of 31 /31
Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela Page1 Raport de activitate 1. Proiectarea activităţii 1.1. Am urmarit pe parcursul anului scolar respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei vizand in principal urmatoarele aspecte specifice acestui criteriu de performanta: Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării, Realizarea şi avizarea la termen documentelor specifice proiectării precum: planificarea anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor; Publicarea planificarilor anuale/semestriale, a unităţilor de învăţare/lecţiilor pe platformele educationale utilizate in procesul didactic atat pentru elevi, parinti cat si pentru grupa de studenti; Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară; Elaborarea de materiale didactice (fise de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, suport de curs, filme educationale, etc.) publicate pe platforma THINK.ORACLE http://www.thinkquest.org sau pe platforma personala http://itfirmadeexercitiu.blogspot.ro/ Selectarea si alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului si colectivelor de elevi, bibliografie postata si pe platforme spre consultarea elevilor;

Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

  • Upload
    hamien

  • View
    260

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raport de activitate anual.pdf -...

Page 1: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e1

Raport de activitate

1. Proiectarea activităţii

1.1. Am urmarit pe parcursul anului scolar respectarea programei şcolare, a normelor de

elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la

particularităţile grupei/clasei vizand in principal urmatoarele aspecte specifice acestui

criteriu de performanta:

Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării,

Realizarea şi avizarea la termen documentelor specifice proiectării precum: planificarea

anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor;

Publicarea planificarilor anuale/semestriale, a unităţilor de învăţare/lecţiilor pe

platformele educationale utilizate in procesul didactic atat pentru elevi, parinti cat si pentru

grupa de studenti;

Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei

prevăzută de programa şcolară;

Elaborarea de materiale didactice (fise de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, suport de

curs, filme educationale, etc.) publicate pe platforma THINK.ORACLE

http://www.thinkquest.org sau pe platforma personala http://itfirmadeexercitiu.blogspot.ro/

Selectarea si alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului si

colectivelor de elevi, bibliografie postata si pe platforme spre consultarea elevilor;

Page 2: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e2

Stabilirea achizitiilor anterioare si a performantelor elevilor prin teste si testele initiale,

precum si conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul achiziţiilor

anterioare şi cu performanţele acestora;

Realizarea unui program diferentiat care vizeaza activitatea diferenţiată, activitate de

grup pentru dezvoltarea abilităţilor specifice publicat pe site-ul profesorului pentru grupul

de elevi vizati pentru performanta si pentru pregatire bacalaureat;

Activitate remedială/recuperare pentru elevii certificaţi cu CES

Page 3: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e3

întocmirea planului de intervenţie personalizat sau adaptări curriculare pentru elevii cu

CES publicat pe platformele personale;

1.2.M-am implicat în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii

prin realizarea urmatoarelor activitati:

Elaborarea de resurse didactice si materiale, precum:

platforma educationala structurata pe nivele de studiu ce contine: planse, fise de lucru,

filme documentare, materiale educationale;

creta colorata, folii de flipchart, markere, topuri de hartie, portofolii elevi, etc.;

Page 4: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e4

Personalizarea proiectării didactice (planificări, proiectarea unităţii de învăţare, planuri de

lecţie), materiale publice atat pe site-ul personal http://itfirmadeexercitiu.blogspot.ro/, cat si pe

site-ul cadrelor didactice http://www.didactic.ro

Parcurgere sistematică a materiei conform planificării vizibila pe site-ul personal

http://itfirmadeexercitiu.blogspot.ro/ prin asocierea data activitate derulata – data activitate

planificare calendasitica anuala - jurnal de invatare activitate elev;

Reflectarea în proiectarea didactică a preocupării pentru legarea conţinuturilor de realitate, de

practică se observa din structura activitatilor derulate la clasa.

1.3.Am urmarit în activitatea de proiectare folosirea la maxim a facilitatilor oferite de

TIC precum:

utilizarea la maxim a sistemului integrat AEL, platformei de evaluare INSAM, a

mijloacelor existente (internet, laboratoare, cabinete, etc.), platforme de învǎţare

electronicǎ pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare-evaluare ca exemplu:

platforma educaţională Think Quest Oracle, Junior Achivement, etc., mijloace audio-

vizuale: filme documentare, suport de curs electronic, fişe de lucru, jocuri electronice

Page 5: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e5

contribuţii la realizarea portofoliului electronic al catedrei/comisiei metodice;

iniţierea şi aplicarea unor proiecte în cadrul disciplinei de utilizare a platformei

Thinkquest, INSAM, a bibliotecii AEL, a CD-urilor AEL din dotarea scolii sau de pe

platforma AEL.

