of 21 /21

Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija proizvodnje i prerade brašna-Tehnologija ugljikohidrata -Mikrobiologija -Tehnologija

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Predmet nabave Evidencijsk - vup.hr · -Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda -Tehnologija...

 • 3

  Predmet nabave Evidencijsk

  i broj

  nabave

  Planirana vrijednost Procijenje

  na

  vrijednost

  Vrsta

  postupka

  javne

  nabave

  Planirani

  početak

  postupka

  Ugovo

  r o

  javnoj

  nabavi

  ili

  okvirn

  i

  sporaz

  um

  Planirano

  trajanje

  ugovora o

  javnoj

  nabavi

  Račun S PDV-om PDV Bez PDV-

  a

  3221 Uredski materijal i ostali

  materijalni rashodi

  329.000 65.800 263.200

  32211 Uredski materijal i uredske

  potrepštine

  BN 01/15 80.000

  16.000 64.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32212 Literatura

  BN 02/15 30.000

  6.000 24.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32214 Materijal i sredstva za

  čišćenje i održavanje

  BN 03/15

  30.000

  6.000 24.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32219 Kemikalije za laboratorij

  BN 04/15

  68.000

  13.600 54.400 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32219 Staklo za laboratorij i ostali

  laboratorijski materijal

  BN 05/15 18.000 3.600 14.400 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32219 Materijal za vježbe studenata BN 06/15 14.000 2.800 11.200 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32219 Ostali materijal za potrebe

  redovnog poslovanja

  BN 07/15 89.000 17.800 71.200 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3222 Materijal i sirovine 505.000 101.000 404.000

  1.Materijal za proizvodnju

 • 4

  32229

  06133

  vina i meda:

  - boce i teglice za med

  - čepovi i kapice

  - kutije

  - etikete

  2. Zaštitna sredstva

  3. Enološka sredstva

  4. Pomoćni materijal

  BN 08/15

  BN 09/15

  BN 10/15

  BN 11/15

  BN 12/15

  BN 13/15

  BN 14/15

  160.000

  105.000

  50.000

  80.000

  80.000

  15.000

  15.000

  32.000

  21.000

  10.000

  16.000

  16.000

  3.000

  3.000

  128.000

  84.000

  40.000

  64.000

  64.000

  12.000

  12.000

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  3223 Energija 395.000 79.000 316.000

  32231 Opskrba električnom

  energijom

  BN 15/15 80.000 16.000 64.000 Objedinjena

  javna

  nabava čl.8.

  Zakona o

  javnoj

  nabavi

  (Državni

  ured za

  središnju

  javnu

  nabavu)

  Okvirn

  i

  sporaz

  um

  1 godina

  32231 Distribucija električne

  energije

  BN 16/15 70.000 14.000 56.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

 • 5

  32233 Plin BN 17/15 150.000 30.000 120.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32234,

  32239

  Gorivo (Benzinsko i dizelsko

  gorivo, Loživo ulje)

  BN 18/15 95.000 19.000 76.000 Objedinjena

  javna

  nabava čl.8.

  Zakona o

  javnoj

  nabavi

  (Državni

  ured za

  središnju

  javnu

  nabavu)

  Okvirn

  i

  sporaz

  um

  2 godine

  3224 Materijal i dijelovi za

  tekuće i investicijsko

  održavanje

  100.000 20.000 80.000

  32241 Materijal i dijelovi za tekuće i

  investicijsko održavanje

  građevinskih objekata

  BN 19/15

  20.000

  4.000 16.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32242 Materijal i dijelovi za tekuće i

  investicijsko održavanje

  postrojenja i opreme

  BN 20/15

  50.000

  10.000 40.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32243 Materijal i dijelovi za tekuće i

  investicijsko održavanje

  transportnih sredstava

  BN 21/15

  10.000

  2.000

  8.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

 • 6

  32244 Ostali materijal i dijelovi za

  tekuće i investicijsko

  održavanje

  BN 22/15

  20.000

  4.000

  16.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3225 Sitni inventar i autogume 58.000 11.600 46.400

  32251 Sitni inventar - Razni ručni

  alati, sportski rekviziti i drugo

  BN 23/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32252 Auto gume i traktorske gume BN 24/15 38.000 7.600 30.400 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3227 Službena, radna i zaštitna

  odjeća i obuća

  30.000 6.000 24.000

  32271 Službena, radna i zaštitna

  odjeća i obuća

  BN 25/15 30.000 6.000 24.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3231 Usluge telefona, pošte i

  prijevoza

  190.000 38.000 152.000

  32311 Elektroničke komunikacijske

  usluge u nepokretnoj mreži i

  oprema (usluge fiksne

  telefonije)

  BN 26/15 40.000 8.000 32.000 Objedinjena

  javna

  nabava čl.8.

