of 15 /15
Tehnologija mesa -TME november, 2017 Magda Guček univ. dipl. inž. živ. teh.

Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

  • Upload
    vanthuy

  • View
    294

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge •...

Page 1: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Tehnologija mesa -TME

november, 2017

Magda Guček univ. dipl. inž. živ. teh.

Page 2: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Časovna razdelitev predmeta

Tehnologija mesa (72 ur/25 ur)

PREDAVANJA(36 ur/12 ur)

LABORATORIJSKE VAJE(24 ur/9ur)

SEMINARSKE VAJE(12 ur/4ure)

Page 3: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Cilji predmeta

ŠTUDENT

PRIDOBI ZNANJA SE USPOSOBI ZA

Page 4: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Študent spozna:

- zakonitosti pri vzreji živine in anatomsko

zgradbo domačih živali,

- delovanje in organizacijo objektov za

proizvodnjo,

- tehnologijo in postopke v proizvodnji mesa in

mesnih izdelkov,

- zakonodajo na področju predelave mesa in

proizvodnje mesnih izdelkov.

Page 5: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Študent se usposobi za:

• izvajanje, organiziranje in analiziranje

tehnoloških postopkov,

• upoštevanje zakonodaje na področju

proizvodnje in dela,

• varovanje okolja v industriji,

• izvajanje, organiziranje, kontroliranje

industrijskega in laboratorijskega nadzora

kakovosti,

Page 6: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Študent se usposobi za:

• organiziranje interne logistike,

• organiziranje, analiziranje dela zaposlenih,

• načrtovanje prostorske ureditve in delovne

opreme v proizvodnji,

• razvijanje in uvajanje novitet na področju

proizvodnje in dela.

Page 7: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Vsebine predmeta

• Živinorejske panoge

• Tehnologija proizvodnje mesa

• Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov

• Divjačina

• Pakiranje mesa in mesnih izdelkov

• Trženje mesa in mesnih izdelkov

• Varovanje okolja

• Promet in predelava vodnih živali ter polžev

• Industrijski in laboratorijski nadzor

• Tehnologija proizvodnje mesa

• Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov

• Pakiranje mesa in mesnih izdelkov

pri PREDAVANJIHpri LABORATORIJSKIH VAJAH

Page 8: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Katalog znanj

• objavljen na Centru za poklicno izobraževanje

(CPI);

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-

programi.aspx#ivilstvoinprehrana

Page 9: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Laboratorijske vaje

• uporaba gradiva objavljenega na spletu

Šolskega centra Šentjur:

https://sc-s.si/joomla/index.php/aktivnosti-

tudentov/gradiva-za-tudente,

• uporaba bele halje.

Page 10: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Seminarske naloge

• seznam naslovov objavi predavatelj,

• uporaba strokovnih vsebin,

• upoštevanje oblikovnih navodil,

• zagovor v predvidenem terminu.

Page 11: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Viri in literatura

• Vombergar, B. in Arzenšek Pinter, A. (2008).Tehnologija mesa. Impletum,.Pridobljeno 5. 11. 2013, iz

http://www.zavod-irc.si/sl/gradiva/Vombergar,B.

• Bučar, F. (1997). Meso poznavanje in priprava, ČZP Kmečki glas, Ljubljana

• Bajt, N. (2006). Živilska tehnologija. Vaje: meso in mesni izdelki, ribe, jajca, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana

Page 12: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Viri in literatura

• Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov (UL

RS, št. 59/2012 z dne 18. 08. 2012;

• Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES)

št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi

posebnih predpisov za organizacijo

uradnega nadzora proizvodov živalskega

izvora, namenjenih za prehrano ljudi;

Page 13: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Viri in literatura• Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega

parlamenta in Sveta o posebnih higienskih

pravilih za živila živalskega izvora;

• Pravilnik o razvrščanju in označevanju

govejih trupov, UL RS, št. 16/2008 z dne 15.

02. 2008

• Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o

zagotavljanju informacij o živilih

potrošnikom…

Page 14: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

Viri in literatura

Objave na Ministrstvu za kmetijstvo

gozdarstvo in prehrano (MKGP):

• http://www.uvhvvr.gov.si/si/

• http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in

_dokumenti/splosna_zakonodaja/zivila/

Page 15: Tehnologija mesa -TME · PDF fileVsebine predmeta • Živinorejske panoge • Tehnologija proizvodnje mesa • Tehnologija proizvodnje mesnih izdelkov • Divjačina • Pakiranje

• Kinsman, D. M., Kotula, A. W., Breidenstein, B.C: Muscle foods, Chapman Hall, London, 1994.

• Varnam, A. H., Sutherland J.: Meat and meatproducts series, Chapman Hall, London, 1995.

• Bem, Z., Adamič, J.:Mikobiologija mesa in mesnih izdelkov, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Ljubljana, 1991.

• Renčelj, S.: Suhe mesnine, narodne posebnosti, ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1991.

• Revije: Fleischerei, Fleischwirtschaft, Meat.

Viri in literatura