Click here to load reader

PowerPoint · PDF file 3/14/2016 6 Položen kolegij 1 predrok 10* predavanja 5 zadataka E-TRGOVINA | 2015/2016. 16 Struktura kolegija (1) 1. Uvodno predavanje 2. Infrastruktura e-trgovine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PowerPoint · PDF file 3/14/2016 6 Položen kolegij 1 predrok 10* predavanja 5 zadataka...

 • 3/14/2016

  1

  Uvodno predavanje

  Katedra za marketing

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  E-TRGOVINA

  Doc.dr.sc. Antun Biloš

  Ivan Kelić, univ.spec.oec.

  E-trgovina?

  Evo zašto…

  Povijest u 20 godina

  E-MARKETING | 2015/2016. 3

  2014 1,2 milijardi kupaca troši oko 1,18 bilijuna €, a poslovni subjekti 12,4 bilijuna € na kupovinu proizvoda i usluga online

  E-trgovina ne postoji 1994

 • 3/14/2016

  2

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  Revolucija je tek početak!

  4

  U POGLAVLJU SE RAZMATRA

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  + Glavne teme cjeline

  • Predavači

  • Plan i program kolegija

  • Način polaganja

  • Uvod u e-trgovinu

  • Naznake trendova

  5

  Predavači

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  www.efos.unios.hr/abilos/

  [email protected]

  Doc.dr.sc. Antun Biloš Docent

  www.efos.unios.hr/ikelic/

  [email protected]

  Ivan Kelić, univ.spec.oec. Asistent

  + Kratko upoznavanje

  6

  http://www.efos.unios.hr/abilos/ mailto:[email protected] http://www.efos.unios.hr/ikelic/ mailto:[email protected]

 • 3/14/2016

  3

  Nešto o Vama?

  UKRATKO

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  E-trgovina

  www.efos.unios.hr/e-trgovina

  Web-sjedište kolegija

  8

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  Marketing posebnih područja www.mpp.efos.hr

  Facebook profil

  www.facebook.com/mpp.efos

  PSS Marketing posebnih područja

  9

  http://www.efos.unios.hr/e-trgovina http://www.efos.unios.hr/e-trgovina http://www.efos.unios.hr/e-trgovina http://www.mpp.efos.hr/ http://www.facebook.com/mpp.efos http://www.facebook.com/mpp.efos

 • 3/14/2016

  4

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  Usvajanje pojmovnog sustava šireg područja elektroničkog poslovanja te razumijevanje specifičnosti najznačajnijih tehnika i alata e-trgovine.

  !

  Cilj kolegija

  10

  Ishodi učenja

  1. Razlikovati pojmovni sustav elektroničkog poslovanja

  2. Objasniti aktualne trendove e-trgovine

  3. Primjenjivati tehnike i alate operativne razine e-trgovine

  4. Analizirati ukupnost tržišnih napora poslovnog subjekta na internetu

  5. Usporediti osnovne poslovne modele na internetu

  6. Objasniti sigurnosne aspekte elektroničkih transakcija

  + Nakon položenog kolegija student će moći

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 11

  Kako uspješno položiti kolegij?

  IDEMO REDOM

 • 3/14/2016

  5

  Osnovna literatura

  • Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014). E-marketing, 3. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

  • Laudon, K., Traver, C. (2015). E-commerce 2015. Pearson Higher Ed.

  • Chaffey, D. (2011). E-Business and E-Commerce Management Strategy, Implementation and Practice. 5 izdanje. Essex: Prentice Hall.

  • Prezentacije s predavanja

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 13

  Dopunska literatura

  • Chaffey, D., Smith, P.R. (2013). Emarketing Exellence: Planing and optimizing your digital marketing. 4. Izdanje. New York: Routledge..

  • Barker, M.S., Barker, D.I., Bohrmann, N.F., Neher, K.E. (2013). Social Media Marketing: A strategic approach. Mason: South Western.

  • Internetski izvori

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 14

  Polaganje kolegija

  Predrok

  • Uvjeti za izlazak

  – Online prijava

  • Prisutnost se posebno boduje

  • Zadaci se posebno boduju

  • Predrok+ zadaci + prisutnost = ukupni uspjeh

  Ispit

  • Uvjet je odslušan kolegij

  • Ispitni rokovi

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  + Poštivanje pravila igre

  15

 • 3/14/2016

  6

  Položen kolegij

  1 predrok

  10* predavanja

  5 zadataka

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 16

  Struktura kolegija (1)

  1. Uvodno predavanje

  2. Infrastruktura e-trgovine

  3. Izgradnja digitalne prisutnosti

  4. Sigurnost i sustavi plaćanja

  5. Poslovne strategije e-trgovine

  6. Marketinške perspektive e-trgovine

  7. Social & mobile & local

  8. Etika i pravo

  9. Online sadržaj

  10. Online zajednice

  11. E-trgovina i usluge

  + 11 cjelina

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 17

  Struktura kolegija (2)

  *Fakultet zadržava pravo izmjene datuma ** Nadoknada od 12.04.2016.

  Rb Datum* Tema Ključni pojmovi

  1 29.02.2016. Uvodno predavanje o kolegiju, plan i program, e-trgovina, osnovni koncepti

  2 01.03.2016. Infrastruktura e-trgovine internet, www, web 2.0, mobile

  3 07.03.2016. Izgradnja digitalne prisutnosti ideja, testiranje, odabir hardvera i softvera, mobile

  4 08.03.2016. Sigurnost i sustavi plaćanja sigurnosno okruženje, prijetnje, tehnološka rješenja, sigurnosne procedure

  5 14.03.2016. Poslovne strategije e-trgovine poslovni modeli, b2c, b2b, alati e-trgovine

  6 15.03.2016. Marketinške perspektive e-trgovine online ciljne skupine, e-marketing, online oglašavanje

  7 21.03.2016. Social & mobile & local društvene mreže, m-trgovina, geolokacijske mreže

  8 22.03.2016. Etika i pravo etičke dileme, privatnost, vlasništvo, zaštita

  9 29.03.2016. Online sadržaj digitalni sadržaj, izdavaštvo, zabavna industrija

  10 04.04.2016. Online zajednice digitalne mreže i zajednice, aukcije, portali e-trgovine

  11 05.04.2016. E-trgovina i usluge digitalni trgovci, uslužni sektor, financijske usluge, turizam, ekonomija dijeljenja

  12 11.04.2016. Predrok

  13 18.04.2016.** Analiza kolegija

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 18

 • 3/14/2016

  7

  Polaganje na predroku (1)

  Predrok Prisutnost Zadaci Konačni

  broj bodova

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 19

  Polaganje na predroku (2)

  Naziv Količina Broj bodova Ukupno

  Predrok 1 20 20

  Prisutnost 10 0,5 5

  Zadaci 5 1 5

  Max. 30

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  Bodovni razred Ocjena

  28‐30 Izvrstan (5)

  24-27 Vrlo dobar (4)

  20-23 Dobar (3)

  16-19 Dovoljan (2)

  20

  Zadovoljstvo kolegijem nakon polaganja 21

 • 3/14/2016

  8

  Uvodno o e-trgovini

  GO

  E-TRGOVINA | 2015/2016.

  PRVIH 30 SEKUNDI

  • Prvih 20 godina e-trgovine – Tek početak

  – Snažan razvoj i kontinuirane promjene

  • Tehnologija napreduje eksponencijalnom brzinom – „Disruptivne” poslovne promjene

  – Nove prilike

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 23

  Trendovi e-trgovine

  • Maloprodajna e-trgovina raste za više od 15%

  • Ekspanzija mobile/social/local utjecaja

  • Mobilne platforme rame uz rame s desktop platformama

  • Računalstvo u oblaku

  • Big data

  • Rast korisničkog sadržaja kroz društvene mreže, blogove, wikije

  Jučer / danas / sutra

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 24

 • 3/14/2016

  9

  E-TRGOVINA VS E-POSLOVANJE

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 25

  POJMOVNA ODREĐENJA

  E-trgovina

  • Uža operativna razina e-poslovanja

  – trgovački vid elektroničkog poslovanja

  • Korištenje digitalne tehnologije za omogućavanje transakcijskih aktivnosti prodaje i kupnje

  • Održavanje poslovnih veza i prodaja informacija, usluga i proizvoda preko računalnih telekomunikacijskih mreža

  E-poslovanje

  • Skup alata, metoda i tehnika podržanih informatičkom tehnologijom, zajedno s poslovnom strategijom i uspostavljenim poslovnim procedurama potrebnim za suvremeno vođenje poslovanja elektroničkim sredstvima

  • Kontinuirano usklađivanje poslovanja tvrtke pomoću digitalne tehnologije

  E-commerce VS E-business

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 26

  ZAŠTO IZUČAVAMO E-TRGOVINU?

  • Tehnologija e-trgovine je značajno drugačija, snažnija od prethodnika

  • Suštinske promjene u trgovini

  • Tradicionalna trgovina – Pasivni kupci/potrošači

  – Masovno tržište

  – Vodstvo prodaje

  – Fiksne cijene

  – Informacijska asimetrija

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 27

 • 3/14/2016

  10

  8 JEDINSTVENIH OBILJEŽJA TEHNOLOGIJE E- TRGOVINE

  28

  8 JEDINSTVENIH OBILJEŽJA TEHNOLOGIJE E-TRGOVINE

  1. Ubiquity – sveprisutnost

  2. Global reach – globalni doseg

  3. Universal standards – opći standardi

  4. Information richness – bogatstvo

  informacija

  5. Interactivity – interaktivnost

  6. Information density – gustoća informacija

  7. Personalization/customization –

  personalizacija / prilagodba

  8. Social technology – društvena tehnologija

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 29

  E-TRGOVINA | 2015/2016. 30

 • 3/14/2016

  11

  TIPOVI E-TRGOVINE (1)

  • Business-to-Consumer (B2C)

  • Business-to-Business (B2B)

  • Consumer-to-Consumer (C2C)

  • Mobile e-com