21

Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija
Page 2: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija
Page 3: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

3

Predmet nabave Evidencijsk

i broj

nabave

Planirana vrijednost Procijenje

na

vrijednost

Vrsta

postupka

javne

nabave

Planirani

početak

postupka

Ugovo

r o

javnoj

nabavi

ili

okvirn

i

sporaz

um

Planirano

trajanje

ugovora o

javnoj

nabavi

Račun S PDV-om PDV Bez PDV-

a

3221 Uredski materijal i ostali

materijalni rashodi

329.000 65.800 263.200

32211 Uredski materijal i uredske

potrepštine

BN 01/15 80.000

16.000 64.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32212 Literatura

BN 02/15 30.000

6.000 24.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32214 Materijal i sredstva za

čišćenje i održavanje

BN 03/15

30.000

6.000 24.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32219 Kemikalije za laboratorij

BN 04/15

68.000

13.600 54.400 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32219 Staklo za laboratorij i ostali

laboratorijski materijal

BN 05/15 18.000 3.600 14.400 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32219 Materijal za vježbe studenata BN 06/15 14.000 2.800 11.200 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32219 Ostali materijal za potrebe

redovnog poslovanja

BN 07/15 89.000 17.800 71.200 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3222 Materijal i sirovine 505.000 101.000 404.000

1.Materijal za proizvodnju

Page 4: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

4

32229

06133

vina i meda:

- boce i teglice za med

- čepovi i kapice

- kutije

- etikete

2. Zaštitna sredstva

3. Enološka sredstva

4. Pomoćni materijal

BN 08/15

BN 09/15

BN 10/15

BN 11/15

BN 12/15

BN 13/15

BN 14/15

160.000

105.000

50.000

80.000

80.000

15.000

15.000

32.000

21.000

10.000

16.000

16.000

3.000

3.000

128.000

84.000

40.000

64.000

64.000

12.000

12.000

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

3223 Energija 395.000 79.000 316.000

32231 Opskrba električnom

energijom

BN 15/15 80.000 16.000 64.000 Objedinjena

javna

nabava čl.8.

Zakona o

javnoj

nabavi

(Državni

ured za

središnju

javnu

nabavu)

Okvirn

i

sporaz

um

1 godina

32231 Distribucija električne

energije

BN 16/15 70.000 14.000 56.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 5: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

5

32233 Plin BN 17/15 150.000 30.000 120.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32234,

32239

Gorivo (Benzinsko i dizelsko

gorivo, Loživo ulje)

BN 18/15 95.000 19.000 76.000 Objedinjena

javna

nabava čl.8.

Zakona o

javnoj

nabavi

(Državni

ured za

središnju

javnu

nabavu)

Okvirn

i

sporaz

um

2 godine

3224 Materijal i dijelovi za

tekuće i investicijsko

održavanje

100.000 20.000 80.000

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje

građevinskih objekata

BN 19/15

20.000

4.000 16.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32242 Materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje

postrojenja i opreme

BN 20/15

50.000

10.000 40.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32243 Materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje

transportnih sredstava

BN 21/15

10.000

2.000

8.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 6: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

6

32244 Ostali materijal i dijelovi za

tekuće i investicijsko

održavanje

BN 22/15

20.000

4.000

16.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3225 Sitni inventar i autogume 58.000 11.600 46.400

32251 Sitni inventar - Razni ručni

alati, sportski rekviziti i drugo

BN 23/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32252 Auto gume i traktorske gume BN 24/15 38.000 7.600 30.400 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3227 Službena, radna i zaštitna

odjeća i obuća

30.000 6.000 24.000

32271 Službena, radna i zaštitna

odjeća i obuća

BN 25/15 30.000 6.000 24.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3231 Usluge telefona, pošte i

prijevoza

190.000 38.000 152.000

32311 Elektroničke komunikacijske

usluge u nepokretnoj mreži i

oprema (usluge fiksne

telefonije)

BN 26/15 40.000 8.000 32.000 Objedinjena

javna

nabava čl.8.

Zakona o

javnoj

nabavi

(Državni

ured za

središnju

javnu

nabavu)

Okvirn

i

sporaz

um

1 godina

32311 Elektroničke komunikacijske

usluge u pokretnoj mreži i

oprema (usluge mobilne

telefonije)

BN 27/15 40.000 8.000 32.000 Objedinjena

javna

nabava čl.8.

Zakona o

javnoj

nabavi

Okvirn

i

sporaz

um

1 godina

Page 7: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

7

(Državni

ured za

središnju

javnu

nabavu)

32312 Usluge Interneta BN 28/15 6.000 1.200 4.800 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32313 Poštanske i kurirske usluge BN 29/15 44.000 8.800 35.200 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32319 Usluge za komunikaciju i

prijevoz

BN 30/15 60.000

12.000 48.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3232 Usluge tekućeg i

investicijskog održavanja

335.000 67.000 268.000

32321 Usluge tekućeg i

investicijskog održavanja

građevinskih objekata

BN 31/15 150.000 30.000 120.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32322 Usluge tekućeg i

investicijskog održavanja

postrojenja i opreme

BN 32/15 105.000

21.000 84.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32323 Usluge tekućeg i

investicijskog održavanja

prijevoznih sredstava

BN 33/15 55.000 11.000 44.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32329 Ostale usluge tekućeg i

investicijskog održavanja

BN 34/15 25.000

5.000 20.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3233 Usluge promidžbe i

informiranja

190.000 38.000 152.000

32331 Elektronski mediji BN 35/15 60.000 12.000 48.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 8: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

8

32332 Tisak BN 36/15 45.000 9.000 36.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32333 Izložbeni prostor na sajmu BN 37/15 10.000 2.000 8.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32334 Promidžbeni materijali BN 38/15 75.000 15.000 60.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3234 Komunalne usluge 75.000 15.000 60.000

32341 Opskrba vodom BN 39/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32342 Iznošenje i odvoz smeća BN 40/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32343 Deratizacija i dezinsekcija BN 41/15 13.000 2.600 10.400 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32344 Dimnjačarske i ekološke

usluge

BN 42/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32345 Usluge čišćenja, pranja i sl. BN 43/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32349 Ostale komunalne usluge BN 44/15 12.000 2.400 9.600 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3235 Zakupnine i najamnine 45.000 9.000 36.000

32351 Zakupnine za zemljište BN 45/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32353 Najamnine BN 46/15 40.000 8.000 32.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3236 Zdravstvene i veterinarske

usluge

30.000 1.000 29.000

32361 Obvezni i preventivni

zdravstveni pregledi

zaposlenika

BN 47/15 25.000 0 25.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32369 Ostale zdravstvene i

veterinarske usluge

BN 48/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 9: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

9

3237 Intelektualne i osobne

usluge

1.123.000 60.000 1.123.000

32371 Autorski honorari – razni

BN 49/15 80.000 0 80.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32372 Ugovori o djelu – razni

nastavnici - usluge

visokoškolskog obrazovanja

-Tjelesna i zdravstvena

kultura

-Organizacija i upravljanje

-Kvantitativne metode u

trgovini

-Nomotehnika

- Uredsko poslovanje

-Higijena i sanitacija

-Tehnologija konditorskih i

srodnih proizvoda

-Upravljanje poslovnim

procesima

-Uvod u pravo

-Povijest uprave

-Osnove građanskog prava

-Statusno pravo građana

-Arhivistika

-Ekonomika poduzetništva

-Upravljanje odnosima s

klijentima

-Nadzor kakvoće i sigurnost

hrane

-Obiteljsko poduzetništvo

-Revizija

-Tehnologija vode i obrada

BN 50/15

BN 51/15

BN 52/15

BN 53/15

BN 54/15

BN 55/15

BN 56/15

BN 57/15

BN 58/15

BN 59/15

BN 60/15

BN 61/15

BN 62/15

BN 63/15

BN 64/15

BN 65/15

BN 66/15

BN 67/15

BN 68/15

663.000

10.000

22.000

5.000

11.000

25.000

10.000

24.000

11.000

18.000

10.000

24.000

9.000

10.000

17.000

11.000

21.000

11.000

13.000

17.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663.000

10.000

22.000

5.000

11.000

25.000

10.000

24.000

11.000

18.000

10.000

24.000

9.000

10.000

17.000

11.000

21.000

11.000

13.000

17.000

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Page 10: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

