of 20 /20
POUČAVANJE I OCJENJIVANJE KOMPETENCIJA

Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poučavanje

Text of Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Page 1: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

POUČAVANJE I OCJENJIVANJE

KOMPETENCIJA

Page 2: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

KAKO DEFINIRATI OVE POJMOVI?

Vještina

Učenje

Stav

Sklonost

Kompetencije

Znanje

Metakognicija

Inteligencija

Ocjenjivanje

Page 3: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

VJEŠTINA

pokrenuti operativni proces koji želi ostvariti

određen rezultat.

Primjeri:

- OBJASNITI: opisati vlastitim riječima

- POJEDNOSTAVITI: navesti jasne primjere

- PRIMJENA: koristiti jedno znanje da bi se

objasnio fenomen ili čin koji se nije još studirao

- OPRAVDANOST: navesti razloge u prilog nečega

- USPOREĐIVANJE I RAZLIKOVANJE:

promatrati nešto u odnosu na nešto drugo

Page 4: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

VJEŠTINA

- STAVLJANJE U KONTEKST: istražiti odnose

među stvarnostima

- GENERALIZIRANJE: jedno znanje otkriva puno

širi kontekst

- IZVODITI: provoditi određenu proceduru

- SINTETIZIRATI: identificirati temeljnu

strukturu znanja

- PREDSTAVITI: izgraditi simbolički prikaz

znanja, razlikujući kritičke elemente od ne

kritičnih

Page 5: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

VJEŠTINA

RJEŠAVNJE PROBLEMA: koristiti znanje za

rješavanje problema

EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA: koristiti

znanje za stvaranje i upravljanje

ISTRAŽIVANJE: koristiti znanje za provođenje

istrage.

Page 6: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

UČENJE

može se shvatiti kao proces ili kao rezultat.

kao proces odnosi se na operacije preko kojih

osoba nešto postiže. U tom slučaju govorimo o

procesima, tehnikama i strategijama koje imaju za

cilj ostvariti rezultat.

kao rezultat učenje polazi od karakteristika s

kojim se predstavlja rezultat. U tom slučaju

govorimo o kvaliteti učenja.

Page 7: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

STAV, SKLONOST, ZNANJE

STAV: senzibiliziranost i spremnost aktivirati se

na određeni način (pozitivan ili negativan) u

određenim situacijama.

SKLONOST: predispozicija prema određenim

aktivnostima

ZNANJE: informacije/ koncepti/mentalne mape

koje opisuju određenu stvarnost

METAKOGNICIJA: svjesnost u odnosu na

potrebe zadatka koji se treba izvršiti, strategije

koje se moraju koristiti, potrebne sposobnosti da

bi se moglo suočiti sa zadatkom.

Page 8: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

INTELIGENCIJA: mentalni konstrukt kojim se

opisuju sposobnosti osobe da se suoči sa novim i

izazovnim situacijama

OCJENJIVANJE: proces preko kojeg se

potvrđuje da li su zadani ishodi (ili ciljevi učenja)

ostvareni tj. postignuti. Temeljni elementi tog

procesa su: ishodi, instrument kojim se

sakupljaju informacije i formulirane ocjene na

temelju sakupljenih informacija. Ovisno o

situacijama govorimo o formativnom i

sumativnom ocjenjivanju.

Page 9: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

UČENJE I PROCES OCJENJIVANJA

Učenje

Odabir kriterija i indikatora

Provjera

Instrumenti -------------- Prikupljene informacije---------Razlike

Ispiti: usmeni i pismeni

Konačna ocjena

Page 10: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

KOMPETENCIJA

je kombinacija znanja, vještina i sklonosti adekvatne

zadanom kontekstu

Temeljna kompetencija: je kompetencija od koje ovise

sve ostale kompetencije, olakšava razumijevanje i učenje

različitih koncepata, principa, strategija i vještina koja

može biti primijenjena za rješavanje problema u

različitim kontekstima (Progetto DeSeCo).

Za učitelje temeljne kompetencije su: učinkovit rad s

informacijama tehnologijama i znanjem, s ljudima u

društvu i s društvom: podrška inovativnom učenju i

poučavanje usmjereno na učenika, praćenje i

vrednovanje procesa učenja i ishoda učenja,

Page 11: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

KOMPETENCIJA JE KOMBINACIJA

MNOGIH ELEMENATA

Page 12: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Kompetencija je kombinacija puno parcijalnih

kompetencija koje se ne razvijaju kronološki.

Page 13: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Kronološki „parcijalne kompetencije” mogu imati

simultani razvoj ali važan je kontinuum

Page 14: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Kontinuum mora biti fragmentiran poučavanjem i „primjetnim” ili „značajnim” ocjenjivanjem

Page 15: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Didaktički kompetencije traže proceduru

planiranja „unatrag”.

Page 16: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Znanje

Sjećanje

Poznavanje

Razumijevanje

Informiranost

Memorizirati

Znati činiti

Prakticirati

Primijeniti

Dubinsko razumijevanje

Imati iskustvo

Posjedovati

Tradicionalno poučavanje

Poučavanje za kompetencije

vs

Page 17: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Kako se razlikuju:

o Poučavanje

o Planiranje

o Ocjenjivanje

Tradicionalno

poučavanje

Poučavanje za

kompetencijevs

Page 18: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Usmjereno na posjedovanje činjenica

Usmjereno na kreiranje enciklopedije

Pažljivo na točno posjedovanje činjenica

Aktivno i uključujuće djelovanje učenika

Usmjereno na korištenje znanja

Pažljivo na poboljšanje kompetencija

Usmjereno na posjedovanje kompetencija

Pasivno i receptivno ispred činjenice

Pažljivo na preciznost znanja

Pažljivo na procese i različitost vještina

Poučavanje je

Pažljivo na količinu znanja Pažljivo na procese i različitost vještina

Page 19: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Usmjereno na razvoj činjenica i znanja

Kratkoročno

Usmjereno na razvoj kompetencija

Dugoročno

Planiranje je:

Dozvoljava puno improviziranja

Ne dozvoljava puno improviziranja

Jednostavno: ima za cilj prenijeti jedan koncept ili

činjenice

Kompleksno: mora razviti znanje, vještine i sklonosti koji

se koriste u realnom kontekstu

Učenje je zbroj dijelova činjenica

Učenje je posjedovanje parcijalnih kompetencija

Page 20: Pou�avanje i ocjenjivanje kompetencija

Temeljna razlika jest razlikovanje sumativnog

ocjenjivanja i formativnog.

Svako ocjenjivanje je sumativno

Ocjenjivanje:

Naučeno je demonstrirano korištenjem u realnim

zadacima.

Naučeno je pokazano sposobnošću ponavljanja

činjenica

Ocjenjuje se ono što je učenik zna učiniti samostalno i

neovisno (koliko je napredovao)

Ocjenjuje se ono što učenik zna ponoviti

Ocjenjivanje razine posjedovanja kompetencije

Ocjenjivanje činjenica iz programa