1.4. Am realizat proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele

curriculare, nevoile şi interesele educabililor, conform cu planul managerial al

unităţii, urmarind indicatorii de performanta specifici acestiu criteriu de

performanta:

elaborarea planificărilor calendaristice si a proiectelor didactice pentru activitatea de consiliere,

publicarea acestora pe site-ul clasei a 11-a A;

Page 6: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e6

elaborarea de materiale didactice necesare si publicarea acestora pe site-ul profesorului

diriginte;

încheierea unor parteneriate cu instituţiile publice locale pentru desfăşurarea activităţilor extra-

curriculare, precum Junior Achivement ROMANIA, ASOCIATIA „VASILE POGOR”,

Fundatia IMPACT, etc. (conform parteneriatelor care pot fi puse la dispozitie de catre

profesor)

atragerea părinţilor în activităţile extracurriculare şi comunitare anuntate periodic pe site-ul

clasei

contribuţia la elaborarea planului de activităţi „Şcoala altfel” prin participarea cu elevii clasei

la programul educational Job Shadow este realizat prin parteneriat (facilitat de JA) intre

mediul educational si comunitatea de afaceri locala pentru familiarizarea tinerei generatii cu

Page 7: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e7

piata fortei de munca http://www.jobshadow.ro/home/elev_in_jsd2 (documente justificative

anexa raport)

2. Realizarea activităţilor didactice

2.1.Am utilizat strategii care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea

competenţelor specifice prin:

adaptarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi şi la motivaţia fiecărui elev

vizibila in materialele didactice propuse, in activitatile derulate la clasa;

corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare;

corelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoştinţelor;

reflectarea transdiciplinarităţii în proiectarea didactică a cadrului didactic;

capacitatea de a selecta şi folosi documentele curriculare în funcţie de necesităţi;

cunoaşterea şi aplicarea documentelor reglementative utilizate în proiectarea didactică.

2.2. Am urmarit utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în

vederea optimizării activităţilor didactice -inclusiv resurse TIC

utilizarea sistemului integrat INSAM, AEL, etc. pentru realizarea activităţilor didactice

selecţia şi valorificarea manualelor / auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de

pregătire al elevilor şi cerinţele programei;

utilizarea soft-urilor educaţionale, a mijloacelor audio-vizuale moderne;

confecţionarea materialului didactic: CD- uri, fişe, prezentări power point, etc.

Page 8: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e8

2.3.Am urmarit in permanenta diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor

realizate astfel:

Am fost preocupata de cunoaşterea elevilor şi de depistarea/ cunoaşterea cazurilor care necesită

abordări speciale, atat la clasa unde sunt diriginte cat si la clasele unde predau pastrand un

contact permanent cu profesorii diriginti sau parinti, direct sau prin crearea Jurnalului si

adreselor de e-mail pentru fiecare clasa comunicate pe bolgul claselor;

Am realizat si urmărit traseul educaţional al educabililor sau a progreselor realizate, am realizat

impreuna cu studentii fise ce vizeaza traseul elevilor vizati.

Am colaborat permanent cu consilierul pedagogic, prof. Murarasu Cristina, din unitatea de

învăţământ sau cu instituţiile specializate, cum ar fi juristul de la protectia copilului, Rusu

Claudia, pentru consultanta juridica ce vizeaza situatiile copiilor cu parintii plecati peste

hotare.

2.4.Am organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare dupa cum urmeaza:

Am fost implicata si am participat cadrului didactic la activităţile specifice comunităţii locale;

Am încheiat parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi private Junior Achivement,

Asociatia „Vasile Pogor”, Fundatia IMPACT Romania, Fundatia „Salvati Copii, Agentia

Nationala Antidrog, etc. pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare ce a vizat

participarea la:

Concursul National organizat de Asociatia „Vasile Pogor”

Parcurgerea programelor educationale JARomania prezentate in raport; etc.

Am organizat activităţi de voluntariat, precum colectarea de fonduri si organizarea unei licitatii

cu Fundatia IMPACT Romania, d-na prof. Budeanu Maria.

Am scris impreuna cu d-na prof. Cucu Luminita proiectul Campaniei Nationale „Romania de

impact” http://impact-colegiuleconomic-iasi.blogspot.ro, in urma caruia am colectat suma de

3000 lei.