  Zakona o

  javnoj

  nabavi

  (Državni

  ured za

  središnju

  javnu

  nabavu)

  Okvirn

  i

  sporaz

  um

  1 godina

  32311 Elektroničke komunikacijske

  usluge u pokretnoj mreži i

  oprema (usluge mobilne

  telefonije)

  BN 27/15 40.000 8.000 32.000 Objedinjena

  javna

  nabava čl.8.

  Zakona o

  javnoj

  nabavi

  Okvirn

  i

  sporaz

  um

  1 godina

 • 7

  (Državni

  ured za

  središnju

  javnu

  nabavu)

  32312 Usluge Interneta BN 28/15 6.000 1.200 4.800 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32313 Poštanske i kurirske usluge BN 29/15 44.000 8.800 35.200 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32319 Usluge za komunikaciju i

  prijevoz

  BN 30/15 60.000

  12.000 48.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3232 Usluge tekućeg i

  investicijskog održavanja

  335.000 67.000 268.000

  32321 Usluge tekućeg i

  investicijskog održavanja

  građevinskih objekata

  BN 31/15 150.000 30.000 120.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32322 Usluge tekućeg i

  investicijskog održavanja

  postrojenja i opreme

  BN 32/15 105.000

  21.000 84.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32323 Usluge tekućeg i

  investicijskog održavanja

  prijevoznih sredstava

  BN 33/15 55.000 11.000 44.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32329 Ostale usluge tekućeg i

  investicijskog održavanja

  BN 34/15 25.000

  5.000 20.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3233 Usluge promidžbe i

  informiranja

  190.000 38.000 152.000

  32331 Elektronski mediji BN 35/15 60.000 12.000 48.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

 • 8

  32332 Tisak BN 36/15 45.000 9.000 36.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32333 Izložbeni prostor na sajmu BN 37/15 10.000 2.000 8.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32334 Promidžbeni materijali BN 38/15 75.000 15.000 60.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3234 Komunalne usluge 75.000 15.000 60.000

  32341 Opskrba vodom BN 39/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32342 Iznošenje i odvoz smeća BN 40/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32343 Deratizacija i dezinsekcija BN 41/15 13.000 2.600 10.400 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32344 Dimnjačarske i ekološke

  usluge

  BN 42/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32345 Usluge čišćenja, pranja i sl. BN 43/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32349 Ostale komunalne usluge BN 44/15 12.000 2.400 9.600 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3235 Zakupnine i najamnine 45.000 9.000 36.000

  32351 Zakupnine za zemljište BN 45/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32353 Najamnine BN 46/15 40.000 8.000 32.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3236 Zdravstvene i veterinarske

  usluge

  30.000 1.000 29.000

  32361 Obvezni i preventivni

  zdravstveni pregledi

  zaposlenika

  BN 47/15 25.000 0 25.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32369 Ostale zdravstvene i

  veterinarske usluge

  BN 48/15 5.000 1.000 4.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

 • 9

  3237 Intelektualne i osobne

  usluge

  1.123.000 60.000 1.123.000

  32371 Autorski honorari – razni

  BN 49/15 80.000 0 80.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32372 Ugovori o djelu – razni

