of 24 /24
Universitatea „BabeşBolyai” Pţa Avram Iancu 18 Facultatea de Teologie Ortodoxă RO 400117 ClujNapoca Radu Preda Secretariat: 0264 431005 Dr. Theol. Mobil: 0722 958377 Lect. univ. EMail: [email protected] (A.o. Prof.) Web: www.teologiasociala.ro PRELEGERI, SEMINARII ŞI CURSURI, PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 1994 1. “Darul cuvântului. Pentru o teologie a comunicării.” Referat prezentat în cadrul simpozionului internațional Presa bisericească în societatea post totalitară. Biserica Ortodoxă Română discută despre şansele jurnalismului bisericesc / Kirchliche Presse in einer posttotalitären Gesellschaft. Die rumänischorthodoxe Kirche diskutiert Chancen der kirchlichen Berichterstattung. Organizatori: Revista Renaşterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi Academia Evanghelică de Presă de la Frankfurt am Main. ClujNapoca, 16 mai 1994. 2. Participare la colocviul dedicat semicentenarului colecţiei Sources Chrétiennes. Organizator: Centrul Sèvres. Paris, 10 decembrie 1994. 1995 3. Participare la Syndesmos’ Theological Conference. Halki/ Heybeliada (Turcia), 1015 august 1995. 4. „Rumänische und deutsche Kultur, orthodoxes und lutherisches Christentum Siebenbürgen als Ort der Begegnung.“ Referat ţinut la Bielefeld (Germania), 27 octombrie 1995. 1996 5. „Die Feier der göttlichen Liturgie. Rolle und Bedeutung des orthodoxen Gottesdienstes für das Leben in der Kirche und Gesellschaft.“ Referat susţinut în cadrul întâlnirii cu pastorii protopopiatului evanghelic lutheran din Brackenheim (Germania). Brackenheim, 13 noiembrie 1996.

PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie...

Page 1: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

Universitatea  „Babeş-­‐‑Bolyai”           P-­‐‑ţa  Avram  Iancu  18  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă         RO  -­‐‑  400117  Cluj-­‐‑Napoca                        Radu  Preda                 Secretariat:  0264  431005  Dr.  Theol.                 Mobil:  0722  958377  Lect.  univ.               E-­‐‑Mail:  [email protected]    (A.o.  Prof.)               Web:  www.teologia-­‐‑sociala.ro          

PRELEGERI,  SEMINARII  ŞI  CURSURI,  PARTICIPĂRI  LA  CONFERINŢE    

NAŢIONALE  ŞI  INTERNAŢIONALE      1994  

1. “Darul  cuvântului.  Pentru  o  teologie  a  comunicării.”  Referat  prezentat  în  cadrul   simpozionului   internațional   Presa   bisericească   în   societatea   post-­‐‑totalitară.   Biserica   Ortodoxă   Română   discută   despre   şansele   jurnalismului  

bisericesc   /   Kirchliche   Presse   in   einer   post-­‐‑totalitären   Gesellschaft.   Die  

rumänisch-­‐‑orthodoxe   Kirche   diskutiert   Chancen   der   kirchlichen  

Berichterstattung.   Organizatori:   Revista   Renaşterea   a   Arhiepiscopiei  Vadului,   Feleacului   şi   Clujului   şi   Academia   Evanghelică   de   Presă   de   la  Frankfurt  am  Main.  Cluj-­‐‑Napoca,  16  mai  1994.  

2. Participare   la   colocviul   dedicat   semicentenarului   colecţiei   Sources  Chrétiennes.  Organizator:  Centrul  Sèvres.  Paris,  10  decembrie  1994.  

 1995  

3. Participare   la   Syndesmos’   Theological   Conference.   Halki/   Heybeliada  (Turcia),  10-­‐‑15  august  1995.  

4. „Rumänische   und   deutsche   Kultur,   orthodoxes   und   lutherisches  Christentum   -­‐‑   Siebenbürgen   als   Ort   der   Begegnung.“   Referat   ţinut   la  Bielefeld  (Germania),  27  octombrie  1995.  

 1996  

5. „Die  Feier  der   göttlichen  Liturgie.  Rolle  und  Bedeutung  des   orthodoxen  Gottesdienstes   für   das   Leben   in   der   Kirche   und   Gesellschaft.“   Referat  susţinut   în   cadrul   întâlnirii   cu   pastorii   protopopiatului   evanghelic-­‐‑lutheran  din  Brackenheim  (Germania).  Brackenheim,  13  noiembrie  1996.  

Page 2: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

2

 1997  

6. Participare  la  Simpozionul  de  eclesiologie  Petrine  Ministery  and  the  Unity  of  the   Church   towards   a   patient   and   fraternal   dialogue.   Organizator:   Società  dell’Atonement.  Roma,  4-­‐‑6  decembrie  1997.  

 1999  

7. Co-­‐‑organizare   şi  participare   la  dezbaterea   "ʺPartnerschaft  mit  orthodoxen  Kirchen   im   zusammenwachsenden   Europa"ʺ   din   cadrul   celui   de'ʹal   28.  Deutscher  Evangelischer  Kirchentag.  Stuttgart,  16-­‐‑20  iunie  1999.  

8. „Ikonen:   Fenster   in   die   Ewigkeit.   Vision   einer   ökumenischen  Spiritualität.“   Referat   susţinut   în   cadrul   celui   de'ʹal   28.   Deutscher  Evangelischer  Kirchentag.  Stuttgart,  16-­‐‑20  iunie  1999.  

9. „Teologia  ortodoxă  actuală  între  naţionalism  şi  globalizare”.  Referat  susţinut  la  cea  de’a  treia  întâlnire  a  Conferinţei  Tinerilor  Teologi  Ortodocşi  Români  (CTTOR).  Heidelberg,  22-­‐‑24  octombrie  1999.  

10. „Das  Recht  der  Kirchenväter.  Überlegungen  über  die  orthodoxe  Theologie  des  Rechts.“  Conferinţă  susţinută  în  cadrul  seminarului  Die  Religionen  und  das   Recht.   Organizator:   Academia   Diocezei   romano-­‐‑catolice   de  Rottenburg-­‐‑Stuttgart.  Weingarten,  25-­‐‑27  noiembrie  1999.  

11. „Der   positive   Feminismus   der   Orthodoxen   Kirche.   6   Thesen.“   Referat  susţinut   în   cadrul   Lutheran-­‐‑Orthodox   Dialogue.   Theological   Conference   on  Priesthood.   Organizator:   Biserica   Lutherană   a   Suediei.   Sigtuna,   4-­‐‑8  decembrie  1999.  

 2000  

12. “Statutul   juridic   al   Bisericilor   din   Transilvania.   Lecţia   istoriei   pentru  contextul   actual.”   Referat   susţinut   în   cadrul   simpozionului   Doctrinele  teologice   despre   relaţia   ideală   Stat-­‐‑Biserică.   Organizatori:   Universitatea  "ʺBabeş-­‐‑Bolyai"ʺ  din  Cluj-­‐‑Napoca  şi  Universitatea  catolică  "ʺPázmány  Péter"ʺ  din  Budapesta.  Cluj-­‐‑Napoca,  23  februarie  2000.  

13. “Il   paradigma   del   rinnovamento   nello   Spirito.   La   Chiesa   Ortodossa  Rumena  al  confronto  con  il  post-­‐‑modernismo.”  Referat  susţinut  în  cadrul  seminarului  Modernizzazione  senza  modernità?  Religione  e  società  in  Romania  oggi.   Organizatori:   Asociaţia   Italiană   de   Studii   Religioase   (Florenţa)   şi  Ambasada  României  pe  lângă  Sfântul  Scaun.  Castello  Abbazia  di  Badia  a  Passignano,  9-­‐‑11  septembrie  2000.  

14. “Biserica   naţională   într'ʹo   Europă   multiculturală.”   Referat   în   cadrul  conferinţei  internaţionale  Biserică  şi  multiculturalitate  în  Europa  sfârşitului  de  

Page 3: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

3

mileniu.   Organizator:   Facultatea   de   Teologie   Ortodoxă   a   Universităţii  "ʺBabeş-­‐‑Bolyai"ʺ.  Cluj-­‐‑Napoca,  4  octombrie  2000.  

 2001  

15. „Die   Rumänische   Orthodoxe   Kirche   und   die   Europäische   Integration.“  Referat   susţinut   în   cadrul   seminarului  The   Future   of   the   European  Union.  Organizatori:   Church   and   Society   Commission   of   the   Conference   of  European  Churches   (CEC),  Commission   of   the   Bischop'ʹs  Conferences   of  the   European   Community   (COMECE)   şi   Secretariatul   Preşedintelui  Comisiei  Europene.  Bruxelles,  29-­‐‑30  octombrie  2001.    

16. “Antena   Bisericii.   Presa   bisericească   între   propovăduire   şi   imagine.”  Referat   susţinut   în   cadrul   seminarului   internaţional  Pentru   o   democraţie   a  valorilor:   strategii   de   comunicare   religioasă   într'ʹo   societate   pluralistă.  Organizatori:   Colegiul   Noua   Europă   şi   Fundaţia   Ludwig   Bolzmann  pentru  Studii  Religioase.  Bucureşti,  30  noiembrie  -­‐‑  1  decembrie  2001.    

 2002  

17. „Die   Herausforderung   der   europäischen   Integration   für   die   orthodoxe  Theologie   und  Kirche.“   Referat   susţinut   în   cadrul   conferinţei  Deisis.   Die  rumänische   Orthodoxie   und   die   europäische   Integration.   Organizator:  Evangelische  Akademie  Bad  Boll  (Germania).  Bad  Boll,  25-­‐‑27  martie  2002.  

18. „Les   rapports   entre   les   Églises   et   l'ʹÉtat   roumain.   Une   perspective  orthodoxe.“  Referat   susţinut   în   cadrul   colocviului   internaţional  Cultele   şi  statul   în   România.   Identităţile   ecleziale   şi   statul   român.   Organizatori:  Universitatea   "ʺBabeş-­‐‑Bolyai"ʺ,   Facultatea   de   Teologie   Ortodoxă   Cluj-­‐‑Napoca,  Centre  universitaire  "ʺDroit  et  sociétés  religieuses"ʺ  (ICP  -­‐‑  Paris  XI).  Cluj-­‐‑Napoca,  10-­‐‑11  mai  2002.  