Personal pentru aceasta activitate am adus sponsorizarea materialelor de promovare a activitatii

(conform scrisorii de multumire pe care pot sa o pun la dispozitia solicitantilor)

Am creat si actualizat blog-ul clubului IMPACT ECONOMIC.

Page 9: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e9

Am organizat activitatea cultural - artistica propusa de INSPECTORATUL ŞCOLAR

JUDEŢEAN IAŞI şi ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE POGOR” – IAŞI in

urma careia am fost premiata cu locul I pentru numarul lucrarilor participante la Expozitia

Nationala (conform diplomelor predate d-nei prof. Crina Ciobanu)

Am realizat impreuna cu elevii quiz-ul international on line, oferit de platforma Social

Innovation Relay http://www.qualdesign.net In urma careia elevii au obtinut Certificatul

de cunostinte in domeniul inovarii sociale. Social Innovation Relay este un program

educational, dezvoltat de Junior Achievement – Young Enterprise in colaborare cu

partenerul global HP, care incurajeaza elevii sa dezvolte concepte inovatoare ce pot avea un

impact social semnificativ http://itfirmadeexercitiu.blogspot.ro/2012_05_01_archive.html

Page 10: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e10

2.5.Am urmarit formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea

formării/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”.

Am fost preocupata de formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de lucru în echipă

Am pus in permanenta accent pe calitatea informaţiilor nu pe cantitatea lor;

Am urmarit dezvoltarea de abilităţi de a găsi exemple şi modele adecvate pe care să le

aplice unor probleme specifice;

Am elaborat in permanenta anumite strategii pentru a extrage şi a face legătura între idei,

etc.

din materialele didactice folosite, din activitatile derulate postate pe platforme, se poate

desprinde preocuparea mea permanenta pentru stabilirea de legături între exemplele şi

conceptele din materialele de studiu.

Am realizat permanent o analiza a activităţiilor derulate dintr-o perspectivă critică, dar

echilibrată;

Am urmărit progresul şcolar şi identificarea măsurilor ameliorative, conform rapoartelor

publicate pe bloguri care vizeaza masurile luate privind absenteismul

http://colegiuleconomic11a.blogspot.ro/p/monitorizare-absente.html,

http://colegiuleconomic11a.blogspot.ro/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-

Page 11: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e11

08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=22 si analizei situatiei la

invatatura http://it-teacher-emanuela.blogspot.ro/p/teste-initiale.html

3. Evaluarea rezultatelor învăţării

3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor

activităţilor de evaluare, am realizat-o prin:

elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare competenţă, potrivit

standardelor curriculare de performanţă;

comunicarea/afişarea acestor indicatori pe platforma personala saupe platforma educationala

Think Quest, unde elevii au parola individuala.

motivarea notelor şi a calificativelor acordate în termeni accesibili atât elevilor cât şi părinţilor

comunicarea rezultatelor prin întâlniri programate cu părinţii, conform graficului afisat in

scoala, in fiecare zi de marti, ora la dispozitia parintilor, sau prin alte mijloace de comunicare

e-mail-uri;

3.2 Am aplicat teste care au fost analizate impreuna cu elevii si parintii (care au solicitat) şi

am comunicat rezultate elevilor, dirigintilor, parintilor. Am realizat rapoarte si am stabilit

masuri de remediere a decalajelor sau masuri de lucru pentru elevii ce inregistreaza

performanta scolara in vederea participarii la concursurile scolare, in special CIA 2012.

Activitatea mea ce vizeaza acest criteriu de performanta a presupus parcurgerea urmatoarelor

Page 12: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e12

etape: conceperea de teste iniţiale, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare

urmărite, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale la toate colectivele de elevi; regăsirea în

portofoliul personal a înregistrărilor referitoare la notarea elevilor; identificarea măsurilor

ameliorative pe baza rezultatelor obţinute de elevi;

3.3 Am utilizarea diverselor instrumente de evaluare, cum ar fi testele online de pe platforma

personala http://it-teacher-emanuela.blogspot.ro/2012/05/tema-de-studiu-individual.html, teste de

pe platforma de evaluare INSAM https://insam.softwin.ro/insam/aboutInsam.do , inclusiv a celor

din banca de instrumente de evaluare unică.

In general, am urmarit atingerea indicatorilor de performanta specifici acestui criteriu de evaluare

prin:

utilizarea eficientă a evaluării iniţiale, a celor de progres şi finale;

selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare adecvate conţinuturilor;

folosirea evaluării pentru a conduce la ameliorarea şi/sau dezvoltarea procesului didactic;

existenţa unui sistem de valorificare a evaluării continue şi de notare ritmică a elevilor;

3.4.Urmarind criteriul privind „Promovarea autoevaluării şi interevaluării”, din fisa

postului, am manifestat in permanenta preocupare pentru:

promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare, respectiv de evaluare

între colegi

Page 13: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e13

http://teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare_4_buc.pdf/340111246/pro

iect_functii%20financiare_4_buc.pdf ;

proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială

http://teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Unitatea+de+%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%

83m%C3%A2nt.pdf/340014092/Unitatea%20de%20%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3

%A2nt.pdf ,

realizarea de sesiuni, studii de caz din domeniul propriu de activitate, concursuri,

prezentări sau expoziţii cu materiale produse de elevi, participarea copiilor la

jurizarea lucrărilor (a se analiza etapele activitatilor desfasurate pe parcursul anului

scolar, activitati vizibile din parcurgerea platformei profesorului

http://it-teacher11.blogspot.ro/2012/05/blog-post_8894.html )

3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali a fost realizata prin:

consemnarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor privind satisfacţia sau

randamentul activităţii la disciplina predată;

oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea elevilor către CA (am transmis conducerii scolii prin

adresa de email link-ul catre platforma profesorului), colegiilor de catedră.

gradul de implicare/colaborare cu CEAC a fost atins prin comunicarea adresei platformei

presedintei acesteia eleva din clasa a 11-a.

3.6.Am completat element central al evaluării rezultatelor învăţării, portofoliul

educaţional.

Page 14: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e14

Acesta contine totalităea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în

urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în

diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de

învăţare formale, nonformale şi informale.

Am oferit asistenţă şi consiliere elevilor pentru întocmirea portofoliului educaţional

personal, dar am si urmarit derularea de activitati in urma carora acestia obtin diplome,

certificate recunoscute la nivel national si international, precum Programul educational

Asigura-ti Succesul care combina experienta internationala in dezvoltarea programelor

learning by doing cu pozitia puternica a Grupului AXA in managementul riscului.

Scopul comun a fost sa ofere o experienta practica elevilor din clasa a 11-a A si o

pregatire mai buna pentru provocarile economiei moderne. In urma parcurgerii acestui

program elevii au obtinut certificate de absolvire a cursului.

4. Managementul clasei de elevi

4.1 am urmarit stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru

desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi prin:

cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi a procedurilor existente la nivel de

şcoală;

adaptarea limbajului în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor;

elaborarea de norme şi documente specifice clasei la care predau sau sunt diriginte;

comunicarea profesor – elev, urmărindu-se realizarea feed-backului bidirecţional în

comunicare;

4.2 am monitorizat permanent comportamentul elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale

prin:

Page 15: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e15

întocmirea graficului semestrial al activităţilor extracurriculare pentru prevenirea şi

combaterea situaţiilor conflictuale;

întocmirea documentelor proiective specifice fiecărei activităţi propuse;

monitorizarea elevilor problemă;

monitorizarea saptamanala a absentelor clasei a 11-a A, ca urmare a implementarii proiectului

„Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de

învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă “

Cod Contract: POSDRU/85/1.1/S/55330, obiectiv I: Reducerea absentismului scolar;

4.3 am consiliat şi tratat diferenţiat elevii, in functie de temperament/ problematica/ situatie, etc.

respectand regulamentul scolar, precum si cadrul legal corespunzator situatiei/ problemei.

In calitate de profesor diriginte, am parcurs urmatoarele activitati:

realizarea caietului dirigintelui

planificarea şi realizarea şedinţelor cu părinţii

planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor;

tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de nevoi şi relaţia cu psihologul şcolii;

participarea la consiliul clasei, consiliul profesoral în vederea rezolvării problemelor de

consiliere în calitate de profesor sau profesor diriginte

organizarea conţinuturilor învăţării şi adaptarea lor la nevoile colectivului;

4.4 am incercat sa motivez elevii:

prin valorizarea exemplelor de bună practică,

prin relationarea cu studentii practicanti, incercand sa ofer modele apropiate ca

„varsta”,

prin stimularea elevilor participanţi cu acordarea de diplome, premii,

prin stimularea cu „puncte premiu” celor fără absenţe.

