of 24 /24
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov RO-500091 Braşov - ROMÂNIA Str. Iuliu Maniu Nr. 41 A tel.: +40-268-47.60.50; fax: +40-268-47.60.51 e-mail: [email protected] RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov, prin compartimentele din structura sa organizatorică, a îndeplinit în cursul anului 2007 principalele obiectivele şi activităţile propuse: completarea permanentă a fondului de documente prin colecţionarea lucrărilor ştiinţifice pe profilul specializărilor din Universitate şi pe probleme de interes ştiinţific general şi cultural; achiziţia şi evidenţa centralizată, globală şi individuală, a fondului documentar pentru toate bibliotecile filiale din structura sa organizatorică; prelucrarea informaţiilor cuprinse în documente şi valorificarea lor prin intermediul instrumentelor de informare şi documentare: cataloage, bibliografii, cercetări bibliografice, informări curente şi retrospective etc. organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă; difuzarea documentelor (împrumut de publicaţii, la domiciliu şi sala de lectură, evidenţa utilizatorilor şi a împrumutului etc.); continuarea activităţii de informatizare a compartimentelor bibliotecii, prin programul nou integrat de bibliotecă "Liberty 3"; asigurarea bazei materiale a învăţământului prin tipărirea şi editarea manualelor şi monografiilor universitare, efectuarea lucrărilor de xerocopiere, plastifiere, legare, broşare, recondiţionare a publicaţiilor deteriorate fizic. I. REŢEAUA BIBLIOTECILOR 1. LOCAŢII NR. CRT. FILIALA LOCAŢIE ADRESA 1. Sala cu acces direct la colecţii Aula Univ. Strada Iuliu Maniu nr. 41 A 2. Depozit împrumut de publicaţii Aula Univ. Strada Iuliu Maniu nr. 41 A 3. Biblioteca Facultăţii de Muzică Corp Z Strada Andrei Şaguna nr. 2 4. Biblioteca Facultăţii de Construcţii. Corp J Strada Turnului nr.5 5. Depozit de publicaţii cu circulaţie redusă Corp N B-dul Eroilor nr.9 6. Depozit de publicaţii cu circulaţie redusă Corp A Strada Colinei nr.1 7. 4 Săli multimedia Aula Univ. Strada Iuliu Maniu nr. 41 A 2. MEDIATECA ( CORP A, STR. COLINA UNIVERSITĂŢII NR.1 ) Mediateca este un spaţiu cultural destinat studenţilor şi cadrelor didactice. Funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Deţine înregistrări video şi audio de muzică simfonică, muzică de jazz şi muzică uşoară. Este dotată cu echipament electronic şi mobilier adecvat.. Accesul studenţilor se efectuează pe bază de abonament.

RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 -...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov RO-500091 Braşov - ROMÂNIA Str. Iuliu Maniu Nr. 41 A tel.: +40-268-47.60.50; fax: +40-268-47.60.51 e-mail: [email protected]

RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007

Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov, prin compartimentele din structura sa organizatorică, a îndeplinit în cursul anului 2007 principalele obiectivele şi activităţile propuse:

� completarea permanentă a fondului de documente prin colecţionarea lucrărilor ştiinţifice pe profilul specializărilor din Universitate şi pe probleme de interes ştiinţific general şi cultural;

� achiziţia şi evidenţa centralizată, globală şi individuală, a fondului documentar pentru toate bibliotecile filiale din structura sa organizatorică;

� prelucrarea informaţiilor cuprinse în documente şi valorificarea lor prin intermediul instrumentelor de informare şi documentare: cataloage, bibliografii, cercetări bibliografice, informări curente şi retrospective etc.

� organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;

� difuzarea documentelor (împrumut de publicaţii, la domiciliu şi sala de lectură, evidenţa utilizatorilor şi a împrumutului etc.);

� continuarea activităţii de informatizare a compartimentelor bibliotecii, prin programul nou integrat de bibliotecă "Liberty 3";

� asigurarea bazei materiale a învăţământului prin tipărirea şi editarea manualelor şi monografiilor universitare, efectuarea lucrărilor de xerocopiere, plastifiere, legare, broşare, recondiţionare a publicaţiilor deteriorate fizic.

I. REŢEAUA BIBLIOTECILOR

1. LOCAŢII

NR. CRT.

FILIALA LOCAŢIE ADRESA

1. Sala cu acces direct la colecţii Aula Univ. Strada Iuliu Maniu nr. 41 A

2. Depozit împrumut de publicaţii Aula Univ. Strada Iuliu Maniu nr. 41 A 3. Biblioteca Facultăţii de Muzică Corp Z Strada Andrei Şaguna nr. 2

4. Biblioteca Facultăţii de Construcţii. Corp J Strada Turnului nr.5 5. Depozit de publicaţii cu circulaţie redusă Corp N B-dul Eroilor nr.9

6. Depozit de publicaţii cu circulaţie redusă Corp A Strada Colinei nr.1

7. 4 Săli multimedia Aula Univ. Strada Iuliu Maniu nr. 41 A

2. MEDIATECA ( CORP A, STR. COLINA UNIVERSITĂŢII NR.1 )

Mediateca este un spaţiu cultural destinat studenţilor şi cadrelor didactice. • Funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. • Deţine înregistrări video şi audio de muzică simfonică, muzică de jazz şi muzică uşoară. • Este dotată cu echipament electronic şi mobilier adecvat.. • Accesul studenţilor se efectuează pe bază de abonament.

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

3. BIBLIOTECI DE CATEDRE ŞI DISCIPLINE

Bibliotecile de catedre şi discipline s-au constituit cu publicaţii de specialitate preluate din fondul Bibliotecii. Publicaţiile se află în gestiunea unui angajaţi din cadrul Catedrei, desemnat de către Şeful de Catedră: NR. CRT

CATEDRA NR. CRT.

CATEDRA

1. Autovehicule şi motoare 28. Amelioraţii silvice 2. Maşini agricole / Alimentaţie şi turism 29. Împăduriri şi spaţii verzi; 3. Termotehnică şi mecanica fluidelor 30. Protecţia pădurii 4. Mecanică; 31. Amenajament 5. Rezistenţa materialelor şi vibraţii 32. Dendrologie 6. Mecanică fină şi Mecatronică 33. Exploatări forestiere 7. Acţionări electrice şi automatizări 34. Transporturi forestiere 8. Electronică şi calculatoare 35. Corectarea torenţilor 9 Electrotehnică 36. Mecanizarea lucrărilor silvice

10. Tehnologia construcţiilor de maşini 37 Tehnologia Lemnului 11. Design de produs şi robotică 38 Analiză matematică 12. Design de produs şi dezvoltare durabilă 39 Informatică 13. Geometrie descriptivă şi grafică tehnică 40 Stiinţe Economice 14. Inginerie economică şi sisteme de producţie 41 Management 15. Fizică 42 Psihologie - Pedagogie 16. Chimie 43 Sociologie 17. Utilaj tehnologic şi ştiinţa materialelor 44 Medicină 18. Tehnologia materialelor şi sudării 45 Limba Română 19 Meteorologie 46 Limbi şi Literaturi Străine 20. Pedologie 47 Laborator Biblioteconomie 21. Produse accesorii 48 Centrul de Învăţare Limbi Moderne 22. Botanică 49 Centrul de Inform. şi Documentare Jean Monet 23. Fiziologia plantelor 50 Dep. Inv. la Dist şi Inv. cu Frecv. Redusă 24. Vânătoare şi salmonicultură 51 Dep de Leg. cu Mediul Econ. Şi Socio-Cultural 25. Silvicultură 52 Dep. de Manag. Proiect. de Ed. şi Cercetare 26. Entomologie şi fitopatologie 53 Biroul Juridic 27. Dendrometrie 54 Rectorat/Prorectorat/Decanat

PERSONALUL BIBLIOTECII Structura personalului Bibliotecii , pe niveluri de instruire (inclusiv Atelierul de multiplicare):

NR. CRT.

