of 4 /4
www.info-sud-est.ro Editie specială Comuna Frecătei , , RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 PRIMAR, MARIAN NAIMAN De Sfintele Sărbători să deschidem ușa pentru oaspeți dragi și inima pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că dacă avem credință, drumul din fața noastră va fi presărat cu împliniri! Bucurați-vă de pace, lumină și caldură sufletească alături de cei dragi! Dăruiți din toată inima, lăsați-vă sufletul să renască și trăiți fiecare zi ca pe un dar neprețuit. Crăciun Fericit și La Mulți Ani! Marian Naiman, Primarul comunei Frecăței Frecatei_Layout 1 10.12.2013 19:57 Page 1

RAPORT DE ACTIVITATE Comuna Frecăteiprimariafrecatei.ro/fckfiles/Files/2012-2013 Raport de activitate... · Editie specială Comuna Frecătei,, RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 PRIMAR,

  • Upload
    others

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE ACTIVITATE Comuna Frecăteiprimariafrecatei.ro/fckfiles/Files/2012-2013 Raport de...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE Comuna Frecăteiprimariafrecatei.ro/fckfiles/Files/2012-2013 Raport de activitate... · Editie specială Comuna Frecătei,, RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 PRIMAR,

www.info-sud-est.ro

Editie specialăComuna Frecătei

,

,RAPORT DE ACTIVITATE

2012-2013

PRIMAR, MARIAN NAIMAN

De Sfintele Sărbători să deschidem ușa pentru oaspeți dragi și inima pentru speranță, bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că dacă avem credință, drumul din fața noastră va fi presărat cu împliniri!

Bucurați-vă de pace, lumină și caldură sufletească alături de cei dragi! Dăruiți din toată inima, lăsați-vă sufletul să renască și trăiți fiecare zi ca pe un dar neprețuit. Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Marian Naiman,Primarul comunei Frecăței

Frecatei_Layout 1 10.12.2013 19:57 Page 1

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE Comuna Frecăteiprimariafrecatei.ro/fckfiles/Files/2012-2013 Raport de activitate... · Editie specială Comuna Frecătei,, RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 PRIMAR,

DIRECTOR GENERALAndreea Pavel - 0720.262.249REDACTOR-ȘEFCristian Leonte - 0740.134.925

EDITORIGabriel ManeaAnca MoraruGeorgiana Țăranu

Editat deSC CRISAND PRESS SRL

Tipărit laMEDIAPRINT, Călăraşi

ISSN: 2285-4630

COLABORATORI EXTERNIDenisa Cîrlomăneanu (Franța)Metin Omer (Turcia)Mircea Raicu (Republica Moldova)

REDACTOR-ȘEF ADJUNCTAdrian Herța - 0724.825.883

COORDONATOR DEPARTAMENT CĂLĂRAȘICristian Roger Neteda - 0727.256.475; 0765.321.464

CONTACTE-mail: [email protected]: www.info-sud-est.roF: www.facebook.com/Ziarul Info Sud-Est

ZIAR REGIONALDISTRIBUIT

ÎN JUDEȚELE CONSTANȚA

TULCEA CĂLĂRAȘI

TIRAJ: 10.000 DE EXEMPLARE

2raport de activitate

Dragii mei,

În luna decembrie s-a împlinit un an și jumătate de când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră și ați ales caeu să preiau frâiele comunei noastre Frecăței.

În campania electorală din 2012 am ales să nu vă promit nimic, din două motive. În primul rând, eu nu sunt omulvorbelor, ci omul faptelor. Întotdeauna am considerat că vorba lungă nu înseamnă decât risipă: risipă de timp și deenergie. Prefer ca, mai întâi, să realizez un proiect și de-abia apoi să vorbesc despre el.

În al doilea rând, întreaga societate românească se afla în toiul unei crize politice și economice fără precedent înRomânia postdecembristă. Acel context plin de incertitudini nu îmi permitea să lansez promisiuni pe care apoi să nule pot respecta.

Mă bucur însă că mă aflu în momentul în care pot veni în fața dumneavoastră cu fruntea sus și cu o listă lungăde probleme rezolvate, care în campania electorală păreau foarte departe de finalizare. Deși am avut la dispoziție unbuget sărac, am reușit ca prin cumpătare și gospodărirea rațională a banilor, să pun pe picioare câteva proiecteesențiale pentru dezvoltarea și modernizarea unei comune precum Frecăței.

Astfel, la finalul primei perioade de mandat, 2012-2013, consider că este momentul să vă prezint, sub forma unuiraport de activitate, proiectele pe care le-am implementat în comuna noastră și, de asemenea, să vă prezint investițiilecare sunt încă în curs de implementare sau pe cele pe care le voi demara începând cu anul 2014. Am considerat acestlucru ca fiind oportun și de interes, având în vedere că un alt principiu după care mă ghidez este cel al transparențeiîntre aparatul administrativ și comunitate.

Voi rămâne în continuare adeptul transparenței în actul administrativ și decizional pentru că nu există nimic de ascuns în Primăria Frecăței. Ușa biroului meu este

deschisă pentru fiecare dintre voi, în orice moment. Mă onorează să fiu primarul acestei comune și sunt în această funcție pentru

a vă asculta problemele, pentru a încerca, împreună cu echipa de consilieri, săgăsesc soluții pentru fiecare dintre acestea și, nu în ultimul rând, pentru a contribui la dezvoltarea localității noastre astfel încât, peste ani, să am conștiințaîmpăcată că am reușit să las ceva bun copiilor și nepoților noștri.

Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, vă rog să aveți încredere și de acum încolo că tot ce voi face va fi tot în interesul dumneavoastră și să nu vă pierdețisperanța niciodată!

Crăciun Fericit și un An Nou plin de împliniri!

Cu drag și respect,al dumneavoastră primar,

Marian Naiman

Frecatei_Layout 1 10.12.2013 19:57 Page 2

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE Comuna Frecăteiprimariafrecatei.ro/fckfiles/Files/2012-2013 Raport de activitate... · Editie specială Comuna Frecătei,, RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 PRIMAR,

3raport de activitate

Iată ce am realizat în perioada 2012-2013!

Gardul școlii din Poșta

Piață agroalimentară la Telița

1. Reabilitarea și extinderea sis-temului de iluminat public;2. Salubrizarea străzilor;3. Pietruirea străzilor (proiectcare va continua și în 2014);4. Automatizarea și conto-rizarea apei;5. Forarea unui puț deapă+bazin+uluc de adăpare;6. Reparații la dispensar;7. Încheierea unui parteneriat cuun doctor stomatolog;8. Amenajarea unui parc și astației de autobuz;9. Reînființarea echipei de fotbal;10. Asigurarea necesarului pen-tru școli;11. Asigurarea transportuluielevilor de la Telița și Poșta lașcoala din Frecăței;

12. Decontarea navetei cadrelordidactice;13. Respectarea și organizareaHramului bisericii;14. Repararea drumului spreCartalu;15. Implementarea sistemului deapă pe străzile Zambilei și Plo-pului;16. Confecționareadecorațiunilor de Crăciun, înregie proprie;17. Cadouri pentru copii deCrăciun;18. Amenajarea unui canalcolector în vederea împiedicăriiinundațiilor (așa numitul șanț dela Arvați, care va apăra de acumîncolo satul Frecăței deinundațiile viitoare, a fost rea-

lizat de Administrația Bazinalăde Apă Dobrogea Litoral,administrația publică nefiindnevoită să cheltuiască nici unleu din bugetul local);19. Amenajarea unui loc pentruadăparea animalelor, lângă noulpuț;20. Amenajarea unui canal pen-tru prevenirea inundațiilor de peValea Lungă;21. Micșorarea taxei de salu-brizare;22. Instituirea sistemului denumerotare a caselor și denu-mire a străzilor;23. Achiziționarea unei lame, aunui tractor cu remorcă și a unuigreder tractat pentru deszăpezi-rea drumurilor în regie proprie.

23 de proiecte finalizate în FRECĂȚEI

1. Reabilitarea și extinderea sis-temului de iluminat public;2. Salubrizarea străzilor;3. Pietruirea străzilor (proiectcare va continua și în 2014);4. Automatizarea pompelor deapă;5. Reabilitarea dispensarului;6. Încheierea unor parteneriate

cu un doctor, un asistent și unfarmacist;7. Amenajarea stației de auto-buz;8. Modernizarea gardului școliiși amplasarea băncuțelor încurtea școlii;9. Instituirea și respectarea Hra-mului satului;

10. Confecționareadecorațiunilor de Crăciun;11. Cadouri de Crăciun pentrucopii;12. Micșorarea taxei de salu-brizare;13. Instituirea sistemului de nu-merotare a caselor și denumire astrăzilor.

13 proiecte finalizate în POȘTA

1. Încheierea unui parteneriatcu un doctor și o asistentămedicală care vor asigura ser-vicii de două ori pesăptămână pentru ca local-nicii din Telița să nu mai fienevoiți să meargă la consultîn Frecăței;2. Reabilitarea și extindereasistemului de iluminat public;3. Salubrizarea străzilor;4. Pietruirea străzilor (proiectcare va continua și în 2014);

5. Automatizarea pompelorde apă;6. Asigurarea și păstrareacurățeniei în cimitir;7. Instituirea și respectareaHramului satului;8. Asigurarea serviciului deInternet-wireless;9. Reabilitarea CăminuluiCultural (continuă și în2014);10. Înființarea unei piețeagroalimentare, în cadrul

căreia este organizat, pentrutoți producătorii locali, dar șiexterni, un târg, în fiecareduminică; 11. Confecționareadecorațiunilor de Crăciun;12. Cadouri de Crăciun pentru copii.13. Micșorarea taxei desalubrizare;14. Instituirea sistemului denumerotare a caselor și denumire a străzilor.

14 proiecte finalizate în TELIȚA

1. Amenajarea toaletelorinterioare în grădinița șișcoala cu clasele I-IV;2. Pietruirea drumuluicătre cimitir și pietruireadrumurilor după inundații;3. Reabilitarea și extin-derea sistemului de ilumi-nat public;4. Salubrizarea străzilor;

5. Micșorarea taxei de salu-brizare;6. Internet wirelles lagrădiniță și școli;7. Amenajarea unui parc înfața fostului sediu CAP;8. Decorațiuni de Crăciun;9. Cadouri de Crăciun pentru copii; 10. Forarea unui puț de

apă+bazin+uluc deadăpare pe Strada Italiană;11. Amenajarea a douăstații de autobuz;12. Organizarea și res-pectarea Hramului satului;13. Instituirea sistemuluide numerotare a caselor și denumire a străzilor.

15 proiecte finalizate în CATALOI

Parcul copiilor din Frecăței

Toalete interioare la grădinița din Cataloi

Frecatei_Layout 1 10.12.2013 19:57 Page 3

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE Comuna Frecăteiprimariafrecatei.ro/fckfiles/Files/2012-2013 Raport de activitate... · Editie specială Comuna Frecătei,, RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 PRIMAR,

4raport de activitate

Planurile mele pentru comună, în anul 2014

Actualul Cămin Cultural din Poșta

Fundația viitoarei grădinițe din Frecăței

Pietruirea drumurilor din Frecăței

1. Construirea uneigrădinițe cu ajutorulfinanțării obținute de laMinisterul EducațieiNaționale, având învedere că starea vechii

grădinițe estedeplorabilă;2. Asfaltarea drumuluiintravilan spre Cartalu;3. Asfaltarea drumuluispre cimitir;

4. Reabilitarea fân-tânilor de pe margineașoselei;5. Reabilitarea puțuluide apă și a bazinului.

Proiecte pentru FRECĂȚEI

1. Amenajarea garduluibisericii;2. Amenajarea unuiparc pentru copii;3. ReabilitareaCăminului Cultural(finanțare obținută prinGAL Valea Teliței, fon-duri nerambursabile);

4. Achiziționareaechipamentelor nece-sare pentru înființareaunui ansamblu fol-cloric, în cadrul viitoru-lui Cămin Cultural;5. Reabilitarea fân-tânilor de pe margineașoselei;

6. Reabilitarea puțuluiîn vederea asigurăriirezervelor necesare însituații neprevăzute;7. Reabilitarea școlii șiconstruirea unei toaleteîn interior.

Proiecte pentru POȘTA

1. Amenajarea unuiparc pentru copii;2. ReabilitareaCăminului Cultural șiorganizarea de seridansante pentrutinerii din localitate șiîmprejurimi

(așteptăm finanțareade la CNI);3. Amplasarea limita-toarelor de viteză peStrada Principală, înapropierea școlii, zonăîn care circulă mulțicopii, pentru împiedi-

carea accidentelor;4. Pietruirea dru-murilor;5. Reabilitarea fântânilor de pe marginea șoselei.

Proiecte pentru TELIȚA

1. FinalizareaCăminului Cultural;2. Asfaltarea drumu-lui spre cimitir;3. Reabilitarea dis-pensarului uman încadrul căruia vorfuncționa cabinetemedicale cu diferitespecializări;4. Amenajarea trotu-arelor pe StradaPrincipală;

5. Amenajarea unuiteren de fotbal;6. Pietruirea dru-murilor interioare;7. Asigurarea sistemu-lui de alimentare cuapă de pe StradaCrinului;8. Amenajarea sis-temului de alimentarecu energie electricăpentru cele câtevacase de pe strada

Oțetarului (acesteavor beneficia decurent electric celtârziu la data de8.04.2014);9. Amenajarea unuimonument ridicat înmemoria comunitățiigermane din Cataloi;10. Amenajarea cimi-tirului italian.

Proiecte pentru CATALOI

Încă de la început, vreau să vă precizez faptul că sunt conștient denemulțumirile și nevoile voastre, care sunt multe, probabil. Vreau să văasigur, însă, că, împreună cu echipa din primărie, fac eforturi foarte maripentru a obține finanțările necesare demarării tuturor investițiilor prioritarepentru satele noastre.

Când am ajuns în primărie, am fost nevoit să iau totul de la zero și să începdemersurile pentru cât mai multe proiecte, pentru a reuși să pun comuna pepicioare, în cel mai scurt timp.

Aveți încredere că până la sfârșitul primului mandat voi reuși să rezolvcele mai importante probleme semnalate de locuitorii fiecărui sat.

Așa cum vă spuneam, nu sunt adeptul laudelor și al vorbelor de prisos,drept pentru care voi lăsa timpul și faptele să vorbească pentru mine. În rân-durile ce urmează, vă prezint foarte succint câteva dintre proiectele care vorfi finalizate sau începute în anul 2014!

Frecatei_Layout 1 10.12.2013 19:57 Page 4