10
Principi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 / 59 2 Literatura Emilija Vuksanović - Elektronski sistemi plaćanja, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2009. Borislav Jošanov - Osnovi elektronskog poslovanja, Visoka Poslovna škola, Novi Sad, 2009. 30.10.2014 12:14 / 59 3 Bodovi Prisustvo na predavanjima i vežbama (više od 2/3) – 5 bodova Kolokvijum – 30 bodova Rad na predavanjima i vežbama – 10 bodova Izrada studije slučaja – 10 bodova Pismeni ispit – 45 bodova 30.10.2014 12:14 / 59 4 elektronska trgovina elektronsko poslovanje elektronska trgovina Internet trgovina Web Trgovina EDI EFT SEP 30.10.2014 12:14 / 59 5 Pojam e-poslovanja prvi pojam elektronskog poslovanja (e- business) koristi IBM 1997. godine • označava svaku vrstu razmene poslovnih transakcija u kojoj strane učestvuju elektronskim putem, preko računarskih mreža, umesto razmene klasičnih dokumenata ili direktnih fizičkih kontakata izvori elektronskog poslovanja nalaze se u elektronskoj trgovini 30.10.2014 12:14 / 59 6 Elektronska trgovina segment svog sledbenika, e-poslovanja e-trgovina (e-commerce) obuhvata preduzimanje trgovinskih aktivnosti pomoću računara i telekomunikacionih mreža razmena informacija, podataka i vrednosti između dve ili više strana • procesi prenosa vlasništva nad određenim proizvodima ili prava da se koriste dobra ili usluge završava se kada obe strane postignu dogovor o kupovini i prodaji

Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

  • Upload
    haduong

  • View
    222

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

Principi i okruženje mrežne ekonomije

Dr Borislav Jošanov

30.10.2014 12:14 / 592

Literatura

• Emilija Vuksanović - Elektronski sistemiplaćanja, Ekonomski FakultetUniverziteta u Kragujevcu, 2009.

• Borislav Jošanov - Osnovi elektronskogposlovanja, Visoka Poslovna škola, Novi Sad, 2009.

30.10.2014 12:14 / 593

Bodovi

• Prisustvo na predavanjima i vežbama (više od 2/3) – 5 bodova

• Kolokvijum – 30 bodova• Rad na predavanjima i vežbama – 10 bodova• Izrada studije slučaja – 10 bodova• Pismeni ispit – 45 bodova

30.10.2014 12:14 / 594

elektronska trgovina

elektronsko poslovanje

elektronska trgovina

Internet trgovina

Web

TrgovinaEDI

EFT

SEP

30.10.2014 12:14 / 595

Pojam e-poslovanja

• prvi pojam elektronskog poslovanja (e-business) koristi IBM 1997. godine

• označava svaku vrstu razmene poslovnih transakcija u kojoj strane učestvuju elektronskim putem, preko računarskih mreža, umesto razmene klasičnih dokumenata ili direktnih fizičkih kontakata

• izvori elektronskog poslovanja nalaze se u elektronskoj trgovini

30.10.2014 12:14 / 596

Elektronska trgovina• segment svog sledbenika, e-poslovanja

• e-trgovina (e-commerce) obuhvata preduzimanje trgovinskih aktivnosti pomoću računara i telekomunikacionih mreža

• razmena informacija, podataka i vrednosti između dve ili više strana

• procesi prenosa vlasništva nad određenim

proizvodima ili prava da se koriste dobra ili usluge

• završava se kada obe strane postignu dogovor o kupovini i prodaji

Page 2: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 597

Elektronske transakcije

• elektronske transakcijesu trgovinske razmeneizmeđu dve strane usvim fazama posla kojese sprovodeelektronskim putem

30.10.2014 12:14 / 598

Deset “zapovesti” elektronskog poslovanjaSledeća velika stvar nije nikada ono što očekujemo!Loš menadžer klasične ekonomije biće loš menadžer nove ekonomije!Jednog dana email možda neće biti besplatan!Mladost nije isto što i inteligencija!Ono što je moderno ne mora biti i profitabilno!Lokacija na Webu nije isto što i radnja!Niko ne želi kupiti hleb preko Interneta!Voće sa niskih grana već je odavno neko pobrao!Deca će odlučivati o tome kojim ćemo se tehnologijama koristiti u budućnosti!Internet može razviti, ali i uništiti svaku kompaniju!

30.10.2014 12:14 / 599

Alan Turing1912 - 1954

osnivač računarskih nauka, vizionar, filozof, matematičar i razbijač

šifarskih kodova

razvio Bombu, računarsku mašinu koja je dešifrovala Enigmutvorac Turingove mašine i Turingovogtesta za mašinsku inteligenciju

30.10.2014 12:14 / 5910

Vannevar Bush1894-1974• direktor nacionalnog Ureda za naučna istraživanja SAD•1945. napisao programski esej ‘As We May Think’u kojem opisuje Memex,teorijsku mašinu koja je inspirisala tvorce Interneta

30.10.2014 12:14 / 5911

Nastanak računarskih mreža: MIT

• ‘61: prvi rad o mrežama sa paketnim prenosom

• povezani računari u Kaliforniji i Kembridžu

• ‘62: objavljen memorandum o galaktičkoj mreži

30.10.2014 12:14 / 5912

J. C. R. Licklider1915-1990

radeći na ARPAnet projektu definisao standardizacijuveza grupe različitih računarskih sistema,tj. galaktičku mrežu

Page 3: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5913

DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) projekat

• Pokrenulo je ministarstvo odbrane SAD 1963. godine

• Vojni projekat: mreža sa distribuiranom kontrolom

• Može funkcionisati u slučaju da su neki čvorovi i veze izbačeni iz upotrebe

• Vode ga stručnjaci sa MIT

30.10.2014 12:14 / 5914

Paul Baran

rođen 1926. u Poljskojtvorac ideje o distribuiranoj mreži i ‘packet switching’prenosa (slanje u blokovima sa naknadnim spajanjem)

30.10.2014 12:14 / 5915

Larry Roberts

•‘otac’ ARPAneta•od 1965. (sa 29 godina)vodio je tim inženjera u ovom projektu•glavni arhitekta Interneta

30.10.2014 12:14 / 5916

Interface Message Processor

Hardver za mrežu ARPAsa paketnim prenosomkonfigurisan 1969. godineprva veza: UCLA-StanfordPrvi ruteri: IMP

30.10.2014 12:14 / 5917

Douglas Engelbert

rođen 1925. godine, vizionaru ’60-im izmislio miša i pisao oonline konferencijama i kolaboracijiu ARPA projektu razvio NLS(oNLine System) kao podrškudistribuiranoj kolaboraciji

30.10.2014 12:14 / 5918

Rezultat projekta• Krajem 60-ih 12 univerziteta umreženo sa

prenosom od 56KB/s• Formirana mreža univerziteta ARPA• Glavni rezultat: elektronska pošta Ray

Tomlinsona

Page 4: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5919

Bob Metcalfe

•rođen 1946. u Bruklinu, NY•tvorac Ethernet mreža kao nadgradnje Aloha mreža

30.10.2014 12:14 / 5920

Nastanak ARPANET-a• Godine 1970. na ARPA mrežu priključena

ALOHANet sa Havaja • Godine 1971. nastaje ARPANET

30.10.2014 12:14 / 5921

Vinton Cerf• završio Stanford 1965. godine

•‘otac’ Interneta• jedan od koautora TCP/IP protokola• sada je glavni strateg Interneta za MCI WorldCom

30.10.2014 12:14 / 5922

TCP/IP

• 1974. pojavljuje se opis protokola TCP/IP, nosioca otvorene arhitekture

• TCP (Transmission Control Protocol - poruke prenosi u nepromenjenom obliku) i IP (Internetworking Protocol – zadužen je za komunikaciju između mreža)

• Standardni protokol DoD od 1980. godine• Pojavio se u fizičkom obliku 1982. a uključen u

