of 73 /73
1 ANEXA 4 RAPORT DE ACTIVITATE Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Prahova denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul Județean de Cultură Prahova, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare. Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii de evaluare: 1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent; 2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 4.situaţia economico-financiară a instituţiei; 5. strategia, programele şi implementarea planului de acţi une pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; 6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2013 la 31.12.2013, reprezentând a doua evaluare.

RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

  • Upload
    buidan

  • View
    243

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

1

ANEXA 4

RAPORT DE ACTIVITATE

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea

managementului de către Consiliul Judeţean Prahova denumit în continuare

autoritatea, pentru Centrul Județean de Cultură Prahova, aflat în subordinea sa,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008

privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă,

precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare.

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza

următoarelor criterii de evaluare:

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi

în raport cu sistemul instituţional existent;

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;

4.situaţia economico-financiară a instituţiei;

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru

îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor

formulate de autoritate;

6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către

autoritate.

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2013 la

31.12.2013, reprezentând a doua evaluare.

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

2

Structura raportului de activitate

PARTEA I

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi

în raport cu sistemul instituţional existent:

a1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează

aceleiaşi comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate

împreună cu acestea

1. Colaborări cu instituții de cultură din Ploiești

În mod firesc Centrul Județean de Cultură Prahova colaborează cu celelalte

instituții de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean. Dincolo de

colaborarea instituțională firescă trebuie menționate și chiar evidențiate eforturile

de organizare în comun cu aceste instituții, dar și cu Directia Judeteana Prahova

pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova sau Primăria

Ploiești, în organizarea unor evenimente culturale importante precum Ziua Culturii

Naționale, Ziua națională a României, Ziua armatei etc.

Centrul Județean de Cultură Prahova în 2013, ca și în anii anteriori, a

participat în calitate de co-organizator al acestor evenimente în special prin

prezența la repetiții și evenimentele propriu zise prin formația de fanfară Prahova,

dar și prin sprijinul material instituțional în conceperea și realizarea materialelor de

mediatizare ale acestor evenimente.

O colaborare specială a fost realizată cu Biblioteca Județeană Nicolae Iorga

din Ploiești în organizarea în comun a Cenaclului artistic Arcade sub coordonarea

profesorului și artistului Titus Drăghicescu. Tinerii cu talent în artele plastice sau

literatură se intalnesc săptămânal pentru a discuta lucrări sau creații literare sub

îndrumarea unuei personalități invitate. În 2013 acest cenaclu a devenit funcțional

pentru un număr de 15-20 de elevi ai liceelor ploieștene. Colaborator vechi al

Centrului Județean de Cultură Prahova profesorul Drăghicescu incită tinerii la

conexiuni fecunde între artele plastice și poezie într-o activitate extrașcolară.

Alăturăm actul de (re)înființare a Cenaclului Arcade

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

3

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

4

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

5

O foarte bună colaborare s-a desfășurat cu Casa de Cultură a Sindicatelor din

Ploiești unde Școala Populară de Arte din Ploiești, clasele de balet, dans moderen

și dans de societate, profesoarele Petre Aurora Beatrice, Marilena Eftimie, Fabiola

Doicila și Gabriela Eftimie, au susținut spectacole de sfârșit de an școlar în fața a

sute de spectatori.

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

6

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

7

Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă de ani buni

organizarea unui spectacol de dans modern și o paradă pe Bulevardul

Independenței (Bulevardul cu castani) cu ocazia Zilei copilului 1 iunie 2013.

Publicul ploieștean a putut urmări acest spectacol în aer liber în 2013 pe platoul din

fața Palatului Culturii din Ploiești unde au participat peste o sută de copii cursanți

ai claser de dans ai Școlii Populare de Arte din Ploiești, dar și de la mai multe școli

din oraș. Festivalul dansului Copilăria inundă bătrânul bulevard constituie un

reper al programelor culturale desfășurate de Centrul județean de Cultură Prahova

și se bucură de atenția și aprecierea publicului din oraș.

(http://www.youtube.com/watch?v=sMGs_NmXY4I)

(http://www.youtube.com/watch?v=AFYiqeAGeeQ)

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

8

2. Colaborări cu instituții de cultură din județul Prahova

Anul 2013 a însemnat o reașezarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de

cultură din judeș pe baza unui protocol de colaborare în care să fie prevăzute

evenimentele organizate în comun și să fie marcate formele și feluirile aportului

fiecărui membru al parteneriatului. Au fost încheiate mai multe astfel de

parteneriate. Prezentăm o listă a colaborărilor pe bază de acord cu instituțiile din

județ înregistrate în evidența Centrului Județean de Cultură Prahova.

1. Căminul cultural Cornu – Nr. 654/19.11.2013

2. Şcoala Gimnazială „Severa şi Radu Novian”, şi Şcoala Gimnazială „B.P.

Haşdeu” – nr. 693/02.12.2013

3. Centrul Cultural „Carmen Sylva” Sinaia – nr. 475/11.09.2013

4. Casa de Cultură „Geo Bogza” Câmpina – nr. 492/02.09.2013

5. Casa de Cultură a orașului Plopeni – nr. 255/13.05.2013

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

9

3. Colaborări cu instituții din România

Începând cu 2013 Centrul Județean de Cultură Prahova a inițiat o amplă

colaborare tematică cu Universitatea București, Facultatea de Litere,

Departamentul de Studii Culturale, Colectivul de etnologie, pe teme de cercetare

etnologică în zone cu specific cultural tradițional din județul Prahova. Pentru

început a fost aleasă zona Starchiojd unde Centrul Județean de Cultură Prahova

împreună cu colectivul de cadre didactice universitare au organizat o cercetare pe

teren în perioada 9-15 iulie 2013. În urma acestei cercetari a rezultat un interesant

și bogat material filmat, fotografiat și analizat pe care Centrul Județean de Cultură

Prahova îl va materializa printr-un studiu publicat in 2014.

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

10

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

11

a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat,

participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale;

Centrul Județean de Cultură Prahova este partener oficial al Fundației PACT

– Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare pentru implementarea

proiectului Identitate – Tradiție – Bunăstare Locală ce are ca scop dezvoltarea

localităţilor rurale prin valorificarea patrimoniului imaterial. Obiectivul general al

proiectului este de a crea premise favorabile dezvoltării comunităţilor prin

stimularea antreprenoriatului cultural în localităţi rurale din sudul României. În

acest sens din județul Prahova au fost selectate următoarele localități țintă: Brebu,

Aluniș, Cocorăștii Mislii. În anul 2013 localitatea Cocorăștii Mislii a fost

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

12

desemnată drept localitatea aleasă pentru implementarea proiectului. Un alt

obiectiv al proiectului îl constituie conştientizarea populaţiei din 5 comunităţi

rurale cu privire la importanţa culturii tradiţionale în definirea identităţii locale,

prin consultanţă, facilitare şi activităţi de promovare a culturii tradiţionale locale,

dar si crearea premiselor de creştere a bunăstării celor 5 comunităţi implicate în

proiect pe baza valorificării culturii imateriale, prin dezvoltarea abilităţilor

antreprenoriale pentru 15 membri din comunități.

Prin implementarea proiectului s-a creat un atelier de țesături a costumelor

populare ca activitate tradițională, dar și ca activitate antreprenorială pentru un mic

grup de localnici care în acest fel vor beneficia de un venit generat din

comercializarea costumelor populare. Noi îl considerăm un succes de colaborare cu

autoritățile locale în spiritul promovării culturii tradiționale. Atașăm o legătură

către o emisiune TV care prezintă realizările comunității locale în acest proiect.

http://www.youtube.com/watch?v=CEkoewwn0EY

a.3. acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei;

Promovarea proiectelor și a întregii activități a Centrului Județean de Cultură

Prahova s-a realizat în primul rând prin relansarea site-ului instituției cu scopul de

a crește vizibilitatea instituției și a facilita accesul publicului către serviciile noastre

culturale. www.cjcph.ro

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

13

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de

PR/de strategii media;

În anul 2013 Centrul Județean de Cultură Prahova a beneficiat de o

publicitate fără precedent prin următoare forme:

- Spoturi radio de 30 secunde difuzate pe posturile de radio: Radio Prahova

și Radio Will FM în perioada 15 august-30 septembrie 2013 de patru ori pe zi

conform unui orar de maximă audiență, respectiv dimineaţa în intervalul orar 6-8 şi

după amiaza 15-17

- Anunț TV, mesaj scris publicitar în cadrul spoturilor publicitare în cadrul

emisiunilor dedicate

- Anunţ de tip afiş sau panou publicitar pentru InfoChannel, ecran mare

amplasat în intersecţia centrală a oraşului timp de 30 de zile cu un total de peste

4000 de apariţii

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

14

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

15

- afișul instituției care conține oferta educațională a Centrului Județean de

Cultură Prahova, Școala Populară de Arte Ploiești, afiș A3, color, cu impact vizual

bun care a fost distribuit/postat sau afișat în toate centrele culturale din județ.

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

16

- fluturașul care conține de asemenea oferta educațională a Centrului

Județean de Cultură Prahova - Școala Populară de Arte Ploiești într-o formă

restrânsă și accesibilă.

- fluturași tematici specifici pentru Clubul de engleză care conține noul

format al lecțiilor de limba engleză pentru copii.

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

17

a.5. apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent

perioadei de raportare;

Reflectarea activităților Centrului Județean de Cultură Prahova în presa

locală a însemnat pe de o parte apariții sub formă de reportaje în ziarul Prahova,

Telegraful de Prahova, Adevărul varianta pentru orașul Ploiești, Informaţia

Prahovei, iar pe de altă parte reflectarea prezenţei Ansamblului Periniţa sau a

Fanafarei Prahova la diverse evenimente oficiale.

În presa națională pot fi amintite un număr de 2 intervenții în direct la Radio

România Antena satelor a directorului Dragoș Grigorescu care au promovat la

nivel național principalele evenimente culturale organizate de Centrul Județean de

Cultură Prahova.

