13
Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije Mr. Karin Harajter, ovl. računovođa REPARIS Beč, Ministarska konferencija 2006, Mart 2006. god.

Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije. M r . Karin Har ajter , ovl. računovođa REPARIS Beč, Minist arska konferencija 2006, Mar t 2006 . god. Osnove finansijsk og nadzor a u Austriji. 3 stuba finansijskog nadzora Opreznost kod tehničkih rezervi - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Primena MSFI u sektoru osiguranja

Studija slučaja Austrije

Mr. Karin Harajter, ovl. računovođa

REPARIS Beč, Ministarska konferencija 2006, Mart 2006. god.

Page 2: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 2Vienna, March 14 and 15, 2006

Osnove finansijskog nadzora u Austriji

– 3 stuba finansijskog nadzora

• Opreznost kod tehničkih rezervi

• Sredstva koja pokrivaju tehničke rezerve

• Solventnost (pojedinačni i grupni nivo)

Pojedinačni finansijski izveštaji

Pojedinačni finansijski izveštaji

Mere nadzora

Pojedinačni nivo

Mere nadzora

Pojedinačni nivo

Konsolidovani

finansijski izveštaji

Konsolidovani

finansijski izveštaji

Mere nadzora

Grupni nivo

Mere nadzora

Grupni nivo

Tehničkerezerve

Pravila za sredstva

Pojedinačnasolventnost

Grupnasolventnost

Page 3: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 3Vienna, March 14 and 15, 2006

Računovodstveni okvir

Pravni okvir je izmenjen

Evropski pravni okvir

– Uredba MRS br. 1606/2002: Obuhvata 3 austrijska

osiguravajuća društva

Austrijski pravni okvir

– MSFI su obavezni/dozvoljeni za konsolidovane izveštaje

– MSFI su zabranjeni - pojedinačni finansijski izveštaji

(oporezivanje, raspodela dobiti, itd.)

Nadzorne direktive su uglavno neizmenjene

Page 4: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 4Vienna, March 14 and 15, 2006

Osnove nadzora

Austrijski pravni okvir

– Kompanije mogu da izračunavaju grupnu solventnost na

osnovu

• konsolidovanih izveštaja ili

• individualnih izveštaja

– Uslov solventnosti može da se izračunava na osnovu

MSFI izveštaja

– Prelaz na MSFI Potrebna su nova pravila za grupnu

solventnost

MSFI

Page 5: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 5Vienna, March 14 and 15, 2006

Pravni okvir za osiguravajuća društva do 2005.:

– U konsolidovanim izveštajima trebalo je da u

potpunosti budu konsolidovane sledeće kompanije

• osiguravajuća društva

• društva koja se bave poslovima koji su direktno povezani sa

delatnošću osiguranja ili

• društva koja obavljaju pomoćne poslove

– Sve druge kompanije

• procena vrednosti po kapitalu

– Argument: Ne treba mešati poslove u

konsolidovanim izveštajima

Page 6: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 6Vienna, March 14 and 15, 2006

Pravni okvir za osiguravajuća društva do 2005.:

– Grupna solventnost na osnovu ovih konsolidovanih

izveštaja

• Sve kompanije koje su konsolidovane u izveštajima trebalo je

da budu uključene u grupnu solventnost,

• Međutim, bilo je kompanija koje su deo grupe osiguravajućih

društava (npr. učešća od 20%) ali nisu konsolidovane

Ove kompanije je trebalo naknadno uključiti na osnovu

njihovih pojedinačnih izveštaja.

Page 7: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 7Vienna, March 14 and 15, 2006

Pravni okvir za osiguravajuća društva od 2005.:

– Promena kompanija koje treba konsolidovati

(nacionalni GAAP)

• Sva zavisna društva (bez obzira na delatnost) moraju biti

konsolidovana

• Različite delatnosti

– Grupna solventnost

• Novi problem

Sada postoje kompanije koje su konsolidovane u izveštajima

a nisu deo grupe osiguravajućih društava

Page 8: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 8Vienna, March 14 and 15, 2006

Pravni okvir za osiguravajuća društva od 2005.:

1. rešenje:

Odvajanje različitih delatnosti u bilansu stanja i bilansu

uspeha

– Sredstva i obaveze (S / O) kompanija iz različitih sektora

prikazuju se odvojeno

• sektor osiguranja

• bankarski sektor

• drugi sektori sa propisima za bilans stanja koji su specifični za sektor

• ostali sektori

– Isto važi za bilans uspeha

Page 9: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 9Vienna, March 14 and 15, 2006

Pravni okvir za osiguravajuća društva od 2005.

2. rešenje:

Elementi solventnosti koji potiču iz kontrolisanih

kompanija drugih sektora sa uslovima solventnosti mogu

da se uzmu u obzir jedino ako se i njihovi uslovi

solventnosti dodaju uslovu za grupu

Uprava za fin. tržište: mogućnost regulacije

radi utvrđivanja korigovane solventnosti

Page 10: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 10Vienna, March 14 and 15, 2006

Uticaj primene MSFI na kapital u Austriji

Kapital (Austrijski

GAAP)

Rezerva za izravnanje

šteta i katastr. štete

Poštenavrednost(sredstva)

Kapital (MRS/MSFI)

Druge promene (+/-)

Odloženi troškoviakvizicije

Prosečno + 1/3 kada se MSFI primenjuju po prvi put

Rekvalifikacija instrumenata

kapitala

Page 11: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 11Vienna, March 14 and 15, 2006

“Kapital po MSFI” Margina solventnosti

Razlika u kvalitetu kapitala prikazana u bilansu

stanja po MSFI i prikazana u bilansu stanja

prema nacionalnom GAAP

Uvođenje prudencijalnih filtera

Page 12: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 12Vienna, March 14 and 15, 2006

Mogući filteri za marginu solventnosti

Elementi za razmatranje (neki primeri):

• Odbijanje rezervi za izravnanje šteta

• Isključivanje određenih pozicija bilansa stanja koje nisu eksplicitno

klasifikovane kao nematerijalne ali imaju karakter nematerijalnih

• Isključivanje iznosa DPF klasifikovanog kao kapital

• Poseban tretman nerealizovnih kapitalnih dobitaka i gubitaka vezanih

za finansijske instrumente i procenu vrednosti nekretnina

• Isključivanje kumulativnih dobitaka i gubitaka po hedžingu tokova

gotovine

• Odbijanje nedostajuće opreznosti u rezervi za odštetne zahteve…….

Page 13: Primena MSFI u sektoru osiguranja Studija slučaja Austrije

Harreither 13Vienna, March 14 and 15, 2006

Izazov za budućnost

Kada je MSFI osnov za individualne izveštaje

Dodatna izmena zakonskih propisa