of 31 /31
UVOD ŠTA JE BLUETOOTH? Bluetooth je bežična tehnologija prenosa podataka i glasa, razvijena od strane proizvođača razne elektronske opreme sa ciljem da se njihovi proizvodi - od kompjutera i telefona do tastatura i bežičnih slušalica umreže na malim udaljenostima (do 10 metara) bez upotrebe kablova, brzo i jednostavno (ad hoc). NASTANAK BLUETOOTH-A Ideja iz koje je potekao Bluetooth, rođena je 1994. godine kada je Ericsson Mobile Communications odlučio da ispita mogućnosti povezivanja mobilnih telefona sa njihovim dodacima preko jeftine radio veze sa malom potrošnjom struje. Ideja je bila da se u svaki uredjaj ugradi mali radio i na taj način iz upotrebe izbace kablovi. Godinu dana kasnije, pravi potencijal te ideje je počeo da se kristališe. Glavna istraživanja obavljana su u Ericsson- ovim laboratorijama u Lundu, Švedska od strane dr Sven Mattissona i dr Jaap Haartsena, koji se danas i smatraju za „roditelje" Bluetooth tehnologije. Ericsson je pre usvajanja imena Bluetooth tehnologiju nazivao „Multi-Communicator Link" (MC Link). Originalna zamisao bila je da se poveže bežična slušalica sa mobilnim telefonom, a to što su otkrili da na isti način mogu da povežu većinu elektronskih uređaja, bila je, po njihovim rečima - srećna slučajnost.

Bluetooth Tehnologija

Embed Size (px)

Text of Bluetooth Tehnologija

Page 1: Bluetooth Tehnologija

UVOD

ŠTA JE BLUETOOTH?

Bluetooth je bežična tehnologija prenosa podataka i glasa, razvijena od strane proizvođača razne elektronske opreme sa ciljem da se njihovi proizvodi - od kompjutera i telefona do tastatura i bežičnih slušalica umreže na malim udaljenostima (do 10 metara) bez upotrebe kablova, brzo i jednostavno (ad hoc).

NASTANAK BLUETOOTH-A

Ideja iz koje je potekao Bluetooth, rođena je 1994. godine kada je Ericsson Mobile Communications odlučio da ispita mogućnosti povezivanja mobilnih telefona sa njihovim dodacima preko jeftine radio veze sa malom potrošnjom struje. Ideja je bila da se u svaki uredjaj ugradi mali radio i na taj način iz upotrebe izbace kablovi.

Godinu dana kasnije, pravi potencijal te ideje je počeo da se kristališe. Glavna istraživanja obavljana su u Ericsson-ovim laboratorijama u Lundu, Švedska od strane dr Sven Mattissona i dr Jaap Haartsena, koji se danas i smatraju za „roditelje" Bluetooth tehnologije. Ericsson je pre usvajanja imena Bluetooth tehnologiju nazivao „Multi-Communicator Link" (MC Link). Originalna zamisao bila je da se poveže bežična slušalica sa mobilnim telefonom, a to što su otkrili da na isti način mogu da povežu većinu elektronskih uređaja, bila je, po njihovim rečima - srećna slučajnost.

Početkom 1997. godine Ericsson uradio je nešto sasvim neočekivano - odlučio je da tehnologiju ne naplaćauju, i svim zaintresovanim kompanija dao besplatne licence, jer je to bio najbolji način da tehnologija postane globalni standard. Ericsson je započeo razgovore sa kompanijama iz različitih sfera proizvodnje elektronske opreme (Nokia - mobilni telefoni, IBM i Toshiba - prenosni kompjuteri i Intel - čipovi za digitalnu obradu signala) sa ciljem da se osnuje konzorcijum koji će dalje razvijati i promovisati tehnologiju.

Page 2: Bluetooth Tehnologija

Bluetooth tehnologija javnosti je zvanično predstavljena 20. maja 1998. godine kada je pet kompanija, Ericsson, IBM, Intel, Nokia i Toshiba, održalo simultanu konferenciju za štampu u Londonu, Tokiju i San Hozeu, na kojoj je objavljeno da su se pet kompanija udružile ne bi li razvile besplatnu tehnologiju, otvorene specifikacije za bežično umrežavanje, i da se organizacija koja stoji iza toga, zove Special Intrests Group.

BLUETOOTH SIG

Special Intrests Group (SIG) je konzorcijum kompanija-promotera i kreatora Bluetooth tehnologije (3Com, Ericsson, IBM, Intel, Agere Systems, Microsoft, Motorola, Nokia, Toshiba i drugi), a danas, pored njih članovi su i oko 2000 kompanija koje koriste Bluetooth.

Bluetooth SIG osnovan je maja 1998. godine od strane sledećih kompanija (founding members):

• Ericsson Mobile Communications AB• IBM Corporation• Intel Corporation• Nokia Corporation• Toshiba Corporation

U decembru 1999. godine, četiri kompanija pridružilo se SIG-u kao kompanije-promoteri (promoting members):

• 3Com Corporation• Lucent Technologies, Inc.• Microsoft Corporation• Motorola, Inc.

Prvenstveno, uloga SIG-a je da prati razvoj tehnologije kratkodometne radio veze, da definiše globalni standard i da spreči da tehnologija postane vlasništvo jedne kompanije. Ovo je rezlutiralo objavljivanjem prve Bluetooth specifikacije 26. jula 1999. godine. Danas je standard Bluetooth 1.2 (specifikacija objavljena novembra 2003. godine), a u najavi je verzija 2.0, koja bi trebala da omogući veće brzine prenosa i trebalo bi da se pojavi sredinom 2005. godine. Sada u 2006.godini standard 2.0 je uveliko zaživeo.

Page 3: Bluetooth Tehnologija

Bluetooth ideja

Univerzalni radio interface za ad-hoc bežičnu konektivnost

Interkonecija računara i perifernih uređaja, handheld uređaja, PDA,

ćelijskih telefona - zamena IrDA

Integrisan u druge uređaje, cilj: 5€/uređaj (2002: 50€/USB bluetooth,

danas čipovi ispod $10, a uređaji zavisno od namene i verzije)

Kratak domet (10 m), mala potrošnja snage, nelicenciran opseg 2.45

GHz ISM

Prenos govora i podataka sa binarnim protokom od približno 1 Mbit/s

Jedan od prvih modula(Ericsson).

• Istorija

- 1994: Ericsson (Mattison/Haartsen), "MC-link" projekat

- Promena imena: Bluetooth po Haraldu "Blåtand" Gormsen [ sin Gorma],

kralju Danske u X veku

- 1998: osnivanje Bluetooth SIG (Special Interest

Group),

www.bluetooth.org

- 1999: postavljanje "magičnog" kamena u Ercissonu (Lund)

- 2001: prvi proizvodi na tržištu, specijalna verzija 1.1

Page 4: Bluetooth Tehnologija

• Special Interest Group

- Osnivači: Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Toshiba

- Pridruženi promoteri: 3Com, Agere (was: Lucent), Microsoft, Motorola

- > 2500 članova

- Cilj: standardizacija, zajednička specifikacijai sertifikacija urađaja

Page 5: Bluetooth Tehnologija

Magični kamen: Nalazi se u Jellingu, Danska, Harald “Blåtand” ga je postavio u znak sećanja na svoje roditelje (Grom i Tyra). Kamen ima tri strane-na jednij od njih je slika Hrista. Osvojio je i vladao celom Danskom, Norveškom i preobratio Dance u hršćanstvo.

Page 6: Bluetooth Tehnologija

Njegovo ime je odabrano (prvo objašnjenje) jer je veoma vešto i diplomatski pregovarao a bluetooth uredjaji isto to rade pri uspostavljanju komunikacija.

Drugo objašnjenje za naziv bluetooth bi bilo da je Harald Blåtand osmislio nov način zidanja utvrdjenja u nekoliko slojeva koja nikako nisu mogla da se probiju – sličan sigurnosni sistem ima bletooth.

Pretpostavlja se da su ovo bile originalne boje na

magičnom kamenu, jer Blåtand znači "of dark

complexion" (sa tamnim tenom)a ne "plavi zub"

(bluetooth) Tekst "auk tani karthi kristna" (i učini Dance

hrišćanima)

PRIMENA BLUETOOTH TEHNOLOGIJE

MOGUĆNOSTI BLUETOOTH TEHNOLOGIJE

Danas kad je Bluetooth već postao standard za umrežavanje na malim udaljenostima, mogućnosti Bluetooth tehnologije su razne i teško ih je nabrojati - od originalne zamisli, povezivanje bežične slušalice sa mobilnim telefonom, preko upravljanja kompjutera uz pomoć mobilnog telefona i razmena podataka između dva mobilna telefona, pa do nalaženja partnera (toothing), kontrole zamrzivača i mikrotalasne rerne, kao i „bežičnog" pisanja sa Bluetooth olovkom.

BLUETOOTH PROZVODI

U današnje vreme većina uređaja dolazi sa ugrađenom podrškom za Bluetooth (mobilni telefoni, laptop i palmtop kompjuteri), ali je naravno moguće kupiti i posebne Bluetooth adaptere za većinu elektronskih uređaja.

Bluetooth USB adapter firme 3Com

Page 7: Bluetooth Tehnologija

PCMCIA Bluetooth kartica firme 3Com

Bluetooth bežična slušalica firme Logitech

Page 8: Bluetooth Tehnologija

Bluetooth sat firme Ericsson

Prototip nakita sa Bluetooth podrškom firme IBM

Page 9: Bluetooth Tehnologija

Bluetooth uređaji

Na lokacijama bez kablova omogućavaju razmenu dokumenata između

korisnika bez konekcije na zajedničku mrežu kao i sinhronizaciju uređaja jedne

personalne mreže bez upotrebe kablova; to su:

• Mobilni telefoni

• Računari i laptop računari

• Headset

• Tastatura i miš, skeneri, modemi, štampači

• PDA (personal digital assistant)

• Digitalne kamere

• GPS prijemnici

• Kućni uređaji (mikrotalasne pećnice, frižideri, mašine za pranje)

Bluetooth čip se lako može dodati na računar koji ga nema; vrste adaptera su

USB (Upper SideBand) i PC kartica

Karakteristike

Page 10: Bluetooth Tehnologija

• 2.4 GHz ISM band, 79 (23) RFkanala, razmak nosilaca 1 MHz

kanal 0: 2402 MHz ... kanal 78: 2480 MHz

- Modulacija G-FSK, izlazna snaga 1-100 mW (3 klase zavisno

od snage i dometa)

• FHSS i TDD

- Frequency hopping sa 1600 hops/s

- Pseudo slučajana hopping sekvenca, određuje je master

- Time division duplex za razdvajanje slanja i prijema

• Voice link - SCO (Synchronous Connection Oriented)

- FEC (forward error correction), bez retransmisije, 64 kbit/s

dupleks, point-to-point, komutacija kola

• Data link - ACL (Asynchronous ConnectionLess)

- Asinhron, brz acknowledge, point-to-multipoint, do 433.9

kbit/s simetrično ili 723.2/57.6 kbit/s asimetrično,

komutacija paketa

• Topologija

- Preklapanje piko mreža (stars) koje formiraju scatter mrežu

KAKO RADI BLUETOOTH TEHNOLOGIJA

BLUETOOTH OSNOVE, PICONET I SCATTERNET

Bluetooth je tehnologija koja koristi radio talase za uspostvljanje point-to-point i point-to-multipoint transfere glasa i podataka u radijusu od 10 metara.

Kada se dva ili više Bluetooth uređaja spoje, kreira se tzv. piconet. Svaki piconet može da sadrži do 8 različitih uređaja (jedan master i sedam slave uređaja), a više piconeta (najviše 10, odnosno ukupno 80 uređaja) može biti spojeno u scatternet.

Page 11: Bluetooth Tehnologija

Topologija piconet-a. Jedan master i do sedam slave uređaja, ali samo tri u isto vreme mogu raditi u full- duplex režimu

Topologija scatternet-a. Svaki master uređaj piconet-a služ i kao most između više piconet-a

Page 12: Bluetooth Tehnologija

RADIO TALASI

Radio talasi koriste se za prenos mnogobrojnih informacija - od AM radija do glasovne komunikacije kod bežičnih telefona, pa zato i Bluetooth koristi radio talase, jer je to jednostavna i pouzdana tehnologija.

Radio talasi nisu ništa drugo nego impuls elektromagnetne energije, i generišu se kada odašiljač oscilira na određenoj frekvenciji - veća oscilacija, veća frekvencija, a emituju se u velikom spektru frekvencija. U tabeli se mogu videti primene nekih opsega frekvencija radio talasa:

ISM opseg trenutno se koristi (pored Bluetooth-a) i za:

• 2.4GHz bežične telefone• 802.11 bežične mreže• Baby monitors (noviji modeli)• Daljinsko otvaranje garažnih vrata (noviji modeli)• Lokalnu komunikaciju vlada Španije, Francuske i Japana• Mikrotalasne rerne

IZBEGAVANJE INTERFERENCIJA - FREQUENCY HOPPING

Da bi se izbegla interferencija Bluetooh uređaja sa drugim uređajima iz ISM opsega (a i da bi se povećala sigurnost), koristi se spread spectrum frequency hopping tehnika, gde se signal prebacuje sa jedne na drugu frekvenciju nakon svake transmisije.

U svetu Bluetooth-a ovo znači da Bluetooth radio konstantno menja frekvencije unutra ISM opsega nakon slanja ili primanja svakog paketa podataka. Rezultat toga je da Bluetooth transmisija ne ostaje dovoljno dugo na jednoj frekvenciji da bi moglo da dođe do interferencije sa drugim uređajima.

Opseg Upotreba535KHz - 1.7MHz AM radio5.9MHz - 26.1MHz Kratkotalasni radio

40MHz Otvarači garažnih vrata43.72MHz - 49.97MHz Bežični telefoni (starije verzije)

54MHz - 88MHz VHF televizija (kanali 2-6)88MHz - 108MHz FM radio

108.10MHz - ILS lokalajzer108.10MHz - VOR5 radio far

118MHz - 136.975MHz Glasovna komunikacija u avijaciji174MHz - 220MHz VHF televizija (kanali 7-13)470MHz - 890MHz UHF televizija824MHz - 849MHz Mobilni telefoni902MHz - 928MHz Bežični telefoni (novije verzije)

960MHz - 1.215GHz Radar kontrole letenja2.40GHz - 2.48GHz ISM spektar (Bluetooth)

Page 13: Bluetooth Tehnologija

Prema Bluetooth specifikaciji, Bluetooth radio može 1600 puta u sekundi da promeni frekvenciju u opsegu od 2.402GHz do 2.480GHz u rasponu od po 1 MHz, sa izlaznom jačinom signala od samo 1mW.

PRENOS GLASA I PODATAKA

Podaci (bitovi i bajtovi) prenose se korišćenjem tehnologije packet switching. Sa ovom tehnologijom podaci se dele u male grupe, odnosno pakete pre nego što se vrši prenos. Jedna celina podataka, podeljena u više paketa može se preneti preko različitih frekvencija, i u različitom redosledu. Kada se svi paketi prime, celina se ponovo kreira na uređaju primaoca.

Glas se prenosi korišćenjem tehnologije circuit switching i za razliku od prenosa podataka, ne deli se na pakete, već se uspostavlja poseban kanal za vreme trajanja transmisije.

Bluetooth uređaji mogu simultano da koriste packet switching i circuit switching, tako da u isto vreme mogu da prenose i glas i podatke.

BRZINA PRENOSA

Teoretska najveća moguća brzina prenosa po Bluetooth specifikaciji iznosi 1 megabit u sekundi (1 Mbps).

U praksi je to naravno malo drugačije. Maksimalna dvosmerna brzina prenosa (full-duplex, komunikacija u oba pravca u isto vreme) je 462 Kbps. Asimetrična transmisija omogućava brzinu prenosa od 721 Kbps u jednom pravcu, i 56 Kbps u drugom.

