Click here to load reader

Periferní nervový systém

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Periferní nervový systém. MUDr. Vladimír Compeľ. TEST. A B 1.Nervová buňka 1.metabolismus ner.buňky 2.Synapse 2.Gliové buňky 3.Vzhled míchy, funkce 3.Šedá s bílá kůra CNS - PowerPoint PPT Presentation

Text of Periferní nervový systém

 • Perifern nervov systmMUDr. Vladimr Compe

 • A B

  1.Nervov buka 1.metabolismus ner.buky2.Synapse 2.Gliov buky3.Vzhled mchy, funkce 3.ed s bl kra CNS4. Po CMP mm poruchu hybnosti 4. Po CMP nectm rty rt. Kter st mozku Kter st mozku je postien? je postien?TEST

 • Perifern nervov systmMUDr. Vladimr Compe

 • Nervov systm-Nervov systm je hlavnm systmem zen a koordinace (veho) kontakt organismu s vnjkem, kontakt a koordinace vnitnch systm

  -Jeho zkladn funkc je rychl a pesn penos informac z receptoru pak zpracovn v centrech pak rychl a pesn penos odpovdi k efektoru.

 • innost nervovho systmuinnost NS je podmnn: -nervovmi bukami (NEURONY) a -vztahy,spoji i kontakty mezi bukami 1.receptorovmi 2.nervovmi 3.efektorovmi Receptor(podnt) Nerv.buka (centrum, zpracovn informace) Efektor (odpov)

 • Pojmy s NSPodnt: je jakkoliv zmna (mechanick, chemick, elektrick, teplotn) vnitnho nebo zevnho prosted, kterou je schopen receptor (idlo) zaznamenat a promnit na vzruch.

  Vzruch (impuls): je forma podrdn veden nervovmi vlkny

  Reflex: pevod vzruchu z receptoru na efektor (sval, lza)

 • Zvltnosti nervov buky Neuron m:

  1. na povrchu axonu myelinovou pochvu (zrychlen penos vzruchu axonem)

  Myelinov pochva je vrstva bunnch membrn Schwannove buky

  2. v cytoplasm hodn mitochondri, ribosom a endoplazmatickho retikula hladkho i drsnho (mohutn metabolismus s produkci mnostv transmitr-meditor)

 • Neuron v akci Ranvierovy zezy Transmitry (ve vakuolch) mikrotubuly Akce .2V axonu jsou mikrotubuly ve kterch je velk transit transmitr (noradrenaln, acetylcholn)zabalench ve vakuolch Myelinov pochva MitochondrieER, ribozomyjdro Akce .1Myelinov pochva umouje rychl penos vzruchu po nervovm vlkn skoky mezi Ranvierovmi zezy

 • Neuron v akci Akce .1: en vzruchu po povrchu axonu. Myelinov pochva umouje rychl penos vzruchu po nervovm vlkn skoky mezi Ranvierovmi zezy

  Myelinov pochva je vrstva bunnch membrn Schwannove buky

  Akce .2: neurotrasmitry (noradrenalin, acetylcholin) cestuj zabalen ve vakuolch v axonu v tunelech- mikrotubulech z tla neuronu k synapsi, kde umouj podrdn (excitaci) nebo tlum (inhibici)

 • en vzruchu po axonu Klidov buka s negativn nabitou bun.membrnou uvnitPodrdnm se buka depolarizujetj. Na ionty vstupuj do buky vyvolaj depolarizaci a nervov impuls peskakuje od - k + na Myelinov pochv v Ranvierovch zezech- + +

 • Synapse Mikrotubuly

  Mitochondrie

  Vakuoly s transmitry

  Bunn membrny

  Podrdn, kter doshne synapse uvoln zde Ca ionty, kter uvoln z vakuol meditory (transmitr NoA a ACH), kter pak zabezpe podrdn dal buky nap. efektoru

 • ed a bl kra mozkov a mn Tla neuron=ed kra Axony neuron bl kra

 • mchaAxony z mozku bl kra mchy

  ed kra mchy zde sdl tla nerv. bunk

  Perifern nervy

 • Obratel s mchou

 • Receptorov tlskoNervov zakonen:

