021 doc. dr Andrija Filipović Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala22:59-

Medijska praksa NK 2021 Goran Bulatović

prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 513:00 15:00-

Strana 10 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Pravo na grad NK 2021 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet17:00 18:00-

Start up i preduzetništvo NK 2021 dr Sandra Nešić Usmeni ispit 22.09. Sala 116:00 17:00-

Studije novih medija NK 2021 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 612:00-

Političke reprezentacije: rod i nasilje NK 2021

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00-

Kritički pojmovi 21. veka NK 2021 Jelisaveta Blagojević,

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00 -

Političke komunikacije NK 2021 Vojislav Žanetić

Vojislav Žanetić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Semestar: 7

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Film i mišljenje NK 2020 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet13:00-

Složeni sistemi u filmu, televiziji i novim medijima NK 2020

prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 13.09. Sala 813:00 14:00-

Monstrumi: druge kulture NK 2020 dr Mirjana Stošić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala23:59-

Medijsko pravo NK 2020 Mirko Mrkić Mirko Mrkić Pismeni ispit 14.09. Sala 411:00 13:00-

Etika medija i komunikacija NK 2020 ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

15.09. nijedna sala22:59-

Sociologije svakodnevnog NK 2020 doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Politička ekologija NK 2020 prof. dr Jelisaveta Blagojević Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala9:00 18:59-

Strana 11 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Analitičko novinarstvo ON 2020 prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 513:00 15:00-

Globalni mediji i kultura otpora NK 2020 dr Ana Došen

doc. dr Ana Došen Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Globalni mediji i kultura otpora NK 2020 dr Tatjana Rosić

prof. dr Tatjana Rosić Ilić Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Kreativno pisanje za 21. vek NK 2020 prof. dr Tatjana Rosić Ilić Pismeni ispit 22.09. Sala 317:00-

Globalni mediji i kultura otpora NK 2020 dr Ana Došen

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 312:00-

Globalni mediji i kultura otpora NK 2020 dr Tatjana Rosić

prof. dr Tatjana Rosić Ilić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Advertajzing u prošlosti i sadašnjosti OK 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala23:59-

Politička ekologija NK 2020 prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 19:30 11:30-

Advertajzing u prošlosti i sadašnjosti OK 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala23:59-

Vizuelizacija podataka: data visualisation NK 2020

Uroš Krčadinac Usmeni ispit 25.09. Kabinet Digital V sprat11:00-

Strana 12 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Psihologija: 1. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 2

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Emocije i motivacija P 2021 Ana Milojković Pismeni ispit 13.09. Sala 811:00-

Engleski jezik 2 P 2021 dr Danica Igrutinović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 15.09. Sala 4159:00 20:00-

Poslovne komunikacije P 2021 ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Viši kognitivni procesi P 2021 dr Andrea Vranić Pismeni ispit 17.09. Sala 814:00 16:00-

Statistika P 2021 dr Nevena Marić Pismeni ispit 21.09. Sala 810:00 14:00-

Poslovne komunikacije P 2021 ma Simona Žikić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Komunikacija u grupi –iskustvene grupe 2 P 2021

doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala23:59-

Istorija roda i porodice P 2021 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala23:59-

Psihologija učenja i jezika P 2021 dr Filip Nenadić Pismeni ispit 25.09. Sala 814:00 16:00-

Strana 13 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Semestar: 1

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Metodologija psiholoških istraživanja P 2020

Ana Milojković Pismeni ispit 14.09. Sala 811:00 13:00-

Engleski jezik 1 P 2020 dr Danica Igrutinović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 15.09. Sala 4159:00 20:00-

Akademske veštine u psihologiji P 2020 doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 16.09. Sala 811:00 13:00-

Akademske veštine u psihologiji P 2020 doc. dr Marija Branković Usmeni ispit 16.09. Sala 813:00 17:00-

Niži kognitivni procesi (percepcija, pažnja) P 2020

Milica Popović Stijačić Pismeni ispit 17.09. Sala 812:00 14:00-

Paradigme u psihologiji P 2020 dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 18.09. Sala 817:00-

Iskustvene grupe OIV 1 P 2020 Mina Šoljaga Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala19:59-

Strana 14 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Psihologija: 2. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 4

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Metode i tehnike eksperimentalnih istraživanja P 2021

doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 13.09. Sala 817:00 19:00-

Engleski jezik 4 P 2021 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 13.09. Soba 41511:00 20:00-

Socijalizam i postsocijalizam P 2021 dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 411:00-

Engleski jezik 4 P 2021 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 14.09. Soba 41511:00 20:00-

Osnove neuronauka P 2021 dr Ana Podgorac Pismeni ispit 17.09. Sala 89:00 12:00-

Razvojna psihologija 2 P 2021 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 18.09. Sala 810:00 17:00-

Razvojna psihologija 2 P 2021 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 18.09. Sala 910:00 17:00-

Razvojna psihologija 2 P 2021 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 18.09. Sala 710:00 17:00-

Strana 15 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Engleski jezik 4 P 2021 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Sala 611:00 20:00-

Psihologija ličnost P 2021 Mina Šoljaga Pismeni ispit 20.09. Sala 813:00 15:00-

Komunikacija identiteta P 2021 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Kvalitativne istraživačke metode P 2021 doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala23:59-

Rast i razvoj ličnosti P 2021 doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala23:59-

Kultura sećanja i studije nacionalizma P 2021

prof. dr Orli Fridman On - line test 24.09. nijedna sala13:00 15:00-

Psihološki pristupi istraživanjima čitanja i književnosti P 2021

dr Filip Nenadić Pismeni ispit 25.09. Sala 816:00 18:00-

Semestar: 3

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Razvojna psihologija 1 P 2020 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 14.09. Sala 810:00 16:00-

Razvojna psihologija 1 P 2020 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 14.09. Sala 710:00 16:00-

Razvojna psihologija 1 P 2020 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 14.09. Sala 910:00 16:00-

Strana 16 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Engleski jezik 3 P 2020 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Sala 3a11:00 20:00-

Gluma P 2020 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Napredna statistika P 2020 dr Nevena Marić Pismeni ispit 21.09. Sala 817:00 19:00-

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka –ANIME P 2020

doc. dr Ana Došen Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Psihometrija P 2020 Mina Hagen Pismeni ispit 22.09. Sala 811:00 15:00-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija P 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Veštine komunikacije P 2020 doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala23:59-

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka –ANIME P 2020

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 313:00-

Diskriminacija i antidiskriminatorna politika P 2020

mr Vera Despotović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00 13:00-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija P 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

25.09. nijedna sala23:59-

Psihologija individualnih razlika P 2020 dr Janko Međedović Pismeni ispit 25.09. Sala 812:00-

Strana 17 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Psihologija: 3. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 6

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Politička psihologija: teorijske i empirijske perspektive P 2021

doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 13.09. Sala 817:00 19:00-

Struktura posla i motivacija za rad P 2021

Ana Milojković Usmeni ispit 14.09. Sala 811:00-

Politička psihologija: teorijske i empirijske perspektive P 2021

doc. dr Marija Branković Usmeni ispit 15.09. Sala 815:00 19:00-

Psihologija nastave i učenja P 2021 dr Bojana Dimitrijević Pismeni ispit 16.09. Sala 813:00 15:00-