  nastavnici - usluge

  visokoškolskog obrazovanja

  -Tjelesna i zdravstvena

  kultura

  -Organizacija i upravljanje

  -Kvantitativne metode u

  trgovini

  -Nomotehnika

  - Uredsko poslovanje

  -Higijena i sanitacija

  -Tehnologija konditorskih i

  srodnih proizvoda

  -Upravljanje poslovnim

  procesima

  -Uvod u pravo

  -Povijest uprave

  -Osnove građanskog prava

  -Statusno pravo građana

  -Arhivistika

  -Ekonomika poduzetništva

  -Upravljanje odnosima s

  klijentima

  -Nadzor kakvoće i sigurnost

  hrane

  -Obiteljsko poduzetništvo

  -Revizija

  -Tehnologija vode i obrada

  BN 50/15

  BN 51/15

  BN 52/15

  BN 53/15

  BN 54/15

  BN 55/15

  BN 56/15

  BN 57/15

  BN 58/15

  BN 59/15

  BN 60/15

  BN 61/15

  BN 62/15

  BN 63/15

  BN 64/15

  BN 65/15

  BN 66/15

  BN 67/15

  BN 68/15

  663.000

  10.000

  22.000

  5.000

  11.000

  25.000

  10.000

  24.000

  11.000

  18.000

  10.000

  24.000

  9.000

  10.000

  17.000

  11.000

  21.000

  11.000

  13.000

  17.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  663.000

  10.000

  22.000

  5.000

  11.000

  25.000

  10.000

  24.000

  11.000

  18.000

  10.000

  24.000

  9.000

  10.000

  17.000

  11.000

  21.000

  11.000

  13.000

  17.000

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

 • 10

  otpadnih voda

  -Tehnologija autohtonih

  prehrambenih proizvoda

  -Tehnologija proizvodnje i

  prerade brašna

  -Tehnologija ugljikohidrata

  -Mikrobiologija

  -Tehnologija jakih alkoholnih

  pića, piva i octa

  -Zemljišno knjižno upravno

  pravo

  -Njemački jezik

  -Počela ekonomije

  -Osnove marketinga

  -Logistika trgovinskog

  poslovanja

  -Vještine prodavanja i

  pregovaranja

  -Tržišta roba i usluga

  -Kemija

  -Biokemija

  -Tehnologija mesa i ribe

  -Tehnologija mlijeka i

  mliječnih proizvoda

  -Tehnologija jakih alkoholnih

  pića

  Ugovori o djelu-razni

  BN 69/15

  BN 70/15

  BN 71/15

  BN 72/15

  BN 73/15

  BN 74/15

  BN 75/15

  BN 76/15

  BN 77/15

  BN 78/15

  BN 79/15

  BN 80/15

  BN 81/15

  BN 82/15

  BN 83/15

  BN 84/15

  BN 85/15

  BN 86/15

  10.000

  18.000

  24.000

  13.000

  3.000

  11.000

  35.000

  16.000

  11.000

  10.000

  15.000

  12.000

  29.000

  15.000

  4.000

  4.000

  4.000

  150.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10.000

  18.000

  24.000

  13.000

  3.000

  11.000

  35.000

  16.000

  11.000

  10.000

  15.000

  12.000

  29.000

  15.000

  4.000

  4.000

  4.000

  150.000

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

 • 11

  32373 Usluge odvjetnika i pravnog

  savjetovanja

  BN 87/15 80.000 0 80.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32377 Usluge agencija, studentskog

  servisa(prijepisi, prijevodi)

  BN 88/15 100.000 20.000 80.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32379 Ostale intelektualne usluge

  Izrada studije

  predizvodljivosti i studije

  izvodljivosti

  BN 89/15

  BN 90/15

  80.000

  120.000

  16.000

  24.000

  64.000

  96.000

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  3238 Računalne usluge 70.000 14.000 56.000

  32381

  Usluge održavanja i podrške

  sustava

  BN 91/15 55.000

  11.000 44.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32389 Ostale računalne usluge BN 92/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3239 Ostale usluge 405.000 81.000 324.000

  32391 Grafičke i tiskarske usluge Usluge tiskanja indexa i x-

  ica

  Ostale tiskarske usluge

  Grafičke usluge

  BN 93/15

  BN 94/15

  BN 95/15

  75.000

  170.000

  50.000

  15.000

  34.000

  10.000

  60.000

  136.000

  40.000

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Bagat. nab.

  Tijekom god.

  Tijekom god.

  Tijekom

  godine

  32394 Usluge pri registraciji

  prijevoznih sredstava

  BN 96/15 10.000 2.000 8.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

 • 12

  32399 Ostale nespomenute usluge

  RTV-pristojba,izvođenje

  glazbe i drugo

  Izrada kapa za promociju

  BN 97/15

  BN 98/15

  65.000

  35.000

  13.000

  7.000

  52.000

  28.000

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  3292 Premije osiguranja 90.000 0 90.000

  32921 Premije osiguranja

  prijevoznih sredstava

  BN 99/15 25.000

  0

  25.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32922 Premije osiguranja ostale

  imovine

  BN 100/15 50.000 0 50.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32923 Premije osiguranja

  zaposlenih

  BN 101/15 15.000 0 15.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3293 Reprezentacija 115.000 23.000 92.000