Atașăm extrase sau scanări ale unor articole din presă cu privire la

activitățile desfăşurate de Centrul Județean de Cultură Prahova în perioada

amintită:

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

18

INFORMAŢIA PRAHOVEI

Cronica literară: LABIRINT

Marţi, 05 Februarie 2013

Cultura judeţului Prahova are, cred, publicaţia ei reprezentativă! Se numeşte

LABIRINT şi apare într-un format aparte, în condiţii grafice excelente, în redacţia

unui grup de intelectuali, la Ploieşti. Există, prin urmare, motivul să se liniştească

întrucâtva lumea artistică prahoveană, împărţită în breslele care o alcătuiesc:

scriitorii, artişti plastici, muzicieni, istorici, publicişti. Cum însă Prahova nu are

nici acum, după tentativa Grupului de la Ploieşti, de a fi întemeiat Societatea

Scriitorilor Prahoveni sau Filiala Prahova a Uniunii Scriitorilor din România, în

vara lui 2006, la Buşteni, care apoi să aibă propria ei revistă, LABIRINT vine şi

acoperă sfera publicisticii de ordin artistic şi cultural în doar 48 de pagini, într-o

manieră editorialistică admirabilă. Poezia, cartea, eseul, interviul, cronica,

rubricaţia în varietatea ei actuală, apar, în paginile numărului 2 / 2012, sub

semnături pentru cronicar, în parte inedite, în cealaltă ştiute şi preţuite fără rezerve.

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

19

LABIRINT este o „Revistă trimestrială editată de Centrul Judeţean de Cultură

Prahova” şi are ca director pe dl Dragoş Grigorescu, profesor, doctor în filozofie.

Echipa redacţională este aceasta: Redactor şef, machetă artistică, Mihai Vasile;

redacţia – Mihaela Gaftoi, Emilian Dan Vasile, Suzana Marin şi Daniel Stoicescu.

Ediţia de faţă o semnează o galerie de personalităţi ale vieţii literare şi artistice

(teatru, film, religie, folclor, artă plastică, literatură) şi anume: Dragoş Grigorescu

– Editorial; Gherasim Rusu Togan – Pământul şi ordinea lumii, Florin Toma –

Teatrul Equinox cu Nichita; Alina Nicola – Ecouri după festival; Romulus

Vulpescu – Fenomenul horal; Codruţ Constantinescu – Prima ciopârţire a

României Mari; Bogdan-Lucian Stoicescu – Am lăsat un fluture să-mi intre pe

fereastră…; Mihai Vasile – File de etnografie prahoveană; Florin Şuţu – Tableta de

pictor; Alin Boeru – Liberte toujours; Pr. Daniel Stoicescu – Sus să avem inimile !;

Mihaela Gaftei – Pe cuvânt !; Mihai Vasile – Lunga vară a pictorilor; Bogdan-

Lucian Stoicescu – Umilinţă, un poem de înaltă puritate dură. Într-o privire pe care

spaţiul tipografic ne-o îngăduie, să rezumăm impresiile citirii întregului număr, în

vreo două ceasuri nocturne, cu delectările şi reproşurile inevitabile. Tabletei d-lui

Alin Boeru îi lipseşte esenţa care face durabilă libertatea formulată divers de d-sa:

responsabilitatea! Maliţia dlui Bogdan-Lucian Stoicescu m-a vizat, fiind unul

dintre longevivii pensionari ai acestei epoci, căruia Dumnezeu i-a mai lasă timp şi

sănătate să citească 99 la sută şi, 1 la sută să scrie şi el câte ceva, nu toată ziua-

bună-ziua şi despre orice. Numai despre CULTURĂ şi ARTE, de exact 15 ani

încoace. Negreşit, el se declară solidar cu dânsul, în ceea ce priveşte pletora de

autori care invadează editurile şi bibliotecile cu elucubraţiile crezute de ei de

pionierat, nemaipomenite, senzaţionale şamd. Preţuiesc şi respect exigenţele

scriitorului şi ale publicistului Bogdan-Lucian Stoicescu şi, în aceeaşi măsură, îi

doresc să fie la fel de exigent şi longeviv ca scriitor şi publicist şi după pensionare.

Elevat şi cu adresă lejeră editorialul dlui Dragoş Grigorescu; jalonarea drumului

către noua tradiţie – cât mai autentică, educativă şi durabilă, limpede şi demnă de

urmat, numai inşi sensibili şi competenţi în aşa ceva, să avem! În nota ideilor

editorialului, ediţia construieşte şi perpetuează o conştiinţă – etică şi estetică –

demnă de toată atenţia noastră. Prin texte semnate, între atâtea, de ilustrul Romulus

Vulpescu, de lucida analiză – acuzatoare – a istoricului Codruţ Constantinescu

(„Raptul Basarabiei” de Ion Şişcanu) şi de prea-cucernicul părinte Daniel

Stoicescu, din care citez finalul articolului d-sale: „Sus să avem inimile ! Sus, către

Domnul… nu jos, către tot ceea ce trece, lăsându-ne şi mai înfometaţi!”

Serghie Bucur

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

20

3. „Labirint”, nr. 2,

Revistă trimestrială editată de Centrul Judeţean de Cultură Prahova. O

revistă frumoasă, scrisă impecabil, paginată superb, ilustrată sugestiv, cu un

conţinut omogen şi specializat pe domenii de-ale casei, cum se zice: „Cultură şi

tradiţie” (Dragoş Grigorescu), „Pământul şi ordinea lumii” (Gherasim Rusu

Togan), „File de etnografie prahoveană” (Mihai Vasile), dar şi pe alte zone

culturale – o cronică de carte, una de film, nişte portrete de artişti plastici, ceva

eseuri, semnate de profesionişti care cunosc fenomenul artistic, îl înţeleg şi, mai

ales, ştiu să-l producă şi să-l prezinte cititorilor: Codruţ Constantinescu, Bogdan-

Lucian Stoicescu, Florin Şuţu, Florin Toma, Alin Boeru, totul, dar totul (de la scris

articole la alcătuirea sumarului, la paginaţie şi la macheta artistică) mişcându-se

sub bagheta magică a redactorului-şef Mihai Vasile, personalitatea culturală cea

mai complexă şi cea mai plurivalentă pe care au dat-o ultimii 50 de ani de viaţă

culturală prahoveană.

http://www.altphel.ro/2013/03/trei-reviste-trei-destine/

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

21

a.6. profilul beneficiarului actual:

- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari;

Pornind de la actul de înființare al Centrului Județean de Cultură și de la

regulamentul de organizare și funcționare actualizat în 2013 ca instituție publică de

cultură nu există o delimitare clară a beneficiarilor actului cultural organizat. În

acest fel există cursanți ai Școlii populare de artă de la vârste de 4-5 ani și până la

acțiuni organizate pentru vârstnici.

Beneficiarii acțiunilor culturale sunt extrem de heterogeni: de la cursanții

care trec pragul instituției și până la publicul larg care beneficiază de concertele

orchestrei de fanfară în aer liber sau spectacolele ansamblului folcloric Perinița.

Este demn de amintit că anul 2013 a însemnat o continuare a programelor cultural

educative pentru copii începute în 2012 care au adus un număr mai mare de copii

la Centrul Județean de Cultură. Amintim existența Clubului de engleză și clasa de

chitară de la Șirna.

Centrul Județean de Cultură Prahova este prin definiție o instituție populară -

Școala Populară de Artă - de cultură, prin urmare își propune o creștere continuă a

numărului de beneficiari ai culturii tradiționale.

Pe fondul crizei financiare și scăderii puterii de cumpărare a societății actuale

apreciem ca fiind puțin probabilă o creștere semnificativă a numărului de

beneficiari direcți dacă ne gîndim la elevii sau cursanții Școlii Populare de Arte. În

schimb poate crește numărul de beneficiari indirecți dacă ne axăm pe serviciile

culturale ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale Prahova.

a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari -

măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;

În anul 2013 Centrul Județean de Cultură Prahova a demarat prin

compartimentul Cercetare Îndrumare Valorificare un amplu proiect de

inventarierea a patrimoniului cultural material și imaterial din tot județul Prahova

cu scopul de a contura în mod clar publicul țintă căruia centrul trebuie să-și

concentreze acțiunile de conservare și promovare a culturii tradițoinale și în raport

cu care să-și personalizeze misiunea.

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

22

În acest sens a fost elaborat chestionarul privind starea culturii şi a

potenţialului artistic din toate localitățile din județul Prahova care a fost distribuit

tuturor localităților la nivel de primărie sau instituție de cultură, cămin cultural,

casă de cultură, centru cultural sau bibliotecă acolo unde nu există altă posibilitate.

Înterpretarea datelor rezultate în urma aplicării chestionarului se va face în

perioada următoare în condițiile în care colectarea tuturor datelor din teritoriu s-a

facut cu efort, întîrzieri, etc. În plus unele localități au întampinat dificultăți în

completarea datelor cerute.

Atașăm acest document în anexa 1 a prezentrului raport.

a.8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei;

Situația spațiilor Centrului Județean de Cultură Prahova în anul 2013 ca și în

2013 a fost și este deosebit de gravă. Lucrările de consolidare ale Palatului

Culturii, sediul instituției, sunt încă în plină desfășurare, ceea ce a condus la

reducerea cu 50% a spațiilor disponibile pentru Centrul Județean de Cultură

Prahova. Sala mare a Teatrului Equinox, Sala Fanfarei Prahova, Sălile de dans

modern, Sala Polivalentă, au fost puse la dispoziția constructorului pînă la finalul

lui 2013 ceea ce a afectat procesul educațional și cultural al instituției, dar și

organizarea și funcționarea în condiții optime ale compartimentelor unității. În

egală măsură este demn de menționat că spre finele lui 2013 Centrul Județean de

Cultură Prahova și-a reintrat în cea mai mare parte din spațiile aflate în reparații.

În plus, procesul de amenajare și consolidare a spațiilor instituției a

îngreunat buna funcționare a comunicațiilor, accesul publicului la spațiile de

învățământ. Folosirea spațiilor speciale - wc, vestiare - a fost imposibilă ceea ce a

creat un disconfort în rândul publicului. În acest sens am dispus afișara în mai

multe puncte din instituție a unui anunț prin care ne ceream scuze pentru

disconfortul creat. Multiplele contacte cu constructorul care vizau punerea la

dispoziție a spațiilor, lucrări de infrastructură etc, au generat situații neprevăzute

care au reclamat soluții suplimentare față de misiunea firească a unei instituții de

cultură. În ciuda acestor neajunsuri Centrul Județean de Cultură Prahova și-a

continuat misiunea specifică atingându-și obiectivele propuse și chiar înregistrând

ușoare creșteri ale veniturilor proprii sau ale ofertei educaționale.

Extrem de importantă este hotărârea președintelui Consiliului Județean de a

schimba destinația Sălii mari a teatrului Equinox și a o transforma în sală de

ședințe a Consiliului Județean, astfel că din septembrie 2013 Centrul Județean de

Cultură nu a mai avut un spațiu adecvat pentru multe dintre activitățile sale cele

mai importante în domeniul teatrului, artelor vizuale. Multe din cursurile de actorie

au avut de suferit din pricina dificultăților de a continua într-o formă chiar și

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

23

improprie sau improvizată proiectele curente, stagiunea teatrală cu tot ce presupune

ea. În urma acestei decizii Teatrul Equinox, ca formă esențială de manifestare

culturală a Centrului Județean de Cultură Prahova, și-a încetat existența.

Cu efort și dăruire echipa Teatrului Equinox a înființat Centrul Dramatic

Mythos care își propune o nouă abordare a ceea ce însemnă actul cultural astfel:

a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări,

extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz.

Pe perioada lucrărilor de consolidare a sediului Centrului Județean de

Cultură Prahova - Palatul Culturii din Ploiești, dată fiind imposibilitatea susținerii

în Sala Teatrului Equinox a spectacolelor de teatru, film, proiecții, ateliere de

teatru, cursuri de artă fotografică sau cinematografie s-a reușit amenajarea în mod

inedit și insolit a unui hol de trecere ca sală de teatru, respectiv, Sala Atelier a

Teatrului Equinox. Acestă sală a fost funcțională pe tot parcusul lui 2013.

Remarcabil din acest punct de vedere este faptul că în 2013 s-a reușit

alocarea camerei 32 pentru magazia Centrului Județean de Cultură Prahova după

ce activitatea cursului de artă și îndemânare a fost mutată în altă sală, respectiv

camera 14. Este în curs de amenajare camera 15 pentru a deveni arhiva instituției.

Ea va fi organizată după reglementările în vigoare în 2014.

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

24

B) ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A INSTITUŢIEI

b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei;

Unul din proiectele care a căpătat o dezvoltare deosebită în 2013 a fost

organizarea de spectacole de tip recital sau spectacol de absolvire pentru clasele de

studiu instrumental sau clasele de canto, în mod asemănător claselor de dans care

organizau astfel de spectacole de mulți ani. Așa a apărut spectacolul de final de an

în mare mulți elevi ai Școlii Populare de Artă au susținut momente artistice în Sala

Europa a Cosiliului Județean Prahova.

Page 25: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

25

În egală măsură mulți dintre profesorii Școlii Populare de Arte din Ploiești

au oragnizat recitaluri, serate muzicale, spectacole tematice etc. din care amintim:

- Clasa profesor de pian Lia Coloros Mocănescu

Page 26: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

26

Page 27: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

27

Page 28: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

28

Page 29: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

29

- Clasa de pian profesor Ana Corețchi. În 2013 elevii doamnei profesor s-au

remarcat la concursurile de Pian organizate la Râmnicu Vâlcea și Brăila.

Page 30: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

30

- Clasa profesor de pictură Mariana Grumăzesc Voicu

Page 31: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

31

Elevul Școlii Populare de Arte din Ploiești, Florin Ciubotaru, s-a numărat

printre laureații concursului de pictură oraganizat de Școala populară de artă

Vespasian Lungu din Brăila.

Page 32: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

32

Cel mai important proiect realizat în cadrul programului Știință și cercetare

este realizarea revistei Labirint. Revistă trimestrială editată de Centrul Județean de

Cultură Prahova în care sunt reunite contribuții cu totul deosebite din aria cercetării

etno-folclorice, artelor vizuale, cultură teatrală, dansului, eseului literar, istorie

națională, religie etc.

Constituită ca o adevărată tribună a spiritului cultural, în paginile revistei

Labirint au apărut studii despre complexul de manifestări culturale dedicate lui

I.L.Caragiale și Nichita Stănescu, despre etnografia prahoveană, despre lucrările

principalilor artiști plastici prahoveni care s-au evidențiat. Literatura este

reprezentată de eseiști experimentați sau tineri debutanți.

Revista Labirint beneficiază de o concepție grafică deosebită, constituită în acord

cu valoarea articolelor publicate, care conține un raport echilibrat între diversele

arte sau domenii culturale tradiționale, dar și un raport potrivit între cuvânt și

imagine.

Colectivul redacțional reunește pe toți membrii compartimentului de

Cercetare și Îndrumare din cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova,

compartiment construit pe baza fostului Centru Județean pentru Promovare și

Conservarea Culturii Tradiționale. Revista Labirint beneficiază de experiența și

creativitatea scriitorului și regizorului Mihai Vasile și de elanul celor mai tineri

membri ai colectivului de redacție, Emilia Vasile, Mihaela Gaftoi și Suzana Marin.

Autorii publicați în revistă sunt scriitori, pictori, eseiști, poeți, profesori, preoți dar

și studenți.

Așa cum a fost gândit, proiectul revistei Labirint reprezintă o apariție

deosebită în peisajul cultural prahovean care înregistrase un regres semnificativ din

acest punct de vedere.

Page 33: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

33

Un alt proiect realizat este Calendarul Cultural Prahovean 2013 în care

sunt cuprinse după documentare toate acțiunile și activitățile culturale din

localitățile județului Prahova. Calendarul acestor activități s-a realizat sub

îndrumarea Centrului Județean de Cultură Prahova prin contact și suport cu

căminele culturale sau casele de cultură din localitățile respective, iar acolo unde a

fost cazul cu primăriile din localitate.

Din 2013 Calendarul Cultural Prahovean se prezintă într-un nou format

atît din punct de vedere grafic, dar și din punct de vedere tematic fiind alcătuit nu

numai în ordine cronologică, cît mai ales pe tipuri de actiuni sau activități.

Considerăm acest nou format ca fiind unul mai dinamic și cu un impact mult mai

direct asupra cititorului dornic de informații de natură culturală.

Centrul Județean de Cultură Prahova realizează prin misiunea specifică

îndrumarea metodologică a acţiunilor și activităților culturale organizate prin

inițiativa autorităților locale, fie din domeniul cultural, fie din cel admnistrativ.

Având deja o apariție neîntreruptă de peste 11 ani și cu un conținut bogat și

divers Calendarul Cultural Prahovean 2013 reprezintă o carte de vizită a

județului sub aspect cultural. Anul 2013 a însemnat și o deschidere din acest punct

de vedere deoarece s-a trecut la trimiterea către consiliile județene și/sau centrele

de cultură similare din celelalte județe a unui exemplar din Calendarul Cultural

Prahovean 2013 împreună cu un exemplar din revista Labirint. În mod evident s-

a înregistrat o creștere a vizibiliății Centrului Județean de Cultură Prahova la nivel

național și o bună imagine a județului Prahova din punct de vedere al activității

culturale.

Page 34: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

34

Teatrul Equinox în 2013

- 9 ianuarie, Deschiderea stagiunii de primăvară a Teatrului Equinox cu

spectacolul „Antrenorul de îngeri” de Nichita Stănescu. Regia Mihai Vasile

- 30 ianuarie, Teatrul Equinox Ploiești, Premiera spectacolului „Conu’

Leonida față cu reacțiunea” de I.L. Caragiale. Scenografia și regia Mihai Vasile

- 25-26 ianuarie, Atelierele interdisciplinare organizate de Teatrul Equinox

(teatru, muzică, dans, arte vizuale, religie)

- 22-31 martie. Festivalul artelor „Nichita la Echinocțiu”, ediția a VIII-a.

Programul festivalului:

Vineri, 22 martie, orele 18. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Deschiderea festivalului

Lansarea albumului memorial NICHITA STĂNESCU editat de Editura Libertas a

Centrului Județean de Cultură Prahova. Prezintă: Dragoș Grigorescu

Recitalul de versuri „Contemplarea lumii din afara ei” susținut de Mihai Vasile

Sâmbătă, 23 martie, orele 18. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Premiera spectacolului „Orologiu cu statui” de Nichita Stănescu. Interpretează

actorii Teatrului Equinox. Scenariul și regia: Mihai Vasile

Duminică, 24 martie, orele 11. Muzeul de Artă „Ion Ionescu Quintus” Ploiești

Spectacolul coupé Hieroglife, compus din

• spectacolul de teatru-dans „Cascando” inspirat din creația poetului Nichita

Stănescu și a dramaturgului Samuel Beckett. Interpretează un grup de studenți de

la clasele de actorie ale Școlii de Arte Ploiești. Coregrafia și regia: Emilia Dan

Vasile

• spectacolul „Iubiți contemporani, eu exist!” Colaj dramatic din creația poetelor

Magdalena Ghica și Mara Nicoară. Scenariul și regia: Mihai Vasile

Luni, 25 martie, orele 10. Sala Atelier a Teatrului Equinox

ZIUA FRANCOFONIEI

Ateliere de creație și interpretare din cadrul festivalului „Théâtre de la poésie”

Luni, 25 martie, orele 18. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Discipolii lui Nichita Stănescu: Ion Stratan

• Lansarea volumului de proză Crimele din strada Cerului de Ion Stratan.

Prezintă: Ioan Mihai Cochinescu, Mihai Vasile

Page 35: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

35

• Spectacolul-lectură „Imaginarea concretului” din creația poetului Ion Stratan.

Interpretează actorii Teatrului Equinox

Marți, 26 martie, orele 10. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Deschiderea atelierelor Universității de primăvară „Nichita Stănescu”

Marți, 26 martie, orele 17. Căminul Cultural Drajna

Premiera spectacolului „Cei care-și amintesc de Nichita Stănescu”. Interpretează

actorii Teatrului Equinox. Regia: Mihai Vasile

Miercuri, 27 martie, orele 18. Sala Atelier a Teatrului Equinox

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI

Citirea mesajului adresat cu acest prilej tuturor teatrelor din lume

Lansarea albumului Teatrul Equinox Ploiești - Starea de a fi. Prezintă: Dragoș

Grigorescu, Mihai Vasile, Valter Paraschivescu

Proiecția filmului „Cealaltă parte a umbrei”, film documentar realizat de TVR

despre Teatrul Equinox. Scenariul și regia: Cătălin Apostol

Joi, 28 martie, orele 18. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Discipolii lui Nichita Stănescu: Dan David. Proiecția filmului „Autoportret”,

realizat de Studioul de film al Teatrului Equinox

Vineri, 29 martie, orele 18. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Contemporanii lui Nichita Stănescu: Geo Bogza

Spectacolul-lectură „Călător în orașul câinilor” de Geo Bogza. Interpretează

actorii Teatrului Equinox

Sâmbătă, 30 martie, orele 17. Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza

Spectacolul „Măreția frigului” de Nichita Stănescu. Interpretează actorii

Teatrului Equinox. Scenariul și regia: Mihai Vasile

Duminică, 31 martie, orele 13. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Slujbă de pomenire a poetului Nichita Stănescu. Oficiază preotul Daniel Stoicescu

Luni, 1 aprilie, orele 17. Sala Atelier a Teatrului Equinox

Închiderea atelierelor Universității de primăvară „Nichita Stănescu”.

Demonstrații, expoziții, proiecții de film și diaporamă

Page 36: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

36

- 18 mai, Noaptea muzeelor. Muzeul de Artă Ploiești - Spectacolele de

teatru: „Iubiţi contemporani, eu exist!”, colaj teatral din creaţia poetei Magdalena

Ghica. Interpretat de Grupul de teatru „Atelier 21”. Scenariul şi regia Mihai Vasile;

„Cascando”, după texte din creaţia scriitorilor Samuel Beckett şi Nichita Stănescu.

Interpretat de un grup de studenţi de la clasele de actorie ale Şcolii de Arte Ploieşti.

Regia şi coregrafia Emilia Dan-Vasile; „La multă vreme după potop”, colaj din

creaţia poetului Nichita Stănescu. Interpretat de actorii Teatrului „Equinox”.

Scenariul şi regia Mihai Vasile

- 23-25 mai, Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza, Festivalul

internațional de teatru francofon „Théâtre de la poésie” organizat în parteneriat cu

Teatrul „Equinox” Ploiești

- 15 iunie Închiderea stagiunii de primăvară a Teatrului Equinox cu

spectacolul „Iov sau Lungul drum al nopții către zi” de Matei Călinescu. Regia

Mihai Vasile

- 12-14 iulie, Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza, Festivalul de teatru

pentru tineri „Ion Manolescu”, ediția a III-a organizat în parteneriat cu Teatrul

„Equinox” Ploiești

Page 37: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

37

- 22-24 august, Stagiunea estivală a atelierelor organizate de Teatrul

Equinox (teatru, muzică, dans, arte vizuale, religie)

- 21 septembrie, Deschiderea stagiunii de toamnă a Teatrului Equinox cu

spectacolul „Lumea e un morman de cuvinte” de Lucian Vasilescu. Regia Mihai

Vasile

- 13 decembrie, Teatrul „Equinox”, „Frumos ca umbra unei idei.” Seară

memorială Nichita Stănescu

În anul 2013 Centrul Județean de Cultură Prahova, prin Teatrul Equinox, a

continuat proiectului de anvergură consacrat Festivalului artelor Nichita la

echinocțiu, ediția a opta, martie 2012.

Pe parcursul celor 11 zile de manifestări culturale desfășurate sub patronajul

spiritual al lui Nichita Stănescu publicul s-a putut bucura de prestații de o

remarcabilă finețe interpretativă din domeniului teatrului, filmului, fotografiei,

poeziei, al muzicii clasice, al dansului sau al picturii.

Page 38: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

38

Editura Libertas din cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova în ciuda

dificultăților tehnice și a lipsei dotărilor de editare a reușit grație colectivului

editorial format din Mihai Vasile, Mihaela Gaftoi, Emilia Dan Vasile și Simina

Șchiopu să publice câteva cărți în acord cu planul editorial conceput pe criterii de

relevanță culturală și patrimoniu ideatic.

Cărți editate în 2013 la editura Libertas

- Calendar cultural 2013

- Ca după o lungă absență, Nicolae Pavel

- Crimele din strada Cerului, Ion Stratan

- Album memorial Nichita Stănescu

- Album Teatrul Equinox

Page 39: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

39

- Cine uită nu merită. Însemnări, rezumate și extrase din Cursurile de vară

2012 ale Universității Populare „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, Constantin

Manolache

- Vitejiile lui Mihai Vodă, Stavrinos și Palamed

- Alexandru Ioan Cuza în memoria contemporanilor (reeditare), Constantin

Manolache

- Broșură și afiș Festivalul „Nichita la Echinocțiu”, ediția a VIII-a

Ion Stratan

CRIMELE DIN STRADA CERULUI

Ploieşti, Ed. Libertas, 2013

Page 40: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

40

Nicolae Pavel

CA DUPĂ O LUNGĂ ABSENŢĂ

Ploieşti, Ed. Libertas, 2013

COCORĂŞTII MISLII

Album-schiţă monografică

Ploieşti, Ed. Libertas, 2013

Schiţă monografică a comunei Cocorăştii Mislii, mai degrabă fiind o publicaţie de

promovare a comunei, albumul de faţă este o publicaţie menită să atragă atenţia asupra faptului

că mediul rural şi-a schimbat de mult priorităţile. Comuna Cocorăştii Mislii – o adevărată

proiecţie europeană a satului prahovean – este înfrăţită cu o localitate din Franţa cât şi cu una din

Republica Moldova. Aceste înfrăţiri au catalizat o largă serie de acţiuni politice, culturale, socio-

umane, economice care au dus la editarea acestui album trilingv – o veritabilă carte de vizită

modernă şi eficace a acestei comune prahovene.

Page 41: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

41

Ion Şişcanu

RAPTUL BASARABIEI

Ploieşti, Ed. Libertas, 2013

Această ediţie a lucrării Raptul Basarabiei – 1940, de Ion Şişcanu, apare cu prilejul

Cursurilor de vară, din perioada 19-24 august 2012, ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga” de

la Vălenii de Munte.

Ediţia de faţă reproduce studiul domnului prof. univ. dr. Ion Şişcanu, împreună cu două

anexe (Pactul Molotov-Ribbentrop şi Protocolul adiţional secret), din Ediţia princeps

(Raptul Basarabiei 1940, Chişinău, Editura Ago-Dacia, 1993, pp. 3-85 şi pp. 98-100), cărora li

se alătură documentul Aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de

neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, precum şi a consecinţelor

lui pentru Basarabia şi Bucovina de Nord, material elaborat de Comisia de specialitate a

Parlamentului R. Moldova şi aprobat de acesta prin hotărârea din 23 iunie 1990, document

preluat din culegerea Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia (pp.

116-119), întocmită de Ion Şişcanu şi Vitalie Văratec şi prefaţată de Valeriu Matei, apărută la

Editura Universitas-Chişinău, în 1991, cu prilejul Conferinţei internaţionale organizată pe

această temă, în acelaşi an, în capitala Moldovei.

Page 42: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

42

Anul 2013 a fost un an de grație pentru Editura Libertas pentru că în acest an

au apărut două cărți aparte, rupte cu totul de tot ce înseamnă invazia publicistică de

după revoluție în special pentru cultura instituțională din provincie. Este vorba

despre Albumul Nichita Stănescu și Albumul Teatrului Equinox:

„Nichita Stănescu” este un album dedicat marelui poet – date bio-bibliografice şi

fotografii de la diverse vârste, prezentarea volumelor sale de versuri, în ordine cronologică,

poezii, unele reproduse în facsimil, referinţe critice, mici studii despre poezia şi personalitatea lui

Nichita Stănescu, premiile Herder şi Struga, primele ediţii ale Festivalului de poezie „Nichita

Stănescu”, apoi, primele ediţii ale Festivalului artelor „Nichita la echinocţiu”, câteva pagini

despre prietenia cu Ion Stratan, spectacole şi filme realizate de Teatrul „Equinox” pe texte sau

pretexte de Nichita Stănescu şi, în fine, câteva excelente reproduceri după tablouri cu duh

nichitian ale unor cunoscuţi pictori prahoveni – iată inventarul acestui album special, care oferă o

imagine completă şi complexă a poetului, a poeziei şi a spiritului lui Nichita Stănescu. O lectură

plăcută, dinamică, răscolitoare. Un regal „Nichita Stănescu” nu numai pentru minte şi inimă, ci şi

pentru ochi, fiindcă Mihai Vasile ştie să facă acele cărţi-spectacol, în care textul, fotografia,

desenul şi fondul paginii se caută şi îşi răspund de minune. O carte care este şi utilă şi frumoasă.

Te interesează şi îţi place.

M. Ghiţă Mateucă – critic literar

Page 43: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

43

TEATRUL EQUINOX. Starea de a fi

Album monografic

Ploieşti, Ed. Libertas, 2013

Albumul pe care îl ţineţi în mâini este un poem vizual în alb şi negru care evocă povestea

minunată a Teatrului Equinox din Ploieşti. Născut acum mai bine de 30 de ani din bucuria de a

juca, Teatrul Equinox ne invită de data asta la o lectură în imagini a momentelor care l-au definit.

Acest teatru a luat fiinţă în anul 1980, în momentul privilegiat şi plin de semnificaţii al

echinocţiului, al unui echilibru greu de păstrat atunci ca şi acum.

Și, pentru că spiritul trebuie să intersecteze undeva lumea acesta a concretului, să cadă,

adică, în timp şi spaţiu, Teatrul Equinox a fost găzduit de Centrul Judeţean de Îndrumare a

Creaţiei Populare şi şi-a continuat această existenţă de-a lungul mai multor forme şi denumiri pe

care acest centru le-a avut. Reuşind în mod temerar să depăşească vicisitudini ideologice sau

constrângeri materiale, Teatrul Equinox a rămas mereu un loc în care actorul şi spectatorul

respirau acelaşi aer al libertăţii, un laborator al stărilor de spirit, un loc unde emoţiile căpătau un

semn sau un gest. De aceea Teatrul Equinox din Ploieşti este un teatru neobişnuit. Pe scena lui se

joacă versuri, se întrupează sentimente. Aşa se face că spectatorul devine subiectul unei

pedagogii subtile în care a face teatru înseamnă a căuta un sens prin dialog cu tine însuţi.

În mod firesc, acest fel de a înţelege şi de a face teatru a generat o şcoală de teatru în care

mulţi actori sau spectatori s-au simţit, vremelnic sau nu, în proximitatea mitului, a arhetipului sau

a cuvântului însuşi. Teatrul Equinox a fost mereu locul în care, prin teatru, se forma un public

pentru actul artistic, mulţi dintre cei care au păşit ca spectatori au simţit nevoia să rămână şi să

revină, fie ca actori, fie ca elevi la cursuri de arte vizuale, fie ca profesionişti ai unui domeniu

artistic.

Paginile care urmează sunt o mărturie că a face teatru poate fi un modus vivendi în care

fiinţa noastră poate subzista dincolo de orice neajuns al vremurilor.

Acest album, ca o carte a spectacolelor care au fost puse în scenă, este, de asemenea, el

însuşi un spectacol, unul ce este nerăbdător să înceapă. Dragoş Grigorescu

Page 44: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

44

Publicarea de carte relevantă pentru cultura națională a continuat în 2013 la

Editura Libertas prin două titluri:

Page 45: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

45

Alte spectacole :

- 8 martie, Spectacol susținut de elevii claselor de orgă și acordeon, prof.

Gheorghe David

- 19 decembrie, Concert de Crăciun susținut de către corala Armonia

Centrul de cercetare, documentare și practică teatrală și

cinematografică Mythos

Odată cu încetarea activității Teatrului Equinox în ziua de 13 noiembrie

2013, membrii acestuia au convenit înființarea unei noi structuri cultural-artistice,

Centrul dramatic Mythos. Acesta este parte integrantă din Centrul Județean de

Cultură Prahova.

I. Centrul Dramatic „Mythos” îşi propune, ca obiective, următoarele:

• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul antropologiei culturale,

cu precădere în ceea ce priveşte artele spectacolului.

• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul mitologiei româneşti,

reevaluând ritualul ca artă a spectacolului.

• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul teatrului şi al

spectacolului modern. Vor fi investigate noi căi de exprimare scenică, vor fi

dezbătute sub diverse forme (de la colocvii şi discuţii până la spectacole sau

exemplificări dramatice) noile tendinţe în arta spectacolului.

• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul artelor vizuale, în mod

special în domeniile artei cinematografice şi fotografice.

Page 46: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

46

• Organizarea de tabere de cercetare şi creaţie în domeniul teatrului şi al

artelor vizuale.

• Organizarea de stagii de pregătire pentru regizori şi actori neprofesionişti.

• Organizarea de festivaluri şi ateliere de creaţie (literară, plastică,

fotografică, cinematografică).

• Proiectul „Şcoala spectatorului” (ateliere, spectacole demonstrative,

proiecţii de filme documentare şi de ficţiune, colocvii şi dezbateri).

• Proiectul VAMIR (Viitoarea Artă Mare Începe de la Rădăcini) în care vor

fi implicaţi tinerii care aspiră la studii superioare în domeniul artelor.

• Rezultatele acestor activităţi de cercetare, documentare şi practică artistică

se vor reflecta în editarea de volume documentare, spectacole, creaţii

cinematografice, expoziţii documentare şi artistice, sesiuni de comunicări şi

referate etc.

• Relaţii de colaborare cu diverse instituţii culturale şi artistice din ţară şi

străinătate.

II. Centrul Dramatic „Mythos” este singurul depozitar al arhivei, memoriei

şi posterităţii Teatrului Equinox.

În acest sens vor fi arhivate toate documentele de spectacole (mape

regizorale, caiete de sală, caiete de stagiune, fotografii, manuscrise, afişe, lucrări de

artă plastică etc.) într-un loc convenit împreună cu Centrul Judeţean de Cultură

Prahova.

Totodată, vor fi depozitate, în formă digitală şi analogică toate documentele

video referitoare la activitatea acestui teatru.

III. Centrul Dramatic „Mythos” va continua sub diferite forme (spectacole,

creaţii fotografice, cinematografice, plastice, literare, studii şi cercetări etc.) cele

două mari proiecte artistice ale Teatrului Equinox şi anume TEATRUL

MITOLOGIEI ROMÂNEŞTI şi TEATRUL POEZIEI.

IV. Centrul Dramatic „Mythos” îşi va propune o nouă modalitate de

expresie teatrală, adaptată noilor condiţii de spaţiu şi sonoritate, regizorul şi actorii

fostului Teatru Equinox, putând prelua acele creaţii scenice ale acestuia care pot fi

itinerate în alte locuri şi spaţii, dar numai sub noua titulatură a grupului. În acest

sens, se va alcătui un nou repertoriu cât şi alte modalităţi de atragere a publicului

spectator.

V. Centrul Dramatic „Mythos” organizează, în colaborare cu Centrul

Judeţean de Cultură Prahova, Festivalul artelor „Nichita la echinocţiu”, propunând

o nouă formă de desfăşurare a acestuia.

Page 47: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

47

VI. Centrul Dramatic „Mythos” editează în regim propriu, revista

„Theatralia”, cu apariţii lunare sau trimestriale, revistă în care să fie popularizate

idei, tehnici de lucru şi de creaţie, personalităţi ale lumii artistice din ţară şi

străinătate, teorii şi principii ale artei moderne, dar şi rezultate ale cercetărilor

acestui centru.

În 2013 Centrul Județean de Cultură Prahova a reușit în mod remarcabil

dotarea Școlii Populare de Artă cu 4 pianine noi. Pe baza achiziției publice au fost

achiziționate pianine de înaltă calitate care au fost distribuite profesorilor de

specialitate în spații amenajate în acest sens. Pianinele marca ESSEX ca marcă a

celei mai importante firme din lume în domeniul pianelor Steinway and Sons.

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului

instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.);

- Organizarea împreună cu Casa de cultură a orașului Plopeni a Festivalului

internațional de muzică de cor ProMusica 2013 la care au participat corale din țară

și din Franța și la care a participat și un numeros public.

Page 48: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

48

- Cu ajutorul Centrului Cultural Cocorăștii Mislii, Centrul Județean de

Cultură Prahova a desfășurat în 18-23 iulie, Cocorăștii Mislii, Tabăra

internațională de land-art, fotografie și film, ediția a V-a. Ateliere de creație,

expoziții, proiecții de filme documentare și artistice

Proiectul fiind poziționat în mijlocul vacanței de vară a elevilor a atras un

număr peste 25 de copii din localitate care și-au putut demonstra creativitatea și

îndemânarea. Trupa teatrului Equinox a oferit copiilor înscriși mai multe ateliere

de teatru în aer liber. Coordonatorul proiectului a fost regizorul Mihai Vasile.

- Pe data de 4 noiembrie la Centrul Cultural „Carmen Sylva” Sinaia au fost

vernisate Expozițiile de fotografii cu tematica Nichita Stănescu: CĂRȚILE

ASCUNSE – o proiecție imaginară pe ecranul memoriei – autor Mihai Vasile și

Expoziția de eseu fotografic NICHITIANA – eseuri fotografice care au în

compoziția lor facsimile ale unor versuri ale marelui poet – expun membrii

Clubului de arte vizuale „Orion” Ploiești

Page 49: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

49

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în

ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte

state)

Centrul Județean de Cultură Prahova a participat în 2013 la festivaluri

importante în afara țării:

- Festivalul Românior din Balcani Joc Românesc - Jitcovica, Serbia unde

județul Prahova și cultura română a fost reprezentată de ansamblul folcloric

Stejărelul prin îngrijirea Centrului Județean de Cultură Prahova în fața românilor

din banatul sîrbesc.

- vizita fanfarei ECHO DES AVENS din Franța care a susținut mai multe

spectacole în aer liber în localitățile Bușteni și Breaza

Page 50: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

50

Centrul Județean de Cultură Prahova a dat curs invitației Ministerului

Culturii și Patrimoniului Național, Centrului Național pentru Conservarea și

Promovarea Culturii Tradiționale din București de a participa la Consfătuirea

Centrelor pentru conservarea și promovarea culturii tradționale și a centrelor

culturale, manifestare ajunsă la ediția a VIII-a care a avut loc la Botoșani între 15-

17 mai 2013.

În 2013 Centrul Județean de Cultură Prahova a depus primul său proiect cu

finațare din fonduri extrabugetare, respectiv proiectul Equinox Redivivus care a

intrat în competiția națională Țara lui Andrei, Petrom. Din păcate proiectul nu a

primit finațarea solicitată, dar pe baza lui am reușit sensibilizarea agenților

economici din județ astfel încât am primit suma de 4500 lei de la firma

TehnoInstrument SRL ca sponsorizare pentru realizarea acestui proiect.

Redăm rezumatul proiectului intrat în competiție

Page 51: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

51

Programul „Idei din Țara lui Andrei” Sesiunea a II-a de înscriere a Proiectelor: 16 septembrie – 14 octombrie 2013

Perioada de jurizare: 17-31 octombrie 2013; Data anunțării Proiectelor câștigătoare: 8 noiembrie

2013

SUMAR PROIECT

Titlul proiectului: TEATRUL EQUINOX REDIVIVUS

Categorie proiect: Educaţie

De ce doreşti să implementezi un proiect în comunitate?

În urma deciziei Consiliului Judeţean Prahova a fost schimbată destinaţia sălii în care

Teatrul Equinox şi-a desfăşurat activitatea timp de 33 de ani, sală din Palatul Culturii în care se

desfăşurau şi cursurile Şcolii de Arte (din cadrul Centrului Jud. de Cultură Prahova), cursuri de:

actorie, regie de teatru, artă fotografică şi cinematografică. Din acest motiv, datorită faptului că

în schimbul acestei săli a fost repartizat un spaţiu mult mai mic aflat la demisolul Palatului

Culturii, este necesară reutilarea şi amenajarea noului spaţiu pentru spectacolele Teatrului

Equinox, pentru desfăşurarea cursurilor, pentru derularea proiectelor educaţionale începute deja

(ateliere de arte dramatice şi vizuale, colocvii, gale de film, expoziţii etc).

Toate aceste activităţi au ca scop educarea prin artă a tinerei generaţii, ca tip de

învăţământ complementar, dar şi o bună arie extracurriculară a elevilor şi studenţilor din oraşul

Ploieşti şi judeţul Prahova, pentru exersarea şi cultivarea înclinaţiilor, aptitudinilor şi

capacităţilor artistice şi de comunicare prin artă a tinerilor.

Descrie nevoia/problema pe care doreşti să o rezolvi şi situaţia actuală:

În situaţia actuală, spectacolele Teatrului Equinox cât şi cursurile nu se pot desfăşura în

condiţii optime. În acest moment aceste activităţi se desfăşoară impropriu, pe un hol amenajat

ad-hoc pentru aceasta. Teatrul Equionx şi Şcoala de Arte Ploieşti au în aceste domenii proiecte în

derulare: Stagiunea Teatrului Equinox, cursuri, Festivaluri, Ateliere, lansări de cărţi etc, care se

desfăşoară în condiţii improprii unor acte culturale de valoare, aşa cum se desfăşurau înainte.

Obiective: Atragerea unui public numeros la spectacolele Teatrului Equinox, cât şi

educarea prin artă şi cultură în cadrul cursurilor Şcolii Populare de Arte a publicului ploieştean,

cu precădere a celui tânăr. În condiţiile în care oraşul Ploieşti nu este atât de bogat în manifestări

cultural-artistice, Teatrul Equinox şi Centrul Jud. de Cultură Prahova-Şcoala Populară de Arte,

au dezvoltat de-a lungul anilor proiecte culturale şi educaţionale de mare anvergură, în perioada

în care au avut la dispoziţie o sală de spectacole proprie. Acum când acestei săli i s-a dat o altă

destinaţie, iar în locul ei acestor instituţii li s-a repartizat un spaţiu mult mai mic şi impropriu,

obiectivul principal al acestui proiect este accesul publicului ploieştean de toate vârstele la

cultură şi artă, în ciuda acestor condiţii.

Beneficiarii proiectului: Publicul de toate vârstele din municipiul Ploieşti, cât şi publicul

din judeţul Prahova, acolo unde Teatrul Equinox şi Centrul Jud. de Cultură Prahova organizează

turnee cu spectacolele pregătite în acest nou spaţiu, ateliere, colocvii, conferinţe din domeniul

artelor.

Cum continuă sau rezistă în timp şi după încheierea finanţării rezultatele, efectele,

activităţile sau acţiunile din cadrul proiectului tău?

Page 52: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

52

Participanţii la aceste cursuri au ajuns de-a lungul timpului profesionişti în domeniile

teatrului, fotografiei şi filmului. Acest lucru se va întâmpla şi cu cei care sunt acum prezenţi la

aceste cursuri, dar care nu beneficiază de condiţiile optime de studiu. Credem că odată ce

necesitatea care a dus la naşterea acestui proiect va fi îndeplinită şi aceşti tineri vor avea

posibilitatea să se dezvolte în cadrul comunităţii ca oameni de cultură şi de artă.

Totodată Teatrul Equinox în urma acestui proiect va avea condiţii de desfăşurare a

stagiunilor sale şi pe termen lung, estimăm că beneficiile morale, sociale, cultural-artistice vor fi

mari.

Cum vei implica în proiectul tău resurse (umane, materiale etc.) din comunitate?

Datorită faptului că de-a lungul anilor Teatrul Equinox a dezvoltat puternic în jurul său

ideea de voluntariat, estimăm că aceşti tineri beneficiari ai actelor noastre culturale şi artistice se

vor implica activ în amenajarea noilor spaţii, în aşa fel încât ele să intre cât mai curând în

circuitul ploieştean.

În acelaşi timp, Centrul Jud. de Cultură Prahova va finanţa, în funcţie de posibilităţile

financiare existente şi Legile în vigoare o altă parte din această acţiune de amenajare.

Surse alternative de finanţare: Centrul Jud. de Cultură Prahova va finanţa o parte de

cheltuieli, în sumă totală aproximativă de 1300 euro, la toate acestea adăugându-se şi munca

efectivă a echipei de proiect.

Evaluare proiect: Dorinţa publicului ploieştean de a se reîntâlni cu spaţiul cultural-

artristic al Teatrului Equinox este atât de mare încât noi, cei care am creat acest teatru şi spiritul

lui, trebuie să continuăm cu orice preţ proiectele sale. Dacă până anul trecut, când Teatrul îşi

avea sediul în sala mare de spectacole a Palatului Culturii, aceasta era neîncăpătoare, acum, în

noile condiţii, mult mai modeste, vom încerca să reinventăm şi să reluăm spiritul acestui teatru.

Acest spaţiu spiritual a însemnat şi ne dorim să însemne în continuare foarte mult pentru

generaţiile noi de spectatori, pentru elevii şi studenţii cursurilor Şcolii de Arte, pentru ploieştenii

care au fost dintotdeauna în jurul şi în interiorul acestei instituţii de cultură unice în spaţiul

cultural ploieştean.

Totodată acest nou spaţiu în condiţiile în care va fi utilat şi ambientat corespunzător, va

însemna foarte mult în actul educaţional prin artă pe care Centrul Jud. de Cultură, Teatrul

Equinox şi Şcoala de Arte, îl vor desfăşura în continuare în rândul ploieştenilor doritori să-şi

cultive apitudinile şi capacităţile artistice.

Buget Proiect, total = 12883,82 lei (aprox. 2863,07 euro)

- Mochetă „Mini”: 150 mp x 27,49 lei/mp = 4123,5 lei

- Minisistem audio Sony MHC, USB, CD-RW, MP3: 1 x 849,9 lei = 849,9 lei

- Videoproiector Benq MS502: 1 x 1399,9 lei = 1399,9 lei

- Reflector DTS scenă 300/500 Fresnel: 2 x 556,72 lei = 1113,44 lei

- Reflector Scenă PC: 2 x 556,72 lei = 1113,44 lei

- Voleuri pentru reflectoare: 2 x 136,33 lei = 272,66 lei

- Lampă M40 500W Osram pentru reflectoare: 2 x 50,28 lei =100,56 lei

- Lampă H400 Phillips 300 W: 2 x 57,54 lei = 115, 08 lei

- Cleme de prindere „C” Clamp G60: 4 x 49,42 lei = 197,68 lei

- Stativ lumini tip „T”: 1 x 397,66 lei = 397,66 lei

- Retapiţare scaune vechi tip banchetă: 40 buc. x 80 lei/buc. = 3200 lei

Buget Proiect CJCPH, total = 5680,56 lei (aprox. 1262,34 euro)

Page 53: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

53

- Antifonare conducte de scurgere apă şi reziduri menajere = 501 lei, şi anume: vopsea super

weiss şi amorsă: 69 lei; vată minerală fonică Isover Eko: 18 mp x 2 = 45 lei x 2 = 90 lei; rigips

fonic placă 3 buc. x 27 lei = 81 lei; profile rigips 5 x 11 lei = 55 lei; super rigips 2 x 53 lei = 106

lei; holtşuruburi şi alte accesorii: 100 lei

- Pentru construcţia scenei = 1479,56 lei, şi anume: panel (1250/2180) 7 buc. x 126,24 = 883,68

lei; grinzi lemn 8/8/4 6 buc. x 15,98 = 95,88 lei; holtşuruburi, colţare şi alte accesorii = 500 lei

- Achiziţionarea suportului şi a vopselelor pentru decorarea pereţilor noii săli, valoare aprox. 200

lei

- Achiziţionarea elementelor de racordare (cabluri, prize etc.), valoare aprox. 300 lei

- Retapiţare scaune vechi: 40 buc. x 80 lei/buc. = 3200 lei

JURIZAREA PROIECTELOR S-A FĂCUT ASTFEL: punctaj 40% VOTARE și 60%

JURIZARE

Când votarea s-a încheiat, Proiectul se afla pe locul 20 cu 393 voturi, la categoria de

finanțare de 5000 euro, la „educație”. Jurizarea se face însă pentru toate cele trei categorii,

educație, mediu și dezvoltare comunitară. Din cele 234 de proiecte înscrise, sunt 133 proiecte pe

educație, 57 pe dezvoltare comunitară și 44 pe mediu. În urma voturilor publicului și punctajului

acordat de juriu, au fost desemnate 3 proiecte care vor primi finanțare de maximum 15.000 euro

și 8 proiecte care vor primi finanțare de cel mult 5.000 euro. Proiectul a obținut locul 163 și a

pierdut finanțarea.

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător.

Organizarea în comun cu Asociația Zestrea Carpaților din Comarnic a mai

multor activități de cultură populară: dans popular, port popular, tradiții și

meșteșuguri cu copii din zona Valea Prahovei, concretizate prin spectacole și

expoziții.

Page 54: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

54

Oraganizarea în comun cu Primăria Cocorăștii Mislii a mai multor

evenimente dintre care amintim Sărbătoarea Satului

Un alt parteneriat demarat în 2013 a fost cu Asociația Folkloriamo a

romanânilor din Italia regiunea Rovigo pentru sprijin reciproc în promovarea

tradițiiilor naționale pentru românii din diaspora, în special pentru copii români

născuți în Italia

În 2013 Centrul județean de cultură Prahova s-a implicat în proiectele de

infrățire ale localităților din Prahova cu localități din UE și Republica Moldova. În

aces sens s-au concretizat participări active în manifestările care au marcat fie

evenimente pe agenda comună a localităților înfrățite, fie chiar participarea la actul

de înfrățire. Un bun exemplu este participarea Centrului Județean de cultură

Page 55: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

55

Prahova la festivalul culturii de la Millau, Franța, dar și la relațiile cu localități din

republica Modova, localitățile Selemet, raionul Cimișlia, Chișcăreni.

Page 56: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

56

C) ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL INSTITUŢIEI;

c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată;

După un 2012 extrem de deficitar din punct de vedere instituțional structura

organizatorică a Centrului Județean de Cultură Prahova în 2013 a fost scos la

concurs și ocupat postul de contabil șef cu contract de muncă pe perioadă

nedeterminată. Compartimentul contabilitate beneficiază de o structură armonioasă

și stabilă din 2013 și datorită revenirii din concediu de creștere copil a referentului

de specialitate Hristea Raluca dar și angajării unui nou economist pe postul aferent.

Compartimentul de resurse umane are un nou responsabil stabilit prin angajare prin

concurs pe perioadă nedeterminată. Tot în 2013 a fost desemnat un gestionar cu

atribuții specifice, iar pe postul de secretară a fost angajată o persoană nouă căreia i

s-a atribuit și responsabilitatea organizării arhivei instituției.

Au fost stabilite prin decizie a directorului:

- Noua componență a Consiliului de administrație

- Noua componența a Cosiliului Științific al centrului Județean de Cultură

Prahova

- Comisia de achiziți publice

- Consiliul editorial al Editurii Libertas

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în

perioada raportată, după caz;

În perioada raportată au fost înaintate autorității Consiliul Județan

documente importante spre avizare/aprobare cu caracter normativ: oraganigrama și

statul de funcții ale Centrului Județan de Cultură Prahova, regulamentul de

oraganizare și funcționare al Centrului Județan de Cultură Prahova, planul de tarife

practicate de către Centrul Județan de Cultură Prahova. Acestea au fost analizate și

aprobate după caz în ședința de Consiliu Județean și stabilite prin Hotărîri de

Consiliu Județean.

c.3. delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere,

după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în

cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.;

Page 57: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

57

În anul 2013 a devenit funcțional Consiliul de administrație. Au fost stabilite

persoane responsabile pe activități specifice, delegarea competențelor în acord cu

sistemul de control managerial intern

c.4. perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare pentru

conducere şi restul personalului:

În 2013 a fost stabilit la începutul anului documentul planul anual de

pregătire profesională în acord cu necesitățile și realitățile prevăzute pentru anul

respectiv:

Page 58: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

58

Cursuri de pregătire si perfecționare profesională finalizate prin atestate

recunoscute de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației

- Dragoș Grigorescu, manager, curs de manager de proiect

- Raluca Hristea, referent economist, certificat de expert achiziții publice

Page 59: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

59

Promovarea personalului: PROMOVĂRI 2013

FEBRUARIE 2013

Expert, grad profesional II Expert, grad profesional I, Şcoala Populară de nr. posturi

Nivel studii S, nivel studii S, Arte şi Meserii 3

Clasa de salarizare 38 clasa de salarizare 48 Catedre

- Voicu Mariana, Tudor Mihaela, Coreţchi Ana

Expert, grad profesional III Expert, grad profesional II Şcoala Populară de nr. posturi

Nivel studii S Nivel studii S Arte şi Meserii 1

Clasa de salarizare 33 Clasa de salarizare 38 Catedre

- Tacea Catalina

Page 60: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

60

Instructor, grad profesional II Instructor, grad profesional I Şcoala Populară de nr. posturi

Nivel studii M Nivel de studii M Arte şi Meserii 1

Clasa de salarizare 18 Clasa de salarizare 22 Catedre

- Doicilă Fabiola

Economist, grad profesional I Economist, grad profesional IA Contabilitate şi nr. posturi

Nivel studii S Nivel de studii S resurse 1

Clasa de salarizare 38 Clasa de salarizare 48 umane

- Preoteasa Violeta

Referent de specialitate II Referent de specialitate I Contabilitate şi nr.posturi

Nivel studii S Nivel studii S resurse 1

Clasa de salarizare 38 Clasa de salarizare 48 umane

- Hristea Raluca

Iulie 2013

Expert, grad prof.III Expert, grad profesional II, Şcoala Populară de nr. posturi

Nivel studii S nivel studii S, Arte şi Meserii – 1

Clasa de salarizare33 clasa de salarizare 38 Catedre

- Oprea Cristina

Referent de specialitate IV Referent de specialitate III Contabilitate – nr. posturi

Nivel studii S nivel studii S Resurse umane 1

clasa de salarizare 24 clasa de salarizare 33

- Coadă Elena

Octombrie 2013

Economist debutant Economist, grad profesional II Contabilitate – nr.posturi

Nivel studii S Nivel studii S Resurse umane 1

Clasa de salarizare 24 Clasa de salarizare 33 şi secretariat

- Dovincă Mihai

Page 61: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

61

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea

autorităţii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată.

În perioada 03.04.2013 – 16.05.2013 în Centrul Județean de Cultură Prahova

s-a desfășurat misiunea de audit din partea autorității Consiliului Județean Prahova

prin Biroul de audit în urmă căreia a rezultat Raportul de audit nr. 10756 din

27.06.2013. Prin acest control au fost stabilite un număr de 51 de recomandări care

urmau să fie implementate pînă la sfîrșitul anului 2013. Perioada auditată a fost

2010-2012, primi doi ani avand structura veche de conducere, iar din 2012

instituția a avut o nouă echipă de conducere prin manager Dragoș Grigorescu și

Violeta Preoteasa contabil șef

O bună parte a întregii activități a Centrului Județean de Cultură Prahova în

2013 a însemnat îndeplinirea tutror acestor recomandări mai ales că ele au fost

stabilite prin consens între managerul Centrului Județean de Cultură Prahova și

echipa de auditori.

Marea majoritate a acestor recomandări vizau aspecte de fond privind

evidența contabilă și forme de înregistrare contabilă cu o practică veche în Centrul

Județan de Cultură Prahova, de aceea considerăm că implementarea acestor

recomandări a constituit o reașezare fundamentală din punct de vedere

organizațional al Centrului Județan de Cultură Prahova. Prin nota nr. 2281 din

12.02.2014 privind stadiul implementarii recomandarilor formulate in Raportul de

audit nr. 10756 /27.06.2013 intocmit la Centrul Judetean de Cultura Prahova,

Biroul de audit al Cosiliului Județean Prahova confirmă implementarea în totalitate

a recomandarilor prevăzute.

În Anexa 2 este prezentat raportul de audit 10756/27.06.2013

În Anexa 3 este atașat calendarul implentărilor avizat de către auditori, iar în

Anexa 4 este prezentată nota biroului de audit prin care se constată implentarea în

întregime a recomandărilor.

Page 62: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

62

D) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI;

d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate:

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);

Execuția bugetară pe anul 2012 - Venituri

Nr.

Crt.

Categorii Prevazut

( lei)

Realizat

( lei)

Total venituri, din care : 1.658.500 1.615.077

1 Venituri proprii din care : 256.500 322.673

- Venituri din prestari servicii

- Donatii si sponsorizari

252.000

4.500

318.173

4.500

2 Subvenții/alocatii 1.402.000 1.292.404

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte

încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli

de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale);

Executia bugetara pe anul 2013 – Cheltuieli

Nr.

Crt.

Categorii Prevazut

( lei)

Realizat

( lei)

Total cheltuieli, din care :

1.658.500 1.541.837

1 Cheltuieli secțiunea de

funcționare, din care :

1.373.500 1.258.612

-cheltuieli de personal 660.000

713.500

646.001

612.611 - cheltuieli cu bunuri si

servicii, cheltuieli de

intreținere

2 Cheltuieli secțiunea de

dezvoltare – cheltuieli de

capital

285.000 283.225

Page 63: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

63

d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada

raportată:

Nr

crt.

Programul Proiectul Denumirea Devizul

estimat

Devizul

realizat 1 Caravana

informării și

promovării

Centrului Județean

de Cultură

Prahova,

Mici

Medii Creșterea

vizibilității

Centrului

județean de

cultură Prahova

2500 3136

Mari

2

Parteneriate

Mici Parteneriate cu

operatori

culturali

Medii 7000

Mari 87.676

3

Știință și cercetare

Mici Revista Labirint,

Calendarul

cultural

prahovean,

planul editorial

al editurii

Libertas

Medii 4000

Mari 58.265

4 Cultura în era

digitală

Mici

Medii Website

Mari

d.3. gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor

instituţiei (%):

Gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor

instituţiei : 20.92 %

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe

categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet

onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate:

Taxe scolare - 234.000 lei

- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;

- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor

cu alte autorităţi publice locale:

Prestari servicii fanfară– 23.100 lei

Page 64: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

64

d.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul

veniturilor (%);

Prevazut Realizat gradul de creştere a

veniturilor proprii în

totalul veniturilor (%)

Total venituri 1.658.500 1.615.077 -

Venituri proprii

( totalitatea

surselor atrase)

256.500 322.673 -

Pondere venituri

proprii in total

venituri ( % )

16 % 20 % 4 %

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

41.90%

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total;

18.37%

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 100%

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele

decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi

convenţii civile):

Ponderea cheltuielilor cu drepturi de autor , contracte și convenții civile din totalul

cheltuielilor este de 11 %

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

Total: 60 din care:

- din subvenţie/alocaţie;

52

- din venituri proprii.

8

Page 65: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

65

E) STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE

ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE

INSTITUŢIEI, CONFORM SARCINILOR ŞI OBIECTIVELOR

MANAGEMENTULUI:

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de

răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea);

Programul Caravana informării și promovării Centrului Județean de

Cultură Prahova se impune ca o necesitate de a proteja și promova patrimonial

cultural material și imaterial în contextul globalizării și al pierderii datoriei pentru

valorile culturii naționale. Situația unui prezent care tinde să altereze formele

tradiționale de exprimare spirituală impune prezența în spațiul public al culturii

naționale. Apreciem că programul de informare și promovare a misiunii Centrului

Județean de Cultură la nivelul orașului Ploiești și în județul Prahova s-a dovedit că

a acoperit această necesitate, dar în același context se impune o continuare a

acestuia.

Centrul Județean de Cultură Prahova suportă același tratament social și

politic pe care cultura însăși îl primește astăzi, acela de a se adapta ca jucător în

economia de piață, ca generator de venituri, dar în același timp să păstreze vie

cultura națională, valorile autentice și perene, dar care penru a exista consumă

resurse.

Programul Parteneriate a adus aproape Centrul Județean de Cultură

Prahova, cultura județului Prahova, de comunități de români din Italia, dar și de

comunități din Republica Moldova. Unitatea culturală a românilor de pretutindeni

este o formă în care putem face ca tot ce însemnă cultură națională să dăinuie peste

timp și vremuri. În calitate de instituție de cultură finanțată din fonduri publice,

Centrul Județean de Cultură prin parteneriatele realizate a oferit publicului larg

servicii culturale de calitate sub girul specialiștilor în domeniu.

În același timp programul Parteneriate răspunde necesității de a adapta

Centrul Județean de Cultură Prahova ca instituție de cultură ierarhic și valoric

superioară orcărei alte forme de instituție publică cu profil cultural din județ

deoarece prin acordurile de parteneriat scrise cu valoare juridică se pot reglementa

în condițiile legii programele sau acțiunile finațate total sau parțial din fondurile

Centrului Județean de Cultură Prahova

Programul Știință și Cercetare este deosebit de important pentru că vizează

cercetarea istorică, folclorică, etnografică, a datinilor și obiceiurilor specifice zonei

Page 66: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

66

Prahova și constituie un temei pentru a argumenta administrației locale din județul

Prahova în favoarea menținerii și dezvoltării culturale a localităților. Pe de altă

parte acest program se înscrie în misiunea Centrului Județean pentru Conservarea

și Promovarea Culturii Tradiționale care este integrat Centrului Județean de

Cultură Prahova.

Programul Cultura în era digitală este un program util pentru conversia

patrimoniului cultural material sau imaterial într-un patrimoniu digital, ușor

accesibil și adaptat la limbajele de comunicare actuale. Apreciem a fi dezvoltat și

pe viitor. Accesările websiteului sau ale paginii de facebook arată nevoia

publicului de a folosi mijloacele de comunicare bazate pe accesul la internet.

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea

acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea);

Proiectul Ceșterea vizibilității Centrului Județean de Cultură Prahova printr-

o campanie de publicitate și de cunoaștere a ofertei educaționale în școli a împărțit

eficiența cu pagina de facebook a instituției, prin urmare acțiunile din acest proiect

vor fi reanalizate in raport cu mediul cel mai uzitat de cunoaștere a Centrului

Județean de Cultură Prahova.

Proiectul Prahova din Europa din cadrul programului Parteneriate a

cunoscut o dezvoltare prin prezența culturii prahovene și în Republica Moldova și

intenționăm să continuăm și să diversificăm acestă tendință prin proiecte similare.

În același pogram este demnă de atenție și prezența culturală prahoveană, prin

clasele externe ale Centrului Județean de Cultură Prahova din Drajna, Șirna,

Cornu, Adunați, alături de orașele Breaza, Sinaia, Bușteni, Mizil. Proiectul

Întâlnirea artelor din cadrul programului știință și cercetare a însemnat pe de o

parte revista Labirint care prezintă un ansamblu de arte, de la cele decorative și

până la pictura. Pe viitor intenționăm să diversificăm acest proiect.

e.3. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în

corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:

Programul minimal aferent anului 2013, respectiv anexa nr. 2 la contractul

de management, înregistrată cu nr. 6287/12.04.2013 prevede prin acord cu

ordonatorul principal de credite, președintele Consiliului Județean Prahova

următoarele:

Nr crt. Programul/proiec

tul

Scop

Declarat/atins

Benefia

ciari

Perioada

Estimat/realizat

Sursa de

finantare

Page 67: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

67

Estimat/

realizat

subvenție

/venituri

proprii

1 Caravana

informării și

promovării

Centrului

Județean de

Cultură Prahova,

- creșterea vizibilității

activităților Centrului

Județean de Cultură

Prahova. Atins

- punerea la dispoziție a

publicului cursant al

Școlii Populare de artă

a unor spații

consolidate cu

destinație specifică

obiectului de studiu

Atins

1000/

1668

100/150

elevi

2013

2013

Subvenție

2 Parteneriate - stabilirea de

parteneriate și

schimburi de experiență

cu instituții similare din

România și U.E. Atins

10.000 2013 Subvenție

3 Știință și

cercetare

-elaborarea calendarului

anual al activităților si

manifestărilor culturale

din județul Prahova.

Atins

- elaborarea unei lucrari

reprezentative dedicate

poetului Nichita

Stănescu. Atins

500 buc

1000

exmplar

e

2013 Subvenție

4 Cultura în era

digitală

- perfecționarea

website-ului Centrului

Județean de Cultură

2000

benefici

ari

2013 Subvenție

Page 68: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

68

Prahova

- promovarea imaginii

instituției

- disponibilitatea in

format electronic a

revistei Labirint

Atinse

e.4 managementul de proiect: centralizatorul de

programe/proiecte/beneficiari:

Nr

crt.

Programul Tipul

proiectului

Nr de

proiecte

Nr de

reprezentații

Nr

beneficiari

1. Caravana informării

și promovării

Centrului Județean de

Cultură Prahova,

Mediatizare 2 1000

2. Parteneriate 7 10.000

3. Știință și cercetare

Planul

editorial al

editurii

Libertas

9

3800

4. Cultura în era digitală website-ului

Centrului

Județean de

Cultură

Prahova

1000

Page 69: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

69

e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara

sediului; Numărul beneficiarilor activității culturale a Centrului Județean de Cultură

Prahova, cu excepția cursanților Școlii Populare de Arte Ploiești, sunt din afara

sediului instituției și nu pot fi cuantificați cu exactitate. De exemplu publicul de la

spectacolele Fanfarei Prahova de-a lungul unui an la sărbătorile naționale se poate

ridica la câteva mii de persoane.

e.6. servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii,

rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după

caz;

Cele mai multe dintre proiectele descrise la celelate secțiuni ale prezentului

raport sunt parte integrantă din misiunea instituției dar depășesc planul minimal așa

cum este evidențiat mai sus.

e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după

caz;

În 2013 Centrul Județean de Cultură Prahova a acordat consultanță și sprijin

mai multor agenți economici care desfășoară activități în domeniul meșteșugurilor

tradiționale sau organizațiilor nonguvernamentale care sprijină proiecte privind

cunoașterea culturii prahovene sau turismul cultural.

http://artexpo4u.ro

e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu)

(%).

Avînd în vedere situația consolidării multor spații din instituție indicele de

ocupare îl apreciem în 2013 la 80% față de 50% în 2012.

Page 70: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

70

F) EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI, PENTRU

URMĂTOAREA PERIOADĂ DE MANAGEMENT, CU MENŢIONAREA

RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT DE CĂTRE

AUTORITATE:

f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management,

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a

managementului;

Pentru următoarea perioadă propunem o variantă modificată a tabelului cu

valorile de referință actualizate.

Tabelul valori de referinţă ale costurilor aferente investiţiei

Categorii de investiţii

în proiecte

Limite valorice ale investiţiei în

proiecte din perioada precedentă

Limite valorice ale investiţiei

în proiecte propuse pentru

perioada de management

Mici De la 100 lei până la 1000 lei De la 10.000 lei până la

50.000 lei

Medii De la 1000 lei până la 10.000 lei De la 50.000 lei până la

100.000 lei

Mari De la 10.1000 lei până la 50.000

lei

De la 100.000 lei până la

500.000 lei

f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management,

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a

managementului;

Tabelul investițiilor se modifică față de perioada anterioară astfel:

Page 71: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

71

Nr.

crt.

Programe/

surse de

finanțare

Categorii

de

investiții

în

proiecte

Nr. de

proiecte

în

perioada

2013-

2016

Investiție

în

proiecte

în

perioada

2013-

2016

Total investiție

în proiecte

Total investiție în

program

Pe perioada

managementului

2013-2016

1 2 3 4 5 6 7

1 Programul

Caravana

informării și

promovării

Centrului

Județean de

Cultură

Prahova,

Mici 1/an

< 5000

/an

5000/an

20.000 Medii

Mari

Programul

Parteneriate

Mici 1/an

1/an

5000/an

30.000/an

20.000/an

120.000/an

140.000 Medii

Mari

Programul

Știință și

cercetare

Mici 2/an

2/an

5000

10.000/an

10.000/an

20.000/an

40.000

80.000 Medii

Mari

Programul

Cultura în

era digitală

Mici 2/an

5000

10.000

40.000

Medii

Mari

2 Total 36 - - 300.000

3 Surse atrase

Sponsorizări

și venituri

proprii

280.000

4 Bugetul

autorității

20.000

Page 72: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

72

f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică

instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management,

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a

managementului;

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea instituției

Perioada Nr. de proiecte

proprii

Nr. de

beneficiari

Nr. de bilete Venituri

propuse

mii lei

2013 9 - 50.000

2014 9 - 50.000

2015 9 - 50.000

2016 9 - 50.000

Total 49 - 200.000

f.4. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a

managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de

management;

- creșterea continuă a vizibilității activităților Centrului Județean de Cultură

Prahova.

- menținerea numărului de cursanți ai Școlii populare de arte și meserii.

- menținerea numărului de parteneriate și schimburi de experiență cu

instituții similare din România și U.E.

- elaborarea calendarului anual al activităților si manifestărilor culturale din

județul Prahova

- continuarea construcției și promovarea website-ului și a materialelor

informative prin mass media și internet(rețele de socializare etc) prin actualizare

permanentă și elaborarea bazei de date a patrimoniului cultural prahovean

Page 73: RAPORT DE ACTIVITATE - centruldeculturaprahova.rocentruldeculturaprahova.ro/raport activitate/Raport de activitate... · Colaborarea cu Primăria Municipiului Ploiești înseamnă

73

f.5. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului,

după caz;

Puncte tari:

Existența unui buget considerabil pentru acțiuni culturale

Organizarea instituției pentru a desfășura acțiuni și proiecte culturale

Diversitatea de competențe a angajaților

Puncte slabe

Lipsa unui sediu propriu al instituției adecvat misiunii sale

Concurența pentru cursurile de dans

Demotivarea personalului datorită salarizării extrem de mici

Oportunități

Obținerea unor finanțări suplimentare

Schimbarea statutului instituției în raport cu legea salarizării personalului

plătit din fonduri publice

Participarea la concursuri și/sau festivaluri cu caracter cultural în țară și

străinătate

Amenințări

Scăderea numărului de cursanți

Pierderea unor spații alocate instituției

Transformarea instituției dintr-o instituție de cultură populară într-o societate

comercială

Dispariția meșterilor populari și implicit al unor culturi tradiționale

f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a

managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.

Pentru 2014 ne propunem o consolidare a cotei de piață a Școlii Populare de

Arte Ploiești și o agendă clară a Centrului dramatic Mythos,

Dragoș Grigorescu

Manager

Centrul Județean de Cultură Prahova