ARPANET 1983. godine

30.10.2014 12:14 / 5923

‘Rođenje’ Interneta• 2. septembra 1969. pušten prvi ruter na

UCLA univerzitetu• 20. oktobra 1969. uspostavljena prva

komunikacija na relaciji UCLA - Stanford

30.10.2014 12:14 / 5924

Elektronska pošta

• Izdvojena je iz ARPANET-a 1981. godine pod nazivom CSNet

• U Velikoj Britaniji JANET 1984. godine • U SAD NSFNet 1986. godine kao mreža

univerziteta SAD – iz nje nastala elektronska pošta Interneta

Page 5: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5925

Nastanak Interneta (1)

• Godine 1984. ARPANET se razdvaja na civilnu ARPAnet i vojnu MILNET

• Godine 1986. na ARPAnet se priključuje mreža super-računara NSFNET

• Počinje priključenje privatnih mreža velikih kompanija

• Godine 1992. priključeno milion računara• Početkom 2000. preko 10 miliona računara• Svake godine dvostruko više korisnika

30.10.2014 12:14 / 5926

Nastanak Interneta (2)• Početkom '90-ih godina: komercijalne

računarske mreže (Compuserve, AOL...)• Akademska mreža postaje komercijalna• Njihovim povezivanjem nastaje mreža mreža:

Internet• Kontrola i upravljanje saobraćajem Interneta:

Nacionalna agencija za bezbednost SAD - NSA

30.10.2014 12:14 / 5927

Ted Nelson

vođa nezavršenog Xanadu projekta globalnog sistema izdavaštvauveo pojam ‘hipertekst’uticajan u svetu računarstva sa obično suprotnim stavovima

30.10.2014 12:14 / 5928

Centar za visokoenergetsku fiziku

30.10.2014 12:14 / 5929

Tim Beerners Lee•Englez, diplomirao na Oxfordu 1980. godine•radi na MIT•1990. u Cernu napisao HTTP i browser za WorldWideWeb po konceptu W3C•1991. razvio softver za WorldWideWeb server

30.10.2014 12:14 / 5930

Marc Andreesen•razvio Mosaic, prvi browser sa dobrom podrškom grafici, za Unix, Mac i Windows•iz njega nadgradio Netscape browser, komercijalni (sa SSL kriptografijom) i osnovni server

Page 6: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5931

Ekspanzija Interneta• 21.12.1994. lansiran Netscape

Browser, za 6 meseci prodat u više od 5 miliona primeraka

• 1994. Hotwired.com: prvi oglasi podržani banerima

• Microsoft je Internet Explorer uključio u operativni sistem Windows

• Google pretražuje 4.300.000.000 web stranica, na više od milijardu web sajtova

30.10.2014 12:14 / 5932

• 1995-2000. e-commerce I: pionirski period,više hiljada dot-com firmi sa finansijskim kapitalom od preko 125 milijardi dolara

• 2000. na Internet povezano oko 350 milionaračunara, a zabeležen je trend rasta od oko45% godišnje

• april 2000. akcije NASDAQ pale za 10%• april 2000./juni 2001. godine 564 dot-

kompanija bankrotiralo• 2001. počinje e-commerce II: nastaju

profitabilne i inovativne firme

Razvoj e-trgovine

30.10.2014 12:14 / 5933

Internet danas

• 2001. oko 4 milijarde HTML stranicaraspoloživih na Internetu, a svaki dan namrežu stiže još 7 miliona novih stranica

• 2006. u svetu zabeleženo više od milijardu korisnika Interneta

• 2009. u svetu oko 1.670.000.000 korisnika • 2014. procena: 2.925.250.000 korisnika