  329311 Razni prehrambeni proizvodi

  Pića

  BN 102/15 40.000

  8.000 32.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  329313 Hotelske i ugostiteljske

  usluge

  BN 103/15 35.000 7.000 28.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  329314 Razni pokloni

  Novogodišnji program

  BN 104/15 40.000

  8.000 32.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3299 Ostali nespomenuti rashodi 40.000 4.000 36.000

 • 13

  32991 Rashodi protokola BN 105/15 20.000 4.000 16.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32999 Usluge osiguranja studenata

  od nesreće

  BN 106/15 20.000 0 20.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4111 Zemljište 50.000 0 50.000

  41111 Zemljište BN 107/15 50.000 0 50.000 Izuzeće od

  primjene

  čl.10.,toč.4.,

  st.1. Zakona

  o javnoj

  nabavi

  Tijekom

  godine

  4124 Ostala prava 4.747.000 949.400 3.797.600

  41241 Ulaganja na tuđoj imovini

  radi prava korištenja –

  zgrada Veleučilišta u Požegi

  Građevinsko obrtnički radovi

  na uređenju zgrade

  Veleučilišta u Požegi

  Usluge projektiranja

  Usluge nadzora u

  građevinarstvu

  Ishođenje dozvola

  MV 01/15

  BN 108/15

  BN 109/15

  BN 110/15

  4.000.000

  249.000

  249.000

  249.000

  800.000

  49.800

  49.800

  49.800

  3.200.000

  199.200

  199.200

  199.200

  Otvoreni

  post. javne

  nabave

  čl.25. st. 1.

  Zakona

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  ožujak 2015.

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Ugovo

  r o

  javnoj

  nabavi

  1 godina

 • 14

  4221 Uredska oprema i

  namještaj

  414.000 82.800 331.200

  42211 Računala i računalna oprema BN 111/15

  155.000

  31.000 124.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42212 Namještaj

  BN 112/15

  249.000

  49.800 199.200 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42219 Ostala uredska oprema

  BN 113/15

  10.000 2.000 8.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4222 Komunikacijska oprema 50.000 10.000 40.000

  42221 Radio i TV prijemnici BN 114/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42222 Telefoni i ostali

  komunikacijski uređaji

  BN 115/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4223 Oprema za održavanje i

  zaštitu

  100.000 20.000 80.000

  42231 Oprema za

  grijanje,ventilaciju i hlađenje

  BN 116/15 50.000 10.000 40.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42233 Oprema za protupožarnu

  zaštitu

  BN 117/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42239 Ostala oprema za održavanje

  i zaštitu

  BN 118/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4224 Medicinska i laboratorijska 403.000 80.600 322.400

 • 15

  oprema

  42242 Laboratorijska oprema

  Izrada i montiranje

  laboratorijskog stola i

  ormara

  MV 02/15

  BN 119/15

  316.000

  87.000

  63.200

  17.400

  252.800

  69.600

  Otvoreni

  post. javne

  nabave

  čl.25. st. 1.

  Zakona

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  30 dana

  4225 Instrumenti, uređaji i

  strojevi

  189.000 37.800 151.200

  42252 Mjerni i kontrolni uređaji BN 120/15 14.000 2.800 11.200 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42253 Strojevi za obradu zemljišta BN 121/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42259 Ostali instrumenti, uređaji i

  strojevi

  Čepilica za aluminijske

  zatvarače

  Oprema za proizvodnju

  pjenušca

  BN 122/15

  BN 123/15

  45.000

  115.000

  9.000

  23.000

  36.000

  92.000

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  4226 Sportska i glazbena oprema 15.000 3.000 12.000

  42261 Sportska oprema BN 124/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4227 Uređaji, strojevi i oprema

  za ostale namjene

  327.000 65.400 261.600

 • 16

  42271 Uređaji

  BN 125/15

  25.000

  5.000

  20.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42272 Strojevi

  BN 126/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  42273 Oprema

  Police za vino

  Barrique bačve 225 l

  Traktorska prikolica

  BN 127/15

  BN 128/15

  BN 129/15

  BN 130/15

  25.000

  125.000

  50.000

  87.000

  5.000

  25.000

  10.000

  17.400

  20.000

  100.000

  40.000

  69.600

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  Tijekom

  godine

  4231 Prijevozna sredstva u

  cestovnom prometu

  249.000 49.800 199.200

  42313 Kombi vozila BN 131/15 249.000 49.800 199.200 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4241 Knjige u knjižnicama 70.000 3.333 66.667

