25
23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI Z MEDNARODNO UDELEŽBO »V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI« Ljubljana, 25. 27.09.2017 PROGRAM Stanje: 25.09.2017 Znanstveni koordinator vsebin festivalskih dogodkov: prof. dr. Peter Raspor Glavni koordinator bioznanstvenih in biotehniških vsebin: dr. Tanja Potočnik Mesarić

PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25. – 27.09.2017

PROGRAM

Stanje: 25.09.2017

Znanstveni koordinator vsebin festivalskih dogodkov:

prof. dr. Peter Raspor

Glavni koordinator bioznanstvenih in biotehniških vsebin:

dr. Tanja Potočnik Mesarić

Page 2: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25.–27.09.2017

DAN ŽIGE ZOISA

PRVI FESTIVALSKI DAN

PONEDELJEK, 25. SEPTEMBER 2017

Page 3: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

10:00–11:30 Otvoritvena slovesnost s slavnostnim predavanjem – poklon Hermanu

Potočniku Noordungu ob 125. obletnici njegovega rojstva

Nagovor:

prof. dr. Peter Raspor, predsednik Znanstvenega sveta SZF

prof. dr. Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete UL

akad. prof. dr. Ivan Kreft, častni pokrovitelj 23. Sfz

Predavanje:

PLANETI ZUNAJ NAŠEGA OSONČJA

Dr. Marija Strojnik Scholl, astrofizičarka – slovenska znanstvenica iz ZDA

Podelitev nagrad natečaja »Osvajanje vesolja«

Pokrovitelj: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

11:30–12:00 Tiskovna konferenca

12:00–12:50 HERMAN POTOČNIK NOORDUNG – OČE VESOLJSKE

ARHITEKTURE Dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana

Pokrovitelj: Krka, d.d., Novo mesto

13:00–14:50 Uganke iz naravoslovja, »Out of the box« rešitve in eksperimenti

Tea Vizjak, Lek, d.d., Ljubljana, članica skupine Sandoz

Opombe: Festivalski dogodki so primerni za učence tretje triade devetletke, dijake in odrasle.

Predavalnica A1

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

9:00–9:50 Delavnica in pogovor: Antična mitologija v našem življenju

Lucija Krošelj Košec in Nataša Homar, Gimnazija Poljane

(do 20 udeležencev)

Page 4: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Predavalnica A4

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

12:00–13:50 Predavanje in delavnica: Kaj nam skrivajo gojene in divje rastline?

Predavanje: prof. dr. Robert Veberič

4 delavnice: prof. dr. Denis Rusjan, doc. dr. Helena Šircelj, doc. dr. Maja

Mikulič Petkovšek, doc. dr. Jerneja Jakopič

(SŠ)

Opombe: Udeleženci se po predavanju razdelijo v štiri skupine in se z izvajalci odpravijo

na drugo lokacijo (predavalnica hortikultura, laboratorijsko polje oz. A10,

laboratorijsko polje oz. A11, rastlinjak)

Predavalnica A5

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

10:00–10:50 Predavanje: Genotoksične snovi v okolju in v vsakdanjem življenju

Prof. dr. Metka Filipič, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

(do 60 udeležencev)

Razstava kamnin: Litosfera Dr. Tomislav Popit, Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

13:00–13:50 Predavanje: Vpliv okoljskih sprememb na razvoj organizmov

Prof. dr. Andrej Šmuc, Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

(SŠ, študenti in odrasli)

Opombe: Predavanja in delavnica so namenjeni učencem tretje triade devetletke, dijakom

in odraslim.

Predavalnica Ž1

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

12.00–12.25 Predavanje: O gensko spremenjeni hrani – GSO – malo drugače

Prof. dr. Borut Bohanec

Page 5: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Predavalnica Ž2

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

13.00–13.50 Delavnica: Spoznajmo barvitost slovenskega medu

Izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj, doc. dr. Mojca Korošec

(OŠ in SŠ)

Predavalnica Ž3

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

11:30–13:10 Predavanje: Klasična jezika in njuni potomci

Jerneja Kavčič

(do 60 udeležencev)

13:20–14:50 Delavnica: Govorimo grško

Dr. Dragica Fabjan Andritsakos

(do 20 udeležencev)

15:00–15.50 Predavanje: Rimska vojska

Miha Franca

(do 20 udeležencev)

Predavalnica KA1

(Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101)

12:00–12:50 Predavanje: Pobeg tigrov – delavnica kreativnega mišljenja z iskanjem

alternativnih rešitev

Asist. dr. Nadja Penko, asist. Tadej Bevk

(SŠ; do 20 udeležencev)

Predavalnica B3

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

12.00–12.25 Predavanje: Mikrobi ne gledajo filmov, ampak živijo v njih

Dr. Iztok Dogša

Page 6: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

9:00 – 13:00

SEJEM EKSPERIMENTOV IN INOVACIJ:

»VESELJE S TEHNIKO«

Sodeluje:

Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana

Pokrovitelj: Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje,

Ljubljana

Priporočamo polurne obiske sejma in sicer:

9:00–9:30 | 9:30–10:00 | 10:00–10:30 | 10:30–11:00 | 11:00–11:30 |

11:30–12:00:ODMOR | 12:00–12:30 | 12:30–13:00 |

Page 7: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: Larisa Daugul

10:00–10:50 Predavanje: Izumiranje tropskega gozda in hitro širjenje puščav

Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli

11:00–11:50 Predstavitev projekta »Lifegenom«

S poskusi v laboratoriju Gozdarskega inštituta Slovenije bodo udeleženci

odkrivali kako in zakaj poteka monitoring genetske pestrosti gozdnega drevja.

12:00–12:50 Predstavitev projekta »Artemis«

Kako zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih? Tudi s

pomočjo mobilne aplikacije invazivke, s katero se lahko podate na lov za

tujerodnimi vrstami, pri tem pa pomagate pri zbiranju podatkov o njihovih

nahajališčih in hkrati prispevate k večji osveščenosti o škodljivosti invazivnih

rastlin.

Page 8: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25.–27.09.2017

DAN FRANCA F. KARPEJA

DRUGI FESTIVALSKI DAN

TOREK, 26. SEPTEMBER 2017

Page 9: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

9:00–9:50 Predavanje: Noordungova knjiga »Problem vožnje po vesolju« in fizika

Dr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA)

Pokrovitelj: Krka, d.d., Novo mesto

10:00–10:50 Predavanje: Mikrobi – najštevilnejši prebivalci na planetu – v svetu

biotehnologije Prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

Pokrovitelj: Krka, d.d., Novo mesto

11:00–11:50 Predavanje: Zdravljenje se začne od znotraj (mikrobiotika)

Helena Strašek in Tanja Želj, Lek, d.d., članica skupine Sandoz

(SŠ, študenti in odrasli)

12:00–12:45 Uganke iz naravoslovja, »Out of the box« rešitve in eksperimenti

Tea Vizjak, Lek, d.d., članica skupine Sandoz

12:55–13:40 Uganke iz naravoslovja, »Out of the box« rešitve in eksperimenti

Tea Vizjak, Lek, d.d., članica skupine Sandoz

14:00–14:50 Predavanje: Vzor gekokuščarjev na razvoj prijemanja nano in mikro

objektov

Prof. dr. Riko Šafarič in dr. Božidar Bratina, Univerza v Mariboru

(SŠ, študenti in odrasli)

Pokrovitelj: Roche, d.o.o., Ljubljana

Sejna soba dekanata

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

10:00–10:50 Predavanje: Pomen etike za raziskovalno delo

Prof. dr. Janez Kranjc, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

(posnetek predavanja)

11:00–11:50 Predavanje: Plagiat v znanosti

Frank J. LaBuda, ZDA

Page 10: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

12:00–12:50 Predavanje: Spodbujanje ustvarjalnosti dijakov

Branko Vrečar, prof., Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola Kranj

Pokrovitelj: GENenergija, d.o.o., Krško

13:00–13:50 Predavanje: Fotografiranje nočnih pokrajin

Klemen Kunaver in Samo Kham, Ljubljana

(SŠ, študenti in odrasli)

15:00–15:50 Predavanje: Zdravljenje se začne od znotraj (mikrobiotika)

Helena Strašek in Tanja Želj, Lek, d.d., članica skupine Sandoz

(SŠ, študenti in odrasli)

Pokrovitelj: Lek, d.d., Ljubljana

Opombe: 1) Dopoldanski dogodki so primerni za vedoželjne dijake, študente in odrasle.

2) Dogodki po 12. uri so primerni za učence tretje triade, dijake in učitelje ter

ostale odrasle

Predavalnica A1

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

10:00–11:30 Znanstvena kavarna o kavi – za zelo radovedne učence, dijake, študente in

odrasle

Z g. Krešom Marinom se bo pogovarjal prof. dr. Peter Raspor

Pokrovitelj: DrogaKolinska, d.d., Ljubljana

12:00–14:00 Kviz Osnovne šole Cerkno: Žuboreče poslanstvo življenja,

večpredstavnostni matematični kviz z bogatimi nagradami

za vse vedoželjne in modre

(OŠ)

Predavalnica A4

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

9.00–10.50 Predavanje in delavnica: Kaj nam skrivajo gojene in divje rastline?

Predavanje: prof. dr. Robert Veberič

4 delavnice: prof. dr. Denis Rusjan, doc. dr. Helena Šircelj, doc. dr. Maja

Mikulič Petkovšek, doc. dr. Jerneja Jakopič

(SŠ)

Page 11: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Opombe: Udeleženci se po predavanju razdelijo v štiri skupine in se z izvajalci odpravijo

na drugo lokacijo (predavalnica hortikultura, laboratorijsko polje oz. A10,

laboratorijsko polje oz. A11, rastlinjak)

10.00–10.50 Predavanje: Vreme po želji – sanje ali resničnost?

Doc. dr. Zalika Črepinšek, asist. dr. Tjaša Pogačar

(SŠ, študenti in odrasli)

Okolica, zbor pred Oddelkom za agronomijo in krajinsko arhitekturo

(Jamnikarjeva 101)

9.00–10.45 Delavnica:Pogled skozi oči krajinskega arhitekta – risarska delavnica

Doc. mag. Mateja Kregar Tršar

Okolica, zbor pred stavbo Oddelka za agronomijo in Oddelka za krajinsko

arhitekturo

(SŠ: do 30 udeležencev)

12.30–13.20 Delavnica: Senzorični sprehod ob potoku

Asist. Tadej Bevk

Okolica, zbor pred stavbo Oddelka za agronomijo in Oddelka za krajinsko

arhitekturo

(SŠ; do 20 udeležencev)

Predavalnica Ž1

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

9.00–9.50 Predavanje: Ali nas gobe lahko zdravijo?

Prof. dr. Franc Pohleven

(SŠ, študenti in odrasli)

10.00–10.50 Predavanje: Antioksidanti v živilih

Izr. prof. dr. Blaž Cigić

(SŠ, študenti in odrasli)

11:20–12:20 Predavanje/delavnica: Medicina in kozmetika

Mag. Nataša Gaši

Page 12: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

12.00–12.50 Predavanje: Osvetljevanje sadja pri obiranju

Prof. dr. Rajko Vidrih

(SŠ)

Predavalnica Ž2

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

14.00–14.50 Delavnica: Spoznajmo barvitost slovenskega medu

Izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj, doc. dr. Mojca Korošec

(OŠ, SŠ; do 20 udeležencev)

Predavalnica LŽ3

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

11.00–11.50 Delavnica: Kako vzgojimo živalske celice v laboratoriju?

Doc. dr. Irena Oven, Ida Djurdjevič

(OŠ; do 15 udeležencev)

13.00–13.50 Delavnica:Kako vzgojimo živalske celice v laboratoriju?

Doc. dr. Irena Oven, Ida Djurdjevič

(OŠ; do 15 udeležencev)

Predavalnica Ž3

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

9:00–10:50 Delavnica: Veni, vidi… Ali ura z jezikom, ki ga je govoril Cezar

Dr. Bojana Tomc

(OŠ; do 20 udeležencev)

12:00–12:20 Predavanje: Klasična kultura na razredni stopnji osnovne šole

Dr. Marko Weilguny

12:30–13:20 Predavanje: Izumi Rimskega imperija, ki jih srečujemo še danes

Dejan Češarek

13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas

Tea Kranjc, prof.

Page 13: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

14:00–14:20 Delavnica: Colloquium Latinum

Mag. Josh Rocchio

14:30–15:20 Predavanje: Miguel de Cervantes in antika

Dr. Bojana Tomc

(SŠ, študenti in odrasli)

15:30–15:50 Delavnica: Colloquium Latinum

Mag. Josh Rocchio

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

9:00 – 13:00

SEJEM EKSPERIMENTOV IN INOVACIJ:

»VESELJE Z NARAVOSLOVJEM IN TEHNIKO«

Sodelujejo mladi raziskovalci in mentorji z/s:

Gimnazija Ledina

Gimnazija Nova Gorica

Šolski center Ptuj – Ekonomska šola

Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

Pokrovitelj: Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje,

Ljubljana

Priporočamo polurne obiske sejma in sicer:

9:00–9:30 | 9:30–10:00 | 10:00–10:30 | 10:30–11:00 | 11:00–11:30 |

11:30–12:00: ODMOR | 12:00–12:30 | 12:30–13:00 |

Page 14: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Predavalnica G4

(Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83)

14.00–14.50 Predavanje: Kdo se še boji rjavega medveda? Življenje slovenskih

medvedov, kot ga razkriva satelitska telemetrija Prof. dr. Klemen Jerina

(SŠ, študenti in odrasli)

Predavalnica B2 in travniki ob oddelku

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

13.00–13.50 Predavanje, delavnica in show: Pisani čebelji ples

Izr. prof. dr. Janko Božič

(do 20 udeležencev)

Predavalnica B5

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

10.00–10.25 Predavanje: Ročno ali strojno pomivanje posode? To je sedaj vprašanje…

Mag. Jerneja Zupančič

(SŠ, študenti in odrasli)

11.00–11.50 Predavanje:Mikrobiota, hormoni in zdravje

Izr. prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

(SŠ, študenti in odrasli)

13:00–13:50 Veliki zeleni zid v Afriki ali kako preprečiti širjenje puščave

Mbareck Diop, Senegal

Pokrovitelj: Svetovna federacija znanstvenikov in Mednarodni afriški forum,

Raziskave in razvoj

Page 15: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Laboratorij

(Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34)

10.35–11.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Kaj se zgodi s površino lesa, ko ga premažemo? Dr. Matjaž Pavlič, Jure Žigon

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

Delavnica: Izdelava furnirne vezane plošče in načini preskušanja trdnosti

lepilnih spojev Mag. Bogdan Šega

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

11.35–12.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Kaj se zgodi s površino lesa, ko ga premažemo? Dr. Matjaž Pavlič, Jure Žigon

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

Delavnica: Izdelava furnirne vezane plošče in načini preskušanja trdnosti

lepilnih spojev Mag. Bogdan Šega

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

Viteška dvorana in laboratorij

(Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale)

11.15–13.00 Predavanje in delavnica: Vrednotenje in ohranjanje kakovosti jedilnih

jajc Doc. dr. Dušan Terčič (tudi v laboratoriju)

(OŠ; do 20 udeležencev)

Page 16: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: Larisa Daugul

10:00–10:50 Predavanje: Izumiranje tropskega gozda in hitro širjenje puščav

Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli

11:00–11:50 Predstavitev projekta »Lifegenom«

S poskusi v laboratoriju Gozdarskega inštituta Slovenije bodo udeleženci

odkrivali kako in zakaj poteka monitoring genetske pestrosti gozdnega drevja.

12:00–12:50 Predstavitev projekta »Artemis«

Kako zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih? Tudi s

pomočjo mobilne aplikacije invazivke, s katero se lahko podate na lov za

tujerodnimi vrstami, pri tem pa pomagate pri zbiranju podatkov o njihovih

nahajališčih in hkrati prispevate k večji osveščenosti o škodljivosti invazivnih

rastlin.

13:00–13:50 Predstavitev projekta »Climate path«

Udeleženci bodo izračunali svoj ogljični odtis in spoznali, koliko ogljikovega

dioksida za nas predihajo drevesa.

OPOMBA: Festivalski dogodki so primerni za dijake, študente in ostale

zainteresirane odrasle državljane. Do 110 udeležencev.

Page 17: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25.–27.09.2017

DAN FRIDERIKA I. BARAGE

TRETJI FESTIVALSKI DAN

SREDA, 27. SEPTEMBER 2017

Page 18: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Predavalnica Ž1

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

10:00-10:50 Predavanje: Popolni sončev mrk v ZDA 2017

Boris Kham, prof., Ljubljana

Pokrovitelj: GENenergija, d.o.o., Krško

11:40-12:10 Predavanje: Pesticidi v vodi – od kod in kam?

Andrej Planinšek, dijak Gimnazije Jožeta Plečnika, mentorica: mag. Darja

Silan

(SŠ)

Predavalnica Ž3

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

10.00–10.25 Delavnica: Jem zdravo – ali res?

doc. dr. Tanja Pajk Žontar, asist. dr. Saša Piskernik

(OŠ; do 20 udeležencev)

11:00–11:50 Predavanje: Humanizem in etika naravoslovnih znanosti

Tim Prezelj, diplomirani mikrobiolog

14:00–14:50 O divjem petelinu

Dr. Ivica Križ, Udruga za zaštitu životinja »Tetrijeb«, Prezid, Gorski Kotar,

Hrvaška

(SŠ, študenti in odrasli)

Pokrovitelj: Rotary klub Ljubljana-Center

Predavalnica LŽ4

(Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101)

11.00–11.50 Delavnica: Plesni – koristne ali škodljive?

Izr. prof. dr. Polona Jamnik, izr. prof. dr. Barbara Jeršek

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

Page 19: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Sejna soba dekanata

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

9:00–9:50 Delavnica: Učna ura iz antične Emone

Matej Prevc

(do 20 udeležencev)

10:00–11:50 Delavnica: Skok v antično Grčijo

Maja Gril Juvan

(OŠ; do 20 udeležencev)

12:00–12:50 Odmevi glasbe iz antike

Matej Prevc in mag. Gašper Kvartič

13:00–13:50 Antična dediščina v srednjem veku

Sibil Gruntar Vilfan, podiplomski študent, Central European University

14:00–15:50 Predstavitev: Projekt Debelak

Rene Masaryk

Predavalnica A4

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

9.00–9.50 Predavanje: Če bi pojedli več zrnatih stročnic, bi bili bolj zdravi

Doc. dr. Darja Kocjan Ačko in Anamarija Ačko

(študenti in odrasli)

10.00–10.50 Predavanje: Naravni sovražniki so nam lahko v pomoč pri pridelavi hrane

Prof. dr. Stanislav Trdan, doc. dr. Žiga Laznik, asist. dr. Tanja Bohinc

(OŠ in SŠ; do 20 udeležencev)

Page 20: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Predavalnica B5

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

20 LET SLOVENSKO ŠKOTSKEGA SODELOVANJA

PRI POPULARIZACIJI ZNANOSTI

9:00–9:50 Javljanje v živo iz Avstralije: Osvajanje vesolja – med mitom in

resničnostjo ter novimi priložnostmi Matjaž Vidmar, University of Edinburg, Škotska/Velika Britanija

Pokrovitelj: Klub prijateljev SZF

10:00–10:50 Show: Naš prvi raketni motor

Nik Mohorko in sodelavci, Zavod Spacelink, Ljubljana

Pokrovitelj: BTC, d.d., Ljubljana

11:00–11:50 Predavanje: Prihodnost za življenje na otokih – primer severni škotski

otoki Prof. Tom Stevenson, Škotska/ Velika Britanija

Pokrovitelj: Klub prijateljev SZF

12:00–12:50 Predavanje: Otok znanosti, otok posebne vrste ovce

Howie Firth, dr.h.c., Orkney International Science Festival, Kirkwall, Škotska/

Velika Britanija

Pokrovitelj: Klub prijateljev SZF

Opombe: Festivalski dogodki slovenskih avtorjev so primerni za učence, dijake in

odrasle.

Festivalski dogodki škotskih avtorjev so primerni za dijake in odrasle ter za

radovedne in vedoželjne učence tretje triade devetletke.

Predavalnica B2

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

10.00–10.50 Predavanje, delavnica in show: Pisani čebelji ples

Izr. prof. dr. Janko Božič

V predavalnici, čebelnjaku in travnikih ob oddelku

(do 20 udeležencev)

13.00–13.50 Predavanje, delavnica in show: Pisani čebelji ples

Izr. prof. dr. Janko Božič

V predavalnici, čebelnjaku in travnikih ob oddelku

(do 20 udeležencev)

Page 21: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

Velika predavalnica

(Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34)

10.00–10.25 Predavanje: Akustične in mehanske lastnosti lesa

Izr. prof. dr. Aleš Straže

Laboratorij

(Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34)

10.35–11.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Resonančni les in leseni glasbeni inštrumenti Izr. prof. dr. Aleš Straže, mag. Ervin Žveplan

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

Delavnica: Gostota in trdota različnih vrst lesa ter upogibna trdnost

lesnega nosilca Doc. dr. Nejc Thaler, Davor Kržišnik, Luka Krže

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

11.35–12.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Resonančni les in leseni glasbeni inštrumenti Izr. prof. dr. Aleš Straže, mag. Ervin Žveplan

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

Delavnica: Gostota in trdota različnih vrst lesa ter upogibna trdnost

lesnega nosilca Doc. dr. Nejc Thaler, Davor Kržišnik, Luka Krže

(OŠ in SŠ; do 15 udeležencev)

Page 22: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: mag. Ela Žilič

Sklop »Virusi« (12:00–15:00)

12:00–12:30 Predavanje: Rastlinski virusi – od okužbe do ozdravitve

Dr. Irena Mavrič Pleško

Lokacija: Dvorana Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17,

Ljubljana. Delavnice v trajanju 30 minut vsaka.

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Nematode – prenašalke virusov in škodljivke rastlin

Dr. Polona Strajnar

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Raznolikost žuželk in pajkovcev, ki prenašajo rastlinske

viruse

Mag. Špela Modic

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Vloga semena in cvetnega prahu pri virusnih boleznih

rastlin

Mag. Romana Rutar

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Rastlinske tkivne kulture-rastline v epruvetah

Elizabeta Komatar

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Rastlinske virusne bolezni

Dr. Irena Mavrič Pleško

Opomba:

Predavanje sklopa »Virusi« je primerno za učence 3. triade in dijake. Do 50 oseb.

Delavnice tega sklopa so namenjene istim skupinam udeležencev. Število udeležencev

ene delavnice je do 10.

Page 23: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO

SLOVENIJE

Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Koordinatorica: mag. Nataša Ferant

9:00–9:30 Predavanje: Kako nastane nova sorta hmelja?

Dr. Andreja Čerenak

9:30–10:00 Predavanje: Zdravilne in aromatične rastline

Mag. Nataša Ferant

10:00–10:30 Delavnica: Zdravilne in aromatične rastline

Mag. Nataša Ferant

Opombe:

Velikost skupine: do 20 udeležencev predavanja oziroma delavnice. Festivalski

dogodki so primerni za učence tretje triade osnovne šole, dijake in odrasle.

Page 24: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: Larisa Daugul

10:00–11:50 Delavnica: Gozd eksperimentov

Udeleženci bodo raziskovali v laboratorijih, se odpravili v gozd, zbirali storže

in morda preučili tudi kakšno medvedjo stopinjo.

Velikost skupine: do 25 učencev 2. oziroma 3. triade devetletke.

Page 25: PROGRAM - u-szf.si · PDF fileDr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA) Pokrovitelj: ... Frank J. LaBuda, ZDA . ... Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Oddelek za biologijo

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Razstave v avli stavbe

(Večni pot 111 v Ljubljani)

ves čas festivala in do vključno 27. oktobra 2017

Nacionalni inštitut za biologijo se predstavi

Popolni Sončev mrk (v ZDA)

Zvezdnato nebo nad gorami (avtor Klemen Kunaver)

Pokrovitelj: Univerza v Ljubljani in Institut »Jožef Stefan« Ljubljana

in

na Oddelku za lesarstvo v predavalnici L1

(Rožna dolina, Cesta VIII/34)

v času vseh treh festivalskih dni

Najbolj zanimiva umetniška dela mladih nagradnega natečaja »Osvajanje

vesolja«

Pokrovitelj: Inotherm, d.o.o., Prigorica

BTC, d.d., Ljubljana

Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota

Litosfera (pripravili izvajalci dogodkov z Naravoslovnotehniške fakultete

Univerze v Ljubljani)

Pokrovitelj: Univerza v Ljubljani