CATEGORII DE STUDII

BIBLIOTECĂ

ATELIER DE

MULTIPLICARE

TOTAL

1. ST. SUPERIOARE S 20 (40%) -(0%) 20(31,25%) 2. ST.SUP.SCURTĂ DURATĂ SSD 5 (10%) -(0%) 5 (7,81%) 3. ST. MEDII M 24(48%) 7 (50%) 31(48,44%) 4. ST. GENERALE G 1 (2%) 7 (50%) 8(12,50%)

TOTAL 50(100%) 14(100%) 64 (100%) Structura personalului Bibliotecii , pe grupe de vârstă:

NR. CRT.

CATEGORII DE

VÂRSTĂ

BIBLIOTECĂ

1. Sub 25 ani - (0,00%) 2. 25-49 ani 35 (70,00%) 3. 50-64 ani 15 (30,00%) 4. 65ani şi peste - (0,00%)

TOTAL 50 (100,00%)

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

IV. CERCETARE. METODOLOGIE

-ACTIVITĂŢI- • Referinţe

bibliografice • Cercetări

metodologice • Buletinul

Universităţii

V. INFORMATIZARE -ACTIVITĂŢI-

• Administrare reţea

• WEB • Digitizare • Editură • Tehnoredactare

SENATUL UNIVERSITĂŢII

DIRECTOR BIBLIOTECĂ

I. SALA CU ACCES LIBER LA COLECŢII

-ACTIVITĂŢI- • Verificare

permise • Orientare,

îndrumare • Evidenţa

publicaţiilor, organizare sală

• Servicii oferite utilizatorilor

• Xerox

II. GHIŞEUL UNIC,

ÎMPRUMUT -ACTIVITĂŢI- • Orientare,

îndrumare • Deservire

utilizatori • Prelucrare

fond retrosp. • Mânuire

publicaţii • Conservare

publicaţii

STRUCTURA BIBLIOTECII intrată în vigoare la 1 martie 2007

III. PRELUCRARE DOCUMENTE -ACTIVITĂŢI-

• Achiziţie, evid. cărţi, colecţii sp.; Evidenţă globală

• Achiziţie, evid. individ. periodice

• Topografiere doc.; Schimb publ.

• Evidenţă individuală cărţi

• Catalogare, clasificare, index.

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

III. SPAŢIUL BIBLIOTECII

La finele anului 2007, Biblioteca a dispus de următoarele spaţii:

• SPAŢII DE DEPOZITARE: NR.CRT. DEPOZIT DE PUBLICAŢII LOCAŢIE SUPRAFAŢĂ

[m²] 1. Depozit împrumut de publicaţii Aula Univ. 669,86 2. Depozit de publicaţii fond umanist, ec. … Corp N 247,30

3. Depozit de publicaţii fond tehnic Corp A 585,98

4. Biblioteca Facultăţii de Muzică Corp Z 32,00

5. Biblioteca Facultăţii de Construcţii. Corp J 35,00 TOTAL - 1.570,14

Gradul mediu de încărcare al depozitelor: 456 vol/m²

• SĂLI DE LECTURĂ : NR.

CRT. SALA DE LECTURĂ LOCAŢIE SUPRAFAŢĂ

[M²] NUMĂR

DE LOCURI

1. Sala lectură cu acces direct la colecţii Aula Univ. – Corp U - II); 1.083,89 200 2. 4 Săli Media Aula Univ. – Corp U - II); 286,32 100 3. Sala lectură–Filiala Fac. de Construcţii Corp J 32,00 36

TOTAL ( SĂLI DE LECTURĂ): - 1.402,21 336 • DOTARE SALĂ CU ACCES LIBER LA COLECŢII:

NR. CRT.

TIPURI DE RAFTURI NUMĂR DE RAFTURI

NUMĂR DE POLIŢE /RAFT [Lungime = 1m]

METRII LINIARI DE POLIŢE

[m] 1. Rafturi simple 61 7 427 2. Rafturi duble 25 2x7 350 3. Rafturi pentru periodice 20 7 140 4. Rafturi mici 7 3 21 5. Module recepţie 14 - -

TOTAL - - 938

• SPAŢII ADMINISTRATIVE : - Secretariat: 23,10m² - Conducere: 48,72m² - 3 Birouri Activităţi tehnice: 299,10 m²

TOTAL 370,92 m²

• TOTAL GENERAL SPAŢII

NR. CRT

DESTINAŢIE SPAŢIU SUPRAFAŢĂ [M²]

PROCENT [%]

1. Spaţii depozitare 1.570,14 46,96 2. Săli de lectură cu acces direct la colecţii 1.402,21 41,94 3. Spaţii administrative 370,92 11,10 TOTAL 3.343,27 100,00

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

IV. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR CHELTUIELI DE ACHIZIŢII DE PUBLICAŢII

ALTE CHELTUIELI:

� Taxe poştale: 1.014,71 lei � Taxe vamale: 4.513,00 lei � Delegaţii: 3.836,17 lei � Materiale consumabile: 40.269,18 lei (Bibliotecă + Reprografie).

TOTAL 49.633,06 lei VENITURI realizate în anul 2007:

Taxe de bibliotecă : 53.400,55 lei Abonamente cititori : 1.521,00 lei Traduceri : 7.580,00 lei (din care, 5.592,00 lei finanţare din proiecte / contracte de cercetare )

TOTAL 62.502,05 lei

FINANŢARE INSTITUŢIONALĂ

FINANŢARE DIN PROIECTE / PROGRAME

DE CERCETARE

TOTAL GENERAL

Cantitate Cantitate Cantitate

NR. CRT.

ACHIZIŢII TIPURI PUBLICAŢII

Vol. Ex. Valoare

Vol. Ex. Valoare

Vol. Ex. Valoare

1. CĂRŢI 1.441 1.441 101.574,35 1.657 1.657 158.394,59 3098 3098 259.968,94 2. CĂRŢI PT. SCHIMB 40 40 807,20 - - - 40 40 807,20 3. ABON. PERIODICE - - 30.715,77 - - - - - 30.715,77 4. PUBL. PERIODICE 12 26 1.167,50 3 3 337,81 15 29 1.505,31 5. COLECŢII SPECIALE 21 21 728,75 54 54 3.541,01 75 75 4.269,76 6. ABON. STAS-uri - 392 8.955,00 - - - - 392 8.955,00 7. STAS – uri - 16 584,29 - 135 8.085,30 - 151 8.669,59 8. BAZE DE DATE SPRINGERLINK 38.150,00 - - - SPRINGERLINK 38.150,00 TOTAL 1.514 1.936 182.682,86 1.714 1.849 170.358,71 3.228 3.785 353.041,57

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

V. ACHIZIŢIA ŞI COMPLETAREA FONDULUI DE PUBLICAŢII

În cursul anului 2007, achiziţia şi completarea fondului de publicaţii s-au efectuat, la propunerile cadrelor didactice, în conformitate cu disciplinele de predare din planurile de învăţământ ale Universităţii. Fondul documentar al Bibliotecii a fost completat cu publicaţii tradiţionale (cărţi, colecţii speciale, publicaţii periodice şi standarde – achiziţionate prin cumpărare, abonamente, schimb de publicaţii, donaţii, xerocopiere, reprografie şi editură) şi baza de date Springerlink.

