PLAN DE INVA¥¢ Modul Gramatica ¥i Semantica textului: Morfologia limbi englezi e I Lingvistica textului

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN DE INVA¥¢ Modul Gramatica ¥i Semantica textului: Morfologia limbi englezi e I...

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

  INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA

  COORDONAT: Ministerul Educaţiei, Cu: al Republicii Moldova M. Mttca^r Nr. de înregistrare

  PLAN DE INVAŢAMANT CICLUL I

  Nivelul calificării conform ISCED: Domeniul general de studiu: Domeniul de formare profesională: Specialitatea:

  Număr total de credite de studiu: Titlu acordat: Baza admiterii:

  Limba de instruire: Durata studiilor: Forma de organizare a învăţământului:

  APROBAT: la şedinţa SenatuluiJRIM din 28 ianua proces veri Peşedint V. Beni

  023 Filologie 0231 Studiul Limbilor 0231.3 Traducere şi Interpretare. Limba engleză şi germană/spaniolă 180 credite Licenţiat în Filologie Diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii, diplomă de studii superioare engleză/germană/spaniolă/română/rusă 3 ani cu frecvenţă

  CHIŞINĂU 2019

  0 CcoLus ^ ^

 • CALENDARUL UNIVERSITAR CICLUL I LICENŢĂ

  Activită

  Semestrul I

  i didactice

  Semestrul П

  Sesiuni di

  Sesiunea de iarnă

  г examene Sesiunea de vară Stagiu de practică Nr. de săptămâni

  Iarnă Nr. de

  săptămâni

  Vacanţe Primăvară

  Nr. de săptămâni

  Vară Anul Nr. de săptămâni Nr. de săptămâni Nr. de săptămâni Nr. de săptămâni

  Stagiu de practică Nr. de săptămâni

  Iarnă Nr. de

  săptămâni

  Vacanţe Primăvară

  Nr. de săptămâni Nr. de săptămâni

  I. 01.09.-15.12.

  (15 săpt.)

  27.01. -17.05.

  (15 săpt.)

  16.12. -22.12.

  09.01.-26.01.

  (4 săpt.)

  18.05.-14.06.

  (4 săpt.) -

  23.12-08.01

  (2 săpt.)

  20.04-27.04

  (1 săpt.)

  15.06. -31.08.

  (11 săpt.)

  П. 1.09. -13.12.

  (15 săpt.)

  25.01.-28.03.

  (9 săpt.)

  14.12. -24.12.

  11.01.-24.01.

  (3 săpt.)

  24.05. -20.06.

  (4 săpt.)

  29.03. -16.05.

  (6 săpt.)

  25.12-10.01

  (2 săpt.)

  03.05-10.05

  (1 săpt.)

  21.06.-31.08.

  (11 săpt.)

  Ш. 01.09. -12.12.

  (15 săpt.)

  17.01.-06.03.

  (7 săpt.)

  13.12. -24.12.

  10.01.-16.01.

  (3 săpt.)

  07.03. -20.03.

  (2 săpt.)

  21.03.-22.05.

  (8 săpt.)

  25.12-09.01

  (2 săpt.)

  25.04-01.05

  (1 săpt.) -

  2

 • PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDIU

  Codul disciplinei

  F.01.0.001

  Anul

  Discipline / Module • ' :: •

  Fonetica şi audierea în limba engleză (curs practic)

  I de studii

  Total

  120

  S E M E S T I Total ore

  Contact direct

  60

  I U L I

  Lucru individual

  60

  Nr. ore / d

  P

  isciplină pe s

  S

  4

  ăptămână

  L

  Forma de evaluare

  E

  Nr. De credite

  4

  F.01.0.002 Introducere în lingvistică 120 60 60 2 2 E 4 F.01.0.003 Lingvistica textului englez I 120 60 60 2 2 E 4 F.01.0.004 Lexicul limbii engleze I (curs practic) 180 90 90 - 6 E 6 S.01.0.005 Fonetica şi gramatica limbii В - germane / spaniole 180 90 90 - 6 E 6 U.01. A.006 U.01.A.007

  Politologie Eiitismul politic 90 30 SO 3 - E 3

  G.01.0.008 Tehnologii informaţionale 90 30 60 - - 3 E 3 G.01.0.009 Educaţia fizică 30 30 - - - 2 admis -

  Total semestrul I 930 450 480 6 20 5 7E 30 Total semestrul I 930 31 7E 30

  Anul 1 de studii S E M E S T R U L I I Total ore Nr. ore / d isciDiină De săDtămână

  Codul disciplinei Discipline / Module Total Contact Lucru P S

  Forma de evaluare

  Nr. de credite

  Codul disciplinei

  direct individual P S L Forma de evaluare

  Nr. de credite

  F.02.0.010 F.02.0.011

  Modul Gramatica şi Semantica textului: Morfologia limbii engleze I Lingvistica textului englez II

  180 60 30 60 30 2 4 - E 6

  F.02.0.012 Etapele şi capodoperele literaturii universale 120 60 60 2 2 - E 4 S.02.0.013 Lexicul limbii engleze II (curs practic) 180 90 90 - 6 - E 6 S.02.0.G14 Lexicul şi bazele comunicării în limba В - germană /

  spaniolă 180 90 90 - 6 - E 6

  U.02.A.015 U.02.A.016

  U.02.A.017 U.02.A.018

  Modul Socio-Umanist: Bazele diplomaţiei Economia politică

  Modul Socio-Umanist: Istoria diplomaţiei universale Doctrine economice

  120 30 30

  30 30 4 - -

  E 4

  G.02.0.019 Educaţia fizică 30 30 - - - 2 admis - - Practica de iniţiere 120 60 60 - - - E 4

  Total semestrul II 930 480 450 8 18 2 6E 30 Total semestrul II 9C I0 26 6E 30

 • Codul

  Anul

  Discipline/Modul

  [I de studii J 5 E M E S T I Total ore

  I U L Ш Nr. ore / с lisciplină pe s< iptămână Forma de Nr. de

  disciplinei

  Anul

  Discipline/Modul Total Contact direct

  Lucru individual

  P S L evaluare credite F.03.0.020 Morfologia limbii engleze II 120 60 60 2 2 E 4 F.03.0.021 Literatura engleză (perioada premodernă) 120 60 60 2 2 - E 4 F.03.0.022 Bazele traductologiei şi limbaje specializate 180 90 90 3 3 - E 6 S.03.A.023 S.03.A.024

  Tehnici de comunicare şi scriere academică Engleza de afaceri

  120 45 75 - 4 - E 4

  S. 03.0.025 Cultura şi civilizaţia Marii Britanii 90 45 45 3 - - E 3 S.03.0.026 Semiotica textului (Limba В - germană / spaniolă) 120 60 60 - 4 - E 4

  U.03.A.027 U.03.A.028

  U.03.A.029 U.03.A.030

  Modul Socio-Umanist: Istoria relaţiilor internaţionale Drept constituţional Modul Socio-Umanisi: Sisteme politice internaţionale Controlul constituţionalităţii legilor

  120 30 30

  30 30

  4 - -

  E 4

  Total semestrul III 870 420 450 14 15 - 7E 30 Total semestrul III 870 г г » « г с т г > 1 1 1 П/

  29 7E 30 : :

  Codul

  nuui

  Discipline / Module

  li ae stuaii ) L m I/ o 1 г Total ore

  и Ь IV Nr. Ore / lisciplină pe s ăptămână

  Forma de Nr. De disciplinei

  nuui

  Discipline / Module i oiai Contact direct

  Lucru individual P S L evaluare credite

  F.04.0.031 Sintaxa limbii engleze 60 30 30 1 1 - E 2 F.04.0.032 Sintaxa comparată a limbii engleze 80 30 30 1 1 - E 2

  F.04.0.033 F.04.0.034

  Modul Literatura şi Civilizaţia: Literatura engleză (perioada modernă) Cultura şi civilizaţia SUA

  150 45 30

  45 30 3 2

  - E 5

  S.04.0.035 S.04.0.036

  Modul Traducere: Tipologia textului scris şi strategia traducerii Interpretariat şi traducere consecutivă

  120 30 30

  30 30

  - 4 - E 4 S.04.0.037 Introducere în germanistică 60 30 30 2 - - E 2 S.04.0.038 Analiza lingvistică a textului (Limba В - germană / spaniolă)

  120 60 60 - 4 - E 4

  U.04.A.039 U.04.A.040

  Uniunea Europeană: istorie şi contemporaneitate Sisteme administrative europene

  60 30 30 2 - - E 2

  G.04.0.041 Etica profesională a traducătorului 90 30 60 3 - - E 3 - Practica de interpretare şi traducere 180 90 90 - - - E 6

  Total semestrul IV 900 435 465 12 12 -

  8E 30 Total semestrul IV 9( )0 24 8E 30

  3

  4

 • Anul! [II de studii S E M E S T R U L V Codul

  disciplinei Discipline / Modul Total ioiai ore

  Contact Lucru Nr. ore /

  p jisciplina pe sa

  s

  ptamana

  L

  Forma de evaluare Nr.de credite

  F.05.0.042 Lexicologia limbii engleze 120 direct

  60 individual

  60 2 2 E 4 F.05.0.043 Literatura americană : perioade şi scriitori notorii 120 60 60 2 2 - E 4

  Modul Traducere Scrisă: Traducere specializată Traducere literară

  S.05.0.044 S.05.0.045

  Modul Traducere Scrisă: Traducere specializată Traducere literară

  180 45 45

  45 45

  - 6 - E 6

  3,05,0=046 S.05.0.047

  Modul Traducere Orală: Traducere consecutivă Traducere simultană

  180 45 45

  45 45

  - 6 - E 6

  G.05.0.048 Pragmatica textului I (Limba В germană / spaniolă) 120 60 60 - 4 - E 4 S.05.A.049 S.05.A.050

  Stilistica limbii engleze Literatura contemporană în limba engleză

  90 45 45 1 2 - E 3

  S.05.0.051 Istoria limbii engleze 90 45 45 2 1 - E 3

  Total semestrul V 900 450 450 7 23 - 7E 30 Total semestrul V 900 30 7E 30

  A nul T I I dp studii C f M I T « T D TTT : VI

  Codul Total ore Nr. ore / disciplină pe să ptămână Forma de Nr. de disciplinei Discipline / Modul Tota! Contact

  direct Lucru

  individual p S L evaluare credite

  S.06.0.052 S.06.0.053

  Modul Traducere Scrisă: Traducere specializată Traducere literară

  90 30 30

  15 15

  - 3 - E 3

  S.06.0.054 S.06.0.055

  Modul Traducere Orală: Traducere consecutivă Traducere simultană

  90 30 30

  15 15

  - 3 - E 3

  G.06.0.056 Pragmatica textului II (Limba В - germană/spaniolă) 90 45 45 - 3 - E 3 S.06.A.057 S.06.A.058

  Introducere în sociolingvistică Simulare de conferinţe

  60 30 30 1 1 - E 2

  S.06.A.059 S.06.A.060

  Lingvistic