  42411 Knjige

  BN 132/15 70.000

  3.333

  66.667

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4251 Višegodišnji nasadi 100.000 20.000 80.000

  42519 Ostali višegodišnji nasadi

  (voćnjak)

  BN 133/15 100.000 20.000 80.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4252 Osnovno stado 10.000 2.000 8.000

  42521 Žive pčelinje zajednice BN 134/15 10.000 2.000 8.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4262 Ulaganje u računalne 125.000 25.000 100.000

 • 17

  programe

  42621 Ulaganja u računalne

  programe

  BN 135/15 125.000 25.000 100.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4511 Dodatna ulaganja na

  građevinskim objektima

  190.000 38.000 152.000

  45111 Uređenje kanala i prilaznog

  puta

  BN 136/15 190.000 38.000 152.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

 • 18

  PLAN NABAVE ZA EU PROJEKT

  „STUDENTSKI PODUZETNIČKI

  INKUBATOR-ZNANJEM DO

  RADNOG MJESTA“

  Predmet nabave Evidencijski

  broj nabave

  Planirana vrijednost Procijenje

  na

  vrijednost

  Vrsta

  postupka

  javne

  nabave

  Planirani

  početak

  postupka

  Ugovor

  o javnoj

  nabavi

  ili

  okvirni

  sporazu

  m

  Planirano

  trajanje

  ugovora o

  javnoj

  nabavi

  Račun S PDV-om PDV Bez PDV-

  a

  3233 Usluge promidžbe i

  informiranja

  1.000 0 1.000

  32332 Tisak EU 137/15 1.000 0 1.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3237 Intelektualne i osobne

  usluge

  41.000 0 41.000

  32374 Revizorske usluge EU 138/15 16.000 0 16.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  32379 Evaluacija projekta

  EU 139/15

  25.000

  0

  25.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3238 Računalne usluge 16.000 0 16.000

  32389 Ostale računalne usluge EU 140/15 16.000 0 16.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3239 Ostale usluge 18.000 0 18.000

  32391 Grafičke i tiskarske usluge EU 141/15 18.000 0 18.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

 • 19

  PLAN NABAVE ZA EU PROJEKT

  „RURAL-ENO-GASTRO (REG):

  STRUČNO OBRAZOVANJE U

  FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“

  Predmet nabave Evidencijski

  broj nabave

  Planirana vrijednost Procijenje

  na

  vrijednost

  Vrsta

  postupka

  javne

  nabave

  Planirani

  početak

  postupka

  Ugovor

  o javnoj

  nabavi

  ili

  okvirni

  sporazu

  m

  Planirano

  trajanje

  ugovora o

  javnoj

  nabavi

  Račun S PDV-om PDV Bez PDV-

  a

  3233 Usluge promidžbe i

  informiranja

  13.000 2.600 10.400

  32334 Promidžbeni materijali EU 142/15 13.000 2.600 10.400 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3237 Intelektualne i osobne

  usluge

  35.000 7.000 28.000

  32379 Ostale intelektualne usluge

  Analiza tržišta rada-izrada

  studije tržišta rada

  EU 143/15

  35.000

  7.000

  28.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3238 Računalne usluge 25.000 5.000 20.000

  32389 Ostale računalne usluge EU 144/15 25.000 5.000 20.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3239 Ostale usluge 15.000 3.000 12.000

  32391 Grafičke i tiskarske usluge EU 145/15 15.000 3.000 12.000 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  3293 Reprezentacija 7.000 1.400 5.600

 • 20

  329313 Ugostiteljske usluge i

  cattering

  EU 146/15 7.000 1.400 5.600 Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4224 Medicinska i laboratorijska

  oprema

  60.000 12.000 48.000

  42242 Laboratorijska oprema

  Autoklav (50 L)

  EU 147/15

  60.000

  12.000

  48.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine

  4225 Instrumenti, uređaji i

  strojevi

  30.000 6.000 24.000

  42252 Mjerni i kontrolni uređaji

  Komora za inkubaciju sa

  fenom (100 L)

  EU 148/15

  30.000

  6.000

  24.000

  Bagatelna

  nabava

  Tijekom

  godine