30
23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI Z MEDNARODNO UDELEŢBO »V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI« Ljubljana, 25. 27.09.2017 OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA Stanje: 06.09.2017 Znanstveni koordinator vsebin festivalskih dogodkov: prof. dr. Peter Raspor Glavni koordinator bioznanstvenih in biotehniških vsebin: dr. Tanja Potočnik Mesarić

OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

  • Upload
    vantram

  • View
    230

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŢBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25. – 27.09.2017

OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA

Stanje: 06.09.2017

Znanstveni koordinator vsebin festivalskih dogodkov:

prof. dr. Peter Raspor

Glavni koordinator bioznanstvenih in biotehniških vsebin:

dr. Tanja Potočnik Mesarić

Page 2: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŢBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25.–27.09.2017

PRVI FESTIVALSKI DAN

PONEDELJEK, 25. SEPTEMBER 2017

Page 3: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

10:00–11:30 Otvoritvena slovesnost s slavnostnim predavanjem – poklon Hermanu

Potočniku Noordungu ob 125. obletnici njegovega rojstva

PLANETI ZUNAJ NAŠEGA OSONČJA

Dr. Marija Strojnik Scholl, astrofizičarka – slovenska znanstvenica iz ZDA

Sledi tiskovna konferenca

12:00–12:50 HERMAN POTOČNIK NOORDUNG – OČE VESOLJSKE

ARHITEKTURE Dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana

13:00–14:50 Uganke iz naravoslovja, »Out of the box« rešitve in eksperimenti

Tea Vizjak, Lek, d.d., Ljubljana, članica skupine Sandoz

Opombe: Festivalski dogodki so primerni za učence tretje triade devetletke, dijake in odrasle.

Predavalnica A1

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

9:00–9:50 Delavnica in pogovor: Antična mitologija v našem ţivljenju

Lucija Krošelj Košec in Nataša Homar, Gimnazija Poljane

(do 20 udeleţencev)

Predavalnica A4

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

12:00–13:50 Predavanje in delavnica: Kaj nam skrivajo gojene in divje rastline?

Predavanje: prof. dr. Robert Veberič

4 delavnice: prof. dr. Denis Rusjan, doc. dr. Helena Šircelj, doc. dr. Maja

Mikulič Petkovšek, doc. dr. Jerneja Jakopič

(SŠ)

Opombe: Udeleţenci se po predavanju razdelijo v štiri skupine in se z izvajalci odpravijo

na drugo lokacijo (predavalnica hortikultura, laboratorijsko polje oz. A10,

laboratorijsko polje oz. A11, rastlinjak)

Page 4: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Predavalnica A5

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

10:00–10:50 Predavanje: Genotoksične snovi v okolju in v vsakdanjem ţivljenju

Prof. dr. Metka Filipič, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

(do 60 udeleţencev)

11:00–11:50 Delavnica: Skrivnost mineralov

Doc. dr. Petra Ţvab Roţič, Naravoslovno tehniška fakulteta

Univerze v Ljubljani

(do 15 udeleţencev)

12:00–12:50 Razstava kamnin: Litosfera

Dr. Tomislav Popit, Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

(do 20 udeleţencev)

13:00–13:50 Predavanje: Vpliv okoljskih sprememb na razvoj organizmov

Prof. dr. Andrej Šmuc, Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

(SŠ, študenti in odrasli)

14:00–14:50 Predavanje: E-geologija

Matija Krivic, Geološki zavod Slovenije

Opombe: Predavanja in delavnica so namenjeni učencem tretje triade devetletke, dijakom

in odraslim.

Predavalnica Ţ1

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

12.00–12.25 Predavanje: O gensko spremenjeni hrani – GSO – malo drugače

Prof. dr. Borut Bohanec

14.00–14.50 Predavanje: Antioksidanti v ţivilih

Izr. prof. dr. Blaţ Cigić

(SŠ, študenti in odrasli)

Page 5: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Predavalnica Ţ2

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

13.00–13.50 Delavnica: Spoznajmo barvitost slovenskega medu

Izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj, doc. dr. Mojca Korošec

(OŠ in SŠ)

Predavalnica Ţ3

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

11:30–13:10 Predavanje: Klasična jezika in njuni potomci

Jerneja Kavčič

(do 60 udeleţencev)

13:20–14:50 Delavnica: Govorimo grško

Dr. Dragica Fabjan Andritsakos

(do 20 udeleţencev)

15:00–15.50 Predavanje: Rimska vojska

Miha Franca

(do 20 udeleţencev)

Predavalnica KA1

(Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101)

12:00–12:50 Predavanje: Pobeg tigrov – delavnica kreativnega mišljenja z iskanjem

alternativnih rešitev

Asist. dr. Nadja Penko, asist. Tadej Bevk

(SŠ; do 20 udeleţencev)

13:10–14:55 Delavnica: Zemljo krast

Prof. dr. Mojca Golobič, asist. dr. Nadja Penko, asist. dr. Tomaţ Pipan,

asist. Tadej Bevk

(SŠ; do 20 udeleţencev)

Page 6: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

9:00 – 13:00

SEJEM EKSPERIMENTOV IN INOVACIJ:

»VESELJE S TEHNIKO«

Sodelujeta:

Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana

Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

Priporočamo polurne obiske sejma in sicer:

9:00–9:30 | 9:30–10:00 | 10:00–10:30 | 10:30–11:00 | 11:00–11:30 |

11:30–12:00:ODMOR | 12:00–12:30 | 12:30–13:00 |

Predavalnica B3

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

12.00–12.25 Predavanje: Mikrobi ne gledajo filmov, ampak ţivijo v njih

Dr. Iztok Dogša

Predavalnica BV6

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

16.00–16.25 Delavnica: Spoznajmo prijazne bakterije

dr. Polonca Štefanič

(OŠ in SŠ; do 20 udeleţencev)

Velika predavalnica

(Oddelek za lesarstvo, Roţna dolina, Cesta VIII/34)

12.00–12.25 Predavanje: Zgradba lesa, njegove lastnosti in moţnosti uporabe

Dr. Maks Merela, prof. dr. Katarina Čufar

(OŠ in SŠ)

Page 7: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Laboratorij

(Oddelek za lesarstvo, Roţna dolina, Cesta VIII/34)

12.35–13.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Prepoznava lesa in njegova zgradba pod mikroskopom dr. Maks Merela, Luka Krţe

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Delavnica: Načrtovanje in gradnja mostu iz lesa doc. dr. Nejc Thaler, Davor Krţišnik

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

13.35–14.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Prepoznava lesa in njegova zgradba pod mikroskopom dr. Maks Merela, Luka Krţe

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Delavnica: Načrtovanje in gradnja mostu iz lesa doc. dr. Nejc Thaler, Davor Krţišnik

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Viteška dvorana

(Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domţale)

12.00–12.25 Predavanje: Prehrana ţivali za zdravje ţivali, ljudi in okolja

prof. dr. Janez Salobir

(SŠ, študenti in odrasli)

13.00–14.45 Predavanje in delavnica: Vrednotenje in ohranjanje kakovosti jedilnih

jajc Doc. dr. Dušan Terčič

(SŠ, študenti in odrasli; do 20 udeleţencev; viteška dvorana in laboratorij)

Page 8: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: Larisa Daugul

10:00–10:50 Predavanje: Izumiranje tropskega gozda in hitro širjenje puščav

Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli

11:00–11:50 Predstavitev projekta »Lifegenom«

S poskusi v laboratoriju Gozdarskega inštituta Slovenije bodo udeleţenci

odkrivali kako in zakaj poteka monitoring genetske pestrosti gozdnega drevja.

12:00–12:50 Predstavitev projekta »Artemis«

Kako zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih? Tudi s

pomočjo mobilne aplikacije invazivke, s katero se lahko podate na lov za

tujerodnimi vrstami, pri tem pa pomagate pri zbiranju podatkov o njihovih

nahajališčih in hkrati prispevate k večji osveščenosti o škodljivosti invazivnih

rastlin.

13:00–13:50 Predstavitev projekta »Climate path«

Udeleţenci bodo izračunali svoj ogljični odtis in spoznali, koliko ogljikovega

dioksida za nas predihajo drevesa.

OPOMBA: Festivalski dogodki so primerni za dijake, študente in ostale

zainteresirane odrasle drţavljane. Do 110 udeleţencev.

Page 9: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŢBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25.–27.09.2017

DRUGI FESTIVALSKI DAN

TOREK, 26. SEPTEMBER 2017

Page 10: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

9:00–9:50 Predavanje: Noordungova knjiga »Problem voţnje po vesolju« in fizika

Dr. Dušan Petrač, Pasadena (ZDA)

10:00–10:50 Predavanje: Mikrobi – najštevilnejši prebivalci na planetu – v svetu

biotehnologije Prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

11:00–11:50 Predavanje: Zdravljenje se začne od znotraj (mikrobiotika)

Helena Strašek in Tanja Ţel, Lek, d.d., članica skupine Sandoz

(SŠ, študenti in odrasli)

12:00–13:50 Uganke iz naravoslovja, »Out of the box« rešitve in eksperimenti

Tea Vizjak, Lek, d.d., članica skupine Sandoz

14:00–14:50 Predavanje: Gekokuščarji in mobilni roboti

Prof. dr. Riko Škafarič in dr. Boţidar Bratina, Univerza v Mariboru

(SŠ, študenti in odrasli)

15:00–15:50 Predavanje: Zdravljenje se začne od znotraj (mikrobiotika)

Helena Strašek in Tanja Ţel, Lek, d.d., članica skupine Sandoz

(SŠ, študenti in odrasli)

Opombe: Dvorana ima kapaciteto do 300 udeleţencev. Predavanja in performans Uganke

iz naravoslovja… so primerni za učence tretje triade devetletke, dijake in

odrasle.

Sejna soba dekanata

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

10:00–10:50 Predavanje: Pomen etike za raziskovalno delo

Prof. dr. Janez Kranjc, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

(posnetek predavanja)

11:00–11:50 Predavanje: Plagiat v znanosti

Frank J. LaBuda, ZDA

12:00–12:50 Predavanje: Spodbujanje ustvarjalnosti dijakov

Branko Vrečar, prof., Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola Kranj

Page 11: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

13:00–13:50 Predavanje: Fotografiranje nočnih pokrajin

Klemen Kunaver in Samo Kham, Ljubljana

(SŠ, študenti in odrasli)

Opombe: 1) Dopoldanski dogodki so primerni za vedoţeljne dijake, študente in odrasle.

2) Dogodki po 12. uri so primerni za učence tretje triade, dijake in učitelje ter

ostale odrasle

Predavalnica A1

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

10:00–11:30 Znanstvena kavarna o kavi – za zelo radovedne učence, dijake, študente in

odrasle

Z g. Krešom Marinom se bo pogovarjal prof. dr. Peter Raspor

12:00–14:00 Kviz Osnovne šole Cerkno: Ţuboreče poslanstvo ţivljenja,

večpredstavnostni matematični kviz z bogatimi nagradami

za vse vedoţeljne in modre

(OŠ)

Predavalnica A4

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

9.00–10.50 Predavanje in delavnica: Kaj nam skrivajo gojene in divje rastline?

Predavanje: prof. dr. Robert Veberič

4 delavnice: prof. dr. Denis Rusjan, doc. dr. Helena Šircelj, doc. dr. Maja

Mikulič Petkovšek, doc. dr. Jerneja Jakopič

(SŠ)

Opombe: Udeleţenci se po predavanju razdelijo v štiri skupine in se z izvajalci odpravijo

na drugo lokacijo (predavalnica hortikultura, laboratorijsko polje oz. A10,

laboratorijsko polje oz. A11, rastlinjak)

10.00–10.50 Predavanje: Vreme po ţelji – sanje ali resničnost?

Doc. dr. Zalika Črepinšek, asist. dr. Tjaša Pogačar

(SŠ, študenti in odrasli)

11.00–11.50 Predavanje: Tla pod nogami

prof. dr. Helena Grčman, Rok Turniški

(SŠ, študenti in odrasli)

Page 12: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

12.00–13.50 Predavanje in delavnica: Kaj nam skrivajo gojene in divje rastline?

Predavanje: prof. dr. Robert Veberič

4 delavnice: prof. dr. Denis Rusjan, doc. dr. Helena Šircelj, doc. dr. Maja

Mikulič Petkovšek, doc. dr. Jerneja Jakopič

(SŠ)

Opombe: Udeleţenci se po predavanju razdelijo v štiri skupine in se z izvajalci odpravijo

na drugo lokacijo (predavalnica hortikultura, laboratorijsko polje oz. A10,

laboratorijsko polje oz. A11, rastlinjak)

13.00–13.25 Predavanje: Kjer rastejo kamni (Kaj je erozija tal?)

Doc. dr. Vesna Zupanc

(SŠ, študenti in odrasli)

Okolica, zbor pred Oddelkom za agronomijo in krajinsko arhitekturo

(Jamnikarjeva 101)

9.00–10.45 Delavnica:Pogled skozi oči krajinskega arhitekta – risarska delavnica

Doc. mag. Mateja Kregar Tršar

Okolica, zbor pred stavbo Oddelka za agronomijo in Oddelka za krajinsko

arhitekturo

(SŠ: do 30 udeleţencev)

12.30–13.20 Delavnica: Senzorični sprehod ob potoku

Asist. Tadej Bevk

Okolica, zbor pred stavbo Oddelka za agronomijo in Oddelka za krajinsko

arhitekturo

(SŠ; do 20 udeleţencev)

Predavalnica Ţ1

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

9.00–9.50 Predavanje: Ali nas gobe lahko zdravijo?

Prof. dr. Franc Pohleven

(SŠ, študenti in odrasli)

10.00–10.50 Predavanje: Antioksidanti v ţivilih

Izr. prof. dr. Blaţ Cigić

(SŠ, študenti in odrasli)

Page 13: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

12.00–12.50 Predavanje: Osvetljevanje sadja pri obiranju

Prof. dr. Rajko Vidrih

(SŠ)

Predavalnica Ţ2

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

14.00–14.50 Delavnica: Spoznajmo barvitost slovenskega medu

Izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj, doc. dr. Mojca Korošec

(OŠ, SŠ; do 20 udeleţencev)

Predavalnica LŢ3

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

11.00–11.50 Delavnica: Kako vzgojimo ţivalske celice v laboratoriju?

Doc. dr. Irena Oven

(OŠ; do 15 udeleţencev)

13.00–13.50 Delavnica:Kako vzgojimo ţivalske celice v laboratoriju?

Doc. dr. Irena Oven

(OŠ; do 15 udeleţencev)

Predavalnica Ţ3

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

9:00–10:50 Delavnica: Veni, vidi… Ali ura z jezikom, ki ga je govoril Cezar

Dr. Bojana Tomc

(OŠ; do 20 udeleţencev)

11:00–11:20 Predavanje: Klasična kultura na razredni stopnji osnovne šole

Dr. Marko Weilguny

11:20–12:20 Predavanje/delavnica: Medicina in kozmetika

Mag. Nataša Gaši

12:30–13:20 Predavanje: Izumi Rimskega imperija, ki jih srečujemo še danes

Dejan Češarek

Page 14: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas

Tea Kranjc, prof.

14:00–14:20 Delavnica: Colloquium Latinum

Mag. Josh Rocchio

14:30–15:20 Predavanje: Miguel de Cervantes in antika

Dr. Bojana Tomc

(SŠ, študenti in odrasli)

15:30–15:50 Delavnica: Colloquium Latinum

Mag. Josh Rocchio

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

9:00 – 13:00

SEJEM EKSPERIMENTOV IN INOVACIJ:

»VESELJE Z NARAVOSLOVJEM«

Sodelujejo mladi raziskovalci in mentorji z/s:

Gimnazija Ledina

Gimnazija Nova Gorica

Šolski center Ptuj – Ekonomska šola

Priporočamo polurne obiske sejma in sicer:

9:00–9:30 | 9:30–10:00 | 10:00–10:30 | 10:30–11:00 | 11:00–11:30 |

11:30–12:00: ODMOR | 12:00–12:30 | 12:30–13:00 |

Page 15: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Predavalnica G4

(Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83)

14.00–14.50 Predavanje: Kdo se še boji rjavega medveda? Ţivljenje slovenskih

medvedov, kot ga razkriva satelitska telemetrija Prof. dr. Klemen Jerina

(SŠ, študenti in odrasli)

Zbor pred Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

(Večna pot 83)

17.00–17.50 Pohod: Dendrološki vrt v Roţni dolini in mestni gozd na Roţniku

Doc. dr. Dušan Roţenbergar, doc. dr. Kristjan Jarni

(SŠ, študenti in odrasli; do 20 udeleţencev)

Predavalnica B1

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

12.00–12.50 Predavanje: Ţivljenje v ekstremnih okoljih

Doc. dr. Cene Gostinčar

(SŠ, študenti in odrasli)

Predavalnica B2 in travniki ob oddelku

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

13.00–13.50 Predavanje, delavnica in show: Pisani čebelji ples

Izr. prof. dr. Janko Boţič

(do 20 udeleţencev)

Predavalnica B5

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

10.00–10.25 Predavanje: Ročno ali strojno pomivanje posode? To je sedaj vprašanje…

Mag. Jerneja Zupančič

(SŠ, študenti in odrasli)

Page 16: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

11.00–11.50 Predavanje:Mikrobiota, hormoni in zdravje

Izr. prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

(SŠ, študenti in odrasli)

12:00–12:50 Predavanje: Kako obvladati podnebne spremembe?

Miroslav Novak, Lesarska šola Maribor

13:00–13:50 Veliki zeleni zid v Afriki ali kako preprečiti širjenje puščave

Mbareck Diop, Senegal

14:00–15:30 Okrogla miza: Podnebne spremembe

Velika predavalnica

(Oddelek za lesarstvo, Roţna dolina, Cesta VIII/34)

10.00–10.25 Predavanje Lepljenje in površinska obdelava lesa

Prof. dr. Milan Šernek, prof. dr. Marko Petrič

Laboratorij

(Oddelek za lesarstvo, Roţna dolina, Cesta VIII/34)

10.35–11.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Kaj se zgodi s površino lesa, ko ga premaţemo? Dr. Matjaţ Pavlič, Jure Ţigon

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Delavnica: Izdelava furnirne vezane plošče in načini preskušanja trdnosti

lepilnih spojev Mag. Bogdan Šega

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

11.35–12.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Kaj se zgodi s površino lesa, ko ga premaţemo? Dr. Matjaţ Pavlič, Jure Ţigon

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Delavnica: Izdelava furnirne vezane plošče in načini preskušanja trdnosti

lepilnih spojev Mag. Bogdan Šega

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Page 17: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Viteška dvorana in laboratorij

(Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domţale)

9.00–9.50 Delavnica: Vse česar ne vem o mocareli

Doc. dr. Andreja Čanţek Majhenič (tudi v laboratoriju)

(OŠ; do 20 udeleţencev)

10.30–10.55 Predavanje: Gnoj je zlato in zlato je gnoj

Mag. Beti Vidmar

(študenti in odrasli; do 25 udeleţencev)

11.15–13.00 Predavanje in delavnica: Vrednotenje in ohranjanje kakovosti jedilnih

jajc Doc. dr. Dušan Terčič (tudi v laboratoriju)

(OŠ; do 20 udeleţencev)

Page 18: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: Larisa Daugul

10:00–10:50 Predavanje: Izumiranje tropskega gozda in hitro širjenje puščav

Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli

11:00–11:50 Predstavitev projekta »Lifegenom«

S poskusi v laboratoriju Gozdarskega inštituta Slovenije bodo udeleţenci

odkrivali kako in zakaj poteka monitoring genetske pestrosti gozdnega drevja.

12:00–12:50 Predstavitev projekta »Artemis«

Kako zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih? Tudi s

pomočjo mobilne aplikacije invazivke, s katero se lahko podate na lov za

tujerodnimi vrstami, pri tem pa pomagate pri zbiranju podatkov o njihovih

nahajališčih in hkrati prispevate k večji osveščenosti o škodljivosti invazivnih

rastlin.

13:00–13:50 Predstavitev projekta »Climate path«

Udeleţenci bodo izračunali svoj ogljični odtis in spoznali, koliko ogljikovega

dioksida za nas predihajo drevesa.

OPOMBA: Festivalski dogodki so primerni za dijake, študente in ostale

zainteresirane odrasle drţavljane. Do 110 udeleţencev.

Page 19: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

23. SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI

Z MEDNARODNO UDELEŢBO

»V VRTOVIH RAZISKOVALNE USTVARJALNOSTI«

Ljubljana, 25.–27.09.2017

TRETJI FESTIVALSKI DAN

SREDA, 27. SEPTEMBER 2017

Page 20: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Predavalnica Ţ1

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

10:00-10:50 Predavanje: Popolni sončev mrk v ZDA 2017

Boris Kham, prof., Ljubljana

11:00-11:30 Predavanje: Kaj je novega pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni?

Kaja Klemenc, dijakinja Gimnazije Joţeta Plečnika, mentorica: mag. Darja

Silan

(SŠ, študenti in odrasli)

11:40-12:10 Predavanje: Pesticidi v vodi – od kod in kam?

Andrej Planinšek, dijak Gimnazije Joţeta Plečnika, mentorica: mag. Darja

Silan

(SŠ)

13:00–13:50 Predavanje: Friderik Irenej Baraga med Indijanci

Dr. Marko Frelih, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

(SŠ; do 20 udeleţencev)

Predavalnica Ţ2

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

9.00–9.50 Predavanje: Osvetljevanje sadja pri obiranju

Prof. dr. Rajko Vidrih

(SŠ)

Predavalnica Ţ3

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

10.00–10.25 Delavnica: Jem zdravo – ali res?

doc. dr. Tanja Pajk Ţontar, asist. dr. Saša Piskernik

(OŠ; do 20 udeleţencev)

11:00–11:50 Predavanje: Humanizem in etika naravoslovnih znanosti

Tim Prezelj, diplomirani mikrobiolog

12.00–12.25 Delavnica: Jem zdravo – ali res?

Doc. dr. Tanja Pajk Ţontar, asist. dr. Saša Piskernik

(OŠ; do 20 udeleţencev)

Page 21: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

13:00–13:50 Predavanje/pogovor: Novice iz starega Egipta: najnovejše arheološke

raziskave v Nilovi delti Urška Furlan, Ljubljana

(SŠ; do 20 udeleţencev)

14:00–14:50 O divjem petelinu

Dr. Ivica Kriţ, Udruga za zaštitu ţivotinja »Tetrijeb«, Prezid, Gorski Kotar,

Hrvaška

(SŠ, študenti in odrasli)

Predavalnica LŢ4

(Oddelek za ţivilstvo, Jamnikarjeva 101)

11.00–11.50 Delavnica: Plesni – koristne ali škodljive?

Izr. prof. dr. Polona Jamnik, izr. prof. dr. Barbara Jeršek

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

13.00–13.50 Delavnica: Plesni – koristne ali škodljive?

Izr. prof. dr. Polona Jamnik, izr. prof. dr. Barbara Jeršek

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Sejna soba dekanata

(Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101)

9:00–9:50 Delavnica: Učna ura iz antične Emone

Matej Prevc

(do 20 udeleţencev)

10:00–11:50 Delavnica: Skok v antično Grčijo

Maja Gril Juvan

(OŠ; do 20 udeleţencev)

12:00–12:50 Odmevi glasbe iz antike

Matej Prevc in mag. Gašper Kvartič

13:00–13:50 Predavanje/pogovor: Utrinki iz deţele Etruščanov

Andrej Krumpak, prof., in Ana Ratajc

(OŠ)

14:00–15:50 Predstavitev: Projekt Debelak

Rene Masaryk

Page 22: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Predavalnica A4

(Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

9.00–9.50 Predavanje: Če bi pojedli več zrnatih stročnic, bi bili bolj zdravi

Doc. dr. Darja Kocjan Ačko in Anamarija Ačko

(študenti in odrasli)

10.00–10.50 Predavanje: Naravni sovraţniki so nam lahko v pomoč pri pridelavi hrane

Prof. dr. Stanislav Trdan, doc. dr. Ţiga Laznik, asist. dr. Tanja Bohinc

(OŠ in SŠ; do 20 udeleţencev)

12.00–12.25 Predavanje: Raba travinja na krasu

Doc. dr. Matej Vidrih

(SŠ, študenti in odrasli; do 30 udeleţencev)

Laboratorijsko polje Biotehniške fakultete

(zbor pred oddelkom za agronomijo, Jamnikarjeva 101)

11.00–11.50 Delavnica: Prikaz različne rabe travne ruše na laboratorijskem polju

Biotehniške fakultete laboratorijsko polje Biotehniške fakultete

Doc. dr. Matej Vidrih, doc. dr. Jure Čop

(OŠ; do 20 udeleţencev)

Predavalnica P1

(Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101)

11.00–12.45 Predavanje in delavnica: Kdo se boji bodic? Vrtnice od starodavnih

civilizacij do danes

Doc. dr. Valentina Schmitzer

(SŠ; do 25 udeleţencev; v predavalnici in rozariju)

13:00–13:50 Predavanje: Kako lahko v svojem domačem okolju delujemo od spodaj

navzgor? Doc. Darja Matjašec

(SŠ; do 20 udeleţencev)

Page 23: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Sprehod

(začetek sprehoda: pred Moderno galerijo, Tomšičeva ulica 14, Ljubljana)

9.30–10.20 Sprehod po Tivoliju (sprehod)

prof. dr. Ana Kučan

(OŠ in SŠ; do 20 udeleţencev)

Predavalnica B5

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

9:00–9:50 Javljanje v ţivo iz Avstralije: Osvajanje vesolja – med mitom in

resničnostjo ter novimi priloţnostmi Matjaţ Vidmar, University of Edinburg, Škotska/Velika Britanija

10:00–10:50 Show: Naš prvi raketni motor

Nik Mohorko in sodelavci, Zavod Spacelink, Ljubljana

11:00–11:50 Predavanje: Prihodnost za ţivljenje na otokih – primer severni škotski

otoki Prof. Tom Stevenson, Škotska/ Velika Britanija

12:00–12:50 Predavanje: Otok znanosti, otok posebne vrste ovce

Howie Firth, dr.h.c., Orkney International Science Festival, Kirkwall, Škotska/

Velika Britanija

Opombe: Festivalski dogodki slovenskih avtorjev so primerni za učence, dijake in

odrasle.

Festivalski dogodki škotskih avtorjev so primerni za dijake in odrasle ter za

radovedne in vedoţeljne učence tretje triade devetletke.

Predavalnica B1

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

12.00–12.50 Predavanje: Molekularna ura in evolucijski čas v kraškem podzemlju

Prof. dr. Peter Trontelj

Page 24: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

Predavalnica B2

(Oddelek za biologijo, Večna pot 111)

10.00–10.50 Predavanje, delavnica in show: Pisani čebelji ples

Izr. prof. dr. Janko Boţič

V predavalnici, čebelnjaku in travnikih ob oddelku

(do 20 udeleţencev)

13.00–13.50 Predavanje, delavnica in show: Pisani čebelji ples

Izr. prof. dr. Janko Boţič

V predavalnici, čebelnjaku in travnikih ob oddelku

(do 20 udeleţencev)

Pohod

(Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83)

11.00–11.50 Pohod: Dendrološki vrt v Roţni dolini in mestni gozd na Roţniku

Doc. dr. Dušan Roţenbergar, doc. dr. Kristjan Jarni

Zbor pred Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

(SŠ, študenti in odrasli; do 20 udeleţencev)

Velika predavalnica

(Oddelek za lesarstvo, Roţna dolina, Cesta VIII/34)

10.00–10.25 Predavanje: Akustične in mehanske lastnosti lesa

Izr. prof. dr. Aleš Straţe

Laboratorij

(Oddelek za lesarstvo, Roţna dolina, Cesta VIII/34)

10.35–11.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Resonančni les in leseni glasbeni inštrumenti Izr. prof. dr. Aleš Straţe, mag. Ervin Ţveplan

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Delavnica: Gostota in trdota različnih vrst lesa ter upogibna trdnost

lesnega nosilca Doc. dr. Nejc Thaler, Davor Krţišnik, Luka Krţe

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Page 25: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

11.35–12.25 Vzporedno potekajoči delavnici:

Delavnica: Resonančni les in leseni glasbeni inštrumenti Izr. prof. dr. Aleš Straţe, mag. Ervin Ţveplan

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Delavnica: Gostota in trdota različnih vrst lesa ter upogibna trdnost

lesnega nosilca Doc. dr. Nejc Thaler, Davor Krţišnik, Luka Krţe

(OŠ in SŠ; do 15 udeleţencev)

Viteška dvorana in laboratorij

(Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domţale)

9.00–9.50 Predavanje: Vpogled v ekosistem vampa; zakaj bioinformatika ni dovolj?

Doc. dr. Tomaţ Accetto

(SŠ, študenti in odrasli)

10.00–10.50 Delavnica: Vse česar ne vem o mocareli

Doc. dr. Andreja Čanţek Majhenič

(OŠ; do 20 udeleţencev)

Page 26: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: mag. Ela Ţilič

Sklop »Čebele« (9:00–11:30)

9:00–9:55 Predavanje: »Po bičelah se viţej!« – Po čebelah se ravnaj!

Peter Podgoršek, Vesna Lokar, dr. Janez Prešern

Lokacija: Dvorana Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17,

Ljubljana. Delavnice v trajanju 30 minut vsaka.

10:00, 10:30, 11:00 Delavnica: Spoznajmo svet čebel in razkrijmo njihove škodljivce

Dr. Maja Smodiš Škerl, dr. Janez Prešern

10:00, 10:30, 11:00 Delavnica: Okusimo in ocenimo med

Eva Cukjati, Aleksandra Podboj Ronta

10:00, 10:30, 11:00 Delavnica: Čebelar in raziskovalec

David Kozamernik, Igor Zidarič

Opombe:

Predavanje sklopa »Čebele« je primerno za učence 3. triade, dijake ter odrasle. Do 30

oseb.

Delavnice tega sklopa so namenjene istim skupinam udeleţencev. Število udeleţencev

ene delavnice je do 10. namenjene so udeleţencem predavanja.

Sklop »Virusi« (12:00–15:00)

12:00–12:30 Predavanje: Rastlinski virusi – od okuţbe do ozdravitve

Dr. Irena Mavrič Pleško

Lokacija: Dvorana Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17,

Ljubljana. Delavnice v trajanju 30 minut vsaka.

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Nematode – prenašalke virusov in škodljivke rastlin

Dr. Polona Strajnar

Page 27: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Raznolikost ţuţelk in pajkovcev, ki prenašajo rastlinske

viruse

Mag. Špela Modic

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Vloga semena in cvetnega prahu pri virusnih boleznih

rastlin

Mag. Romana Rutar

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Delavnica: Rastlinske tkivne kulture-rastline v epruvetah

Elizabeta Komatar

Opomba:

Predavanje sklopa »Virusi« je primerno za učence 3. triade in dijake. Do 50 oseb.

Delavnice tega sklopa so namenjene istim skupinam udeleţencev. Število udeleţencev

ene delavnice je do 10.

Page 28: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO

SLOVENIJE

Cesta Ţalskega tabora 2, 3310 Ţalec

Koordinatorica: mag. Nataša Ferant

9:00–9:30 Predavanje: Kako nastane nova sorta hmelja?

Dr. Andreja Čerenak

9:30–10:00 Predavanje: Zdravilne in aromatične rastline

Mag. Nataša Ferant

10:00–10:30 Delavnica: Zdravilne in aromatične rastline

Mag. Nataša Ferant

Opombe:

Velikost skupine: do 20 udeleţencev predavanja oziroma delavnice. Festivalski

dogodki so primerni za učence tretje triade osnovne šole, dijake in odrasle.

Page 29: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

Koordinatorica: Larisa Daugul

10:00–11:50 Delavnica: Gozd eksperimentov

Udeleţenci bodo raziskovali v laboratorijih, se odpravili v gozd, zbirali storţe

in morda preučili tudi kakšno medvedjo stopinjo.

Velikost skupine: do 25 učencev 2. oziroma 3. triade devetletke.

Page 30: OKVIRNI PROGRAM FESTIVALA - u-szf.si · PDF fileDoc. dr. Dušan Terčič ... Frank J. LaBuda, ZDA ... 13:30–13:50 Show: Per vitas antiquas Tea Kranjc, prof. 14:00–14:20 Delavnica:

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Oddelek za biologijo

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Razstave v avli stavbe

na Večni poti 111 v Ljubljani

(ves čas festivala ter nekatere tudi do 27. oktobra 2017)

1. Nacionalni inštitut za biologijo se predstavi

2. Najbolj zanimiva umetniška dela mladih nagradnega natečaja »Osvajanje vesolja«

3. Popolni Sončev mrk (v ZDA) – razstava bo odprta do vključno 27. oktobra 2017

4. Zvezdnato nebo nad gorami (avtor Klemen Kunaver) – razstava bo odprta do

vključno 27. oktobra 2017