19. Participare   în   calitate   de   co-­‐‑autor   la   dezbaterea   prilejuită   de   lansarea  Caietului   Institutului   de   Studii   Liberale   1-­‐‑2   (2001),   cu   tema   "ʺRelaţia   dintre  stat  şi  Biserică"ʺ.  Bucureşti,  15  mai  2002.  

20. „Pentru   o   antropologie   a   comunicării   religioase.“   Referat   susţinut   în  cadrul   Sesiunii   de   comunicări   ştiinţifice   Antropologie   creştină   şi  postmodernism.   Organizator:   Facultatea   de   Teologie   Ortodoxă   a  Universităţii  "ʺAurel  Vlaicu"ʺ.  Arad,  23-­‐‑24  mai  2002.  

21. “Cittadinanza   e   democrazia   in   Romania.”   Prezentare   în   cadrul   IX  International   Summer   School   on   Religions.   Organizatori:   Centrul  Internaţional   de   Studii   asupra   Religiosului   Contemporan   de   la   San  Gimignano   şi   Departamentul   de   Studii   Sociale   al   Universităţii   din  Florenţa.  San  Gimignano  (Italia),  24-­‐‑30  august  2002.  

Page 4: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

4

22. „Die   Charta   Oecumenica   als   Gabe   und   Aufgabe   für   die   Rumänische  Orthodoxe   Kirche.“   Prezentare   în   cadrul   conferinţei  Damit   Europa   blühe.  Die   Charta   Oecumenica   als   Gabe   und   Auftrag   für   die   wachsende  

Zusammenarbeit   unter   den   Kirchen   in   Europa.   Organizator:   Evangelische  Akademie  Bad  Boll  (Germania),  25-­‐‑27  octombrie  2002.  

23. Participare  la  Seminarul  Der  unbekannte  Osten.  Orthodoxe  Kirche  und  andere  Religionen   in   der   einstigen   Sowjetunion.   Organizatori:   Evangelisch-­‐‑Lutherische  Kirche   in  Württemberg   (Stuttgart),   Institut  Glaube   in   der   2.  Welt  (Zürich).  Liebfrauenberg  (Alsacia/Franţa),  28-­‐‑30  octombrie  2002.  

24. Participare   la   Congresul   omagial   de   patrologie   dedicat   centenarului  naşterii   Pr.   Prof.   Dr.   Ioan   G.   Coman,   Autoritatea   Sfinţilor   Părinţi   pentru  teologia   contemporană.   Organizator:   Facultatea   de   Teologie   Ortodoxă  “Patriarhul  Justinian  Marina”  a  Universităţii  Bucureşti.  Palatul  Patriarhiei,  10-­‐‑13  noiembrie  2002.  

25. Participare   ca   observator   la   cea   de   a   X-­‐‑a   rundă   din   cadrul   dialogului  teologic  bilateral  dintre  Biserica  Ortodoxă  Română  şi  Biserica  Evanghelică  din   Germania   (Goslar   X).   Organizatori:   Patriarhia   Română   şi  Arhiepiscopia   Vadului,   Feleacului   şi   Clujului.   Cluj-­‐‑Napoca,   14-­‐‑20  noiembrie  2002.  

 2003  

26. “Bisericile  Ortodoxe  în  Europa  celor  27.  Provocări  şi  perspective.”  Referat  susţinut   la   simpozionul   internaţional   Interferenţe   spirituale   în   societatea  globalizată.  Ortodoxia  deschisă  spre  lume.  Organizator:  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă   a  Universităţii   "ʺ1  Decembrie   1918"ʺ.   Alba   Iulia,   27-­‐‑28   februarie  2003.  

27. “La  situation  actuelle  du  Christianisme  en  Roumanie”;  “Une  perspective  orthodoxe   sur   la   rélation   Église-­‐‑État   en   Roumanie”;   “Les   Églises  Orthodoxes  dans  l'ʹEurope  des  27”.  Prelegeri  ţinute  la  Institutul  Catolic  din  Paris   în  cadrul  programului  academic  european  Erasmus-­‐‑Socrates.  Paris,  12-­‐‑19  mai  2003.  

28. “Pentru   o   teologie   apologetică.   Răspunsul   Bisericii   la   întrebările   omului  recent.”   Referat   susţinut   în   cadrul   sesiunii   de   comunicări   ştiinţifice  Dumitru  Stăniloae   şi   Ilarion  V.  Felea.   100  de   ani   de   la  naştere.  Moştenirea   lor  

teologică   şi   receptarea   ei   în   contemporaneitate.   Organizator:   Facultatea   de  Teologie  Ortodoxă  a  Universităţii  "ʺAurel  Vlaicu"ʺ.  Arad,  22-­‐‑23  mai  2003.  

29. “Eclesiologia   uniatismului   contemporan   reflectată   în   Codex   Canonum  Ecclesiarum  Orientalium   (CCEO).”  Referat   susţinut   în   cadrul   conferinţei  internaţionale   Unitatea   Bisericii.   Accente   eclesiologice   pentru   mileniul   III.  

Page 5: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

5

Organizator:   Facultatea   de   Teologie   Ortodoxă   a   Universităţii   "ʺBabeş-­‐‑Bolyai"ʺ.  Cluj-­‐‑Napoca,  22-­‐‑24  mai  2003.  

30. “Antena  Bisericii.  Provocări  şi  strategii  comunicaţionale.”  Referat  susţinut  în  cadrul  celei  de  a  doua  întâlniri  a  reprezentanţilor  radiourilor  ortodoxe  din  România.  Organizator:  Radio  "ʺReîntregirea"ʺ.  Alba  Iulia,  27  mai  2003.  

31. “Ortodoxie  şi  ortopraxie  sau  despre  necesitatea  gândirii  sociale  creştine.”  Referat   susţinut   în   cadrul   simpozionului   Medicii   şi   Biserica   (II).  Organizatori:   Arhiepiscopia   Ortodoxă   Română   a   Vadului,   Feleacului   şi  Clujului,  Spitalul  Judeţean  Bistriţa-­‐‑Năsăud.  Bistriţa,  12  iunie  2003.  

32. “Subiect   sau   actor   comunicaţional?   Biserica   în   dialog   cu   mass-­‐‑media.“  Referat  susţinut  în  cadrul  colocviului  Biserica  în  mass-­‐‑media  şi  mass-­‐‑media  în  Biserică.  Organizator:  Institutul  Cultural  Misionar  "ʺTrinitas"ʺ  al  Mitropoliei  Moldovei  şi  Bucovinei.  Durău,  19-­‐‑21  iunie  2003.  

33. “Dimensiunea   religioasă   a   integrării   europene.   Perspectiva   ortodoxă  română.”   Intervenţie   în   cadrul   mesei   rotunde   Libertatea   religioasă   şi  integrarea   europeană.   Organizator:   Liga   Pro   Europa   (Tg.   Mureş).   Cluj-­‐‑Napoca,  26  iunie  2003.  

34. “Părintele   Dumitru   Stăniloae   între   naţionalism   şi   mistică.   Coordonatele  istorice   ale   unei   teologii.”   Conferinţă   ţinută   în   cadrul   Serilor   Dumitru  Stăniloae   prilejuite   de   centenarul   naşterii   marelui   teolog.   Organizatori:  Asociaţia   Credinţa   ortodoxă   a   Studenţilor   Teologi   din   Cluj,   Asociaţia  Studenţilor  Creştini  Ortodocşi  Români.  Cluj-­‐‑Napoca,  26  iunie  2003.  

35. “Religioni  e  laicità  nella  teologia  ortodossa  d'ʹoggi.”  Prezentare  în  cadrul  X  International   Summer   School   on   Religions.   Organizatori:   Centrul  Internaţional   de   Studii   asupra   Religiosului   Contemporan   de   la   San  Gimignano   şi   Departamentul   de   Studii   Sociale   al   Universităţii   din  Florenţa.  San  Gimignano  (Italia),  23-­‐‑28  august  2003.  

36. Participant  şi  moderator  la  XVIIIth  Conference  of  the  Society  for  the  Law  of  the  Eastern   Churches.   Organizatori:   Societatea   pentru   Dreptul   Bisericilor  Răsăritene  (Viena),  Biserica  Apostolică  Armeană.  Etchmiadzin  (Armenia),  8-­‐‑13  septembrie  2003.  

 2004  

37. „Die  aktuellen  religionsrechtlichen  Entwicklungen  in  Rumänien.“  Referat  în   cadrul   întâlnirii  de  vară  a  membrilor  germanofoni  ai  Societăţii  pentru  Dreptul   Bisericilor   Răsăritene.   Organizatori:   Societatea   pentru   Dreptul  Bisericilor  Răsăritene,  Institutul  pentru  Drept  şi  Religie  al  Universităţii  din  Viena  (Austria).  Viena,  17-­‐‑19  iunie  2004.  

38. „Wo  stehen  unsere  Kirchen  heute?“  Prezentare  în  cadrul  seminarului  ce  a  marcat   împlinirea   primului   deceniu   al   parteneriatului   ecumenic   dintre  

Page 6: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

6

Arhiepiscopia   Ortodoxă   Română   a   Vadului,   Feleacului   şi   Clujului   şi  Biserica   Evanghelic-­‐‑Lutherană   din   Württemberg.   Cluj-­‐‑Napoca,   3-­‐‑4  septembrie  2004.  

39. „De   la   apologie   la   lobby.   Politici   europene   şi   viziuni   eclesiale.”   Referat  prezentat   în   cadrul   Seminarului   Integrarea   europeană   şi   Bisericile.  Organizator:   Fundaţia   „Konrad   Adenauer”   (biroul   de   la   Bucureşti).  Sibiu/Sâmbăta  de  Sus,  16-­‐‑19  noiembrie  2004.      

40. Curs  de  Teologie  Socială  Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității  „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2004/2005).    

