of 49 /49
Raport de activitate pentru anul 2014 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUI Operator de date cu caracter personal nr. 15883 Str.Spiru Haret nr.5, Vaslui Tel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717 e-mail: [email protected] ; www.vaslui.anofm.ro , www.facebook.com/ajofm.vaslui

Raport activitate AJOFM

Embed Size (px)

Text of Raport activitate AJOFM

Page 1: Raport activitate AJOFM

Raportde activitate pentru

anul 2014

2015ROMÂNIA

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 2: Raport activitate AJOFM

CAPITOLUL I

OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNEALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VASLUI

ÎN ANUL 2014

In vederea implementarii strategiilor si politicilor elaborate in domeniul ocuparii fortei de munca si a realizarii indicatorilor de performanta manageriala, indicatori cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea masurilor cuprinse in Strategia guvernamentala in domeniul ocuparii forteide munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui asigura implementarea la nivel judetean a masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza si coordoneaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca.Pentru realizarea obiectivelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in domeniul ocuparii fortei de munca Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:a) informarea si consilierea profesionala;b) medierea muncii;c) formarea profesionala;d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;e) completarea, in conditiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conformprevederilor legale in vigoare;f) stimularea mobilitatii fortei de munca;g) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor;h) stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;j) efectuarea platii drepturilor de protectie sociala ce se suporta din bugetul asigurarilor desomaj, potrivit legii;k) efectuarea platii creantelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, in limitele si in conditiile prevazute de lege.

2AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 3: Raport activitate AJOFM

Pentru indeplinirea atributiilor A.J.O.F.M. Vaslui coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat si cu partenerii sociali, iar directorul executiv al agentiei, in indeplinirea atributiilor ce-i revin potrivit legii, este sprijinit de un Consiliu Consultativ tripartit care este constituit si functioneaza potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL IISITUATIA SOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2014

Rata somajului in anul 2014 se situeaza la un nivel mai ridicat decat anul precedent, media ratei somajului in 2014 fiind de 11,08% in timp ce in anul 2013 a fost de 9,6 %, cresterea fiind de 1,48 p.p. Rata somajului la barbati a fost in mod constant, pe toata perioada analizata, mai mare decat cea inregistrata in randul femeilor, la finele anului 2014 rata somajului masculin fiind de 14.17%, iar cea feminina de 8,01%.

De asemenea, este de mentionat ca evolutia somajului a revenit la tendintele normale, de reducere pe perioada verii si de crestere pe perioada de iarna.Evolutia ratei somajului, in judetul Vaslui, in anul 2014, a avut o evolutie previzibila in sensul ca, din luna martie cand s-a inregistrat un pol de maxim de 11.76% a cunoscut un trend descendent pana in luna iunie, cand se inregistreaza o valoare de 10,63%, urmata de o usoara crestere in lunile iulie si august 2014 determinata in principal de intrarea in evidentele agentiei a absolventilor promotiei 2014. Perioada mai 2014 – octombrie 2014 este caracterizata de o evolutie tip palier inregistrandu-se variatii de maxim 0.5 puncte procentuale .

-%-

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov decRata somajului 11.48

11.64

11.76 11.18

10.85

10.63

11.04

10.96

10.57

10.86

10.95

11.15

Rata somaj femei 7.99 8.03 9.31 7.96 7.80 7.75 8.28 8.24 7.91 8.02 7.98 7.83

Graficul de mai jos prezinta evolutia ratei somajului in anul 2014, la nivelul judetului Vaslui.

3AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 4: Raport activitate AJOFM

Sursa : AJOFM Vaslui

Pentru perioada analizata diferenta intre polul de maxim si cel de minim este de 1,19 puncte procentuale. La sfarsitul anului rata somajului este sub valorile inregistrate in primul trimestru al anului 2014.

Rata somajului in randul femeilor este asemanatoare ratei somajului inregistrat la nivelul judetului, in sensul ca are acelasi trend crescator pana in luna martie cand inregistreaza un maxim de 9,31 % , urmata de o scadere cu 1.56 p.p. pana in luna iunie 2014 cand se inregistreaza un minim de 7,75%. Inregistrarea absolventilor in evidenta agentiei conduce la o crestere pana in jurul valorii de 8.24 % in perioada iulie – august 2014 , ca pana la sfarsitul anului sa se situeze pe un trend descrescator atingand valoarea de 7.83 % la finele anului.

Rata somajului la nivel judetean comparativ cu rata somajului inregistrat la nivel national se situeaza la un nivel superior diferenta maxima inregistrata fiind de 6,2 p.p. in luna martie 2014 si diferenta minima de 5,46 p.p. se inregistreaza in luna septembrie.

4AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 5: Raport activitate AJOFM

Sursa : AJOFM Vaslui

Reducerea ratei somajului inregistrat in perioada primavara-vara in anul 2014, arata ca acest indicator este in trendul normal de evolutie (scadere in perioada calda si crestere in perioada rece). Chiar si in conditiile in care rata somajului a crescut constant incepand cu luna septembrie 2014, indicatorul nu a inregistrat cote alarmante, fiind in general la cote egale cu cel din anul anterior.

Principalele structuri ale somajului inregistrat in anul 2014 sunt prezentate in tabelul urmator:

5AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 6: Raport activitate AJOFM

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

11,48 11,64 11,76 11,18 10,85 10,63 11,04 10,96 10,57 10,86 10,95 11,15

14,97 15,25 15,21 14,4 13,9 13,51 13,8 13,68 13,23 13,7 13,92 14,47

7,99 8,03 8,31 7,96 7,8 7,75 8,28 8,24 7,91 8,02 7,98 7,83

17892 18133 18320 17417 16900 16568 17207 17076 16469 16916 17056 17369

barbati 11789 11995 11975 11336 10935 10647 10879 10781 10421 10793 10963 11393

femei 6103 6138 6345 6081 5965 5921 6328 6295 6048 6123 6093 5976

indemnizati 4770 4175 4171 3342 2891 2474 2303 2701 2611 2529 2926 3372

neindemnizati 13122 13958 14149 14075 14009 14094 14904 14375 13858 14387 14130 13997

urban 3665 3577 3703 3204 2990 2901 3067 3003 2744 2731 2745 2785

rural 14227 14556 14617 14213 13910 13667 14140 14073 13730 14185 14311 14584

<25 ani 2320 1985 2201 1756 1552 1624 2379 2379 2348 2179 2158 2091

25-29 ani 1087 1122 1109 1045 1020 974 982 950 913 971 995 1022

30-39 ani 4221 4419 4399 4211 4078 3937 3892 3854 3715 3839 3901 3952

40-49 ani 5601 5655 5781 5514 5408 5288 5269 5235 5029 5262 5356 5603

>50 ani 4633 4852 5030 4891 4842 4745 4695 4658 4469 4665 4646 4701primar, gimnazial, profesional

15060 15749 15763 15239 15024 14665 14577 14488 13974 14622 14787 15107

l iceal si postl iceal 2435 2145 2208 1891 1604 1756 2360 2280 2189 2021 1994 1992

superior 397 339 350 287 272 247 270 308 311 273 275 270

12,97% 10,95% 12,01% 10,08% 9,18% 9,80% 13,83% 13,93% 14,26% 12,88% 12,65% 12,04%

Indicatori

medii de provenienta

grupe de varsta

nivel pregatire

Ponderea tinerilor in total someri

Numar someri inregistrati

Rata somajului

Total

Masculin

Feminin

Total, din care

pe sexe

forma de indemnizare

Conform articolului 70 din Codul Muncii, angajatorii au obligatia de a comunica Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui , notificarile privind concedierile colective pe care intentioneaza , astfel incat, persoanele afectate de aceste disponibilizari sa poata beneficia de masuri de protective sociala conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepand cu luna ianuarie 2014 si pana la finele lunii decembrie au fost estimate a fi disponibilizate colectiv un numar de 968 persoane, dar practica arata ca agentii economici

6AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 7: Raport activitate AJOFM

si-au revizuit programele de restructurare, astfel incat, disponibilizarile efective de personal in perioada ianuarie – decembrie 2014 au fost de 710 persoane (aproximativ 74% din numarul estimat).

Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec totalestimat 20 384 25 36 56 0 0 0 0 0 134 313 968realizat 20 384 25 0 20 0 0 0 0 0 67 194 710

Numarul locurilor de munca declarate de angajatori in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare in anul 2014 au fost de 8242. Fata de anul 2013 numarul locurilor de munca vacante a scazut cu aproximativ 5% , adica cu 266 locuri, in timp ce numarul somerilor a crescut cu aproximativ 11%.Se inregistreaza o crestere a numarului de de munca declarate in mod repetat de angajatori, de 1614 locuri, cu 1486 mai multe decat anul anterior.Balanta locurilor de munca vacante pentru anul 2014 este prezentata in tabelul de mai jos:

LunaStoc 2013

IAN

UA

RIE

FEB

RU

AR

IE

MA

RTI

E

AP

RIL

IE

MA

I

IUN

IE

IULI

E

AU

GU

ST

SE

PTE

MB

RIE

OC

TOM

BR

IE

NO

IEM

BR

IE

DE

CE

MB

RIE

TOTAL Total Intrari 51 449 648 1172 902 858 693 761 700 831 700 477 355 8242Intrari Marcate cu D   0 0 8 344 294 244 225 125 171 128 75 69 1614

Principalele 10 meserii in care s-au inregistrat un numar semnificativ de locuri de munca vacante, in anul 2014 au fost: muncitor necalificat in industria confectiilor, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, mecanic agricol, tractorist, muncitor necalificat in agricultura, sofer autocamion/masina de mare tonaj, confectioner-asamblor articole din textile, vanzator, zidar rosar-tencuitor, muncitor necalificat in agricultura.

7AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 8: Raport activitate AJOFM

Numarul locurilor de munca din anul 2014 aflat intr-o usoara scadere fata de anul anterior este un indicator ce arata caracterul stagnant al pietei muncii, implicit a economiei vasluiene, care nu elibereaza substantial forta de munca dar nici nu o absoarbe.In aceste conditii, oportunitatile de angajare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidentele agentiei sunt mai mici.

In anul 2014 evolutia numarului de someri a fost urmatoarea:

Luna /stoc ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dectotal someri 17892 18133 18320 17417 16900 16568 17207 17076 16469 16916 17056 17369Someri indemnizati 4770 4175 4171 3342 2891 2474 2303 2701 2611 2529 2926 3372Someri neindemnizati 13122 13958 14149 14075 14009 14094 14904 14375 13858 14387 14130 13997

Din analiza evolutiei numarului de someri indemnizati si neindemnizati inregistrati in evidentele agentiei, se constata ca numarul de someri neindemnizati inregistreaza valori ridicate pe parcursul anului 2014.Curba care reprezinta evolutia somerilor indemnizati urmeaza o traiectorie usor descendenta in primele 7 luni ale anului, finele anului 2014 cunoscand o usoara crestere dar nu atinge valoarea din luna ianuarie 2014.

Sursa:AJOFM Vaslui

Sursa:AJOFM Vaslui8

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 9: Raport activitate AJOFM

Asa cum se observa din graficul de mai sus , numarul somerilor neindemnizati s-a situate pe parcursul anului 2014 intre 14904 si 13122 persoane. Somerii neindemnizati sunt, de regula, persoane care fie au iesit din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj fara a se putea incadra, fie nu intrunesc conditiile legale de acordare a indemnizatiei de somaj, dar apeleaza la serviciile agentiei pentru a-si gasi un loc de munca. Acestea sunt persoane cu o pregatire scazuta , in majoritate provenind din mediul rural, care sunt obligate sa apeleze la autoritatile locale pentru a-si asigura mijloacele de trai. Tot din aceast categorie a somerilor neindemnizati, provine si cea mai mare parte a somerilor de lunga durata : tineri cu varsta sub 25 de ani aflati de peste 6 luni in somaj si adulti cu varsta de 25 de ani si peste, care se afla in somaj de peste 12 luni.Definitoriu pentru anul 2014 este faptul ca ponderea somerilor indemnizati a fost inferioara celor neindemnizati, pondere care este ridicata in ultima perioada. Ponderea cea mai ridicata a somerilor indemnizati se inregistreaza in luna ianuarie si este de 36,35% si cea mai scazuta in luna iulie 2014 cand atinge valoarea de 15,45%. Spre sfarsitul anului se inregistreaza a crestere, datorata in special revenirii in somaj a somerilor angajati pe perioada determinata cat si a somerilor disponibilizati colectiv, atingandu-se o pondere de 25%.

La nivelul judetului Vaslui, pentru anul 2014, numarul femeilor din evidenta agentiei inregistreaza un pol de minim in iunie 2014 – 5921 persoane si un pol de maxim in luna iulie 2014 de 6328. Ponderea femeilor in total persoane din evidenta, pentru perioada analizata , este de 35,41 %.

Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dectotal someri, din care 17892 18133 18320 17417 16900 16568 17207 17076 16469 16916 17056 17369

femei 6103 6138 6345 6081 5965 5921 6328 6295 6048 6123 6093 5976

Referitor la structura somajului pe medii de provenienta se constata ca persoanele provenind din mediul rural reprezinta, in medie, 82% din numarul total de persoane din evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui.Cea mai mare parte a somerilor neindemnizati este regasita in mediul rural, in majoritate, apartinand grupurilor dezavantajate pe piata muncii, fara un nivel corespunzator al studiilor, care sa le permita ocuparea facila unui loc de munca. De asemenea, aceste persoane sunt beneficiare ale Legii nr.416/2001 – cu modificarile si completarile ulterioare.

Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dectotal someri, din care 17892 18133 18320 17417 16900 16568 17207 17076 16469 16916 17056 17369

urban 3665 3577 3703 3204 2990 2901 3067 3003 2744 2731 2745 2785rural 14227 14556 14617 14213 13910 13667 14140 14073 13730 14185 14311 14584Sursa: AJOFM Vaslui

9AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 10: Raport activitate AJOFM

Din punct de vedere al distributiei somerilor pe niveluri de instruire, la sfarsitul anului 2014, se poate observa ca, din numarul total de someri inregistrati 86,36% sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial si professional, sau chiar fara studii, 12,0 % sunt persoane cu nivel de instruire liceal si postliceal si 1,64% sunt persoane cu nivel de instruire universitar. De aici rezulta profilul educational al clientilor agentiei, astfel ca, in majoritate, cei care au nevoie de serviciile noastre sunt cu nivel scazut de pregatire.

Sursa:AJOFM VasluiPersoanele cu nivel de educatie si pregatire ridicat apeleaza in proportie mai mica la agentie, gradul si capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari in acest caz.

Din punct de vedere al structurii pe grupe de varsta a somerilor inregistrati in evidenta agentiei observam ca grupele de varsta in care se regasesc cei mai multi someri sunt grupele 40-49 ani si peste 50 ani. Ambele grupe de varsta au inregistrat numarul maxim de someri pe intreaga perioada a anului 2014, fiind urmata de grupa de varsta”30-39 ani”.Se mai observa, din repartizarea somerilor pe grupe de varsta, ca in anul 2014 se pune in evidenta faptul ca tinerii cu varsta sub 25 de ani detine o pondere mai mare decat a grupei de varsta “25-29 ani”, dar mai mica decat a grupei “peste 50 ani”.In concluzie, din punct de vedere al structurii pe grupe de varsta a somerilor inregistrati, observam ca grupele de varsta in care se regasesc cei mai multi someri este grupa de 40-49

10AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 11: Raport activitate AJOFM

de ani (31,35%), urmata de grupa de varsta “peste 50 ani” (27,41%), la distanta de 4 puncte procentuale fiind grupa de varsta grupa sub 30-39 ani (23,35%) apoi grupa sub 25 ani (12,04%) si cei mai putin someri au varsta intre 25-29 ani (5,89%).

Sursa: AJOFM VasluiPornindu-se de la un numar de 17892 someri înregistrati la nivelul judetului la inceputul anului 2014, în întreaga perioada a acestui an s-au înregistrat urmatoarele fluxuri de intrari si iesiri: intrarile efective în evidentele somajului au fost de 17625 persoane, iar iesirile din evidentele somajului au fost de 16986 persoane. In anul 2014 numarul somerilor iesiti din evidente a fost aproximativ egal numarului de persoane intrate în evidenta. Din graficele urmatoare se pot observa evolutiile intrarilor în somaj si ale iesirilor din somaj.

Sursa:AJOFM Vaslui

Sursa:AJOFM Vaslui

11AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 12: Raport activitate AJOFM

Situatia intrarilor si iesirilor in si din evidenta agentiei, comparativ, lunar, este cea prezentata in graficul de mai jos:

Sursa:AJOFM Vaslui

CAPITOLUL IIIREALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI JUDETEAN PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

ÎN ANUL 2013

Obiectivul general al Programului judetean pentru ocuparea fortei de munca in anul 2014, a fost incadrarea in munca a cel putin 7.000 persoane.Pentru anul 2014 a fost elaborat un program de ocupare cu continut special destinat destinat localitatilor din mediul rural si celor din mediul urban - 175 persoane, in cadrul caruia se disting doua subprograme:- Programul pentru localitati urbane – destinat cresterii ocuparii si imbunatatirii conditiilor de viata din aceasta zona, prin care s-a prevazut incadrarea in munca a minimum 100 persoane;- Programul pentru localitati rurale – program special prin care s-a prevazut incadrarea in munca a 75 persoane.La finalul anului 2014 au fost incadrate , prin programele speciale, 222 persoane in mediul urban si 87 persoane in mediul rural, realizandu-se astfel cele doua programe in proportie de 222% si respectiv 116%.

Urmare a implementarii programului judetean de ocupare, in anul 2014, au fost incadrate in munca 6.194 persoane, ceea ce reprezinta 19,75 % din cele 31.361 persoane care au participat la masurile active de stimulare a ocuparii fortei de munca in anul 2014.

In anul 2014, au fost ocupate, prin diferite masuri active un numar total de 6.194 persoane din evidenta agentiei, fata de 7.000 programate a fi incadrate, programul de ocupare realizandu-se in proportie de 88,49%.

12AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 13: Raport activitate AJOFM

Tip masura Programat 2014

Realizat 2014 % realizare

I TOTAL persoane cuprinse la masuri active (asistate), din care: 19000 31361 165,06%

II TOTAL persoane incadrate, din care: 7000 6194 88,49%

1.1 Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor de munca vacante

14250 17701 124,22%

1.2 Nr persoane ocupate ca urmare a acordarii serviciilor de mediere a locurilor de munca vacante

5065 4619 91,20%

1.2a

in locuri de munca pe perioada nedeterminata 3565 2683 75,26%

1.2b

in locuri de munca vacante pe perioada determinata 1500 1936 129,07%

2.1 Nr persoane cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala 8550 15722 184.97%

2 Nr persoane ocupate ca urmare a acordarii serviciilor de informare si consiliere profesionala

510 626 122,75%

3 Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesionala 300 566 188,67%

4 Ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului

225 293 130,23%

5 Incadrarea somerilor peste 45 de ani sau someri care sunt unici sustinatori ai familiilor monoparentale

810 443 54,70%

5.a someri peste 45 ani 800 437 54,63%

5.b someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale 10 6 60,00%

6 Incadrarea somerilor care mai au 5 ani pana la pensie prin subventionarea locului de munca

25 72 288,00%

7 Incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de munca 50 26 52,00%

13AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 14: Raport activitate AJOFM

7.a Incadrarea intr-o localitate la distanta de peste 50 Km. fata de domiciliu

25 12 48,00%

7.b Incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului 25 14 56,00%

8 Incadrarea absolventilor din institutii de invatamant, prin subventionarea locului de munca

75 79 105,34%

8.a absolventi ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii 15 2 13,34%

8.b absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal 40 45 112,50%

8.c absolventi de invatamant superior 20 32 160,00%

9 Acordarea de prime de incadrare absolventilor de invatamant 50 68 136,00%

10 Incadrarea persoanelor cu handicap, prin subventionarea locului de munca

0 2 100%

13.1

Numar persoane cu care s-au incheiat contracte de solidaritate in baza Legii nr. 76/2002, art.93^2

100 29 29,00%

14 Numar persoane incadrate prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii nr. 76/2002, art.93^4

100 20 20,00%

Persoanele incadrate in anul 2014 apartin urmatoarelor grupuri tinta:- 1221 tineri cu varsta sub 25 ani;- 2357 femei;- 55 someri tineri de lunga durata;- 53 someri adulti de lunga durata;- 9 persoane cu handicap;- 61 romi;- 2604 persoane din mediul rural .

III.2. Masuri de stimulare a ocuparii cu finantar din bugetul asigurarilor pentru somaj

III.2.1. Informare si consiliere profesionala

Serviciile de informare si consiliere profesionala au un rol esential in activitatea  desfasurata de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând in mare

14AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 15: Raport activitate AJOFM

masura rezultatele aplicarii celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocuparii, in special formarea profesionala. Pe parcursul anului 2014 au beneficiat de servicii de informare si consiliere profesionala, oferite prin intermediul agentiilor locale pentru ocuparea fortei de munca din judet 22.019 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, dintre care: 15.722 persoane nou inregistrate si 6.297 persoane care au mai beneficat de aceasta masura de mai multe ori. Dintre persoanele nou inregistrate informate si consiliate prin AJOFM Vaslui 61 % au fost barbati (9591 persoane) si 39% femei (6131 persoane).Ca urmare a participarii la serviciile de informare si consiliere profesionala, 6.730 persoane au primit recomandarea de a participa la cursuri de formare profesionala, din care 1093 au fost cuprinse la aceste programe. Au fost angajate exclusiv prin serviciile de consiliere si orientare profesionala 626 persoane, ceea ce reprezinta 10,11% din totalul persoanelor ocupate prin programul de ocupare. Prin implementarea programului „De la scoala, la viata profesionala, spre cariera”, in cadrul caruia au fost desfasurate 46 sedinte de informare si consiliere individuale si de grup, s-a urmarit cresterea sanselor de ocupare prin activitatea de informare si orientare profesionala a elevilor din anii terminali ai invatamântului preuniversitar, viitori absolventi.

III.2.2 Stimularea incadrarii in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

Stimularea incadrarii in munca a absolventilor vizeaza, deopotriva, ambele segmente ale pietei muncii: angajator si absolvent.Subventiile acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor de invatamânt au fost diferentiate in functie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, avand un aport important la ocuparea tinerilor inregistrati in evidentele agentiei.Utilizarea tuturor mijloacelor de informare in masa cu privire la masurile active destinate tinerilor, informarea si consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, bursa locurilor de munca destinata absolventilor a facut posibila angajarea a 397 absolventi, dupa cum urmeaza:

- 79 absolventi (19,90%) prin incheierea de contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, prin subventionarea locului de munca;

- 318 (80,10%) absolventi prin incheierea de contracte individuale de munca, dar fara subventionarea locului de munca, din care 231 pe perioada nedeterminata si 87 pe perioada determinata. Din cei 79 absolventi angajati prin masura de subventionare a locului de munca, 2 sunt absolventi ai ciclului inferior al liceului, 45 sunt absolventi de invatamânt liceal/postliceal si 32 sunt absolventi de invatamânt superior.

III.2.3. Incadrarea in munca a somerilor inainte de expirarea perioadei de indemnizare

15AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 16: Raport activitate AJOFM

In scopul prevenirii somajului de lunga durata si stimularii somerilor de a se incadra in munca inainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare acordarii de alocatii pentru 293 someri, din care 122 femei. Din cei 293 someri beneficiari, 19 sunt absolventi care beneficiaza din bugetul asigurarilor pentru somaj de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi incadrat.

Structura pe grupe de vârsta a persoanelor beneficiare de alocatii pentru incadrarea inainte de expirarea indemnizatiei de somaj se prezinta astfel:

16 persoane au vârsta mai mica de 25 ani; 42 persoane au vârsta cuprinsa intre 25-35 ani; 97 persoane au vârsta cuprinsa intre 35-45 ani; 138 persoane au vârsta de peste 45 ani, din care 71 sunt persoane peste 50 ani.

Aceasta masura s-a dovedit mai eficienta la persoanele apartinând grupelor de vârsta peste 45 de ani, acestea fiind mai interesate sa se angajeze cât mai repede dupa identificarea unui loc de munca. Cei 293 someri incadrati prin aceasta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca reprezinta 4,73% din totalul persoanelor ocupate in anul 2014.

III.2.4. Incadrarea in munca a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale

Somajul in rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale continua sa constituie una din problemele pietei fortei de munca.In anul 2014 au fost incadrate in munca 1.490 persoane cu vârsta de peste 45 ani, din care 439 persoane prin acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza persoane din aceasta categorie. Au fost incadrate prin subventionarea locului de munca 6 someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale.

Incadrarea in munca persoanelor care mai au trei ani pana la pensiePentru prelungirea vietii active a persoanelor care mai au cinci ani pana la data indeplinirii conditiilor pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia partiala anticipata, din bugetul asigurarilor pentru somaj au fost acordate subventii angajatorilor, care au incadrat aceasta categorie se persoane.De aceasta masura au beneficiat un numar de 72 persoane, din care 38 femei.

III.2.5. Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca

Mobilitatea geografica este stimulata prin acordarea de prime de incadrare sau de instalare, dupa caz. Limitata ca rezultat, masura poate fi o solutie pentru acoperirea deficitelor de forta de munca din anumite zone, regiuni si respective sectoare de

16AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 17: Raport activitate AJOFM

activitate. In aplicarea acestei masuri trebuie plecat de la premiza potrivit careia, in Romania, exista o prejudecata legata de statornicia locului de nastere .In anul 2014 au fost incadrate 26 persoane, din care 12 persoane ca urmare a incadrarii intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea unde au avut domiciliul, iar 14 persoane care, ca urmare a angajarii lor, si-au schimbat domiciliul. Din punct de vedere al vârstei, masura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârsta intre 25 – 35 ani, beneficiarii acestei masuri active grupându-se dupa cum urmeaza:

- 4 persoane au vârsta sub 25 ani;- 14 persoane au vârsta cuprinsa intre 25 si 35 ani;- 2 persoane au vârsta cuprinsa intre 35 si 45 ani; - 6 persoane au vârsta peste 45 ani, din care 4 sunt persoane peste 50 ani.

III.2.6. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Prin aplicarea complexului de masuri active prevazute pentru promovarea includerii sociale a persoanelor cu handicap apte de munca, s-a reusit incadrarea in munca a 2 persoane, provenind din mediul rural, angajatorii beneficiind de subventionarea locurilor de munca pentru acestia.

III.2.7 Acordarea serviciilor de asistenta si consultanta pentru inceperea unei activitati independenteIn anul 2014, la nivelul judetului Vaslui, nu au fost persoane aflate in evidenta agentiei si care au beneficiat de servicile de consiliere oferite de functionarii agentiei care sa solicite acordarea de consultanta pentru inceperea si demararea unei activitati independente. Acest lucru s-a datorat , in mare parte, incapacitatii financiare a potentialilor solicitanti de a incepe o activitate independenta.

III.2.8.Medierea munciiPrin serviciile de mediere au fost incadrate in munca 4.619 persoane, din care 2.683 persoane cu contract de munca pe perioada nedeterminata iar 1.936 pe perioada determinata. Activitatea de mediere a muncii a fost sustinuta in mod evident si de organizarea burselor locurilor de munca. Din cele 17.701 persoane intrate in serviciile de mediere a locurilor de munca vacante, 26,10% au fost incadrate prin aceasta masura.Una din masurile active de combatere a somajului, care a fost mereu in atentia Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, o constituie bursele locurilor de munca, masura active destinata corelarii cererii si ofertei de forta de munca.In anul 2014 au fost organizate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui un numar de 4 burse ale locurilor de munca si anume:bursa locurilor de munca pentru domeniul confectiilor, bursa generala a locurilor de munca, bursa locurilor

17AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 18: Raport activitate AJOFM

de munca pentru absolventi si bursa locurilor de munca in mediul rural – comuna Ciocani – domeniul confectiilor imbracaminte. La aceste burse au participat un numar de 126 agenti economici din intregul judet, care au oferit un numar de 696 locuri de munca vacante pentru femei, absolventi, persoane cu handicap, persoane peste 45 de ani, tineri supusi riscului marginalizarii si excluziunii sociale precum si pentru alte categorii de persoane aflate in cautarea unui loc de munca. La aceste actiuni au participat un numar de 2898 persoane.

Denumire bursa / Denumire indicator

Bursa locurilor de munca pentru domeniul confectiilor

Bursa generala a locurilor de munca

Bursa locurilor de munca pentru absolventi

Bursa comuna Ciocani – domeniul confectiilor

agenti economici contactati 71 1491

1649

5

agenti economici participanti 18 54 52 2numar locuri de munca oferite 173 237 240 46numar persoane participante 271 131

01310

80

numar persoane selectate in vederea incadrarii

155 389 389 25

III.3. Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supusi riscului marginalizarii sociale In anul 2014, pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prevazut de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost incheiate 29 contracte de solidaritate si au fost identificati 15 angajatori de insertie. Pe parcursul anului 2014 au fost mediate si consiliate profesional 29 persoane din rândul categoriilor de tineri supusi riscului marginalizarii, astfel: 1 tanar care provine din sistemul de protective al copilului, 1 tanar cu dizabilitati, 24 tineri fara familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea si 3 tineri cu copii in intretinere. Au fost incadrate in munca 20 persoane, astfel: 17 tineri fara familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea (85%) si 3 tineri cu copii in intretinere (15%).

III.4.Incadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor

18AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 19: Raport activitate AJOFM

In anul 2014 au fost incadrati elevi si studenti in conditiile Legii nr.72/2007 – privind incadrarea elevilor si studentilor. Au fost incheiate un numar de 7 conventii pentru un numar de 23 persoane, din care 22 elevi si un student. Toate persoanele incadrate au fost incadrate cu contracte de munca pe perioada determinate cu timp normal de lucru si 15 provin din mediul urban si 8 din mediul rural. Din totalul de 23 elevi si student incadrati 21 sunt femei si 2 barbati.

III.5 Incadrarea stagiarilor

In conformitate cu prevederile Legii nr.35/2013 – privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior - in anul 2014 a fost incadrata o persoana, prin subventionrea locului de munca.

III.6 Masuri de prevenire a somajului

Masurile de prevenire a somajului, constând in principal in oferirea serviciilor de preconcediere persoanelor amenintate de riscul de a deveni someri fie ca urmare a restructurarilor unor activitati economice, fie datorita unor cauze personale, au constituit o prioritate a agentiei teritoriale, desi numarul persoanelor disponibilizate colectiv nu a mai avut amploarea anilor anteriori.Pentru realizarea serviciilor de preconcediere au fost utilizate instrumentele prevazute in actele normative in vigoare. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, prin personalul propriu, a acordat in anul 2014 servicii de preconcediere, persoanelor afectate de restructurarile care au avut loc in economia judeteana, cat si cea nationala, unui numar de 331 persoane.Dintre prelucrarea chestionarelor aplicate in cadrul sedintelor de preconcediere s-a

constatat ca:- 330 persoane doresc sa ocupe un loc de munca;- 327 persoane doresc sa urmeze un program de formare profesionala;- 57 persoane ar intentiona sa-si deschida propria afacere.III.7 Deplasari la agentii economici

In perioada iulie – septembrie 2014 au fot efectuate de catre functionarii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui vizite la agentii economici din judet in scopul informarii acestora cu privire la noile reglementari legislative, prezentarii avantajelor si stimulentelor acordate pentru incadrarea in munca a diferitelor categorii de persoane protejate.Astfel, in perioada mentionata:

- au fost vizitati 539 agenti economici- angajatori si-au exprimat intentia angajarii in perioada urmatoare a: 39 ucenici, 72 tineri

supusi riscului marginalizarii sociale, 35 stagiari, 189 tineri cu varsta sub 25 ani, 186 persoane cu varsta peste 45 ani, 50 persoane care in termende 5 ani indeplinesc conditiile

19AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 20: Raport activitate AJOFM

pentru a solicita pensie partial anticipate sau pensie pentru limita de varsta, 38 persoane de etnie roma si 12 persoane cu handicap.

CAPITOLUL IVCOORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALA

Din anul 2007, Regulamentele comunitare 1408/71 si 574/72 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala pentru lucratorii migranti si membrii lor de familie au devenit direct aplicabile pentru România.Principalele prevederi in domeniul prestatiilor de somaj se refera la:

- Valorificarea perioadelor de asigurare pentru somaj realizate potrivit legislatiei de asigurari sociale a unui stat membru in vederea deschiderii dreptului la prestatii in alt sta membru. Certificarea perioadelor de asigurare se face cu formularul E301/E sau, dupa caz, cu formularul U1/U002/U004.

- Stabilirea cuantumului ajutorului de somaj intr-un stat membru prin luarea in considerare a membrilor de familie cu domiciliul in alt stat membru. Certificarea informatiilor referitoare la membrii de familie se face cu formularul E302 sau U006.

- Posibilitatea mentinerii dreptului la plata prestatiilor de somaj acordate intr-un anumit stat membru in perioada in care somerul in cauza este inregistrat ca persoana in cautarea unui loc de munca in alt stat membru (exportul prestatiei de somaj). Exportul prestatiei de somaj in aceste conditii se autorizeaza pentru o perioada de 3 (trei) luni cu posibilitatea de extindere pana la maximum 6 luni, pe parcursul perioadei de export somerul avand obligatia de a se supune procedurilor de control organizate de institutia la care este inregistrat (autorizarea exportului si schimbul de informatii intre institutii privind situatia somerului se face prin formularele U2/U007/U008/U009/U010/U013/U015.

- reguli speciale referitoare la acordarea prestatiei de somaj in cazul lucratorilor frontalieri sau al altor persoane care au domiciliul intr-un alt stat membru decat statul membru in care isi desfasoara activitatea, potrivit carora aceasta categorie de lucratori va solicita acordarea prestatiei de somaj in statul membru de domiciliu chiar daca perioadele contributive au fost realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj din statul de activitate / angajare.

In anul 2014, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui a primit de la institutii competente din alte State membre UE, prin ANOFM, sau de la persoane fizice interesate cereri pentru eliberarea formularelor europene E 301 in vederea certificarii perioadele de asigurare realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj din România si E 302 prin care se certifica informatii referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul in România ai somerilor indemnizati in alte state membre.La nivelul judetului Vaslui nu s-au inregistrat cereri pentru acordarea prestatiei de somaj in România, prin luarea in considerare a perioadelor de asigurare pentru somaj realizate in

20AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 21: Raport activitate AJOFM

alte State membre, atestate pe baza formularelor E 301 emise de intitutiile competente din aceste state. In vederea aplicarii si respectarii Regulamentelor europene in domeniul securitatii sociale, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui a eliberat in anul 2014, un numar de :

- 23 formulare E 301 –pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru somaj (1 Austria, 1 Elvetia, 1 Franta, 2 Germania, 5 Italia si 13 Spania)

- 73 formulare E 302 – pentru certificarea informatiilor referitoare la veniturile membrilor de familie (2 Italia, 1 Norvegia si 70 Spania)Deasemenea, au fost inregistrate 6 formulare E303/1 – privind mentinerea dreptului la prestatiile de somaj, astfel : 1 Belgia, 3 Danemarca si 2 Spania.

CAPITOLUL V.

MUNCA ÎN STRAINATATE

V.1. Plasarea cetatenilor români în strainatateV.1.1.Reteaua EURES

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, în calitate de serviciu public de ocupare, este membru al retelei EURES din anul 2007.In calitatea sa de membru EURES, ANOFM ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European. EURES este o retea de cooperare între Comisia Europeana, serviciile publice de ocupare a fortei de munca din statele membre ale SEE si alti parteneri implicati pe piata muncii (sindicatele si organizatiile patronale) si are ca obiectiv principal facilitarea liberei circulatii a lucratorilor în cadrul Spatiului Economic European si Elvetia. Atingerea acestui obiectiv se realizeaza prin transparenta informatiilor referitoare la locurile de munca vacante, precum si la conditiile de munca si de viata din statele SEE, transparenta realizata atât prin consilierii EURES cât si prin portalul European. EURES Romania promoveaza locurile de munca vacante transmise ANOFM, mai ales de catre serviciile publice europene de ocupare, în special prin publicarea lor pe portalul ANOFM, astfel încât ofertele sa devina accesibile persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în spatial european.Serviciile de baza ale EURES sunt cele de informare, orientare si plasament, oferite atât angajatorilor cât si solicitantilor de locuri de munca interesati de piata europeana a muncii, si sunt furnizate de consilierii EURES, specialisti instruiti care lucreaza în cadrul serviciului public de ocupare a fortei de munca din fiecare tara sau în cadrul altor organizatii partenere din reteaua EURES.Activitatile EURES în cadrul A.J.O.F.M. Vaslui se desfasoara de catre consilierul EURES care furnizeaza, la solicitarea celor interesati, informatii despre la locurile de munca vacante si conditiile de munca si de viata din statele SEE.

21AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 22: Raport activitate AJOFM

In anul 2014 consilierul EURES din cadrul A.J.O.F.M. Vaslui a inregistrat in baza de date a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in strainatate un numar de 84 de persoane, a informat, indrumat si furnizat sfaturi potentialilor lucratori mobili, asupra ofertei de munca disponibile în spatiul european, respectiv a ofertelor de pe portalul EURES, precum si a conditiilor de munca si de viata din Spatiul European, unui numar de 418 de persoane si a oferit consiliere si suport, in vederea realizarii CV-ului si postarea acestuia pe portalul EURES, numar de 89 de persoane.De asemenea, in data de 13 ianuarie 2014 AJOFM Vaslui a organizat o selectie pentru ocuparea a 750 de locuri de munca pentru recoltarea de capsuni in Spania. La aceasta selectie au fost invitate in numar de 296 de persoane din toate judetele Moldovei, au participat un numar de 255, au fost declarate admise un numar de 237 de persoane si au fost respinse un numar de 18 persoane. Din cele 255 de persoane admise 116 au fost persoane cu domiciliul in judetul Vaslui. Din activitatea desfasurata a rezultat ca principalele obstacole în calea mobilitatii lucratorilor români în spatiul european sunt necunoasterea limbii straine de circulatie europeana solicitata de angajator si insuficienta informare a persoanelor în cautarea unui loc de munca în alta tara europeana asupra conditiilor de munca si de viata din statul respectiv.În acest context, serviciile de informare, consiliere si mediere oferite de reteaua EURES prin consilierii EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migratiei ilegale si, mai ales, în gestionarea migratiei legale.

