Click here to load reader

Powerpoint Presentation PANG-URI

 • View
  2.622

 • Download
  342

Embed Size (px)

DESCRIPTION

panguri

Text of Powerpoint Presentation PANG-URI

 • Kahulugan ng Pang-UriUri ng Pang-uriTalaan ng Nilalaman

 • Kahuluganng Pang-Urisalitang naglalarawan o nagbibigay ng katangian sa mga tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari.

 • Ang Pang-Uri ay maaring maglarawan ng kulay, hugis, amoy, lasa, katangian at hitsura ng pangngalan at panghalip.Kahuluganng Pang-Uri

 • Tatsulok, Bilog, Parihaba

 • mabango, masangsang, malansa

 • matamis, maasim, mapait

 • mabait, matulungin, masipag

 • maganda, payat, mataba

 • Pang-uring panlarawan

 • Nagpapakilala ng uri o kabagayan ng isang pangngalan o panghalip.

 • Halimbawa ng Pang-Uring panlarawan

  Ang papaya ay hinog na.Matarik ang bundok na inakyat nila.Malalim ang ilog sa aming baryo.Dakila ang mga bayaning Pilipino.Sariwa ang mga binili mong gulay.

 • Pang-uring pamilang

 • Nagpapakita ng bilang ng pangngalan o panghalip.

 • Ito ay nagpapakilala ng bilang, halaga o dami ng binibigyang-turing na pangngalan o panghalip.

  Maaring tiyak o di-tiyak.

 • di-tiyak:maramikauntitiyak: dalawa isa sampu, Halimbawa ng Pang-Uring pamilang

 • Patakaran oKardinal

  Ito ay ginagamit sa pagbilang o sa pagsasaad ng dami

  Halimbawa:sandaansanlibo

 • Kardinal na pamahagi

  ginagamit kung may kabuuang binabahagi o pinaghahati-hati.Uri ng pang-uring kardinal Halimbawa:kalahatibahagdan (1/100)kaapat ()

 • Kardinal na palansak o papangkat-pangkat nagsasaad ng bukod sa pagsasama-sama ng anumang bilang, tulad ng tao, bagay, pook atbp.Halimbawa:dala-dalawang batapito-pitong dahon

 • Kardinal na pahalaga

  nagsasaad ng halaga ng mga bagay.

 • b.Panunuran

  Ito ay nagpapahayag ng pagkakasunod-sunod ng bilang.

  Halimbawa:unaikalima/ika-5pangalawaikasiyam/ika-9

 • Pangalan:______________ Petsa:___________Antas: _______________ Grado:___________ Gawain 1

  Panuto: Kulayan ng ang mga pang-uring panlarawan sa sumusunod na pangungusap.dilaw

 • Ang buhay sa nayon ay masaya at tahimik, ngunit ang buhay ng lungsod ay magulo.

  2. Masipag at masuyo ang butihang anak ni Tandang Pedro.

  3. Mabango ang amoy ng ginintuang palay sa malawak na kabukiran.

  4. Ang gabi ay sakdal dilim; malakas ang hangin, at nakabibingi ang mga kulog.

  5. Malambing ang aking alaga.

 • 6. Lubhang mainit ang araw; kayat ang pawisang mga batay nagpahinga sa mayabong na puno ng mangga.

  7. Maalikabok ang mga kagamitan sa lumang bahay.

  8. Mahusay tumula ang aking ama.

  9. Maaliwalas ang bakuran nina Berto.

  10. Makintab at malinis ang sahig.

 • 11. Suplada at masungit ang aking ate.

  12. Mahaba ang pasensya ng aking ina.

  13. Ang kanyang asawa ay maalaga at maasikaso sa kanilang mga anak.

  14. Nakakatuwa ang aking inaanak sapagkat siyay isang bibong bata.

  15. Maganda ang boses ni Regine Velasquez.

 • Guhitan ang o ang mga pang-uri at ilagay sa patlang na nasa unahan kung ito ay panlarawan o pamilang.

  ___________1. Ang Amerika at Rusya ay magsinlakas kung sandata ang pagbabatayan.

  ___________ 2. Di hamak na mas matipid si Nene kaysa kay Nena.Gawain 2Panuto:

 • ___________ 3. Di totoong matalino si Ramon kaysa kay Luis.

  ___________ 4. May dalang labinlimang bayabas si Rita para kay Jen.

  ___________ 5. Magsinlago ang mga tanim namin.

 • ___________ 6. Mayuming tulad ng sampaguita ang dalaga.

  ___________ 7. Apat ang nakuhang bangka ni Mang Tomas.

  ___________ 8. Mabagal si Aning kaysa kay Luisa.

  ___________ 9. Maligaya ang buhay ninyo kaysa sa amin.

  ___________ 10. Mahusay kumanta ang aking kaibigan.

 • Sumulat ng pangungusap gamit ang mga pang-uring nagsasaad ng kulay, bilang,laki, hugis, dami, katangian ng tao,bagay at hayop ayon sa larawang nakasaad.Panuto: Gawain 3

 • mainit _____________________________________________mayabong _____________________________________________

 • makintab___________________________________________matalino____________________________________________

 • Madami____________________________________________ Kalahati __________________________________________

 • masayahin_____________________________________________makinang_______________________________________________

 • Ikawalo ___________________________________________ una _______________________________________________

 • Inihanda ni Bb. Liza P. Dalisay

 • PangngalanLantay PahambingPasukdolbulaklakmabangomas

  mabango

  pinakamabango

  bag

  bago

  higit na

  bago

  napakabago

 • 1.Lantay

  Naglalarawan ang pang-uring lantay ng isang pangngalan o panghalipna walang pinaghahambingan.