Istorija i teorija obrazovanja P 2021 dr Predrag Krstić Usmeni ispit 18.09. Sala 817:00-

Upravljanje karijerom P 2021 doc. dr Jelena Sladojević Matić Predaja radova u elektronskoj formi

18.09. nijedna sala23:59-

Socijalna psihologija 2 P 2021 prof. dr Jasna Milošević Pismeni ispit 20.09. Sala 89:00 -

Budućnost neuronauka P 2021 dr Ana Milošević Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Psihologija partnerskih odnosa P 2021 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 24.09. Sala 89:00 12:00-

Kulturalna trauma i politike pamćenja P 2021

dr Nebojša Blanuša Usmeni ispit 25.09. Sala 910:00-

Evolucija ljudskog ponašanja P 2021 dr Janko Međedović Pismeni ispit 25.09. Sala 812:00-

Strana 18 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Semestar: 5

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Društveno odgovorne kampanje P 2020 doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 13.09. Sala 817:00-

Veštine koučinga –rad sa pojedincima I sistemima P 2020

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 15.09. Sala 811:00-

Psihologija rada P 2020 doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 16.09. Sala 817:00 19:00-

Opšta psihopatologija P 2020 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 17.09. Sala 89:00 12:00-

Socijalna psihologija 1 P 2020 prof. dr Jasna Milošević Pismeni ispit 21.09. Sala 89:00 -

Autizam –intervencijski pristup P 2020 dr Dana Džamić Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala13:00-

Medijacija P 2020 Mina Šoljaga Pismeni ispit 22.09. Sala 89:00 11:00-

Porodica i porodični odnosi P 2020 Mina Šoljaga Pismeni ispit 23.09. Sala 89:00 11:00-

Strana 19 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Psihologija: 4. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 8

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Osnove psihoterapije i savetovanja P 2021

doc. dr Jelena Sladojević Matić Usmeni ispit 14.09. Sala 817:00 20:00-

Neuropsihološka dijagnostika P 2021 doc. dr Ivana Leposavić Pismeni ispit 15.09. Sala 813:00 15:00-

Psihopatologija dece i mladih P 2021 doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski Pismeni ispit 20.09. Sala 911:00 13:00-

Psihodijagnostika P 2021 doc. dr Dušanka Vučinić Latas Pismeni ispit 22.09. Sala 814:00 16:00-

Psihologija u zajednici i mentalno zdravlje P 2021

Mina Šoljaga Pismeni ispit 23.09. Sala 89:00 11:00-

Semestar: 7

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Klinička psihologija P 2020 dr Biljana Šaula-Marojević Pismeni ispit 13.09. nijedna sala11:59-

Kognitivna neuropsihologija P 2020 doc. dr Ivana Leposavić Pismeni ispit 15.09. Sala 813:00 15:00-

Organizacijska psihologija P 2020 doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 16.09. Sala 817:00 19:00-

Politička filozofija: država od Platona do Ničea P 2020

prof. dr Novica Milić Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala16:59-

Rod i liderstvo P 2020 prof. dr Jasna Milošević Pismeni ispit 21.09. Sala 89:00 -

Psihologija advertajzinga P 2020 doc. dr Kristina Brajović Car Pismeni ispit 23.09. Sala 817:00-

Strana 20 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Psihopatologija kliničkih sindroma P 2020

dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 24.09. Sala 89:00 12:00-

Strana 21 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalne umetnosti: 1. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 2

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Osnove grafičkog dizajna D 2021 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 15.09. Kabinet Digital V sprat12:00-

Engleski jezik 1 D 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Osnove filma 2 D 2021 doc. dr Sabolč Tolnai Usmeni ispit 17.09. Sala 1012:00-

Engleski jezik 2 D 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 42811:00 20:00-

Engleski jezik 2 D 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 42811:00 20:00-

Uvod u modernu umetnost D 2021 prof. dr Maja Stanković Usmeni ispit 20.09. Sala 611:00-

Svetlost i kompozicija D 2021 Milena Đorđević Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala22:59-

Strana 22 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Uvod u digitalnu umetnost D 2021 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 613:00-

Semestar: 1

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Uvod u vizuelne komunikacije D 2020 dr Borut Vild

prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 15.09. Sala 911:00-

Osnove filma 1 D 2020 doc. dr Sabolč Tolnai Usmeni ispit 17.09. Sala 1011:00-

Opšta istorijaumetnosti D 2020 prof. dr Maja Stanković Pismeni ispit 20.09. Sala 612:00-

Uvod u fotografiju D 2020 Milena Đorđević Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala22:59-

Snimanje zvuka D 2020 Jakov Munižaba Usmeni ispit 24.09. Zagrebačka 311:00-

Strana 23 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalne umetnosti: 2. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 4

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Analogna/digitalna fotografija D 2021 doc. mr Dragan Pavlović Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala20:59-

Prelom D 2021 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 15.09. Soba 41813:00-

Avangardna kritika modernizma D 2021 prof. dr Angelina Milosavljević Usmeni ispit 16.09. Sala 612:00-

Analogna/digitalna fotografija D 2021 doc. mr Dragan Pavlović Usmeni ispit 16.09. Sala 41612:00 14:00-

Filmska kamera i svetlo na filmu D 2021 Dragan Vildović Usmeni ispit 17.09. Sala 1010:00 12:00-

Muzika i zvučna slika D 2021 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala22:59-

Digitalna obrada slike D 2021 prof. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala20:59-

Osnovne faze rada na filmu 2 D 2021 doc. Rajko Petrović Usmeni ispit 21.09. Sala 1012:00-

3D karakter animacija D 2021 prof. dr Nataša Teofilović Usmeni ispit 22.09. Kabinet Digital V sprat15:00 17:00-

Dizajn publikacija D 2021 Isidora Nikolić Usmeni ispit 23.09. Kabinet Digital V sprat11:00-

Muzika i zvučna slika D 2021 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00 19:00-

Montaža zvuka 2 D 2021 Jakov Munižaba Usmeni ispit 24.09. Zagrebačka 313:00-

Strana 24 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Engleski jezik 4 D 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 25.09. Soba 42811:00 20:00-

Engleski jezik 4 D 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 26.09. Soba 42811:00 20:00-

Semestar: 3

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Grafički dizajn D 2020 Marina Milanović Usmeni ispit 14.09. Kabinet Digital V sprat11:00-

Osnove tipografije D 2020 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 15.09. Kabinet Digital V sprat12:00-

Toposi modernizma D 2020 prof. dr Angelina Milosavljević Usmeni ispit 16.09. Sala 612:00-

Tehnike filmske glume D 2020 doc. dr Sabolč Tolnai Usmeni ispit 17.09. Sala 1011:00-

Popularna muzika, mediji i politika D 2020

prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala22:59-

Engleski jezik 3 D 2020 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Scenario D 2020 doc. Vuk Ršumović Usmeni ispit 20.09. Soba 41811:00-

Strana 25 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka –ANIME D 2020

doc. dr Ana Došen Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Fotožurnalizam D 2020 Milena Đorđević Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala22:59-

