Antas Ng Pang-uri

 • View
  368

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

school work

Text of Antas Ng Pang-uri

 • F I P I NO

  5

  Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA)

  Distance Education for Elementary Schools

  SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

  ANTAS NG PANG-URI

  Department of Education

  BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION 2nd Floor Bonifacio Building DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City

 • Revised 2010 by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS),

  DepEd - Division of Negros Occidental under the Strengthening the Implementation of Basic Education

  in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE).

  This edition has been revised with permission for online distribution through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal (http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported by AusAID.

  Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides: No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit. This material was originally produced by the Bureau of Elementary Education of the Department of Education, Republic of the Philippines.

 • 1

  ANTAS NG PANG-URI

  A. Basahin mo ang tula.

  ANG BATANG MAGALANG (Pinagkunan: Filipino V Wika at Pagbasa) Ang batang magalang, kailanman, saan man Kinatutuwaat lugod ng sinuman Mabining kumilos, salitay magalang May kababaang-loob, kilos-mapitagan. Sa loob ng silid ay tahimik siya Pagtawag ng guro po ang sagot niya Ano po iyon Maam? tanong agad niya. Kung may iniuutos, sabihin po nila. Sadyang malumanay kung mangusap siya Kung siyay nakikiusap, maaari po ba? Kung may tinatanggap, salamat po aniya Anupat magalang ang bawat tugon niya. Piliin mo ang mga pang-uri sa tula a t Isulat sa sagutang papel. ____________ ______________ _____________ ____________ ______________ _____________ Ito ba ang iyong napili? magalang may kababaang-loob tahimik mabini mapitagan malumay Magaling!!! B. Gamitin mo sa sariling pangungusap ang mga pang-uri sa kahon. Gawin ito sa isang sagutang papel.

  Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang makagagamit ka na ng ibat ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao, bagay, pook at pangyayari.

 • 2

  A. Basahin mo ang talaarawan sa ibaba. Pag-aralan ang mga salitang may bilog, nakakahon at may salungguhit. Disyembre 16 Unang gabi ng misa de gallo. ang simoy ng hangin. Nakita ko si Lolo Jose, Nagmano agad ako sa kanila ni Lola Soledad. Disyembre 18 Pumunta kami sa bahay ni Tiya Aida sa Bulacan ang hangin doon. malaki ang bahay. Disyembre 21 Binisita namin ni Lola Soledad ang puntod ni Ate Minda. Pinakamalungkot si Lola Soledad habang nagdarasal kami. pa rin sa kanya ang pagkawala ni Ate Minda. Disyembre 23 Namista kami sa bayan ni Kuya Mark Ang pistang ito at ang pista ng San Juan. Ubod ng dami ang mga tao. Disyembre 25 Pasko na! Nagsimba kami pag-uwi ng bahay nagnoche-buena kami. Napakasaya ng aming pamilya.

  tahimik mapagmahal malumanay masayahin magalang masipag

  Malamig

  bagong

  Mas sariwa

  Di gaanong

  Di hamak na masakit

  Magkasinsaya

 • 3

  Anong antas ang mga pang-uring nakabilog? Lantay di ba? Walang nagawang paghahambing kaya masasabing nasa antas lantay. Nasa anong antas naman ang mga pang-uring nakakahon? May naisagawang paghahambing ng dalawang bagay/pangyayari kaya ito ay nasa antas pahambing. Ano naman ang antas ng mga pang-uring may salungguhit? Naghahambing din ito subalit ang paghahambing ay mahigit sa dalawa. Pareho ba ito sa naunang dalawang antas? Hindi, di ba? Pagkat ito ay nasa pasukdol. Itala mo ngayon ang mga pang-uri ayon sa hanay sa ibaba:

  Lantay Pahambing Pasukdol

  Kung ganito ang sagot mo, tama ka!

  Lantay Pahambing Pasukdol malamig di-gaanong malaki ubod ng dami

  bago di-hamak na masakit napakasaya magkasinsaya

  B. Isulat sa patlang kung lantay, pahambing, o pasukdol ang mga pang-uring may salungguhit. _____________ 1. Si Richard ang pinakamabait sa tatlong magkakapatid. _____________ 2. Wagas ang pagmamahal ng mga anak sa kanilang magulang. _____________ 3. Di-gaanong malaki ang bahay nila sa nayon di-tulad sa bahay nila sa bayan. _____________ 4. Ang tanawin sa kanilang bukid ay kalugod-lugod. _____________ 5. Magkasintaas ang magkapatid.

 • 4

  Ganito ba ang sagot mo? Kung tama, Mahusay ka talaga kid! 1. pasukdol 2. lantay 3. pahambing 4. lantay 5. pahambing Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-uri. Gawin ito sa sagutang papel. 1. pinakamalakas 9. sobrang ganda 2. lalong mabisa 10. maingat 3. ubod ng yaman 4. di-gaanong mabigat 5. magkasinlinis 6. parehong matapang 7. ubod ng liit

  May tatlong antas ng pang-uri na ginagamit sa paglalarawan ng mga katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. 1. Lantay - katangian ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari ang inilalarawan. 2. Pahambing - dalawang bagay, tao, lugar, o pangyayari ang pinaghahambing. 3. Pasukdol - higit sa dalawang tao, bagay, lugar, o pangyayari ang pinaghahambing.

 • 5

  A. Itala sa wastong hanay sa ibaba ang bilang ng mga pangungusap na kinabibilangan ng kaantasang nito. 1. Mas magaan ang panyo kaysa balabal. 2. Higit na bata si Jerry kaysa kay Freddie. 3. Pinakamalusog si Nelson sa tatlong magkakapatid. 4. Tahimik na bata si Roel. 5. Ako na ang may pinakamagarang bahay dito. 6. Higit na maunlad ang bukas na darating. 7. Masaya ang buhay sa probinsya. 8. Napakahuli na para magsisi 9. Di masyadong matigas ang ice cream gaya nitong ice drop. 10. Kami ay mabuting mamamayang.

  LANTAY PAHAMBING PASUKDOL Mga pangungusap bilang _________ _________ at _________

  Mga pangungusap bilang _________ __________ _________ at _________

  Mga pangungusap bilang ________, _________ at _________

  B. Magtala ng tatlo mong alagang hayop at ilarawan ito gamit ang ibat ibang antas ng pang-uri. Kung nagawa mo nang wasto ang mga gawain, binabati kita! Ipakita mo sa iyong guro nang malaman mo kung pumasa ka!

  ANTAS G PANG URI COVERANTAS NG PANG uri