  Halimbawa:Malinis ang pook na ito.

 • 2.Pahambing

  Nagtutulad ang pahambing sa dalawa o higit pang pangngalanopanghalip.

  Halimbawa:Mas malinis ang Barangay San Benito kaysa San Celestino.

 • a.Pahambing na magkatulad

  Ipinakikilala ito ng mga panlapingka-, ga-,sing-/kasing-/magkasing-/magsing-.Ipinakikilala ang magkapantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambingan.

 • Halimbawa:

  Magkakasinggandaang mga bulaklak sa hardin.

 • b.Pahambing na di-magkatulad

  Ito ay kung hindi magkapantay ang katangian ng pinaghahambingan.

 • Pahambing na palamang

  May katangiang nakahihigit sa pinaghahambingan.

  Ginagamitan ito ng mga salitanghigitatlaloat tinutulungan ngkaysaokaysa kay.

 • Halimbawa:

  Lalongkahali-halina ang mga bulaklak ditokaysasanakita ko saParke.

 • Pahambing na pasahol

  May katangiang kulang o kapos sa pinaghahambingan.

  Tinutulungan ito ng mga salitanggaano, tulad ni,otulad ng.

 • Halimbawa:Di-gaanongmagaganda ang mga moske sa Taguig kaysa sa mga makikita sa Zamboanga.

 • 3.Pasukdol

  Ang pasukdol ay katangiang namumukod o nagngingibabawsa lahat ng pinaghahambingan.Tinutulungan ito ng mga salitangubod ng, napaka, pinaka,walang kaparis,atbp.

 • Halimbawa:

  Pinakamaganda angPalawan sa lahat ng lugar na napuntahan ko.

  Walang kaparissa ganda siGlenda.

 • Panuto: Salungguhitan ang pang-uri. Isulat sa patlang ang L kung Lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol.Gawain 1

 • _______ Higit na mabagal lumakad ang suso kaysa sa pagong.

  2. _______ Maganda ang tanawin sa Manila Bay.

  3. _______ Ang Petronas Tower ang pinakamataas na gusali sa mundo.

  4. _______ Si Bochoy ang pinakamatabang bata sa aming barrio.

 • 5. _______ Mas matingkad ang kulay dilaw kumpara sa pula.

  6. _______ Si Mang Pandoy ang may pinakakonting huli ng isda.

  7. _______ Mas mahusay magluto si Ate Myrna kaysa kay Ate Joy.

  8. _______ Bukas sasakay ako sa higanteng bola.

 • 9. _______ Si Fernando Amorsolo ay sikat na pintor.

  10. _______ Higit na marikit ang rosas kaysa sa calachuchi.

  11. _______ Bibo ang mga mag-aaral ng 3-C.

  12. _______ Pinakamalakas ang boses ni Samantha sa lahat.

 • Panuto :Sumulat ng pangungusap gamit ang mga kaantasan ng pang-uri.Halimbawa:(mabilis)

  Lantay - Mabilis tumakbo si Lance.

  Pahambing - Mas mabilis tumakbo si Lance kumpara kay Sam.

  Pasukdol - Pinakamabilis tumakbo si Gabe sa mga bata.

  Gawain 2

 • 1. (matalas)lantay__________________________________________________pahambing______________________________________________pasukdol________________________________________________

  2. (masarap)lantay_________________________________________________pahambing______________________________________________Pasukdol________________________________________________

  3. (mabango)lantay__________________________________________________pahambing______________________________________________pasukdol - ____________________________________________

 • Panuto : Sumulat ng pangungusap ayon sa larawan at kaantasan ng pang-uri na nakasaad.

  1.pahambing______________________________________________________________________

  Gawain 3

 • 2. pasukdol____________________________________________________________________________________________

 • 3.lantay_____________________________________________________________________

 • 4.pahambing__________________________________________________________________________________________________

 • 5.Pasukdol__________________________________________________________________________________________

 • Panuto: Bilugan ang tamang pang-uri para sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap.

  1. Si Lance ay (mapagbigay, mas mapagbigay, pinakamapagbigay)sa kanyang mga kaibigan.2. (Mabaho, Masmabaho, Pinakamabaho) ang utot ni Sam sa lahat.3. (Malaki, Masmalaki, Pinakamalaki) ang tyan ng nanay ko.4. Tayo ba ay pupunta sa (malayo, masmalayo, pinakamalayong) lugar?5. (Matulis, Masmatulis, Pinakamatulis) ang lapis ko kaysa sa inyo.Gawain 4

 • Panuto: Isulat ang L kung lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit.

  _________ 1. Ang bata ay mabait._________ 2. Pinakamaganda si Carrie sa mga bata._________ 3. Mabango ang mga bulaklak sa hardin._________ 4. Si Gabe ay mas mabilis kaysa kay Ethan._________ 5. Higit na malakas si Joaquin kaysa kay Miguel.Gawa

Search related