of 26 /26
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură aprobată cu modificari managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 269/2009 , precum şi Hotărârea Guvernului nr 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al Raportului de activitate pentru instituţiile publice de cultură. Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu” Ialomiţa este organizată şi funcţionează conform Legii Bibliotecilor 334/2002 cu modificări şi completări, cât şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. In conformitate cu prevederile Contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 31 decembrie 2013.

RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU”...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ“ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA

RAPORT DE ACTIVITATE- 2013 -

Prezentul raport de activitate a fost elaborat în conformitate cuprevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privindmanagementul instituţiilor publice de cultură aprobată cu modificarimanagementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificarişi completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi HotărâreaGuvernului nr 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru alRaportului de activitate pentru instituţiile publice de cultură.Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa este organizată şiţ „Ş ţ g şfuncţionează conform Legii Bibliotecilor 334/2002 cu modificări şicompletări, cât şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Inconformitate cu prevederile Contractului de management, datele şiinformaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei 1 ianuarie –31 decembrie 201331 decembrie 2013.

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

MISIUNEA OBIECTIVELEMISIUNEA. OBIECTIVELE Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa asigură egalitatea accesului la informaţii şi la

documentele necesare informării, lecturii, cercetării, educaţiei permanente şi dezvoltării

personalităţii utilizatorilor din comunitatea judeţeană, fără deosebire de statut social ori economic,

vârstă sex apartenenţă politică religioasă sau etnicăvârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică.

Ca parte integrantă a sistemului informaţional naţional are ca scop principal gestionarea sistemică

a informaţiei prin constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor cu

caracter enciclopedic al documentelor de bibliotecă, conform resurselor alocate şi intereselor

utilizatorilor, şi este cea mai mare structură infodocumentară din judeţul Ialomiţa. Fiind o instituţie

de interes judeţean, coordonează activitatea bibliotecilor publice – municipale, orăşeneşti şij ţ , p p , ş ş ş

comunale – din judeţul Ialomiţa. Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa, centru de

informare şi dezvoltare culturală în serviciul comunităţii, dispune de colecţii, de peste 225.000

documente ce reflectă tendinţele contemporane şi evoluţia societăţii şi pune la dispoziţiadocumente, ce reflectă tendinţele contemporane şi evoluţia societăţii, şi pune la dispoziţia

utilizatorilor săi informaţii utile şi exacte cu conţinut ştiinţific, istoric, cultural asigurând astfel un

sprijin specializat celor interesaţi şi angrenaţi în procesul de informare, cercetare, documentare.

Biblioteca Judeţeană este un furnizor de educaţie informală şi non-formală, ea comunică idei şi

cunoştinţe, crează deprinderi intelectuale.

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

ĂCOLABORĂRI LOCALE ŞI JUDEŢENE

Colaborările cu diferite instituţii locale şi

judeţene confirmă rolul educaţional şi culturaljudeţene confirmă rolul educaţional şi cultural

pe care Biblioteca Judeţeană „Ştefan

Bănulescu” Ialomiţa îl are în comunitate. Scopulţ p

încheierii unor parteneriate a fost acela de a

cultiva şi stimula interesul pentru lectură, de a

forma un comportament de utilizator activ al

resurselor documentare şi al serviciilor de

bibliotecă În perioada 1 ianuarie 31 decembriebibliotecă. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie

2013 Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” a

colaborat cu 30 de organizaţii de învăţământ,g ţ ţ

culturale sau instituţionale.

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

COLABORĂRI NAŢIONALE

Pe plan naţional, Biblioteca Judeţeană a

colaborat cu o serie de instituţii: Federaţia

R â ă A iţiil Cl b il i C t lRomână a Asociţiilor, Cluburilor şi Centrelor

UNESCO (FRACCU), Uniunea Scriitorilor din

România, ANBPR (Asociaţia Naţională aRomânia, ANBPR (Asociaţia Naţională a

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din

România), Fundaţia Cartea Călătoare Focşani,

Editura eLiteratura Bucureşti, Institutul

European Iaşi, Facultatea de Arhitectură,

U i it t S i H t B ti EUniversitatea Spiru Haret Bucureşti, European

Open Society România, Telecentre Europe.