TIPURI DE PUBLICATII

VOLUME

EXEMPLARE

VALOARE

PUBLICAŢII TRADIŢIONALE Cărţi 5.083 5.083 290.189,35 Colecţii speciale 448 448 9.034,66 Reviste 1.495 4.028 Ziare - 2.351

39.534,22

STAS-uri - 543 17.624,59 Descr. de invenţii - - - TOTAL PUBLICATII TRADITIONALE 7.026 12.453 356.382,82 BAZA DE DATE SPRINGERLINK - - 38.150,00 TOTAL 7.026 12.453 394.532,82

Valoarea documentelor şi a bazei de date intrate în Bibliotecă (achiziţionate prin cumpărare, abonamente, schimb de publicaţii, donaţii etc.) este de 394.532,82 lei. Achiziţii destinate schimbului de publicaţii:

TIPURI DE PUBLICATII VOLUME EXEMPLARE VALOARE Cărţi 178 178 1.483,08

DINAMICA FONDULUI DE PUBLICAŢII:

Specificaţie Volume Valoare [lei] Fond la 31 dec 2006 709.729 1.038.473,79 Intrări în anul 2007 7.206 357.865,90 Total: 716.932 1.396.339,69 Scăderi în anul 2007 178 1.483,08 Fond la 31.12.2007 716.755 1.394.856,61

Fondul de publicaţii al Bibliotecii, 716.755 de volume este compus din: Cărţi 560.972 volume; Publicaţii periodice 112.750 volume; Colecţii speciale: 43.033 volume. Biblioteca dispune de un fond documentar, format din: 105.941 exemplare standarde;

22.036 exemplare descrieri de invenţii

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

Situaţia publicaţiilor intrate în Bibliotecă în anul 2007 este prezentată, în funcţie de modul de achiziţie, cantitativ şi valoric, în tabelul următor: Nr. crt.

MOD DE

ACHIZIŢIE

Unitate de

măsură

CĂRŢI

PUBL. PERIODICE

COLECŢII SPECIALE

STAS-uri

PUBL. PENTRU SCHIMB

TOTAL

Titluri 1.050 10 10 16 1.084 Vol. 1.441 13 21 - - 1.475 Exempl 1.441 26 21 16 - 1.498

1. CUMPĂRARE BIBLIOTECĂ

Val.lei- 101.574,36 1.167,50 728,75 584,29 - 104.054,90 Titluri 1.504 3 35 135 - 1.677 Vol. 1.657 4 54 - - 1.714 Exempl 1.657 4 54 135 - 1.849

2.

CUMPARARE DIN PROIECTE, PROGR. DE CERCETARE

C.D. Val.lei- 158.394,59 337,81 3.541,01 8.085,30 - 170.374,21 Titluri - 132+10z - 392 - 524+10z Volum - 559 - - - 559 Exempl - 2.528+2.351z - 392 - 2.920+2.351z

3 ABONAMENTE

Val.lei- - 23.747,91 - 8.955,00 - 32.702,91 Titluri - - - - - - Vol - - - - - - Exempl - - - - - -

4. REPROGRAFIE

Val.-lei- - - - - - - Titluri 206 4 16 - - 226 Volume 614 39 48 - - 701 Exempl 614 42 48 - - 701

5. EDITURA (donaţii)

Val.-lei- 7.150,60 749,23 296,40 - - 8.196,23 Titluri 240 397 - - - 637 Volume 284 587 - - - 871 Exempl 284 919 - - - 1.203

6. SCHIMB DE PUBLLICAŢII

Val.-lei- 3.683,81 6.649,45 - - - 10.333,26 Titluri 593 166 111 - - 870 Volume 1.073 294 325 - - 1.692 Exempl 1.073 510 325 - - 1.908

7. DONAŢII

Val.-lei- 18.484,19 6.882,32 4.468,50 - - 29.835,01 Titluri - - - - - - Volume - - - - - - Exempl - - - - - -

8. TRANSFER

Val.-lei- - - - - - - Titluri - - - - - - Volume - - - - - - Exempl - - - - - -

9. SPONSORIZARE (cumpărare)

Val.-lei- - - - - - - Titluri 3 - - - - 3 Volume 14 - - - - 14 Exempl. 14 - - - - 14

10. DIVERSE (XEROCOPII)

Val.-lei- 886,30 - - - - 886,30 Titluri 3.596 712+10z 172 543 - 5.023+10z Volume 5.083 1.495 448 - - 7.026 Exempl. 5.083 4.028+2.351z 448 543 - 10.102+2.351z

TOTAL

Val.lei- 290.189,35 39.534,22 9.034,66 17.624,59 - 356.382,82

Situaţia generală a fondului de publicaţii intrate în Bibliotecă în anul 2007, cantitativ, valoric şi procentual, se prezintă astfel: Nr.crt.

Provenienţa publicaţiilor intrate în Bibliotecă

- Mod de achiziţie -

Cantitate [vol.]

Pondere [%]

Valoare [lei]

Pondere [%]

1. Cumpărare din bugetul Universităţii 1.475 20,99 104.054,90 29,20 2. Cumpărare din proiecte de cercetare 1.714 24,39 170.374,21 47,80 3. Abonamente 559 7,96 32.702,91 9,18 4. Reprografie - - - - 5. Editura Universităţii 701 9,98 8.196,23 2,30 6. Schimb de publicaţii 871 12,40 10.333,26 2,90 7. Donaţii 1.692 24,08 29.835,01 8,37 8. Diverse surse 14 0,20 886,30 0,25

TOTAL 7.026 100 356.382,82 100

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

SCHIMBUL DE PUBLICAŢII Fondul documentar al Bibliotecii se dezvoltă pe baza schimbului naţional şi internaţional de publicaţii. Prin schimbul de publicaţii s-au primit manuale şi cursuri universitare, publicaţii elaborate în diferite instituţii şi biblioteci şi publicaţii din producţia editorială, din ţară şi străinătate.

Tipuri de publicaţii TIPUL

SCHIMBULUI

Tipul tranzacţiei

U.M. Cărţi Colecţii Periodice Total

publicaţii Titluri 261 7 181 449

Volume 284 7 286 577

Exemplare 303 7 399 709 Primiri

Valoare-lei 3790,48 42,4 4.168,79 8.001,67

Titluri 93 - 2 95

Volume 239 - 44 283

Exemplare 242 - 44 286 Trimiteri

Valoare-lei 1.343,1 - 105 1.448,1

Titluri +168 +7 +179 +354

Volume +45 +7 +242 +294

Exemplare +61 +7 +355 +423

SCHIMB

NAŢIONAL

Balanţa

schimbului

naţional Valoare-lei +2.447,38 +42,4 +4.063,79 +6.553,57

Titluri 127 - 216 343

Volume 127 - 301 428

Exemplare 127 - 520 647 Primiri

Valoare-lei 1.168 - 2.480,66 3.648,66

Titluri 18 - 30 48

Volume 18 - 1.085 1.103

Exemplare 32 - 1.170 1.202 Trimiteri

Valoare-lei 644,8 - 6.801,4 7.446,2

Titluri +109 - +186 +295

Volume +109 - -784 -675

Exemplare +95 - -650 -5.555

SCHIMB

INTERNAŢIONAL

Balanţa

schimbului

internaţional Valoare-lei +523,2 - -4.320,74 3.797,54

Titluri 388 7 397 792

Volume 411 7 587 1.005

Exemplare 430 7 919 1.356 Primiri

Valoare-lei 4958,48 42,4 6.649,45 11.650,33

Titluri 111 - 32 143

Volume 257 - 1.129 1.386

Exemplare 274 - 1.214 1.488 Trimiteri

Valoare-lei 1.987,9 - 6.906,4 8.894,3

Titluri +277 +7 +365 +649

Volume +154 +7 -542 -381

Exemplare +156 +7 -295 -132

SCHIMB TOTAL

DE

PUBLICAŢII

Balanţa

schimbului

Valoare-lei +2.970,58 +42,4 -256,95 +2.756,03

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

SITUAŢIA PARTENERILOR DE SCHIMB DE PUBLICAŢII

Nr.crt. Parteneri de schimb de publicaţii - ţări, instituţii, persoane fizice -

Situaţia la 31.12.2007

1. Ţări partenere de schimb de publicaţii 41 2. Instituţii din străinătate 134 3. Organizaţii internaţionale 23 4. Ambasade şi oficii culturale 34 5. Persoane fizice din mediul academic şi universitar 19 6. Instituţii din ţară 42 7. Inst. la care trimitem Buletinul Univ.– în ţară 42 8 Inst. la care trimitem Buletinul Univ.–în străinătate 210

DONAŢIILE DE PUBLICAŢII În cursul anului 2007, donaţiile de publicaţii au reprezentat 24,08% din totalul publicaţiilor intrate în bibliotecă. Donaţiile acceptate au respectat criteriile prestabilite: publicaţii cu caracter de noutate, publicaţii cu conţinut ştiinţific valoros, publicaţii pe profilurile de specializare ale Facultăţilor, publicaţii editate într-o limbă accesibilă şi publicaţii care completează colecţiile deja existente în Bibliotecă.