30.10.2014 12:14 / 5934

30.10.2014 12:14 / 5935 30.10.2014 12:14 / 5936

Page 7: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5937

RB Država Korisnici Rast Korisnici Udeo

Interneta % % %1 China 641,601,070 4% 46.03% 21.97%

2 United States 279,834,232 7% 86.75% 9.58%

3 India 243,198,922 14% 19.19% 8.33%

4 Japan 109,252,912 8% 86.03% 3.74%

5 Brazil 107,822,831 7% 53.37% 3.69%

6 Russia 84,437,793 10% 59.27% 2.89%

7 Germany 71,727,551 2% 86.78% 2.46%

8 Nigeria 67,101,452 16% 37.59% 2.30%

9 United Kingdom 57,075,826 3% 89.90% 1.95%

10 France 55,429,382 3% 85.75% 1.90%

Najveći korisnici Interneta 30.10.2014 12:14 / 5938

61.4 % Russia

68.6 %TOTAL Europe

89.8 % United Kingdom

41.8 % Ukraine

46.3 % Turkey

72.7 % Slovenia

57.0 % Serbia

95.0 % Norway

94.0 %Netherlands

56.8 % Montenegro

61.2 % Macedonia

70.9 % Croatia

67.9 % Bosnia-Herzegovina

60.1 % Albania

% Population(Penetration)EUROPE

30.10.2014 12:14 / 5939

Nova ekonomija• Tehno-ekonomska paradigma• Aktuelna je od 1997. godine• Osnova velike ekspanzije post-industrijskog

društva u primeni ICT• Internet proglašen opštim dobrom čovečanstva• Poslovno okruženje izloženo stalnoj

neizvesnosti i velikim promenama

• Brzina reagovanja je postala neminovnost

• Novi izvor prihoda predstavljaju informacije i znanje 30.10.2014 12:14 / 5940

Dva modela reagovanja• manje skloni korenitim izmenama uključuju

nova znanja i dostignuća u postojeće modele poslovanja

• radikalnije kompanije stvaraju nove modele poslovanja prilagođene novom ambijentu svetskog tržišta

30.10.2014 12:14 / 5941

Odnos klasične i nove ekonomije

• poslovno okruženje iz lokalnog i fizičkog ambijenta prelazi u globalni i virtuelni

• fizički i opipljivi poslovni resursi prelaze sve više u mrežni ambijent i postaju neopipljivi

• periodične i postupne promene dobijaju veliku brzinu i postaju stalne i nepredvidive

• masovna proizvodnja se zamenjuje sa pojedinačnom, prema željama pojedinaca

• fizička infrastruktura poslovanja postaje mrežna i elektronska

30.10.2014 12:14 / 5942

Organizacione promene• tradicionalna hijerarhijska organizacija

poslovanja zamenjuje se novom organskom, modularnom i virtuelnom

• umesto tradicionalnih modela nastaju inovativni

• strategija poslovanja prelazi sa lanca na mreže vrednosti

• novi modeli upravljanja zahtevaju nove menadžerske profile

• razvijaju se nove metrike analize uspešnosti

Page 8: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5943

Načela nove ekonomije• Kompleksnost: veliki broj komponenti,

neuređenost, otvorenost i holistički pristup sistemu

• Haos: potrebno stvaralaštvo u rešavanju i ispitivanju novih odnosa

• Sinergija: udruživanjem se dobijaju efekti veći od zbira efekata onih koji se udružuju

30.10.2014 12:14 / 5944

Društvene osnove za primenu EP

• Kvalitet informaciono-komunikacione infrastrukture

• Nivo ekonomskog razvoja• Kulturni nivo društva• Pravna regulativa za ovakav način rada

30.10.2014 12:14 / 5945

kultura

ekonomski faktori

pravotehničkainfrastruktura

potrebno

stanje

Švajcarska 2004.

30.10.2014 12:14 / 5946

E-spremnost

• prihvatanje kupaca i kompanija (25%)• povezanost i tehnološka infrastruktura (20%)• poslovno okruženje (15%)• društveno i kulturno okruženje (15%)• vladina politika i vizije (15%)• zakonsko okruženje (10%)

30.10.2014 12:14 / 5947

Networked Readiness Index 2014Rank Country/Economy Value 2013 rank

1 Finland 6.04 12 Singapore 5.97 2

3 Sweden 5.93 34 Netherlands 5.79 4

5 Norway 5.70 56 Switzerland 5.62 6

7 United States 5.61 98 Hong Kong SAR 5.60 14

9 United Kingdom 5.54 710 Republic Korea 5.54 11

30.10.2014 12:14 / 5948

NRI Ex-Yu države

Rank Country Value 2013 36 Slovenia 4.60 3746 Croatia 4.34 5152 Montenegro 4.27 4857 Macedonia 4.19 6768 Bosnia & Herzegovina 3.99 7880 Serbia 3.88 87

Page 9: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5949

ekonomski

društveni

inrastruktura

dostupnost

veštine

individualno

poslovno

vlada

pokreta či

okruženje

uticaji

spremnost koriš ćenje

30.10.2014 12:14 / 5950

Rangovi Srbije prema podindeksima Ipodindeks okruženja – 106

političko i zakonsko – 115poslovno i inovativno – 85

podindeks spremnosti – 67infrastruktura i digitalni sadržaji - 54dostupnost – 84veštine – 65

30.10.2014 12:14 / 5951

Rangovi Srbije prema podindeksima II

podindeks korišćenja – 78individualno korišćenje – 55poslovno korišćenje - 135vladine usluge - 104

podindeks uticaja – 98ekonomski uticaji – 105društveni uticaji – 93

30.10.2014 12:14 / 5952

Globalni indeks konkurentnosti

30.10.2014 12:14 / 5953

Organizacione promene pod uticajem EP

• obrade podataka u elektronskom poslovanju vrše se apriori i poslovni događaji slede nakon evidentiranih podataka i na osnovu njih

• ma kako razvojni tim široko uključio korisnike u razvoj, uvek će postojati oni koji smatraju da su u tome zaobiđeni ili nedovoljno konsultovani

• poslovanje se sve više seli sa klasične na elektronsku infrastrukturu

30.10.2014 12:14 / 5954

Očekivani problemi I

• informacije o greškama učinjenim u toku uvođenja brzo se uočavaju i šire među korisnicima

• trivijalna greška u funkcionisanju će oterati veliki broj kupaca

• organizacione granice između partnera u pružanju on-line usluga obično nisu precizno postavljene

• promene na tržištu nameću brze promene on-line sistema, tako da je razvojni postupak skoro stalno prisutan

• kompleksnost veza između partnera u on-line uslugama dovodi do grešaka u komunikaciji i birokratizacije, što usporava donošenja odluka

Page 10: Principi i okruženje mrežne Literatura ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 30.10.2014 12:14 2 / 59 Literatura • Emilija Vuksanovi

30.10.2014 12:14 / 5955

Očekivani problemi II• prestaje da postoji mogućnost intervencija za

ranije isporuke i o tome treba voditi računa

• uvek će postojati oni koji smatraju da su u tome zaobiđeni ili nedovoljno konsultovani i zbog toga dolazi do konflikta sa razvojnim timom

• pojedine aplikacije IS je potrebno ponovo kreirati, što može uticati na troškove i kašnjenje razvoja

• potrebno je uporediti da li su efekti sistema oni koji su bili planirani, a dužnost menadžera je da odrede šta će se i kako meriti

30.10.2014 12:14 / 5956

okruženje e-poslovanja, e-strategija i e-marketing

menadžment

aplikacije

tehnologija

administracijai agencije

gradjani/kompanije

e-vlada

e-poslovanjekompanija

ERP

komercijala

e-dizajn

e-radnjaodnosi sapartnerima

e-snabdevanje e-trgovina

poslovnipartner

kupac

CMS/DMS/portalB2BB2BB2C

upravljanje odnosimasa snabdeva čima: SRM

upravljanje odnosimasa kupcima: CRMe-organizacija

upravljanje lancimasnabdevanja

upravljanje lancimasnabdevanja

intranetInternetextranet

tehnologijaB2E/E2E

e-inženjering

razvoj i istraživanjei operacionalizacija