Osnovne faze rada na filmu 1 D 2020 doc. Rajko Petrović Usmeni ispit 21.09. Sala 1012:00-

3D modelovanje D 2020 prof. dr Nataša Teofilović Usmeni ispit 22.09. Kabinet Digital V sprat15:00 17:00-

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka –ANIME D 2020

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 313:00-

Montaža zvuka 1 D 2020 Jakov Munižaba Usmeni ispit 24.09. Zagrebačka 311:00-

Popularna muzika, mediji i politika D 2020

prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00 19:00-

Strana 26 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalne umetnosti: 3. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 6

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Slika i nasilje D 2021 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet12:00-

Modna fotografija D 2021 doc. mr Dragan Pavlović Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala20:59-

Eksperimentalna tipografija D 2021 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 15.09. Kabinet Digital V sprat13:00-

Modna fotografija D 2021 doc. mr Dragan Pavlović Usmeni ispit 16.09. Sala 41614:00 16:00-

Engleski jezik 6 D 2021 Jana Živančević Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 41511:00 20:00-

Dokumentarni film 2 D 2021 doc. Rajko Petrović Usmeni ispit 21.09. Sala 1013:00-

Digitalno vajanje D 2021 prof. dr Nataša Teofilović Usmeni ispit 22.09. Kabinet Digital V sprat15:00 17:00-

Infografika D 2021 Isidora Nikolić Usmeni ispit 23.09. Kabinet Digital V sprat13:00-

Novi mediji i umetnost D 2021 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 612:00-

Dizajn zvuka 2 D 2021 Jakov Munižaba Usmeni ispit 24.09. Zagrebačka 313:00-

Veb dizajn: algoritam, slika i tekst 2 D 2021

Uroš Krčadinac Usmeni ispit 25.09. Kabinet Digital V sprat12:00-

Strana 27 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Savremeni filmski tokovi u Jugoistočnoj Evropi D 2021

Bojan Vuletić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala9:00 23:59-

Semestar: 5

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Ekranska kultura D 2020 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet11:00-

Zašto pravim rez D 2020 Jelena Maksimović Usmeni ispit 14.09. Soba 41814:00-

Komercijalna fotografija D 2020 doc. mr Dragan Pavlović Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala20:59-

Komercijalna fotografija D 2020 doc. mr Dragan Pavlović Usmeni ispit 16.09. Soba 41814:00 16:00-

Umetnost, pobuna, subverzija D 2020 prof. dr Maja Stanković Usmeni ispit 20.09. Nastavnički kabinet11:00-

Programiranje za multimedije D 2020 prof. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala20:59-

Dokumentarni film1 D 2020 doc. Rajko Petrović Usmeni ispit 21.09. Sala 1013:00-

Eksperimentalne forme D 2020 ma Boško Prostran Usmeni ispit 22.09. Soba 41811:00-

Vizuelni identitet D 2020 Isidora Nikolić Usmeni ispit 23.09. Kabinet Digital V sprat12:00-

Dizajn zvuka 1 D 2020 Jakov Munižaba Usmeni ispit 24.09. Zagrebačka 313:00-

Veb dizajn: algoritam, slika i tekst D 2020

Uroš Krčadinac Usmeni ispit 25.09. Kabinet Digital V sprat12:00-

Strana 28 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalne umetnosti: 4. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 8

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Od postmodernog do posthumanog D 2021

Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet14:00-

Sistemi vizuelnih komunikacija D 2021 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 15.09. Kabinet Digital V sprat13:00-

Kratki igrani film 2 D 2021 doc. Vuk Ršumović Usmeni ispit 20.09. Sala 1012:00-

Kreativna postprodukcija D 2021 dr Aleksandrija Ajduković Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala20:59-

Strategije savremene umetnosti D 2021 prof. dr Maja Stanković Usmeni ispit 20.09. Nastavnički kabinet13:00-

Kreativna postprodukcija D 2021 dr Aleksandrija Ajduković Usmeni ispit 22.09. Sala 41611:00-

Multimedijalna umetnost D 2021 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 613:00-

Audio produkcija 2 D 2021 Milovan Knežević Usmeni ispit 24.09. Zagrebačka 312:00-

Dizajn interakcija D 2021 Uroš Krčadinac Usmeni ispit 25.09. Kabinet Digital V sprat13:00-

Semestar: 7

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Film i mišljenje D 2020 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet13:00-

Dokumentarna fotografija D 2020 dr Aleksandrija Ajduković Predaja radova u elektronskoj formi

15.09. nijedna sala20:59-

Strana 29 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Produkcija igranog i dokumentarnog filma D 2020

Snežana Penev Usmeni ispit 17.09. Soba 41812:00-

Dokumentarna fotografija D 2020 dr Aleksandrija Ajduković Usmeni ispit 17.09. Sala 41611:00-

Kratki igrani film 1 D 2020 doc. Vuk Ršumović Usmeni ispit 20.09. Sala 1013:00-

Politike vizuelne kulture D 2020 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet14:00 17:00-

3D kompoziting D 2020 prof. dr Nataša Teofilović Usmeni ispit 22.09. Kabinet Digital V sprat15:00 17:00-

Digitalna umetnost D 2020 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 613:00-

Dizajn interfejsa D 2020 Isidora Nikolić Usmeni ispit 23.09. Kabinet Digital V sprat13:00-

Audio produkcija 1 D 2020 Jakov Munižaba Usmeni ispit 24.09. Zagrebačka 313:00-

Programiranje za umetnike i dizajnere D 2020

Uroš Krčadinac Usmeni ispit 25.09. Kabinet Digital V sprat13:00-

Strana 30 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Socijalni rad: 1. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 2

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Engleski jezik 2 S 2021 dr Danica Igrutinović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 15.09. Sala 4159:00 20:00-

Poslovne komunikacije S 2021 ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Socijalni rad sa pojedincem S 2021 mr Vera Despotović Pismeni ispit 16.09. Sala 511:00-

Razvoj pojedinca i porodice S 2021 dr Marina Videnović Pismeni ispit 17.09. Sala 111:00 13:00-

Socijalna politika S 2021 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 20.09. Sala 511:00-

Ljudska i manjinska prava S 2021 Vladan Jovanović Pismeni ispit 23.09. Sala 511:00 13:00-

Poslovne komunikacije S 2021 ma Simona Žikić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Istorija roda i porodice S 2021 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala23:59-

Socijalni rad u humanitarnim organizacijama S 2021

prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić Pismeni ispit 24.09. Sala 116:15 17:15-

Strana 31 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Semestar: 1

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Teorije socijalnog rada S 2020 dr Snežana Filipović Usmeni ispit 14.09. Sala 114:30 17:00-

Engleski jezik 1 S 2020 dr Danica Igrutinović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 15.09. Sala 4159:00 20:00-

Akademske veštine S 2020 doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 16.09. Sala 811:00 13:00-

Akademske veštine S 2020 doc. dr Marija Branković Usmeni ispit 16.09. Sala 813:00 17:00-

Paradigme u psihologiji S 2020 dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 18.09. Sala 817:00-

Uvod u socijalnu politiku S 2020 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 20.09. Sala 511:00-

Osnovi prava i socijalni rad S 2020 Vladan Jovanović Pismeni ispit 23.09. Sala 413:00 15:00-