TIPURI DE PUBLICAŢII DONATORI

Vol.

Ex.

Valoare lei

Prof. dr. ing. ABRUDAN Ioan 30 30 600,00 Prof. dr. ing. BĂCANU Gheorghe 1 1 23,00 Prof. dr. ing. BĂDESCU Loredana Anne-Marie 1 1 15,00 Prof. dr. ing. BONCIOCAT Nicolae 3 3 42,00 Prof. univ. dr.CHIRIŢĂ Romulus 6 6 84,00 Prof. dr. ing. CIOBANU Constantin 2 2 40,00 Prof. dr. ing. CIORTUZ Iosif 10 10 96,00 Prof. univ. dr. CLINCIU, Aurel 1 1 7,50 Prof. dr. ing. DEACONESCU Tudor 6 6 120,00 Prof. dr. ing. DELIU Gheorghe 1 1 15,00 Prof. dr. ing. DUDIŢĂ Florea 29 29 4.270,00 Asist. ing. GĂVRUŞ Cristina 60 60 726,00 Prof. dr. ing. HELEREA Elena 12 12 300,00 Prof. dr. ing.HUMINIC Angel 40 40 304,00 Conf. dr.ing. IDOMIR Mihaela-Elena 3 3 45,00 Prof. univ. dr. LIXĂNDROIU Dorin 198 198 2.488,10 Prof. dr. ing. MARTINESCU Ioan 3 3 36,00 Prof. dr. ing. MĂRĂSCU-KLEIN Vladimir 121 121 1.026,88 Prof. univ.dr. MINEA Dan 14 14 75,88 Prof. dr. ing. MOGAN Gheorghe Leonte 1 1 20,00 Prof. univ. dr. ONUŢ Gheorghe 8 8 72,00 Prof. univ. dr. PANŢURU Stan 1 1 5,50 Prof. dr.ing. PĂCURAR Victor-Dan 1 1 16,00 Prof. dr. ing. PERNIU Liviu 51 51 612,00 Prof. univ. dr. PUCHIANU Carmen 4 4 40,00 Prof. dr. ing. SCOROBEŢIU, Lucian 5 5 20,00 Prof. univ. dr. STOICA Emil 11 11 60,80 Prof. univ. dr. ŞOFLETEA Nicolae 11 11 400,00 Prof. univ. dr. VIŞA Ion 20 20 520,00 Prof. dr. ing. VLASE Sorin 2 2 24,80 Teze de doctorat Univ. Transilvania din Bv. 89 89 700,70 Ambasada Franţei în România 9 9 115,36 Centrul Naţ. pt. Red. Riscului Seismic Buc. 2 2 100,00 Editura Mirton Timişoara 1 1 20,00

CĂRŢI

Institutul European din România 2 2 50,00

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

New Europe College 1 1 10,00 Org. Salvaţi Copiii – G.Alexandrescu, A. Bălan 20 20 70,00 Sikh Missionary Center 1 1 10,00 SUA 181 181 2.597,46 Barbu Ana-Maria 4 4 88,00 Erbiceanu Adriana 2 2 9,20 Giurgiu Victor 1 1 22,00 Marcu Vasile 2 2 72,00 Mihăilescu Nicolae 2 2 40,00 Fam. Mihăilescu Virgil şi Doina 22 22 625,10 Muntean Cristina 2 2 88,00 Olosu Petru 2 2 40,00 Perian Gheorghe 1 1 7,50 Piţu Luca 1 1 18,00 Raţă Gloria 2 2 64,00 Roman Ilie 3 3 11,10 Prof. univ. dr. Ursea Nicolae 11 11 587,00 Şiugaru Ion 1 1 15,00 Vişan - Arnold Augustina 2 2 36,00 Vişinoiu Nicolae 1 1 10,00 Diverşi donatori şi instituţii din ţară 52 52 972,31

Editura Universităţii "Transilvania" din Braşov 614 614 7.150,60 TOTAL CĂRŢI 1.687 1.687 25.634,79

Prof. univ. dr. ing. Iordache Petre 3 8 19,00 Prof. univ. dr. Sofonea Liviu 6 7 36,00 Prof. Munteanu Doru 6 15 30,00 Biblioteca Naţională 4 6 29,20 Biblioteca Metropolitană 1 1 2,00 Facultatea de Inginerie Mecanică 3 5 39,00 Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 40 73 279,11 Facultatea de Industria Lemnului 19 29 419,50 Facultatea de Ştiinţe Economice 5 5 105,50 Facultatea de Drept 1 1 2,90 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 4 4 24,00 Facultatea de Muzică 4 4 48,00 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 1 1 2,50 Facultatea de Medicină "Victor Papillian" Sibiu 3 3 15,00 Catedra de Electrotehnică 1 3 30,00 Catedra de Ing. Econ. şi Sisteme de Producţie 2 2 34,00 CNCSIS 19 32 190,00 Editura Tribuna Economică 1 1 37,00 Editura Ziarul Financiar 6 25 105,00 Editura Woltwers Kluver Bucureşti 1 2 15,80 Editura Spirit Militar Modern 1 2 2,00 Sage Publication 1 1 6,75 Rodipet 41 105 1.938,52 Oxford Journals Donation Project 102 146 3.305,44 Edition Dalloz Franţa 1 1 3,15 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice 2 3 8,50 Liga Pro Europa 4 8 88,00 Fundaţia Culturală Carpatica Cluj 1 2 8,00 Romanian Media Company 2 3 9,50 Banca Naţională a României 6 8 18,50 Un. Naţ. a Practicienilor în Reorg. şi Lichidare 2 3 28,00 Dep. de Presă şi Comunic. a Comisiei Europ. 1 1 2,50

PUBLICAŢII PERIODICE

Editura Universităţii "Transilvania" din Bv. 39 42 749,23 TOTAL PUBLICAŢII PERIODICE 333 552 7.631,55

Fam. MIHĂILESCU Virgil şi Doina 325 325 4.468,50 COLECŢII SP. Editura Universităţii "Transilvania" din Bv. 48 48 296,40 TOTAL COLECŢII SPECIALE 373 373 4.764,90 TOTAL DONAŢII 2.393 2.612 38.031,24

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

DINAMICA FONDULUI DE PUBLICAŢII ÎN PERIOADA 1950-2007:

1950..................... 5.677 vol. 1960...................135.377 vol. 1970...................270.415 vol. 1980...................545.727 vol. 1990...................594.225 vol. 2000...................684.206 vol. 2001...................687.241 vol. 2002...................694.524 vol. 2003...................693.820 vol. 2004...................702.378 vol. 2005...................708.106 vol. 2006...................709.729 vol. 2007...................716.755 vol.

DINAMICA INTRĂRILOR DE PUBLICAŢII ÎN PERIOADA 2001-2007:

2001................... 9.755 vol. 2002................... 7.605 vol. 2003................... 7.536 vol. 2004................... 8.602 vol. 2005................... 5.728 vol. 2006................... 3.805 vol. 2007................... 7.026 vol.