 2005  

41. „Doctrina   socială   a   Bisericii   Ortodoxe.”   Referat   în   cadrul   conferinţei  Structurile  Uniunii  Europene,  drepturile   sociale   şi  doctrina   socială  a  Bisericilor  

în   Europa.   Organizatori:   Academia   Evanghelică   Transilvania,  Arbeiterwohlfahrt/  AWO,  Deutschland.  Sibiu,  10-­‐‑12  ianuarie  2005.  

42. „Die   Identität   der   mit   Rom   unierten   Kirchen   und   die   Zukunft   des  Orthodox-­‐‑Katholischen  Dialogs.”  Prelegere  susţinută   în  cadrul  celei  de  a  71.   Ökumenischen   Akademie.   Organizator:   Fundaţia   ecumenică   „Pro  Oriente”  –  Secţiunea  Salzburg.  Salzburg,  10  februarie  2005.    

43. Participare   la   a   doua   conferinţă   socială   Sistemul   public   de   sănătate   în  România   –   un   veşnic   pacient?   Organizator:   Academia   Evanghelică  Transilvania.  Sibiu,  7-­‐‑9  martie  2005.    

44. “Gândirea   socială  ortodoxă.  Fundamente   şi   repere.”  Referat  prezentat   în  cadrul  seminarului  Diaconia  în  România,  astăzi  –  o  provocare  pentru  Biserici  şi  societate.   Organizatori:   Fundaţia   Konrad   Adenauer,   Asociaţia   Medical-­‐‑Creştină   Lukas   Spital   şi  Asociaţia   civică   Sighişoara   durabilă.   Sighişoara,  10-­‐‑12  martie  2005.    

45. Participare   la   Nachkontakte-­‐‑Seminar   al   foştilor   bursieri   ai   Bisericii  Evanghelice   din   Germania   (BEG).   Organizator:   Biroul   de   burse   al  Diakonisches  Werk  al  BEG.  Mediaş,  18-­‐‑19  martie  2005.    

46. „Des   Saints   Pères   au   Saint   Père.   L’ecclésiologie   de   Codex   Canonum  Ecclesiarum   Orientalium   (CCEO)   reflétée   dans   le   processus   de  codification  et  dans   l’act  de  promulgation.”  Prelegere   ţinută   la   Institutul  Catolic   din   Paris   în   cadrul   programului   academic   european   Erasmus-­‐‑Socrates.  Paris,  14  mai  2005.  

47. „Rolul   catehetic   al   laicilor   în   Biserică.   Paradigmă   istorică   şi   provocare  profetică.”  Contribuţie   la   simpozionul  naţional  de   catehetică   şi   omiletică  Mărturisirea   credinţei   în   contextul   secularizării   radicale.   Organizator:  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universităţii  "ʺ1  Decembrie  1918"ʺ.  Alba  Iulia,  23-­‐‑24  mai  2005.    

Page 7: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

7

48. „Bioetica.  Un  capitol  de  teologie  socială.”  Referat  prezentat  în  cadrul  celui  de   al   patrulea   seminar   de  medicină   şi   teologie   cu   tema  Familia,   naşterea,  tehnologii  medicale  de  reproducere  asistată.  Poziţii  teologice,  medicale,  juridice  şi  

filozofice.   Organizatori:   Arhiepiscopia   Vadului,   Feleacului   şi   Clujului   şi  Spitalul  Judeţean  Bistriţa-­‐‑Năsăud.  Bistriţa,  31  mai  2005.    

49. „Teologia   socială   ortodoxă.   Repere,   sarcini   şi   perspective.”   Referat  susţinut   în   cadrul   simpozionului   Aspecte   ale   filantropiei   creştine  contemporane.  Organizatori:  Mitropolia  Olteniei,  Centrul  pentru  Studii  de  Teologie   Aplicată   şi   Universitatea   din   Craiova,   Facultatea   de   Teologie.  Craiova,  3-­‐‑4  iunie  2005.  

50. Curs  de  Teologie  Socială  Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității  „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  II  (2005).    

51. Participare  la  cel  de  al  II-­‐‑lea  Congres  Naţional  al  Facultăţilor  de  Teologie  Ortodoxă  din  România.   Prezentarea   Forum-­‐‑ului   Facultăţilor   de  Teologie  Ortodoxă  din  Uniunea  Europeană  (Bruxelles).  Mânăstirea  Sâmbăta  de  Sus,  25-­‐‑28  septembrie  2005.  

52. „Die   Europadebatte   in   der  Orthodoxen  Kirche.”   Prezentare   susţinută   în  cadrul   seriei   de   dezbateri   Ethik-­‐‑Salon   cu   tema   „Freihandelszone   oder  christlich  geprägter  Kontinent   –  Zur   aktuellen  Wertedebatte   in  Europa”.  Organizator:   Academia   Evanghelică   Transilvania.   Sibiu,   30   septembrie  2005.  

53. „Die   heilsgeschichtliche   Bedeutung   der   Gottesmutter   in   der   orthodoxen  Theologie.”  Prelegere   susţinută   în   cadrul   seminarului  Auf   der  Suche  nach  der  Seele  Europas.  Marienfrömmigkeit  im  Glauben  der  Völker  in  Ost  und  West.  Organizator:  Pro  Oriente  –  Salzburg.  7-­‐‑8  octombrie  2005.    

54. Participare   la   manifestările   dedicate   marcării   primului   deceniu   de  activitate  al  Evangelischen  Pfarrverein   in  Württemberg.  Sindelfingen,  10-­‐‑11  octombrie  2005.    

55. „Unitatea   Ortodoxiei   post-­‐‑comuniste.   Coordonatele   unei   provocări  teologice   şi   sociale.”   Conferinţă   susţinută   la   Institutul   de   Teologie  Ortodoxă  din  Edineţ/Zăbriceni  şi  la  Academia  Teologică  din  Chişinău,  22  şi  24  octombrie  2005.      

56. „Teologia  Socială  Ortodoxă   (TSO):  o  nouă   formă  de  misiune  a  Bisericii.”  Referat   susţinut   în   cadrul   seminarului  De   la   gândirea   teologică   la   acţiunea  socială.  Realitatea   românească   şi   standardele   europene.  Organizatori:  Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑Stiftung   şi   Parohia   Stavropoleos   cu   sprijinul   Administraţiei  Prezidenţiale   şi   al   Mitropoliei   Moldovei   şi   Bucovinei.   Durău,   27-­‐‑30  octombrie  2005.    

Page 8: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

8

57. „Orthodoxie   und   Europa.   Die   theologische   Dimension   der   EU-­‐‑Erweiterung.”  Conferinţă  prezentată  la  Institut  für  Recht  und  Religion  der  Universität  Wien.  Viena,  23  noiembrie  2005.    

58. „Die   Grundzüge   des   kanonischen   Rechts   der   Orthodoxen   Kirche.”  Prelegere   în   cadrul   seminarului   destinat   masteranzilor   şi   doctoranzilor  Facultăţii  de  Drept  a  Universităţii  din  Viena.  24  noiembrie  2005.    

59. „Der   Einsatz   für   Solidarität   und   Gerechtigkeit   der   Kirchen.   Beispiel  Rumänien.”  Referat   în   cadrul   simpozionului   internaţional  Solidarität   und  soziale   Gerechtigkeit.   Ökumenische   Perspektiven.   Organizatori:   Universität  Wien,  Katholisch-­‐‑Theologische  Fakultät,  Institut  für  Sozialethik.  Viena,  25-­‐‑26  noiembrie  2005.    

60. „Laicatul   ortodox.   Tradiţie   istorică   şi   chemare   profetică.”   Conferinţă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  „Andrei  Şaguna”  din  Sibiu.  Organizator:  ASCOR-­‐‑Sibiu.  12  decembrie  2005.    

61. Curs  de  Teologie  Socială  Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității  „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2005/2006).    

 2006  

62. „I  cristiani  e  il  mondo.”  Meditaţie  biblică  ţinută  în  biserica  parohială  „B.V.  Immacolata   e   S.   Antonio”   în   cadrul   Săptămânii   de   rugăciune   pentru  unitatea  creştinilor.  Organizator:  Ordinul  franciscan  misionar.  Milano,  20  ianuarie  2006.  

63. „Il   primato   petrino   nella   teologia   ortodossa.”   Referat   susţinut   în   cadrul  dezbaterii   È   possibile   una   visione   ecumenica   del   primato   petrino?   Riflessioni  storiche   e   prospettive   future.   Organizatori:   Associazione   Biblica   della  Svizzera   Italiana,  Centro  Culturale  „Ut  unum  sint”,  Comunità  di  Lavoro  delle  Chiese  Cristiane  nel  Cantone  Ticino.  Lugano,  21  ianuarie  2006.    

64. „Unità!   Unità!”   Omilie   ţinută   în   catedrala   romano-­‐‑catolică   din   Lugano  (Elveţia)  în  cadrul  Săptămânii  de  rugăciune  pentru  unitatea  creştinilor.  22  ianuarie  2006.    

65. „Ortodoxia  românească  de  astăzi  între  criză  şi  înnoire.”  Conferinţă  ţinută  la  invitaţia  Mitropoliei  Banatului  şi  a  ASCOR-­‐‑Timişoara.  29  martie  2006.    

66. „Identitatea  în  dialog.  Vocea  publică  a  Bisericii  în  noul  context  european.”  Referat   susţinut   în   cadrul   Simpozionului   Internaţional   organizat   de  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universităţii   "ʺ1  Decembrie  1918"ʺ  Alba  Iulia.  5-­‐‑6  mai  2006.  

67. Participare   la   schimbul   de   experienţă   Training   of   Trainers   for   Ecumenical  and   Missiological   Studies   din   cadrul   programului   „Leonardo”   al   Uniunii  Europene.  Frankfurt  am  Main,  7-­‐‑14  mai  2006.  

Page 9: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

9

68. „Teologia   politică   post-­‐‑exilică.   Biserica   majoritară:   actor   implicit   al  societăţii  civile.”  Comunicare  susţinută  în  cadrul  Conferinţei  naţionale  cu  tema   Biserici   şi   politică   în   societatea   românească   a   secolului   al   XX-­‐‑lea.  Organizator:  Institutul  de  Cercetări  Politice  al  Universităţii  din  Bucureşti.  9-­‐‑10  iunie  2006.    

69. Curs  de  Teologie  Socială  Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității  „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  II  (2006).    

70. „Evropa   Christiana?   Relevanţa   socială   a   Bisericii   în   proiectul   politic   al  UE.”  Intervenţie  în  cadrul  Simpozionului  internaţional  cu  tema  The  Role  of  Religion  in  the  New  European  Construction.  Organizatori:  Ministerul  Federal  al   Afacerilor   Externe   (Berlin)   prin   Goethe-­‐‑Institut   Bukarest,   Institutul  Cultural  Român  şi  Colegiul  Noua  Europă.  Bucureşti,  19-­‐‑20  iunie  2006.    

71. „Teologia   socială   ortodoxă   sau   subsidiaritatea   externă   a   Bisericii.”  Prezentare   în   cadrul   Conferinţei   internaţionale   Ortodoxia   în   Europa.  Organizator:   Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑Stiftung.   Centrul   Cultural   Palatele  Brâncoveneşti,  Mogoşoaia,  6-­‐‑7  septembrie  2006.  

72. „Der  Beitrag  der  Rumänischen  Orthodoxen  Kirchen  zur  gesellschaftlichen  Neugestaltung   Europas   –   Die   Orthodoxe   Soziale   Theologie.“   Referat   în  cadrul   Conferinţei   Vor   dem   EU-­‐‑Beitritt   –   Herausforderungen   für   die  Bulgarische   und   die   Rumänische   Orthodoxe   Kirche.   Organizatori:   Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑Stiftung,   Deutsche   Gesellschaft   für   Osteuropakunde   şi   Das  Berliner   Institut   für   vergleichende   Staat-­‐‑Kirche-­‐‑Forschung.   Berlin,   16  octombrie  2006.    

73. „Zwischen   dem   Sakralen   und   Profanen.   Die   Kunst   als   Ausdruck   der  Einheit.”  Conferinţă  şi  prezentare  de  imagini  din  arta  lui  Silviu  Oravitzan.  Organizator:  Rumänisches  Kulturinstitut.  Wien,  20  noiembrie  2006.    

74. „Qu’est  qu’une  doctrine  sociale  chrétienne?  Point  de  vue  orthodoxe”;  „Le  dialogue   théologique   entre   Orthodoxes   et   Catholiques   dans   la   nouvelle  conjoncture   œcuménique”;   „L’Église   Orthodoxe   et   l’adhésion   de   la  Roumanie  à  l’Union  Européenne.”  Prelegeri  ţinute  la  Institutul  Catolic  din  Paris   în  cadrul  programului  academic  european  Erasmus-­‐‑Socrates.  Paris,  5-­‐‑9  decembrie  2006.    

75. „Einführung   in   das   orthodoxe   Christentum“;   „Mircea   Eliade   als  Religionswissenschaftler   und   Schriftsteller.“  Cursuri   ţinute   în   Semestrul  de   iarnă   2006/2007   la   Leibniz-­‐‑Universität   din   Hannover,   Seminar   für  Religionswissenschaft.    

       

Page 10: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

10

2007  76. „Rumänien   ja,   Ukraine   nein?   Wo   liegen   Europas   Grenzen?”   Referat   în  

cadrul  Das  Aktuelle  Forum  Philosophie.  Organizator:  Forschungsinstitut  für  Philosophie.  Hannover,  22  ianuarie  2007.    

77. „Kirche  und  Staat  aus  der  Perspektive  der  orthodoxen  Kirchen.”  Prelegere  în   cadrul   seriei   Ökumenische   Gastvorlesungen.   Organizator:   Johannes-­‐‑Gutenberg-­‐‑Universität   Mainz,   Katholisch-­‐‑Theologische   Fakultät,  Lehrstuhl  für  Sozialethik.  Mainz,  26  ianuarie  2007.    

78. Participare   la   Berliner   Werkstattgespräch   der   SozialethikerInnen   2007   –  Religion  und  Zivilgesellschaft.  Organizator:  Asociaţia  profesorilor  catolici  de  etică  socială  din  spaţiul  de  limbă  germană.  Berlin,  26-­‐‑28  februarie  2007.    

79. Participare  la  Sechster  Workshop  Ethik:  Menschenbilder  –  Anfang  oder  Abbruch  der  ethischen  Reflexion?  Organizatori:  Evangelische  Akademie  Arnoldshain,  Forschungsinstitut   für   Philosophie   Hannover,   Akademisches   Zentrum  „Rabanus   Maurus“   Frankfurt   am   Main,   Oswald   von   Nell-­‐‑Breuning-­‐‑Institut  der  Hochschule  Sankt  Georgen.  Arnoldshain  (Taunus),  5-­‐‑7  martie  2007.    

80. „Theologia   Socialis  Orientalis.   Ein  Novum   in  der   heutigen  Orthodoxie.”  Referat   prezentat   la   invitaţia   Comisiei   „Biserica   şi   chestiunile   sociale”   a  Conferinţei  episcopilor  catolici  germani.  Berlin,  8  martie  2007.    

81. Participare   la   Philosophischer   Meisterkurs  Die   Rationalität   der   Erfahrung  und  die  Lehrnfähigkeit  der  Vernunft.  Ein  transzendentalphilosophisches  Problem  

und   die   religiöse   Erfahrung   als   lehrreicher   Grenzfall   cu   Prof.   Dr.   Richard  Schaeffler.   Organizator:   Forschungsinstitut   für   Philosophie   Hannover.  München,  12-­‐‑16  martie  2007.  

82. „Ikonen  der   orthodoxen  Kirche.   Lektüre  und   Interpretation.”  Prezentare  în  cadrul  colocviului  săptămânal  de  la  Forschungsinstitut  für  Philosophie.  Hannover,  16  aprilie  2007.  

83. „Ecologia.   Un   capitol   de   teologie   socială   ortodoxă.”   Referat   în   cadrul  Simpozionului   internaţional  Cosmosul   între   frumos   şi   apocaliptic.  Un   recurs  etic  asupra  ecologiei.  Organizator:  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  din  Alba  Iulia,  4-­‐‑6  mai  2007.  

84. „L’Ortodossia   in   Europa:   una   realtà   sconosciuta.”   Intervenţie   în   cadrul  întâlnirii   mişcărilor   catolice   din   Ticino   Insieme   per   la   fraternità   in   Europa.  Istituto  Elvetico,  Lugano,  3  iunie  2007.    

85. „Religion   und   Politik   im   orthodoxen   Christentum“;   „Das   orthodoxe  Christentum.   Inter-­‐‑religiös,   Inter-­‐‑kulturell,   Inter-­‐‑konfessionell.“   Cursuri  ţinute   în   Semestrul   de     vară   2007   la   Leibniz-­‐‑Universität   Hannover,  Seminar  für  Religionswissenschaft.    

Page 11: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

11

86. „Die   Kunst   als   Ausdruck   der   Theologie.”   Intervenţie   în   cadrul  vernisajului   expoziţiei   LUX   LUMEN   a   lui   Silviu   Oravitzan.   Stift  Klosterneuburg  (Austria),  23  august  2007.    

87. „The   New   Romanian   Law   of   Cults.”   Referat   (în   colaborare   cu   Ionuț  Corduneanu,   București)   susținut   la   al   XVIII-­‐‑lea   Congres   al   Societăţii  pentru   Dreptul   Bisericilor   Răsăritene   (Viena)   având   drept   temă   Rolul  Bisericilor   în   procesul   de   unificare   a   Europei.   Organizatori:   Facultatea   de  Teologie   Ortodoxă   a   UBB   și   Institutul   INTER.   Cluj-­‐‑Napoca,   10-­‐‑15  septembrie  2007.  

88. „Das   Bild   des   Menschen   als   Gottes   Ebenbild.   Eine   Lektüre   aus  sozialtheologischer  Perspektive  des  orthodoxen  Christentums.“  Referat  în  cadrul   Conferinţei   de   toamnă   organizată   de   Forschungsinstitut   für  Philosophie  Hannover.   Joseph   Joachim-­‐‑Saal   der   Stiftung  Niedersachsen,  Hannover,  13  octombrie  2007.    

89. „Fundamentele   etice   pentru   o   politică   creştin-­‐‑democrată   românească.”  Intervenţie   în   cadrul   Seminarului  Calea  României   spre  Uniunea  Europeană.  De   la   aderare   la   integrare.   Organizatori:   Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑Stiftung   şi  Institutul  INTER.  Bucureşti,  18  octombrie  2007.    

90. „Die   Schönheit   als   theologische   Kategorie.“   Prezentare   în   cadrul  finisajului   LUX   LUMEN   a   lui   Silviu   Oravitzan.   Stift   Klosterneuburg  (Austria),  17  noiembrie  2007.  Organizator:  Institutul  Cultural  Român  de  la  Viena.    

91. „Die  orthodoxen  Kirchen  zwischen  nationaler   Identität  und  babylonischer  Gefangenschaft   in   der   EU.“   Referat   în   cadrul   simpozionului   internaţional  Die   Kirchen   und   die   politische   Kultur   Europas.   Ökumenische   Perspektiven.  Organizatori:  Universität  Wien,  Katholisch-­‐‑Theologische  Fakultät,  Institut  für  Sozialethik,  Pro  Oriente,  INTER  et  al.  Viena,  23-­‐‑24  noiembrie  2007.  

92. „Socio-­‐‑Political  and  Economic  Changes  in  Romania  after  1989.”  Prelegere  ținută   în   cadrul   Intensive   Programme   of   ERASMUS   Lifelong   Learning  Programme   INTERNATIONAL   COURSE   ON   CENTRAL   THEMES   OF  

EUROPEAN   SOCIAL   DIALOGUE.   Organizator:   Latvian   Christian  Academy.  Jurmala/Riga,  3  decembrie  2007.  

93. Misiune  academică  la  Faculté  de  théologie  et  de  sciences  des  religions  de  l'ʹUniversité  de  Lausanne  (Elveția).  11-­‐‑14  decembrie  2007.    

94. Curs  de  Teologie  Socială  Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității  „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2007/2008).    

 2008  

95. „Das  Jahr  1989  in  der  Geschichte  und  im  Bewusstsein  der  Gesellschaft  und  der  Kirchen  in  Rumänien.”  Referat  susținut  în  cadrul  Fourth  International  

Page 12: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

12

Munich-­‐‑Freising   Conference,  The   year   1989/1990   as   a   turning   point   in   the  European  and  Non-­‐‑European  History  of  Christianity.  Organizator:  Facultatea  de   Teologie   Evanghelică   a   Universității   din   München.   Freising,   15-­‐‑17  februarie  2008.    

96. Participare   la   Berliner   Werkstattgespräch   der   SozialethikerInnen   2008   –  Religion  und  Kommunikationsgesellschaft.  Organizator:  Asociaţia  profesorilor  catolici   de   etică   socială   din   spaţiul   de   limbă   germană.   Berlin,   26-­‐‑28  februarie  2008.    

97. „Die   Kunst   als   Ausdruck   der   Erinnerung.   Das   Beispiel   Oravitzan.”  Prelegere   inaugurală   a   vernisajului  de   artă  de   la  Palatul  Palffy.  Viena,   3  martie  2008.    

98. Participare  și  intervenție  la  vernisajul  expoziției  Moarte  Romei!  a  artistului  Bogdan  Vlăduță.  Muzeul  de  Artă,  Cluj-­‐‑Napoca,  17  aprilie  2008.    

99. Participare   la   dezbaterea   privind  metodologia   noii   discipline   a   teologiei  sociale  ortodoxe.  Atelier  de   lucru   în   cadrul   celui  de   al   II-­‐‑lea  Congres  de  Teologie   Dogmatică   și   Sistematică.   Organizator:   Facultatea   de   Teologie  Ortodoxă  „Patriarhul  Justinian”,  București,  22  mai  2008.    

100. Participare   la  dezbaterea  Mitropolitul  Nicolae   și  consecințele   gestului   său:   forțarea   unității   sau   abandonarea   identității?  Organizator:  Asociația  Ziariștilor  și  Editorilor  Creștini  (AZEC).  București,  4  iunie  2008.    

101. Curs   de   Teologie   Socială   Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  II  (2008).    

102. Participare   la   dezbaterea   Religie   și   politică.  Participanți:   Sever   Voinescu,   Wilhelm   Dancă,   Valeriu   Stoica,   Vasile  Răducă,   Petre   Guran,   Radu   Preda,   Andrei   Cornea,   Costion   Nicolescu,  Holger   Dix,   Bogdan   Tătaru   Cazaban.   Organizatori:   Institutul   de   Studii  Populare   (ISP),   Fundaţia   Konrad   Adenauer   (KAS)   şi   Centrul   pentru  Analiză  şi  Dezvoltare  Instituţională  (CADI).  București,  18  iunie  2008.    

103. Participare   la   seminarul   Multikulturalität   und  Menschenrechte.   Neue   Herausforderung   für   Europa.   Organizator:  Österreichische  Kommission  Iustitia  et  Pax.  Wien,  16  octombrie  2008.    

104. Prezentarea   volumului   INGEBORG   GABRIEL  (Hg.),  Politik  und  Theologie   in  Europa.  Perspektiven   ökumenischer  Sozialethik,  Matthias-­‐‑Grünewald-­‐‑Verlag,   Ostfildern,   2008.   Organizator:   Herder-­‐‑Buchhandlung.  Wien,  16  octombrie  2008.    

105. Participare   în   calitate   de   co-­‐‑inițiator   și   co-­‐‑moderator  la  reuniunea  constitutivă  a  Grupului  de  lucru  privind  teologia  

Page 13: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

13

socială   ortodoxă   la   nivel   european.   Organizator:   Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑Stiftung.  Berlin,  20  noiembrie  2008.  

106. Participare   la   dezbaterea   despre   relevanța  socială   a   studiilor   religioase.   Organizator:   Seminar   für  Religionswissenschaft,  Leibniz-­‐‑Universität.  Hannover,  21  noiembrie  2008.    

107. „L'ʹart   de   la   foi   –   la   foi   de   l'ʹart.   La   dimension  esthétique  de  la  mission  de  l'ʹEglise”; „Une  théologie  sociale  de  la  famille.  Aspects   théoriques   et   pratiques   de   la   vie   de   l’Église   Orthodoxe   de  Roumanie.”   Prelegeri   ţinute   la   Institutul   Catolic   din   Paris   în   cadrul  programului  academic  european  Erasmus-­‐‑Socrates.  Paris,  24-­‐‑29  noiembrie  2008.    

108. “Laicatul   ortodox   român.   Un   portret   social-­‐‑teologic”.   Referat   prezentat   prin   intermediar   în   cadrul   Consfătuirii  organizațiilor   ortodoxe   de   laici   din   România.   București,   29   noiembrie  2008.    

109. Participarea   la   vernisajul   expoziției   lui   Silviu  Oravițan  de  la  Muzeul  de  Artă  și  prezentarea  volumului  MARCEL TOLCEA (Ed.), Silviu Oravitzan, Muzeul de Artă Timișoara/Graphite, Timișoara, 2008.  Timișoara,  4  decembrie  2008.  

110. Participarea   la   discuțiile   pe   marginea  proiectului  teologico-­‐‑artistic  de  la  parohia  ortodoxă  “Schimbarea  la  Față”  din  Cluj.  Centro  Aletti.  Roma,  8-­‐‑15  decembrie  2008.  

111. „Rolul   laicatului   în   Biserică,   azi”.   Conferință  ținută  la  invitația  ASCOR.  Cluj-­‐‑Napoca,  18  decembrie  2008.    

112. Curs   de   Teologie   Socială   Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2008/2009).    

 2009  

113. „1989-­‐‑2009.   Sozialpolitische   und   kirchliche  Umbrüche   im   postkommunistischen   (Ost)Europa”.   Prelegere   festivă   în  cadrul  întâlnirii  anuale  a  Arhiepiscopului  Romano-­‐‑Catolic  din  Salzburg  cu  Bisericile   și   confesiunile   creștine   ale   orașului.   Organizator:   Pro   Oriente.  Salzburg,  16  ianuarie  2009.    

114. Participare   la   dezbaterea   Doctrina   dreptei  populare   din   România.   Participanți:   Sever   Voinescu,   H.-­‐‑R.   Patapievici,  Toader   Paleologu,   Ioan   Stanomir,   Valeriu   Stoica,   Petre   Guran,   Radu  Preda,   Radu   Carp,   Sorin   Mureşan.   Organizatori:   Institutul   de   Studii  Populare   (ISP),   Fundaţia   Konrad   Adenauer   (KAS)   şi   Centrul   pentru  Analiză  şi  Dezvoltare  Instituţională  (CADI).  București,  26  februarie  2009.    

Page 14: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

14

115. “Ortodoxia   și   provocările   modernității”.  Conferință  ținută  la  invitația  ASCOR.  Cluj-­‐‑Napoca,  11  martie  2009.  

116. “Majoritatea   tăcută.   Misiunea   laicilor   în  Biserică  și  societate”.  Conferință  ținută  la  invitația  ASCOR.  Alba-­‐‑Iulia,  26  martie  2009.    

117. “Construcția   politică   și   etică   a   Europei.  Considerații   social-­‐‑teologice”.   Referat   ținut   în   cadrul   Simpozionului  internațional   “Integrarea   europeană   și   valorile   Bisericii”.   Organizator:  Centrul   de   studii   ecumenice   și   inter-­‐‑religioase   al   Universității   “Babeș-­‐‑Bolyai”.  Cluj-­‐‑Napoca,  27-­‐‑28  martie  2009.  

118. „1989-­‐‑2009.   Sozialpolitische   und   kirchliche  Umbrüche   im   postkommunistischen   (Ost)Europa”.   Conferință   în   cadrul  manifestărilor  Lange  Nacht  der  Kirchen.  Organizator:  Pro  Oriente  –  Sektion  Linz,  5  iunie  2009.    

119. Curs   de   Teologie   Socială   Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  II  (2009).    

120. Curs   în   cadrul   programului   masteral   asupra  imaginarului.  Facultatea  de  Litere  a  Universității  „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  II  (2009).  

121. Participare   la   întâlnirea   organizatorică   a  Conferinței   internaționale   Neo-­‐‑Patristic   Synthesis   or   Post-­‐‑Patristic  Theology   :   Can   Orthodox   Theology   be   Contextual?   Urmând   să   aibă   loc   la  Volos  în  perioada  27-­‐‑30  mai  2010,  Conferința  este  organizată  de  Academia  din  Volos  pentru  Studii  Teologice  (Grecia),  Catedra  de  Studii  Ortodoxe  a  Universității   Fordham   (New   York),   Catedra   de   Teologie   Ortodoxă   a  Universității  din  Münster  (Germania)  și  Institutul  Român  de  Studii  Inter-­‐‑ortodoxe,   Inter-­‐‑confesionale  și   Inter-­‐‑religioase/INTER  (Cluj).  Volos,  15-­‐‑16  iunie  2009.    

122. Vizită   documentară   în   Macedonia   la   invitația  Înalt  Prea  Sfințitului  Ștefan,  Arhiepiscop  de  Ohrid,  Mitropolit  de  Skopje  și  primat  al  Bisericii  Ortodoxe  din  Macedonia.    17-­‐‑18  iunie  2009.    

123. Participare   în   calitate   de   referent   și   co-­‐‑moderator  la  a  doua  reuniune  a  Grupului  de  lucru  privind  teologia  socială  ortodoxă   la   nivel   european.   Tema:   Menschenwürde   und   Menschenrechte.  Orthodoxe   Positionen.   Organizator:   Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑Stiftung.   București,  21-­‐‑23  septembrie  2009.  

124. Participare   în   calitate  de   referent   la   conferința  cu   tema   Religion   und   politische   Kultur.   Organizatori:   Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑

Page 15: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

15

Stiftung   și   Universitatea   Pontificală   Gregoriană.   Roma,   29   septembrie  2009.    

125. „Lost   in   transition.   20   Jahre  Postkommunismus.”   Referat   prezentat   în   cadrului   simpozionului  internațional  1989-­‐‑2009.  Religion  und  Wende  in  Ostmittel-­‐‑  und  Südosteuropa.  Organizatori:   Pro   Oriente,   Institutul   Cultural   Român   de   la   Viena   et   al.  Academia  Diplomatică  din  Viena,  7-­‐‑9  octombrie  2009.    

126. „Ars   moriendi.   Aspecte   social-­‐‑teologice   ale  paleației   pacienților   în   fază   terminală”.   Referat   în   cadrul   simpozionului  Îngrijirea   medicală   și   duhovnicească   a   pacienților   cu   boli   incurabile.  Organizatori:   Arhiepiscopia   Ortodoxă   Română   a   Vadului,   Feleacului   și  Clujului,  Spitalul  Județean  Cluj.  Clinica  de  Chirurgie  I,  Cluj,  20  octombrie  2009.  

127. „O   credință   gândită”.   Intervenție   la   lansarea  volumului  NICOLAE   TURCAN,  Dumnezeul   gândurilor  mărunte,   Limes,   Cluj,  2009.  Librăria  Universității,  Cluj,  27  octombrie  2009.    

128. Prezentarea  seriei  Theologia  Socialis  la  Institutul  Cultural   Român.  Vorbitori:   Radu  Carp,   Bogdan   Tătaru-­‐‑Cazaban,   Iuliana  Conovici,  Radu  Preda.  București,  19  noiembrie  2009.      

129. Participare   la   dezbaterea   publică   despre   cele  două   decenii   de   la   căderea   comunismului,   Europa   als  

Erinnerungsgemeinschaft.  Vorbitori:  Radu  Preda   (Cluj),   Irina  Scherbakowa  (Moscova),   Andrij   Waskowycz   (Lviv),   Paul   M.   Zulehner   (Viena).  Organizator:   Renovabis,   Freising.   Universitatea   din   Viena,   26   noiembrie  2009.  

130. „Kommunismus  als   theologische  Anfrage.  Die  Skizze   einer   orthodoxen   Antwort”.   Referat   în   cadrul   simpozionului  internaţional   Kommunismus   im   Rückblick   (1989-­‐‑2009).   Ökumenische  Perspektiven  aus  Ost  und  West.  Organizatori:  Universität  Wien,  Katholisch-­‐‑Theologische  Fakultät,  Institut  für  Sozialethik  et  al.  Viena,  27-­‐‑28  noiembrie  2009.  

131. „Tradiție  și  modernitate   în  dezbaterea  bioetică  actuală.  Considerații  social-­‐‑teologice”.  Conferință  la  Centrul  de  bioetică  al  Universității  “Babeș-­‐‑Bolyai”.  Cluj,  10  decembrie  2009.  

132. „Biserică   și   revoluție.   20   de   ani   de   la   căderea  comunismului”.  Conferință   ținută   la   invitația  ASCOR  Cluj.  Cluj-­‐‑Napoca,  17  decembrie  2009.    

133. Curs   de   Teologie   Socială   Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2009/2010).    

Page 16: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

16

   2010  

134. Participare   la   dezbaterea   publică   pe  marginea  enciclicei   sociale  Caritas   in  veritate   a  papei  Benedict  XVI.  Vorbitori:  Alois  Riedlsperger   SJ   (Viena),   episcop   Michael   Bünker   (Viena),   Radu   Preda  (Cluj).   Facultatea   de   Teologie   Catolică   a   Universității   din   Viena.  Organizator:  Justitia  et  Pax,  Austria.  Viena,  20  ianuarie  2010.    

135. „Comunismul   –   o   religie   atee.”   Conferință  ținută   la   invitația   ASCOR   Iași.   Aula   „Mihai   Eminescu”   a   Universității  „Alexandru  Ioan  Cuza”,  9  februarie  2010.  

136. Participare  la  dezbaterea  Libertatea  cuvântului  și  deruta   informațională.   Zvon,   informație,   mărturisire.   Participanți:   Răzvan  Bucuroiu,   Radu   Preda,   Cristian   Tabără.  Organizator:  ASCOR  Cluj.   Cluj-­‐‑Napoca,  12  februarie  2010.    

137. „Teologia   socială   ortodoxă.   Fundamente,  principii  și  tendințe.”  Prelegere-­‐‑dezbatere  ținută  la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă   „Patriarhul   Justinian”   a   Universității   București.   Organizator:  Centrul  de  Studii  și  Documentare  „Societate,  Drept,  Religie”.  București,    9  martie  2010.  

138. „Ideologia   comunistă   și   învățătura  Bisericii.  O  lectură   social-­‐‑teologică   după   20   de   ani.”   Conferință   ținută   la   invitația  ASCOR  Alba  Iulia.  11  martie  2010.    

139. „Bolile   cronice   și   marginalizarea   socială.   O  chestiune  pastorală  dificilă.”  Prelegere  în  cadrul  cursului  de  perfecționare  a   medicilor   de   familie.   Universitatea   de   Medicină   și   Farmacie   „Iuliu  Hațieganu”.  Cluj,  13  martie  2010.  

140. Participare   la   dezbaterea   Teoria   evoluției   și  religia:   coexistență   sau   conflict?   Organizatori:   British   Council,   Institutul  Cultural   Român,   Asociația   pentru   Dialogul   dintre   Știință   și   Teologie   în  România.   Participanți:   John   Hedley   Brooke   (Oxford),   Mircea   Flonta  (Bucureşti),  Octavian  Popescu  (Cluj-­‐‑Napoca),  Radu  Preda  (Cluj-­‐‑Napoca)  şi  Constantin  Necula  (Sibiu). București,  16  martie  2010.  

141. „Comunismul   –   religie   atee.   O   lectură   social-­‐‑teologică.”  Prelegere-­‐‑dezbatere  ținută  la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  „Patriarhul   Justinian”   a   Universității   București.   Organizator:   Centrul   de  Studii   și   Documentare   „Societate,   Drept,   Religie”.   București,     17   martie  2010.  

Page 17: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

17

142. „De   la  comunism  la  consumism.  Aspecte  etice  și   morale.”   Curs-­‐‑Seminar   cu   Franz   Gassner   SDV,   Institutul   de   Etică  Socială  al  Universității  din  Viena.  Cluj-­‐‑Napoca,  26-­‐‑27  aprilie  2010.    

143. „Biserica   Ortodoxă   din   România   și  redescoperirea   responsabilității   sociale.”   Referat   în   cadrul   conferinței  Biserica.   Societate   civilă.   Responsabilitate.   Organizatori:   Academia  Evanghelică   Transilvania   (Sibiu)   și   biroul   de   la   București   al   Fundației  Konrad  Adenauer  (Berlin).  Sibiu,  26-­‐‑28  mai  2010.    

144. Participare   la   simpozionul  Direcții   de   cercetare  în   teologia   morală   ortodoxă   românească.   Facultatea   de   Teologie   „Andrei  Șaguna”.  Sibiu,  27  mai  2010.    

145. Participare  la  întâlnirea  de  lucru  a  consorțiului  „Teologie”   din   cadrul   proiectului   european   Dezvoltarea   unui   sistem  operațional  al  calificărilor  din  învățământul  superior  din  România,  cofinanțat  de  Fondul  Social  European  și  de  Guvernul  României,  în  cadrul  Programului  Operațional   Sectorial   pentru   Dezvoltarea   Resurselor   Umane   (contract  POSDRU/2/1.2/S/2).  București,  31  mai-­‐‑1  iunie  2010.  

146. „Orthodox   Social   Theology   as   Contextual  Theology.”   Prezentare   în   cadrul   conferinței   internaționale   Neo-­‐‑Patristic  Syntesis   or   Post-­‐‑Patristic   Theology   :   can   orthodox   Theology   be   contextual?  Organizatori:  Academia  de  studii  teologice  din  Volos,  Programul  de  studii  creștin-­‐‑ortodoxe  al  Universității  Fordham  (New  York),  Catedra  de  teologie  ortodoxă   (Universitatea   din  Münster),   Institutul   Român   de   Studii   Inter-­‐‑ortodoxe,   Inter-­‐‑confesionale   și   Inter-­‐‑religioase   (INTER).   Volos,   3-­‐‑6   iunie  2010.    

147. „Das   Dokument   von   Balamand   (1993).   Eine  orthodoxe   Lektüre.”   Prelegere   în   cadrul   cursului   despre   dialogul  ortodoxo-­‐‑catolic.  Organizator:  Fundația  Pro  Oriente.  Viena,  14  iunie  2010.    

148. „Die   Finanzkrise   und   die   Reaktionen   der  orthodoxen  Kirche.”   Intervenție   în  cadrul  Academiei  ecumenice  de  vară.  Organizator   principal:   ÖRF   Oberösterreich.   Stift   Kremsmünster  (Oberösterreich),  14-­‐‑16  iulie  2010.  

149. Participare  la  prima  ediție  a  Școlii  de  vară  de  la  Tismana.   Organizator:   Mitropolia   Olteniei.   Mânăstirea   Tismana,   22-­‐‑24  iulie  2010.  

150. „Die   ökologische   Krise.   Eine   orthodoxe  Perspektive.”   Intervenție   în   cadrul   celui  de  al   14-­‐‑lea  Congres  Renovabis.  Freising,  2-­‐‑4  septembrie  2010.    

Page 18: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

18

151. „Gewinner   und   Verlierer   der   Wende.  Gegensätze   in   heutigen   Rumänien.”   Conferință   publică   susținută   la  invitația  Fundației  Pro  Oriente  –  Sektion  Linz.  Linz,  14  septembrie  2010.  

152. „Soziale   Gerechtigkeit   und   christliche  Verantwortung.   Eine   Stellungnahme   aus   rumänischer   Sicht.”   Intervenție  în   cadrul   celei   de   a   treia   întâlniri   de   lucru   a   grupului   european   dedicat  studiului   teologiei   sociale   ortodoxe.   Organizator:   Fundația   Konrad  Adenauer  (Berlin).  Sofia,  20-­‐‑22  septembrie  2010.    

153. „Spre  o   identitate  proprie   teologiei   ortodoxe.“  Intervenție   în   cadrul   Congresului   Facultăților   de   Teologie  Ortodoxă   din  România.  București,  27  septembrie  2010.  

154. Participare   la   evaluarea  activității  biroului  din  România  al  Fundației  „Konrad  Adenauer”.  București,  28  septembrie  2010.  

155. „La   théologie   politique   dans   la   Roumanie    postcommuniste.  Les  décisions   du   Synode   de   Bucarest   concernant    l’implication/la  non-­‐‑implication  politique  du  clergé.”  Intervenție  în  cadrul  seminarului   La   laïcité   entre   le   politique   et   le   religieux.     Réflexions    franco-­‐‑roumaines.  Organizatori:  Ambasada   Franței   din  România,  Colegiul  Noua  Europă.  București,  5  octombrie  2010.    

156. „CEEO  e   la   communicatio   in   sacris.  Una   lettura  ortodossa”.  Intervenție  în  cadrul  conferinței  Il  Codice  delle  Chiese  Orientali.  La   storia,   le   legislazioni   particolari,   le   prospettive   ecumeniche.   Organizatori:  Consiliul  Pontifical  pentru  Textele  Legislative  (Roma),  Institutul  Pontifical  Oriental   (Roma),   Societatea   pentru  Dreptul   Bisericilor  Orientale   (Viena).  Roma,  9  octombrie  2010.  

157. Participare   în   calitate   de   membru   fondator   la  lansarea   publică   a   Fundației   Creștin-­‐‑Democrate   (FC-­‐‑D).   București,   13  octombrie  2010.    

158. Participare  la  seminarul  internațional  „Wer  hat  die   Definitionsmacht   über   das   Leben?   Der   bioethische   Dialog   in   der  Gesellschaft.”  Organizatori:  Facultatea  de  Teologie  Catolică  a  Universității  din   Opole   și   Catedra   de   Teologie   Morală   a   Facultății   de   Teologie   a  Universității  din  Viena.  Opole  (Polonia),  22  octombrie  2010.    

159. Participare  la  întâlnirea  de  lucru  a  grupului  de  bioetică   din   cadrul   Central   European   Exchange   Program   for   University  Studies  (CEEPUS)  și  la  reuniunea  constitutivă  a  Association  of  Bioethicists  in  Central  Europe  (BCE).  Kamien  Slaski  (Polonia),  23  octombrie  2010.  

160. Prezentarea  și  moderarea  prelegerii  „Ortodoxie  și   modernitate”   a   lui   Pantelis   Kalaitzidis,   urmată   de   lansarea   cărții   cu  

Page 19: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

19

același   titlul   a   autorului   grec.   Organizatori:   Facultatea   de   Teologie  Ortodoxă  a  UBB  &  INTER.  Cluj-­‐‑Napoca,    1  noiembrie  2010.    

161. Participare  la  dezbaterea  pe  tema  Stadiul  actual  al  cercetărilor  pe  celule  stem.  Considerații  etice  și  teologice  prilejuită  de  vizita  la  Cluj   a   dnilor   Pantelis   Kalaitzidis   și   Nikos   Dimitriadis.   Organizator:  Centrul  de  Bioetică  al  UBB.  Cluj-­‐‑Napoca,  2  noiembrie  2010.    

162. Intervenție   în   cadrul   celei   de   a   doua   ediții   a  Conferințelor  TEDx.  Cluj-­‐‑Napoca,  12  noiembrie  2010.    

163. „Etica  asistării  pacienților  canceroși  și  a  celor  în  fază  terminală.  Considerații  social-­‐‑teologice”.  Prelegere  în  cadrul  cursului  de   etică  medicală   (titular:   Lect.  Univ.  Dr.   Patriciu  Achimaș)   la   Institutul  Oncologic  „Prof.  Dr.  Ion  Chiricuță”.  Cluj-­‐‑Napoca,  15  noiembrie  2010.    

164. Participare   și   intervenție,   alături   de   Adrian  Papahagi,   Toader   Paleologu   și   autor,   la   prezentarea   volumului   TEODOR  BACONSCHI,  Creștinism   și   democrație,   Curtea  Veche,   București,   2010.   Cluj-­‐‑Napoca,  18  noiembrie  2010.    

165. Curs   și   seminar   pe   tema   teologiei   sociale  ortodoxe   în   cadrul   Central   European   Exchange   Program   for   University  Studies  (CEEPUS).  Organizator:  Institutul  de  Etică  Socială  al  Facultății  de  Teologie  Catolică  din  cadrul  Universității  din  Viena.  Viena,  29  noiembrie  –  5  decembrie  2010.    

166. Participare  și  intervenție  la  lansarea  volumului  semnat  de  VASILE  GOGEA,  Voci   în  vacarm.   În  dialog   cu  Monica  Lovinescu   și  Virgil  Ierunca,  Eikon,  Cluj-­‐‑Napoca,  2010.  Cluj-­‐‑Napoca,  22  decembrie  2010.    

167. Curs   de   Teologie   Socială   Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2010/2011).    

168. Curs   în   cadrul   programului   masteral   de  consiliere  social-­‐‑spirituală.  Facultatea  de  Sociologie  și  Asistență  Socială  &  Facultatea   de   Teologie  Greco-­‐‑Catolică   a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”   din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2010/2011).  

169. Curs   în   cadrul   programului   masteral   de  gerontologie   socială.   Facultatea   de   Sociologie   și   Asistență   Socială   a  Universității  „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca.  Semestrul  I  (2010/2011).  

 2011  

170. Participare,   în   calitate   de   comentator,   la   serile  tematice  de   film  Procesul   comunismului   în   imagini.  Organizator:  Asociația  Studenților  Creștini  Ortodocși  Români  (ASCOR),  filiala  Cluj-­‐‑Napoca.  Cluj-­‐‑Napoca,  26  februarie  2011.  

Page 20: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

20

171. „Bartolomeu   Valeriu   Anania.   Istoria   unui  suflet”.  Conferință  publică  dedicată  memoriei  marelui  ierarh.  Organizator:  Fundația  „Mitropolitul  Bartolomeu”.  Cluj-­‐‑Napoca,  20  martie  2011.    

172. Intervenție  la  vernisajul  expoziției  itinerante  Pe  drumul  Învierii.  Cluj-­‐‑Napoca,  4  aprilie  2011.  

173. „Comunismul   și   teologia   memoriei”.  Conferință,   alături   de   Răzvan  Codrescu   și   Claudiu   Târziu,   pe  marginea  expoziției  itinerante  Pe  drumul  Învierii.  Cluj-­‐‑Napoca,  5  aprilie  2011.    

174. „Teologia   socială   ortodoxă,   azi.”   Conferință  publică   însoțită   de   prezentarea   seriei   Theologia   Socialis.   Organizator:  Institutul  Cultural  Român  „Mihai  Eminescu”.  Chișinău,  11  aprilie  2011.  

175. „Comunismul.   O   modernitate   eșuată”.  Prelegere   la   Universitatea   de   Stat   a   Moldovei.   Organizatori:   Institutul  Cultural  Român  „Mihai  Eminescu”  de  la  Chişinău  şi  Centrul  de  Studiere  a  Totalitarismului  de  la  Facultatea  de  Istorie  şi  Filozofie  a  USM.  Moderator:  Igor  Cașu.  Chișinău,  12  aprilie  2011.    

176. „Memoriile   secunde.”   Intervenție   la   lansarea  volumului  AUREL  SASU,  Dragostea   și   vântul.  Glose   la  Memoriile   lui  Valeriu  Anania.  Târgul  de   carte  „Caravana  Gaudeamus”.  Cluj-­‐‑Napoca,   15  aprilie  2011.  

177. Participare  la  Programul  de  studii  şi  dialog  pentru  reprezentanţi   de   rang   ai   Bisericilor   Creştine   din   România.   Organizator:  Fundația  „Konrad  Adenauer”.  Berlin,  2-­‐‑6  mai  2011.    

178. „Biserica   și   statul.   De   la   conflict   la  parteneriat?”.   Comunicare   în   cadrul   simpozionului   internațional   Family,  Philanthropy   and   Social   ethics.   Partnership   Church-­‐‑State   in   Social   work.  Organizator:  Universitatea  “1  Decembrie  1918”.  Alba  Iulia,  7  mai  2011.  

179. “The  Romanian  Churches  and  Encouragement  to   Participate   in   Society.   A   Social-­‐‑Theological   Approach.”   Intervenție   în  cadrul   seminarului   internațional   Empowering   People   for   Participation   in  Society.   Organizatori:   Church   Action   on   Labour   and   Life   (CALL),  European   Christian   Employment   and   Economy   Network.   București,   12  mai  2011.  

180. “Ortodoxie   și   (post)modernitate.   Șansele   unui  dialog   amânat.”   Conferință   publică   însoțită   de   lansarea   volumelor   de  autor   Ortodoxia   &   ortodoxiile   și   Revenirea   lui   Dumnezeu.   Organizatori:  ASCOR,  Eikon,  INTER.  Cluj-­‐‑Napoca,  18  mai  2011.  

181. „Image   et   icône.   Entre   la   décoration   et   le  symbole.”  Comunicare  în  cadrul  simpozionului  L’art  religieux  en  Hongrie  et  en  Roumanie.  Influences  culturelles  et  intellectuelles  réciproques  entre  l’Orient  et  

Page 21: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

21

l’Occident  dans   l’art  religieux  hongrois  et  roumain.  Du  moyen  âge  à  nos   jours/  

Magyar   és   román   vallásos   művészet   a   középkortól   napjainkig.   Kulturális   és  

szellemi  párbeszéd  Kelet   és  Nyugat   között.  Organizatori:   Institut  Français  de  Budapest,  Institutul  Cultural  Român.  Budapesta,  26  mai  2011.  

182. „Die   orthodoxe   Kirche   und   Theologie.   Eine  Einführung  sur  place.“  Seminar  cu  un  grup  de  studenți  de  la  Facultatea  de  Teologie   Catolică   a   Universității   din   Viena.   Organizatori:   Prof.   ass.   Dr.  Regina  Pollak,  Ass.  Dr.  Ioan  Moga.  Cluj-­‐‑Napoca,  3-­‐‑6  iunie  2011.  

183. “Occupation   as   a   Sin:   Dehumanizing   the  Occupant  and   the  Occupied.”  Comunicare   în  cadrul  conferinței  Christian  Presence   and   Witness   in   the   Middle   East   Today:   Theological   and   Political  

Challenges.  Organizatori:  World  Council  of  Churches,  Volos  Academy  for  Theological  Studies.  Volos,  20  iunie  2011.  

184. Însoțirea   și   seminarizarea   studenților   din  practica   social-­‐‑teologică   oferită   de   Biserica   Evanghelic-­‐‑Lutherană   din  Württemberg.   Organizatori:   Facultatea   de   Teologie   Ortodoxă   a   UBB,  Diakonie  Württemberg.  Stuttgart/Ludwigsburg/Tübingen,  2-­‐‑17  iulie  2011.  

185. „Romanian  Orthodox  Church  and  Ecumenism.  Principles   and   Facts.”   Intervenție   în   cadrul   Congresului   responsabililor  pentru   ecumenism  din  Ordinul   Iezuiților.  Organizator:   JesEcum.  Snagov,  20  iulie  2011.    

186. „Munca   bine   făcută   –   munca   bine   plătită.  Considerații  social-­‐‑teologice.”  Intervenție  la  lansarea  publică  a  proiectului  european  MACS  NV  -­‐‑  Măsuri  Active  pentru  Combaterea  Șomajului.  Titularii  de  proiect:  Global  Commercium,  Agenția  județeană  pentru  ocuparea  forței  de  muncă,  CaDMO.  Cluj-­‐‑Napoca,  28  iulie  2011.    

187. „Die   orthodoxe   Sozial-­‐‑Theologie.   Eine  Notwendigkeit  und  eine  Herausforderung.”  Prelegere   în  cadrul  Școlii  de  Vară  Perception  of  diversity.  Knowledge  sharing  and  skill  improvement  through  international   exchange   in   the   field   of   Social   Management.   Organizatori:  Diakonie  Neuendettelsau,   Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă   a  UBB.  Cluj-­‐‑Napoca,  8  septembrie  2011.  

188. „La   diaspora   orthodoxe.   Un   point   de   vue  roumain.”  Comunicare   în   cadrul   celui  de   al  XX-­‐‑lea  Congres   al   Societății  pentru  Dreptul  Bisericilor  Orientale.  Atena,  16  septembrie  2011.    

189. „Servicii   și   deservicii   sociale.   Experiența  filantropică   a   Bisericii  Ortodoxe  din  România”,   intervenție   la  Conferința  internațională   Building   better   social   services   by   working   together.  Organizatori:   Primăria   Cluj-­‐‑Napoca,   Direcția   de   Asistență   Socială   a  

Page 22: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

22

Municipiului   Cluj-­‐‑Napoca   și   European   Social  Network.   Cluj-­‐‑Napoca,   11  octombrie  2011.  

190. „Familia   între   binele   persoanei   si   binele  comun.   Aspecte   social-­‐‑teologice.”   Comunicare   în   cadrul   simpozionului  internațional   ecumenic  Familia   și   binele   comun.  Organizatori:   Il   Pontificio  Istituto  „Giovanni  Paolo  II“  per  Studi  su  Matrimonio  e  Famiglia   (Roma),  Facultatea  de  Teologie  Greco-­‐‑Catolică  a  UBB,  Episcopia  Greco-­‐‑Catolică  de  Cluj-­‐‑Gherla.  Cluj-­‐‑Napoca,  14  octombrie  2011.    

191. „A   partir   de   Habermas.   La   paradigme   post-­‐‑séculaire   dans   une   lecture   socio-­‐‑théologique   orthodoxe.”   Prezentare   în  cadrul  colocviului  internațional  Les  traces  contemporaines  du  christianisme  en  Europe. Une perspective   comparée: France   –   Roumanie   –   Suisse   romande.  Organizatori:  Centrul  de  Studii  și  Documentare  „Societate,  Drept,  Religie”  (SDR)   al   Facultății   de   Teologie   Ortodoxă   „Patriarhul   Justinian”   din  București  și  Centrul  de  Sociologia  Religiei  și  Etică  Socială  al  Facultății  de  Teologie  Protestantă  din  Strasbourg.  București,  20-­‐‑22  octombrie  2011.    

192. „Demografie   și   coeziune   în   Europa.   Un  diagnostic   social-­‐‑teologic.”   Prezentare   în   cadrul   simpozionului  internațional   Familia   creștină   între   tradiție   și   modernitate.   Organizator:  Facultatea   de   Teologie   Ortodoxă   a   Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”.   Cluj-­‐‑Napoca,  2  noiembrie  2011.  

193. „Pentru   o   artministrație   a   urbei.   Marginalii  despre   un   alt   mod   de   a   face   cultură   publică.”   Intervenție   la   lansarea  volumului   HORIA   BĂDESCU,   E   toamnă   nebun   de   frumoasă   la   Cluj!,   Eikon,  Cluj-­‐‑Napoca,  2011.  Cluj-­‐‑Napoca,  3  noiembrie  2011.  

194. „Post-­‐‑comunism   și   post-­‐‑modernitate.   Dubla  provocare   la   adresa   misiunii   și   pastorației   Bisericii   de   azi.”   Conferință  ținută  în  fața  preoților  din  cadrul  Protopopiatului  Ortodox  Român  Cluj  II.  Cluj-­‐‑Napoca,  7  noiembrie  2011.    

195. „Europa   hört   auf,   wo   die   Orthodoxie   beginnt.  Überlegungen   aus   sozial-­‐‑theologischer   Sicht.“   Prelegere   inaugurală   în  cadrul   Școlii   post-­‐‑doctorale   (tema   de   cercetare:   Bisericile   creștine   față   în  față  cu  provocarea  numită  Europa)  a  Universității  „Johannes  Gutenberg”  și  a   Institutului   de   Istorie   Europeană   din   Mainz   (Germania).   Mainz,   14  noiembrie  2011.    

196. Participare,   alături   de   Daniel   Barbu  (Universitatea   din   București),   la   dezbaterea   Ortodoxia   și   Uniunea  Europeană.   Organizator:   Centrul   „Sfinții   Petru   și   Andrei”   al   Ordinului  Asumpționiștilor.  București,  16  noiembrie  2011.    

Page 23: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

23

197. „Islam   in   Europe   versus   Euroislam.  Considerations   on   the   Sarrazin’s   Case.“   Intervenție   în   cadrul  simpozionului   internațional  The   Islamic   Factor   in   the  New  Geopolitical   and  Security  Strategy  in  the  Balkans  and  Southern  Caucasus.  Organizatori:  UBB  –  Institute   of   Turkish   and   Central-­‐‑Asian   Studies,   Eurasia   Press.   Cluj-­‐‑Napoca,  17  noiembrie  2011.    

198. Participare,   alături   de  Adrian  Papahagi   (UBB)  și  Mihail  Neamțu  (Universitatea  din  Arad),  la  dezbaterea  Arestul  politicii  –  libertatea   cetății   organizată   de   platforma   civică   Noua   Republică.   Cluj-­‐‑Napoca,  19  noiembrie  2011.  

199. „Credința   trăită,  credința  gândită.”   Intervenție  la   lansarea  volumului  NICOLAE  TURCAN,  Credința   ca   filosofie.  Marginalii   la  gândirea  Tradiției  (=  Theologia  Socialis  15),  Eikon,  Cluj-­‐‑Napoca,  2011.  Cluj-­‐‑Napoca,  21  noiembrie  2011.  

200. „Tânăr   creștin.   O   contradicție   în   termeni?”  Conferință   susținută   la   Asociația   „Oastea   Domnului”.   Cluj-­‐‑Napoca,   28  noiembrie  2011.  

201. „Religion,  Staat  und  Nation  nach  dem  Fall  der  Sowjetunion.   Die   Lage   in   Südosteuropa”.   Prezentare   în   cadrul  simpozionului   științific   internațional   Zwanzig   Jahre   seit   dem   Ende   der  Sowjetunion.   Wandel,   Kontinuität   und   neue   Fragen.   Organizatori:  Kompetenznetz   „Institutionen   und   institutioneller   Wandel   im  Postsozialismus”,   Deutsche   Gesellschaft   für   Osteuropakunde,   Europa-­‐‑Universität   Viadrina   (Frankfurt   am   Oder)   și   Das   Institut   für  Transformationsstudien.  Berlin,  1-­‐‑3  decembrie  2011.  

202. „Die   soziale   und   wirtschaftliche  Menschenrechte   und   die   Orthodoxie.   Eine   Bestandsaufnahme”.  Intervenție  în  cadrul  conferinței  internaționale  The  Christian  Understanding  of   Human   Rights   –   Difficult   Questions.   Organizatori:   Evangelische  Akademie   Bad   Boll   și   Konrad-­‐‑Adenauer-­‐‑Stiftung   în   cooperare   cu   The  Community   of   Protestant   Churches   in   Europe   (CPCE),   The  Church   and  Society   Commission   of   the   Conference   of   European   Churches   (CSC   of  CEC)  și  Patriarhia  Moscovei.  Bad  Boll,  9-­‐‑11  decembrie  2011.    

203. „Das  Christliche  und  die  Politik.  Die  Rolle  der  Werten   im   heutigen   Europa”.   Prelegere   în   fața   bursierilor   sur   place   ai  Fundației   „Konrad   Adenauer”   din   România.   București,   15   decembrie  2011.    

204. Curs   de   Teologie   Socială   Ortodoxă   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca  (sem.  I-­‐‑II).    

Page 24: PRELEGERI,%SEMINARII%ŞI%CURSURI,% … · 24. Participare la Congresul omagial de patrologie dedicat* centenarului naşterii Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman ,*Autoritatea& Sfinţilor&Părinţi&

24

205. Curs   în   cadrul   Masterului   de   Bioetică   la  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității   „Babeș-­‐‑Bolyai”  din  Cluj-­‐‑Napoca  (sem.  I).