10

otpadnih voda

-Tehnologija autohtonih

prehrambenih proizvoda

-Tehnologija proizvodnje i

prerade brašna

-Tehnologija ugljikohidrata

-Mikrobiologija

-Tehnologija jakih alkoholnih

pića, piva i octa

-Zemljišno knjižno upravno

pravo

-Njemački jezik

-Počela ekonomije

-Osnove marketinga

-Logistika trgovinskog

poslovanja

-Vještine prodavanja i

pregovaranja

-Tržišta roba i usluga

-Kemija

-Biokemija

-Tehnologija mesa i ribe

-Tehnologija mlijeka i

mliječnih proizvoda

-Tehnologija jakih alkoholnih

pića

Ugovori o djelu-razni

BN 69/15

BN 70/15

BN 71/15

BN 72/15

BN 73/15

BN 74/15

BN 75/15

BN 76/15

BN 77/15

BN 78/15

BN 79/15

BN 80/15

BN 81/15

BN 82/15

BN 83/15

BN 84/15

BN 85/15

BN 86/15

10.000

18.000

24.000

13.000

3.000

11.000

35.000

16.000

11.000

10.000

15.000

12.000

29.000

15.000

4.000

4.000

4.000

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

18.000

24.000

13.000

3.000

11.000

35.000

16.000

11.000

10.000

15.000

12.000

29.000

15.000

4.000

4.000

4.000

150.000

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom god.

Page 11: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

11

32373 Usluge odvjetnika i pravnog

savjetovanja

BN 87/15 80.000 0 80.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32377 Usluge agencija, studentskog

servisa(prijepisi, prijevodi)

BN 88/15 100.000 20.000 80.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32379 Ostale intelektualne usluge

Izrada studije

predizvodljivosti i studije

izvodljivosti

BN 89/15

BN 90/15

80.000

120.000

16.000

24.000

64.000

96.000

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Tijekom

godine

3238 Računalne usluge 70.000 14.000 56.000

32381

Usluge održavanja i podrške

sustava

BN 91/15 55.000

11.000 44.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32389 Ostale računalne usluge BN 92/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3239 Ostale usluge 405.000 81.000 324.000

32391 Grafičke i tiskarske usluge

Usluge tiskanja indexa i x-

ica

Ostale tiskarske usluge

Grafičke usluge

BN 93/15

BN 94/15

BN 95/15

75.000

170.000

50.000

15.000

34.000

10.000

60.000

136.000

40.000

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Bagat. nab.

Tijekom god.

Tijekom god.

Tijekom

godine

32394 Usluge pri registraciji

prijevoznih sredstava

BN 96/15 10.000 2.000 8.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 12: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

12

32399 Ostale nespomenute usluge

RTV-pristojba,izvođenje

glazbe i drugo

Izrada kapa za promociju

BN 97/15

BN 98/15

65.000

35.000

13.000

7.000

52.000

28.000

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Tijekom

godine

3292 Premije osiguranja 90.000 0 90.000

32921 Premije osiguranja

prijevoznih sredstava

BN 99/15 25.000

0

25.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32922 Premije osiguranja ostale

imovine

BN 100/15 50.000 0 50.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32923 Premije osiguranja

zaposlenih

BN 101/15 15.000 0 15.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3293 Reprezentacija 115.000 23.000 92.000

