of 34 /34
Radiologiske fund og følger efter strålebehandling. Lisbeth Røhl, Overlæge PhD Radiologisk Afd. AUH

Radiologiske fund og følger efter strålebehandling. · •Andre: forenede rami, collum femoris, costae ... Insufficiens-fraktur af bækkenet . Forventede ukomplicerede knogleforandringer

 • Author
  lykiet

 • View
  233

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Radiologiske fund og følger efter strålebehandling. · •Andre: forenede rami, collum femoris,...

 • Radiologiske fund og flger efter

  strlebehandling.

  Lisbeth Rhl, Overlge PhD

  Radiologisk Afd. AUH

 • Radioterapi

  RT har vret anvendt i mere end 100 r

  Ca 50% af cancerpatienter fr radioterapi

  (2/3 kurativt sigte; 1/3 palliativ bestrling)

  RT gives som radikal, adjuverende eller

  paliativ behandling

  Pt og onkolog skal acceptere svel akut

  morbiditet som risiko for senkomplikationer

  Billeddiagnostik oftest ndvendig mhp.

  respons/skader p normalt vv

 • Strledosistolerance for

  normalt vv

  Multiple radioterapi parametre

  - total strledosis

  - fraktioner

  - volumen

  - varighed af strlebehandling

 • Kliniske strlereaktioner

  Akutte reaktioner: 0-3 mdr.(organer med

  hurtigt celleturnover: hud, tarm,

  knoglemarv)

  Subaktte reaktioner : 3mdr-1 r

  Kroniske (sene) flger: mere end 1 r efter

  behandling (organer med langsomt

  prolifererende celler: lunger, nyrer og

  lever)

 • Knogle og Knoglemarv

  Marvdem

  ses bedst p MR peak dag 9

  Fedtinvolution

  Fedt fortrnger rd knoglemarv ses efter 2-

  8 uger

  Ved hje strledoser er forandringerne

  irreversible!

  Hos brn regenererer forandringerne som

  oftest

 • 75 r kvinde; inoperabelt angioarcom i sacrum strlebeh med 68 Gy

  Fr strlebeh 1 r efter strlebeh

 • Knogle og Knoglemarv

  Insufficiensfrakturer (2-3 r efter radioterapi)

  I pelvis dog 6 mneder post RT

  Ses hos 15-30 % af kvinder med gynkologiske

  cancere efter strlebehandling

  Oftest smerter evt. tilfldigt fund

  Andre: forenede rami, collum femoris, costae

  Avaskulr nekrose - adskillige r efter RT -

  caput humerus/femoris. MR mest specifik

  Atrofiske knogleforandringer

 • Insufficiens-fraktur af bkkenet

 • Forventede ukomplicerede

  knogleforandringer postradioterapi

  Atrofi (tidligst efter 12 mdr)

  Sm lytiske foci og sclerotiske foci( 2-3 r

  efter)

 • Avaskulr caput nekrose h humerus

  6 r efter RT for c.mamma dxt.

  CT

  MR

  ax og

  cor

  STIR

  double-line

  sign

 • Muskulrt dem - akut

  Sene flger efter RT i det muskuloskeletale system:

  Scolioser, sarcomer (mange >10 r efter bestrling)

 • Gastrointestinale komplikationer

  efter strlebehandling

  75% af patienter fr GI komplikationer

  Proctitis/collitis afhngig af dosis

  Tarmvgsfortykkelse og stranding

  Tyndtarms-enteritis

  fortykket tarmvg og lagdeling

  Evt. dilateret tarm

  Nekrose/tarmperforation

  Fri luft, fri vske

  Strikturer evt med ileus

 • Strleskader tarm

  Akutte tarmreaktioner er ofte reversible

  Kroniske strleskader er ofte irreversible

 • Akut colitis efter brachyterapi for c.cervix

  fr brachyterapi 1 uge efter 1. brachyterapi

 • Enteritis af tyndtarm

  Ofte efter RT for c. cervix og c. prostata

  Akutte flger: tyndtarmsileus pga dem af

  tarmvggen

  Senflger: intermitterende ileus pga fixation

  af tarmen

  Strikturer og fistler

 • Sene flger efter RT: strikturer

 • Post radioterapi

  Fortykkelse af

  rektumvggen og

  den mesorektale

  fascie

  Stranding i det

  mesorektum

  Medfrer

  breddegning af

  presakrale spatie,

  Evt. prsacral fibrose

  Obs.recidiv

 • Urogenitale sekvelae efter RT

  Ses hos 5-20%

  Akutte: cystitis, evt asymptomatisk

  Fortykket blrevg samt opladning af mucosa

  Kroniske: fibrose af blren

  Strikturer af uretra

  Fistler (fex mellem blre og vagina)

  Cervixcancer behandlet ektern strlebeh og

  evt. brachyterapi: fibrose af cervix og atrofi af

  uterus

 • Cervixcancer

  Fr ekstern strlebeh

  og brachyterapi

  6 mdr efter afsluttet RT

 • Thorax

  Akutte forandringer: Strle pnemonitis

  ses efter ca 6-8 uger

  Doser > 30-40 Gy

  Max. Forandringer efter 3-4 mneder

  Oftest asymptomatisk

  Symptomer: hoste, feber +/- dyspn

  Kroniske forandringer: fibrose

  Stabile fibrotiske forandringer ses efter 9-12 mdr

 • Radiologiske strleflger

  thorax

  Pneumnonitis P CT ses matlastegning efter 2-3 uger

  Senere spredte konsoliderede omrder

  Som oftest i strlebehandlede omrder

  Forandringer ses senere p konv. rntgen

  Fibrose: Konsolidering

  Volumen tab

  Traktionsbronkiektaser

  Andre: pneumothorax, pleuraexudater mm.

 • Pneumonitis; 82 rig kvinde, fr og 4 uger efter afsluttet

  kurativ kemo/strlebeh. for lokalavanceret NSCLC

  Fr strle-

  behandling

  4 uger efter

  behandling

  Tumor i

  hjre

  overlap

  Matlas-

  tegning

 • Post radioterapi; pneumonitis og

  fibrose

  3 mdr

  4 r

 • Post radioterapi; 75 rig M, 9 mdr efter kurativt

  indtenderet kemo-strlebeh. Fibrose og recidiv!

  9 mdr

  recidiv

  tumor tumor

  Fr behandling

 • CNS forandringer efter

  radioterapi

  Afhngig af total strledosis

  Akutte skader (de frste mneder)

  Tidlige forsinkede skader (3 uger 3 mdr)

  Sene skader (6 mdr 2 (-20) r)

 • Akutte skader i CNS

  Vasogent dem pga endothelskade

  Ofte milde og forbigende forandringer

  Uspecifikke fund billeddiagnostisk

  Andre akutte: Posteriort Reversibelt

  Encefalopathy Syndrom (PRES)

 • Sene CNS skader efter RT Fokale eller diffuse

  Irreversible

  Latensperiode: 6 mdr- 2 r

  Diffuse hvid substans skader:

  Symtomer: Oftest asymptomatisk (90%)

  Demens, konfusion, ataxi, drlig hukommelse,

  konfusion, motoriske problemer

  Andre alvorlige flger efter RT:

  nekrotiserende leucoencephalopathy,

  mineraliserende mikroangiopathy

 • Diffus hvid substans-skade

  65 rig mand

  strlebehandlet for

  benignt oligodendrogliom,

  6 r tidligere

  Dosis: 45 Gy/25

  fraktioner

  Nu progredierende

  symptomer med demens,

  er krestolsbruger, lever

  p plejehjem

 • Fokal strlenekrose

  Latensperiode : 6 mdr 2 r

  Fokal proces med dem og

  masseeffekt

  Randopladning i kanten efter

  kontrast

  Irreversibel og progressiv proces

  Case: 25 rig mand med

  testescancer , cerebralt recidiv

  MR fr og 18 mdr efter operation

  og post-operativ strlebehandling

  Fr

  Efter

 • Medulla spinalis

  Medulla forsges undget ved

  dosisplanlgning.

  Bestrles aldrig direkte.

 • C. laryngis

 • 33

  33

  Terapiplan

 • Cases er venligst udlnt af:

  Ovl Hanne Nellemann, AUH

  Ovl. Birgitte Svolgaard, Herlev Hospital

  Ovl. Anne Grethe Jurik, AUH

  Ovl. Lise Bentzen, AUH

  Ovl. Lars Fokdal, AUH