of 2 /2
RAPORT ACTIVITATE SEMESTRIALĂ -model- 1. Prezentare Consiliul Judeţean al Elevilor Misiune (vezi ghidul C.N.E.); Obiective ce trebuiau atinse în perioada de raportare( conform plan acţiune iniţial/strategie dezvoltare); Conducere C.J.E. ; Activitate C.J.E. (şedinţe + prezenţă); 2. Indici de performanţă; gradul de realizare al acestora 3. Prezentarea programelor desfăşurate* *Completare după model: Nume proiect Coordonator Perioada de desfăşurare Scurtă descriere/rezumat Grup ţintă Beneficiari(direcţi/ indirecţi) Parteneri Resurse Observaţii Anexe: fotografii, filmări, feedback din partea beneficiarilor etc. 4. Analiza de nevoi; ţinta strategică (analiza SWOT)* *Analiza SWOT= proces foarte simplu care poate oferi o înţelegere foarte profundă a probemelor potenţiale şi critice care pot afecta structura; puncte tari/puncte slabe/oportunităţi/ameninţări 5. Nerealizări ; menţionarea obligatorie a cauzelor acestora (unde este cazul) 6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor 7. Plan de acţiune + grafic de desfăşurare acţiuni Consiliul Naţional al Elevilor Tel: 0737.932.859 | 0741.517.672 Email: [email protected] Web: www.wedu.ro Consiliul Naţional al Elevilor

Model Raport de Activitate

Embed Size (px)

Text of Model Raport de Activitate

Page 1: Model Raport de Activitate

RAPORT ACTIVITATE SEMESTRIALĂ

-model-

1. Prezentare Consiliul Judeţean al Elevilor Misiune (vezi ghidul C.N.E.); Obiective ce trebuiau atinse în perioada de raportare( conform plan acţiune iniţial/strategie

dezvoltare); Conducere C.J.E. ; Activitate C.J.E. (şedinţe + prezenţă);

2. Indici de performanţă; gradul de realizare al acestora3. Prezentarea programelor desfăşurate*

*Completare după model: Nume proiect Coordonator Perioada de desfăşurare Scurtă descriere/rezumat Grup ţintă Beneficiari(direcţi/ indirecţi) Parteneri Resurse Observaţii Anexe: fotografii, filmări, feedback din partea beneficiarilor etc.

4. Analiza de nevoi; ţinta strategică (analiza SWOT)**Analiza SWOT= proces foarte simplu care poate oferi o înţelegere foarte profundă a probemelor potenţiale şi critice care pot afecta structura; puncte tari/puncte slabe/oportunităţi/ameninţări

5. Nerealizări ; menţionarea obligatorie a cauzelor acestora (unde este cazul)6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor7. Plan de acţiune + grafic de desfăşurare acţiuni

Consiliul Naţional al ElevilorTel: 0737.932.859 | 0741.517.672

Email: [email protected]: www.wedu.ro

Consiliul Naţional al Elevilor

Page 2: Model Raport de Activitate

Consiliul Naţional al ElevilorTel: 0737.932.859 | 0741.517.672

Email: [email protected]: www.wedu.ro