of 16 /16
În fiecare zi, Cofetaria Sweet face tarte. Ea produce tarte numai in loturi de 8 bucăţ i. Pentru simplificare, vom presupune că cererea zilnică este tot multiplu de 8. Datele din trecut arată că cererea variază de la 40 la 80 tarte pe zi. Fiecare tarta are costul de producţie de 4 unităţi monetare (u.m.) şi se vinde cu 6 u.m. Produsele rămase la sfârşitul zilei sunt vândute unei terţe societăţii la un preţ de recuperare de 2 u.m/buc. Dacă cererea depăşeşte oferta, se presupune că există o pierdere de profit de 1,5 u.m./bucată determinată de diverşi factori (concurenţa etc.). Din datele înregistrate în evidenţele cofetariei rezultă că cererea zilnică de tarte prin distribuţia discretă de probabilitate prezentată in tabelul 1. Tabelul 1 Ce re rea (l oturi/ zi) Pr obab il it at ea 5 0,10 6 0,15 7 0,25 8 0,30 9 0,15 10 0,05 Proprietarul Cofetariei Sweet a hotărât sa utilizeze simularea Monte Carlo pentru: A. Ob ţ inerea di str ibuţ iei de pr obabilitate a pr of itu lui total ca re se po at e real iza în tr- o lună calendaristică în cazul în care ar produce in fiecare zi 8 loturi de produse. B. Anali za rezulta telor car e se pot obţine pent ru difer ite varian te decizio nale de prod ucţie şi anume : 5, 6,7,8,9 sau 10 loturi pe zi.

Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

 • Author
  acismas

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  1/16

  n fiecare zi, Cofetaria Sweet face tarte. Ea produce tarte numai in loturi de 8 buci. Pentrusimplificare, vom presupune c cererea zilnic este tot multiplu de 8. Datele din trecut arat c cerereavariaz de la 40 la 80 tarte pe zi.

  Fiecare tarta are costul de producie de 4 uniti monetare (u.m.) i se vinde cu 6 u.m. Produselermase la sfritul zilei sunt vndute unei tere societii la un pre de recuperare de 2 u.m/buc. Daccererea depete oferta, se presupune c exist o pierdere de profit de 1,5 u.m./bucat determinat dediveri factori (concurena etc.).

  Din datele nregistrate n evidenele cofetariei rezult c cererea zilnic de tarte prin distribuia discretde probabilitate prezentat in tabelul 1.

  Tabelul 1

  Cererea (loturi/zi) Probabilitatea

  5 0,10

  6 0,15

  7 0,25

  8 0,30

  9 0,15

  10 0,05

  Proprietarul Cofetariei Sweet a hotrt sa utilizeze simularea Monte Carlo pentru:

  A. Obinerea distribuiei de probabilitate a profitului total care se poate realiza ntr-o luncalendaristic n cazul n care ar produce in fiecare zi 8 loturi de produse.

  B. Analiza rezultatelor care se pot obine pentru diferite variante decizionale de producie i anume:5, 6,7,8,9 sau 10 loturi pe zi.

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  2/16

  Rezolvare

  1. Sistemul analizat este din categoria sistemelor de producie cu cerere probabilisti i cu stoc pentruo singur perioad.

  Obiectivul sistemului este maximizarea profitului mediu lunar.

  Pentru indicarea factorilor care influeneaz profitul se poate folosi diagrama de influena din Figura 1care arat descompunerea factorilor pn la nivelul la care se pot defini valorile variabilelor de intrarenecesare pentru determinarea profitului.

  Figura 1

  Profit

  Venit total Cost total

  Venit din Venit din Cost total Cost totalvanzri recuperare producie penalizare

  Pret unitar Pre unitar Cantitatea Cererea Cost unitar Cost unitarde vnzare de recuperare produs de producie penalizare

  Pentru simplificare n aceast diagram au fost inclui numai factorii care influeneaz profitul naintede plata taxelor.

  La ultimul nivel al diagramei din Figura 1 se pot identifica urmatoarele date de intare:

  Variabila decizional: cantitatea de tarte produse n fiecare zi. Valorile variabilei de decizie au foststabilite de decident : 5, 6 7, 8, 9 sau 10 loturi pe zi.

  Variabila probabilis independent: cererea zilnic de tarte. Din cauza cererii probabiliste, profitulzilnic rezultat va fi asemenea o variabil probabilist.

  Parametri considerai ceri pentru perioada analizat: costul unitar de producie, costul unitar de

  penalizare, preul unitar de vnzare i preul unitar de recuperare.

  2. Construirea modelului pentru calcularea profitului zilnic i profitului total realizat ntr-o luncalendaristic.

  Pentru determinarea profitului care se poate obine ntr-o zi, pe baza diagramei de influen se potdefini urmtoarele ecuaii:

  Venit din vnzri = ( MIN ( Cantitatea produs, Cerere)) x Pre unitar de vnzareVenit din recuperare = (MAX (0, ( Cantitatea produs Cerere ))) x Pre unitar de recuperareCost total de producie = Cantitatea produs x Cost unitar de producieCostul total de penalizare = ( MAX (0, ( Cerere Cantitatea produs))) x Costul unitar de penalizare

  Cost total = Cost total de producie + Cost total de penalizareVenit total = Venit din vnzri + Venit din recuperareProfit/zi = Venit total Cost total

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  3/16

  ntr-o singur ecuaie:

  Profit/zi =( MIN(Cantitatea produs, Cerere)) x Pre unitar de vnzare + ( MAX (0, ( Cantitateaprodus Cerere ))) x Pre unitar de recuperare Cantitatea produs x Cost unitar de producie ( MAX(0, ( Cerere Cantitatea produs ))) x Cost unitar de penalizare.

  Profitul total realizat ntr-o lun calendaristic va fi obinut prin nsumarea profitului zilnic realizat n30 de zile:

  3. Modelul profitului conine o singur variabil probabilist independent i anume cererea zilnic detarte. Aceast variabil este descris de distribuia discret de probabilitate cu ase valori prezentat inTabelul 1.

  4. Pentru generarea seleciilor artificiale se va aplica procedura pentru distribuii de probabilitatediscrete. Tabelul 2 prezint funcia F(x) de distribuie cumulativ i intervalele de numere aleatoareasociate fiecarei valori a cererii de brioe exprimate n numr de loturi de cte 8 buci.

  Tabelul 2

  Cererea(loturi/zi)

  Probabilitatea

  P( X = )

  Funciadistribuieicumulative

  F( )= P(X )

  Intervalele

  [F( ), F( )]

  5 0.10 0.10 [0.00 0.10]

  6 0.15 0.25 [0.10 0.25]

  7 0.25 0.50 [0.25 0.50]

  8 0.30 0.80 [0.50 0.80]

  9 0.15 0.95 [0.80 0.95]

  10 0.05 1.00 [0.95 1.00]

  Pentru rezolvarea cerinei (A) i anume obinerea distribuiei de probabilitate a profitului total carese poate realiza ntr-o lun calendaristic n cazul n care cofetaria ar produce n fiecare zi 8 loturi de tarte,se deschide o nou foaie de calcul n EXCEL i se introduc datele i formulele ca i in Figura 2.

  =30

  1

  // ziprofitlunprofit

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  4/16

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  5/16

  Figura 2

  Simularea vanzarilor de tarte (A) CELULA FORMULA COPIERE INB21 =RAND() B22:B50

  C21 =VLOOKUP(B21,$F$9:$G$14,2) C22:C50

  parametrii u.m./bucata u.m./ lot D21 =MIN(C21,$B$11)*$C$6 D22:D50

  Cost unitar de productie 4 32 E21 =MAX(0;($B$11-C21))*$C$7 E22:E50

  Pret unitar de vanzare 6 48 Distributia cererii F21 =$B$11*$C$5 F22:F50

  Pret unitar de recuperare 2 16 Limita inf a functiei F(X) Cererea G21 =MAX(0;(C21-$B$11))*$C$8 G22:G50

  Cost unitar de penal izare 1,5 12 Probabilitate de distributie cumulativa loturi/zi H21 =D21+E21-F21-G21 H22:H50

  0,10 0 5,00 H51 =SUM(H21:H50)

  Variabila de decizie 0,15 0,1 6,00

  Cantitatea produsa Q: 8 loturi/zi 0,25 0,25 7,00

  0,30 0,5 8,00

  0,15 0,8 9,00

  0,05 0,95 10,00

  Functia obiectivProfit/zi =Venit din vanzari +Venit din recuperare - Cost total de productie - Cost de penalizare

  Profit/ luna =Suma profitului zilnic realizat in 30 de zile

  Simulare numar zile Nr aleator Cererea loturi/zi Venit vanzari Venit din recuperare Cost total de productie Cost total de penalizare Profit/zi

  1 0,755239292 8 384 0 256 0 128

  2 0,773995613 8 384 0 256 0 128

  3 0,899629104 9 384 0 256 12 116

  4 0,736167029 8 384 0 256 0 128

  5 0,146293471 6 288 32 256 0 64

  6 0,613549926 8 384 0 256 0 128

  28 0,333880215 7 336 16 256 0 96

  29 0,558373483 8 384 0 256 0 128

  30 0,735460253 8 384 0 256 0 128TOTAL 3252

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  6/16

  Determinarea distribuiei de probabilitate a profitului

  Simularea se poate realiza conform urmtoarei proceduri:

  Pasul 1. Partea de sus conine datele de intrare. n zona B5:B8 sunt introduse costurile i preurile pebucat, iar n zona C5:C8 sunt calculate costurile i preurile pe lot de 8 bucai. n zona E9:E14 este

  introdus distribuia de probabilitate a cererii. Acest mod de descriere a distribuiei discrete deprobabilitate este necesar pentru generarea n EXCEL a valorilor cererii zilnice. n celula B11 esteintrodus valoarea variabilei de decizie referitoare la cantitatea de produse care se va produce ntr-o zi: 8loturi/zi.

  n continuare, se va trece la introducerea funciilor pentru generarea cererii i calcularea profituluizilnic. Fiecare zi va fi o simulare independent, deoarece se presupune c cererea dintr-o zi nu esteinfluenat de cererea din alte zile. Pentru a obine profitul care poate fi realizat ntr-o lun oarecare se vorsimula 30 de zile n care decizia este de a produce pe zi 8 loturi de cte 8 produse.

  Pasul 2. n zona A21:A51 se vor introduce zilele de la 1 la 30 pentru care se face simularea. n acestscop se introduce numarul 1 n celula A21 i se revine n celula A21. Apoi, din meniu de selecteaz Edit,

  Fill, Series i din casua dialog care apare se selecteaz Columns, Linear, se introduce numrul 30 n

  dreptul lui Stop Value i apoi se selecteaz OK.

  Pasul 3. n celula B21 se introduce =RAND()pentru a genera un numr aleator uniform distribuit ntre0 i 1 pentru primul experiment.

  Pasul 4. n celula C21 se va genera cererea de tarte pentru ziua 1 pe baza numrului aleator generat ncelula B21 i a funciei de distribuie cumulativ. n EXCEL, realizm acest lucru cu funcia VLOOKUP.

  =VLOOKUP(B21,$F$9:$G$14,2)

  Zona F9:G14 conine limitele inferioare ale intervalelor [F( -1), F( )) asociate valorilor ale cererii

  zilnice. Aceste intervale au fost calculate n Tabelul 2.Valoarea 2 introdus n funcia VLOOKUP arat c valorile care se genereaz (n acest caz cerereazilnic de loturi de produse) se gsesc n coloana a doua a zonei F9:G14.

  Pe baza numrului aleator generat n celula B21 se va determina ce valoare a cererii va fi selectat.Deoarece n celula B21 s-a generat numrul aleator 0,968 care este mai mare dect 0,95, dar mai micdect 1 se obine cererea de 10 loturi pentru ziua 1. Pentru a vedea cum se modific cererea pentru altenumere aleatoare se poate folosi tasta de recalculare F9.

  Pasul 5. n celula D21 se determin venitul din vnzari cu formula:

  =MIN(C21,$B$11)*$C$6

  Deoarece cantitatea care poate fi vndut la preul de 48 u.m./lot este egal cu minimul dintre cerereai oferta din ziua respectiv. Se poate verifica faptul c cererea generat n celula C21 este de 10 loturi,deci mai mare oferta de 8 loturi, astfel c venitul care poate fi realizat din vnzarile din ziua 1 este egal cu8*48=384u.m.

  Pasul 6. Dac oferta este mai mare dect cererea, produsele ramase se vnd cu 16 u.m./lot, deciveniturile din recuperare se determin n celula E21 cu formula:

  =MAX(0,($B$11-C21))*$C$7n ziua 1, MAX(0, -2) = 0, deci veniturile din recuperri sunt de 0 u.m.

  Pasul 7. n celula F21, cu formula:

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  7/16

  =$B$11*$C$5

  se determin costul total de producie a cantitii stabilite ca valoare a variabilei decizionale pentrufiecare zi. Pentru decizia de a produce 8 loturi/zi, costul total de producie va fi de 8*32 = 256 u.m. pe zi.

  Pasul 8.n celula G21, cu formula:

  =MAX(0,(C21-$B$11))*$C$8

  se calculeaz pierderea posibil de profit n cazul n care cererea este mai mare dect oferta.n ziua 1,MAX(0, 2) = 2, deci costul total de penalizare este de 2*12 = 24 u.m.

  Pasul 9. n celula H21 se calculeaz profitul pentru ziua 1:

  =D21+E21-F21-G21

  Pasul 10. Se copiaz celulele B21:H21 n zona B22:H50. Prin copiere, numerele aleatoare din celulecoloanei B se modific, genernd variabilitatea cererii din fiecare zi, astfel c se obin 30 de simulariindependente.

  Pasul 11.Se calculeaz profitul total care poate fi obinut ntr-o lun calendaristic de 30 zile prinintroducerea n celula H51 a formulei:

  =SUM(H21:H50)

  De fiecare dat, prin recalcularea foii de calcul se genereaz noi valori ale cererii zilnice i sedetermin o nou valoare a profitului total care se poate realiza ntr-o lun. Prin utilizarea tastei F9 rezultdiferite valori ale profitului total, dar pentru a descrie distribuia de probabilitate a profitului total va fi

  necesar sa se genereze un numr mare de valori (de exemplu 500) i s se rein aceste valori.n EXCEL, pentru a realiza automat simularea profitului total i pentru a capta rezultatele n vedereaanalizei lor se va folosi comandaData/Table.

  Pasul 12. Se alege zona n care vor fi captate rezultatele celor 500 de execuii ale modelului desimulare a profitului total lunar. n Figura 3 se observ c s-a ales zona A55:B555. Se introduce numrul1 n celula A56 i se revine n celula A56. Apoi, din meniu de selecteaz Edit, Fill, Series i din csuadialog care apare se selecteaz Columns, Linear, se introduce numrul 500 n dreptul lui Stop Value iapoi se selecteaz OK.

  Pasul 13. n celula B55 se introduce =H51, adic se creeaz legtura cu celula n care se determinprin simulare profitul total realizat ntr-o lun.

  Pasul 14. Se selecteaz zona A55:B555 i apoi din meniul EXCEL se alege Data, iar din submeniuTable. n csua dialog care apare, se las necompletat cmpul alturat lui Row Input Cell, se introduceC55 n cmpul alturat lui Column Input Cell i apoi se selecteaz OK.

  Profitul total depinde de cererea zilnic generat de funcia RAND() de tip hot, astfel c celula deintrare C55 trebuie s fie liber deoarece profitul total se va recalcula automat ori de cte ori are loc omodificare a foii de calcul.

  Dup realizareaPasului 14, n zona B56:B555 se afl 500 de valori posibile ale profitului total lunar.Dar toate aceste valori sunt de tip hot i se vor recalcula dup fiecare modificare a foii de calcul. Pentrutransformarea lor n valori fixe se va trece laPasul 15.

  Pasul 15. Se selecteaz zona B56:B555. Din meniu se selecteazEdit i apoi Copy. Se revine n meniui se selecteaz din nou Edit i apoi Paste Special. n fereastra dialog care apare se marcheaz Values iapoi OK. Acum se pot analiza rezultatele celor 500 de simulri.

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  8/16

  Pasul 16. Analiza rezultatelor simulrii cu EXCEL. Din meniu se selecteaz Tools i apoi DataAnalysis. Dac nu apare aceasta opiune se selecteaz Add-ins, iar din dialogul care apare se alegeAnalysis ToolPak. Din fereastra generat deData Analysis se selecteazDescriptive Statistics. n cmpulalturat lui Input Range se va introduce $B$56:$B$555. n cmpul alturat lui Output Range se vaintroduce adresa unei celule de unde ncepe o zon liber, de exemplu $E$56, iar dintre opiuni se vaalege Summary statistics. Dup OK va apare un tabel de forma celui din Figura 3 care coine media,eroarea standard, mediana, valoarea modal, deviaia standard, dispersia, coeficientul de aplatizare adistribuiei, coeficientul de asimetrie a distribuiei, domeniul de variaie, valoarea minim, valoareamaxim, suma tuturor valorilor, numrul de valori analizate.

  Figura 33016

  1 3240 Profit/luna

  2 2896

  3 2692 Mean 2943,48

  4 3028 Standard Error 7,503753182

  5 3092 Median 2964

  6 3184 Mode 29807 2864 Standard Deviation 167,789022

  8 2880 Sample Variance 28153,15591

  9 3028 Kurtosis -0,168397266

  10 3060 Skewness -0,193639136

  11 2860 Range 944

  12 3124 Minimum 2460

  13 2800 Maximum 3404

  14 3004 Sum 1471740

  15 2844 Count 500

  16 2840

  17 2884

  18 2980

  497 2700498 2908

  499 3104

  500 3032

  Dac oferta este de 8*8=64 produse pe zi, profitul mediu care poate fi realizat ntr-o lun este de2943,48 u.m., valoarea minim a profitului este de 2460 u.m. iar valoarea maxim este de 3404 u.m.

  Pasul 17. Reprezentarea grafic a distribuiei profitului care poate fi realizat ntr-o lun. Din meniu seselecteaza Tools,Data Analysis i apoiHistogram. n cmpul alturat luiInput Range se va introduce$B$56:$B$555. n cmpul alturat lui Output Range se va introduce adresa unei celule de unde ncepe o

  zon liber, de exemplu $E$75, iar dintre opiuni se vor alege Cumulative Percentage i Chart Option.Se obine un tabel de forma Tabelului 3 i un grafic de forma celui din Figura 4.n coloana Bin a Tabelului 3 se afl limitele superioare ale intervalelor egale n care a fost mparit

  domeniul de variatie al profitului.

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  9/16

  Tabelul 3

  Bin Frequency Cumulative %

  2460 2 0,40%

  2502,909091 2 0,80%

  2545,818182 3 1,40%2588,727273 2 1,80%

  2631,636364 5 2,80%

  2674,545455 13 5,40%

  2717,454545 24 10,20%

  2760,363636 29 16,00%

  2803,272727 27 21,40%

  2846,181818 28 27,00%

  2889,090909 47 36,40%

  2932 38 44,00%

  2974,909091 42 52,40%

  3017,818182 66 65,60%

  3060,727273 51 75,80%

  3103,636364 35 82,80%

  3146,545455 35 89,80%

  3189,454545 20 93,80%

  3232,363636 15 96,80%

  3275,272727 7 98,20%

  3318,181818 4 99,00%

  3361,090909 2 99,40%

  More 3 100,00%

  Figura 4

  Curba funciei distributiei cumulative descrie profilul de risc al profitului. Se observ c probabilitatea

  ca profitul realizat ntr-o lun s fie mai mare de 2974 u.m. este P(profit > 2974) = 1 P(profit 2974) =1-0,59= 0,41.

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  10/16

  Analiza rezultatelor diferitelor variante decizionale de producie

  Pentru rezolvarea cerinei (B) de analiz a rezultatelor care se pot obine pentru diferite variantedecizionale de producie se va realiza o alt foaie de calcul de tipul celei prezentate n Figura 5.

  Proprietarul Cofetariei Sweet dorete s utilizeze simularea pentru a analiza rezultatele care se pot

  obine pentru diferite variante decizionale de producie i anume: 5, 6, 7, 8, 9 sau 10 loturi pe zi.Pentru a se compara rezultatele diferitelor variante, va fi necesar s se genereze aceeai cerere de tarte

  pe zi, deci s se utilizeze acelai ir de numere aleatoare uniform distribuite n [0, 1].n acest scop, mai nti se va obine profitul total care poate fi obinut ntr-o lun pentru fiecare

  variant i apoi se va utiliza comanda Data/Table pentru a realiza un numr mare de experimente desimulare pentru obinerea profitului mediu lunar corespunztor fiecrei variante de producie.

  Figura 5

  Simularea vanzarilor de tarte (B)

  parametrii u.m./bucatau.m./lot

  Cost unitar de productie 4 32

  Pret unitar de vanzare 6 48 Distributia cererii

  Pret unitar de recuperare 2 16 Limita inf a functiei F(X) Cererea

  Cost unitar de penalizare 1,5 12 Probabilitate de distributie cumulativa loturi/zi

  0,10 0 5,00

  Variabila de decizie 0,15 0,1 6,00

  Cantitatea produsa Q: 5 loturi/zi 0,25 0,25 7,00

  6 loturi/zi 0,30 0,5 8,00

  7 loturi/zi 0,15 0,8 9,00

  8 loturi/zi 0,05 0,95 10,00

  9 loturi/zi

  10 loturi/zi

  Functia obiectivProfit/zi =Venit din vanzari +Venit din recuperare - Cost total de productie - Cost de penalizareProfit/luna =Suma profitului zilnic realizat in 30 de zile

  Simulare numar zile Nr aleator Cererea loturi/zi Profitul Net

  Q=5 Q=6 Q=7 Q=8 Q=9 Q=10

  0,388013901 5 80 64 48 32 16 0

  0,17499487 7 56 84 112 96 80 64

  0,681023526 6 68 96 80 64 48 32

  0,974291981 8 44 72 100 128 112 96

  0,088575309 10 20 48 76 104 132 160

  0,371619191 5 80 64 48 32 16 0

  0,673677147 7 56 84 112 96 80 64

  0,690206809 8 44 72 100 128 112 96

  0,212626078 7 56 84 112 96 80 64

  0,678961727 6 68 96 80 64 48 320,237407505 8 44 72 100 128 112 96

  0,523827986 6 68 96 80 64 48 32

  1596 2304 2792 2928 2580 2144

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  11/16

  Pe baza rezultatelor, decidentul va alege varianta care ar putea conduce la cel mai bun profit mediulunar.

  n Tabelul 4 sunt prezentate formulele utilizate pentru simularea cu EXCEL.

  Tabelul 4

  CELULA FORMULA COPIERE IN

  B22 =RAND() B23:B51

  C22 =VLOOKUP(B21,$F$9:$G$14,2) C23:C51

  D22 =MIN(C22,$B$11)*$C$6+MAX(0;D23:D51

  E22 =MIN(C22,$B$12)*$C$6+MAX(0;E23:E51

  F22 =MIN(C22,$B$13)*$C$6+MAX(0;F23:F51

  G22 =MIN(C22;$B$14)*$C$6+MAX(0;G23:G51

  H22 =MIN(C22;$B$15)*$C$6+MAX(0;H23:H51

  I22 =MIN(C22;$B$16)*$C$6+MAX(0;I23:I51

  D52 =SUM(D22:D51)

  E52 =SUM(E22:E51)

  F22 =SUM(F22:F51)

  G22 =SUM(G22:G51)

  H22 =SUM(H22:H51)

  I22 =SUM(I22:I51)

  Pentru simularea automat cuData/Table se va proceda astfel:

  1. Se alege zona pentru realizarea a 500 de execuii ale modelului de simulare a profitului total lunarpentru cele ase variante. n Figura 6 se observ c s-a ales zona C58:I558. Se introduce numrul 1 ncelula C59 i se revine n celula C59. Apoi, din meniu de selecteaz Edit, Fill, Series i din casua dialogcare apare se selecteaz Columns, Linear, se introduce numrul 500 n dreptul lui Stop Value i apoi seselecteaz OK.

  2. n celulele D58, E58, F58, G58, H58, I58 se introduce =D52, =E52, =F52, =G52, =H52 irespectiv =I52, adic se creeaz legatura cu celulele n care se determin prin simulare profitul totalrealizat ntr-o lun pentru cele ase variante de producie.

  3. Se selecteaz zona C58:I558 i apoi din meniul EXCEL se alege Data, iar din submeniu Table. ncasua dialog care apare, se las necompletat cmpul alturat lui Row Input Cell, se introduce B54 ncmpul alturat lui Column Input Cell i apoi se selecteaz OK.

  Profitul total depinde de cererea zilnic generat de funcia RAND()de tip hot, astfel c celula deintrare B54 trebuie s fie liber deoarece profitul total se va recalcula automat ori de cte ori are loc omodificare a foii de calcul.

  Figura 6

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  12/16

  Nr simulari Q=5 Q=6 Q=7 Q=8 Q=9 Q=10

  1596 2304 2792 2928 2580 2144

  1 1452 2204 2736 3004 2832 2528

  2 1656 2364 2808 2856 2464 1984

  3 1572 2192 2636 2684 2556 2208

  4 1692 2268 2492 2496 2280 18885 1488 2196 2816 2996 2780 2432

  6 1632 2340 2828 2832 2528 2048

  7 1440 2104 2724 3036 2864 2560

  8 1596 2216 2704 2752 2536 2144

  9 1536 2156 2600 2780 2696 2304

  10 1428 2136 2756 3112 2940 2592

  11 1680 2300 2656 2660 2356 1920

  12 1512 2220 2708 3020 2804 2368

  13 1548 2300 2832 2880 2664 2272

  14 1596 2304 2792 2928 2580 2144

  15 1464 2128 2704 2972 2888 249616 1596 2216 2616 2840 2580 2144

  17 1428 2224 2888 3068 2940 2592

  18 1524 2276 2852 2988 2684 2336

  19 1596 2216 2660 2752 2580 2144

  20 1548 2212 2744 3056 2708 2272

  21 1488 2196 2772 2996 2868 2432

  22 1632 2252 2520 2656 2440 2048

  23 1488 2196 2684 2996 2824 2432

  24 1572 2192 2724 2816 2600 2208

  25 1512 2264 2752 2976 2760 2368

  493 1644 2220 2664 2756 2408 2016494 1464 2260 2880 3060 2976 2496

  495 1740 2228 2540 2456 2152 1760

  496 1524 2276 2808 2988 2772 2336

  497 1536 2244 2688 2780 2740 2304

  498 1524 2232 2764 2900 2772 2336

  499 1608 2316 2760 2808 2548 2112

  500 1488 2108 2596 2864 2780 2432

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  13/16

  4. n celulele D559, E559, F559, G559, H559, I559 se calculeaz media profitului lunar pentru fiecarevariant. Se observ c cel mai mare profit mediu lunar se realizeaz n cazul variantei de producie Q=9loturi pe zi, urmat de varianta de producie Q=8 loturi pe zi (Figura 7).

  Figura 7

  Nr simulari Q=5 Q=6 Q=7 Q=8 Q=9 Q=10

  1596 2304 2792 2928 2580 2144

  1 1452 2204 2736 3004 2832 2528

  2 1656 2364 2808 2856 2464 1984

  3 1572 2192 2636 2684 2556 2208

  4 1692 2268 2492 2496 2280 1888

  5 1488 2196 2816 2996 2780 2432

  6 1632 2340 2828 2832 2528 2048

  7 1440 2104 2724 3036 2864 2560

  8 1596 2216 2704 2752 2536 2144

  9 1536 2156 2600 2780 2696 2304

  10 1428 2136 2756 3112 2940 259211 1680 2300 2656 2660 2356 1920

  12 1512 2220 2708 3020 2804 2368

  13 1548 2300 2832 2880 2664 2272

  14 1596 2304 2792 2928 2580 2144

  15 1464 2128 2704 2972 2888 2496

  16 1596 2216 2616 2840 2580 2144

  17 1428 2224 2888 3068 2940 2592

  18 1524 2276 2852 2988 2684 2336

  19 1596 2216 2660 2752 2580 2144

  20 1548 2212 2744 3056 2708 2272

  21 1488 2196 2772 2996 2868 243222 1632 2252 2520 2656 2440 2048

  23 1488 2196 2684 2996 2824 2432

  24 1572 2192 2724 2816 2600 2208

  25 1512 2264 2752 2976 2760 2368

  493 1644 2220 2664 2756 2408 2016

  494 1464 2260 2880 3060 2976 2496

  495 1740 2228 2540 2456 2152 1760

  496 1524 2276 2808 2988 2772 2336

  497 1536 2244 2688 2780 2740 2304

  498 1524 2232 2764 2900 2772 2336

  499 1608 2316 2760 2808 2548 2112500 1488 2108 2596 2864 2780 2432

  1563,432 2231,304 2713,32 2871,32 2647,928 2230,848

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  14/16

  Pentru Q=7 avem:

  Tabelul 5

  Bin Frequency Cumulative %

  2408 0 0,00%

  2431,454545 4 0,80%2454,909091 0 0,80%

  2478,363636 3 1,40%

  2501,818182 8 3,00%

  2525,272727 9 4,80%

  2548,727273 12 7,20%

  2572,181818 16 10,40%

  2595,636364 20 14,40%

  2619,090909 23 19,00%

  2642,545455 27 24,40%

  2666 48 34,00%2689,454545 50 44,00%

  2712,909091 40 52,00%

  2736,363636 48 61,60%

  2759,818182 44 70,40%

  2783,272727 38 78,00%

  2806,727273 35 85,00%

  2830,181818 22 89,40%

  2853,636364 19 93,20%

  2877,090909 15 96,20%

  2900,545455 11 98,40%More 8 100,00%

  Figura 8

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  15/16

  Pentru Q=8 avem:

  Tabelul 6

  Bin requency Cumulative %

  2192 0 0,00%

  2242,909091 0 0,00%2293,818182 0 0,00%

  2344,727273 2 0,40%

  2395,636364 2 0,80%

  2446,545455 1 1,00%

  2497,454545 3 1,60%

  2548,363636 12 4,00%

  2599,272727 12 6,40%

  2650,181818 19 10,20%

  2701,090909 30 16,20%

  2752 33 22,80%2802,909091 63 35,40%

  2853,818182 48 45,00%

  2904,727273 65 58,00%

  2955,636364 50 68,00%

  3006,545455 61 80,20%

  3057,454545 40 88,20%

  3108,363636 23 92,80%

  3159,272727 16 96,00%

  3210,181818 13 98,60%

  3261,090909 6 99,80%More 1 100,00%

  Figura 9

  In profilurile de risc asociate variantelor de producie Q=7 i Q=8 se observ c varianta Q=8 dominvarianta Q=7.

 • 7/28/2019 Proiect Simulari in Afaceri (Repaired)

  16/16

  n concluzie, pentru a avea profit maxim, Cofetaria Sweet trebuie s vand un numr de 8 loturi detarte pe zi.