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

5.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea

la programele de formare continuă/perfecţionare.

Am participat la programe de formare continuă organizate de ISJ, CCD sau alte

instituţii de specialitate /grade didactice precum:

Sem I - Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii

diferentiate a elevilor/ Certificat de participare - 25 credite, Ministerul Educatiei,

Cercetarii, Tineretului si Sportului, Proiect POSDRU 87/1.3/s/62631 Formare

Page 16: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e16

continuua a profesorilor de stiinte tehnice in societatea cunoasterii/ Centrul de

formare al Colegiului Tehnic „Ghe. Asachi” Iasi

Sem I- 2011 „Formare specialisti in evaluare INSAM”/ Certificat de participare

- 25 credite, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Proiect

POSDRU Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in

invatamantul preuniversitar

Am folosit cunoştinţelor dobândite prin activităţi specifice de formare în cadrul

activităţilor metodice astfel:

am sustinut referat „TIC si interdisciplinaritatea” in cadrul Cercului pedagogic

de informatica nr.2, sem I, Liceu Targul Frumos, prin intermediul caruia am

prezentat colegilor de specialitate, concluziile implementarii proiectului „Jurnal de

lectura”care a fost vizat ca o modalitate de îmbunătăţire a competenţelor de lectură

ale elevilor de liceu, precum si a competenţele digitale, în consecinţă, blogul are un

pronunţat caracter interdisciplinar.

am participat la cursurile de formare organizate pe plan local/ precum si la activitatea

desfăşurată în calitate de mentor/formator dupa cum urmeaza:

profesor mentor a grupei de studenti de la Facultatea de Informatica, Universitatea

„Al.I.Cuza” Iasi;

cursuri de perfectionare absolvite in anul scolar 2011-2012:

Page 17: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e17

a. Formator - perfectionare / Certificat de absolvire

Ministerul MunciI, Familiei si protectiei sociale/ Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului/

Universitatea „Al.I.Cuza” FEAA si SC Learn&Vision SRL, Oradea

Cod COR 241205 Nivelul în clasificarea naţională

b. 2011-2012 - Cursul „Management educational european” 60 credite, Ministerul Muncii,

Familiei si protectiei sociale/ Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

c. Sem I - 2011 Cursul „Impact –pasii urmatori” / Certificat de participare, Fundatia Noi

Orizonturi Romania, Nivelul în clasificarea naţională

d. Sem II – Curs „Mentorat” Colegiul Economic Administrativ, ...credite

5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/ responsabil.

la nivelul catedrei de limba si literatura romana, am participat la Cercul pedagogic de

limba si literatura romana, de la Colegiul Economic Administrativ, impreuna cu prof.

Horceag Elena, unde am prezentat, proiectul interdisciplinar ”Jurnal de lectura” http://jurnal-de-lectura.blogspot.ro/2011_11_09_archive.html,

am participat la toate cercurile pedagogice de specialitate si am sustinut referat in

semesrul I in cadrul cercului.

am participat la consfatuirile cadrelor didactice si la toate intrunirile consilului de

specialitate de la ISJ.

la nivelul catedrei de specialitate am participat la “Targul firmelor de exercitiu”, prin

coordonarea firmei “DaviaMold SRL”,

am participat la consiliile profesorale si la toate consiliile de administratie;

membru in comisii conform fisei postului.

5.3 am actualizat portofoliului profesional, portofoliul electronic personal şi dosarul

personal.

Page 18: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e18

5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu

elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile

elevilor).

In calitatea mea de cadru didactic, membru in consilul de administratie, membru in consiliul

consultativ al inspectorului de specialitate am urmarit si realizat:

corelarea dintre proiectarea activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare cu activităţi

de consultare a elevilor, a părinţilor, a autorităţilor locale;

asistenţa şi consilierea oferită familiilor pentru corijarea deficienţelor elevilor, precum a celor

cu numar mare de absente;

comunicarea şi relaţionarea eficientă cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu

beneficiarii din cadrul comunităţii – familie, elevi, alte organizaţii externe.

5.5 Manifestarea atitudinii morale si civice

am urmarit de-a lungul carierei didactice, dar si pe intreg parcursul acestui an scolar adoptarea:

unei atitudinii morale (limbaj, ţinută, respect, comportament) care respecta şi promoveaza

deontologia profesionala;

unei atitudini civice corecta, echidistanta, in conformitate cu cadrul legal specific

situatiilor intalnite.

am urmarit sa realizez cat mai eficient atributiile prevazute in fisa postului

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii

şcolare

6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.

Am realizat proiectarea activităţilor extracurriculare pe baza consultării elevilor, a

familiilor lor şi stabilirea de obiective educaţionale;

Am urmarit realizarea activităţilor extracurriculare şi respectarea graficului de activităţi al

clasei;

Am participat si implicat în cel puţin două activităţi extracurriculare la nivelul unităţii

şcolare:

Balul bobocilor;

Page 19: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e19

Banchetul claselor a 12-a;

6.2 Promovarea ofertei educaţionale.

implicarea/implementarea a cel puţin unui proiect educaţional promovat în

comunitate;

am implementat si m-am implicat in organizarea proiectului elevilor scolii in cadrul

Campaniei Nationale „Romania de impact”

am implementat programul educational international Asigura-ti Succesul, singura

scoala din Iasi, 15 scoli din Romania.

implicarea în realizarea de acţiuni pentru promovarea ofertei educationale;

realizarea siglei liceului;

realizarea paginii liceului pe site-ul cadrelor didactice

http://scoli.didactic.ro/detalii/oferta_educationala/colegiul-economic-administrativ-

iasi

colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu agenţi economici, cu părinţii, cu

presa, cu factorii de cultură, etc – comunicat de presa JAR cu privire la implementarea

proiectului “Asigura-ti succesul”

http://scoli.didactic.ro/detalii/projects/colegiul-economic-administrativ-iasi

Page 20: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e20

Comunicat de presa

http://teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Junior%2BAchievement%2Bsi%2

BAXA%2BAsigurari%2Blanseaza%2Bun%2Bprogram%2Beducational%2Bdespre

%2Briscul%2Bfinanciar%2BIASI%2Bfd-

2.pdf/342792486/Junior%2BAchievement%2Bsi%2BAXA%2BAsigurari%2Blanse

aza%2Bun%2Bprogram%2Beducational%2Bdespre%2Briscul%2Bfinanciar%2BI

ASI%2Bfd-2.pdf

6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la

olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare.

premii/menţiuni obţinute de elevi la olimpiade, concursuri, competiţii;

am obtinut premiul I, II Concursul National organizat de Inspectoratul Şcolar Judetean

IAŞI şi ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE POGOR” – IAŞI (conform

diplomelor predate d-nei prof. Crina Ciobanu)

am obtinut locul III la competiţia locala „Targul Firmelor de Exercitiu”, sectiunea: Cel

mai bun stand;

promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la

activităţi extracuriculare şi extraşcolare

am participat in calitate de organizator, profesor coordonator si profesor corector la

Concursul Judetean CIA 2012;

am participat in calitate de profesor organizator in comisia de organizare si desfasurare a

OLIMPIADEI NATIONALE DE INFORMATICA 2012;

Page 21: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e21

am adus sponsorizi pentru listarea unor materiale de promovare a OLIMPIADEI

NATIONALE DE INFORMATICA 2012

6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.

implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de combatere a violenţei;

am participat impreuna cu un grup de elevi la dezbaterea publică cu tema “Violența fizică și

emoțională asupra copiilor de astăzi: cum îi formăm pe adulții de mâine?” propusa de

organizatia Salvați Copiii, 19 octombrie 2011, Liceul D. Cantemir, Iasi;

am participat cu clasa a 11-a A, in data de 10 noiembrie, la orele 14-15, in timpul orei de

dirigintie in unitatea de invatamant la concertul cu artisti ieseni din cadrul CAMPANIEI

ETNOBOTANICELE ATACA TINERETUL prin programul Tineret in actiune.

realizarea şi participarea la activitatea de prevenire şi combatere a comportamentelor antisociale

in cadrul orei de consiliere in perioada 12 – 20 noiembrie 2011, am initiat dezbaterea avand

ca tema “ATITUDINE PENTRU LUMEA NOASTRA” in cadrul editiei a 13-a a Saptamanii

Educatiei Globale, program facilitat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a

sarcinilor suplimentare.

întocmirea/semnarea/promovarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii in laboratorul

de informatica si in calitate de diriginte;

efectuarea eficientă a serviciului pe şcoală conform graficului pe scoala.