DINAMICA ELIMINĂRILOR DE PUBLICAŢII ÎN PERIOADA 2001-2007:

2001................... 6.720 vol. 2002................... 322 vol. 2003................... 8.240 vol. 2004................... 44 vol. 2005................... - vol. 2006................... 2.182 vol. 2007................... - vol.

EVIDENŢA ŞI TOPOGRAFIA DOCUMENTELOR: Evidenţa primară şi individuală a publicaţiilor intrate în bibliotecă în anul 2007:

- Evidenţa primară în RMF: - 387 poz.la intrări; - 1 poz.la ieşiri..

- Evidenţa individuală a documentelor de bibliotecă: - 5.083 vol. cărţi;

- 448 vol. colecţii speciale; - 1.495 vol / 4.567 exemplare reviste; - 2.351 exemplare ziare.

- Topografierea documentelor: 3.768 total titluri, din care: - 3.596 titluri de cărţi;

- 172 titluri de colecţii speciale. - Evidenţa topografică a standardelor: 618 titluri

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

Evidenţa colecţiilor speciale: Cantitativ şi valoric, au intrat în Bibliotecă următoarele tipuri de colecţii speciale: TIPURI DE COLECŢII SPECIALE VOLUME VALOARE Cercetări bibliografice - - Bibliografii 2 19,88 Extrase - - Preprinturi - - Note muzicale 324 4.462,50 Discuri - - Casete audio 11 584,75 Casete video - - Compact discuri 101 6.733,42 DVD 10 144,00 Diverse - - Total : 448 11.944,55 Publicaţii periodice intrate în Bibliotecă: Publicaţiile periodice intrate în Bibliotecă au fost achiziţionate prin următoarele surse:

Predarea publicaţiilor de la Biroul Achiziţie – Evidenţă către filialele Bibliotecii Prin Filialele Bibliotecii şi Bibliotecile de catedre, fondul documentar a fost completat cu noi achiziţii ( 6.686 volume de cărţi, colecţii speciale şi publicaţii periodice, 126 exemplare standarde şi 2.351 exemplare ziare), care au fost puse la dispoziţia utilizatorilor, după cum urmează: BIBLIOTECA Cărţi

[Vol.]

Colecţii speciale [Vol.]

STAS-uri [ex.]

Descr. de inv. [ex.]

Publ. Periodice [Vol.]

Publ. Periodice [ex.]

Ziare [ex.]

SALA CU ACCES DIRECT LA COLECŢII

1.468 - - - 1.368 3.037 -

CATEDRE, FACULTĂŢI

1.058 51 126 - 4 12 -

DEPOZIT ÎMPRUMUT – AULA

2.548 - - - 2.351

FACULTATEA DE MUZICA

114 - - - 13 31 -

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

31 - - - 31 70 -

Total

5.219

51

126

-

1.416

3.150

2.351

PROVENIENŢĂ VOLUME EXEMPLARE VALOARE Abonamente 559 2.528 23.747,91 Schimb 587 919 6.649,45 Donaţii 333 552 7.631,55 Alte surse 16 30 1.505,31

TOTAL 1.495 4.028 39.534,22

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

BAZE DE DATE ACCESATE GRATUIT, PE PERIOADE DETERMINATE, ÎN CURSUL ANULUI 2007 Ca surse importante de informare, Biblioteca a pus la dispoziţia utilizatorilor, alături de baza de date abonată, SpringerLink, următoarele baze de date care au fost accesate gratuit, pe perioade determinate:

Nr. crt.

BAZA DE DATE FURNIZOR PERIOADA DE ACCESARE

EBSCO • Academic Search Premier • Business Source Premier • Regional Business News • Master File Premier • Newspaper Source • Medline • Health Source Noursing • Health Source: Consumer Ed. • ERIC • Clinical Pharmacology

1.

• Library, Information Science & Technology Abstracts

EBSCO Publishing & ROMDIDAC S.A.

15 ian. -15 feb. 2007

SCOPUS – Elsevier abstract and citation datbase ENGINEERING VILLAGE

• Compendex • Inspec

EMBASE PIO (Periodicals Index Online) LION (Literature Online)

2.

MLA International Bibliographie (Modern Language Association)

CNCSIS & Agenţia Naţională de Cercetare Ştiinţifică

ian. – dec. 2007

3. BLACKWELL REFERENCE ONLINE Informa Management 20 feb. – 19 apr. 2007 4. DYNA MED EBSCOhost mai 2007 5. EMBASE Informa Management 1 ian. – 31 mai 2007 6. SCIENCE DIRECT Informa Management 1mai – 31 mai 2007 7. OXFORD SCOLARSHIP ONLINE

OXFORD ENGLISH DICTIONARY DIVIZIA OXFORD JOURNALS OXFORD REFERENCE ONLINE

Informa Management 30 oct. – 30 nov. 2007

8. SCIENCE DIRECT JOURNALS CSA RESEARCH PACK SPRINGERLINK JOURNALS OXFORD ONLINE JOURNALS CAMBRIDGE UNIVERSITY PRES JOURNALS EMERALD JOURNALS SAGE JOURNALS

Agenţia Naţională de Cercetare Ştiinţifică

nov – dec. 2007

9. ISI PROCEEDINGS (SM) JOURNAL CITATION REPORTS WEB OF SCIENCE

• Science Citation Index Expanded • Social Sciences Citation Index • Arts & Humanities Citation Index

Informa Management 26 nov – 25 dec 2007

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

VI. ACTIVITATEA CU UTILIZATORII BIBLIOTECII Statistica de bibliotecă privind activitatea cu utilizatorii, consultarea colecţiilor în săli de lectură şi împrumutul publicaţiilor în punctele de deservire este prezentată în următorul tabel:

FILIALA Utilizatori persoane fizice

Frecvenţă Utilizatori

Publicaţii împrumut.

Publicaţii consultate

Publicaţii restituite

Publicaţii mânuite

Sala cu acces direct la colecţii

2.070

66.225

0

201.127

0

201.127

Depozit împrumut domiciliu

10.765

58.722

105.898

30.922

95.023

231.843

Invăţământ la distanţă şi frecv. red.

3.349

6.257

6.202

0

6.202

12.404

Biblioteca Facultăţii Construcţii

298

5.944

8.056

2.481

5.930

16.467

Biblioteca Facultăţii Muzică

290

5.633

6.131

3.556

5.670

15.557

TOTAL

16.772

142.781

126.287

238.086

112.825

477.398

Realizările Bibliotecii la principalii indicatori statistici: NR.CRT. INDICATORI STATISTICI

REALIZĂRI

2007 1. Utilizatori persoane fizice 16.772 2. Frecvenţă utilizatori 142.781 3. Frecvenţă medie lunară 12.980 4. Volume mânuite 477.398 5. Volume eliberate 364.373 6. Volume eliberate / zi 1.512 7. Indice de citire 21,72 8. Indice de circulaţie 0,51 Situaţia veniturilor proprii realizate :

VENITURI PROPRII Nr. crt.

BIBLIOTECA FILIALĂ ABONAMENTE TAXE

1. Sala cu acces direct la publicaţii 1.496,00 (304) 52.423,15 2. Depozit împrumut 25,00 (2) 951,40 3. Biblioteca Facultăţii Construcţii - - 4. Biblioteca Facultăţii Muzică - 26,00 5. TOTAL 1.521,00 (306) 53.400,55 6. TRADUCERI la cerere 1.988,50 7. TRADUCERI finanţate din pr. cercet. 5.592,00

TOTAL GENERAL 62.502,05

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

IMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR Imprumutul interbibliotecar, furnizorii şi beneficiarii acestei activităţi (bibliotecile din ţară cu care s-a colaborat) şi solicitările acestora se prezintă astfel :

ÎMPRUMUT DE PUBLICATII Nr. crt.

FURNIZOR / BENEFICIAR Nr. cereri

de solicitare

Nr. cereri rezolvate

Titluri / Volume solicitate

Titluri / Volume

împrumutate 1. Furnizor :

Bibl.Univ. "Transilvania" Braşov Beneficiari : BCU Iaşi Biblioteca "Eftimie Murgu" Reşiţa Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi Biblioteca Univ. " Dunărea de Jos" Galaţi

12

12

26

26

2. Furnizori : BCU Bucureşti BCU Cluj BCU Iaşi Biblioteca Acad. de Ştiinţe Econ . Buc. Biblioteca Facultăţii de Medicină Buc. Biblioteca "Eftimie Murgu" Reşiţa Biblioteca Univ. Politehnice Bucureşti Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi Beneficiar : Bibl.Univ. "Transilvania" Braşov

8

7

35

31

Publicaţii restituite de la catedre:

TIPURI DE PUBLICATII

NR. CRT.

CATEDRA

CĂRTI [volume/ exemplare]

COLECŢII SPECIALE [volume/ exemplare]

PERIODICE [volume/ exemplare]

TOTAL [volume/ exemplare]

STAS-uri

Mecanică fină şi Mecatronică

18/18

-

45/226

63/244

-

TOTAL

18/18

-

45/226

63/244

-

Situaţia fondului de publicaţii aflat în gestiunea bibliotecilor de catedre şi discipline:

TIPURI DE PUBLICATII

NR. CRT.

CATEDRA

CĂRTI [volume/ exemplare]

COLECŢII SPECIALE [volume/ exemplare]

PERIODICE [volume/ exemplare]

TOTAL [volume/ exemplare]

STAS-uri

Fond de publicaţii la 31.12.2006

13749/ 13749

2.276/ 2.276

1292/ 6.499

17.317/ 22.524

694

Publicaţii predate la catedre în 2007 (+)

1.135/ 1.135

43/ 43

8/ 18

1.186/ 1.196

242

Publicaţii restituite de la catedre în 2007 (-)

18/ 18

-

45/ 226

63/ 244

-

TOTAL FOND DE PUBLICAŢII LA 31.12.2007

14.866/ 14.866

2.319/ 2.319

1.255/ 6.291

18.440/ 23.476

936

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

SITUAŢIA MIŞCĂRII FONDULUI DE PUBLICAŢII LA BIBLIOTECILE DE CATEDRE ŞI DISCIPLINE IN CURSUL ANULUI 2007: Publicaţii predate la catedre:

TIPURI DE PUBLICATII

NR. CRT.

CATEDRA

CĂRTI [volume/ exemplare]

COLECŢII SPECIALE [volume/ exemplare]

PERIODICE [volume/ exemplare]

TOTAL [volume/ exemplare]

STAS-uri

Mecanică; 2/2 - - 2/2 - Maşini agricole 61/61 - - 61/61 - Rezistenţa mat. şi vibraţii 37/37 - - 37/37 19 Mec. fină şi Mecatronică 49/49 1/1 - 50/50 - Acţ. electrice şi automatizări 29/29 - - 29/29 - Electronică şi calculatoare 3/3 - - 3/3 - Electrotehnică 52/52 - 3/10 55/62 - Tehnologia constr. de maşini 17/17 - - 17/17 - Design de produs şi robotică 134/134 - - 134/134 - Design prod.şi dezv. durab. 88/88 - 1/1 89/89 8 Ing. Ec. şi sist. de producţie 43/43 - - 43/43 - Chimie 35/35 - 3/3 38/38 - Tehnologia mat. şi sudării 47/47 11/11 - 58/58 - Produse accesorii 1/1 - - 1/1 - Împăduriri şi spaţii verzi 5/5 - - 5/5 - Exploatări forestiere 3/3 - - 3/3 - Tehnologia Lemnului 14/14 22/22 - 36/36 215 Analiză matematică 19/19 3/3 - 22/22 - Informatică 5/5 5/5 - 10/10 - Management 5/5 - - 5/5 - Psihologie – Pedagogie 21/21 - - 21/21 - Sociologie 55/55 - - 55/55 - Medicină 9/9 - - 9/9 - Limba Română 327/327 - - 327/327 - Limbi şi Literaturi Străine 12/12 - - 12/12 - Centrul de Înv. Limbi Mod. 33/33 - - 33/33 - Centr.deInform.şiDoc. 9/9 1/1 - 10/10 - D.I.D.I.F.R. 10/10 - 1/4 11/14 - D.E.S.C. 8/8 - - 8/8 - D.E.M.P.E.C. 1/1 - - 1/1 - Rectorat/Prorectorat/Decanat 1/1 - - 1/1 - TOTAL 1.135/1.135 43/43 8/18 1.186/1.196 242

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

VII. CERCETARE. METODOLOGIE

1. Referinţe bibliografice În cursul anului, au fost elaborate următoarele cercetări bibliografice:

NR. CRT.

TEMA CERCETĂRII BIBLIOGRAFICE

BENEFICIAR NR. REFE- RINŢE

MEDIA REFERINŢELOR/ CERCETARE

1. Educaţia prenatală – componentă a educaţiei

Drd. Lazăr Cornelia Facultatea de psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Catedra de Pedagogie

67

2. Asistenţa primară a stării de sănătate – Medicina preventivă

Şef lucr. dr. Bălescu Al. Facultatea de Medicină – Catedra de Asistenţă Primară a Stării de Sănătate

116

3. Discursul presei americane Conf. Chefneux Gabriela Facultatea de Litere – Catedra de Limbi şi Literaturi Străine

51

4. Sisteme avansate de transport rutier

Prof. cons. dr.ing. Abăităncei Dan Facultatea de Inginerie Mecanică – Catedra de Autovehicule rutiere

69

5. Construcţia ferestrelor din lemn şi a obloanelor glisante pentru casele cu energie pasivă

Ing. Scheede Corina 32

6. Contribuţii la modelarea unor ecostructuri obţinute din lemn juvenil de diverse specii indigene

Drd.ing. Dumitraşcu Elena – Facultatea de Industria Lemnului -Catedra Maşini pentru Industria Lemnului

57

7. Prelucrabilitatea lemnului şi a materialelorpe bază de lemn cu jet de apă

Drd.ing. Geantă Elena Corina– Facultatea de Industria Lemnului - Catedra Maşini pentru Industria Lemnului

63

8. Contribuţii la fezabilitatea dezvoltării unui dispozitiv de încălzire a alumnului în timpul derulării sau tăierii plane a lemnului

Drd.ing. Harpa Irina Maria– Facultatea de Industria Lemnului - Catedra Maşini pentru Industria Lemnului

116

• TOTAL REFERINŢE:

571;

• MEDIA REFERINŢELOR/ CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ:

71

2. Cercetare. Metodologie Informări privind tendinţele actuale şi de perspectivă în activitatea biblioteconomică:

• Legislaţia de bibliotecă – document electronic (826pagini) - include 40 de acte legislative: legi, decrete, hotărâri ale Guvernului, ordonanţe, decizii, regulamente;

• Standarde utilizate în bibliotecă - au fost identificate 64 standarde româneşti şi internaţionale; • Proiectul REM-RO ( Referinţe prin E-Mail – România ) coordonat de Secţiunea Referinţe a

Asociaţiei Bibliotecarilor din România – ABR; • Catalogul naţional RoLiNeST (Romanian Library Network Science and Technology ) - catalogul

virtual colectiv în ştiinţă şi tehnologie al bibliotecilor universitare; • Conferinţe anuale IFLA (International Federation of Library Associatons); • Information Literacy – formarea utilizatorilor din învăţământul superior în metodologia

informării ştiinţifice, iniţierea în utilizarea resurselor informaţionale în cercetarea ştiinţifică; • Copyright- ul – Legislaţie românească şi internaţională, organizaţii;

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

• Reviste de biblioteconomie cotate ISI (Institute for Scientific Information – Thomson Scientific);

• Realizarea consorţiilor de biblioteci; • Baze de date de referinţe bibliografice – au fost identificate 27 baze de date;

Metodologii puse la dispoziţia studenţilor: • Elaborarea cercetărilor bibliografice

VIII. PRELUCRAREA CĂRŢILOR ŞI COLECŢIILOR SPECIALE Catalogarea-Clasificarea- Indexarea se realizează în sistem automatizat şi cuprinde prelucrarea biblioteconomică a cărţilor şi colecţiilor speciale: descrierea bibliografică a tuturor titlurilor de documente de bibliotecă, în conformitate cu standardele şi normele internaţionale în vigoare, indexarea conţinutului cu indicii Clasificării Zecimale Universale şi atribuirea de descriptori, pe baza tezaurelor naţionale şi internaţionale, sau de cuvinte-cheie. 1. Prelucrarea fondului curent de publicaţii NR.CRT. ETAPE DE PRELUCRARE NR.TITLURI 1. Catalogare 1.715 2. Clasificare – indexare- cutterizare 2.404 3. Catalogare - Clasificare – Indexare - Cutterizare 1.221 4. Actualizare descrieri bibliografice, clasificare, indexare 390 5. Introducerea informaţiilor în baza de date 2.357 ALTE ACTIVITĂŢI 1. Actualizare cotă de raft Cutter 192 2. Etichete cotă de raft Cutter 1.680 3. Întreţinerea cataloagelor tradiţionale (catalogul alfabetic şi catalogul sistematic de cărţi

şi colecţii speciale, catalogul sistematic de articole din periodice): aranjare în depozitul de împrumut, etichetare etc.

2. Prelucrarea fondului retrospectiv de publicaţii NR.CRT. ETAPE DE PRELUCRARE TITLURI VOLUME BARCODARE 1. Clasificare - Indexare 1.666 - - 2. Introducerea informaţiilor în baza de date 146 4.270 5.482 3. Prelucrare cursuri DIDIFR NR.CRT. ETAPE DE PRELUCRARE TITLURI VOLUME 1. Catalogare 306 - 2. Generare barcoduri - 22.030

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

IX. ACTIVITATEA DE INFORMATIZARE A BIBLIOTECII Activitatea de informatizare şi lucrările realizate de acest compartiment sunt prezentate pe domenii şi tipuri de lucrări:

Nr. crt

Activităţi Tehno- redact. [pag.]

Sca-nare [fig., pag.]

Impr. alb-negru [pag.]

Impr. color [pag.]

Înreg. [ex.]

OBS.

1. Activitatea de bibliotecă 1.1 Borderouri

(Alice şi Liberty ) - - 126 - - -

1.2 Procese verbale (Alice şi Liberty)

- - 283 - - -

1.3 Registre inventar

- - 193 - - -

1.4 Prelucrare fond retrospectiv

- - - - 1.427 65 titl./cote;

467ex.barc. 1.5 Permise studenţi

- - - - 121 -

1.6 Prelungire permise

- - - - 54 -

1.7 Inscripţionare CD –uri Sala cu acces dir. la colecţii

- - - - 20 -

1.8 Generare barcoduri

- - - - - 22.272

1.9 Conf. Biblio-Braşov 2007 -volum-

- - 330 - - -

1.10 Conf. Biblio-Braşov 2007 -inscripţionare CD-

- - - 150 - -

1.11 Imprimare Sala cu acces direct la colecţii

- - 62 - - -

1.12 Ecusoane personal Bibliotecă

- - - 7 - -

1.13 Activitate Sală cu acces direct la colecţii – 4

- - - - - 160 ore 40

ore/pers. 1.14 Scanare Revista

Pădurilor: 1890,1891,1893,1894

- 4.465 - - - Ordonare Pagini

TOTAL

- 4.465

994

157

1.622

-

Alte activităţi: 1.15 Actualizare site Bibliotecă 1.16 Materiale de prezentare a Bibliotecii la deschiderea an. univ. 2007/2008: pliante, semne de

carte etc 1.17 Elaborare proceduri activităţi de bibliotecă pentru Departamentul Calitate 1.18 Elaborarea materialelor pentru evaluarea instituţională 2 Activitatea editorială 2.1 Editare cursuri,

monografii etc. 745 505 4.841 - 240 OCR+jpg

146p.corectură

2.2 Inscripţionare cursuri - - 275 867 792

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

CD-uri - 2.3 Buletinul Universităţii

seria B -2006 - - 1.422 - - -

2.4 Inscripţionare CD-uri Bul.Univ. Seria A -pdf

- - - 150 150 -

2.5 Inscripţionare CD-uri Bul.Univ. Seria A şi B – htm

- - - 250 250 -

2.6 Conf. ARA -volum-

- - 2.500 - - -

2.7 Conf. ARA -inscripţionare CD-

- - 50 50 - -

2.8 Jurnal Medical Braşovean

- - 250

- - -

2.9 Ghid utilizare XEROX

- - 380 - - -

2.10 Coperte pentru lucrări Editură

- - - 51 - -

2.11 Catalog Editură

37 60 37 - - -

2.12 Cărţi de vizită

10 - - 10 - -

2.13

Ghidul studentului

- - 76 - - -

2.14 Planuri de învăţământ

- - 470 - - -

TOTAL

792

565

10.301

1.378

1.432

-

Alte activităţi: 2.15 Abstracte şi lucrări pdf pentru Buletinul Universităţii 2005 243 fişiere

2.16 Abstracte şi lucrări pdf pentru Buletinul Universităţii 2006 270 fişiere 2.17 Admitere 2007/2008 2.18 Elaborare Regulament Editură, modificare procedură Editură 2.19 Expediat cărţi fond depozit legal Biblioteca Naţională 100 pachete 3. Activitatea de Reprografie 3.1 Referate, evidenţe de

gestiune - -

35 - - -

TOTAL

- - 35

- - -

4. Administrare reţea – depanare, instalare soft şi hard 5. Colaborare, la solicitarea Cond. Universităţii, la lucrări ale Universitaţii 5.1 Materiale publicitare de prezentare a Facultăţilor

TOTAL

792 5.030 11.330 1.535 3.054 -

Baza de date a Bibliotecii cuprinde 153.085 înregistrări catalografice în sistem informatizat Infrastructura IT - pentru utilizatori - cuprinde:

• Staţii de lucru (calculatoare): 158 • Calculatoare conectate la Internet: 158 • Fotocopiatoare pentru utilizatori: 2

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

X. ACTIVITATEA DE MULTIPLICARE A CURSURILOR, CĂRŢI EDITATE PRIN EDITURA UNIVERSITĂŢII

1. Activitatea de multiplicare Nr. crt.

SPECIFICAŢIE Nr. titl.

Nr. exempl.

Nr. pagini

Valoare -lei-

1 Rezumate teze doctorat 53 2.123 118.328 5.247,13 2 Terţi 40 4.437 692.398 28.313,64 3 Editură 145 10.498 2.205.135 89.700,92 4 Multiplicări xerox color - - 28521 34.703,50 5 Multiplicări xerox alb-negru - - 13.452 1.874,02 6 Vânzări cursuri - 950 - 4.850,41 7 Cursuri 13 466 84.485 5.136,00 8 Lucrări IDD 114 9.656 1.007.022 4.603,00 9 Buletinul Univ. 2005 - 645 177.415 10.724,09 TOTAL 365 28.775 4.326.756 185.153,05

2. Activitatea Reprografiei – Lucrări efectuate pe bază de referat Nr. crt.

SPECIFICAŢIE Nr. exempl.

Nr. pagini

Valoare -lei-

1. Multiplicări xerox color - 26.062 28.294,40 2. Multiplicări xerox alb-negru RISSO - 200.731 85.752,83 3. Ghidul admiterii 1.550 88.200 1.942,00 TOTAL 314.993 115.989,23

3. Cheltuieli materiale consumabile

nr. crt.