Strana 32 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Socijalni rad: 2. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 4

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Engleski jezik 4 S 2021 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 13.09. Soba 41511:00 20:00-

Engleski jezik 4 S 2021 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 14.09. Soba 41511:00 20:00-

Socijalni rad sa grupom S 2021 dr Snežana Filipović Usmeni ispit 15.09. Sala 114:30 17:00-

Međunarodni odnosi: novi politički akteri i društveni pokreti S 2021

Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 411:00-

Demografija i migracije S 2021 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 17.09. Sala 514:00-

Engleski jezik 4 S 2021 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Sala 611:00 20:00-

Strana 33 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Komunikacije identiteta S 2021 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Semestar: 3

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Socijalna psihologija S 2020 dr Marina Videnović Usmeni ispit 17.09. Sala 110:00 11:00-

Engleski jezik 3 S 2020 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Sala 3a11:00 20:00-

Sistemi socijalne zaštite S 2020 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 20.09. Sala 511:00 13:00-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija S 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Timski rad u socijalnom radu S 2020 mr Vera Despotović Pismeni ispit 23.09. Sala 711:00 13:00-

Misliti i kritički čitati S 2020 prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00 -

Diskriminacija i antidisriminatiorna praksa S 2020

mr Vera Despotović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00 13:00-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija S 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

25.09. nijedna sala23:59-

Strana 34 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Socijalni rad: 3. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 6

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Društvene devijacije S 2021 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 15.09. Sala 514:00 15:30-

Opšta psihopatologija S 2021 dr Ana Podgorac Pismeni ispit 17.09. Sala 89:00 12:00-

Porodično pravo i socijalni rad S 2021 Vladan Jovanović Usmeni ispit 23.09. Sala 415:00 17:00-

Rodna ravnopravnost i savremeno društvo S 2021

mr Vera Despotović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00-

Zastupanje prava ranjivih grupa S 2021 dr Snežana Filipović Pismeni ispit 24.09. Sala 415:00 17:00-

Porodično nasilje-prepoznavanje i intervencije S 2021

mr Vera Despotović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00-

Psihologija partnerskih odnosa S 2021 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 24.09. Sala 89:00 12:00-

Zločin, rod i mediji S 2021 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 111:00-

Semestar: 5

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Socijalni rad i bolesti zavisnosti S 2020 dr Snežana Filipović Usmeni ispit 14.09. Sala 114:30 17:00-

Veštine koučinga – rad sa pojedincima i sistemima S 2020

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 15.09. Sala 811:00-

Studija slučaja S 2020 Iva Branković Pismeni ispit 16.09. Sala 411:00 13:00-

Strana 35 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Međunarodna i uporedna socijalna politika S 2020

dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 20.09. Sala 513:00 15:00-

Autizam – intervencijski pristup S 2020 dr Dana Džamić Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala13:00-

Menadžment u digitalno doba S 2020 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 22.09. Sala 117:00 18:00-

Strana 36 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Socijalni rad: 4. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 8

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Socijalizam/Postsocijalizam S 2021 dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 411:00-

Tretman i prevencija izazova u ponašanju kod dece i mladih S 2021

dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 16.09. Sala 116:00 17:30-

Alternativno staranjeo deci S 2021 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 17.09. Sala 116:00 17:30-

Pravo na grad S 2021 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet17:00 18:00-

Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom S 2021

prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić Pismeni ispit 22.09. Sala 115:00 16:00-

Medijacija u socijalnom radu S 2021 mr Vera Despotović Pismeni ispit 23.09. Sala 511:00-

Standardi profesionalnog ponašanja u socijalnom radu S 2021

dr Snežana Filipović Pismeni ispit 24.09. Sala 413:00 15:00-

Semestar: 7

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Socijalni rad sa decom i mladima S 2020 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 13.09. Sala 416:00 17:30-

Socioterapija i savetovanje u socijalnom radu S 2020

mr Vera Despotović Pismeni ispit 16.09. Sala 511:00 13:00-

Procena u socijalnom radu S 2020 Iva Branković Pismeni ispit 16.09. Sala 511:00-

Socijalni rad u zajednici S 2020 mr Vera Despotović Pismeni ispit 23.09. Sala 511:00-

Strana 37 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Psihologija advertajzinga S 2020 doc. dr Kristina Brajović Car Pismeni ispit 23.09. Sala 817:00-

Izrada projekata i upravljanje projektnim ciklusom S 2020

Vladan Jovanović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00 13:00-

Socijalni rad sa starima S 2020 prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić Pismeni ispit 24.09. Sala 116:15 17:15-

Strana 38 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalni marketing: 1. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 2

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Umetnost argumentacije Dm 2021 Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Umetnost argumentacije Dm 2021 Danica Igrutinović

dr Danica Igrutinović Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Umetnost argumentacije Dm 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Poslovne komunikacije Dm 2021 Simona Žikić

ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Istorija medija Dm 2021 Žarko Cvejić prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala23:59-

Istorija medija Dm 2021 Predrag J. Marković

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala23:59-

Engleski jezik 2 Dm 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 42811:00 20:00-

Strana 39 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Engleski jezik 2 Dm 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 42811:00 20:00-

Umetnost argumentacije Dm 2021 Danica Igrutinović

dr Danica Igrutinović Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Umetnost argumentacije Dm 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 21.09. Sala 411:00-

Umetnost argumentacije Dm 2021 Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 511:00-

Internet oglašavanje Dm 2021 Milan Gajić

Milan Gajić Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Poslovne komunikacije Dm 2021 Simona Žikić

ma Danica Čigoja Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Digitalna pismenost / MS Office Dm 2021

prof. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala20:59-

Istorija medija Dm 2021 Žarko Cvejić prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00-

Istorija medija Dm 2021 Predrag J. Marković

prof. dr Predrag J. Marković Usmeni ispit 24.09. Sala 111:00-

Semestar: 1

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Produkcija u audio-vizuelnim medijima 1 Dm 2020

prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 13.09. Sala 813:00 14:00-

Strana 40 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Uvod u vizuelne komunikacije Dm 2020 dr Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Predaja radova u elektronskoj formi

13.09. nijedna sala22:59-

Marketing na internet pretraživačima (SEO/SEM) Dm 2020(SEO/SEM)

Nataša Krstić Pismeni ispit 14.09. Sala 8a10:00 12:00-

Engleski jezik 1 Dm 2020 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Osnove marketinga Dm 2020 Jelena Uzelac Vasić Raspored

polaganja eFMK

Usmeni ispit 18.09. Sala 110:00 14:00-

Uvod u vizuelne komunikacije Dm 2020 dr Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Uvod u teoriju medija i komunikacija Dm 2020 dr Ana Došen

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 311:00-

Uvod u teoriju medija i komunikacija Dm 2020 dr Dragana Stojanović

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 111:00-

Strana 41 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalni marketing: 2. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 4

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Produkcija u audio-vizuelnim medijima 2 Dm 2021

prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 13.09. Sala 814:00 15:00-

Google oglašivačka akademija Dm 2021 Ivan Rečević

Ivan Rečević Pismeni ispit 13.09. nijedna sala12:00 14:00-

Kanali digitalnog marketinga Dm 2021 Nataša Krstić Pismeni ispit 14.09. Sala 8a10:00 12:00-