  A. motorickho nervu= nervosvalov plotnkaB. senzitivnho nervu= RECEPTOR=citliv tlsko, kter mn podnt na elektr.impuls tj. tok depolarizace tok Na iont z povrchu axonu dovnit axonu (m vznik depolarizace)

  Reakce probh: 1.Podnt-receptor2.nerv.buky (centrum, zpracovn informace) 3. (odpov) efektor- nervosvalov plotnka

 • Neuron senzitivn Jin nerv.buka Ranvierovy zezy dentrity axon Myelinov pochva MitochondrieER, ribozomyjdro tlo Receptorovtlsko

 • Neuron motorick Jin nerv.buka Ranvierovy zezy Transmitry (ve vakuolch) mikrotubuly dentrity axon Myelinov pochva MitochondrieER, ribozomyjdro SynapseNervosvalov plotnka Bun.membrna jin buky(SVALU) tlo

 • Perifern nervov systm

  Je tvoen perifernmi (obvodovmi) nervy

  Nervy jsou svazky axon i dendrit, tj. jedn se o vbky nervovch bunk(kterch tlo je uloeno v ed ke NS (mcha,ganglia, centra, kmen..)

  V nervu jsou stovky a desettisce vlken (axon), kter jsou spojen vzjemn vazivem a na povrchu je vazivov obal. Uvnit nerv probhaj cvy.

  Nervov vlkna: 1. Motorick 2. Senzitivn 3. Vegetativn=autonomn (SY, PARA)

 • Perifern nervMyelinov pochvaaxonu Cvy nervgangiom

 • Perifern nervRanvierovy zezy

 • Perifern nervov systm

  Dlen perifernch nerv :

  1.motorick-hybn (vedou vzruch z centra ke svalu-efektoru) 2.senzitivn -ctiv(vedou vzruch z periferie do centra, tj. od receptoru do centra a pin informace o zmnch na periferii) 3.smen

  Naprost vtina nerv jsou smen (obsahuj vlkna motorick, senzitivn a autonomn-vegetativn)

  Peruenm nervu se naru vechny funkce penosu: 1. Ztrta hybnosti konetin 2. Ztrta citlivosti ke 3.porucha prokrven dan oblasti-poruenm inervace hladk svaloviny cvy VMSMVS

 • Perifern nervov systm

  Z hlavy vystupuj HLAVOV NERVY (vystupuj z mozk.kmene)

  Z mchy vystupuj MN NERVY (vystupuj z mchy a mnch gangli)

  -12 hlavovch nerv

  -31 mnch nerv Nervy HK Nervy DK Nervy hrudnku

 • Perifern nervov systmHlavov nervy: I. Nervus olfactorius - ichovII.Nervus opticus - zrakov III.N.oculomatorius on svaly IV.N.trochlearis on svalV.Nervus trigeminus trojklan VI.N.abducens on svalVII.Nervus facialis - mimikaVIII.Nervus vestibulocochlearis sluchov a rovnovn nerv IX.N.glossopharyngeus jazyk, hltanX.Nervus vagus orgny dutiny hrudn a bin XI.N.accesorius nkter krn svaly XII.N.hypoglosus svaly jazyka

 • Perifern nervov systmMeziebern nervynn.intercostalesn.medianus ki dlan a pohyby prsty, palcem, zpstmSyndrom karplnho tuneluJe soust pl.brachialisn.ischiadicus (sedac) hlavn nerv zadn strany stehnan.femoralis (stehenn) hlavn nerv pedn strany stehnaPlexus brachialis (inervace HK, ke, svaly)n.trigeminus (trojklan, n.V)vkac svaly,zubyn.facialis (lcn, n.VII)mimick svalyhlavovmn

 • Sedac nerv

 • nemoci

 • nemoci

 • nemociPerifern nerv bv terem psoben:

  Toxickch ltek: alkohol - alkoholick polyneuropatieMetabolickch ltek: cukrovka diabetick polyneuropatie Autoimunitnch nemoci: protiltky autoimunitn polyneuropatie Nadprodukce hormon: hormony ttn lzy

 • Dkuji za pozornost

Search related