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.

elaborarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a

calităţii

Page 22: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e22

desfasurarea de activitati in calitate de membru in consilul de administratie –

conform sarcinilor trasate (monitorizarea cataloage clasa a 11, monitorizare

comisii).

calitatea de şef de comisie sau membru în diferite comisii la nivelul şcolii

membru in comisiile unitatii (conform fisei postului),

membru in Consiliul consultativ al inspectorului de informatica ISJ ,

MECTS - Corpul national de experti in managementul educational

(CNEME)

Mentor ISJ

Metodist ISJ

Page 23: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e23

Anexele raportului de activitate:

Programul educational Asigura-ti Succesul

7. Scop: Programul educational Asigura-ti Succesul ajuta tinerii cu varste intre 12 si 18 ani sa inteleaga

riscurile deciziilor financiare. Programul Asigura-ti succesul combina experienta internationala in

dezvoltarea programelor learning by doing cu pozitia puternica a Grupului AXA in managementul riscului.

Scopul comun este sa ofere o experienta practica tinerilor si o pregatire mai buna pentru provocarile

economiei moderne.

8. Obiective operaţionale: Prin diferite activitati si instrumente interactive, prin discutii cu voluntarii AXA

Hearts In Action, elevii vor invata cum:

sa alcatuiasca un buget,

sa planifice si sa economiseasca,

sa anticipeze consecintele financiare ale riscurilor pe care le vor infrunta de-a lungul vietii.

sa ințeleaga conceptul de asigurare.

9. Grup ţintă / Beneficiari: elevii clasei a XI-a A, Colegiul Economic Administrativ, Iasi

10. Durata: 2 aprilie – 15 mai 2012

11. Activităţi:

Activitatea nr.1: Echilibrarea bugetului

Tipul: Prezentare/joc de rol

Termen: 25 aprilie 2012

Page 24: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e24

Descriere: Elevii vor discuta despre planificarea financiara si bugetara si vor completa un

buget pentru care ei stabilesc prioritatile si estimeza costurile, bazandu-se pe veniturile si

cheltuielile previzibile.

Activitatea nr.2: Asumarea riscului

Tipul: Prezentare/joc de rol

Termen: 2 mai 2012

Descriere: Elevii afla prin intermediul acestei activitati ca viata implica riscuri si ca asigurarile

ajuta la reducerea consecintelor financiare ale riscurilor. De asemenea, afla ca primele de

asigurare difera in functie de oameni si de strategiile acestora. Ei vor realiza un joc de rol

pentru a demonstra in ce fel asigurarile pot reduce costurile pentru sanatate, locuinta si

accidentele auto.

Activitatea nr.3: Riscul si asigurarile

Tipul: prezentare

Termen: 9 mai 2012

Descriere: Elevii vor investiga diverse tipuri de riscuri si vor afla despre tipurile de asigurari

adecvate fiecaruia.

Activitatea nr.4: Investitiile - Riscuri si beneficii

Tipul: analiza studiu de caz

Termen: 15 mai 2012

Descriere: Elevii vor intelege diferite tipuri de oportunitati de investitii, precum si modul in

care modul de viata al unei persoane determina profilul sau de risc. Elevii trec in revista

profilele si iau in considerare optiunile de investitii.

12. Rezultate aşteptate – cantitativ şi calitativ

25 elevi promoveaza cursul si obtin certificatul JAR

25 caiete de lucru cu fise completate in urma desfasurarii activitatilor prevazute de program.

13. Modalităţi de monitorizare şi evaluare

monitorizare activitate elevi pe site-ul JAR- cont elev/cont profesor;

teste/ chestionare de evaluare;

certificat absolvire program;

Page 25: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e25

Page 26: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e26

14. Diseminare

site-ul profesorului: http://colegiuleconomic11a.blogspot.ro/

site-ul scolii: http://scoli.didactic.ro/detalii/projects/colegiul-economic-administrativ-iasi

site-ul Junior Achievement Romania: http://www.jaromania.org/chestionar/view_answers/50/0

comunicat de presa anuntat de JAR

Page 27: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e27

Programul educational Job Shadow

Scop: Programul educational Job Shadow este realizat prin parteneriat (facilitat de JA) intre

mediul educational si comunitatea de afaceri locala pentru familiarizarea tinerei generatii cu

piata fortei de munca. Experienta le permite elevilor sa exploreze si inteleaga diverse optiuni

de cariera si sa gaseasca mai usor un raspuns la intrebarile: Ce vreau sa devin dupa ce termin

scoala? Unde vreau sa lucrez? Care este cel mai potrivit loc de munca pentru mine?

Obiective operaţionale: Elevii petrec o zi într-o companie/instituţie locală (elevi clasele XI-

XII) pentru:

a înţelege responsabilităţile de la locul de muncă

a înţelege abilităţile şi competenţele necesare pentru meseria respectivă

a asista angajatul la îndeplinirea activităţilor specifice postului pe care îl ocupă.

Grup ţintă / Beneficiari: Clasa a XI-a A, Colegiul Economic Administrativ, Iasi

Durata: 2 aprilie – 6 aprilie 2012 / Saptamana SCOALA ALTFEL

Page 28: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e28

Inscriere elev: Elevii vor crea cont pe site-ul activitatii

http://www.jobshadow.ro/home/elev_in_jsd2

Activitate derulata: ” Aici voi munci ” – Ziarul de Iasi, APA Vital Iasi, TH Junior, BRD

Tipul: Vizita de lucru

Termen: 4 aprilie 2012

Descriere: Job Shadow ofera elevilor oportunitatea de a petrece o zi alaturi de un profesionist

la locul de munca al acestuia Ziarul de Iasi, APA Vital Iasi, TH Junior, BRD.

15. Rezultate aşteptate – cantitativ şi calitativ

15 elevi selectionati parcurg vizita de lucru si obtin certificatul JAR

16. Modalităţi de monitorizare şi evaluare

monitorizare activitate elevi pe site-ul http://www.jobshadow.ro/home/elev_in_jsd2 - cont

elev/cont profesor;

teste/ chestionare de evaluare;

certificate participare activitate;

Informatii detaliate: www.jobshadow.ro

Page 29: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e29

Page 30: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e30

Raport privind măsurile luate

in vederea reducerii absentismului

Subsemnata Padurariu Emanuela Tatiana, profesor diriginte la clasa a XI-a A, Colegiul Economic

Administrativ Iasi, am aplicat si luat urmatoarele masuri privind reducerea absenteismului la clasa:

La ora de consiliere si orientare scolara am programat teme educative cu tematica specifica; Am monitorizat saptamanal absentele si motivele absentarii elevilor; Am realizat, impreuna cu elevii clasei, analize privind situaţia absenţelor clasei si le-am publicat pe

blogul clasei http://colegiuleconomic11a.blogspot.com ;

Am tinut in permanenta legătura cu medicul şcolii (avizat scutiri), cu directorul scolii si cu psihologul scolii;

Am creat atmosferă favorabilă in clasă (mediu plăcut); Am pastrat corespondenţa cu părinţii în scris, telefonic, internet, permanent, informându-i despre

absenţele copiilor; Am realizat ore de consiliere cu părinţii conform graficului afisat (in fiecare zi de marti); Am organizat diferite activitati in acest sens, unde au participat si o parte din parinti, precum:

GLOBAL EDUCATION WEEK / SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE 2011 – “ATITUDINE PENTRU

LUMEA NOASTRA”;

concertul cu artisti ieseni in cadrul CAMPANIEI ETNOBOTANICELE ATACA TINERETUL ;

“Violența fizică și emoțională asupra copiilor de astăzi: cum îi formăm pe adulții de mâine?”, 19 octombrie

2011

Am prelucrat regulamentele scolare prin care:

le-am reamintit că pot pierde bursele;

pot rămâne repetenţi dacă au mai mult de 50% din absenţe la un obiect (ar trebui să dea examen la acel

obiect);

la fiecare 10 absente se scade 1 punct la purtare;

Supravegherea în pauze; Am prezentat si au semnat convenţia şi acordul de parteneriat; Am realizat sedinţa cu părinţii; Am cerut elevilor să dea note explicative în scris pentru absenţe realizate; Am comunicat săptamânal, elevilor si parintilor (telephonic sau prin e-mail), numarul de absenţe

(acolo unde a fost cazul);

Page 31: Raport de activitate anual.pdf - teachercolecadmteachercolecadm.wikispaces.com/file/view/Raport+de+activitate+anual... · Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu

Raport de activitate An scolar 2011-2012 prof. Padurariu Emanuela

Pag

e31

Am fost instiintata periodic de catre parinti, prin telefon sau e-mail, atunci cand elevii au avut o problema (de sanatate, deces in familie, etc. prezentand ulterior intoarcerii la scoala documente justificative);

Intrucat numarul de absente nu este nejustificat, propun ca si pentru semestrul II sa fie luate acelesi

masuri privind reducarea absenteismului;

Data: 19 decembrie 2011 Semnatura:

prof. diriginte Padurariu Emanuela