Uvod u HR Dm 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 15.09. Sala 511:00 13:00-

Komunikacija i digitalna kultura Dm 2021 Ana Petrov

doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Komunikacija i digitalna kultura Dm 2021 Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Integrisane marketinške komunikacije Dm 2021 Jelena Uzelac Vasić

Jelena Uzelac Vasić Usmeni ispit 18.09. Sala 114:00 20:00-

Medijska pismenost(jezik i društvo) Dm 2021

prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Dikcija i javni nastup Dm 2021 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 412:00-

Planiranje i vođenje PR kampanja Dm 2021 Ljiljana Boljanović,

Ljiljana Boljanović Open book exem 22.09. nijedna sala12:00 16:00-

Komunikacija i digitalna kultura Dm 2021 Ana Petrov

doc. dr Ana Petrov Usmeni ispit 23.09. Sala 411:00-

Strana 42 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Komunikacija i digitalna kultura Dm 2021 Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Engleski jezik 4 Dm 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 25.09. Soba 42811:00 20:00-

CRM Dm 2021 Lazar Džamić Milica Terzić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Engleski jezik 4 Dm 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 26.09. Soba 42811:00 20:00-

Semestar: 3

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Merenje učinka digitalnih kampanja i veb analitika Dm 2020

Ivan Rečević Pismeni ispit 13.09. nijedna sala12:00 14:00-

Pisati za medije Dm 2020 doc. dr Luka Bešlagić Pismeni ispit 14.09. Sala 410:00 13:00-

Globalna politika kroz film, umetnost i kulturu Dm 2020 dr Igor Štiks

dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 411:00-

Uvod u PR Dm 2020 ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

15.09. nijedna sala22:59-

Globalna politika kroz film, umetnost i kulturu Dm 2020 Filip Balunović

Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 511:00-

Strana 43 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Engleski jezik 3 Dm 2020 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Moda i moć Dm 2020 prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 17.09. Sala 511:00-

Politika u popularnoj muzici Dm 2020 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala23:59-

Uvod u novinarstvo Dm 2020 prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Gluma Dm 2020 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Fotožurnalizam Dm 2020 Milena Đorđević Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala22:59-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija Dm 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Principi veb dizajna i upravljanje razvojem sajta Dm 2020

prof. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala20:59-

Politika u popularnoj muzici Dm 2020 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00-

Uvod u PR Dm 2020 ma Simona Žikić Usmeni ispit 24.09. Sala 111:00-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija Dm 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

25.09. nijedna sala23:59-

Strana 44 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalni marketing: 3. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 6

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Strategije savremenog menadžmenta u medijima Dm 2021 Stanko Crnobrnja

prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 13.09. Sala 814:00 15:00-

Marketing na društvenim mrežama 2 Dm 2021

Sanja Lalević Usmeni ispit 17.09. Sala 118:00-

Engleski jezik 6 Dm 2021 Jana Živančević Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 41511:00 20:00-

Veb programiranje / Osnove WordPress-a Dm 2021

prof. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala20:59-

Studije novih medija Dm 2021 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 612:00-

Medijska laboratorija 2 Dm 2021 Danica Čigoja Piper

ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala20:59-

Mobilni marketing Dm 2021 Aleksandar Petković Predaja radova u elektronskoj formi

25.09. nijedna sala7:59-

Zločin, rod i mediji Dm 2021 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 111:00-

Copywriting Dm 2021 Vojislav Žanetić doc. dr Luka Bešlagić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Strana 45 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Semestar: 5

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Veštine koučinga Dm 2020 doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 15.09. Sala 811:00-

Marketing na društvenim mrežama Dm 2020

Sanja Lalević Usmeni ispit 17.09. Sala 118:00-

Engleski jezik 5 Dm 2020 Jana Živančević Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 41511:00 20:00-

Engleski jezik 5 Dm 2020 Jana Živančević Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 41511:00 20:00-

Menadžment u digitalno doba Dm 2020 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 22.09. Sala 117:00 18:00-

Medijske ikone 20. veka Dm 2020 dr Mirjana Stošić Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala22:59-

Krizne komunikacije Dm 2020 Ljiljana Boljanović Open book exem 23.09. nijedna sala12:00 18:00-

Medijska laboratorija 1 Dm 2020 ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala20:59-

E-mail marketing Dm 2020 Nataša Krstić Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala9:59-

Strana 46 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Content marketing storyteling Dm 2020 Lazar Džamić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Strana 47 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Digitalni marketing: 4. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 8

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Internet pravo Dm 2021 Mirko Mrkić Mirko Mrkić Pismeni ispit 14.09. Sala 113:00 15:00-

Upravljanje karijerom Dm 2021 doc. dr Jelena Sladojević Matić Predaja radova u elektronskoj formi

18.09. nijedna sala23:59-

Display & Programski zakup medija Dm 2021

Igor Černiševski Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala23:59-

Istraživačko novinarstvo Dm 2021 Lljiljana Bulatović

prof. dr Ljiljana Bulatović Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala22:59-

Start-up preduzetništvo Dm 2021 dr Sandra Nešić Usmeni ispit 22.09. Sala 116:00 17:00-

UX i UI Design Dm 2021 Isidora Nikolić Isidora Nikolić Usmeni ispit 23.09. Kabinet Digital V sprat14:00-

Političke komunikacije Dm 2021 Vojisla Žanetić

Vojislav Žanetić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Semestar: 7

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Ponašanje potrošača i bihevioralna ekonomija Dm 2020

Goran Tintor Pismeni ispit 29.08. nijedna sala16:00 16:30-

Film i mišljenje Dm 2020 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet13:00-

Etika medija i komunikacija Dm 2020 ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

15.09. nijedna sala22:59-

Strana 48 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Sociologije svakodnevnog Dm 2020 doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Analitičko novinarstvo Dm 2020 prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 513:00 15:00-

Elektronska trgovina Dm 2020 Aleksandar Petković Predaja radova u elektronskoj formi

25.09. nijedna sala7:59-

Ponašanje potrošača i bihevioralna ekonomija Dm 2020

Goran Tintor Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala19:59-

Politike vizuelne kulture Dm 2020 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet14:00 17:00-

Kreativno pisanje za 21. vek Dm 2020 prof. dr Tatjana Rosić Ilić Pismeni ispit 22.09. Sala 317:00-

Izrada projekata i upravljanje projektnim ciklusom Dm 2020

Vladan Jovanović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00 13:00-

Upravljanje digitalnim projektima Dm 2020

mr Nana Radenković Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Upravljanje digitalnim projektima Dm 2020

mr Nana Radenković Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Školska godina: 2019/20

Semestar: 7

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Vizualizacija podataka (Data visualisation) Dm 2019 dr Uroš Krčadinac

Uroš Krčadinac Usmeni ispit 25.09. Kabinet Digital V sprat11:00-

Strana 49 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Studije politike: 1. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 2

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Umetnost argumentacije Pol 2021 Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Umetnost argumentacije Pol 2021 Danica Igrutinović

dr Danica Igrutinović Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Umetnost argumentacije Pol 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala22:59-

Uvod u međunarodne odnose Pol 2021 Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 511:00-

Engleski jezik 2 Pol 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 42811:00 20:00-

Engleski jezik 2 Pol 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 42811:00 20:00-

Socijalna politika Pol 2021 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 20.09. Sala 511:00-

Umetnost argumentacije Pol 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 21.09. Sala 411:00-

Strana 50 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Umetnost argumentacije Pol 2021 Amra Latifić

prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 511:00-

Umetnost argumentacije Pol 2021 Danica Igrutinović

dr Danica Igrutinović Usmeni ispit 21.09. Sala 111:00-

Uvod u komparativne studije politike Pol 2021

prof. dr Orli Fridman On - line test 24.09. nijedna sala13:00 15:00-

Semestar: 1

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Uvod u antropologiju: kultura, društvo, politika Pol 2020

dr Jelena Vasiljević Usmeni ispit 13.09. Sala 112:00 14:00-

Globalna politika kroz film, umetnost i kulturu Pol 2020 dr Igor Štiks

dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 411:00-

Globalna politika kroz film, umetnost i kulturu Pol 2020 Filip Balunović

Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 511:00-

Engleski jezik 1 Pol 2020 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Uvod u teoriju medija i komunikacija Pol 2020 dr Ana Došen

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 311:00-

Uvod u političku teoriju Pol 2020 prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00 -

Uvod u teoriju medija i komunikacija Pol 2020 dr Dragana Stojanović

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 111:00-

Strana 51 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Studije politike: 2. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 4

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Uvod u HR Pol 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 15.09. Sala 511:00 13:00-

Medjunarodni odnosi: novi politički akteri i društveni pokreti Pol 2021

Filip Balunović Usmeni ispit 16.09. Sala 411:00-

Poslovne komunikacije Pol 2021 Simona Žikić

ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Komunikacija i digitalna kultura Pol 2021 Ana Petrov

doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Komunikacija i digitalna kultura Pol 2021 Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Migracije i demografija Pol 2021 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 17.09. Sala 514:00-

Demokratija i komunikacije Pol 2021 prof. dr Novica Milić Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala16:59-

Dikcija i javni nastup Pol 2021 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 21.09. Sala 412:00-

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija Pol 2021

doc. dr Ana Došen Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija Pol 2021

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 313:00-

Poslovne komunikacije Pol 2021 Simona Žikić

ma Simona Žikić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Strana 52 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Komunikacija i digitalna kultura Pol 2021 Dubravka Đurić

prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Ljudska i manjinska prava Pol 2021 mr Vera Despotović Pismeni ispit 23.09. Sala 511:00 13:00-

Komunikacija i digitalna kultura Pol 2021 Ana Petrov

doc. dr Ana Petrov Usmeni ispit 23.09. Sala 411:00-

Kultura sećanja i studije nacionalizma Pol 2021

prof. dr Orli Fridman On - line test 24.09. nijedna sala13:00 15:00-

Engleski jezik 4 Pol 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 25.09. Soba 42811:00 20:00-

Engleski jezik 4 Pol 2021 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 26.09. Soba 42811:00 20:00-

Semestar: 3

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Komparativne studije politike: studije građanstva Pol 2020

dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 511:00-

Pisati za medije Pol 2020 doc. dr Luka Bešlagić Pismeni ispit 14.09. Sala 410:00 13:00-

Moda i moć Pol 2020 prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 17.09. Sala 511:00-

Strana 53 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Engleski jezik 3 Pol 2020 mr Ana Petrović Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 17.09. Soba 42811:00 20:00-

Svetska politika: studije demokratije Pol 2020

Filip Balunović Usmeni ispit 17.09. Sala 411:00-

Politička ekologija III sem. Pol 2020 dr Jelisaveta Blagojević

prof. dr Jelisaveta Blagojević Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala9:00 18:59-

Politika u popularnoj muzici Pol 2020 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala23:59-

Sistemi socijalne zaštite Pol 2020 dr Jelena Tanasijević Pismeni ispit 20.09. Sala 511:00 13:00-

Uvod u novinarstvo Pol 2020 prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Anime Pol 2020 doc. dr Ana Došen Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija Pol 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

22.09. nijedna sala23:59-

Anime Pol 2020 doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 313:00-

Politička ekologija III sem. Pol 2020 dr Jelisaveta Blagojević

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 19:30 11:30-

Politika u popularnoj muzici Pol 2020 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00-

Misliti i kritički čitati Pol 2020 prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00 -

Strana 54 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija Pol 2020

prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

25.09. nijedna sala23:59-

Strana 55 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Studije politike: 3. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 6

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Slika i nasilje Pol 2021 Nemanja Mitrović

Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet12:00-

Socijalizam/ postsocijalizam Pol 2021 dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 411:00-

Tehnike HR menadžmenta Pol 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 15.09. Sala 413:00 15:00-

Upravljanje karijerom Pol 2021 doc. dr Jelena Sladojević Matić Predaja radova u elektronskoj formi

18.09. nijedna sala23:59-

Engleski jezik 6 Pol 2021 Jasna Šerić Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 19.09. Soba 41511:00 20:00-

Političke reprezentacije: rod i nasilje Pol 2021

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00-

Rodna ravnopravnost i savremeno društvo Pol 2021

mr Vera Despotović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00-

Kultura sećanja i studije nacionalizma VI sem. Pol 2021

prof. dr Orli Fridman On - line test 24.09. nijedna sala13:00 15:00-

Zločin, rod i mediji Pol 2021 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 111:00-

Strana 56 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Semestar: 5

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Ekranska kultura Pol 2020 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet11:00-

Šta posle teksta: postknjiževno stanje Pol 2020

doc. dr Luka Bešlagić Usmeni ispit 15.09. Sala 511:00-

Politička ekologija V sem. Pol 2020 dr Jelisaveta Blagojević

prof. dr Jelisaveta Blagojević Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala9:00 18:59-

Engleski jezik 5 Pol 2020 Jana Živančević Raspored

polaganja na

eFMK

Usmeni ispit 18.09. Soba 41511:00 20:00-

Mediji, manjine i supkulture Pol 2020 prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 413:00-

Politička filozofija: država od Platona do Ničea V.sem Pol 2020

prof. dr Novica Milić Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala16:59-

Kreativno intervjuisanje Pol 2020 prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 411:00 13:00-

Mediji, manjine i supkulture Pol 2020 prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 20.09. Sala 413:00-

Globalni mediji i kultura otpora Pol 2020 dr Tatjana Rosić

prof. dr Tatjana Rosić Ilić Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Globalni mediji i kultura otpora Pol 2020 dr Ana Došen

doc. dr Ana Došen Predaja radova u elektronskoj formi

21.09. nijedna sala13:59-

Menadžment u digitalno doba Pol 2020 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 22.09. Sala 117:00 18:00-

Strana 57 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Globalni mediji i kultura otpora Pol 2020 dr Tatjana Rosić

prof. dr Tatjana Rosić Ilić Usmeni ispit 23.09. Sala 111:00-

Globalni mediji i kultura otpora Pol 2020 dr Ana Došen

doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 23.09. Sala 312:00-

Politička ekologija V sem. Pol 2020 dr Jelisaveta Blagojević

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 19:30 11:30-

Strana 58 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Studije politike: 4. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 8

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Od postmodernog do posthumanog Pol 2021

prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet14:00-

Sociologije nostalgije Pol 2021 doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Kritički pojmovi 21. veka Pol 2021 Mirjana Stošić

dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 16.09. Sala 411:00-

Upravljanje karijerom VII sem. Pol 2021 doc. dr Jelena Sladojević Matić Predaja radova u elektronskoj formi

18.09. nijedna sala23:59-

Pravo na grad Pol 2021 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet17:00 18:00-

Studije novih medija Pol 2021 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 612:00-

Političke reprezentacije: rod i nasilje VIII sem. Pol 2021

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00-

Kritički pojmovi 21. veka Pol 2021 Jelisaveta Blagojević

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00 -

Kulturalna trauma i politike pamćenja Pol 2021

dr Nebojša Blanuša Usmeni ispit 25.09. Sala 910:00-

Političke komunikacije Pol 2021 ma Danica Čigoja Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Strana 59 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Semestar: 7

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Film i mišljenje Pol 2020 Nemanja Mitrović Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet13:00-

Monstrumi: drugi kulture Pol 2020 dr Mirjana Stošić Predaja radova u elektronskoj formi

14.09. nijedna sala23:59-

Sociologije svakodnevnog Pol 2020 doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala22:59-

Politička ekologija VII sem. Pol 2020 dr Jelisaveta Blagojević

prof. dr Jelisaveta Blagojević Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala9:00 18:59-

Međunarodna i uporedna socijalna politika Pol 2020 Đorđe Terzin

Đorđe Terzin Pismeni ispit 20.09. Sala 513:00 15:00-

Politička filozofija: država od Platona do Ničea VII sem. Pol 2020

prof. dr Novica Milić Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala16:59-

Politike vizuelne kulture Pol 2020 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet14:00 17:00-

Rod i liderstvo Pol 2020 prof. dr Jasna Milošević Pismeni ispit 21.09. Sala 89:00 -

Istraživački metodi Pol 2020 prof. dr Orli Fridman On - line test 24.09. nijedna sala13:00 15:00-

Politička ekologija VII sem. Pol 2020 dr Jelisaveta Blagojević

prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 19:30 11:30-

Izrada projekata i upravljanje projektnim ciklusom Pol 2020

Vladan Jovanović Pismeni ispit 24.09. Sala 411:00 13:00-

Strana 60 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

MPR - Master program Komunikacije i odnosi sa javnošću: 5. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 10

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Korporativni i sistemski koučing MPR 2021

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 15.09. Sala 811:00-

Pregovaranje i javno predstavljanje MPR 20201

dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 18.09. Sala 117:00-

Upravljanje organizacijom MPR 2021 dr Sandra Nešić Usmeni ispit 22.09. Sala 118:00 20:00-

Moć pripovedanja u medijima: adaptacija, remake, transformacija, narativ MPR 2021

prof. dr Tatjana Rosić Ilić Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala23:59-

Liderstvo i razvoj menadžmenta MPR 2021

ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala21:59-

Alternativne ekonomije u kulturi i umetnosti: kreativne komunikacije MPR 2021

dr Goran Tomka Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Semestar: 9

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Kreativne strategije MPR 2020 prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet17:00-

Mentalna higijena u radnoj organizaciji MPR 2020

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 14.09. Sala 817:00-

Moderne tehnologije donošenja odluka MPR 2020

dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 18.09. Sala 117:00-

Strana 61 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Psihologija advertajzinga MPR 2020 doc. dr Kristina Brajović Car Pismeni ispit 23.09. Sala 818:30-

Metodologija naučno-istraživačkog rada sa statistikom MPR 2020

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 24.09. Sala 117:00-

Tehnologije i tržišta kreativnog mišljenja (studije kreativnosti) MPR 2020

Vojislav Žanetić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Kreativne industrije: otvorena proizvodnja u kulturi i umetnosti MPR 2020

dr Goran Tomka Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Strana 62 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

MHR - Master program Upravljanje ljudskim resursima: 5. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 10

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Korporativni i sistemski koučing MHR 2021

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 15.09. Sala 811:00-

Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima MHR 2021

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 16.09. Sala 817:00 19:00-

Pregovaranje i javno predstavljanje MHR 2021

dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 18.09. Sala 117:00-

Upravljanje talentima MHR 2021 Nataša Stamenković Usmeni ispit 21.09. Sala 417:00-

Upravljanje organizacijom MHR 2021 dr Sandra Nešić Usmeni ispit 22.09. Sala 118:00 20:00-

Liderstvo i razvoj menadžme MHR 2021 ma Simona Žikić Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala21:59-

Alternativne ekonomije u kulturi i umetnosti: kreativne komunikacije MHR 2021

dr Goran Tomka Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Semestar: 9

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

HR konsalting i organizaciono savetovanje MHR 2020

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 14.09. Sala 817:00-

Mentalna higijena u radnoj organizaciji MHR 2020

doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 14.09. Sala 817:00-

Strana 63 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Moderne tehnologije donošenja odluka MHR 2020

dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 18.09. Sala 117:00-

Psihologija advertajzinga MHR 2020 doc. dr Kristina Brajović Car Pismeni ispit 23.09. Sala 818:30-

Metodologija naučno-istraživačkog rada sa statistikom MHR 2020

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 24.09. Sala 117:00-

Tehnologije i tržišta kreativnog mišljenja (studije kreativnosti) MHR 2020

Vojislav Žanetić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Kreativne industrije: otvorena proizvodnja u kulturi i umetnosti MHR 2020

dr Goran Tomka Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Strana 64 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

MKsp - Master program kritičke studije politike: 5. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 10

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Građanstvo, demokratija, zajednice MKsp 2021

dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 511:00-

Teorijski pristupi Jugoslaviji: od periferije ka socijalizmu MKsp 2021

doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet18:00-

Memory and Conflict: Remembering and Forgetting in Divided Societies MKsp 2021

prof. dr Orli Fridman On - line test 24.09. nijedna sala13:00 15:00-

Semestar: 9

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Moderni grad: prostor, kultura i politika MKsp 2020

dr Igor Štiks Usmeni ispit 14.09. Sala 411:00-

Posle Jugoslavije: natrag na periferiju MKsp 2020

doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 21.09. Nastavnički kabinet18:00-

Kritičke studije politike MKsp 2020 prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 24.09. Sala 910:00 -

Studije konflikta: od Balkana do Srednjeg Istoka(nastava na engleskom jeziku) MKsp 2020

prof. dr Orli Fridman On - line test 24.09. nijedna sala13:00 15:00-

Istraživački metodi: Metodologija naučno-istraživačkog i umetničko-istraživačkog rada MKsp 2020

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 26.09. Sala 117:00-

Strana 65 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Primenjena psihologija M: 5. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 10

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Savetovanje u području životnih veština MP 2021

doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u elektronskoj formi

24.09. nijedna sala23:59-

Semestar: 9

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Psihoterapijski proces i odnosi u psihoterapiji MP 2020

prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 24.09. Sala 810:00 12:00-

Strana 66 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Socijalni rad M: 5. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 9

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Metodologija naučnog istraživanja MS 2020

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 24.09. Sala 117:00-

Strana 67 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 6. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 12

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Teorija posle teorije DTUM 2021 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 14.09. Sala 215:00-

Istraživački projekat 2: umetničko istraživanje DTUM 2021

prof. dr Nataša Teofilović Usmeni ispit 16.09. Sala 217:00-

Umetnost novih medija: pojam i tipologije DTUM 2021

doc. dr Andrija Filipović Usmeni ispit 21.09. Sala 215:00-

Epistemologija i metodologija interdisciplinarnog i transdisciplinarnog naučnog rada DTUM 2021

prof. dr Miodrag Šuvaković Usmeni ispit 22.09. Sala 215:00-

Digitalne i postdigitalne medijske prakse DTUM 2021

prof. dr Ljiljana Bulatović Usmeni ispit 23.09. Sala 212:30 14:00-

Studije umreženih svetova DTUM 20201 prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 24.09. Nastavnički kabinet12:00-

Semestar: 11

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Avangarde, neoavangarde i postavangarde u Jugoslaviji DTUM 2020

prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 15.09. Sala 216:00-

Istorija teorija o vizuelnim umetnostima DTUM 2020

prof. dr Angelina Milosavljević Usmeni ispit 17.09. Sala 217:00-

Istraživački projekat 1: čitanje i analiza tekstova DTUM 2020

doc. dr Andrija Filipović Usmeni ispit 21.09. Sala 215:00-

Strana 68 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Transdisciplinarni žanrovi u umetnostima i medijima DTUM 2020

prof. dr Miodrag Šuvaković Usmeni ispit 22.09. Sala 215:00-

Metodologija i tehnika naučnog rada DTUM 2020

prof. dr Miodrag Šuvaković Usmeni ispit 22.09. Sala 215:00-

Kontekstualne umetnosti i mediji DTUM 2020

doc. dr Ana Petrov Usmeni ispit 24.09. Sala 216:00-

Strana 69 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 7. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 14

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Istraživački projekat 4: priprema predloga doktorske disertacije DTUM 2021

doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 14.09. Sala 216:00-

Eksperimentalna književnost i umetnost DTUM 2021

prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 15.09. Sala 217:00-

Smrt muzeja? Savremene izlagačke prakse DTUM 2021

prof. dr Angelina Milosavljević Usmeni ispit 17.09. Sala 217:00-

Teorija za praksu: filozofija novih medija i postmedija DTUM 2021

doc. dr Andrija Filipović Usmeni ispit 21.09. Sala 215:00-

Umetnost i društveni pokreti DTUM 2021

doc. dr Ana Petrov Usmeni ispit 24.09. Sala 216:00-

Performans umetnost i digitalni performans DTUM 2021

doc. dr Ana Petrov Usmeni ispit 24.09. Sala 216:00-

Semestar: 13

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Memorija, istorija i mediji DTUM 2020 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 14.09. Sala 215:00-

Instalacije i ambijenti u transdisciplinarnoj umetničkoj praksi DTUM 2020

prof. dr Nataša Teofilović Usmeni ispit 16.09. Sala 216:00-

Strana 70 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Narativni obrt: savremene narativne prakse i hibridnost DTUM 2020

prof. dr Tatjana Rosić Ilić Predaja radova u elektronskoj formi

20.09. nijedna sala23:59-

Medijska konvergencija i medijske prakse DTUM 2020

prof. dr Goran Bulatović Usmeni ispit 23.09. Sala 211:00 12:30-

Narativni obrt: savremene narativne prakse i hibridnost DTUM 2020

prof. dr Tatjana Rosić Ilić Usmeni ispit 23.09. Sala 218:00-

Teorija kritičkog obrta: umetnost i mediji u savremenoj kulturi DTUM 2020

doc. dr Ana Petrov Usmeni ispit 24.09. Sala 216:00-

Strana 71 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

DTUM - Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija Dr: 8. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 15

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Umetnost i biopolitika DTUM 2020 doc. dr Andrija Filipović Usmeni ispit 21.09. Sala 215:00-

Umetnost, nauka i tehnologija DTUM 2020

prof. dr Miodrag Šuvaković Usmeni ispit 22.09. Sala 215:00-

Strana 72 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Kreativne industrije M: 5. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 10

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Popularna kultura i izvođačke umetnosti MK 2021

doc. dr Ana Petrov Predaja radova u elektronskoj formi

16.09. nijedna sala23:59-

Kontekstualnekulturalne i umetničke prakse MK 2021

prof. dr Maja Stanković Usmeni ispit 20.09. Nastavnički kabinet14:00-

Vizuelizacija podataka MK 2021 Isidora Nikolić Usmeni ispit 23.09. Kabinet Digital V sprat14:00-

Savremena autorska TV serija i mešanje žanrova MK 2021

doc. dr Luka Bešlagić Predaja radova u elektronskoj formi

23.09. nijedna sala23:59-

Programiranje za neprogramere MK 2021

Uroš Krčadinac Usmeni ispit 25.09. Kabinet Digital V sprat11:00-

Semestar: 9

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Kreativne strategije MK 2020 prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 13.09. Nastavnički kabinet17:00-

Subverzivni dizajn i društvo MK 2020 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 15.09. Kabinet Digital V sprat14:00-

Metodologija naučno istraživačkog i umetničko-istraživačkog rada MK 2020

prof. dr Angelina Milosavljević Usmeni ispit 15.09. Sala 517:00-

Subverzivno u muzici MK 2020 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u elektronskoj formi

17.09. nijedna sala22:59-

Interaktivne instalacije 1 MK 2020 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 23.09. Sala 614:00-

Strana 73 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Subverzivno u muzici MK 2020 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 24.09. Sala 3a11:00 19:00-

Savremeni filmski narativni modeli MK 2020

Bojan Vuletić Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala9:00 23:59-

Kreativne industrije: otvorena proizvodnja u kulturi i umetnosti MK 2020

dr Goran Tomka Predaja radova u elektronskoj formi

26.09. nijedna sala23:59-

Strana 74 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Jezici: 1. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 2

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Francuski jezik 2 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 14.09. Sala 513:00-

Japanski jezik 2 2021 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 21.09. Sala 311:00-

Semestar: 1

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Francuski jezik 1 2020 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 14.09. Sala 511:00-

Japanski jezik 1 2020 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 21.09. Sala 311:00-

Strana 75 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Jezici: 2. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 4

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Francuski jezik 4 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 14.09. Sala 513:00-

Japanski jezik 4 2021 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 21.09. Sala 311:00-

Semestar: 3

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Francuski jezik 3 2020 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 14.09. Sala 511:00-

Japanski jezik 3 2020 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 21.09. Sala 311:00-

Strana 76 od 77

Ispitni rok: Oktobar 2021

Jezici: 3. godina

Školska godina: 2020/21

Semestar: 6

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Francuski jezik 6 2021 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 14.09. Sala 513:00-

Japanski jezik 6 2021 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 21.09. Sala 311:00-

Semestar: 5

Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

Francuski jezik 5 2020 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 14.09. Sala 511:00-

Japanski jezik 5 2020 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 21.09. Sala 311:00-

Strana 77 od 77