329311 Razni prehrambeni proizvodi

Pića

BN 102/15 40.000

8.000 32.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

329313 Hotelske i ugostiteljske

usluge

BN 103/15 35.000 7.000 28.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

329314 Razni pokloni

Novogodišnji program

BN 104/15 40.000

8.000 32.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3299 Ostali nespomenuti rashodi 40.000 4.000 36.000

Page 13: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

13

32991 Rashodi protokola BN 105/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32999 Usluge osiguranja studenata

od nesreće

BN 106/15 20.000 0 20.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4111 Zemljište 50.000 0 50.000

41111 Zemljište BN 107/15 50.000 0 50.000 Izuzeće od

primjene

čl.10.,toč.4.,

st.1. Zakona

o javnoj

nabavi

Tijekom

godine

4124 Ostala prava 4.747.000 949.400 3.797.600

41241 Ulaganja na tuđoj imovini

radi prava korištenja –

zgrada Veleučilišta u Požegi

Građevinsko obrtnički radovi

na uređenju zgrade

Veleučilišta u Požegi

Usluge projektiranja

Usluge nadzora u

građevinarstvu

Ishođenje dozvola

MV 01/15

BN 108/15

BN 109/15

BN 110/15

4.000.000

249.000

249.000

249.000

800.000

49.800

49.800

49.800

3.200.000

199.200

199.200

199.200

Otvoreni

post. javne

nabave

čl.25. st. 1.

Zakona

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

ožujak 2015.

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Ugovo

r o

javnoj

nabavi

1 godina

Page 14: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

14

4221 Uredska oprema i

namještaj

414.000 82.800 331.200

42211 Računala i računalna oprema BN 111/15

155.000

31.000 124.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42212 Namještaj

BN 112/15

249.000

49.800 199.200 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42219 Ostala uredska oprema

BN 113/15

10.000 2.000 8.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4222 Komunikacijska oprema 50.000 10.000 40.000

42221 Radio i TV prijemnici BN 114/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42222 Telefoni i ostali

komunikacijski uređaji

BN 115/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4223 Oprema za održavanje i

zaštitu

100.000 20.000 80.000

42231 Oprema za

grijanje,ventilaciju i hlađenje

BN 116/15 50.000 10.000 40.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42233 Oprema za protupožarnu

zaštitu

BN 117/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42239 Ostala oprema za održavanje

i zaštitu

BN 118/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4224 Medicinska i laboratorijska 403.000 80.600 322.400

Page 15: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

15

oprema

42242 Laboratorijska oprema

Izrada i montiranje

laboratorijskog stola i

ormara

MV 02/15

BN 119/15

316.000

87.000

63.200

17.400

252.800

69.600

Otvoreni

post. javne

nabave

čl.25. st. 1.

Zakona

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Tijekom

godine

30 dana

4225 Instrumenti, uređaji i

strojevi

189.000 37.800 151.200

42252 Mjerni i kontrolni uređaji BN 120/15 14.000 2.800 11.200 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42253 Strojevi za obradu zemljišta BN 121/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42259 Ostali instrumenti, uređaji i

strojevi

Čepilica za aluminijske

zatvarače

Oprema za proizvodnju

pjenušca

BN 122/15

BN 123/15

45.000

115.000

9.000

23.000

36.000

92.000

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Tijekom

godine

4226 Sportska i glazbena oprema 15.000 3.000 12.000

42261 Sportska oprema BN 124/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4227 Uređaji, strojevi i oprema

za ostale namjene

327.000 65.400 261.600

Page 16: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

16

42271 Uređaji

BN 125/15

25.000

5.000

20.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42272 Strojevi

BN 126/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

42273 Oprema

Police za vino

Barrique bačve 225 l

Traktorska prikolica

BN 127/15

BN 128/15

BN 129/15

BN 130/15

25.000

125.000

50.000

87.000

5.000

25.000

10.000

17.400

20.000

100.000

40.000

69.600

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

Tijekom

godine

4231 Prijevozna sredstva u

cestovnom prometu

249.000 49.800 199.200

42313 Kombi vozila BN 131/15 249.000 49.800 199.200 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4241 Knjige u knjižnicama 70.000 3.333 66.667