CAPITOLUL VIPROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

VASLUI FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are ca atributie expres prezentata în art.6 alin.1 lit.b din Legea de organizare si functionare nr.202/2006, aceea de a asigura „implementarea programelor destinate dezvoltarii resurselor umane finantate din fonduri ale Uniunii Europene”. Aceasta atributie este întarita de faptul ca, în Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Serviciului Public de Ocupare din România îi este dedicata o axa speciala care are ca obiective modernizarea si întarirea capacitatii sale institutionale.Aceste considerente au facut ca factorii responsabili din ANOFM si specialistii din compartimentele functionale ale acestei institutii sa se preocupe de identificarea domeniilor si aspectelor în care se simte nevoia unui progres si sa elaboreze proiecte sustenabile pentru a raspunde unor nevoi ardente.Aceleasi considerente au facut ca si conducerea A.J.O.F.M. Vaslui impreuna cu specialist din compartimentele functionale ale institutiei sa elaboreze proiecte sustenabile pentru a raspunde

22AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 23: Raport activitate AJOFM

unor nevoi existente in judetul Vaslui si in judetele limitrofe.In anul 2014 A.J.O.F.M. Vaslui a avut în implementare 1 proiect strategic, in calitate debeneficiar, si 4 proiecte, in calitate de partener.Proiectele aflate in implementare in anul 2014 si obiectivele generale ale acestora sunt:1. “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea

Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, se derulează în perioada 06 ianuarie 2014 – 06 iulie 2015 în parteneriat cu AJOFM Botoşani, AJOFM Timiş, AJOFM Argeş, AJOFM Bacău, AJOFM Buzău, AJOFM Tulcea, AJOFM Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO Romania SA Bucureşti.

Proiectul îşi propune:• Dezvoltarea de competente specifice (de managementul proiectului, limba engleza, prelucrare si interpretare date de pe piata muncii, consiliere profesionala si mediere a muncii centrata pe nevoile clientilor) la 160 angajati ai SPO din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud si Vest în vederea iniţierii de acţiuni inovatoare de sprijinire a noilor forme de organizare şi management ale SPO, inclusiv stabilirea de parteneriate internationale, in cadrul unor programe complexe de formare autorizate. • Implementarea, dezvoltarea si promovarea la nivel national a unui model inovator de dezvoltare de competente pentru personalul SPO portal e-learning.Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – “Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie” 4.2.- “Profesionişti în piaţa muncii” şi are valoarea totală de 7.952.100,74 lei lei, din care: valoarea acordata din FSE este de 5.964.075,55 lei, iar contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 1.988.025,19 lei.2. Dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare în sprijinul

modernizării Serviciului Public de Ocupare - – POSDRU /124 /4.1/S/131000 al carui beneficiar este AJOFM Bacau

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul public de ocupare.Obiectivul specific: imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO prin implementarea unui sistem de tip ’’self- service’’ pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca care vor fi informate in legatura cu serviciile oferite de catre SPO.

23AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 24: Raport activitate AJOFM

3. S.P.C.P – Specializare şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale personalului SPO” - POSDRU/124/S/4.2/130999 al carui beneficiar este AJOFM Sibiu.

PROIECTUL ARE CA OBIECTIVE GENERALE:- creșterea nivelului de competențe profesionale pentru 300 de angajați SPO;- adaptarea acestora la noile cerințe în domeniu;- furnizarea de servicii de ocupare și asistență adaptate clienților.IAR CA OBIECTIVE SPECIFICE: - actualizarea profilelor profesionale specifice pentru personalul SPO- gestionarea sistemului de formare profesională a personalului propriu;- dezvoltarea competenţelor profesionale şi sociale ale personalului propriu al SPO în ocupații corelate cu serviciile furnizate prin oferirea a 4 cursuri de perfecţionare pentru un număr de 300 de persoane.4. “Oportunitati egale pentru ocupare in domenii non- agricole” al carui beneficiar este A&C Company Piatra Neamtvine in intampinarea operatiunilor propuse in cadrul Axei 5. Promovarea masurilor active de ocupare si cu precadere a principalelor obiective operationale ale domeniului major de interventie 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca, respectiv: • imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole ( prin furnizarea de programe de formare profesionala); • asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole ( prin furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta antreprenoriala); • cresterea oportunitatilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munca/noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale (servicii integrate de informare- consiliere, mediere si asistenta antreprenoriala).Obiectivele specifice- Asigurarea unei bune coordonari a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane pentru integrarea si reintegrarea a 490 persoane neocupate din mediul rural (40 persoane inactive, 100 persoane in cautarea unui loc de munca, 150 someri, 200 persoane ocupate in agricultura de subzistenta) pe o piata a muncii deschisa, flexibila si inclusiva prin furnizarea de servicii integrate si personalizate;- Promovarea si constientizarea masurilor active de ocupare, a oportunitatilor de formare profesionala si integrare durabila pe piata muncii la nivelul persoanelor neocupate sau implicate in agricultura de subzistenta din mediul rural.

24AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 25: Raport activitate AJOFM

5. “YES- Young Europeans Startup” Din perspectiva Strategiei Europa 2020 şi în cadrul Anului European pentru cetăţenie activă, acest parteneriat pentru învăţare Grundtvig urmăreşte să întărească legăturile dintre sistemele educaţionale europene, piaţa muncii şi societatea civilă, pentru o mai bună integrare a tinerilor (16-30 ani) în viaţa profesională şi socială, ca viitori cetăţeni europeni activi şi responsabili. Proiectul, prin obiectivele, activităţile sale şi procesul de învăţare vizat, încearcă să sprijine tinerii (16-30 ani) din ţările partenere, din interiorul şi din afara UE (considerând Turcia ţară candidată) să fie mai bine pregătiţi pentru viaţa profesională şi socială, echipându-i cu noi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi în domeniul educaţiei antreprenoriale, dezvoltându-le creativitatea şi spiritul inovativ pentru a putea valorifica oportunităţile financiare şi economice oferite de programele UE pentru IMM-uri (inclusiv startups). Proiectul incearcă să răspundă nevoilor comune ale ţărilor partenere, derulând cursuri de formare in domeniul înfiinţării unor mici afaceri, întâlniri cu oameni de afaceri de succes, o competiţie de planuri de afaceri, conferinţe de informare despre piaţa muncii europeană. Proiectul are ca parteneri instituţii din Republica Cehă, Grecia, Italia, Marea Britanie, Turcia şi România şi ca parteneri locali, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, 11 licee şi agenţi economici din jud. Vaslui.Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni, în perioada august 2013 – iulie 2015 şi este finanţat de către Comisia Europeană, prin Programul Lifelong Learning. Protocoale incheiate in anul 2014AJOFM Vaslui are incheiate un numar de 14 protocoale dupa cum urmeaza:- Protocoale de colaborare incheiate cu Primariile din judetul Vaslui:3 ( Codaesti,

Stefan cel Mare, Ciocani);- Protocoale incheiate cu unitati de invatamant din Judetul Vaslui : 3 ( Liceul “Stefan

cel Mare” – Codaesti, Liceul Tehnic “Al. I Cuza” Birlad, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Birlad);

- Protocoale incheiate cu beneficiari ai proiectelor finantate din Fondul Social European ce au ca grup tinta someri din judetul Vaslui: 8 ( Asociatia Ecovas Vaslui, Universitatea Tehnica “Gh Asachi” Iasi, SC Pluri Consulting Grup SRL Piatra Neamt, CNIPMMR);

25AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 26: Raport activitate AJOFM

CAPITOLUL VIIExecutia bugetului asigurarilor pentru somaj

0 1 2.00 3=2/1 4=100%-3366,000.00 337,443.00 92% *

20 20.01 20.01.09 BUN SI SERV Mat s i prest serv cu car. Fct. (cursuri de formare profesionala)

100,000.00 78,842.00 79% 21%

57 57.02 57.02.02 ASIST SOCIALA Ajutoare sociale in natura (abonamente si rechizite cursanti) 266,000.00 258,601.00 97% 3%

40 40.09 SUBVENTII Plati catre angajatori pt form.prof. a angajatilor

0.00 0.000% 0%

130,000.00 77,266.00 59% *10 0.00 0.00 0% 0%

10.01 Cheltuieli salariale in bani 0.00 0.00 0% 0%

10.01.01 Salarii de baza 0.00 0.00 0% 0%

10.01.02 Salarii de merit 0.00 0.00 0% 0%

10.01.03 Indemnizatii de conducere 0.00 0.00 0% 0%

10.01.04 Spor vechime 0.00 0.00 0% 0%

10.01.06 Alte sporuri 0.00 0.00 0% 0%

10.01.07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0% 0%

10.01.08 Fond de premii 0.00 0.00 0% 0%

10.01.09 Prima de vacanta 0.00 0.00 0% 0%

10.01.12 Indemnizatii platite unor pers. din afara unit. 0.00 0.00 0% 0%

10.01.13 Indemnizatii de delegare 0.00 0.00 0% 0%

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 0.00 0% 0%

10.03 Contributii 0.00 0.00 0% 0%

10.03.01 Contributii de asigurari soc. de stat 0.00 0.00 0% 0%

10.03.02 Contributii de asigurari de somaj + gar. 0.00 0.00 0% 0%

10.03.03 Contributii de asigurari de sanatate 0.00 0.00 0% 0%

10.03.04 Contrib.asig. pt. accid. de munca si boli prof. 0.00 0.00 0% 0%

10.03.06 Contrib.asig. pt. concedii si indemnizatii 0.00 0.00 0% 0%

20.01 Bunuri si servicii 17,000.00 0.00 0% 0%

20.01.01 Furnituri de birou 5,000.00 0.00 0% 100%

20.01.02 Materiale pentru curatenie 0.00 0.00 0% 100%

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 0.00 0.00 0% 100%

20.01.04 Apa, canal, salubritate 0.00 0.00 0% 100%

20.01.09 Materiale si prestari serv. cu car. Functional 0.00 0.00 0% 100%

20.01.30 Alte bunuri si serv. pt. intretinere si funct. 12,000.00 0.00 0% 0%

20.30 Alte cheltuieli 13,000.00 765.00 6% 94.00

20.30.04 Chirii 0.00 0.00 0% 0%

20.30.06 Prest de serv pt. transm drepturilor 13,000.00 765.00 6% 94%

20.30.09 Executarea silita a creantelor bugetare 0.00 0.00 0% 0%

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0.00 0.00 0% 0%

59 59.25 59.25 Sume aferente platii creantelor salariale 100,000.00 76,501.00 77% 23%

6404 FOND GARANTARECHELTUIELI DE PERSONAL

BUGET ANUAL 17738/16,12,2014 EXECUTIE 2014 EXECUTIE

%GRAD DE

IMOBILIZARE

6504 INVATAMANT

A.J.O.F.M. VASLUI EXECUTIA BUGETULUI 2014

TITL ART ALIN. DENUMIRE

26AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 27: Raport activitate AJOFM

29,685,440.00 27,634,447.00 93% *10 2,162,440.00 2,152,617.00 100% 2%

10.01 Cheltuieli salariale in bani 1,702,200.00 1,700,551.00 100% 2%10.01.01 Salarii de baza 1,690,000.00 1,685,375.00 100% 0%

10.01.02 Salarii de merit 0.00 0.00 0% 0%

10.01.03 Indemnizatii de conducere 0.00 0.00 0% 0%

10.01.04 Spor vechime 0.00 0.00 0% 0%

10.01.06 Alte sporuri 0.00 0.00 0% 0%

10.01.07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0% 0%

10.01.08 Fond de premii 0.00 0.00 0% 0%

10.01.09 Prima de vacanta 0.00 0.00 0% 0%

10.01.12 Indemnizatii platite unor pers. din afara unit. 11,200.00 14,760.00 0% 0%

10.01.13 Indemnizatii de delegare 1,000.00 416.00 42% 58%

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 0.00 0% 0%

10.03 Contributii 460,240.00 452,066.00 98% 3%10.03.01 Contributii de asigurari soc. de stat 339,500.00 338,359.00 100% 0%

10.03.02 Contributii de asigurari de somaj 8,540.00 8,424.00 99% 1%

10.03.03 Contributii de asigurari de sanatate 88,600.00 88,408.00 100% 0%

10.03.04 Contrib.asig. pt. accid. de munca si boli prof. 2,600.00 2,521.00 97% 3%

10.03.06 Contrib.asig. pt. concedii si indemnizatii 21,000.00 14,354.00 68% 32%

10.03.07 Contributii fd garantare 0.00 0.00 0% 0%

20 665,000.00 525,823.00 79% *20.01 Bunuri si servicii 398,000.00 308,763.00 78% 22%

20.01.01 Furnituri de birou 16,000.00 15,725.00 98% 13%

20.01.02 Materiale pentru curatenie 3,000.00 2,610.00 87% 13%

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 85,000.00 67,534.00 79% 21%

20.01.04 Apa, canal, salubritate 9,000.00 7,957.00 88% 12%

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 10,000.00 8,623.00 86% 14%

20.01.06 Piese de schimb 10,000.00 6,298.00 63% 37%

20.01.07 Transport 0.00 0.00 0% 0%

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 35,000.00 32,486.00 93% 7%

20.01.09 Materiale si prestari serv. cu car. Functional 130,000.00 70,523.00 54% 46%

20.01.30 Alte bunuri si serv. pt. intretinere si funct. 100,000.00 97,007.00 97% 3%

20.02 Reparatii curente 40,000.00 13,034.00 33% 67%20.05 20.05.30 Alte obiecte de inventar 9,000.00 8,682.00 96% 4%20.06 20.06.01 Deplasari, detasari, transferari 22,000.00 17,415.00 79% 21%20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000.00 1,528.00 76% 24%20.13 Pregatire profesionala 4,000.00 2,040.00 51% 49%20.14 Protectia muncii 1,000.00 995.00 100% 0%20.30 Alte cheltuieli 189,000.00 173,366.00 92% 8%

20.30.04 Chirii 32,000.00 28,700.00 90% 10%

20.30.06 Prest de serv pt. transm drepturilor (comision transmitere-posta) 124,000.00 119,722.00 97% 3%

20.30.09 Executarea silita a creantelor bugetare 3,000.00 0.00 0% 0%

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30,000.00 24,944.00 83% 17%

51 7,002,000.00 6,393,676.00 91% *51.01 51.01.17 Tr. Din BAS catre BASoc. Stat ( cas someri) 5,500,000.00 5,185,035.00 94% 6%

51.01.19 Tr. Din BAS catre BASoc. Sanat. ( cass someri) 1,500,000.00 1,207,370.00 80% 20%

51.01.20 Tr. Din BAS catre BASS- asig. Accid. Munca. Boli prof-calif 2,000.00 1,271.00 64% 36%

57 19,852,000.00 18,562,331.00 94% *

57.01 ASIG PT SOMAJ Asig soc.( Mas.pas.= ind.som.+ pl. comp.+som.abs.si mil) 18,000,000.00

16,993,090.00 94% *

57.02 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar (Lg.116) 1,852,000.00 1,569,241.00 85% 4%

59 ALTE CHELTUIELI 4,000.00 0.00 0% 100%

Despagubiri civile 4,000.00 0.00 0% 100%

70 0.00 0.00 0% 27%71.01 71.01.02 Masini, echip si mijloace de transport 0.00 0.00 0% 0%

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0.00 0.00 0% 100%

71.03 Reparatii capitale 0.00 0.00 0% 0%4,776,000.00 3,351,274.00 70% *

20 20.30 20.30.30 ALTE CHELTUIELI - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (BLM) 35,000.00 17,871.00 51% 49%

40 40.19 Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca 0.00 0.00 0% 0%

51 51.01 51.01.18 TR. Din BAS catre BL pt. Finantarea progr. Pt. O_T a fortei m (O.T.-art. 78) 0.00 0.00 0% 0%

56 56.02 56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 401,000.00 398,622.00 99% 1%

57 57.02 57.02.01 AJUTOARE SOCIALE in numerar (a.80+a.85+a.72+a.74+a.75) 4,340,000.00 2,934,781.00 68% 37%34,957,440.00 31,400,430.00 90% 11%TOTAL

BUNURI SI SERVICII

TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADM. PUBL. (contributii

ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

8004 ACTIUNI ECONOMICE GEN.EC., COM SI DE MUNCA

6804 ASIG SI ASIST SOCIALACHELTUIELI DE PERSONAL

27AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 28: Raport activitate AJOFM

CAPITOLUL IXACTIVITATEA CONDUCERII SI COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE

ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VASLUI

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui este un serviciu public deconcentrat constituit la nivelul judetului Vaslui, o institutie cu personalitate juridica aflata in subordinea ANOFM, condusa de un director executiv si un director executiv adjunct.In indeplinirea atributiilor ce-i revin potrivit legii directorul executiv este sprijinit de un Consiliu Consultativ tripartit care este constituit si functioneaza potrivit prevederilor legale.Consiliul Consultativ a functionat in conditii optime, partenerii sociali constituind un sprijin real si eficient pentru directorul executiv.În ceea ce priveste activitatea Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, în anul 2014 acesta s-a intrunit in 4 sedinte si a consiliat directorul executiv in adoptarea deciziilor luate pentru buna desfasurare a activitatilor agentiei si realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Contractul de performanta manageriala incheiat cu ANOFM, a analizat rapoartele de activitate, situatia financiara si executia bugetara, ce i-au fost prezentate, si a facut propuneri cu privire la programele de activitate ale subunitatilor din subordinea agentiei, proiectul de buget al institutiei si proiectele programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala de la nivelul judetului.In sedintele Consiliului consultativ au fost prezentate informari periodice si punctuale asupra activitatilor specifice activitatii agentiei.Directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui a asigurat ducerea la îndeplinire a atributiilor specifice functiei, a condus activitatea astfel încât sa se realizeze indicatorii stabiliti în Contractul de performanta manageriala încheiat cu ANOFM.De asemenea, a reprezentat Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, în calitate de sef al Serviciului Public de Ocupare deconcentrat constituit la nivelul judetului Vaslui, la întâlnirile de lucru formale si informale organizate la nivelul ANOFM, MMFPS, in proiectele si parteneriatele din care agentia face parte, si a dezvoltat relatii cu autoritati ale administratiei publice locale, cu organizatii guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizori de ocupare din domeniul privat, cu parteneri sociali si cu alte servicii publice.Directorul executiv al A.J.O.F.M. Vaslui a reprezentat institutia în relatia cu presa scrisa, audio si vizuala judeteana si nationala.In functie de structura organizatorica a A.J.O.F.M. Vaslui din anul 2014, vom prezenta

28AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 29: Raport activitate AJOFM

principalele actiuni întreprinse, pe domenii de activitate ale institutiei:- Analiza pietei muncii si programe de ocupare

- S-a asigurat urmarirea evolutiei si tendintelor somajului înregistrat la nivelul judetului Vaslui fata de evolutia si tendintele somajului inregistrat la nivel national, pentru a exista o fundamentare reala la stabilirea obiectivelor si elaborarea programelor de masuri pentru stimularea ocuparii.- S-au analizat datele existente in evidentele agentiei si in functie de realizari si solicitari s-au facut propuneri pentru stabilirea programului anual de ocupare a fortei de munca pentru anul 2015.- S-au monitorizat permanent activitatile desfasurate si realizarile inregistrate cu privire la:• programul judetean de ocupare a fortei de munca pentru anul 2014, cu finantare din bugetulasigurarilor pentru somaj;• indicatorii de performanta manageriala stabiliti în contractul angajament încheiat cu ANOFM• bursele locurilor de munca generale pentru piata interna a muncii;• proiectele cu finantare externa implementate, in calitate de beneficiar / partener, în scopul cresterii sanselor de ocupare a persoanelor aflate în evidentele agentiei si a altor categorii de persoane care fac parte din grupul tinta al proiectelor si care cu acces mai greu pe piata muncii, precum si pentru perfectionarea personalului propriu;• actiunile de integrare a tinerilor supusi riscului marginalizarii sociale;• alte actiuni menite sa conduca la o mai buna relationare a personalului agentiei cu comunitatile locale;• protocoalele de colaborare/acorduri/parteneriate încheiate cu alti actori relevanti în domeniulocuparii fortei de munca de pe piata muncii locala si judeteana;• serviciile de preconcediere solicitate.- Au fost întocmite si transmise rapoartele lunare si trimestriale programate, precum si alte materiale solicitate de catre ANOFM, MMFPS, autoritati ale administratiei publice locale si alte autoritati si institutii care, potrivit legii, pot solicita informatii din evidentele agentiei.- S-a asigurat participarea activa la diferite proiecte si seminarii, organizate la nivel national si judetean, care au avut ca obiect activitatea de ocupare.- S-a asigurat relatia directa cu angajatorii prin: contactarea acestora, inregistrarea in baza de date a agentiei si actualizarea acesteia, informarea cu privire la obligativitatea comunicarii locurilor de munca vacante, furnizarea informatiilor

29AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 30: Raport activitate AJOFM

referitoare la tipurile de servicii, conditiile si modul de accesare a programelor de ocupare pentru diferitele tipuri de masuri active, punerea la dispozitie a listelor cu potentialii beneficiari, persoane in cautare de loc de munca, pentru selectie in vederea incadrarii, incheierea de conventii si contracte cu angajatorii.- S-a asigurat stimularea angajarii absolventilor, a persoanelor in virsta de peste 45 de ani, a sustinatorilor unici de familie, a persoanelor cu handicap, a persoanelor care in termen de 5 ani de la incadrare indeplinesc conditiile de pensie de limita de virsta sau pensia anticipata partiala, in conditiile legii, stimularea angajatorilor pentru incadrarea somerilor si mentinerea acestora cel putin 6 luni, pentru a beneficia de reducerea contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, stimularea si consilierea angajatorilor in vederea cofinantarii serviciilor de formare profesionala si efectuarea platii drepturilor prevazute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.- Formare ProfesionalaS-a urmarit implementarea, pe parcursul anului 2014, a obiectivelor stabilite prin documentele programatice în domeniul formarii profesionale si obiectivelor prevazute în Strategia pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua.S-a monitorizat implementarea planului judetean de formare profesionala pentru anul 2014, realizarea indicatorilor de performanta pentru activitatea de formare profesionala si pentru activitatea de informare si consiliere profesionala, stabiliti în contractul angajament de performanta manageriala încheiat cu ANOFM.S-a asigurat, prin organizarea de cursuri de formare profesionala, pentru persoanele fizice si juridice interesate, servicii de calificare, recalificare, instruire si perfectionare profesionala a fortei de munca, in vederea prevenirii somajului.S-a analizat periodic stadiul de realizare a planului de formare profesionala si a programelor specifice de formare pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse mai reduse de integrare pe piata muncii: tineri, femei, rromi, persoane cu dizabilitati, someri de lunga durata si au fost luate masuri concrete pentru indeplinirea integrala a acestora.S-a urmarit realizarea obiectivelor stabilite in contractele si programele de cooperare din domeniul propriu de activitate si s-a asigurat aplicarea unitara a metodologiei, normelor, regulamentelor aprobate si a legislatiei privind formarea profesionala a fortei de munca.S-au realizat analize si rapoarte privind activitatea de formare profesionala si au fost propuse masuri de realizare a obiectivelor stabilite pentru activitatea specifica, s-a urmarit evidenta cheltuielilor de calificare/recalificare si a platilor pentru a respecta cheltuielile programate prin contracte si angajamente de plata si a asigura incadrarea acestora in bugetul aprobat.

30AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 31: Raport activitate AJOFM

S-a asigurat participarea activa la diferite proiecte care au avut ca obiect activitatea de formare profesionala si cea de informare si consiliere profesionala.Planul de formare profesionalã pentru anul 2014 cuprinde: 74 cursuri, din care:- 71 pentru 1430 şomeri (ca cifrǎ de şcolarizare pe locul IV la nivel naţional)- 3 cursuri pentru 42 persoane aflate în detenţie la Penitenciarul Vaslui. Din cei 1430 şomeri cuprinşi in planul de formare pentru anul 2014:- 1090 sunt cuprinşi la 56 cursuri finanţate din BAS, organizate în parteneriat cu CRFPA Braşov;- 280 sunt cuprinşi la 14 cursuri finanţate din BAS, organizate cu furnizori autorizaţi - 60 sunt cuprinşi la 3 cursuri finantate din alte fonduri (europene);Planul de formare profesionalã pentru anul 2014 mai include, pe lângã cei 1430 şomeri:5 persoane - beneficiari de servicii gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor;10 persoane care vor încheia contracte de ucenicie.La data de 31.12.2014 s-a realizat:• 47 cursuri, cu 990 cursanţi (70 % din plan): 38 cursuri - în parteneriat cu CRFPA Braşov, cu 829 cursanţi şi 9 cu furnizori de formare autorizaţi, cu 161 cursanţi. • 846 absolvenţi la cursurile organizate (deschise) în anul 2014 şi finalizate pânǎ la 31.12.2014 (831 şomeri şi 15 persoane aflate în detenţie;• 74 cursanţi cuprinşi la cursuri în derulare;• 70 persoane nu au absolvit cursurile din diferite motive: angajare, probleme medicale, absente nemotivate;In perioada ianuarie - mai 2014 au fost finalizate şi 12 cursuri începute din anul 2013, la care s-au înscris 273 persoane şi au absolvit 251, din care s-au angajat 105 pâna la 31.12.2014 (41.8 %), monitorizarea absolvenţilor continuându-se pânǎ la data de 31.05.2014.- Gestiunea bugetului asigurarilor pentru somajS-a asigurat sustinerea financiara a masurilor de stimulare a ocuparii si platii drepturilor banesti ale somerilor, precum si a masurilor de protectie sociala speciala, în cazul persoanelor disponibilizate în urma concedierilor colective, inclusiv prin gestionarea fondului de garantare acreantelor salariale. S-au asigurat resursele materiale si financiare necesare bunei functionari a activitatii la toate compartimentele functionale ale institutiei, in functie de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

31AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 32: Raport activitate AJOFM

Anul bugetar 2014 a fost un an cu multe constrângeri bugetare, având în vedere si rectificarile determinate de evolutiile bugetului consolidat din care face parte si bugetul asigurarilor pentru somaj.Chiar si în aceste conditii, nu s-au înregistrat disfunctii majore în asigurarea resurselor pentru realizarea obiectivelor în domeniul ocuparii si formarii profesionale a persoanelor în cautarea unui loc de munca, platilor drepturilor de protectie sociala, acordarii de masuri de stimulare si formare profesionala.

- Monitorizare proiecte finantate din F.S.E.In anul 2014, la nivelul A.J.O.F.M. Vaslui, pentru desfasurarea activitatii de monitorizare proiecte finantate din FSE au fost intreprinse, in principal, urmatoarele actiuni:- intocmirea Fiselor de fundamentare pentru bugetele alocate proiectelor aflate in implementare si actualizarea lor ori de cate ori a fost necesar;- intocmirea lunara si cat mai exacta a deschiderilor bugetare /proiect in vederea efectuarii ritmice si la timp a platilor pentru activitatile proiectelor;- urmarirea efectuarii cheltuielilor bugetare /proiect in vederea asigurarii executiei conform indicatorilor de performanta planificati;- implementarea activitatilor proiectelor, conform graficelor de desfasurare, prin asigurarea Managementului proiectelor de catre personalul compartimentului si intocmirea periodica a documentatiei pentru intocmirea si depunerea Cererilor de rambursare cheltuieli in proiectele aflate in implementare, pentru care A.J.O.F.M. Vaslui are alocat buget;- raportarea trimestriala catre ANOFM a stadiului evolutiei proiectelor aflate in implementare, pentru care A.J.O.F.M Vaslui are calitatea de beneficiar;- identificarea altor surse de finantare pentru care A.J.O.F.M. Vaslui este eligibila in vederea depunerii altor cereri de finantare.

- Resurse umane si salarizareS-a asigurat gestionarea resurselor umane la nivel de institutie, intocmirea statelor de functii, de personal si a organigramei pentru aparatul propriu, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din institutie.S-au întocmit si fundamentat cheltuielile de personal, au fost puse în aplicare prevederile legale în vigoare pentru salarizarea functionarilor publici, inclusiv pentru activitatile desfasurate de catre acestia in cadrul proiectelor implementate de catre agentie, in functie de desemnarile facute in cadrul echipelor de implementare a proiectelor.

32AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 33: Raport activitate AJOFM

S-a asigurat ducerea la indeplinire a planului de formare profesionala a personalului propriu prin participarea functionarilor publici din institutie la instruirile si intalnirile organizate de catre ANOFM, pe probleme de resurse umane si salarizare si alte probleme specifice agentiilor de ocupare a fortei de munca precum si in proiectele implementate de ANOFM, instruiri desfasurate la Centrul National de Formare Profesionala a Personalului (CNFPPP) de la Râsnov si in alte localitati din tara unde au fost organizate intalniri pentru desfasurarea activitatilor specifice proiectelor aflate in implementare.- Juridic si relatii cu publiculÎn ceea ce priveste acordarea de informatii clientilor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, cu privire la aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate, s-a asigurat informarea persoanelor fizice si juridice interesate despre modul de aplicare a prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor celorlalte acte normative prin care sunt reglementate masuri de protectie sociala sau masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj.S-a asigurat inregistrarea si evidenta scrisorilor, sesizarilor si solicitarilor primite de la petenti, persoane fizice, direct sau prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, s-a urmarit solutionarea acestora in termenele prevazute de legislatia in vigoare, precum si comunicarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a modului de solutionare a petitiilor, a sesizarilor precum si a solicitarilor de locuri de munca.Au fost aplicate masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca cu privire la activitatea de relatii cu publicul, respectiv de solutionare a petitiilor.Au fost elaborate, la solicitare, rapoarte, situatii si analize privind modul de desfasurare a activitatii specifice.- Audit public intern

Auditul public intern este o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii A.J.O.F.M. Vaslui pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. Perfectionand activitatile, auditul public intern ajuta conducerea sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.Scopul auditului intern este de a contribui la imbunatatirea activitatii entitatii publice, precum si a principalelor directii de actiune pentru cresterea performantei in aceasta activitate.

33AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 34: Raport activitate AJOFM

În cursul anului 2014 au fost realizate misiuni de audit de asigurare, cuprinse in Planul de audit pentru anul 2014, care au avut ca tematica regularitatea activitatilor (verificarea conformitatii operatiunilor), dar si evaluarea sistemului de control managerial (procesele de conducere, de gestionare a riscurilor si de control intern), si a fost aplicat un audit de regularitate.Ca urmare a recomandarilor din rapoartele de audit si a discutiilor purtate cu factorii de raspundere din agentie s-a diminuat impactul factorilor de risc în derularea actiunilor agentiei.

- Control masuri active

Scopul principal al tuturor actiunilor de control cuprinse in programul de control il reprezinta urmarirea respectarii de catre persoanele juridice si fizice a obilgatiilor ce le revin, conform Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Activitatea de control masuri active s-a axat pe verificarea respectarii prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a obligatiilor asumate prin conventii de catre angajatorii care beneficiaza sau care au beneficiat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventii, credite, facilitati sau ajutoare financiare, obligatii referitoare la incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca ale persoanelor pentru care au beneficiat de aceste drepturi, a indeplinirii obligatiilor ce le revin, potrivit legii, furnizorilor de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati de catre A.J.O.F.M. Vaslui, si a finantarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a serviciilor de formare profesionala acordate persoanelor care, potrivit legii, beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii.Activitatea de control masuri active s-a derulat în conformitate cu Ordinul Presedintelui ANOFM nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.Intreaga activitate s-a desfasurat tinand cont de programul de control, aprobat de directorul executiv, si avand in vedere reglementarile legale in vigoare din domeniul controlului masuri active si „Lista obiectivelor obligatorii de verificat” utilizata in acest domeniu al controlului masuri active.Au fost realizate actiuni cuprinse în Programul anual de control, efectuandu-se controale planificate, precum si controale efectuate inopinat sau ca urmare a unor sesizari primite de la asigurati sau alte compartimente din institutie: programe

34AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 35: Raport activitate AJOFM

ocupare, juridic, plati masuri active, agentii locale, precum si ca urmare a masurilor dispuse prin actele de control ale ANOFM.

- EURESS-au implementat masurile prevazute în Planul EURES si s-a asigurat informare, consiliere si mediere în cadrul Retelei EURES, prin consilierul EURES, cu accent pe transparenta locurilor de munca vacante puse la dispozitia cetatenilor UE, aspecte importante în prevenirea fenomenului migratiei ilegale si, mai ales, în gestionarea migratiei legale.S-a raspuns solicitarilor persoanelor interesate de gasirea unui loc de munca in statele europene, precum si cererilor primite de la institutii competente din alte State membre UE si de la persoane fizice interesate pentru certificarea perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurarilor pentru somaj din România, eliberandu-se in acest sens 23 de formulare europene E 301.Au fost emise 73 formulare E 302 cu informatii referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România ai somerilor indemnizati în alte state membre.In anul 2014 consilierul EURES din cadrul A.J.O.F.M. Vaslui a inregistrat in baza de date a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in strainatate un numar de 84 de persoane, a informat, indrumat si furnizat sfaturi potentialilor lucratori mobili, asupra ofertei de munca disponibile în spatiul european, respectiv a ofertelor de pe portalul EURES, precum si a conditiilor de munca si de viata din Spatiul European, unui numar de 418 de persoane si a oferit consiliere si suport, in vederea realizarii CV-ului si postarea acestuia pe portalul EURES, numar de 89 de persoane.De asemenea, in data de 13 ianuarie 2014 AJOFM Vaslui a organizat o selectie pentru ocuparea a 750 de locuri de munca pentru recoltarea de capsuni in Spania. La aceasta selectie au fost invitate in numar de 296 de persoane din toate judetele Moldovei, au participat un numar de 255, au fost declarate admise un numar de 237 de persoane si au fost respinse un numar de 18 persoane. Din cele 255 de persoane admise 116 au fost persoane cu domiciliul in judetul VasluiAu fost identificate principalele obstacole în calea mobilitatii lucratorilor români în spatial european. Dintre acestea specificam: necunoasterea limbii straine de circulatie europeana solicitata de angajator si insuficienta informare a persoanelor în cautarea unui loc de munca în alta tara europeana asupra conditiilor de munca si de viata din statul respectiv.In anul 2014, pentru desfasurarea activitatii EURES la A.J.O.F.M. Vaslui, au fost intreprinse urmatoarele actiuni:- au fost promovate informatii din reteaua EURES, cu privire la locurile de munca existente si conditiile de munca si de viata in spatiul european, angajatorilor,

35AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 36: Raport activitate AJOFM

persoanelor in cautarea unui loc de munca in strainatate, organizatiilor partenere si altor entitati si persoane interesate;- s-au oferit informatii referitoare la obstacolele ce intervin in mobilitatea fortei de munca si s-au furnizat sugestii pentru inlaturarea acestora;- s-au monitorizat locurile de munca vacante destinate recrutarii internationale, au fost diseminate cele mai bune practici si a fost promovata o atitudine deschisa in oferirea de sfaturi /indrumari atât persoanelor in cautarea unui loc de munca care ies, prin plasare, din baza de date EURES, cât si celor nou intrati in baza de date;- s-a acordat indrumare si s-a oferit asistenta persoanelor in cautarea unui loc de munca si angajatorilor care au dorit sa angajeze lucratori migranti in probleme de legislatie, fiscalitate, securitate sociala si s-a cooperat cu alte structuri si initiative locale care vizeaza ocuparea; - au fost transmise informatii compartimentului comunicare in vederea mediatizarii ofertelor de locuri de munca in strainatate, conditii de acces si date de desfasurare a selectiilor si locatii

- Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ

S-a desfasurat o activitate intensa pentru promovarea si mediatizarea serviciilor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui prin:• organizarea de conferinte de presa la nivel local cu ocazia Bursei generale a locurilor de munca din data de 25 aprilie 2014, cu ocazia Bursei locurilor de munca pentru absolventi, organizata în data de 26 septembrie 2014 dar si cu ocazia Bursei locurilor de munca pentru sectorul confectiilor organizata in data de 20 februarie 2014;• actualizarea de materiale promotionale privind activitatile agentiei;• monitorizarea mass-media, cu privire la articolele aparute în presa locala, referitoare la activitatea A.J.O.F.M. Vaslui si la alte subiecte care au legatura cu domeniul de activitate al institutiei;• actualizarea si completarea informatiilor afisate pe site-ul A.J.O.F.M. Vaslui.Pe parcursul anului 2014, A.J.O.F.M. Vaslui si-a consolidat relatiile de buna colaborare cu institutiile media din judet si din tara, urmarind realizarea unei informari cât mai corecte a persoanelor interesate de serviciile oferite de agentie, precum si cresterea gradului de încredere a publicului-tinta în activitatatile sale.În perioada de referinta, A.J.O.F.M. Vaslui a elaborat si remis presei un numar de 146 de comunicate de presa, pe urmatoarele subiecte: locuri de munca vacante-saptamânal, rata somajului-lunar, programul cursurilor de calificare profesionala–lunar,

36AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui

Page 37: Raport activitate AJOFM

realizari ale programului de ocupare– lunar, locuri de munca in reteaua EURES, burse ale locurilor de munca, programe de formare profesionala desfasurate in cadrul proiectelor cu finantare europeana, fiind acordate un numar de 232 de interviuri.Comunicatele de presa ale A.J.O.F.M. Vaslui au fost preluate de majoritatea institutiilor media din judet si chiar din tara, asigurând o buna vizibilitate institutiei în spatiul public.Cele mai numeroase aparitii ale agentiei în presa au fost prilejuite de materiale privind locurile de munca vacante, organizarea Burselor de locuri de munca, precum si anunturi privind locuri de munca în strainatate, dar si de cele vizând rata somajului înregistrat la nivelul judetuluiv Vaslui, raportat la rata somajului inregistrat la nivel national.Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui a promovat relatii de buna colaborare cu reprezentantii mass-media, raspunzând prompt la solicitarile acestora, dar si unuinumar mare de solicitari telefonice, solutionate imediat.A.J.O.F.M. Vaslui a colaborat si cu posturile de radio si televiziune ce isi desfasoara activitatea in judetul Vaslui, participand, prin reprezentantii sai, la unele emisiuni in care fost dezbatute probleme din domeniul ocuparii fortei de munca.A fost asigurat accesul la informatiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public.S-au asigurat conditiile de desfasurare a sedintelor Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin distribuirea materialelor supuse dezbaterii, realizându-se si secretariatul sedintelor.

CAPITOLUL V.CONCLUZII

In baza masurilor stabilite de Guvern prin intermediul ajustarilor legislative din anul 2014, A.J.O.F.M. Vaslui, prin actiunile intreprinse in aceasta perioada de timp, si-a adus aportul la functionarea activitatilor specifice pietei fortei de munca si chiar la corectarea unor disfunctii aparute pe piata fortei de munca.Luând în considerare aspectele mentionate si având în vedere rezultatele obtinute prin implementarea programului de ocupare, a planului de formare profesionala, a proiectelor finantate din fonduri europene si a celorlalte actiuni, putem concluziona ca A.J.O.F.M. Vaslui si-a atins obiectivele stabilite pentru anul de raportare, desfasurand o activitate eficienta, chiar si în conditiile diminuarii numarului de personal si a cresterii si diversificarii activitatilor agentiei.

DIRECTOR EXECUTIV,Daniel OLTEANU

37AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUIOperator de date cu caracter personal nr. 15883Str.Spiru Haret nr.5, VasluiTel.: +4 0372.76.44.88; Fax: 0235.317.717e-mail: [email protected]; www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui