Click here to load reader

Poetii englezi ai lacurilor

  • View
    840

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Poetii englezi ai lacurilor

. al

Cunoscuti impreuna ca 'poetii lacurilor", William Wordsworth ~i Samuel Taylor Coleridge aveau in comun interesul deosebit pentru natura, de~i personalitatile lor erau cat se poate de diferite."n 1795, cand William Wordsworth .l-a cu-

Lacurilor. Tatal s~u era angajatul unui nobil bogat, dar excentric. inc~ de pe vremeain care era ~colar, Wordsworth era fascinat de natura ~i, f~cind o plimbare de unul singur, a v~zut pentru prima data lacul ~i satul Grasmere. A fost un moment pe care nu l-a mai uitat niciodata. "Ce fericire neasemuita ar fi s~ traiesc aici." in anul 1799, Wordsworth s-a Intors la Grasmere~i a ramas acolo tot restul vietii. Via~a lui Wordsworth in 1778, la frageda virst~ de opt ani, Wordsworth ~i-a pierdut mama, ~i avea doar 13 ani cind i-a murit ~i tatal. impreun~ cu fratii ~i sora sa a fost trimis s~ locuiasc~ cu bunicii din partea mamei sale. Lui William Ii displ~cea atmosfera crud~ din casa bunicilor , ~i nu s-a Intristat deloc atunci cind el ~i fratii s~i au fost trimi~i la ~coal~. in ciuda educatiei fragmentate pe care au primit-o, b~ietii s-au descurcatbine. William ~i unul din fratii s~i ~i-au f~cut studiile la Universitatea Cambridge, altul s-a f~cut marinar iar fratele cel mai mare a devenit avocat. Sora sa, Dorothy, a ramas in Tinutul Lacurilor ~i al~turi de William care fusese intotdeauna fratele ei preferat, o relatie strans~care a durat piru11a sfi~itul vietilor lor.

O Derwentwater . in Tinutul lacurilor . Dragostea lui Wordsworth pentru aceste locuri l-a facut sa scrie unul din primile ghiduri pentru aceasta regiune, publicat in 1810.

O

pana la sfar~itul

vie~ii sale, Wordsworth a v rut sa fie un poet al firii umane ~i al vie~ii obi~nuite -nu un artist care sa scrie pentru un public restrans.

I noscut pe SamuelTaylor Coleridge, a inceput una din cele mai faimoase prietenii din istoria poeziei engleze. Caracterele celor doi erau foarte diferite, dar ei aveau in comun dragosteapentru Tinutul Lacurilor din nordul Angliei, unde adesea se plimbau impreun~, simtind frumusetea ~i forta naturii. Influenta reciproc~ asupra lucrnrilor lor a fost de scurt~ dura~, ins~ in culmea ei a dat na~tere unei colectii de balade lirice cunoscute in prezent in toat~ lumea, concepu~ ~i edita~ impreun~. William Wordsworth s-a n~scut in 7 aprilie 1770 la Cockermouth, la marginea Tinutului

i ] ... ~ ~

109

POETII ENGLEZI AI LACURILORO Aceasta balada face parte din poeziile Lucy ale lui Wordsworth, despre o femeie a carei identitate ramane necunoscuta. Poeziile se remarca prin simplitatea ~i ardoarea lor. O Aceste ruine ale unei manastiri, pe malul raului Wye I-au inspirat pe Wordsworth pentru una dintre cele mai frumoase poezii ale sale, Versur; compuse la cateva m;le de manast;re, in care urmare~te influen,a naturii asupra vie,ii sale. O Wordsworth era inca un copil cind a vazut pentru prima data Grasmere-ul ~i a hotarat ca este locul in care vrea sa traiasca. Mai tarziu s-a intors ~i s-a stabilit aici. Dup~ obtinerea cliplomei, William a plecat la Lonclra pentru a cunoa~te viata In capital~. Sustin~tor Infl~c~rat al telurilor revolutionarilor francezi, Worclsworth a trecut Canalul Manecti pentru a fi el Insu~i martor la cele petrecute In Franta. Domnia Terorii i-a clistrus sperantele, s-a Intors acas~ cleziluzionat ~i s-a stabilit In Somerset. Cu cativa ani mai tarziu, In 1802, s-a c~s~torit cu Mary Hutchinson, care i-a cl~ruit cinci copti, clintre care cloi au murit In 1812. ~ Importan\a naturii Wordsworth ~i Coleridge s-au cunoscut In anu11795. Dintre cei doi, Wordsworth a fost cel care s-a l~sat mai mult inspirat de naturn, iar principalul motiv al poeziei sale era peisajul. intre anti 1798 ~i 1807, opera sa difera ca tem~, spirit ~i stil de tot ceea ce fusese scris Inainte, ~i a schimbat In mod decisiv perspectiva ~i influenta poeziei engleze. Viata ~i opera lui Wordsworth sunt aproape unul ~i acela~i lucru. Poezia sa este strans legat~ de experientele sale din copil~rie ~i de tineretea pe care a petrecut-o In munti. in cunoscuta sa poezie Preludiul, Wordsworth descrie evolutia propriei minti ~i urm~re~te dezvoltarea iubirii sale pentru naturn. in locul unui epic plin de b~t;llti, idile ~i supranatural, cum se scria Inaintea lui, aici poetul Insu~i este personajul central al poeziei. Aceast~ nou~ abordare personal~ a fost aproape revolutionarn In lumea poeziei; astfel Wordsworth a fost primul poet modem care a v~zut In experienta sa personal~ ~i In trnirile interioare o tem~ potrivit;l pentru poezie. Preludiul red~ copil~ria poetului, plimb~rile pe care le f~cea cle unul singur , apropierea sa de naturn ~i convingerea c~ personalitatea lui "s-a hrnnit atat din frumusete cat I ~i din tearrul". El descrie studtile poetului110

Pe cdt ascunse Q$tepta Colea ldngd tzvor, Fatd pe care ntmenea Nu o tubea CU dor. Frumoasd ca o vtorea Ascunsd-ntr-un ungber! -Strdlucttoare ca o stea, Ce stngurd-t pe cer. Necunoscutd a trdtt St ntment nu $tta Cdnd Lucy a murlt, $t 0! Ce dragd fmt era.

Cambridge, fascinatia sa pentru matematica, drumetiile sale in Alpi cand avea 20 ani ~i ~ederea sa in Franta in timpul revolutiei. "Era a binecuvantare sa Wie~ti sa vezi acei zori." Fiindu-i spulberate visurile In Fi'anta, poezia continua descriind redobandirea sperantelor. De~i Wordsworth a terminat 'Preludiul' In 1805,acestaa fast publicat abia dupa moartea poetului, In 1850, ~i este considerat ~i In prezent unul dintre cele mai frumoase poeme narative lungi din literatura engleza. Samuel Taylor Coleridge SamuelTaylor Coleridge ~ fast fiul unui preot din Devonshire. Nascut In 21 octombrie 1772 ~i fiind cel mai mic dintre zece frati, el a studiat la Londfa ~i Cambridge. Coleridge a avut un spirit foarte puternic, dar un caracter care depindea pe sprijinul ~i prietenia altora. La Cambridge practic ~i-a pierdut vremea, de~i

la

~

O De~i este cel mai cunoscut ca poet, Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) a fost un important conferen1iar ~i critic de literatura, teologie ~i filosofie. Cartea sa B;ogpraph;a Literatura, adica ..autobiografie literara.. con1ine ideile sale despre literatura ~i imagina1ia creatoare.

diferite -lui Wordsworth ii pl;Icea lini~tea vietii de la tarn, aerul proasp;It, plimb;Irile lungi ~i ii pl;Icea in mod deosebit s;I-~i scrie poeziile la aer liber. Pe de alt;I parte, Coleridge era un erudit, un cititor avid ~i un admirator al filosofiei gennane. Era un om cu capacit:lti deosebite, dar cu un caracter nestatomic. Totu~i amandoi au acordat o mare important;I sentimentelor lor ~i s-au l;Isat profund influentati de fol1a des;Ivar~it;I a naturii. Batranul mar;nar Coleridge alegea teme supranaturale ~i romantice ~i in poezia sa punea accentul pe latura uman;I, adesea l;Isand s;I se intrevad;I esenta propriei sale firi. Wordsworth alegea teme mai degrab;I lume~ti -scene din viata obi~nuit;I. Dar a introdus imaginatia, ~i prin aceasta familiaritatea a disp;Irut, l;Isand loc prospetimii ~i unui mod nou de a privi viata. Cea mai important;I contributie a lui Coleridge la Baladele Lirice a fost Balada batranului marinar, o balad;I despre aventuri misterioase din timpul unei c;Il;Itorii in jurul lumii, povestit;I de un marinar b;Itran unui invitat la o nunt:l. Corabia marinarului ajunge in Antarctica unde rnmane prins;I intre ghetari. Un albatros apare ~i ii conduce intr-un loc ad;Ipostit, dar marinarul il impu~c;I f;Ir;I un motiv anume. Pentru aceast:l crim;I impotriva naturii, el este pedepsit printr-o serie de aventuri insp;Iimant;Itoare. Se abate seceta asupra lor ~i unul cate unul oamenii echipajului mor iar marinarul este martor la ridicarea sufletelor lor din corpuri. El este singurul care rnmane in viat;I ~i in cele din urm;I ajunge acas;I. Dar un pustnic il pedepse~te, condamnandu-l s;I pribegeasc;I din tar;I in tarn ~i s;I-~i povesteasc;I intamplarea. Poezia a fost nou;I ~i stranie pentru acea vreme, ~i chiar ~i azi i~i mai pastreaz;I misterul ~i fol1a unica, Pare mai degrab;I o balad;I veche, repovestit;I de un poet cu o imaginatie salbatic;I $i neobi~nuit;I, Ea amesteca realul cu supranaturalul, dar introduce deasemenea ~i spiritul afectiunii, care este una din moralele poeziei, Thomas Wolfe, un romancier ameri-

acolo l-a cunoscut pe Robert Southey ~i s-a Imprietenit cu el. De fapt Coleridge descria prietenia sa cu Southey ~i Wordsworth ca 'Trei oameni, dar un singur suflet'. Unii chiar II consider:l pe Southey al treilea poet al lacurilor. Este adeva:rat ca: a tr:lit In acela~i tinut ~i ca: i-a Insotit pe Wordsworth ~i Coleridge Inplimba:rile lor la tara:. O fire schimbitoare Cariera lui Coleridge a fost variata: -a scris pentru ziare, a predicat, a predat. A Incercat chiar sa:-~iInfiinteze un ziar propriu, dar lipsa lui de concentrare ~i firea schimba:toare reprezentau un handicap decisiv In Incerca:rile sale de afaceri. Adesea avea datorii. In 1795, anul In care l-a cunsocut pe Wordsworth, Coleridge s-a ca:satorit cu Sara Bricker, o prietena a lui Robert Southey, ~i In anul urma:tor i s-a na:scut primul copil. La Inceputul ca:sniciei Coleridge ga:sea o mare placere In timpul petrecut cu capii sa:i,In special cu fiul sau cel mai mare, Hartley. Dar farmecul faptului de a fi tata: a trecut repede $i el s-a Intars la madul sau de viata de burlac. Calatarea In strainatate vizit'nd aameni $i lacuri despre care credea ca-l var ajuta s~-$i deschid~ nai arizonturi. El a devenit chiar dependent de apiu. A fast un narac c~ paetul a avut prieteni at,t de buni, deaarece el Insu$i nu parea s~ aib~ simtul angajamentului. C~snicia sa a e$uat, capii s~i au devenit str~ini fata de el, iar temperamentul sau instabil a cauzat cantinuarea cansumului de apiu. Salade li,ice Acest ciclu de poezii, publicata In 1798, a fast canceput~ de Wordswarth $i Caleridge $i reprezinta cea mai cunoscut~ calaborare a celar dai. Faptul ca au ajuns sa lucreze Impreun~ aproape ca este o enigma:, deoarece temper

Search related