U slučaju prenosa glasa, koriste se tri sinhrona kanala brzine od 64 Kbps (svaki).

Bluetooth radio podržava tri simultana sinhrona kanala za glas i jedan asihroni kanal za podatke (ili: jedan kanal koji simultano podržava ashironi prenos podataka i sinhroni prenos glasa).

DUPLEXING

Full duplex se odnosi na transmisiju podataka u dva smera, simultano. Half duplex znači da podaci mogu samo da se šalju, ili samo da se primaju u istom trenutku.

Full duplex komunikacije se još zovu i sinhrone, a half duplex asihrone. U Bluetooth svetu, full duplex/sinhrone komunikacije se označavaju sa SCO (Synchronous Connection-Oriented) linkovi, a halfduplex/asihrone komunikacije sa ACL (Asynchronous Connection-less) linkovi.

Page 14: Bluetooth Tehnologija

Po Bluetooth specifikaciji, full duplex transmisija uspostavlja TDD (Time Division Duplex) šemu. Po ovoj šemi, svaka frekvencija se deli na vremenske slotove od po 625 ms. TDD uspostavlja svaki sledeći vremenski slot za emitovanje, odnosno primanje signala: master uređaj emituje signal u vremenskim slotovima sa parnim brojem, a slave uređaj na neparnim. Brzim menjanjem slotova na jednoj frekvenciji, omogućava se da dve različite transmisije dele istu frekvenciju i tako obave full duplex komunikaciju.

Time Division Duplex šema

STANJA BLUETOOTH UREĐAJA

Bluetooth uređaji se u svakom trenutku nalaze u neka od dva glavna stanja: stanje uspostavljene konekcije (Connection) i stanje pripravnosti (Standby). Uređaj je u stanju connection ako ima uspostavljenu vezu sa drugim uređajem (ili uređajima) i ako obavlja neku aktivnost (primanje/slanje). U slučaju da nema uspostavljene veze niti aktivnosti, uređaj se automatski prebacuje u standby stanje radi ekonomičnijeg trošenja energije.

Kada je uređaj u stanju standby, on na svakih 1.28 sekunde „osluškuje" poruke od drugih uređaja. Svako „osluškivanje" se obavlja na 32 različite frekvencije (frequency hopping).

Page 15: Bluetooth Tehnologija

PODSTANJA KONEKCIJE

Kada uređaj pređe iz stanja standby u stanje connection, može biti u jednom od četiri podstanja:

• Active - uređaj je u stanju active ako obavlja neku aktivnost bilo primanje ilislanje unutar pikoneta.

• Sniff - kada je uređaj u sniff stanju on „osluškuje" pikonet na sporijem nivou itako smanjuje potrošnju energije.

• Hold - unutar pikoneta master uređaj može staviti slave uređaj u stanje hold.Ovo stanje se koristi kada nema nikakve aktivnosti, i tada jedino interni tajmerslave uređaja na hold-u ostaje aktivan.

• Park - koristi se kada uređaj treba da ostane u vezi sa pikonetom ali ne trebada učestvuje u primanju/slanju. U park modu uređaj ostaje sinhronizovan sapikonetom ali bez MAC adrese. Parkiranjem neaktivnih uređaja, pikonet semože proširiti sa početnih sedam uređaja, do teoretskih 255.

USPOSTAVLJANJE KONEKCIJE

Svi nepovezani Bluetooth uređaji startuju u standby stanju. Kada jedan uređaj detektuje drugog, počinje procedura uspostavljanja konekcije. Prvi uređaj (koji je našao drugog) se postavlja za master uređaj u budućem pikonetu.

Bluetooth uređaj šalje jednu od dve moguće komande. Prva je inquiry komanda i koristi se kada identifikacioni broj (adresa) drugog uređaja nije poznat. Kada prvi uređaj sazna adresu, šalje komandu page koja služi da drugi uređaj "probudi", odnosno da ga iz stanja standby prebaci u neko od connection stanja.

Page 16: Bluetooth Tehnologija
Page 17: Bluetooth Tehnologija

Procedura uspostavljanja konekcije

BEZBEDNOST

U Bluetooth specifikaciji, definisana su tri moguća bezbednosna moda:

• Mode 1: Non-Secure: u ovom modu, ne koriste se nikakve procedure zasigurnu transmisiju.

• Mode 2: Service-Level Enforced Security: u ovom modu, Bluetooth uređajprimenjuje procedure za sigurnu transmisiju nakon uspostavljanja konekcije.

• Mode 3: Link-Level Enforced Security: u ovom modu, Bluetooth uređajprimenjuje procedure za sigurnu transmisiju pre uspostavljanja konekcije

Page 18: Bluetooth Tehnologija

KEY MANAGMENT

Key mangment procedura se sastoji iz korišćenja tri vrste ključeva:

• PIN kod: 48-bitni (četvorocifreni) broj kojeg kreira korisnik.

• Private Link Key: Bluetooth uređaj može da koristi jedan od četiri vrste PLključeva (svi su polutrajni, 128bitni, generisani za svaku transmisiju):

1. Unit key: izveden od jednog Bluetooth uređaja

2. Combination key: izveden od para Bluetooth uređaja

3. Master key: koristi se kada master uređaj hoće istovremeno dakomunicira sa više uređaja.

4. Initalization key: koristi se u procesu inicijalizacije dva uređaja

• Private Encryption Key: PE ključ je izveden od link ključa trenutno u upotrebi.Svaki put kada je enkripcija potrebna, generiše se PE ključ koji može biti od 8do 128 bitova u dužini.

Pored navednih ključeva, svaki uređaj ima svoj jedinstveni 48bitni device address, dodeljen od strane IEEE. Razni ključevi uključujući i device address služe za generisanje drugih tajnih ključeva za svaki link u konekciji da bi sprečili druge Bluetooth uređaju da ometaju trenutnu transmisiju.

U praksi to izgleda ovako:

1. Korisnik unese (ili uređaj već ima sačuvan) PIN kod.

2. Uređaj generiše PL ključ i proveri autentičnost kod drugog uređaja.

3. . Uređaj izvede PE ključ na osnovu link ključa, i onda proveri autentičnost kod drugog uređaja.

Page 19: Bluetooth Tehnologija

Key Managment procedura

DEVICE AUTHENTICATION

Bluetooth specifikacija definiše još jedanu bezbednosnu proceduru u kojoj se poseban bezbednosni protokol koristi za proveru da li drugi uređaj zna „deljenji bezbednosi ključ" (symmetric key). Ako oba uređaja imaju isti ključ, provera je uspešna; u suprotnom konekcija se prekida.

U slučaju neuspešne provere, postoji određeno vreme (waiting time) nakon kojeg se može ponovo pokušati provera.

PACKET ENCRYPTION

Bluetooth specifikacija koristi asimetričnu enkripciju od 8 do 128 bita svakog paketa koji prenosi. Postoje tri moda enkripcije:

• Mode 1: paketi nisu enkriptovani

• Mode 2: enkriptovani su samo paketi koji se prenosi point-to-point, a paketi koji se prenose point-to-multipoint nisu.

• Mode 3: svi paketi su enkriptovani

Bluetooth je način spajanja na lične bežične mreže

Page 20: Bluetooth Tehnologija

Preko Bluetootha je moguće razmeniti informacije između uređaja kao što su mobilni telefoni, laptop - računari, računari, printeri, digitalni fotoaparati i tako dalje. Bluetooth radi na principu radio tehnike, i namenjen je za nisku potrošnju el. energije, te se zbog toga često koristi u manjim uređajima kao što su mobilni telefoni. Frekvencija putem koje se odvija bežična komunikacija je 2,45 GHz, a da bi se izbjegle smetnje na istoj frekcenciji Bluetooth protokol deli pojas frekvencije na 79 kanala (svaki 1 MHz širok) i menja iste 1600 puta u sekundi.

Verzije 1.1 i 1.2 Bluetootha su dostizali brzine do 723,1 kbit/s, dok se sa najnovijom 2.0 verzijom sa Bluetooth Enached Data Rate (EDR) tehnikom dosežu brzine do 2,1 Mbit/s. Tehnologija je veoma obećavajuća što pokazuje sve veći procenat uređaja koji iskorištavaju Bluetooth za razmenu podataka.

Tabela predvidjenje potrošnje i dometa Bletooth uredjaja

Class

Maksimalna predvidjena snaga (mW)

Maksimalna predvidjena snaga (dBm)

Domet(predvidjen)

1 100mW 20dBm ~100m

2 2,5mW 4dBm ~10m

3 1mW 0dBm ~1m

Page 21: Bluetooth Tehnologija

Treba napomenuti da se Bluetooth uredjaji mogu ugraditi i na samu matičnu ploču. To su Wirefree komponente.

KC Wirefree je specijalizovana firma za proizvodnju, dizajn, inženjering, razvoj i prodaju Bluetooth wireless uredjaja.

Neki od njihovih najnovijih proizvoda su:

Bluetooth OEM Modules:

KC-11Bluetooth OEM Amplified Module, Class 1

KC-20Bluetooth OEM Module, Class 2

KC-21

Bluetooth OEM Module, Class 2

KC-22

Bluetooth OEM Micro Module, Class 2

Bluetooth Serial Adapters:

KC-111

Bluetooth Amplified Serial Adapter, Class 1

Page 22: Bluetooth Tehnologija

KC-121

Bluetooth Serial Adapter, Class 2

KC-210

Embedded Bluetooth USB Adapter, Class 1

Trenutno jedan od boljih Bluetooth uredjaja je BlueSnapXP(tm) Mobile Bluetooth RS-232 dongle. BlueSnap RS-232 Bluetooth radio dongle omogućava povezivanje za većinu RS-232 seriskih uredjaja. Može se povezati na bilo koju platformu koja podržava Bluetooth Serial port profile (Spp). Ovo uključuje BlackBerry, PalmOS, Symbian, OS X, Linux, Windows Mobile, Windows.

BlueSnapXP(tm) Mobile Bluetooth RS-232 dongle

Neki od trenutno aktuelnih modela Bluetooth USB adaptera:

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, AdditionalAntenna

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, Wireless VoiceCommunication

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, Very Small

Page 23: Bluetooth Tehnologija

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, USB 2.0 & 1.1 Compliant

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, Ultra-small

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m,Stylish Desing

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, Portable & Easy-to-use

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, Popular Model

Page 24: Bluetooth Tehnologija

Bluetooth USB Dongle - V1.2, 100m, Plug and Play

U Evropi već neko vreme je na snazi zakon o zabrani upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje, a kod nas taj zakon stupa na snagu već od 1.1.2007 god. Sigurno da će posle toga uslediti ekspanzija Bluetooth Headset uredjaja kojih ima sve više i na našem tržištu.

Možemo ih naći u raznim oblicima,bojama od različitih proizvodjača, a cene se kreću od 18 pa do 45 eura.Cena zavisi kako od proizvodjača ali tako i od karakteristika kao što su broj sati razgovora i broj sati u standby režimu rada. Trenutno bolji Bluetooth Headset uredjaji mogu sa jednim punjenjem baterije da izdrže do 8 sati razgovora i do 200 sati u standby režimu.

Page 25: Bluetooth Tehnologija

LITERATURA

1. Miller M. (2001), Disovering Bluetooth, Sybex, Almeda CA, USA.

2. Muller J. N. (2000), Bluetooth Demystified, McGraw-Hill Professional Publishing, New YorkNY, USA.

3. Bluetooth SIG (2003), Bluetooth Core Specification v1.2.

4. Gehrmann C., Persson J., Smeets B. (2004), Bluetooth Security, Artech House Inc.,Norwood MA, USA.

5. Haartsen J. (2000), The Bluetooth radio system, IEEE Personal Communications (Feb/00,p28-36), Los Alamitos CA, USA.

6. http://www.bluetooth.org

7. http://www.bluetooth.com

8. http://electronics.howstuffworks.com/bluetooth.htm

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth