of 30 /30
TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA OSNOVE PREHRAMBENIH TEHNOLOGIJA prof.dr.sc. Draženka Komes SADRŽAJ PREDAVANJA: ¾ Kakaovo zrno dolazi u tvornicu ¾ Izrada kakaove mase ¾ Izrada čokoladne mase ¾ Oblikovanje ¾ Kemijski sastav čokolade PROIZVODNJA ČOKOLADE

TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA znanja dokumenti...TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA OSNOVE PREHRAMBENIH TEHNOLOGIJA prof.dr.sc. Draženka Komes SADRŽAJ PREDAVANJA: ¾Kakaovo

 • Author
  others

 • View
  26

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA znanja dokumenti...TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA OSNOVE...

 • TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA

  OSNOVE PREHRAMBENIH TEHNOLOGIJA

  prof.dr.sc. Draženka Komes

  SADRŽAJ PREDAVANJA:

  Kakaovo zrno dolazi u tvornicuIzrada kakaove maseIzrada čokoladne maseOblikovanjeKemijski sastav čokolade

  PROIZVODNJA ČOKOLADE

 • 1.IZRADA KAKAOVE MASE

  1. ČIŠĆENJE KAKAOVA ZRNA2. PRŽENJE ZRNA3. HLAĐENJE ZRNA4. USITNJAVANJE (LOMLJENJE)5. SEPARACIJA LOMA6. ALKALIZACIJA (prema potrebi procesa)7. GRUBO I FINO MLJEVENJE8. TERMIČKA OBRADA (prepariranje)

  KAKAOVE MASE

  PREPARIRANAKAKAOVA MASA

  ALKALIZIRANAKAKAOVA MASA

  KAKAOVA MASA

  KAKAOV LOM

  SEPARACIJA

  DROBLJENJE

  PRŽENA ZRNA

  PRŽENJE I HLAĐENJE

  OČIŠĆENA, SORTIRANA ZRNA

  ČIŠĆENJE I SORTIRANJE

  KAKAOVO ZRNO

  PRIMJESE LOM, MALA ISRASLA ZRNA

  KAKAOV SITNEŽ

  GRUBO I FINO MLJEVENJE

  ALKALIZACIJA

  KAKAOVA LJUSKA

  ALKALIZIRANI KAKAOV LOM

  TERMIČKAOBRADA

  GRUBO I FINOMLJEVENJE

  ALKALIZACIJA I SUŠENJE

  KLASIČAN POSTUPAK IZRADE KAKAOVE MASE

 • OPERACIJE U PROCESU ČIŠĆENJAKAKAOVOG

  ZRNA

  SEPARACIJANA SITIMA

  MAGNETSKASEPARACIJA

  ODVAJANJE KAMENJA

  ULAZ ZRNA

  FAZAPREDGRIJAVANJA

  FAZA PRŽENJA

  FAZA HLAĐENJA

  MEHANIZAM ZAPODEŠAVANJEBRZINE IZLAZA ZRNA NA TRAKU

 • 5-70 min/70-140 °CSmanjenje udjela vode do 2%Smanjenje kiselostiSmanjenje čvrstoće zrnaOblikovanje arome kakaova zrna

  ODMAH nakon termičke obrade PRŽENA KAKAOVA ZRNA TREBA OHLADITI NA TEMPERATURU

  RADI ZAUSTAVLJANJA PROCESA TERMIČKE RAZGRADNJE KAKAOVIH ZRNA

  u suprotnom:DOLAZI DO PREPRŽAVANJA ZRNA

  ZRNO POPRIMA TAMNIJU BOJU

  GORČI OKUS KAKAOVIH ZRNA

  RAZVOJ NESPECIFIČNE AROME

  Zbog toga uređaji imaju ugrađen DIO ZA HLAĐENJE

 • UDARNE

  REFLEKSNE

  VERTIKALNE S UDARNIM LISTOM

  DISK DROBILICE

  VALJČANE

  DROBILICE OBIČNO U SKLOPU S UREĐAJEM ZAODJELJIVANJE LJUSKE IZ ZDROBLJENIH

  ZRNA

  SEGMENTNE

  PODJELA

  UREĐAJI ZA DROBLJENJE

  IZLAZ USITNJENOGMATERIJALA

  ULAZ MATERIJALA

  RUČNO KOLO

  LJEVKASTIDOVOD

  REBRASTIVALJCI

 • ZDROBLJENA ZRNA

  UREĐAJ ZA ODVAJANJE LJUSKE OD KOTILEDONA

  S ROTIRAJUĆIM CILINDRIČNIM SITIMA

  S VIBRIRAJUĆIM PLANSKIM SITIMA

  UREĐAJ ZA ODVAJANJE KAKAOVA LOMA IZ PRŽENIH POLOMLJENIH ZRNA (BAUERMEISTER MASCHINENFABRIK, NJEMAČKA)

  POLOMLJENA PRŽENA KAKAOVA ZRNA I LOM

  KAKAO-LOM

  POLOMLJENA ZRNA

  vibrirajuća sita

 • JEZGRA KAKAOVOG ZRNA OČIŠĆENA OD LJUSKE I KLICE

  - NE SMIJE SADRŽAVATI VIŠE OD 10% UKUPNOGPEPELA(KOD ALKALIZIRANOG PROIZVODA DO 14%)

  - NE SMIJE SADRŽAVATI (računato na masu):

  KAKAOVE LJUSKE VIŠE OD 5%

  KAKAOVE KLICE

  Mljevenje kakaovog loma u kakaovu masu

  2. izlaz kakaovog maslaca iz stanica

  MASA PELAZI U TEKUĆE STANJE

  1. razaranje staničnih stijenki

  3. uslijed trenja dolazi do povišenja temp. mase iznad tališta kakaovog maslaca

 • GRUBO USITNJAVANJE(PREDMLJEVENJE)

  Uređaji za grubo mljevenjeKAKAOVI VALJCI

  DISK MLINOVI

  KAKAOV LOMPRIJEMNI LIJEVAK

  VALJAK ZA DOZIRANJETRAJNI MAGNET

  NAZUBLJENI VALJAK

  POGONSKI VALJAK-PREDUSITNJAVANJE

  NOŽ ZA SKIDANJE

  NAZUBLJENI VALJAK

  FINO MLJEVENAKAKAOVA MASA

  IZLAZ KAKAOVE MASE

  IZLAZNI SPREMNIK

  IZLAZ KAKAOVE MASE

  POGONSKI VALJAK(NEPODESIV)POGONSKI VALJAK(PODESIV)

  PREDUSITNJENA KAKAOVA MASA

  REGULATOR PROTOKA

  KAKAOVE MASE

  NAZUBLJENI VALJAK

  POGONSKI VALJAK

  USITNJENI KAKAOV LOM

  GREBENASTI VALJAK(NEPODESIV)

  KAKAOV VALJAK

 • FINO USITNJAVANJE(ZAVRŠNO MLJEVENJE)

  različite vrste mlinova

  • KAMENI MLINOVI

  • MLINOVI S DISKOVIMA

  • MLINOVI S VALJCIMA

  • MLINOVI ČEKIČARI

  • KUGLIČNI MLINOVI

  ZA IZRADU KAKAOVA PRAHA VAŽNO JE:U KAKAOVOJ MASI IZDVOJITI UKUPAN KAKAOVMASLAC IZ STANIČNE STRUKTUREDA KAKAOVI DJELIĆI (BEZMASNI) NE BUDU VEĆIOD 25–30 µm(u daljnjem postupku više se ne mogu usitniti)

  Uređaj za predmljevenje ifino mljevenje kakaovog loma

  KAKAOV LOM

  I PREDMLJEVENJE

  II PREDMLJEVENJE

  LIKVEFAKCIJA

  FINOMLJEVENJE

  KAKAOVA MASA

 • konzistencija– TEKUĆA ILI POLUTEKUĆA

  boja- TAMNOSMEĐA

  HLAĐENJEM PRELAZI U KRUTU MASU (do prerade se čuva na temperaturi 40–45 oC)

  KARAKTERISTIKE DOBIVENE KAKAOVE MASE

  Priprema zamjesa za ČOKOLADU

  KAKAO-POGAČA

  KAKAO-MASLAC

  KAKAO-PRAH

  Prešanje

  KAKAOVA MASA

 • ČOKOLADNA MASA

  homogeni proizvod dobiven posebnim tehnološkim postupkom obrade svih sastojaka iz recepture

  2. IZRADA ČOKOLADNE MASE

  PROIZVODNJA ČOKOLADNE MASE

  KRISTAL KRISTAL ŠŠEEĆĆERER

  ŠŠEEĆĆER ER U PRAHUU PRAHU KAKAOVA

  KAKAOVAMASAMASA DODACI

  DODACI MLIJEKOMLIJEKOU PRAHUU PRAHU

  KAKAOV KAKAOV MASLAC (3/4)MASLAC (3/4)

  DOZIRANJE I MIJEŠANJE(GNJETENJE)

  PRIP

  REM

  AZA

  MJE

  SA

  mljevenje

 • VALC

  A NJ E

  PRIP

  REM

  AZA

  MJE

  SADOZIRANJE I MIJEŠANJE

  (GNJETENJE)

  ZAMJES ZA ČOKOLADNU MASU

  PREDVALCANJE (grubo usitnjavanje)

  VALCANJE(fino usitnjavanje)

  SIROVA ČOKOLADNA MASA

  KAKAOV MASLACKAKAOV MASLAC(1/4)(1/4)

  DODACIDODACIEMULGATORIEMULGATORI

  AROMEAROMESREDSTVA PROTIVSREDSTVA PROTIV

  SIVLJENJASIVLJENJA

  KONČI

  RANJE

  SIROVA ČOKOLADNA MASA

  ČOKOLADNA MASA

  MOKRO KONČIRANJE

  SUHO KONČIRANJE

 • PRIPREMA ZAMJESARedoslijed dodatka sirovina

  1. KAKAOVA MASA

  2. KAKAOV MASLAC

  3. ŠEĆER U PRAHU

  4. MLIJEKO U PRAHU

  UPORABA: za velike kapacitete

  PRIMJERI: Bussova kontinuirana korotirajućagnjetilica

  Werner Pfleidererova dvopužna disk gnjetilica

  Baker Perkinsov univerzalni mješač

  KARAKTERISTIKE:

  a) precizno odmjeravanje sastojaka

  b) istodobno kontinuirano doziranje svihsastojaka

  KONTINUIRANE MJEŠALICE

 • vaga za doziranjerazbijač grudica

  mlijeko u prahu kristal šećer

  turbo mlin

  regulator usipa

  međuspremnik

  vaga za doziranje

  pužnicagnjetilica podest

  kakaova masa

  izlaz mase

  akaov maslac

  KONTINUIRANA GNJETILICA Nagema

  VALCANJE

  Postupak usitnjavanja čestica bezmasne suhe tvari čokoladne mase mehaničkom obradom na odgovarajućim mlinovima zamjesa

  omogućuje lakši i učinkovitiji daljnji postupak izrade čokoladne mase

  postizanje glatke teksture proizvoda tj. osjeta potpune topljivosti i punoće okusa

  postizanje željene raspodjele krutih čestica u čokoladi (utjecaj na senzorska i reološka svojstva proizvoda)

 • TLAČENJE VALJAKAU OKOMITOM NIZU

  TANKI SLOJ ČOKOLADNE

  MASE

  TLAČENJE VALJAKA ZA OSLUŽIVANJEČOK. MASE

  IZLAZ VALCANE ČOKOLADNE MASE

  UGLAVLJENIVALJAK

  Shematski prikaz rada petovaljka

  SIROVA ČOKOLADNA MASA

  SUHO KONČIRANJE

  MOKRO KONČIRANJE

  SREDSTVA ZASPRJEČAVANJE

  SIVILA

  EMULGATORI

  AROMEDODACI

  ČOKOLADNA MASA

  KAKAOVMASLAC

  KONČIRANJE

 • POSTUPAK KONČIRANJA

  PUNJENJE KONČE s valcanom čokoladnom masom

  PRAŠKASTO-GRUDIČASTE KONZISTENCIJE

  POJAVA PASTOZNE MASE

  POSTEPENO POVIŠENJE TEMPERATURE

  VEĆI UNOS ENERGIJE

  VEĆE SILE SMICANJA

  TERMOSTATSKA KONTROLA TEMPERATURE

  TEKUĆE KONČIRANJE

  KAKAOV MASLAC

  tetešški granitniki granitnivaljakvaljak

  2020--40 puta/min40 puta/min

  ččelieliččna koljenastana koljenastaosovina za osovina za

  pokretanje valjkapokretanje valjka

  ravna granitnaravna granitnapodnica podnica

  dodatnododatnozagrijavanje zagrijavanje

  masemase

  posuda školjkastogoblika

  UZDUŽNA (VALJČANA) KONČA

 • ČOKOLADNA MASA čuva se do uporabe u spremnicima u tekućem stanju (50 ºC), uz miješanje

  OBLIKOVANJE ČOKOLADE I OSTALIH ČOKOLADNIH PROIZVODA

  ZAVRŠNI POSTUPCI U IZRADI ČOKOLADNIH PROIZVODA

  TEMPERIRANJE ČOKOLADNE MASE

  OBLIKOVANJE MASE U KALUPIMAILI OBLAGANJE KORPUSA MASOM

  ZAMATANJE POJEDINAČNIH PROIZVODA

  PAKIRANJE

 • TEMPERIRANJEpreoblikovanje centara kristala krute masti (kakaovogmalsaca i dr. masti) u taljevini u željeni stabilni kristalni oblik i to prije nego dođe do potpunog skrućivanja čokoladne mase u konačni oblik proizvoda

  KAKAOV MASLAC

  jedna od glavnih, ali i najskupljih sastojaka čokolade

  proces temperiranja ovisi i o trigliceridnom sastavu kakaove masti

  ako proces nije pravilno proveden javit će se “sivilo” čokolade-gubitak sjaja i drugih senzorskih karakteristika

  TEMPERIRANJEM NASTAJE 2–4% KRUTIH MASTI

  KAKAOV MASLAC SE SKRUĆUJE- kristalizira

 • NASTAJE NEKOLIKO POLIMORFNIH OBLIKA

  UTJECAJ na:

  • IZGLED POVRŠINE• BOJA• VRIJEME SKRUĆIVANJA

  • ODRŽIVOST PROIZVODA

  KAKAOV MASLAC sadrži KOMPLEKSNE trigliceride s više od 1 tipa masnih kiselina na glicerolu

  Zbog relativno homogenog sastava triglicerida, kakaov maslac može kristalizirati

  preko α i β1 oblika u ββ-stabilan polimorfni oblik

  Kod većine prirodnih masti prelazak iz

  β1 u β oblik je previše spor, pa zato:

  β1 oblik ostaje njihovo stabilno kristalno stanje

 • TEMPERATURA I VRIJEME TEMPERIRANJA

  Za zrenje kristala čokoladne mase za oblikovanje proizvoda potrebno (iskustveno!) vrijeme zadržavanja u tempeririki je 10-12 minuta

  Za zrenje mase za prevlačenje korpusa potrebno vrijemezadržavanja u tempeririki je

  20-360 minuta

  ČOKOLADNA MASA

  45–49 oC

  hlađenje na 28–29 OC/1-2 h

  nastaje dovoljno β-oblika kristala

  kakaovog maslaca

  VODAVODA

  oblikovanje proizvoda ukalupima

  masa se mora upotrijebiti u što kraćem vremenu da ne postane

  PREGUSTA I NEPRIKLADNA ZA PREDVIĐENU NAMJENU

 • 3. OBLIKOVANJE PROIZVODA

  hlađenjem temperirane tekuće čokoladne mase u kalupimaformiraju se slijedeći proizvodi:

  ČOKOLADNE TABLICE

  ČOKOLADNI PRUTIĆI

  PUNJENA ČOKOLADA

  PUNJENI ČOKOLADNI DESERTI

  PUNE ČOKOLADNE FIGURICE

  ŠUPLJE ČOKOLADNE FIGURICE

  SA I BEZ DODATAKA

 • OSNOVA ZAVRŠNE IZRADE ČOKOLADNIH PROIZVODA

  Može biti VIŠE OD 2 000 KALUPA u jednom ciklusu oblikovanja

  SVAKA VRSTA PROIZVODA zahtjeva vlastite kalupe

  MATERIJAL ZA KALUPE

  vučeni čelični lim

  visoko kvalitetni nehrđajući čelik

  KALUPI

  PLASTIČNI KALUPI (jeftiniji, lakši)

  CIKLUS OBLIKOVANJA

  KALUPI

  TUNEL

  zagrijavanje/temperiranje27–29 oC

  PUNJENJE KALUPA (ručno, strojno)-dozatori s točno odmjerenim volumenom-višak čokoladne mase pada preko ruba kalupa-ima napravu za razmazivanje (skidanje viška mase)

 • VIBRIRANJE KALUPA

  IZOKRETANJE KALUPA

  - na posebnom stolu na liniji- radi pravilnog ispunjenja kalupa- radi istisnuća zraka

  UREĐAJ ZA IZOKRETANJE KALUPA ZA 180o - izbacivanje proizvoda

  OBLAGANJE PROIZVODA

 • - posljednji značajan proces u oblikovanju čokoladnihproizvoda u kalupima i prevlačenja konditorskih korpusa čokoladnim preljevom

  - hlađenjem se čokoladna masa (preljev) mora skrutnuti u stabilan oblik da proizvod dobije POŽELJAN PRAVILAN IZGLED, TEKSTURU IOTPORNOST NA SIVLJENJE TIJEKOM SKLADIŠTENJA

  HLADNJACI- različite konstrukcije

  HLAĐENJE

  TUNELSKI HLADNJACI

  - proces hlađenja traje kraće nego u višerednim hladnjacima PRINCIP HLAĐENJA– zračenjem i kondukcijom

  - mogućnost hlađenje u više faza(svaki stupanj može imati različite brzine i temp. hlađenja)

  PRIMJENA:hlađenje- čokoladnih proizvoda u kalupima

  - čokoladom prevučenih proizvoda na beskonačnoj traci

  - jednostavna konstrukcija- lako čišćenje- dobar higijenski standard

 • -hlađenje na ograničenom prostoruTROREDNI HLADNJAK zauzima 6 puta manju površinu od tunelskog hladnjaka

  - složenija konstrukcija- hlađenje u više faza, - temp. zraka 15-16°C/45-75 min- slabija primjena u odnosu na tunelske

  VIŠEREDNI HLADNJACI

  KAKAOVI PROIZVODI

  Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN 73/05)

  KAKAOV MASLACKAKAOV PRAHČOKOLADA MLIJEČNA ČOKOLADAOBITELJSKA MLIJEČNA ČOKOLADAPUNJENA ČOKOLADA, ČOKOLADA S... PUNJENJEM, ČOKOLADA SA ... SREDINOMČOKOLADA “a la taza”OBITELJSKA ČOKOLADA “a la taza”ČOKOLADNI DESERT ILI PRALINE

 • PROIZVODI SLIPROIZVODI SLIČČNI NI ČČOKOLADIOKOLADI- jeftiniji proizvodi

  - zamjena za čokoladu i čokoladne proizvode

  Razlikujemo slijedeće

  1. Šećerna tabla

  2. Šećerna tabla s dodacima3. Punjena šećerna tabla

  4. Šećerni preljev

  5. Šećerni desert

  6. Šećerni draže

  IZRADA MASA ZA PROIZVODE SLIČNE ČOKOLADI

  SIROVINESAHAROZA

  KAKAOV PRAH

  BILJNE MASTI

  MLIJEČNE PRERAĐEVINE

  Uz dodatakEMULGATORA (poboljšanje teksture)

  AROME

 • ZAMJENE:

  Kakaova masa se zamjenjuje NEMASNIM NEALKALIZIRANIM KAKAOVIM PRAHOM S MANJE OD 17,5% MASTI (do 10% kakaovog maslaca na ST praha)

  KAKAOV MASLAC JE ZAMIJENJEN BILJNIM MASTIMA

  MLIJEČNE PRERAĐEVINE se koriste sve KAO I KOD ČOKOLADE

  UZ DODATAKEMULGATORA (MONO I DIGLICERIDI I LECITIN)

  AROME- VANILIN, ETIL VANILIN ILI AROME IDENTIČNE PRIRODNIM

 • Octena kiselina, eskuletin, alanin, alkaloidi, alfa-sitosterol, alfa-teosterol, amil-acetat, amil-alkohamil-butirat, amilaza, apigenin -7-o-glikozid , arabinoza, arachidic-acid(kikiriki kiselina), arginiaskorbinska kiselina, oksidaza askorbinske kiseline, asparaginaza, beta-karoten, beta-sitosterol, beta-teosterol, biotin, kava-kiselina, kofein, kalcij, kampesterol, katalaza, katehini, katehol, celulceluloza, klorogenska kiselina, krizoeriol-7-o-glukozid, limunska kiselina, kumarin, cijanidin, cijanidin-3-beta-l-arabinozid, cijanidin-3-galaktozid, cijanidin-glikozid, cikloartanol, D-galaktozdekarboksilaza, dekstrinaza, diacetil, dopamine, epigalokatehin, ergosterol, ferulic-kiselina, mrakiselina, fruktoza, furfurol, galakturonska kiselina, galokatehin, gentisnska kiselina, glukoza, glutaminska kiselina, glicerin, glicerofosfataza, glicin, glikolna kiselina, glikozidaza, hematin, histidin, i-maslačna kiselina, idein, invertaza, izobutilacetat, izoleucin, izopropil-acetat, izovitekskemferol, l-epikatehin, leucin, leucocyanidini, linalul, linolenska kiselina, lipaza, luteolin, luteol7-o-glukozid, lizin, lizofosfatidil-koline, maleinska kiselina, manan, maninotrioza, manoza, melibioza, mezoinozitol, metilheptenon, n-butilacetat, n-nonakosan, niacin, nikotinamid, nikotinkiselina, nitrogen, nonanoic kiselina, o-hydroxyphenylacetic kiselina, octoic kiselina, oleinska kiselina, oleo-dipalmatin, oleopalmitostearin, oksalna kiselina, p-anisic kiselina, p-kumarinska kiselina, p-kumaril quinic kiselina, p-hidroksibenzojeva kiselina, p-hidroksifeniloctena kiselina, palmitinska kiselina, palmitodiolen, pantotenska kiselina, pektin, pentoza, peroksidaza, feniloctekiselina, fenilalanin, flobafen, fosfatidil kolin, fosfatidil- etanolamin, fosfatidil-inositol, fosfolipifosfor, fitaza, planteoza, poligalakturonat, polifenol-oksidaza, polifenoli, prolin, propionska kiselpropil-acetat, protoka tehinska kiselina, purin, piridoksin, kvercetin, kvercetin-3-o-galaktozid, kvercetin-3-o-glukozid, kvercitrin, rafinaza, rafinoza, reduktaza, ramnoza, riboflavin, rutin, rutosaharoza, salsolinol, serin, sinapinska kiselina, stahiloza, stearinska kiselina, stearodiolein, stigmasterol, sucrose, siringiskakiselina, tannini, vinska kiselina, teobromin, teofilin, tiamin, treonine, trigonelin, tiramin, tirozin, valeriannska kiselina, valin, vanillinska kiselina, verbaskozverbaskotetroza, viteksin

  MASTIPalmitinska Stearinska Oleinska

  PROTEINITriptofan,

  asparaginska, glutaminska kiselina, leucin, lizin, arginin, fenilalanin, treonin, alanin, glicin, prolin

  METILKSANTINITeobromin

  Kafein

  VITAMINIA, B1, B2, B5, B6,

  E

  BIOGENI AMINTiramin, serotoni

  feniletilamin, dopamin, putrescikadaverin,histam

  POLIFENOLIFlavonoidi

  ProcijanidiniN-

  ACILETANOLAMINN-oleoiletanolamin

  N-linoleoiletanolamin

  UGLJIKOHIDRATIGlukoza, fruktoza, saharoza, škrob,celuloza, laktoza

  MINERALIMg, P, Ca, K,

  Na, Fe, Zn, Cu

  PROIZVOD MASA/VOLUMEN KAFEIN TEOBROMIN

  MLIJEČNAČOKOLADA

  40 g 10 mg 64 mg

  CRNA ČOKOLADA

  40 g 28 mg 185 mg

  CRNI ČAJ

  200 mL 20-65 mg 1-4 mg

  INSTANT KAVA

  200 mL 60 mg

 • snižava razinu kolesterolasmanjuje rizik od aterosklerozesmanjuje rizik od kardiovaskularnih bolestiantikancerogeno djelovanjevazodilatirajuće i bronhodilatirajuće djelovanjeprevencija kašljajačanje imunološkog sustava organizma

  POZITIVNI UČINCI ČOKOLADE

  HRVATSKA 3,30 kg

  GODIŠNJA POTROŠNJA ČOKOLADE U SVIJETU

 • LITERATURA:

  Beckett, S. T. (2008) The science of chocolate, RSC Publishing, CambridgeGoldoni, L. (2004) Tehnologija konditorskih proizvoda – I dio Kakao-proizvodi i proizvodi slični čokoladi, Kugler, Zagreb.Abbe Maleyki, M. J., Amin, I. (2008) Polyphenols in cocoa and cocoa products: is there a link between antioxidant properties and health?, Molecules, 13, 2190-2219.Gavrilović, M. (2000) Tehnologija konditorskih proizvoda, Tehnološki fakultet, Novi Sad