42411 Knjige

BN 132/15 70.000

3.333

66.667

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4251 Višegodišnji nasadi 100.000 20.000 80.000

42519 Ostali višegodišnji nasadi

(voćnjak)

BN 133/15 100.000 20.000 80.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4252 Osnovno stado 10.000 2.000 8.000

42521 Žive pčelinje zajednice BN 134/15 10.000 2.000 8.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4262 Ulaganje u računalne 125.000 25.000 100.000

Page 17: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

17

programe

42621 Ulaganja u računalne

programe

BN 135/15 125.000 25.000 100.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4511 Dodatna ulaganja na

građevinskim objektima

190.000 38.000 152.000

45111 Uređenje kanala i prilaznog

puta

BN 136/15 190.000 38.000 152.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 18: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

18

PLAN NABAVE ZA EU PROJEKT

„STUDENTSKI PODUZETNIČKI

INKUBATOR-ZNANJEM DO

RADNOG MJESTA“

Predmet nabave Evidencijski

broj nabave

Planirana vrijednost Procijenje

na

vrijednost

Vrsta

postupka

javne

nabave

Planirani

početak

postupka

Ugovor

o javnoj

nabavi

ili

okvirni

sporazu

m

Planirano

trajanje

ugovora o

javnoj

nabavi

Račun S PDV-om PDV Bez PDV-

a

3233 Usluge promidžbe i

informiranja

1.000 0 1.000

32332 Tisak EU 137/15 1.000 0 1.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3237 Intelektualne i osobne

usluge

41.000 0 41.000

32374 Revizorske usluge EU 138/15 16.000 0 16.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

32379 Evaluacija projekta

EU 139/15

25.000

0

25.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3238 Računalne usluge 16.000 0 16.000

32389 Ostale računalne usluge EU 140/15 16.000 0 16.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3239 Ostale usluge 18.000 0 18.000

32391 Grafičke i tiskarske usluge EU 141/15 18.000 0 18.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 19: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

19

PLAN NABAVE ZA EU PROJEKT

„RURAL-ENO-GASTRO (REG):

STRUČNO OBRAZOVANJE U

FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“

Predmet nabave Evidencijski

broj nabave

Planirana vrijednost Procijenje

na

vrijednost

Vrsta

postupka

javne

nabave

Planirani

početak

postupka

Ugovor

o javnoj

nabavi

ili

okvirni

sporazu

m

Planirano

trajanje

ugovora o

javnoj

nabavi

Račun S PDV-om PDV Bez PDV-

a

3233 Usluge promidžbe i

informiranja

13.000 2.600 10.400

32334 Promidžbeni materijali EU 142/15 13.000 2.600 10.400 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3237 Intelektualne i osobne

usluge

35.000 7.000 28.000

32379 Ostale intelektualne usluge

Analiza tržišta rada-izrada

studije tržišta rada

EU 143/15

35.000

7.000

28.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3238 Računalne usluge 25.000 5.000 20.000

32389 Ostale računalne usluge EU 144/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3239 Ostale usluge 15.000 3.000 12.000

32391 Grafičke i tiskarske usluge EU 145/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

3293 Reprezentacija 7.000 1.400 5.600

Page 20: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

20

329313 Ugostiteljske usluge i

cattering

EU 146/15 7.000 1.400 5.600 Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4224 Medicinska i laboratorijska

oprema

60.000 12.000 48.000

42242 Laboratorijska oprema

Autoklav (50 L)

EU 147/15

60.000

12.000

48.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

4225 Instrumenti, uređaji i

strojevi

30.000 6.000 24.000

42252 Mjerni i kontrolni uređaji

Komora za inkubaciju sa

fenom (100 L)

EU 148/15

30.000

6.000

24.000

Bagatelna

nabava

Tijekom

godine

Page 21: Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija