25
PODJELA EKONOMIJE REALNA MONETARNA

PODJELA EKONOMIJE

  • Upload
    justis

  • View
    104

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PODJELA EKONOMIJE. REALNA MONETARNA. Razvoj novca. robni novac zlatni i srebrni novac papirni novac (fiducijarni novac) depozitni novac digitalni (elektronički) novac. Financijske institucije. poslovne banke osiguravajuća društva mirovinski fondovi ostali najvažnija: SREDIŠNJA BANKA. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PODJELA EKONOMIJE

PODJELA EKONOMIJE

REALNAMONETARNA

Page 2: PODJELA EKONOMIJE

Razvoj novca

robni novaczlatni i srebrni novacpapirni novac (fiducijarni novac)depozitni novacdigitalni (elektronički) novac

Page 3: PODJELA EKONOMIJE

Financijske institucije

poslovne bankeosiguravajuća društvamirovinski fondoviostali

najvažnija: SREDIŠNJA BANKA

Page 4: PODJELA EKONOMIJE

Vrste novčanih emisija

Primarna: Središnja banka – poslovne bankeSekundarna: Poslovne banke – poduzeća i privatne osobe

Page 5: PODJELA EKONOMIJE

Sredstva poslovnih banaka

obvezne rezerve (namijenjene očuvanju likvidnosti banaka)višak rezervi (namijenjen poslovanju banke i kreditiranju komitenata)

Page 6: PODJELA EKONOMIJE

Multiplikacijski efekt

Monetarni multiplikator : m = 1/rKreditni multiplikator : k = 1/r - 1

Page 7: PODJELA EKONOMIJE

Zašto je moguća multiplikacija novca ?

zato što komitenti banke prihvaćaju bankovne kredite kao izvor i način plaćanja dugovazato što građani u platnom prometu koriste bankarski novaczato što se bankarski novac vraća u bankovni sustav.

Page 8: PODJELA EKONOMIJE

Monetarni agregati = novčana ponuda (Ms)

M1: Gotovina + depoziti a vista

M2 : Gotovina + oročeni depoziti do

godine danaM3: M2 + oročeni depoziti preko

godinu dana M4: M3 + manje likvidna sredstva

M1 + M2 + M3 + M4 = Ms

Page 9: PODJELA EKONOMIJE

Monetarna potražnja (Md)

transakcijska potražnjašpekulacijska potražnja sigurnosna potražnjaimovinska potražnja

Page 10: PODJELA EKONOMIJE

Tržište novca

Ms i Md određuju kamatnu stopukamatna stopa je cijena novcau kratkom roku Ms je neelastična a u dugom elastičnaMd je elastična i u kratkom i u dugom roku.

Page 11: PODJELA EKONOMIJE

Tržište vrijednosnih papira (securities)

Page 12: PODJELA EKONOMIJE

Definicija:

Vrijednosni papiri su pismene isprave na temelju kojih njihov vlasnik ima pravo njihovog korištenja.

Page 13: PODJELA EKONOMIJE

Oblici vrijednosnica

prema formi:a) na imeb) na donosiocac) po naredbi prema izdavatelju:a) državneb) privatneprema sadržaju:a) stvarnib) novčani

Page 14: PODJELA EKONOMIJE

Vrijednosnice prema sadržaju

Stvarni vrijednosni papiri daju vlasnicima pravo preuzimanja robaNovčane vrijednosnice daju vlasnicima pravo na dobivanje kamate ili dividende.

Page 15: PODJELA EKONOMIJE

Dionica

Potvrda kojom se dokazuje ulog uplatitelja u temeljni kapital dioničkog društva. Dionice su predmetom kupoprodaje na tržištu kapitala

Page 16: PODJELA EKONOMIJE

Tržišna cijena dionice

To je kapitalizirana očekivana dividenda.Pdionice= (N *d’) : k’

gdje suN = nominalna vrijednost dioniced’ = dividendna stopak’ = kamatna stopa

Page 17: PODJELA EKONOMIJE

Korporacijske obveznice

Obveznice koje su namijenjene financiranju poduzeća.Njihovi vlasnici nisu suvlasnici poduzeća kao dioničari već samo kreditori i polučuju kamatu.

Page 18: PODJELA EKONOMIJE

Državne obveznice

Obveznice koje emitira država radi financiranja državne potrošnje.To su niskorizične vrijednosnice s najnižom kamatom.

Page 19: PODJELA EKONOMIJE

Tržište kapitala:

Primarno – na kojem se trguje samo s novoemitiranim vrijednosnicamaSekundarno –na kojem se trguje s ranije izdanim vrijednosnicama i na kojima ne sudjeluju subjekti koji su ih emitirali.

Page 20: PODJELA EKONOMIJE

Glavne institucije hrvatskog tržišta kapitala

poslovne bankeburzeOTC tržišta brokerske kućeinvesticijski fondovi

Page 21: PODJELA EKONOMIJE

Najvažnije burze u Hrvatskoj

Zagrebačka burza (Zagreb Stock Exchange), www.zse.hrVaraždinska burza vrijednosnica. www.vse.hr

Page 22: PODJELA EKONOMIJE

Praćenje dinamike cijena dionica

Indeks cijena – najvažniji pokazatelj dinamike cijena dionica.Indeksi cijena su ponderirane aritmetičke sredine cijena izabrane i reprezentativne grupe dionica.

Page 23: PODJELA EKONOMIJE

Najpoznatiji indeksi dionica

U RH : Crobex i Vin.U USA na NYSE :

1. Dow – Jones industrijski prosjek (cijene dionica prvih 30 kompanija), 2. Standard-Poor indeks (cijene dionica prvih 500 kompanija)

Page 24: PODJELA EKONOMIJE

Kotacije dionica

Vrijednosnice su na burzi podijeljene u nekoliko burzovnih kotacija ovisno o strogosti kriterija uvrštavanja na burzu.Na ZSE postoje: a) I kotacije koje zadovoljavaju kriterije LSE (dionice Plive i Podravke), b) NT kotacije koje ne zadovoljavaju LSE kriterije.

Page 25: PODJELA EKONOMIJE

SecurityDionica

Symbol Bid Ask Low High Close Avg. Volume Turnover in HRK Net Change Market Cap.

Oznaka Kupnja Prodaja Najniza Najvisa Zadnja Prosjek Kolicina Promet u Kn Promjena cijene Tr. kapital.

mil. HRK

ARNT-R-A 79,06 80 79,06 79,06 79,06 79,06 100 7.906,00 0,00% 172,5BD62-R-A 85 93 85 85 85 85 102 8.670,00 0,00% 63,9BLSC-R-A 163,01 169 163 165 163 163,27 582 95.020,95 -4,02% 189,8ERNT-R-A 540,01 550 530 544 544 539,98 1.248 673.890,00 2,84% 724,4FRNK-R-A 970,03 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99 55 54.999,45 0,00% 427,2HRDH-R-A 67 71 70 72,09 70 71,8 1.626 116.740,20 -1,93% 59JDTT-R-A 126 145 130 140 130 135,02 300 40.505,00 -7,14% 555,7KODT-R-A 327 600 400 400 400 400 49 19.600,00 0,00% 29,3KOEI-R-A 77,01 78,99 78 78 78 78 1.408 109.824,00 0,00% 196,3KRAS-R-A 270,01 274,48 270 275 275 271,91 1.500 407.859,73 2,96% 373,4LLRB-R-A 45,1 59,98 45 45,1 45 45,09 111 5.005,00 0,00% 6,2PBZ-R-A 257 265 256 256 256 256 50 12.800,00 0,39% 4.265,00PLAG-R-A 1.330,01 1.350,00 1.330,00 1.330,01 1.330,01 1.330,01 37 49.210,32 0,00% 726,6TDR-P-A 2.774,00 2.779,00 2.760,00 2.785,00 2.780,00 2.780,34 416 1.156.622,00 0,00% 1.886,00TDZ-R-A 2.005,01 2.300,00 2.001,01 2.001,01 2.001,01 2.001,01 5 10.005,05 -13,00% 649,9ZABA-R-A 1.601,10 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 10 17.000,00 6,25% 4.885,10ZAPI-R-A 4.303,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 1 4.700,00 -1,05% 2.916,10

OffersPonude

TradesTransakcije