Materiale consumabile Cantitate -bucăţi-

Valoare -lei-

1. Toner DOCU color 28 8.000,00 2. Toner Konica 7045 4 1.935,00 3. Toner Konica 7145 5 1.564,82 TOTAL 37 11.499,82

4. Cheltuieli de reparaţii

Nr. crt.

Reparaţii utilaje Valoare -lei-

1. DOCU COLOR 36.087,55 2. RISSO 3.285,23 3. KONICA 7045 2.950,00 4. KONICA 7145 2.710,00 TOTAL 45.032,78

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE COLECTIVUL BIBLIOTECII

ACTIVITĂŢI DE BIBLIOTECĂ

• Organizarea depozitului de împrumut de publicaţii din Aula Universităţii (transportul publicaţiilor de la bibliotecile filiale, unificarea fondului conform cotei topografice, ridicarea şi intercalarea publicaţiilor la raft, întocmirea listelor de publicaţii de rezervă etc).

• Efectuarea deselecţiei publicaţiilor uzate fizic din fondul documentar (Aula şi Colină) şi întocmirea listelor de propuneri de deselecţie;

• Centralizarea propunerilor cadrelor didactice de achiziţii ale publicaţiilor străine pentru disciplinile din planul de învăţământ;

• Actualizarea Bibliografiei tezelor de doctorat susţinute la Universitatea "Transilvania" din Braşov şi elaborarea în format electronic;

• Instruirea personalului în utilizarea modulelor programului integrat de bibliotecă Liberty3:

circulaţia documentelor, catalogare, strategii de căutare, aplicaţii: format pentru registru inventar, borderouri, editare fişe etc.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

• S-a efectuat reorganizarea personalului de specialitate din Aulă, pe baza organigramei propuse şi intrate în vigoare la 1 martie 2007, urmare a sistării activităţii a 8 filiale ale Bibliotecii, a mutării şi unificării fondului de publicaţii în Depozitul de împrumut.

Biblioteca Facultăţii de Inginerie Mecanică şi a Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor - Corp N, B-dul. Eroilor nr. 9, Biblioteca Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor - Corp A, str. Colina Universităţii nr. 1, Biblioteca Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere - Corp N, B-dul Eroilor nr. 9, Biblioteca Facultăţii de Industria Lemnului - Corp L, str. Colina Universităţii nr.1, Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică - Corp K, Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice, Facultăţii de Drept şi Sociologie - Corp K, str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Biblioteca Facultăţii de Medicină - Corp K, str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Biblioteca Facultăţii de Litere şi a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport - Corp K, str. Nicolae Bălcescu nr. 56 şi-au încetat activitatea la data de 15 noiembrie 2006.

Procedura de reorganizare a fost cunoscută de întreg personalul Bibliotecii. Toate aspectele procedurale au fost prezentate în şedinţă (12.01.2007), împreună cu documentaţia aferentă. Biblioteca Facultăţii de Muzică ( Corp Z, str. Andrei Şaguna nr. 2 ) şi Biblioteca Facultăţii de Construcţii ( Corp J, str.Turnului nr.5 ) continuă să funcţioneze în vechile locaţii.

S-au întocmit noi fişe ale posturilor.

• S-a primit, completat şi transmis la Departamentul de Asigurare a Calităţii din Universitate, Chestionarul de evaluare a personalului didactic auxiliar şi TESA şi Fişa de evaluare pentru personalul didactic auxiliar şi TESA pe anul 2007.

• La finele anului 2007, s-a procedat la analiza activităţii Bibliotecii. Conducerea Bibliotecii, Şefii

de Servicii şi Şefii de Birouri au prezentat următoarele materiale:

* Realizările Planului managerial pe anul 2007;

* Planul strategic pe anul 2008;

* Analiza SWOT a activităţilor, pe Servicii şi Birouri.

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE

• Colaborare la realizarea Repertoriului lucrărilor elaborate în bibliotecile de învăţământ din România, vol.2. A fost întocmită lista care cuprinde descrierea bibliografică a 26 lucrări, însoţită de o scurtă prezentare a conţinutului;

• Participare la întâlnirea anuală a Secţiunii de catalogare - indexare a ABR, cu tema " Fişierele de autoritate UNIMARC şi indexarea precoordonată"(Bucureşti, 19 aprilie 2007)

• Participare la întâlnirea anuală a Secţiunii de Referinţe a ABR. (Iaşi, iulie 2007);

• Colaborare la organizarea la Braşov şi participarea la cea de-a XVIII Conferinţă anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), 19-21 septembrie 2007. Tema Conferinţei a fost:

Statutul profesiei de bibliotecar în România.

• Schimb de experienţă, vizite de documentare:

- Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte, 29 martie 2007;

- Biblioteci Judeţeană ASTRA Sibiu, 5 mai 2007

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

• Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, BIBLIO-BRAŞOV 2007, s-a desfăşurat în perioada 3-5 mai 2007, în Aula Universităţii "Transilvania" din Braşov. Volumul Conferinţei cuprinde 64 lucrări ştiinţifice.

ACTIVITĂŢI CULTURALE

• Participare la Târgul de carte şi muzică – Braşov, 22-25 martie 2007. Cu această ocazie au fost expuse publicaţiile apărute în Editura Universităţii "Transilvania" şi au fost achiziţionate publicaţii de la Editurile participante, pe baza propunerilor cadrelor didactice;

• Participare la "Salonul de carte al editurilor braşovene", organizat de Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" – Braşov, în perioada 23-30 noiembrie 2007.

ACTIVITĂŢI INSTITUŢIONALE

• Participare la manifestarea Porţile deschise ale Universităţii, 11-12 mai 2007; • Participarea la deschiderea festivă a anului universitar 2007/2008, prezentarea bibliotecii,

realizarea şi distribuirea materialelor de promovare a imaginii bibliotecii, pliante, semne de carte etc. şi o scurtă prezentare;

• Selectare publicaţii româneşti şi străine - acreditare Facultatea de Drept şi Sociologie, Facultatea de Litere şi Facultatea de Ştiinţe Economice

• Validarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice din Universitate; • Verificarea lucrărilor cadrelor didactice semnalate în reviste ISI, citări în reviste ISI etc.

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 - webbut.unitbv.rowebbut.unitbv.ro/_ascunse/bib_nou/Documente/Raport activitate 2007.pdf · RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2007 Biblioteca

PROIECTE DE CERCETARE DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 2003-2007

Contracte de cercetare stiintifica internationale:

• Proiect Leonardo 2003. Abordări inovatoare în cadrul Bibliotecii Universitare – formarea de bibliotecari şi specialişti în comunicarea electronică, web design, transmisie de informaţie digitală, capabili să conceapă produse şi servicii utilizând IT.

• Proiect Leonardo 2004. Conservarea memoriei universale – transcrierea, protejarea, descrierea şi diseminarea documentelor rare şi vechi pe suport electronic.

• Proiect Leonardo 2005-2006. Making Memory Live. Digitization and use of old books and

manuscripts in new context. • Proiect Leonardo 2005-2006. Migrare, emulare şi codificare durabilă – Formarea de experţi în

managementul documentelor şi soft, în salvarea şi restaurarea documentelor, în tehnici de emulare şi codare XML a textelor cu aplicaţie în cărţile rare şi vechi.

Contracte de cercetare stiintifica nationale

• Proiect CNCSIS, tip A, cod 991, tema nr. 9, 2003 – 2004. Cercetari privind metodele moderne de conservare a colectiilor cu aplicatii în managementul bibliotecii digitale.

• Proiect CNCSIS, tip A, cod 406, tema nr. 6, 2006 – 2007. Model educational, formativ si de

cercetare: linie automatizata de generare bibliografii on-line.

Brasov, februarie 2008

DIRECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Angela REPANOVICI