Click here to load reader

Qp5xt_Bilant 2013 Absorbtia Fondurilor Structurale Si de Coeziune

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UE

Text of Qp5xt_Bilant 2013 Absorbtia Fondurilor Structurale Si de Coeziune

 • Bilan2013.Absorbiafondurilorstructuraleidecoeziunie

  30decembrie2013

  Ministerul Fondurilor Europene

 • Ratadeabsorbiecurent

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  Rata de absorbie curent

  8,53%

  14,91%

  33,47%

  1mai2012 31decembrie2012 30decembrie2013

 • SumesolicitateCEpentru afirambursate Romniei

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1mai2012 31decembrie2012 30decembrie2013

  1,64

  2,86

  6,43

  M

  l

  d

  .

  E

  U

  R

  O

  SumesolicitateCE

 • Ratadeabsorbie curentlanivelulprogrameloroperaionale

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  POR POSMediu POSTransport

  POSCCE POSDRU PODCA POAT

  17,61%

  5,60% 6,22%6,77% 6,34%

  13,57% 14,64%

  25,60%

  12,88%10,24%

  14,45%11,81%

  25,48%

  18,23%

  44,87%

  26,65%31,23%

  36,40%

  28,75%

  50,59%

  33,89%

  1mai2012 31decembrie2012 30decembrie2013

 • RatarambursrilorCE

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  Ratadeabsorbiecurent

  7,46%

  11,47%

  26,49%

  1mai2012 31decembrie2012 30decembrie2013

 • Sumerambursate RomnieideCE

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1mai2012 31decembrie2012 30decembrie2013

  1,43

  2,20

  5,09

  M

  l

  d

  .

  E

  U

  R

  O

  SumerambursatedectreCE

 • RatarambursrilorCElanivelulprogrameloroperaionale

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  POR POSMediu POSTransport

  POSCCE POSDRU PODCA POAT

  15,04%

  4,37%6,13% 6,44% 5,48%

  11,07% 10,82%

  24,70%

  10,30%6,46% 6,77% 7,73%

  24,63%

  18,23%

  41,52%

  23,84%

  19,80%17,50%

  27,27%

  40,06%

  20,71%

  1mai2012 31decembrie2012 30decembrie2013

 • 2013fadeperioada 2007 2012RatadeabsorbiecurentisumelesolicitateCE

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,52,86

  3,57

  M

  l

  d

  .

  E

  U

  R

  O

  SumesolicitateCEnperioada20072012

  SumesolicitateCEnanul2013

  5%

  7%

  9%

  11%

  13%

  15%

  17%

  19% 14,91%

  18,56%

  Ratadeabsorbiecurentnperioada2007 2012

  Ratadeabsorbiecurentnanul2013

 • Romnia:CeamaimarecreteredinUEasumelorrambursatedeCE

  Rata de absorbie curent i sumele solicitate CEin 2013 fa de 2007-2012

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  RO IT GR NL MT BG HU CZ PT FR SE PL LV EE DE SI LU LT AT DK CY ES SK BE FI IE UK

  (%)Cretere sumerambursatedeCEn2013vssumerambursatedeCEnperioada2007 2012

 • 2013fadeperioada 2007 2012Ratarambursrilor isumelerambursatedeCE

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,02,20

  2,88

  M

  l

  d

  .

  E

  U

  R

  O

  SumerambursatedeCEnperioada20072012

  SumerambursatedeCEnanul2013

  0%

  5%

  10%

  15% 11,47%

  15,01%

  Ratarambursrilornperioada20072012

  Ratarambursrilornanul2013

 • 2013:PRIMULAN ncarerambursriledinfondurilestructuraleidecoeziuneacoperintegralcontribuiaRomnieilabugetulUE

  Rata de absorbie curent i sumele solicitate CEin 2013 fa de 2007-2012

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  EstimaresumpltitdeRomaniactreUEn2013

  SumerambursatedeCEn2013

  1,58

  2,88

  M

  l

  d

  .

  E

  U

  R

  O

 • Ratadeabsorbie curentnperioada20072013

  Rata de absorbie curent i sumele solicitate CEin 2013 fa de 2007-2012

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  14%

  16%

  18%

  20%

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  0,00% 0,00%0,85%

  1,53%

  3,92%

  8,61%

  18,56%

  RatadeabsorbiecurentnfiecareanpetotalPO

 • Ratarambursrilornperioada2007 2013

  Rata de absorbie curent i sumele solicitate CEin 2013 fa de 2007-2012

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  14%

  16%

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  0,00% 0,00%0,73% 1,17%

  3,65%

  5,92%

  15,01%

  RatarambursrilornfiecareanpetotalPO

 • Principalii indicatorilanivelulprogrameloroperaionale

  Rata de absorbie curent i sumele solicitate CEin 2013 fa de 2007-2012

  ProgramOperaional

  AlocareContracte/Deciziidefinanare*

  (contribuieUE)Plictrebeneficiari*

  (contribuieUE)ValoaresumedeclarateCE**

  Ratadeabsobiecurent**

  RambursridelaCE**

  Ratarambursrilor

  CE**20072013

  Mld.euro Mld.euro % Mld.euro % Mld.euro % Mld.euro %

  POR 3,97 4,13 104,17% 1,82 45,84% 1,78 44,87% 1,65 41,52%

  POSM 4,41 4,61 104,44% 1,41 31,87% 1,18 26,65% 1,05 23,84%

  POST 4,43 3,54 80,06% 1,07 24,23% 1,38 31,23% 0,88 19,80%

  POSCCE 2,55 2,33 91,29% 0,91 35,78% 0,93 36,40% 0,45 17,50%

  POSDRU 3,48 2,84 81,74% 1,62 46,71% 1,00 28,75% 0,95 27,27%

  PODCA 0,21 0,25 118,91% 0,10 49,12% 0,11 50,59% 0,08 40,06%

  POAT 0,17 0,15 85,22% 0,04 25,28% 0,06 33,89% 0,04 20,71%

  TOTAL 19,21 17,85 92,90% 6,98 36,33% 6,43 33,47% 5,09 26,49%

  *Raportareladatade20decembrie2013** Raportareladatade30 decembrie2013