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

COLABORĂRI INTERNAŢIONALE Programul BIBLIONET

• Valoare totală a programului în judeţ: 1.256.832,11 lei

• 217 calculatoare + periferice• 217 calculatoare + periferice• Valoare echipamente: 479,894.64 lei• Valoare Softuri: 729,802.91 lei,• Biblioteci în program: 51• Nr. bibliotecari instruiţi: 189• Cost total pregătire profesională:

47.134,56 lei• Formatori acreditaţi CNFPA: 2ţ

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

MEDIAMEDIA

• Activitatea Bibliotecii Judeţene este reflectată pe site-ul ţ pweb propriu: www.bji.ro pe blogul bibliotecilor ialomiţene www.biblioteciialomitene.wordpress.com,facebookhtt // f b k /bibli t j d t i l it ihttp://www.facebook.com/biblioteca.judeteana.ialomita şi alte site-uri: www.cultura.ro, www.presaonline.ro, www e-actual ro în emisiuni ale posturilor de radiowww.e-actual.ro, în emisiuni ale posturilor de radio locale (Radio Campus, Gold FM România), naţionale (Radio România Actualităţi şi Cultural), televiziunea on-( ţ ş )line TV Ialomiţa şi Antena 1 Slobozia.

• Diferite link-uri duc către Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

INDICATORI MEDIAINDICATORI MEDIA

120 Articole

75 Difuzări

de presăDifuzări

TV

95 T i iiTransmisii

radio

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

SALONUL ANUAL DE CARTE

Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu

Ialomiţa a organizat în perioada 01 - 31

octombrie, ediţia a XXII-a a SALONULUI

ANUAL DE CARTE, cea mai importantă

if t d di tă ă ţii A tămanifestare dedicată cărţii. Această mare

sărbatoare, cu frecvenţă anuală, a intrat în

conştiinţa publicului ialomiţean, numărulş ţ p ţ ,

mare de vizitatori (peste 2300), fiind o

dovadă a faptului că lectura, cărţile şi

activităţile bibliotecii ocupă un loc bine

definit în sfera de preocupare a tinerilor dar

i l t işi a celor maturi.

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

PROFILUL BENEFICIARULUIPROFILUL BENEFICIARULUIUTILIZATORI ÎNSCRIŞI DUPĂ STATUTUL OCUPAŢIONAL

Tehnicieni, maiştri2%

Profesii intelectuale7%

Muncitori4%

Funcţionari5%

2%7%

Alte categorii43% 4%

Elevi

Studenţi4%Pensionari

5%

Casnice2%

Elevi26%Şomeri

2%

5%

Profesii intelectuale Tehnicieni, maiştri Funcţionari Muncitori Elevi

Studenţi Pensionari Casnice Şomeri Alte categoriiStudenţi Pensionari Casnice Şomeri Alte categorii

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

PROFILUL BENEFICIARULUIPROFILUL BENEFICIARULUIUTILIZATORI ÎNSCRIŞI DUPĂ VÂRSTĂ

Peste 61 ani%

Sub 14 ani

41 – 60 ani13%

4% 10%

14 25 i14 – 25 ani24%

26 – 40 ani26 40 ani49%

Sub 14 ani 14 – 25 ani 26 – 40 ani 41 – 60 ani Peste 61 ani

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

BENEFICIARI AI ACTIVITĂŢILOR DE PROMOVARE

Număr de participanţi la programe şi i t lt l 4007evenimente culturale: 4007

biblioteca vine la

tine395

salonul anual

de carte

alte manifestări

culturale

de carte 1595

culturale 2017

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

PERSONALUL

La 1 ianuarie 2013 Statul defuncţii al Bibliotecii Judeţene“Ştefan Bănulescu” aprobat prinHotărârea Consiliului JudeţeanHotărârea Consiliului JudeţeanIalomiţa cuprindea 27 deposturi, dintre care 4 deconducere şi 23 de execuţie cuconducere şi 23 de execuţie, cu9 poziţii vacante. Până la 31decembrie 2013 biblioteca s-areorganizat în conformitate cureorganizat în conformitate cuOUG 77/2013 av\nd în cele 27de funcţii, 3 funcţii de conducerei 24 d işi 24 de execuţie.

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

COLECŢIICOLECŢII• Situaţia colecţiilor la 31 decembrie 2013

se prezintă astfel:pColecţii documente Nr. Valoare

Cărţi 225.439 1.327.262,43

Alte u.b. 4.085 13.650,54

T t l 229 524 1 340 912 97Total 229.524 1.340.912,97

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

ACHIZIŢIIACHIZIŢIIDin bugetul repartizat de CJI:Tip documente

Nr. titluri Nr. volume Valoare lei

Cărţi

454 1262 29183,72

Publicaţii periodice 112 112 16833,73ţ p ,CD

2 2 59,00

DVD

5

5

171,50

Total 573 1381 46247,95

,

Donaţii:ţTip documente Nr. titluri Nr. volume Valoare lei Cărţi 381 657 12374,00 Publicaţii periodice 71 144 3254,00 CD 6 6 60,00 DL 80 80 1116 00DL 80 80 1116,00Total 538 887 16804,00 Total ieşiri în anul 2013:Tip documente Nr. titluri Nr. Volume Valoare lei

Unităţi de bibliotecă 253 253 340,67

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

CATALOGUL ON LINECATALOGUL ON-LINE• Programul de prelucrare a documentelor în sistem automatizat

TinREAD, a constat în 2013 în completarea bazei de date, curentă şi

retrospectivă a catalogului electronic ce se află disponibil şi on-line

pentru utilizatori. TINLIB Modulul catalogare Modulul evidenţă

Fişe matcă 7622 -

Numere de inventar - 21417

• Catalogul on-line al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” disponibil

pe site-ul instituţiei la: http://www.bji.ro/catalog.html conţine 126.765pe site ul instituţiei la: http://www.bji.ro/catalog.html conţine 126.765

documente (cărţi) dintr-un total de 229.524 documente (55,22 %)

reprezentând 45.297 de titluri din toate domeniile.p

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

Indicatori de analiză

1.445utilizatori

72.395documente difuzateutilizatori

nou-înscrişi

3382

documente difuzate

3382utilizatori activi

1.937utilizatori

i ţi 21 40vizaţi 21,40doc. difuzate/utilizator

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

Raportări la populaţieRaportări la populaţie

tili atori

6,62 % utilizatori

2,82 %utilizatori

activi ai bibliotecii

% utilizatorinou-înscrişiîn 2013 labibliotecă

%

din l ţi

bibliotecă

populaţia municipiului Slobozia de

51.07951.079locuitori

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

VIZITE/FRECVENŢAVIZITE/FRECVENŢA

173 vizite/zi(f ţ

8.649i it i t l (frecvenţa

medie/zi)vizite virtuale + alte servicii

(telefon, fax,mail,

servicii în 4.007

(253 zile

31.109vizite directe la

bibliotecă

exterior) participanţi programe

şi evenimenteculturale

(253 zilelucrătoare în43.765

număr total

culturale

2013)număr total de vizite

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

PUBLICITAREA SI PROMOVAREA COLECTIILOR

• 166• 43Lansări de

cartePrezentăride carte

Expoziţii tematice de carte

Altemanifestări

culturale

• 57• 45carteculturale

5745

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

BUGETUL BIBLIOTECII

225.000 lei Constituirea, organizarea, evidenţa şi dezvoltarea colecţiilor

G 229 000 leiBUGET562.000

lei

229.000 lei Publicitarea şi promov.

colecţiilor şi serviciilor de

bibliotecă

46.060 lei Administrarea patrimoniului

bibliotecă

58.000 lei Coordonarea bibliotecilor

bli dipublice din judeţ

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

ANALIZA SWOTANALIZA SWOT• imagine favorabilă în comunitate;• accesul facil la bibliotecă prin poziţionarea în centrul oraşului si existenţa unei filiale - MB;• servicii şi colecţii de documente pentru adulţi şi copii cu caracter enciclopedic;servicii şi colecţii de documente pentru adulţi şi copii, cu caracter enciclopedic;• acces liber şi gratuit la colecţiile de documente, colecţiile electronice, audio şi video), presă,

legislaţie, inclusiv legislaţie europeană; • existenţa compactă a secţiilor şi depozitelor la sediu şi organizarea lor;• relaţii de colaborare cu instituţii de cultură, învăţământ, asociaţii culturale, uniuni de creaţie;• colaborare bună cu media pentru o reflectare obiectivă a activităţilor;

PUNCTE TARI

• colaborare bună cu media pentru o reflectare obiectivă a activităţilor;• existenţa site-ului propriu www.bji.ro;• pagină de facebook a bibliotecii si blogul bibliotecilor ialomiţene;• calitatea serviciilor oferite;servicii de bibliotecă pentru categ. dezavantajate (deţinuţi, persoane

cu handicap locomotor);i t ţ i f ti ă ii• existenţa informatizării;

• noul serviciu de bibliotecă BIBLIONET în 51 de biblioteci publice din judeţ;• protecţia colecţiilor prin instalaţii de alarmare antiefracţie şi antiincendiu;• autonomie şi sprijin din partea ordonatorului de credite• afilierea la asociaţia profesională ANBPR;ţ p ;

• schema subdimensionată de personal;• spaţiul limitat pentru depozitarea colecţiilor având în vedere creşterea anuală;• lipsa unui fond documentar şi arhivistic de patrimoniu al bibliotecii;

di iti l ţiil

PUNCTE SLABE

• digitizarea colecţiilor;• insuficienţa resurselor financiare;• lipsa personalului propriu pentru curăţenie;• motivaţia personalului;• fluctuaţia personalului;ţ p ;• lipsa unor specialişti pe domenii;• legislaţia nefavorabilă pentru angajări;• ignorarea Legii bibliotecilor de către autorităţile locale din judeţ în numele autonomiei locale ;

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

ANALIZA SWOTANALIZA SWOT• posibilităţi de elaborare şi implementare de proiecte noi;• relaţii de colaborare şi parteneriat cu alte instituţii, ONG-uri, asociaţii;relaţii de colaborare şi parteneriat cu alte instituţii, ONG uri, asociaţii;• creşterea rapidă a pieţei serviciilor;• implementarea altor proiecte cu finanţare externă;• manifestarea stării de stagnare, regres pe piaţa cărţii;

ibili ă i d i i lăOPORTUNITĂŢI

• posibilităţi de integrare verticală;• diversificarea serviciilor de bibliotecă (servicii pt.bătrâni, sală

multimedia);• elaborări de politici şi strategii de informare a utilizatorilor;p ş g ;• extinderea reţelei de biblioteci în toate comunele din judeţ;

• adoptarea unor reglementări, normative cu impact nefavorabil;g• criza economică la nivel naţional;• scăderea populaţiei;• iminenţa inundaţiilor, prin casa scării, la depozite;• infiltraţii în depozitele de carte şi distrugerea mediului de conservare;

AMENINŢĂRI• infiltraţii în depozitele de carte şi distrugerea mediului de conservare;• apariţia unor noi concurenţi;• confuzia sistemului de valori în societate; • divertisment de proastă calitate faţă de oferta instituţiilor culturale;p ţ ţ• indiferenţa sau slaba receptivitate a utilizatorilor;• implicarea profesională profundă în detrimentul loisir-ului;

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

Constituirea, organizarea, evidenţa şi , g , ţ şdezvoltarea colecţiilor

E ti t R li t E ti tEstimat 2013

Realizat 2013

Estimat 2014

• 232.000 lei • 225.000 lei • 238.000 lei

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi ş p ţ şserviciilor de bibliotecă

Estimat 2013

224.000l i2013 lei

Realizat 2013

229.000lei2013 lei

Estimat 2014

232.000lei2014 lei

Page 25: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

Coordonarea bibliotecilor publice din judeţCoordonarea bibliotecilor publice din judeţ

Estimat Realizat Estimat 2013• 59 000

2013• 58 000

2014• 40 00059.000

lei58.000 lei

40.000 lei

Page 26: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 · 2019-10-17 · BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ŞTEFAN BĂNULESCU” IALOMIŢA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - Prezentul raport de activitate a fost elaborat

Administrarea patrimoniuluiAdministrarea patrimoniului

47 000Realizat

2013 52 000• 47.000 lei • 46.060

l i

2013 • 52.000 lei

Estimat 2013

leiEstimat 20142013 2014