Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  1/37

  Universitatea din Pitesti

  Facultatea de tiinte Economice

  Specializare: Management

  An II, grupa I

  Proiect Managementul Inovarii

  ROME!E"OM

  Pro#esor coordonator: omescu "renguta Ileana

  2010

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  2/37

  CUPRINSCAPITOLUL 1 Notiuni introductiveprivind managementul inovarii ......... ......... ......... ......... ....... ..................................3CUPRINS................................................................................................................................ 2

  CAPITOLUL 2...................................................................................................................... 11

  Prezentarea general a organizaiei......................................................................................12

  ......................................................................................................................................12

  2.1.1. Repere istorice ...................................................................................................13

  2..1. Ser!icii "e !oce.................................................................................................. 1#

  .....................................................................................................................................1$

  2..2. Ser!icii "e internet................................................................................................1$

  2..3. Ser!icii "e tele!izi%ne "igital.............................................................................1&

  CAPITOLUL 3.......................................................................................................................33

  Partic%lariti pri!in"..............................................................................................................33

  co'porta'ent%l organizaional.............................................................................................33

  3.1. Analiza S(OT............................................................................................................ 33

  3.2. Pro)le'ele c% care se con*r%nt *ir'a+......................................................................3

  3.3. Sol%iile *ir'ei+............................................................................................................ 3

  ,I,LIO-RAI/.....................................................................................................................30

  CAPITOLUL 1

  Notiuni introductive privind Managementul Inovarii

  2

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  3/37

  In anul 1942, in lucrarea Capitalism, socialism si democratie, economistul american

  Schumpeterpropune o definitie a inovarii in domeniul, definitie care are un caracter de mare

  generalitate. Astfel el defineste inovarea ca fiind procesul al carui rezultat este de a produce

  altceva sau de a produce altfel.

  In cadrul inovarii se admite ca intra cinci tipuri de activitatii si anume:

  - Crearea unui nou produs;

  - Introducerea unei noi metode de fabricatie;

  - Intrarea pe o noua piata sau crearea unei noi piete;

  - Apelarea la o noua materie prima;

  - noua organizare a firmei.

  Inovarea reprezinta procesul global de creativitate te!nologica si comerciala, transferul

  unei noi idei sau a unui nou concept pana la stadiul final al unui nou produs, proces sau

  activitate de service acceptate de piata.

  Creativitatea reprezinta capacitatea de a identifica noi cone"iunii intre elemente #obiecte,

  evenimente, legi$, aparent fara legatura intre ele.

  Creativitatea implica intotdeauna aducerea unui element de noutate si ea este punctul de

  plecare a inovarii.

  Atitudinea creatoare presupune ca mai intai sa ai capacitatea de a fi nedumerit in fata noului.

  Creativitatea reprezinta producerea sau dezvaluirea unui fapt nou, lege, relatie dispozitiv sau

  produs, procedeu sau sistem care are la baza cunostiinte accesibile, dare care nu decurge

  3

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  4/37

  direct, simplu sau prin intermediul unui proces logic din informatiile ce ne stau la indemana si

  se bazeaza pe procese intuitive.

  In cadrul creativitatii se urmatoarele trei elemente:

  1. %rodusul, fiind rezultatul activitatii de creatie;

  2. &ubiectul, persoana care creeaza.

  '. %rocesul, mecanismul psi!o-intelectual ce duce la creatie;

  Creativitatea ca proces, este in esenta o combinatie de elemente cunoscute in cadrulunui nou aran(ament sau a unei noi structuri imprevizibile si originale.

  Creativitatea ca produs, este o noutate cu valoare pentru societate. Conform acestei

  definitii in domeniul creativitatii intra descoperirile stiintifice si inventiile alaturi de teorii

  stiintifice, metode da calcul sau de investigare, programe de calculator, rationalizari ale unor

  procese.

  Creativitatea ca subiect, reprezinta un ansamblu de factori, aptitudini, comportament care

  determina un anumit potential creativ.

  Creativitatea implica trei pasi:

  1. &electarea informatiei,

  2. )ealizarea de cone"iuni noi;

  '. Analiza.

  Creativitatea furnizeaza materia prima, respectiv ideile, conceptiile, perceptiile si

  descoperirile care, eventual devin noi teorii, instrumente, produse sau servicii ca urmare a

  inovatiei. idee noua, bine folosita poate constitui punctul de plecare pentru o noua afacere,

  pentru diferentierea de concurenta si adaugarea de valoare intregii organizatii.

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  5/37

  Activitatile de cercetare- dezvoltare sunt locul in care creativitatea se poate manifesta foarte

  bine, rezultatul constituindu- l descoperirile, inventiile, cunostiintele si inovatiile.

  *rasaturile definitorii pentru creativitate sunt noutatea si originalitatea raspunsurilor, ideilor,

  solutiilor, comportamentelor. +outatea se refera la distanta in timp a unui produs fata de cele

  precedente, in timp ce originalitatea se apreciaza prin raritatea produsului. )ezulta ca un lucru

  poate sa fie foarte nou, recent, dar poate sa aiba un grad de originalitate redus, comportand

  doar mici modificari fata de produsele e"istente anterior.

  serie de alte trasaturi sunt implicate creativitatii, dar necesare pentru caracterizarea ei. ste

  vorba de eficienta, prodctivitatea, utilitatea produselor, ideilor sau solutiilor noi si originale.

  )ezulta ca nu orice produs al activitatii care este nou sisau original este intotdeuna si creator.ulte raspunsuri /noi si /originale nu prezinta valoare si nu corespund cerintelor obiective

  sau nu sunt adecvate realitatii, fapt pentru care ele nu intrunesc calitatea de a fi creative.

  Inovarea de produs se materialieaa prin!

  1. miscare de transfer vertical # cunoastere - cercetare produs nou- te!nologie noua$;

  2. miscare de transfer orizontal #elemente de noutate- noi aplicatii$.

  Inovarea de proces, vizeaza aspecte interne ale intreprinderii careia ii imbunatateste

  performantele # modificari ale proceselor de fabricatie determinate de o noua investitie , de

  perfectionarea metodelor e"istente, de valorificarea e"perientei dobandite pe parcurs.

  In cadrul inovarii de proces, se pot distinge:

  1. Inovarea incrementala, este inovarea care amelioreaza rezultatele fara a fi nevoie de

  elemente noi de cunoastere, # e": legea lui oore in informatica, reducerea consumuluispecific de cocs in furnal$;

  #

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  6/37

  2. Inovarile de procedeu de fabricatie, care sc!imba cu totul modul de fabricatie, # e":

  procesoarele de tratament de te"t$;

  '. Inovarile de flu" te!nologic, vizand operatiile de pe flu" si inlantuirea lor;

  Inovarea a evoluat de la modelul simplu al impunerii pe piata al unui produs la modelel

  sofisticat al generatiei a cincea, al sistemelor integrate si de retea, un model in care furnizorii,

  clientii, concurenta si alti parteneri colaboreaza pentru scurtarea duratei procesului de

  dezvoltare si cresterea calitatii. rganizatiile care adopta modelul din generatia a cincea

  inoveaza in mod sistematic si se afla intr- o permanenta cautare de surse de idei noi.

  &trategia de inovare si inbunatatire permanenta nu este singura cale catre adevarata inovare,

  perfectionarea produselor e"istente constituind de fapt un proces continuu.

  Astfel inbunattirea proceselor se situeaza la nivelul de baza al inovarii # inovarea

  te!nologica putand si ea sa contribuie la imbunatatirea proceselor $, urcand pe scara inovarii

  urmeaza apoi repozitionarea produselor, imbunatatirea acestora si e"tinderea liniei de

  produse.

  Inovarea este asadar c!eia cresterii economice, dar nu puteam vorbi de inovare in lipsa

  creativitatii.

  companie poate devenii inovatoare prin:

  strategia dezvoltrii unei companii printr- un proces de inovare;

  principii manageriale de organizare a inovrii;

  lansarea unui program de inovare;

  se dezvolta propriul produs sau se cumpra o licen3;

  resurse complementare pentru procesul inovrii;

  principii ale implementrii unei strategii de inovare;

  sarcinile implementrii unei strategii de inovare;

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  7/37

  asumarea riscului 4n realizarea unei inovri.

  Inovarea unei a"aceri se define5te prin crearea unei noi valori substan3iale pentruconsumator, firma sc!imb6nd una sau mai multe dimensiuni ale propriului sistem de

  dezvoltare a afacerii. Aceast defini3ie enun3 o inovare real care presupune:

  - crearea unei noi valori nu numai a unui nou obiect;

  - inovarea se poate produce in orice dimensiune a afacerii;

  Avem nevoie de formarea unei noi mentalit3i 5i de o cultur a inovrii, care s duc la unsistem de inovare care s func3ioneze la parametri ma"imi 4n folosul societ3ii rom6ne5ti.

  7ezvoltarea unei culturi a inovrii nu depinde 4ns numai de e"isten3a unor 4ntreprinztori

  inovatori#Companiile inovatoare pentru a putea s dezvolte programe de inovare de succes

  trebuie ca 4n mediul economic, 4n care evolueaz,

  - s se fac sim3it o cerin3 de inovare,

  - s se formeze o pia3 a noilor bunuri 5i servicii inovante.

  %rocesul de inovare este c!eia dezvoltrii ne4ntrerupte 5i a prosperit3ii unei companii 4n

  noua economie a cunoa5terii, care este dominat de:

  apari3ia de noi te!nologii avansate,

  de demodarea rapid a acestora,

  de sc!imbri rapide ale mediului de afaceri.

  0

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  8/37

  %entru un om de afaceri este important s 4n3eleag c implementarea de procese deinovare este o necesitate.

  "ist un numr de factori care influen3eaz mediul de afaceri actual 5i care determin fie

  s se adopte inovarea, fie s se supun degradrii. 7intre ace5ti factori sunt de men3ionat:

  - perfec3ionarea organizrii afacerii,

  - competitivitatea global,

  - 4n3elegerea cerin3elor 5i preferin3elor clien3ilor,

  - amenin3area demodrii te!nologice 5i a organizrii afacerii.

  %entru ca un proces de inovare s se desf5oare cu succes este necesar s e"iste anumite

  condi3ii prealabile:

  - e"perien3 anterioar,

  - capacitate de percepere a noului,

  - necesitatea de a crea ceva nou,

  - un cadru social favorabil.

  $

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  9/37

  %rocesul de inovarepoate fi generat prin cercetare-dezvoltare proprie sau prin transfer de

  te!nologie din alt 3ar sub diverse forme #import licen3, 8no9-!o9, utila(e, constituirea de

  societ3i mi"te sau de societ3i interna3ionale, cooperare 4n cercetare, mobilitate cercettori,

  transfer gratuit etc.$.

  n realitate procesul de inovare este mult mai comple" dec6t gsirea unei solu3ii de

  pia3 5i se distinge de implementarea unei inven3ii 4n produc3ie, ceea ce, de regul, 4nseamn

  numai crearea unui nou produsserviciu sau a unui nou procedeu.

  *rebuie 4n3eles c o nou idee sau o inven3ie nu va genera 4ntotdeauna o inovare desucces.

  inovare de succes 4nseamn transformarea noilor cuno5tin3e 4ntr-o cre5tere

  economic 5i aceasta presupune dezvoltarea unui set de activit3i sistemice de punere 4n

  valoare 5i comercializare a noilor cuno5tin3e 5tiin3ifice, te!nologice, func3ionale,

  organizatorice, de afaceri.

  %entru ca o strategie de inovare s fie implementat cu succes este

  necesar ca ec!ipa managerial s 4ndeplineasc urmtoarele sarcini:

  -& se asigure c salaria3ii au 4n3eles strategia de inovare;

  - & intensifice implicarea emo3ional a salaria3ilor 4n realizarea obiectivelor procesului de

  inovare;

  - & 4mbunt3easc performan3ele la locul de munc.

  &

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  10/37

  Principii ale implementrii unei strategii de inovare

  - Implementarea cu succes a unei strategii 4ncepe cu implicarea direct a ec!ipei

  manageriale 4n coordonarea sc!imbrii;

  - &alaria3ii pot accepta 5i spri(ini numai ceea ce 4n3eleg;

  - &alaria3ii 45i asum sarcini suplimentare numai dac devin pasiona3i de ceea ce fac;

  - Implementarea strategiei de inovare impune modificarea modului 4n care s-a lucrat

  anterior;

  - r o evaluare a sc!imbrilor efectuate implementarea noii strategii nu este

  efectiv;

  Asumarea riscului n realizarea unei inovri

  %entru ca un proces de inovare s se desf5oare cu succes este necesar ca ec!ipa managerial

  s ac3ioneze 4n a5a fel 4nc6t personalul anga(at s dispun:

  - at6t de cadrul organizatoric necesar,

  - c6t 5i de oportunit3ile 5i stimulentele necesare pentru a realiza ceva mai mult fa3 de

  sarcinile curente.

  1

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  11/37

  +evoile inovatoare coincid cu interesele investitorilor prin:

  -instaurarea unui mediu propice promovrii 5i sus3inerii inovrii prin punerea la

  dispozi3ie a unei asisten3e corespunztoare;

  - limitarea riscurilor inerente prin selectarea obiectivelor de finan3at;

  - favorizarea cre5terii, 4n caz de succes, a cuantumului capitalului de risc.

  %romovarea inovrii prin finan3area riscului vizeaz valorificarea poten3ialului de inovare prin

  rentabilizarea resurselor disponibile completate prin crearea, 4n scop lucrativ, de societ3ilor

  de capital de risc.

  %resiunea concuren3ial oblig 4ntreprinderile s caute permanent solu3iile care le permit o

  pozi3ie c6t mai bun pe pia3, politic ce constituie condi3ia esen3ial de e"isten3 a

  4ntreprinderii.

  CAPITOLUL 211

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  12/37

  Prezentarea general a organizaiei

  2#1 $radi%ie &i repere istorice

  %rezent de mai mult de

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  13/37

  2#1#1# 'epere istorice

  1?'0: se 4nfiin3eaz &A)* #@&ocietatea Anonim )om6n a *[email protected]$, cu ?0 capital

  strin, din partea I** #&BA$;

  1??-1?D?: inisterul %o5telor 5i *elecomunica3iilor 4ncorporeaz compania de

  telecomunica3ii na3ionalizat 5i transformat 4n departament; investi3iile 4n re3ea 5i te!nologii

  sunt limitate;

  7up 1?D?: se 4nfiin3eaz )-%&*-*EC, ca operator de stat 4n domeniul

  telecomunica3iilor, po5tei 5i broadcasting;

  1??1: )omtelecom devine operator de stat 4n domeniul telecomunica3iilor, cu monopol 4n

  domeniul serviciilor de baz; c6teva repere ale strii momentului: penetrarea serviciilor de

  telefonie atingea ?,=, te!nologia folosit era analogic, 4n mediul rural se foloseau

  preponderent centrale manuale, peste '.000 de comunit3i nu erau conectate la re3eaua

  telefonic;

  1??

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  14/37

  2#2 (biect de activitate

  7in anul 1?'0, c6nd se 4nfiin3eaz &A)*, @&ocietatea Anonim )om6n a

  *[email protected] 5i p6n 4n anul 200', c6nd s-a produs liberalizarea pie3ei comunica3iilor din

  )om6nia, )omtelecom reprezenta unicul operator de telefonie fi" din )om6nia.

  )omtelecom este 4ns astzi un adevrat operator competitiv de comunica3ii.

  )omtelecom a dep5it sfera sa tradi3ional de activitate, telefonia fi", 5i s-a 4ndreptat

  ctre pia3a de Internet 5i date 5i cea de televiziune digital.

  2#) Misiune, *iiune &i *alori

  )omtelecom este o companie 4n mi5care pe pia3a comunica3iilor din )om6nia. n

  ultimii ani )omtelecom a evoluat inteligent, cu multe eforturi, de la un fost monopol de stat la

  o companie privat, conectat la te!nologia sofisticat a acestui mileniu.

  )omtelecom ofer astzi servicii de 4ncredere, inovatoare 5i u5or de folosit, de la

  tradi3ionala telefonie fi", la Internet de cea mai bun calitate, televiziune digital, dar 5i cel

  mai sigur spa3iu de gzduire de date din )om6nia, servicii combinate de date 5i voce 5i unprogram permanent controlat 5i 4mbunt3it de Customer Care.

  Misiunea Companiei + s furnizeze cu promptitudine servicii de telecomunica3ii 5i

  divertisment de 4ncredere, care se dezvolt permanent.

  *iiunea Companiei - )omtelecom este compania furnizoare de servicii care

  stabile5te standardele 4n )om6nia, dep5ind a5teptrile clien3ilor, anga(a3ilor, ac3ionarilor, 4n

  domeniul furnizrii de solu3ii de comunica3ii, divertisment 5i te!nologia informa3iei, de cea

  mai bun calitate.*alorile Companiei

  +rientare catre client - isiunea companiei este @Clientul pe locul [email protected] %oart-

  te cu clientul a5a cum 3i-ar plcea s fii tratat. isiunea se consider 4ndeplinit atunci c6nd ai

  vrea s fii propriul client.

  - Anga(ament - A spune 4nseamn a face: promisiunea fcut trebuie s fie

  3inut. r nicio e"cep3ie.

  - )espect - )espect-3i clientul, respect-3i colegii 5i de asemenea, respect-3i

  munca. Arat-3i respectul pentru ceilal3i 5i este foarte probabil s fii rspltit 4n acela5i mod.

  1

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  15/37

  - Integritate - n orice faci trebuie s demonstrezi c etica 5i afacerile sunt

  compatibile. ii cinstit cinstea este rspltit.

  - Eucrul 4n ec!ip - C65tig lucr6nd 4n ec!ip. &rbtore5te succesul 4n acela5i

  fel. Invata sa impartasesti cu ceilalti, invata sa ai incredere.

  - Con5tientizarea costurilor - C!eltuie5te ca si cum ai face-o din propriul

  buzunar. %strarea sub control a costurilor este cea mai simpl modalitate pentru a avea un

  business sntos 5i un loc de munc bun.

  - Abordarea @C65tig - [email protected] - >usiness-ul )omtelecom are 2 c65tigtori:

  - %artenerii: clien3i, furnizori, ter3i, sindicate 5i orice alt organiza3ie

  care are legtur cu )omtelecom

  - Compania

  2#4 Serviciile realiate

  )omtelecom s-a specializat 4n furnizarea a trei categorii de servicii:

  a$ &ervicii de voce;

  b$ &ervicii de internet;

  c$ &ervicii de televiziune digital.

  2#4#1# Servicii de voce

  )omtelecom ofer un portofoliu diversificat de abonamente cufr minute incluse 5i

  servicii de voce, op3iuni de voce, servicii de mesagerie vocal, servicii asistate de Call Center,

  servicii suplimentare, etc.

  bonamente!

  1#

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  16/37

  *oce Socialreprezint abonamentul social adresat pensionarilor cu venituri reduse.

  *oce Start reprezint abonamentul de linie telefonic ce ofer apeluri nelimitate

  gratuite 4n re3eaua )omtelecom, zilnic 4ntre 1D:00-22:00 5i o reducere de '0 la convorbirile

  efectuate 4n re3ea, 4n afara intervalului de gratuitate.

  *oce Seara - .ee/end reprezint abonamentul de linie telefonic principal cu F0

  de minute incluse 4n perioada de v6rf pentru convorbiri na3ionale efectuate 4n re3eaua

  )omtelecom. 7e asemenea, abonamentul ofer 5i minute nelimitate 4n toate re3elele na3ionale

  de telefonie fi", 4n afara perioadei de v6rf.

  *oce Mobileste abonamentul de linie telefonic principal ce ofer cel mai mic tarif

  ctre retele mobile din )omania < urocen3iminut #fr *GA$ 4n afara perioadei de v6rf, F0

  de minute incluse lunar pentru convorbiri na3ionale 4n re3eaua )omtelecom 4n perioada de v6rf

  5i apeluri nelimitate gratuite ctre orice orice re3ea fi" na3ional 4n afara orelor de v6rf.

  *oce Interna%ional este abonamentul de linie telefonic ce ofer F0 de minute

  interna3ionale incluse, oric6nd, ctre toate re3elele fi"e din B 5i re3elele fi"e 5i mobile din

  &BA 5i Canada, tarif local pentru apelurile interna3ionale 2,< urocen3iminut #fr *GA$ 4n

  afara perioadei de v6rf ctre re3ele fi"e din B 5i re3ele fi"e 5i mobile din &BA 5i Canada, F0

  de minute na3ionale incluse lunar, 4n re3eaua )omtelecom 4n perioada de v6rf 5i apeluri

  nelimitate gratuite ctre orice re3ea fi" na3ional 4n afara perioadei de v6rf.

  *oce Nelimitat este abonamentul de linie telefonic care ofer minute nelimitate

  pentru convorbiri na3ionale 4n re3eaua )omtelecom oric6nd 5i minute nelimitate pentru

  convorbiri 4n celelalte re3ele na3ionale de telefonie fi", 4n afara perioadei de v6rf.Abonamentul ofer 5i un tarif special de numai ? urocen3i pe minut fr *GA pentru

  apelurile ctre re3elele mobile na3ionale.

  *oce $otal este abonamentul de linie telefonic ce oferF0 de minute interna3ionale

  incluse lunar, oric6nd, ctre re3ele fi"e din B 5i re3ele fi"e 5i mobile din &BA 5i Canada, tarif

  local pentru apelurile interna3ionale 2,< urocen3iminut #fr *GA$ 4n afara perioadei de v6rf

  ctre re3ele fi"e din B 5i re3ele fi"e 5i mobile din &BA 5i Canada. n plus, abonamentul 43iofer cel mai mic tarif ctre re3ele mobile din )omania < urocen3iminut #fara *GA$ 4n afara

  1

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  17/37

  perioadei de v6rf, apeluri nelimitate gratuite ctre orice re3ea fi" na3ional 4n afara perioadei

  de v6rf 5i apeluri nelimitate gratuite oriunde 4n re3eaua )omtelecom, la orice or, 4n orice zi.

  (p%iuni de voce!

  p3iunile pot fi adugate la abonamentele de linie telefonic principal.

  Compatibilit3ile dintre abonamente 5i op3iuni sunt eviden3iate mai (os:

  Mesagerie vocal0!

  &erviciile de mesagerie vocal oferite de )omtelecom, permit 4nregistrarea, redarea 5i

  gestionarea mesa(elor vocale #Goces$, precum 5i a mesa(elor fa" 5i fa" cu adnotare vocal

  #Goces %ro$.

  10

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  18/37

  Call Center!

  &erviciile Call Center sunt interfa3a dintre clien3i 5i companie. %rin intermediu

  acestora, pute3i gsi rspuns la toate 4ntrebrile dumneavoastr legate de serviciile 5i

  produsele )omtelecom, 2 de ore din 2.

  2#4#2# Servicii de internet

  +evoie imediat de o cone"iune Internet sau de acces de mare vitez, cu trafic

  nelimitat, care s ofere posibilitatea navigrii pe Internet fr limite, este 4nt6mpinat de

  ofertele )omtelecom.

  cces Internet dial+up

  &erviciile Clic8+et se 4mpart 4n dou categorii:

  ial+up!

  cea mai u5oar modalitate de conectare la Internet;

  necesit doar de o linie telefonic 5i un computer dotat cu modem;

  cea mai fle"ibil ofert: se poate alege 4ntre op3iunile cu sau fr abonament;

  acces dial-up, de p6n la = ori mai rapid dec6t unul obi5nuit, prin op3iunea

  @[email protected]

  roadband!

  se poate alege din mai multe variante de abonament: 2 bps, F bps, D bps sau 20

  bps 4n func3ie de nevoile utilizatorului privind traficul 5i viteza;

  1$

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  19/37

  se navig!eaz pe Internet cu o cone"iune A7&E 5i o vitez de peste 'F0 de ori mai

  mare dec6t cone"iunea dial-up obi5nuit, c!iar pe linia telefonic;

  cone"iunea este 2 de ore din 2 5i utilizatorul are parte de trafic nelimitat;

  se poate descrca 4n voie filme 5i muzica, se poate (uca online;

  cces Internet S3

  )omtelecom ofer Internet broadband, trafic nelimitat 5i libertatea de a e"perimenta

  orice pe net.

  Cu Clic8+et 20 bps, accesul la Internet este cu totul diferitH Clic8+et 20 bps este

  un serviciu bazat pe te!nologie A7&E, care ofer acces Internet de band larg pentru ca

  utilizatorul s se bucure de o e"perien3 e"traordinar pe Internet.

  2#4#)# Servicii de televiiune digital0

  Calitatea serviciilor )omtelecom se reflect acum 5i 4ntr-un serviciu de televiziune

  prin satelit.

  7olce este alternativa la cablul *G 5i, 4n acela5i timp, op3iunea fireasc pentru cei care

  doresc o calitate superioar a imaginii 5i a sunetului *G la un pre3 mai mic.

  7olce este primul pac!et de programe *G care prezint urmtoarele caracteristici:

  - un sunet 5i o imagine de o calitate mult mai bun dec6t cea oferit de transmisia prin cablu,datorit te!nologiei de ultim or folosit.

  - acces la televiziune digital oriunde 4n 3ar.

  - primul pac!et de programe *G ofer p6n la D2 de canale cu 5tiri, divertisment, filme, sport,

  documentare, programe pentru adul3i, muzic 5i desene animate. n e"clusivitate la 7olce se

  pot viziona acum ' noi canale de filme: Cine&tar #dedicat filmelor de toate genurile$,

  Comed&tar #dedicat filmelor de comedie$ 5i Action&tar #dedicat filmelor de ac3iune$.

  - se pot urmri canale diferite pe televizoare, pltind doar un singur abonament;

  1&

  http://www.clicknet.ro/ro/res1.htmlhttp://www.clicknet.ro/ro/res1.html
 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  20/37

  - utilizatorul poate afla tot informa3ii despre emisiunile favorite, programul *G, ultimele

  oferte 5i nout3i, direct de pe ecranul televizorului cu a(utorul canalului 7olce Info, a

  mesa(elor transmise pe receptor sau a g!idului electronic #%J$.

  2# (rganiarea structural0

  2##1# c%ionarii)omtelecom sunt:

  ($5 International Investments 3td#, 6recia 7 4,81

  Kellenic *elecommunications rganization #* &.A.$ este principalul operator de

  telecomunica3ii din Jrecia. *, prin investi3iile sale din uropa de &ud-st deserve5te, de

  asemenea, o baz poten3ial de clien3i de F0 milioane de persoane.

  Ministerul Comunica%iilor &i $ehnologiei In"orma%iei :MC$I;, 'om

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  21/37

  +i8olaos &tamboulis - +umit de * International

  Adrian Ionescu numit de inisterul Comunica3iilor 5i *e!nologiei Informa3iei

  #C*I$

  lemer-Msolt *ot!-Gerestoi - numit de inisterul Comunica3iilor 5i *e!nologiei

  Informa3iei #C*I$

  c!ipa de conducere a )omtelecom este urmtoarea:

  =orgos Ioannidis 7irector Jeneral

  nastasios $oulas 7irector "ecutiv inanciar

  .ol"gang reuer- 7irector "ecutiv *e!nologie 5i pera3iuni

  >oerg ?eddies 7irector "ecutiv Comercial, &egment )eziden3ial

  6eorge Ma/[email protected]/i - 7irector "ecutiv Comercial, &egment >usiness

  Aarm ben 7irector "ecutiv *ransformarea 5i 7ezvoltarea Afacerii

  Botis aronis 7irector "ecutiv I*

  5"thDmios Eapapostolou 7irector &ervicii pentru Afacere

  nca 6eorgescu ladgem 7irector "ecutiv )esurse Bmane

  C0t0lin ima 7irector "ecutiv Nuridic 5i de )ela3ii ale Companiei

  (vidiu 'usu 7irector "ecutiv Audit Intern

  21

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  22/37

  22

  Adunarea Jeneral a Ac3ionarilor

  Consiliul de Administra3ie

  7irectorul Comisiei de Audit

  7irectorul Jeneral

  7irectorul "ecutivinanciar

  7irectorul "ecutivComercial &egment

  )eziden3ial

  7irectorul "ecutivComercial &egment

  >usiness

  7irectorul "ecutiv pentru7ezvoltarea 5i *ransformarea

  Afacerilor

  7irectorul "ecutiv*e!nologie 5i pera3iuni

  7irectorul"ecutiv I*

  7irectorul "ecutiv deInforma3ii

  7irectorul "ecutiv de)esurse Bmane

  7irectorul7epartamentului Nuridic 5ial Afacerilor Corporative

  7irector &ervicii pentruAfacere

  7irectorul pentru &trategia5i %lanificarea Afacerii

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  23/37

  Managerii superiori 4ndeplinesc roluri interpersonale #reprezentant oficial, lider,

  persoan de legatur$ 5i au aptitudini conceptuale 5i anume de a elabora cele mai bune

  strategii.

  %ersoana cu cea mai mare influen3 4n )omtelecom este directorul general Lorgos

  Ioannidis. Acesta 5i-a propus transformarea companiei pe care o conduce dintr-un monopol de

  mod vec!e 4ntr-o 4ntreprindere de telecomunica3ii de secol OOI. l a creat 4n (urul su o

  ec!ip managerial format din adevra3i profesioni5ti, aceasta fiind cea mai mare realizare a

  sa. *rsturile care 4l desemneaz a fi un bun manager sunt, dup cum el 4nsu5i afirma,

  disciplina, devotamentul, perseveren3a, ambi3ia, iar 4n calitate de lider al )omtelecom are

  4ntotdeauna o viziune clar despre locul unde dore5te s a(ung. Are o serie de principii

  profesionale de la care nu vrea s fac rabat iar cel mai important lucru pentru el este lucrul 4n

  ec!ip, deoarece c!iar eficientizarea )omtelecom se bazeaz pe oamenii din firm, de la

  ultimul operator p6n la v6rful piramidei manageriale.

  Managerii miFlocii 4ndeplinesc roluri informa3ionale #observator activ, difuzor de

  informa3ii, purtator de cuv6nt$ 5i au capacitatea de a dezvolta rela3iile umane.

  Polfgang >reuer, director pentru te!nologii, se ocup cu cercetarea pie3ei 5i cu

  ac!izi3ionarea noilor te!nologii necesare dezvoltrii companiei din punct de vedere a

  produselor 5i serviciilor oferite.

  Ctlin 7ima, director (uridi, apr interesele anga(a3ilor c6t 5i ale companiei.

  Managerii de prim0 linie 4ndeplinesc roluri decizionale #4ntreprinztor, regulator de

  perturba3ii, distribuitor de resurse, negociator$ 5i au aptitudini profesionale.

  Cristina Costchescu, supervizorul departamentului de vnzri, monitorizeaz 5i

  supraveg!eaz 4n permanen3 v6nzarea de produse 5i servicii, iar 4n cazul 4n care acestea nu

  ating nivelul scontat, ia msurile necesare 4mbunt3irii situa3iei.

  Gabriela Lulea, sef echip de proiect,se ocup cu realizarea 5i promovarea ofertelor

  promo3ionale de srbtori 5i cu diferite ocazii speciale pentru a atrage 5i a men3ine clien3ii.

  2##)# 'esursele Gmane

  n 2010, resursele umane ale companiei s-au modificat ca structur 5i dimensiuni,

  datorit implementrii difertelor proiecte de afaceri ini3iate de companie 4n ultimii ani.

  n scopul de a reu5i implementarea proiectelor, recrutarea 4n cadrul )omtelecom s-a

  a"at pe atragerea de personal specialiat 4n domenii te!nice, I* 5i comerciale. n acest senscompania a recrutat un numr total de ??= de noi anga(a3i, dintre care '' 4n posturi de rela3ii

  23

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  24/37

  cu publicul, 4n posturi de I* 5i 11 4n posturi dedicate activit3ilor de v6nzri. n plus

  compania utilizeaz recrutarea intern cu scopul de a crea oportunit3i pentru dezvoltarea

  profesional 5i pentru a motiva anga(a3ii s-5i diversifice op3iunile 4n carier.

  n perioada august 200? s-a efectuat un sonda( pentru msurarea satisfac3iei

  anga(a3ilor, pentru a analiza mediul de lucru 5i cultura organiza3ional. %rin aceast ac3iune s-

  a confirmat ideea potrivit creia cultura companiei trebuie construit 4n (urul serviciului de

  rela3ii cu clien3ii, acord6nd o aten3ie sporit cre5terii performa3ei.

  n noiembrie 200?, apro"imativ D.000 de anga(a3i au participat la 9or8s!op-uri a"ate

  pe analiza rezultatelor ce au propus noi ac3iuni cu scopul de a 4mbunt3i nivelul de

  satisfac3ie: o cre5tere a comunicrii prin noi canale 5i recunoa5terea performan3ei individuale

  5i de ec!ip. %este 2.000 de anga(a3i au participat la programe de training finan3ate din resurse

  interne, a"ate 4n principal pe managementul clien3ilor 5i pe oferta de produse 5i servicii.

  &istemul de evaluare a performan3elor managementului a fost revizuit 5i reorganizat cu

  scopul de a crea o legtur puternic 4ntre performa3a individual 5i cea a companiei. %rin

  alinierea tuturor performan3elor la nivel organiza3ional s-au definit strategiile 5i obiectivele

  companiei )omtelecom.

  2#H 'esponsabilitatea social0

  )omtelecom 5i-a c65tigat titlul de partener de 4ncredere al societ3ii rom6ne5ti. Aici

  gse5ti detalii despre implicarea companiei 4n diferite proiecte, din domenii cum ar fi: cultur,

  sport, educa3ie, sntate 5i nu numai.

  2#H#1# Sponsori0ri

  )omtelecom a sus3inut de-a lungul timpului realizarea a numeroase proiecte 4n diferite

  domenii, identificate de companie ca prioritare 4n procesul de dezvoltare a 4ntregii societ3i

  rom6ne5ti: cultur, art, patrimoniu na3ional, sport, educa3ie, sntate, filantropie, etc.

  Cultur0, rt0, Eatrimoniu Na%ional

  2

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  25/37

  ncep6nd din anul 2002, )omtelecom este alturi de Asociatia %rofesioni5tilor de

  *eleviziune din )om6nia #A%*)$, particip6nd la organizarea Jalei A%*), 4n cadrul creia

  sunt decernate premiile na3ionale anuale pentru cele mai bune produc3ii de televiziune.

  7in 200 compania sus3ine organizarea stagiunilor perei )om6ne.

  C6teva dintre cele mai importante teatre din >ucure5ti #*eatrul +ational I.E Caragiale,

  *eatrul +ottara, *eatrul vreiesc de &tat, *eatrul +a3ional din Clu(-+apoca$ au beneficiat de-

  a lungul timpului de spri(inul companiei.

  uzeul +a3ional Cotroceni a fost spri(init financiar 4n vederea realizrii unor

  evenimente culturale de e"cep3ie.

  %aro!ia &tavropoleos, inclus 4n patrimoniul de ar!itectur european, a primit spri(in

  din partea companiei pentru efectuarea unor lucrri de restaurare a ar!itecturii.

  5duca%ie

  Compania a contribuit la realizarea unor proiecte apar3in6nd unor institu3ii importante

  din sistemul educa3ional din )om6nia: Bniversit3ile %olite!nice din >ucure5ti, Clu(, Ia5i 5i

  *imi5oara, Bniversitatea @>abe5 >[email protected] din Clu(, Academia de &tudii conomice >ucure5ti

  5i Qcoala Interna3ional American, Colegiul de %o5t 5i *elecomunica3ii @J!eorg!e [email protected]

  Academia )om6n a consemnat, de asemenea, prezen3a )omtelecom printre sponsorii

  si.

  Compania s-a implicat 5i 4n sus3inerea unda3iei +a3ionale @Kenri [email protected] pentru

  &pri(inirea *inerilor &upradota3i.

  S0n0tate

  Compania a colaborat la constituirea departamentului de obstretic-ginecologie a

  &pitalului ilantropia, prin dotarea acestuia cu ec!ipamentele necesare.

  &pitalul Bniversitar din >ucure5ti a beneficiat, prin spri(inul )omtelecom, de

  ec!ipamente I* 4n vederea dezvoltrii unor procese eficiente de asigurare a serviciilor

  medicale pentru bolnavi.

  )omtelecom a contribuit 5i la ac!izi3ionarea unui ec!ipament computerizat folosit

  pentru pregtirea teoretic a viitorilor speciali5ti neuroc!irurgi de la &pitalul Clinic de

  Brgen3 @>[email protected]

  2#

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  26/37

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  27/37

  )omtelecom s-a implicat 4n ultimii ani 4n c6teva parteneriate de anvergur,

  consider6nd c problemele ma(ore ale societ3ii rom6ne5ti pot fi solu3ionate numai printr-un

  efort comun, la care compania este datoare s se alture.

  Erotec%ia copiilor

  7in anul 2001, )omtelecom sus3ine ac3iunile realizate pentru protec3ia drepturilor

  copilului, ini3ial desf5urate de autoritatea na3ional de profil, care au fost ulterior desf5urate

  de Asocia3ia Einia Gerde pentru protec3ia copilului.

  Compania pune la dispozi3ie serviciul telefonic gratuit, de informare 5i consiliere,

  0D00-D-200-200. ntre anii 2001 5i 200= au fost 4nregistrate 1, milioane apeluri la aceast

  linie verde, peste 1'.000 de cazuri fiind rezolvate sau administrate de 7irec3iile Jenerale de

  Asisten3 &ocial 5i %rotec3ia Copilului. 7intre persoanele care au beneficiat de serviciile

  Einiei Gerzi, apro"imativ ?D au fost adul3i 5i 2 copii, ace5tia din urm denun36nd cazuri

  de molestare fizic sau de negli(are.

  Einia Gerde )omtelecom d acces la informare si consiliere pentru familii care solicit

  spri(in material sau financiar, familii care doresc s adopte copii, persoane care doresc s

  devin asisten3i maternali, persoane care denun3 cazuri de abuz asupra copiilor sau cazuri de

  violen3 4n familie, persoane care solicit asisten3 (uridic, prin3i av6nd copii cu nevoi

  speciale.

  )omtelecom s-a implicat, de asemenea, 4n campaniile de informare 5i educare

  desf5urate de Autoritatea +a3ional pentru %rotec3ia 7repturilor Copilului 5i finan3ate de

  Bniunea uropean, consider6nd c 4n acest fel poate contribui la identificarea unor solu3ii

  pentru problemele cu care se confrunt familiile aflate 4n dificultate si copiii asupra crora s-

  au comis abuzuri. &pre e"emplu, un succes a fost campania pentru prevenirea abandonului 5i

  institu3ionalizrii copiilor din )om6nia @Casa de copii nu e [email protected], conceput cu scopul de asc!imba percep3ii 5i comportamente ale prin3ilorfamiliilor 4n legtur cu modul de 4ngri(ire a

  unui copil, dar 5i de a eviden3ia e"isten3a serviciilor alternative pentru prevenirea abandonului

  5i a institu3ionalizri. Aceast campanie a fost finan3at de Bniunea uropean, prin

  programul %!are.

  societate este evaluat 5i prin capacitatea de a furniza un mediu care 4ncura(eaz

  dezvoltarea 5i asigur prote(area copiilor, iar )omtelecom este onorat s poat contribui la

  consolidarea 4n )om6nia a unui mediu 4n care copiii se bucur de toate drepturile lor.

  20

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  28/37

  Sport

  )omtelecom 5i-a propus 4n mod programatic spri(inirea valorilor, a fost 5i este un

  partener permanent al sportului rom6nesc, un domeniu cu care )om6nia a ptruns 4ntotdeauna

  @fr [email protected] 4n uropa 5i 4n lumea 4ntreag, prin seriozitatea 5i performan3ele reprezentan3ilor

  si.

  n anul 2000, )omtelecom a fost sponsor principal al edera3iei )om6ne de

  Jimnastic pentru limpiada de la &dne, iar din 2002 a devenit partener al unda3iei

  limpice )om6ne, sus3in6nd participarea lotului reprezentativ al )om6niei la Nocurile

  limpice de Iarn de la &alt Ea8e Cit, precum 5i participarea loturilor olimpice ale )om6niei

  la limpiada de la Atena din 200. Acest parteneriat s-a dovedit a fi unul de succes, cu

  e"celente performan3e pentru sportul rom6nesc, care a adus )om6niei 1? medalii, dintre care

  D de aur, = de argint 5i F de bronz.

  %arteneriatul cu sportul de performan3 a venit firesc, ca urmare a compatibilit3ii de

  valori 4ntre companie 5i olimpism: progres, competi3ie desc!is, cura(, perseveren3,

  performan3, efort sus3inut. Asocierea 4ntre unul dintre cele mai cunoscute branduri ale

  )om6niei, )omtelecom, 5i cea mai renumit marc a )om6niei, aceea a sportului olimpic, a

  adus rezultate benefice nu doar sportului, dar, 4n acela5i timp, a avut un impact deosebit

  asupra imaginii )om6niei peste !otare. Investind 4n sport, )omtelecom consider c

  investe5te 4n 4ntreaga societate rom6neasc, fiind binecunoscut pasiunea rom6nilor pentru

  sport 5i m6ndria lor cu fiecare succes ob3inut de sportivii )om6niei.

  )omtelecom s-a numrat printre primii parteneri ai organismelor olimpice 4n efortul

  lor ctre performan3a de la Atena 200. &ub sloganul @)omtelecom pentru )[email protected] au fost

  prezentate glorii ale sportului na3ional, fo5ti campioni olimpici, recordmeni ai lumii care @au

  vorbit lumii despre )[email protected] 5i crora compania li s-a asociat cu scopul de a spri(iniformarea altor mari sportivi.

  Cultur0 &i valori

  n ultimii ani )omtelecom s-a pozi3ionat ca un partener de 4ncredere pentru cultura 5ivalorile rom6ne5ti, cu credin3a c numai sus3in6nd aceste domenii se poate conserva 5i

  promova identitatea na3ional.7ou evenimente ma(ore au beneficiat de parteneriatul pe termen lung al companiei:

  2$

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  29/37

  - Jala Bniter, un adevrat scar rom6nesc al performan3ei teatrale, 4n care rspltireavalorilor consacrate se 4mplete5te cu cea a identificrii 5i relevrii tinerelor talente

  - Jala %remiilor Clubului )om6n de %res, unde )omtelecom este sponsor principal 4nc dela prima edi3ie a Jalei, pe baza valorilor comune identificate, care 3in de consolidarea

  democra3iei 4n )om6nia 5i reflectarea ei 4ntr-o pres liber 5i puternic.

  2#H#)# c%iuni pentru comunitate

  )omtelecom se implic activ 4n bunul mers al comunit3ii rom6ne5ti, aceast atitudinefiind parte a politicii de responsabilitate social a companiei.

  +umeroase ac3iuni const6nd 4n dona3ii de ec!ipamente sau cone"iuni Internet au fostrealizate 4n ultimii ani, mai ales 4n beneficiul copiilor. Bniverstitatea @[email protected] Constan3a,Qcoala de copii Kipoacuzici nr. 1, &coala cu clasele I-GIII nr. 1 5i Jrdini3a de copii nr. 0din >ucure5ti se afl pe lista beneficiarilor recen3i ai unor astfel de dona3ii.

  7e asemenea, compania a 4ncercat s fie prezent ori de c6te ori societatea rom6neasc

  a trecut prin momente de criz. Bn astfel de e"emplu 4l constituie inunda3iile care au afectat)om6nia 4n anul 200=. )omtelecom a donat anul trecut mai mult de (umtate de milion deeuro la fondul special creat de Juvernul )om6niei pentru a(utorarea victimelor inunda3iilor 5ia permis, pe toat durata crizei, convorbiri na3ionale gratuite 4n re3eaua )omtelecom, de latelefoanele publice aflate 4n zonele afectate. *otodat, compania a distribuit sinistra3ilor!ran, ap 5i pturi. n colaborare cu mass media, )omtelecom a pus 4n func3iune c6teva liniide tip teledon, care au facilitat colectarea dona3iilor destinate celor afecta3i de inunda3ii. 7easemenea, anga(a3ii )omtelecom au 3inut s fie alturi de victimele inunda3iilor 5i prin dona3ii

  personale.

  2#H#4# Inovari aduse in cadrul "irmei

  Inovarea este o succesiune de activit3i pe care le desf5oar conducerea unei firme pentru a

  realiza produse 5i servicii noi, destinate v6nzrii. n acela5i timp, tot 4n categoria proceselor de

  inovare sunt cuprinse 5i activit3ile de e"tindere a pie3elor, de 4mbunt3ire a func3ionrii

  aprovizionrii, a proceselor de produc3ie, a 4ntre3inerii ec!ipamentelor, a canalelor de

  distribu3ie, a service-ului 5i, nu 4n ultimul r6nd, perfec3ionarea activit3ilor administrative 5i de

  conducere a firmei. Altfel spus, orice sc!imbare realizat 4n firm cu scopul de a 4mbunt3i

  situa3ia ei economic, pozi3ia ei pe pia3, condi3iile de munc ale personalului sau prote(areamediului 4ncon(urtor, constituie parte integrant a procesului de inovare.

  n toate domeniile de top, a5a cum este cel al comunica3iilor 5i te!nologiei informa3iei,

  folosirea ultimelor te!nologii disponibile este capital 5i influen3eaz direct competitivitatea.

  Inova3ia 5i modernizarea au fost direc3ii prioritare pentru )omtelecom 4n ultimii ani,

  compania prefer6nd s investeasc 4n te!nologii noi 5i sigure, care s ofere clien3ilor si cele

  mai bune servicii.

  2&

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  30/37

  %entru a imbunatati performantele companiei in relatie cu clientii, 'omtelecom va

  dezvolta o solutie de monitorizare video ce va fi implementata in cadrul Centrului de

  (peratiuni 'etea#+C$. N(Cva administra reteaua la nivel central, asigurand activarea si

  livrarea de servicii de inalta calitate. N(C se va ocupa, in plus, de monitorizarea in timp real

  a retelei, de identificarea si rezolvarea deran(amentelor la nivelul infrastructurii companiei.

  &istemul de monitorizare video este menit sa contribuie la o identificare mai rapida a

  deran(amentelor, precum si la o interventie mai rapida pentru remedierea acestora, in cazul in

  care este nevoie. +oua aplicatie de monitorizare, dezvoltata in intregime de o ec!ipa

  'omtelecom, unifica, de e"emplu, 1 aplicatii diferite folosite anterior independent pentru

  monitorizarea sistemelor de alarma pentru alimentarea cu energie electrica si functionarea

  instalatiei de aer conditionat

  'omtelecom este acum raportat central, in timp real, generand un timp de raspuns mai bun

  din partea ec!ipelor responsabile. 'omtelecom detine si opereaza peste ''.000 8ilometri de

  fibra optica la nivelul intregii tari si peste '2.000 de diverse ec!ipamente #cum ar fi elemente

  de comutatie, +B, elemente legate de reteaua I%, unitati de electroalimentare etc$. 7e

  asemenea, numarul de porturi "7&E operate de companie a a(uns la sfarsitul lui 200? la 1,=

  milioane.

  2# Eia%a de comercialiare

  Cre5terea economic din )om6nia a fost sus3inut 4n ultimii ani, printre altele, de

  cre5tere investi3iilor strine. Av6nd cea de-a doua popula3ie, dup mrime, din uropa

  Central 5i de st, 5i o for3 de munc educat 5i relativ ieftin 5i de asemenea o pozi3ionare

  strategic, )om6nia a mai beneficiat 5i de aderarea la Bniunea uropean, din ianuarie 200

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  31/37

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  32/37

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  33/37

  CAPITOLUL 3Particularit i privind

  comportamentul organizaional)#1# nalia S.($

  33

  Euncte tari!

  liderul na3ional al telecomunica3iilor;

  for3a de munc 4nalt calificat; infastructur 5i te!nologie de v6rf; o gam variat de produse 5i servicii; o mare stabilitate pe pia3; grad de telefonizare ridicat #cca 1?$; investi3ii mari 4n modernizare; o baz important de clien3i.

  Euncte slabe!

  birocra3ie ridicat;

  spa3ii insuficiente pentru anga(a3i; infrastructura 4nvec!it 4n zone cu marepoten3ial economic 5i 4nvec!it 4n zonelefr clien3i;

  este considerat 4n continuare un monopolcu toate eforturile conducerii de ademonstra contrariul;

  tarifele sunt percepute a fi prea mari; suspiciuni 4n ceea ce prive5te legalitatea

  privatizrii.

  menin%0ri!

  A+)C #Agen3ia +a3ional de )eglementare4n Comunica3ii$ sile5te )omtelecom sreduc tarifele;

  rom6nii se reorienteaz spre telefoniamobil;

  tot mai mul3i abona3i renun3 la serviciilesale;

  au intrat pe pia3 al3i operatori care practictarife foarte mici comparative cu cele)omtelecom;

  anc!etele asupra contractului de privatizareau produs efecte negative imaginii 5icredibilit3ii firmei;

  numrul mare de reclama3ii ridic un semnde 4ntrebare asupra seriozit3ii cu caretrateaz firma cerin3ele clien3ilor.

  (portunit0%i!

  serviciile de acces Internet sunt tot maicerute;

  pentru moment nu e"ist competitori decare s se team;

  cel pu3in 4nc ani va putea s 45ifructifice statutul de monopol;

  sunt multe zone 4n care poten3ialul

  economic este mare #4n special 4n zonelerurale$; posibilitatea de a-5i face cunoscute

  produsele prin participri la anumitemanifestri de gen C) #Conferin3aInterna3ional &pecializat de *e!nologiaInformatii 5i Comunica3ii$;

  re3eaua )omtelecom va fi digitalizat

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  34/37

  )#2#Eroblemele cu care se con"runt0 "irma!

  &uspiciunile care planeaz asupra contractului de privatizare a companiei )omtelecomau adus 4n aten3ia opiniei publice anumite aspecte legate de cumprarea de ctre * a celui

  mai mare operator de telefonie fi" din )om6nia. A5adar, se crede ca )omtelecom a fost

  v6ndut grecilor 4nainte de a avea loc licita3ia oficial. &e spune c!iar c rom6nii au fost

  /v6ndu3i unei companii care nu are nici cele mai mici no3iuni de etic deoarece vizeaz doar

  ob3inerea unui profit c6t mai mare #obiectiv pe care c!iar l-au atins$.

  Cu toate c cei de la * sus3in c pia3a de telecomunica3ii a fost liberalizat 4ncep6nd

  cu ianuarie 200 monopolul )omtelecom 4nc face legea cu precdere 4n stabilirea

  tarifelor. n acest sens a intervenit A+)C care a obligat compania prin !otr6re

  (udectoreasc s efectueze o scdere a tarifelor la convorbiri dar mai este drum lung p6n la

  punerea 4n practic a acestei !otr6ri, mai ales c operatorul o contest ve!ement. n acest

  moment firma este amenin3at c!iar de clien3ii si care nu sunt mul3umi3i de facturile prea

  4ncrcate. A5adar pre3uri prea mari pentru servicii de nu prea bun calitate. )omtelecom

  trebuie s 4mpiedice ca rom6nii s se orienteze spre telefonia mobil sau spre noii operatori

  abia intra3i pe pia3.

  Cele mai spinoase probleme cu care se confrunt compania sunt nemul3umirile tot mai

  numeroase ale popula3iei fa3 de politica de pre3uri 5i percep3ia negativ a opiniei publice se

  organizeaz campanii de protest la adresa administrrii proaste a activit3ii )omtelecom,

  administra3ie sc!imbat 4n mod regulat dar fr efecte pozitive notabile.

  )#)# Solu%iile "irmei!

  %entru a compensa lunga list a nemul3umirilor clien3ilor si #legate 4n special detarifele prea mari$, )omtelecom 45i diversific gama de produse 5i servicii oferite, cu toate c

  cea mai bun cale de a rezolva aceast problem este scderea pre3urilor la convorbiri.

  Cu toate c )omtelecom este liderul na3ional pe pia3a telecomunica3iilor, compania 4ncearc 5i

  reu5e5te s 3in pasul cu noile te!nologii pun6nd la dipozi3ia clien3ilor o gam larg de servicii

  de acces Internet strategie de concentrare prin dezvoltarea produsului. Astfel )omtelecom a

  lansat 4ncep6nd cu 1= noiembrie 200= un produs A7&E, Clic8+et =12.

  3

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  35/37

  Cu o vitez de do9nload de =12 Sbps 5i de upload de 12D Sbps, Clic8+et =12 este cel de-al

  III-lea produs bazat pe te!nologia A7&E lansat de )omtelecom 4n ultimele opt luni 5i se

  adreseaz clien3ilor persoane fizice. 7ar acest tip de produse nu se adreseaz doar acestei

  categorii de clien3i ci, s-a lansat tot 4n anul 200= un produs de acces Internet de band larg

  destinat companiilor A7&E "press cu o vitez de descrcare de 2 bps.

  *ot 4n cadrul strategiei de cre5tere se 4nscrie punerea la dispozi3ia popula3iei a F=.000 de

  telefoane publice cu cartel 4n toat 3ara, trecerea la comercializarea de terminale telefonice,

  4ns cea mai important ac3iune 4nceput fiind furnizarea de servicii Internet, cu toate c p6n

  acum a furnizat doar servicii voce-diversificare concentric.

  )omtelecom urmre5te cre5terea calit3ii serviciilor prestate prin 4mbunt3irea continu a

  te!nologiei folosite 4ncerc6nd s impun un anumit respect pentru produsele TmadeU

  )omtelecom strategie comercial de diferen3iere a produselor 5i servicii prin imagine de

  marc. n acest fel )omtelecom cre5te 4n mod constant tarifele, de cele mai multe ori

  ne(ustificat, contrar tendin3elor vest-europene, miz6nd pe loialitatea clien3ilor si. *otu5i, 4n

  ultimul timp, aceste ac3iuni nu mai dau acela5i rezultat deoarece cre5terile de pre3uri foarte

  dese 4i determin pe cet3eni s-5i pun 4ntrebri privind seriozitatea companiei 4n respectarea

  contractelor.

  &ocietatea 45i focalizeaz de asemenea ac3iunile asupra unui anumit segment de pia3 pe care

  s-l deserveasc mai bine dec6t competitorii si. A5adar )omtelecom are planuri de intrare 4n

  for3 5i pe pia3a de Internet, 4ndrept6ndu-5i 4n prezent aten3ia ctre furnizarea de astfel de

  servicii. %rin modernizarea re3elei 5i instalarea de noi ec!ipamente, )omtelecom 3inte5te

  pozi3ia de cel mai mare furnizor broadband din )om6nia, cu o cot de pia3 de apro"imativ

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  36/37

  Av6nd 4n vedere publicitatea negativ de care s-a TbucuratU de la preluarea sa de ctre *,

  compania a 4ncercat s-5i promoveze calitatea deosebit a produselor sale prin ample

  campanii de publicitate care s TspeleU pcatele trecutului. A apelat la o strategie de

  promovare prin TtragereU, clien3ii si fiind 4n5tiin3a3i de noile produse sau de noile pac!ete de

  servicii odat cu primirea facturii telefonice, prin ane"area la aceasta a informa3iilor

  respective. Cu toate c s-au investit sume mari de bani 4n aceste campanii p6n 4n prezent nu

  prea au avut rezultatul scontat.

  A+)C a fost sesizat 4n legtur cu politica monopilist a )omtelecom, care folose5te

  ca strategie ofensiv ini3ierea unor ofensive de amploare, c!iar de intimidare la care aceste

  firme au venit pe pia3 cu un pre3 mult mai mic dec6t tarifele )omtelecom, monopolistul i-a

  c!emat la discu3ii, contrazic6nd 4n acest fel propriile afirma3ii acelea 4n care se spunea c

  pia3a de telefonie fi" a fost liberalizat 4nc din ianuarie 200.

  3

 • 8/13/2019 Proiect Managementul Inovarii ROMTELECOM

  37/37

  BIBLIOGRAFIE1. @@@#romtelecom#ro2. Curs managementul inovarii : Prof Tomescu Crenguta3. Ana L%cia Ristea 4aleri% Ioan ranc Ion Stegroi% 5orina Tansesc%6 /"it%ra

  /7pert8 9ar:eting8 Cresto'atie "e ter'eni ;i concepte

  . L%cica 9atei < 9anage'ent P%)lic /". /cono'ic 21

  http://www.romtelecom.ro/http://www.romtelecom.ro/