Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

 • View
  353

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  1/47

  TUGASAN : 1) PEMBENTANGAN

  2) PENULISAN ILMIAH

  TAJUK : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

  NAMA: 1) CHRISTOPHER ANAK BARAT

  2) NOVIE ADILAH SONDIG

  3) TAI CHEN HIUNG

  4) NORHAFIZAH BT MANAN

  5) HISHAM JAIMIE

  FAKULTI : SENI DAN MUZIK

  JABATAN : PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

  TEMPAT : DEWAN TAMAN BERNAM 1

  SEMAKAN : ENCIK KAMARUL AZMAN BIN ABD.SALAM

  1

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  2/47

  PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DAN TEKNIKAL( AT 31 )

  Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak(SHV 4193)

  Kumpulan 4

  Tajuk : PENDIDIKAN SAINS AWAL DI PERINGKAT

  AWAL KANAK-KANAK

  Tugasan berkumpulanDisediakan oleh:

  Nama

  Christopher anak barat

  Novie adilah sondig

  Tai chen hiung

  Norhafizah bt Manan

  Hisham Jaimie

  Nama Pensyarah : EN. KAMARUL AZMAN B. ABD. SALAM

  2

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  3/47

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA MUKA/SURAT

  1.0 PENGENALAN 4

  2.0 DEFINISI SAINS AWAL 6

  3.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL 9

  4.0 KURIKULUM PERMATA 12

  4.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan

  Deria/Sensori Dan Pemahaman Dunia

  Persekitaran Peringkat perkembangan

  Kanak-kanak (Pra-Sains) 12

  4.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan. 12

  4.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan 16

  4.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun 21

  4.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun 254.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun 29

  5.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN

  SAINS AWAL KANAK-KANAK. 34

  6.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN

  SAINS AWAL KANAK-KANAK. 38

  7.0 KESIMPULAN 45

  RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

  3

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  4/47

  1.0 PENGENALAN

  Istilah Pendidikan awal kanak-kanak meliputi umur yang mana dalam

  lingkungan 0-4 tahun dan telah diwujudkan seawal tahun 2006 serta telah

  dimasukkan dalam akta Pendidikan 1996 mengikut peraturan-peratuaran

  kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran

  Malaysia. Menurut Vyogtsky (1984), penerapan pendidikan awal sains

  seharusnya dimulakan pada peringkat lebih awal lagi. Hal ini adalah berkaitan

  dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harlan & Jelly (1989) mengatakan

  bahawa matlamat pendidikan sains awal kanak-kanak dapat membentuk dan

  memupuk perkembangan dalam aspek pengetahuan dan kemahiran.

  Satu dasar telah ditetapkan dengan menyediakan kurikulum bagi

  Pendidikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Kurikulum Permata.

  Kurikulum permata dirancang dengan mangambil kira semua aspek

  perkembangan jasmani, rohani, mental dan emosi dan ia adalah berfokus

  kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak berumur 0-4 tahun. Penetapan

  Sains bagi kanak-kanak bermula dengan apabila mereka sedar mereka dapat

  belajar berhubung alam kehidupan mereka melalui tindakan dan perlakuan

  sendiri, seperti menuip belon ataupun buih sabun dan menambah blok binaan

  yang membuat binaan asas tidak stabil.

  Peluang-peluang mempelajari sains terdapat di pelbagai tempat dan

  keadaan contohnya, di dapur, di kawasan sekolah, di tepi kolam dan laut, di

  muzium, di zoo dan juga di tempat permainan yang disediakan. kita

  menggunakan ilmu sains bagi menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan

  4

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  5/47

  oleh kanak-kanak. Pengetahuan sains membolehkan mereka memahami

  fenomena yang terdapat di sekeliling mereka.

  Sebagai bidang ilmu, sains membekalkan rangka konsep bagi

  membolehkan kanak-kanak memahami alam sekeliling. Ilmu pengetahuan sains

  ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu menghubungkan fakta

  dan konsep, serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia

  ada. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru.

  Pendedahan awal kanak-kanak ke atas sains adalah penting bagi

  perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain.

  5

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  6/47

  2.0 DEFINISI SAINS AWAL

  Umumnya, Sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang boleh menerang

  dan memahami sifat alam. Bidang sains mengandungi tiga aspek iaitu kognitif,

  konatif dan afektif. Menurut Joseph Abruscato (2000), sains adalah proses yang

  melibatkan kemahiran intelek dan manipulatif bagi mendapatkan maklumat

  berhubung alam semula jadi. Dengan kata lain,sains adalah pengetahuan yang

  diperolehi melalui aplikasi proses saintifik. Pengetahuan, kemahiran dan nilai

  yang diperoleh melalui pengalaman sains seharusnya dapat membantu kanak-

  kanak memahami dan mencorakkan alam sekeliling. Oleh itu, pendedahan awal

  dalam sains penting bagi membolehkan kanak-kanak membina rasa

  tanggunjawab dan prihatin serta rasa hormat pada alam sekitar. Interaksi positif

  yang dialami secara terus membantu peningkatan kanak-kanak dalam

  pembelajaran dan memperbaiki kualiti kehidupan dalam jangka masa panjang.

  Merujuk kepada pendidikan sains awal, ia menfokuskan dengan

  perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Bidang

  pembelajaran ini lebih dikenali sebagai pra-sains. Definisi Sains awal adalah

  subjektif iaitu sains adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanak-kanak setiap

  hari apabila mereka bertanyakan soalan, memerhati serangga, membuat

  ketulan ais, menunggang basikal, mengasah pensel ataupun memasang

  lampu. Dengan kata lain, sains adalah sesuatu yang berkaitan dengan

  persekitaran yang mana ia akan mewujudkan perasaan ingin tahu kanak-

  kanak untuk meransang perkembangan kognitif dan deria mereka.

  6

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  7/47

  Menurut Johnston (1996), kanak-kanak pada umumnya bersifat ingin tahu

  atau inkuisitif. Kenyataan ini dibuktikan melalui soalan-soalan yang kerap kali

  ditanya dengan tujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman berhubung

  sesuatu yang menarik perhatian mereka. Soalan-soalan ini biasanya

  berkaitan dengan perkara yang dialami oleh kanak-kanak. Melalui proses ini,

  kanak-kanak akan cuba membina pengertian dan kefahaman berhubung

  dengan fonomena yang dialami.

  Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal

  menekankan konsep pembelajaran aktif. Justeru, aktiviti-aktiviti yang

  dirancang adalah bercorak Hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanak-

  kanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran.

  Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada

  pemerhatian, sentuhan, rasa dan manipulasi bahan bagi membina

  kefahaman saintifik.

  Pengetahuan sains awal yang diterapkan kepada kanak-kanak bermatlamat

  memberi pendekatan hands-on dalam pengajaran sains dengan memberi

  ruang dan peluang kanak-kanak membina kefahaman sendiri dengan

  bantuan guru. Harlan & Rivkin (1996), antara tujuan pendidikan sains

  adalah :

  Membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran kanak-kanak.

  Memberi peluang kepada kanak-kanak mengkaji perhubungan kesan dan akibat

  7

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  8/47

  Membantu kanak-kanak menguasai kemahiran berfikir secara kreatif, kritis,

  analitis dan sisitematik dalam membuat penakulan.

  Membantu kanak-kanak membina dan menghayati sikap dan nilai murni.

  8

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  9/47

  3.0 DEFINISI KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAK-

  KANAK

  Menurut Isaac Asimov (1994), Sains ialah cara kita berfikir dan melihat

  dunia persekitaran kita. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan

  dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tidak balas yang berlaku di dalam

  persekitaran. Hasil keputusan kajian sentiasa berubah dan tidak tertumpu

  kepada satu jawapan sahaja. Keterbukaan berfikir ini perlu diterapkan kepada

  setiap kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains awal

  kanak-kanak. Pengalaman sains dapat membantu kanak-kanak mengenali dan

  memahami persekitarannya. Secara semula jadi kanak-kanak mempunyai sifat

  ingin tahu yang tinggi. Maka mereka perlu diberikan peluang, galakan dan masa

  bagi memenuhi keperluan mindanya. Bagi memenuhi keperluan tersebut kanak-

  kanak harus dibimbing dengan kaedah saintifik bagi menggalakkan mereka

  menyelesaikan masalah (Nani Menon & Rohani Abdullah, 2003).

  Umumnya, kanak-kanak cenderung mengetahui fakta berkaitan fenomena

  alam semula jadi, cuaca, haiwan, proses tumbesaran, manusia dan benda di

  persekitarannya. Setiap tingkah laku mereka adalah suatu proses eksperimen

  yang berlaku secara spontan setiap hari. Apabila mereka tersentuh objek, maka

  akan timbul beberapa soalan seperti Apa ini?, Bagaimana ia berfungsi?,

  Kenapa?. Tingkah laku ini adalah suatu proses siasatan saintifik. Pengalaman

  ini akan menggalakkan kanak-kanak supaya mahir berfikir, menyoal,

  menyelesaikan masalah, membuat rumusan dan membina pengetahuan yang

  berasaskan pengalaman saintifik.

  9

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  10/47

  Brewer, 1995 mengatakan bahawa sains adalah semua yang wujud di

  sekitar kita, tidak kira dimana kita berada. Pada kanak-kanak pra sains adalah

  pekara yang mereka hairan, rasa takjub, serta ingin tahu dan terokai. Sains

  adalah pemikiran dan perbuatan dan ia berlaku seiring. Sains adalah suatu

  proses memerhati, berfikir dan membuat perkaitan antara satu tindakan dan

  kesan atau kejadian dan peristiwa. Ia juga adalah sesuatu yang boleh

  menimbulkan rasa ingin tahu, minat dan proses penyelesaian masalah (Nani

  Menon & Rohani Abdullah, 2003).

  Dalam pendidikan awal kanak-kanak, proses sains adalah suatu

  pembelajaran yang dapat menggalakkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan

  fakta sains, menggalakkkan minat ingin tahu, meneroka persekitaran, meramal,

  memerhati, menjalankan uji kaji dan membuat infrensi. Apabila kanak-kanak

  terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka dan mencuba-cuba, secara

  tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses berfikir dan mendapat

  maklumat secara saintifik.

  Proses pengajaran dan pembelajaran bagi pendidikan sains awal kanak-

  kanak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebolehan dan

  kemampuan kanak-kanak. Menurut Jean Piaget dalam teori perkembangan

  kognitif mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan

  kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar

  mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak-kanak

  dengan berterusan. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara

  berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri, maka

  10

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  11/47

  beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang

  mendasari pemikiran kanak-kanak.

  Menurut Piaget, sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem

  logikal yang digunakan oleh orang dewasa. Untuk memahami perkembangan,

  sistem-sistem ini seharusnya diidentifikasi dan dibahagi mengikut cirri-ciri yang

  tersendiri. Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu

  menyesuaikan diri (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang

  dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap

  persekitaran. Dengan meningkatnya pembelajaran dan kematangan kanak-

  kanak, kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza

  (Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur, 2008).

  11

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  12/47

  4.0 KURIKULUM PERMATA

  4.1 Bidang Pembelajaran Perkembangan Deria/Sensori Dan Pemahaman

  Dunia Persekitaran Peringkat perkembangan Kanak-kanak (Pra-

  Sains)

  Dalam isi kandungan Kurikulum Permata, bidang sains awal terdapat

  dalam bidang pembelajaran yang keempat iaitu bidang yang melibatkan

  pembelajaran perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran

  peringkat perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun.

  Berikut merupakan perincian setiap peringkat umur dalam lingkungan tersebut

  serta fokus yang diberi penekanan berkaitan dengan pengajaran dan

  pembelajaran dalam bidang ini.

  4.2 Kanak-kanak Umur 0 hingga 6 bulan.

  Menurut Piaget, pada peringkat umur 0 hingga 6 bulan ini pemahaman

  bayi tentang dunia ini berasaskan pada pergerakan spontan yang tidak

  dipleajari seperti menghisap, memegang dan melihat. Piaget memanggil corak-

  corak gerakan spontan ini sebagai skima-skima dalaman dan skima ini sentiasa

  berubah. Walaubagaimanapun, bayi dapat menyesuaikannya kepada

  pengalaman-pengalaman baru yang dialami. Contohnya bayi yang berumur 2

  bulan sudah mempunyai skima menghisap, lama-kelamaan dia akan belajar

  bahawa skima untuk menghisap puting botol susu berbeza dengan menghisap

  putting susu ibunya atau menghisap jari. Melalui cara ini, proses perkembangan

  12

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  13/47

  kognitif berlaku kerana kanak-kanak mulai sedar bahawa penghisapan-

  penghisapan ini berbeza-beza dari segi cara dan gaya ( Jas Laile Suzana

  Jaafar, 1996).

  Menjelang usia 3 bulan, bayi sudah boleh mengangkat kepalanya apabila

  ditiarapkan serta mencapai benda yang dihulurkan kepadanya. Bayi juga sudah

  boleh memusingkan badannya dengan sendiri. Menjelang usia 4 bulan, bayi

  sudah mengenali tangan dan kakinya serta akan menghisap dan bermain

  dengannya. Pada usia 4 hingga 6 bulan, bayi semakin mahir mengawal kepala

  dan bahagian dada ketika meniarap. Di penghujung umur 6 bulan, bayi lebih

  matang dari segi emosinya dan dia akan mula menunjukkan emosi yang

  pelbagai dalam situasi yang berbeza. Bayi akan mula menunjukkan rasa

  terujanya dengan mengenjut badannya ke atas dan ke bawah dan seronok bila

  diagah. Bayi juga akan menangis apabila keperluaannya tidak dipenuhi.

  Bentuk pemikiran bayi adalah berdasarkan pada aktiviti sensori dan

  motor. Aktiviti sensori ialah pengalaman-pengalaman yang dikesan melalui lima

  deria manakala aktiviti motor diperolehi hasil gerak balas fizikal terhadap objek

  iaitu pengalaman semasa bermain atau merasa objek berkenaan. Pada

  peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 bulan ini sibuk mencari

  satu perhubungan antara tingkah laku mereka dan akibat-akibat yang akan

  terjadi apabila mereka menolak pinggan ke tepi meja. Melalui uji kaji-uji kaji ini

  bayi mula memperoleh satu konsep bahawa diri mereka adalah satu identity

  yang berbeza dengan objek-objek lain serta belajar tentang karakteristik-

  13

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  14/47

  karakteristik objek dan bagaimana ia berkaitan dengan satu sama dengan lain

  (Aminah Ayob et al. 2008).

  Fokus Modul Umur 0 hingga 6 bulan

  Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga

  6 bulan dalam pra sains ini ialah memberi ransangan yang banyak supaya

  kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di

  persekitarannya melalui pancaindera. Intervensi yang dijalankan adalah untuk

  memastikan kebolehan melihat persekitaran dan pergerakan dengan perpekstif

  yang berbeza. Selain itu juga, ingin memupuk kemahiran menghubungkan

  sesuatu objek dengan aktiviti tertentu. Disamping itu ingin meningkatkan deria

  lihat dan menanam perasaan ingin tahu. (Aminah Ayob et al. 2008).

  Menurut Piaget, kanak-kanak mula mengenali dunia melalui deria mereka

  pada peringkat kanak-kanak. Melalui uji kaji yang dilakukan secara menghidu,

  merasa, memegang, mengetuk, menolak dan melihat kesan tindakannya ke atas

  sesuatu objek, kanak-kanak mempelajari ciri-ciri objek yang timbul tenggelam di

  dalam air, melantun apabila dilambung, berkecai apabila jatuh dan sebagainya.

  Pada peringkat pra operasi (umur prasekolah), mereka akan membina

  pengetahuan mengenai nama dan ciri-ciri objek dalam persekitaran mereka yang

  akan digunakan bagi aktiviti olahan peringkat seterusnya.

  Sifat ingin tahu akan menjuruskan minat kanak-kanak supaya mencuba

  dan mengeksperimenkan. Semakin banyak mereka mempelajari sains. Pusat

  Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan sudah berusaha kearah itu

  14

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  15/47

  di mana pembelajaran awalan sains dalam komponen perkembangan kognitif. Ini

  adalah suatu titik tolak yang amat penting bagi memulakan pembelajaran sains

  dan penerapan pemikiran saintifik dan peringkat awal lagi (Nani Menon & Rohani

  Abdullah, 2003).

  Kurikulum Pendidikan Sains Awal

  Kanak-Kanak Bagi Umur 0 Hingga 6 Bulan.

  Objektif Pembelajaran Kaedah Cadangan Aktiviti

  1. Kebolehan melihat

  persekitaran dan

  pergerakan dengan

  perspektif yang berbeza.

  a. Meletakkan bayi pada

  posisi yang berbeza-beza.

  b. Menayangkan kepada bayi

  mainan pelbagai bentuk

  dan warna yang menarik.

  Baringkan bayi di atas katil bayi,

  baring dengan sokongan bantal,

  letak di kerusi atau kerusi bayi

  dalam kereta.

  Menggantung permainan di atas

  katil bayi untuk meransang daya

  tumpuan.

  Menggunakan gim kanak-kanak

  untuk bayi bermain sendirian.

  2. Membezakan warna dan

  objek.

  Bermain dengan bayi dengan

  memanggilnya dari lokasi yangberbeza.

  Permainan yang menggunakkan

  pertembungan mata.

  Berkomunikasi dengan bayi

  semasa menakapnya.

  3.Memupuk kemahiran

  menghubungkan sesuatu

  objek dengan aktiviti

  tertentu.

  a. Mengagah bayi dari

  pelbagai posisi.

  b. Menggunakan barang

  mainan yang mempunyai

  pelbagai fungsi.

  Membawa bayi bersinar-sinar

  melihat persekitaran sambil

  bercakap-cakap dengannya dan

  memperkenalkan beberapa jenis

  benda hidup seperti daun pokok,

  bunga, serangga.

  4.Meningkatkan deria lihat dan

  menanam perasaan ingin

  a. Mendukung bayi dalam

  keadaan vertikal,

  15

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  16/47

  tahu. menghadap ke depan atau

  ke belakang.

  4.3 Kanak-kanak Umur 7 hingga 12 bulan

  Menurut Piaget, pada umur bayi 7 hingga 12 bulan dikatakan sebagai

  masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di

  antara satu sama lain. Pada tahap perkembangan ini, perkembangan bayi

  sudah dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan

  kebolehan mental asas pada bayi. Bayi sudah mengetahui sebab akibat

  sesuatu keadaan yang berlaku. Contohnya, apabila menggoncangkan sesuatu

  alat mainan, ia akan berbunyi. (Aminah Ayob et al. 2008).

  Pada umur 7 hingga 12 bulan, bayi sudah dapat menyusun dan

  mencantum skema asas untuk menghasilkan skema yang lebih rumit. Hasil

  daripada kemahiran ini, dua jenis perubahan intelektual berlaku pada peringkat

  perkembangan ini iaitu tindak balas bayi menjadi lebih terkawal dan

  bermatlamat. Selain itu juga, kekalan objek iaitu memahami bahawa objek terus

  wujud walaupun tidak kelihatan. ( Rohani Abdullah, 2004).

  Selain itu, pada umur antara 7 hingga 12 bulan bayi mula melibatkan diri

  dalam tingkahlaku yang bermatlamat dan mereka boleh menjangkakan

  peristiwa secara lebih berkesan. Mereka amat gemar melakukan aktiviti

  mencuba dan meneroka seperti mengeluarkan barang daripada almari atau laci,

  suka menyusun, membina dan memecah dan membina semula. Mereka juga

  mula memahami kemungkinan terdapat barang di bawah atau belakang

  sesuatu. Semua aktiviti dilakukan secara meneroka melalui penggunaan semua

  16

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  17/47

  deria termasuk deria rasa. Mereka amat suka meneroka dengan menyentuh

  semua barang dalam persekitarannya. (Aminah Ayob et al. 2008).

  Fokus Modul Umur 7 hingga 12 bulan

  Fokus modul pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga

  12 bulan dalam pra sains ini ialah member ransangan yang banyak supaya

  kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri, mengenali objek,

  membezakan pelbagai objek dan bunyi serta mengenali diri sendiri. Intervensi

  yang dijalankan adalah untuk memastikan kebolehan membezakan pelbagai

  bunyi dan meningkatkan deria pendengaran. Selain itu, membezakan warna

  dan objek yang berlainan dan membezakan bauan yang pelbagai dan

  meningkatkan kepekaan deria bau. Akhir sekali, dapat mengenali dan

  menamakan anggota badan serta membezakan sesuatu objek. (Aminah Ayob

  et al. 2008).

  Pada peringkat perkembangan kanak-kanak umur 7 hingga 12 bulan bayi

  mula memahami ciri kekalan pada objek yang terdapat di sekitarnya. Misalnya,

  mereka faham ibu ataupun alat permainan kegemarannya wujud walaupun tiada

  di depannya ketika itu. Kemahiran pergerakan yang meningkat dan pemahaman

  cirri kekalan objek membolehkan bayi mencari benda yang tersorok di bawah

  kain ataupun di belakang penjaga. Pada peringkat ini, bayi hanya terikat kepada

  tempat yang tersorok. Contohnya, seorang bayi berusia 9 bulan, beliau sudah

  pandai mencari bola yang tersorok di belakang abangnya. Akan tetapi, apabila

  17

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  18/47

  abangnya menggerakkan bola itu ke tempat lain, bayi tersebut tetap mencari

  bola di belakang abangnya.

  Walau bagaimanapun keupayaan mereka mencari objek ayang hilang

  bagi bayi berumur 10 bulan adalah terhad. Mereka akan mencarinya pada

  tempat yang sama sehingga menjumpai objek tersebut. Dia sudah dapat

  memahami objek itu masih wujud walaupun dia tidak melihatnya. Bayi sudah

  berupaya memperoleh satu perwakilan mental pada objek yang hilang dengan

  mewakilkan apa yang dilihatnya lalu disimpan di dalam mental. Peningkatan

  kebolehan memahami konsep kekalan objek dan pengawalan koordinasi badan

  bayi membantu mereka mengambil bahagian secara langsung dalam

  permainan cikucak.

  Bayi juga menujukkan tingkah laku yang bermatlamat dan dapat

  menjangkakan peristiwa dengan lebih berkesan, misalnya ibunya akan wujud

  setiap kali mereka menjerit ataupun menangis. Jadi, apabila mereka ingin

  mendapat perhatian ibu, mereka dapat menggunakan strategi menjerit ataupun

  menangis. Pada hujung peringkat kecil ini, bayi berkebolehan mengawal bahasa

  dengan menggunakan dua perkataan seperti papa ataupun mama.

  Panggilan ini mengembirakan ibu bapa, yang akan terus memberi galakkan

  kepada bayi supaya dapat memahami maksud perkataan itu. (Rohani Abdullah,

  2004).

  Kurikulum Pendidikan Sains Awal

  18

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  19/47

  Kanak-Kanak Bagi Umur 7 Hingga 12 Bulan.

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI

  1. Kebolehan

  membezakan pelbagai

  dan meningkatkan

  kepekaan deria

  pendengaran.

  a. Bercakap dengan bayi

  b. Memperkenalkan pelbagai

  bunyi dari sumber yang

  berlainan.

  Memanggil nama bayi

  dengan intonasi yang

  berbeza.

  Mainkan rentak muzik atau

  alunan nasyid yang

  berlaian setiap hari.

  Mengetuk objek berbeza

  yang akan menghasilkan

  bunyi yang berbeza di

  hadapan.

  Mencari bunyi: contoh

  dapatkan alat muzik atau

  kotak muzik, bunyikan dan

  sembunyikan. Tanya bayi

  bunyi apa tu? Dari mana

  datangnya bunyi tu? mula

  mencari bunyi tersebut

  bersama bayi dengan cara

  merangkak bersama-sama. Ucap tahniah pada

  bayi apabila menjumpai

  mainan tersebut.

  2. Membezakan

  warna dan objek yang

  berlainan.

  a. Menggalakkan bayi

  bermain dengan objek yang

  berlaian bentuk dan warna

  yang berlainan.

  b. Memperkenalkankepelbagai bauan yang

  berbeza.

  Bermain dengan objek

  yang berbeza bentuk dan

  warna (alat mainan mobil).

  Bermain barang mainan

  yang lembut atau boneka

  yang berwarna terang dan

  berbeza.

  Menggunakan boneka

  dalam bercerita atau

  memoerdengarkan lagu

  19

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  20/47

  incy wincy.

  Spider menggunakan

  labah-labah.

  3.Membezakan bauan yang

  pelbagai dan

  meningkatkan kepekaan

  deria bau.

  Letakkan bauan yang

  berbeza dalam helaian

  kain/tisu, bungkuskan

  dengan pembalut yang

  berbeza warna dan hayun

  dan tayangkan di depan

  bayi.

  3. Mengenali dan

  menamankan anggota

  badan, membezakan

  sesuatu objek.

  a. Membacakan buku dengan

  meletakkan bayi di atas

  pangkuan bayi.

  Menujukkan buku

  bergambar berwarna

  (tanpa tulisan) dan

  membaca bersama-sama.

  Tunjukkan buku cerita

  yang hanya ada gambar

  atau lukisan, dan reka

  cerita sendiri. Cari peluang

  untuk bunyikan bunyi yang

  biasa pada pendengaran

  kanak-kanak.

  4.4 Kanak-Kanak Umur 1-2 Tahun

  Menurut Rohani Abdullah (2004), pada peringkat usia 12 hingga 18

  bulan, Kanak-kanak ini merupakan peringkat permulaan eksperimen menarik bagi

  seorang sanitis kecil. Keadaan kanak-kanak ini akan cuba menyesuaikan dan

  mengubahsuaikan pelbagai skema yang terbentuk dengan lebih kreatif serta

  menunjukkan tingkah laku cuba-jaya dalam langkah mereka menyelesaikan

  cabaran yang ditimbul dalam aktiviti bermain. Kanak-kanak pada usia ini juga

  20

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  21/47

  cuba mencantumkan dan mengkoordinasikan pelbagai skema bagi

  menyelesaikan masalah yang semakin kompleks ketika mereka menghadapinya.

  Bukan itu saja, kanak-kanak ini juga memahaman terhadap kekekalan objek

  semakin meningkat dan tumpuan kepada penguasaan bahasa juga

  mempengaruhi minat bayi bagi menunjukkan sesuatu dengan jari untuk

  menanyakan atau meminta sesuatu yang mereka tiada.

  Menjelang usia 18 bulan, dalam Teori Perkembangan Kognitif Jean

  Piaget menyatakan bahawa usia ini merupakan akhir tahap sensori motor, di

  mana kanak-kanak pada usia ini mula menunjukkan tanda-tanda representasi

  pemikiran, iaitu representasi dalaman terhadap rangsangan luaran. Oleh itu,

  kanak-kanak akan mula memikirkan tentang orang dan benda tetapi tidak

  semestinya dapat memperspesikan pada ketika itu. (Suppiah Nachiappenet al.

  2008). Pada usia ini juga, kanak-kanak ini akan mengalami perkembangan

  kemahiran motor halus dan juga berupaya untuk memegang objek kecil dengan

  ibu jari dan jari telunjuk dalam aktiviti harian mereka seperti menekan tombol dan

  memutarkan suis yang mereka gemar untuk melakukannya.

  Tetapi dalam usia antara 22 hingga 24 bulan, kanak-kanak akan

  menghadapi pengalaman fizikal yang dilalui telah membantu mengembangkan

  kemahiran kognitifnya. Contohnya, kanak-kanak ini boleh mengetahui untuk

  menggunakan permainan dengan cara yang betul dan dikaitkan dengan peristiwa

  bagi membezakan apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh mereka. Oleh itu,

  kanak-kanak ini akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengalami

  sendiri agar membolehkan kanak-kanak ini memanipulasikan objek-objek ini

  21

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  22/47

  untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya dan mengulangi aksi yang

  sama(Aminah Ayob et al. 2008).

  Pada peringkat ini, kanak-kanak ini masih dalam jangka masa

  pemerhatian yang semakin bertambah, mereka akan dapat mengingat lebih

  banyak perkara. Walau pun pada peringkat umur ini kanak-kanak itu belum

  menguasai lambang bahasa bagi menamakan benda dan kejadiaan di sekelilingi,

  namun demikian mereka terpaksa bergantung kepada bukti-bukti mentah atau

  objek-objek yang wujud bagi memahami sesuatu perkara. Oleh itu, kanak-kanak

  pada tahap ini perlu mengembangkan kebolehan derianya untuk membezakan

  pelbagai bunyi dan pelbagai bauan yang dapat dikesani oleh deria bau mereka.

  Sementara itu, kanak-kanak meningkatkan deria melihat iaitu kemahiran

  penumpuan mereka dalam masa yang sama untuk agar dapat membezakan

  warna dan objek-objek yang telah mereka lihat samaada dengan membacakan

  buku bergambar kepada mereka sambil memangku anak tatih di atas riba

  (Rohani Abdullah, 2004).

  Fokus Modul Umur 1-2 Tahun

  Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi

  meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak menyesuaikan diri dengan

  persekitaran melalui penggunaan deria serta meningkatkan kemahiran

  22

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  23/47

  penumpuan dan kemahiran berbahasa kanak-kanak. Intervensi yang dijalankan

  adalah untuk mencapai perkara-perkara berikut :

  1. Meningkatkan deria melihat dan menyentuh.

  2. Meningkatkan kemahiran penumpuan dan kemahiran bahasa.

  3. Menggalakkan perkembangan kelima-lima deria

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI

  1. Meningkatkan deria melihat

  dan menyentuh

  a. Membacakan buku

  bergambar sambil memangku

  anak tatih di atas riba

  Gunakan buku cerita bergambar

  yang besar dan berwarna warni

  serta mempunyai tekstur yang

  berbeza dan biarkan kanak-

  kanak membolak-balik muka

  surat.

  2. Meningkatkan kemahiran

  penumpuan dan kemahiran

  bahasa

  a. Bermain dengan

  permainan berfungsi ada dan

  hilang.

  Hide and seek biarkan kanak-

  kanak melihat pengasuh

  bersembunyi dahulu sehingga

  mereka memahami permainan.

  3. Menggalakkan

  perkembangan kelima-lima

  deria

  a. Menyeidakan pelbagai

  bahan yang membolehkan

  kanak-kanak melihat,

  menyentuh,

  mendengar,menghidu, dan

  merasa.

  b. Memperdengarkan

  pelbagai bunyi dari persekitaran

  Sediakan buah-buahan seperti

  oren, jambu merah dan hijau,

  dan anggur.

  Galakkan mereka melihat,

  menyentuh tekstur kulit,

  menghidu dan meras buahan

  tersebut.

  Bawa mereka keluar dan biarkan

  mereka mendengar pelbagai

  bunyi yang berlainan yangmempunyai maksud dalam

  kehidupan mereka contoh

  dengan bunyi burung, siren

  ambulans, tangisan kanak-kanak

  lain dan sebagainya.

  23

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  24/47

  Kurikulum Pendidikan Sains Awal

  Kanak-Kanak Bagi Umur 1 Hingga tahun.

  4.5 Kanak-kanak Bagi Umur 2 hingga 3 Tahun

  Pada tempoh usia ini, Kebanyakan Ibu bapa mempengaruhi kanak-kanak

  melalui arahan, ulasan, dan soalan dengan mengambil kira kebolehan

  pemahaman bahasa anak (Damon, 1988). Oleh itu, kanak-kanak di peringkat

  awal usia ini akan cuba memperoleh bahasa dengan memanjangkan makna

  tertentu yang mungkin boleh difahami ataupun tidak. Tetapi biasanya kanak-

  kanak ini akan menghabiskan sebahagian besar masanya dengan

  mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai persekitaran tanpa

  disedari. Hal ini kerana persekitaran komunikasi amat penting dalam

  menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif. Oleh itu, ibu bapa

  sentiasa digalakkan menggunakan isu-isu perbincangan tentang sebab-musabah

  dalam perbincangan keluarga agar dapat mewujudkan komunikasi yang positif

  dan merapatkan hubungan rapat dengan kanak-kanaknya.

  Menurut teori Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berlaku

  perubahan besar dari segi perkembangan kognitif apabila ia mula boleh

  menggunakan skema yang berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk

  perwakilan simbolik yang lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang

  mudah. kanak-kanak ini menggunakan simbol dalam pemikiran mereka.

  contohnya, seorang kanak-kanak mungkin mennganggap sebatang penyapu

  sebagai kuda . ( Jas Laile Suzana Jaafar, 1996).

  24

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  25/47

  Berdasarkan teori piaget, pada peringkat praoperasi, kanak-kanak masih

  menggunakan bahasa yang mudah sperti tanda-tanda,lambang-lambang, objek

  dan perkataan. Mereka mampu mengendalikan dunia secara simbolik atau

  perwakilan objek ketika menyelesaikan masalah dan mengingat kembali

  peristiwa yang lalu. Mereka juga mampu berfokus pada pemprosesan

  information dalaman dan meningkatkan keupayaan untuk mengingatkan semula

  informasi. Oleh itu, kanak-kanak adalah sesuai dengan meningkatkan dan

  memantapkan kemahiran-mahiran meneliti terhadapa sesuatu benda dengan

  perkembangan deria dan perkembangan bahasa mereka serta deria sentuh agar

  dapat merangsang perkembangan afektif dan emosi mereka pada peringkat

  awal, tetapi juga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan

  kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual. (Craik dan Lockhart,1972; Lockhart

  dan Craik, 1990).

  Fokus Modul Umur 2 hingga 3 Tahun

  Fokus modul ialah memberi rangsangan yang banyak supaya bagi

  meningkatkan lagi kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan, membuat

  penelitian, meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir

  kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada

  penggunaan teknologi dalam kehidupan. Intervensi yang dijalankan adalah untuk

  mencapai perkara-perkara berikut :

  25

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  26/47

  1. Meningkatkan kemahiran meneliti sesuatu menggunakan deria.

  Meningkatkan deria sentuhan, dengar dan bau serta memantapkan

  perkembangan bahasa.

  Merasai perbezaan melalui sentuhan dan merangsang

  perkembangan afektif dan emosi.

  2. Menguasai bahasa dan menggalakkan penguasaan ilmu.

  3. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran intelektual.

  4. Menyedari dan mula memahami tentang kegunaan teknologi dalam

  kehidupan seharian di samping meningkatkan daya kreativiti dan

  menguatkan otot-otot tangan.

  Kurikulum Pendidikan Sains Awal

  Kanak-Kanak Bagi Umur 2 Hingga 3 Tahun

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI

  1. Peningkatan kemahiran

  meneliti sesuatu benda

  mengguanakan deria

  ii. Meningkatkan deria

  sentuhan, dengar dan bau

  serta mematapkan

  perkembangan bahasa.

  a.Menydiakan aktiviti

  merangsang penggunaan

  deria untuk mengenali

  sesuatu benda.

  Letakkan objek yang

  berkainan di dalam kotak

  suruh mereka mencari objek

  yang dikehendaki tanpa

  melihat ke dalam kotak.

  Menutup mata kanak-kanak

  dan biarkan mereka merasa

  26

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  27/47

  iii. Merasai perbezaaan melalui

  sentuhan dan merangsang

  perkembangan afektif dan

  emosi.

  dan menamakan objek

  dengan mata yang tertutup.

  Pelbagai jenis objek yang

  digunakan yang boleh

  dikenali berdasarkan bunyi,

  bau, bentuk dan tekstur.

  Sediakan permulaan objek

  yang berbeza teksturseperti

  kasar, licin, lembut dan lain-

  lain sambil

  memeperkenalkan

  perkataana-perkataan baru

  tersebut.

  Berjalan di atas permukaan

  yang berbeza seperti rata

  dan tidak rata.

  1. Menguasai bahasa dan

  menggalakkan penguasaan

  ilmu.

  a.Mendedahkan kanak-kanak

  kepada pelbagai cara untuk

  menguasai bahasa dan

  menambahkan ilmu

  Bercerita bersama kanak-

  kanak.

  Menyanyi.

  Berlakon.

  2. Meningkatkan kemahiran

  berfikir dan kemahiran

  intelektual.

  a. Gunakan peluang yang

  ada untuk melibatkan

  kanak-kanak dalam aktiviti

  berfikir.

  Memperkenalkan kepada

  anak tatih pelbagai benda

  dan makanan serta

  fungsinya.

  Memerhati benda-benda

  hidup di sekitar. Sebagai

  contoh : mengenai pokok

  tomato kita ni berbuah

  sangat lebah dan pokoknya

  juga tinggi. Agaknya apa

  yang boleh kita lakukan

  untuk mengekalkan

  27

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  28/47

  kelebatan buah pokok ini ?

  3. Menyedari dan mula

  memahami tentang

  kegunaan teknpologi dalam

  kehidupan seharian

  disamping meningkatkan

  daya kreativiti dan

  menguatkan otot-otot

  tangan.

  4. Mendedahkan kepada

  anak tatih barangan

  berteknologi yang

  digunakan dalam

  kehidupan seharian seperti

  gunting, peti ais basikal

  dan sebagainya.

  Sediakan gunting kanak-

  kanak dan suruh mereka

  mengunting bentuk dan

  objek yang berlainan tetapi

  mesti dengan pengawasan

  orang dewasa. Biar mereka

  guntung bentuk yang diingini

  oleh mereka.

  Membuka peti ais,

  mengenalkan barangan di

  dalamnya sambil

  menerangkan fungsinya

  menyejukkan beri peluang

  anak tatih bermain dengan

  basikal atau trisikal sambil

  pengasuh menerangkan

  fungsi kayuh

  4.6 Kanak-kanak Bagi Umur 3 hingga 4 Tahun

  Mengikut Teori Psikososial Erikson, kanak-kanak ini akan mula berupaya

  menerokai persekitaran dan mencipta aktiviti sendiri. Mereka mempunyai

  persekitaran fizikal yang lebih luas dan bebas bergerak. Perkembangan bahasa

  berkembang dengan cepat, mereka dapat menyoal, memahami jawapan dan

  dapat membayangkan berbagai-bagai kemungkinan. Dalam tahap usia ini

  mereka akan memperolehi insiatif iaitu hasil positif dalam tahap ini, tetapi

  sebaliknya jika kanak-kanak pada tahap ini dihalang daripada melaksanakan

  28

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  29/47

  kehendak dan rancangan aktivitinya oleh ibubapa, maka ia akan

  memperkembangkan rasa bersalah yang akan membawa kepada perasaan takut

  dan kurang tegas dalam sesuatu perkara yang mereka kakukan (Jas Laile

  Suzana Jaafar,2002).

  Pada umur 3 hingga 4 tahun, kanak-kanak telah berkeinginaan

  mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian.

  Mereka berusaha menunjukan dan membuktikan mereka boleh membuat

  sesuatu yang diingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa

  bantuan orang lain. Pada masa yang sama kanak-kanak dalam lingkungan umur

  ini akan berasa malu apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka.

  Mereka tidak sahaja malu kepada diri sendiri tetapi juga malu kepada individu

  yang berberada di sekeliling mereka.hal ini kerana mereka bimbang dan malu

  apabila mereka melakukan sesusutu perkara dipandang salah di depan orang

  lain (Aminah Ayob et al. 2008).

  Pada tahap usia ini juga kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk

  menyatakan sesuatu. Perkembangan daya ingatan dan imaginasi semakin

  meningkat. Mereka mula faham konsep masa lepas dan masa sekarang dan

  masa hadapan. Sebagai contohnya mereka akan cuba membuat bentuk bulatan,

  empat segi dan meniru gaya orang dewasa menulis.begitu juga, kanak-kanak ini

  boleh mengenali dan sekurang-kurangnya enam warna, susun angka mudah ikut

  urutan dan nama anggota badan.

  Fokus Modul Umur 3 hingga 4 Tahun

  29

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  30/47

  Fokus modul ialah memberikan rangsangan yang banyak bagi meningkatkan lagi

  kebolehan kanak-kanak untuk memberi tumpuan, membuat penelitian,

  meningkatkan daya ingatan dan bagi meningkatkan kemahiran berfikir dan

  kemahiran intelektual melalui penggunaan deria serta pendedahan awal kepada

  penggunaan teknlogi dalam kehidupan. Intervensi yang dijalankan adalah untuk

  mencapai perkara-perkara berikut :

  1. Meningkatkan deria rasa, sentuhan, bau dari pelbagai objek yang berbeza

  bentuk dan menamakannya.

  2. Mempertingkatkan kemahiran deria, menumpukan perhatian objek yang

  berbeza bentuk dan menamakannya.

  3. Mempertingkatkan kemahiran deria rasa dari pelbagai rasa, bentuk dan

  warna.

  4. Mengawal neurologi jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata.

  5. Meningkatkan kemahiran mengimbangkan tangan dan jari dan

  meningkatkan kemahiran gabungan pelbagai rasa, bentuk dan warna.

  6. Meningkatkan kemahiran berfikir secara analogi dan deduktif, membuat

  pengamatan dan analisis.

  7. Memahami kemahiran penggunaan, mahir dan kaitan objek/situasi

  dengan rutin harian.

  Kurikulum Pendidikan Sains Awal

  Kanak-Kanak Bagi Umur 3 Hingga 4 tahun.

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN KAEDAH CADANGAN AKTIVITI

  30

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  31/47

  1. Meningkatkan deria rasa,

  sentuhan, bau dari sentuhan,

  bau dari pelbagai objek yang

  berbeza bentuk dan

  menamakannya

  a. Memperdengar dan

  memperkenalkan pelbagai

  objek yang berbeza untuk

  bunyi yang berbeza

  Letakkan di dalam karung kecil

  objek-objek yang berbeza rupa,

  dan bentuk seperti kunci, sikat,

  tin dan lain-lain.

  Minta kanak-kanak memasukkan

  tangan ke dalam karung tersebut

  meneka dan menamakan objek

  berdasarkan tekstur, bentuk, bau

  tanpa melihatnya.

  2. Mempertingkatkan kemahiran

  deria, menumpukan

  perhatian dan pengamatan.

  a. Memberikan peluang kanak-

  kanak menerokai melalui

  pengalaman langsung.

  Ajak kanak-kanak meneroka dan

  mendengar setiap bunyi yang

  dihasilkan. Agar lebih menarik,

  dalam keadaan mata tertutupteka bunyi apa yang dihasilkan

  atau bunyi yang tidak terdengar.

  Meneka bunyi objek yang hilang

  boleh mempertingkatkan daya

  kemahiran deria dan mefokus.

  3. Mempertingkatkan kemahiran

  deria rasa dari pelbagai

  tekstur dan suhu yangberlainan.

  a. Bermain pasir/ air Sediakan bekas diisi dengan air

  atau pasir yang berlainan.

  Warna/ tekstur.

  Biarkan kanak-kanak bermain

  dengan selesa mengikut

  kehendak mereka. Boleh

  sediakan bekas yang berbagai

  bentuk untuk memberikan

  peluang kepada kanak-kanak

  menerokainya.

  4. Mengawal neurologi jari dan

  daya fokus koordinasi tangan

  dan mata.

  a. Menjahit. Sediakan tali sederhana halus

  dan objek yang berlubang

  ditengahnya untuk dimasukkan

  tali ditengahnya.

  Ajar kanak-kanak memasukkan

  tali ke dalam lubang objek

  31

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  32/47

  dengan perlahan, jelas dan

  berulang-ulang.

  5. Meningkatkan kemahiran

  mengimbangi tangan dan jari

  dan meningkatkan kemahiran

  gabungan pelbagai rasa,

  bentuk dan warna.

  a. Mendedahkan kanak-kanak

  dengan pengalaman

  langsung.

  1. Memasak dan merasa :

  a. Ajar dan ajak kanak-kanak

  memasak dan menyediakan

  masakan ringkas atau minuman

  yang pelbagai rasa.

  b. Ajak mereka merasa

  makanan/ minuman yang

  mereka sediakan.

  c. Berbual dengan kanak-

  kanak tentang perbezaan rasa,tekstur bentuk dan warna bahan

  masakan/ minuman.

  6. Meningkatkan kemahiran

  berfikir secara analogi dan

  secara analogi dan deduktif,

  membuat pengalaman dan

  analisis.

  a. Menyediakan persekitarann

  yang menggalakkan

  pemikiran analogi, deduktif,

  dan membuat pengalaman

  dan analisis sifat bahan.

  b. Mengasingkan replikabinatang/ benda mengikut

  kumpulan.

  c. Belajar menggunakan bahan

  yang ada untuk

  menyelesaikan masalah dan

  belajar mencuba dengan

  menggunakan strategi yang

  sedia ada.

  d. Bermain lego, tanah liat dan

  puzzle.

  e. Bereksperimen dengan air.

  Sediakan replika/ permainan

  binatang yang menarik

  dihadapan kanak-kanak (Mini

  World Play Materials ).

  Lebih menarik jika disediakan

  papan imaginasi bertemakan

  safari.

  Minta kanak-kanak asingkan

  antara replika binatang-binatang

  itu di atas papan imasginasi

  safari contohnya, binatang buas

  (dalam hutan), ikan (dalam

  sungai/laut), burung (atas

  pokok).

  Berbual dengan kanak-kanak

  untuk menggalakkan

  penggunaan bahasa dan

  perkataan yang sesuai semasa

  32

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  33/47

  pengasingan dibuat.

  Ajar kanak-kanak menggunakan

  alat permainan.

  Tunjuk contoh hasil kerja diikuti

  dengan galakkan dan pujian

  yang selari dengan pencapaian

  hasil kerja.

  Galakkan pembinaan daya

  kreatif dengan memberi satu

  permasaalahan.

  Galaka pembinaan daya kreatif

  dengan memberi satu

  permasaalahan.

  Sediakan permainan pelbagai

  jenis tekstur dan material yang

  boleh direndamkan dalam bekas

  yang berisi air. Anak patung,

  ikan, span, tali, bekas plastik dan

  lain-lain.

  7. Memahami kemahiran

  pengunaan, makna dan

  kaitan objek/ situasi dengan

  rutin harian.

  a. Melabel objek/situasi Ajak kanak-kanak membantu

  melabekan objek atau situasi

  tertentu di dalam kelas atau

  sekitar sekolah. Contohnya

  tinggi, rendah, besar, kecil meja,

  kerusi, bunga, bulat, panjang

  dan lain-lain.

  Sambil melabel, ajak mereka

  berbual tentang objek atau

  situasi tersebut, reka cerita

  fantasi untuk lebih menarik.

  33

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  34/47

  5.0 KAJIAN LEPAS MENGENAI PENGAJARAN SAINS AWAL KANAK-

  KANAK

  Menurut Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004) dalam Sikap &

  keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal , terdapat enam

  komponen pembelajaran dalam kurikulum prasekolah yang dilaksanakan secara

  bersepadu. Salah satu daripadanya ialah perkembangan kognitif. Komponen

  perkembangan kognitif mengandungi konsep-konsep awal sains dan bertujuan

  untuk mengembangkan kemahiran kognitif dan memupuk sikap positif terhadap

  sains.

  Antara objektif komponen perkembangan kognitif ialah bagi membolehkan

  kanak-kanak meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains,

  memperkembangkan sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Tambahan pula,

  dapat memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam

  kehidupan seharian. Kemahiran kognitif terdiri daripada pengelasan, konsep

  ruang, proses sains dan penyelesaian masalah. Kemahiran proses sains

  membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan bahan dan fenomena alam serta

  memupuk sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Membuat permerhatian atau

  pencerapan adalah kemahiran paling asas dalam proses sains.

  Kemahiran proses yang lain ialah seperti berkomunikasi, membuat

  inferens dan membentuk hipotesis. Kefahaman konsep asas serta penguasaan

  kemahiran proses diperolehi melalui interaksi dan penglibatan kanak-kanak

  dalam aktiviti-aktiviti seperti bermain dengan blok, air dan pasir serta bahan-

  34

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  35/47

  bahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti seperti bernyanyi, berlakon dan mendengar

  atau menonton cerita kanak-kanak.

  Keberkesanan perlaksanaan kurikulum ini banyak bergantung kepada

  pendidik yang berada di dalam kelas. Para pendidik diharapkan faham,

  menghayati serta mampu melaksnakan kurikulum seperti yang dihasratkan.

  Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan, kemahiran serta sikap

  yang bersesuaian dengan subjek yang diajar. Dapatan-dapatan kajian

  menunjukkan konsepsi, sikap serta kepercayaan guru tentang sains sering

  mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam proses pengajaran dalam sains

  awal kanak-kanak.

  Sikap ialah tindakbalas tingkah laku yang didorong oleh pemikiran

  (mentality) yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan seorang individu. Sikap

  dianggap salah satu elemen penting yang mempengaruhi pemikiran dan

  tindakan seseorang khususnya dalam pendidikan. Dapatan-dapatan kajian

  menunjukkan peranan guru adalah penting dalam usaha memupuk dan

  menanam sikap yang sesuai terhadap sains. Kajian turut menunjukkan sikap

  guru yang negatif atau neutral terhadap sains akan dapat dirasai dan menjadi

  ikutan murid-murid(Gabel & Rubba,1997). Selain sikap, kepercayaan serta nilai

  yang dihayati guru turut mempengaruhi corak

  Pengajaran dan meniggalkan kesan terhadap pembelajaran, kepuasan dan

  keseronokan serta perkembangan kanak-kanak. Kepercayaan berkait rapat

  dengan tingkah laku dari aspek fobia dan jangkaan-pencapaian kendiri. Bandura

  (1986) menyatakan pendapat dua jenis jangkaan sebagai daya kognitif utama

  35

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  36/47

  yang memandu tingkah-laku. Jenis jangkaan pertama dikenali sebagai jangkaan

  hasil kerja(outcome expetancy) dan berkait dengan hasil kerja. Umumnya,

  individu akan memperlihatkan tingkah laku dimana dia percaya hasil kerjanya

  akan dihargai. Sebalikya individu tersebut tidak menunjukkan tingkah laku yang

  sama jika hasil kerja tersebut dilihat tidak memberi keuntungan kepadanya.

  Jenis jangkaan kedua ialah efikasi-kendiri merujuk kepada kemampuan

  seseorang untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya. Efikasi-

  kendiri mempengaruhi pilihan tingkah laku yang perlu dibuat, usaha dan

  ketabahan jika berlaku rintangan terhadap pencapaian prestasi tingkah laku tadi.

  Efikasi-kendiri juga mempengaruhi kecekapan dalam mempamerkan tingkah

  laku tersebut. Menurut Bandura (1986), kita membina jangkaan-

  jangkaan( expectancy) secara umum tentang kemungkinan-kemungkinan

  berdasarkan pengalaman hidup dan kepercayaan secara khusus tentang

  keyakinan an keupayaan kita untuk menangani sesuatu tugasan tau keadaan.

  Menurut Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006) dalam Perisian pengajaran

  berbentukan komputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal

  haiwan, kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun merupakan golongan

  yang perlu dibentuk sebelum menjalani proses pengajaran dan pembelajaran

  (P&P) yang lebih tinggi. Disebabkan inilah pembangun memilih projek untuk

  membangunkan perisian bagi kanak-kanak pra-sekolah kerana pada peringkat

  ini, minda kanak-kanak semakin berkembang dan mudah bagi mereka untuk

  mempelajari sesuatu yang baru. Dengan ini, perkembangan kognitif pelajar

  dapat diperkukuhkan dari awal sebelum menjalani pendidikan di sekolah rendah.

  36

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  37/47

  Komponen Perkembangan Kognitif menjadi fokus utama dalam pendidikan awal

  kanak-kanak kerana keupayaan kognitif mempengaruhi semua aktiviti

  pembelajaran. Ia juga menekankan pemupukan sikap positif terhadap Sains.

  Tambahan pula sejak kebelakangan ini, matapelajaran Sains adalah begitu

  penting kerana pihak kerajaan Malaysia ingin mengorak langkah ke arah

  kemajuan sains dan teknologi untuk menapai status negara maju pada tahun

  2020.

  Menurut Lumpe & Staver (1995), pelajar hilang minat terhadap sesuatu

  pembelajaran adalah disebabkan oleh pelbagai faktor dan antaranya adalah

  bahan pembelajaran tidak menarik organisasi isi kandungan tidak sistematik,

  persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan

  pengajaran yang statik. Kesemua faktor-faktor ini menyumbang kepada keciciran

  pelajar dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

  Oleh itu, penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks,

  grafik, audio, video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan

  pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik minat pelajar. Seterusnya, proses

  pengajaran dan pembelajaran ( P&P) Sains di peringkat prasekolah memerlukan

  guru yang berperanan penting meransangkan pemikiran aktif dan kreatif kanak-

  kanak. Guru-guru perlu merangka persekitaran pembelajaran dan memahami

  tahap kebolehan kanak-kanak supaya sesuai dengan topik dan aktiviti sains. Dr .

  Bustam Kamri, Pensyarah Pendidikan Pra-Sekolah Institut Bahasa Melayu

  Malaysia berkata, guru boleh bermula dengan aktiviti sains harian iaitu

  perbezaan tentang kandungan apa yang telah dipelajari. Sains di peringkat pra-

  37

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  38/47

  sekolah katanya, adalah dunia sebenar dan pengalaman harian. Ini secara tidak

  langsung kanak-kanak dapat menghubungkaitkan sains yang dipelajari dengan

  pengalaman harian mereka.

  5.0 KAJIAN LEPAS BERKAITAN PEMBELAJARAN SAINS AWAL

  Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan

  paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam

  melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Secara

  umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan

  pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai.

  Dalam bentuknya yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan

  insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan

  kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak,

  pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang

  serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang

  mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan ilmu atau

  kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang

  pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai

  persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang.

  Dalam menjana pendidikan, pembelajaran awal adalah sangat penting

  untuk kanak-kanak. Selaras dengan itu, pembelajaran sains awal banyak

  dikaitkan dan dilihat melalui kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh banyak

  individu dan pihak didalam memperkasakan lagi bahawa pendidikan dan

  pembelajaran kanak-kanak diperingkat awal adalah sangat penting.

  38

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  39/47

  Antara kajian-kajian lepas yang banyak menyentuh tentang pembelajaran

  sains awal kanak-kanak ialah dapat dilihat melalui kajian Edward Chittenden dan

  Jacqueline Jones (1999) yang menyatakan Dialogue on Early Childhood

  Science, Mathematics, and Technology Education/First Experiences in Science,

  Mathematics and Technology yang menyebut; in active science programs,

  children make choices, voice opinions, and perform various investigations. In

  such settings, children might demonstrate their interests, understandings, and

  emerging skills through their conversations; their questions; their actions; and the

  work they produce, such as constructions, drawings, or writings(Bredekamp dan

  Rosegrant (1995) di dalam Edward Chittenden dan Jaqueline Jones (1999) ).

  Melalui keterangan tersebut dapat diperhatikan bahawa kanak-kanak akan

  membuat pelbagai spekulasi terhadap apa yang mereka dapat perhatikan seperti

  membuat andaian pilihan, dan akan memperkatakan pendapat mereka melalui

  perkara-perkara yang menarik dan baharu bagi mereka. Setelah itu, kanak-

  kanak akan mempraktikkan perkara tersebut dengan cara mereka yang

  tersendiri. Dalam pada itu, adalah sangat penting menjana pemikiran kanak-

  kanak dengan membuat komunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka

  berkomunikasi, memberi contoh perlakuan dan membawa mereka meneroka

  kepada sesuatu yang aneh iaitu sesuatu yang baharu bagi mereka.

  Dapat dilihat juga pelbagai kajian terhadap pembelajaran sains awal

  kanak-kanak melalui kajian yang dibuat oleh Mark K. M Quillan et. al. (2007)

  didalam A Guide to Early Childhood Program Development. Kajian ini turut

  39

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  40/47

  mengaitkan tentang teori John Dewey (1859-1952) yang memperkenalkan tiga

  peringkat aktiviti pembelajaran dalam perkembangan kanak-kanak, iaitu:

  - Memperkembangkan sensori keupayaan dan koordinasi fizikal

  - Menggunakan bahan yang mendorong dan membina sesuatu yang

  menarik, dan;

  - Menerokai idea baru.

  Melalui tiga peringkat aktiviti yang diperkenalkan tersebut, kanak-kanak harus

  dibentuk dengan keupayaan sensori (keupayaan pancaindera) dan fizikal agar

  dapat mempergiatkan diri didalam meneroka pelbagai ilmu baru dan dapat

  menjana pemikiran dengan lebih baik untuk mengaplikasikan apa yang mereka

  dapati dari pengamatan terhadap setiap bahan yang digunakan didalam sesi

  pembelajaran mereka diperingkat awal tersebut. His contributions can be

  witnessed in early childhood settings which focus on providing direct experience

  with materials and peers, and encouraging the pursuit of individual interests and

  questions. (Mark K. M Quillan et. al. 2007). Kanak-kanak adalah sangat aktif

  dan sangat sentiasa bersedia untuk menerokai dunia baru, maka melalui

  pelbagai pembelajaran ianya dapat membantu perkembangan sifat kendiri,

  pergaulan dan perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut.

  Kajian-kajian lain yang dapat diperhatikan didalam mengaitkan

  pembelajaran sains awal kanak-kanak ialah yang dibuat oleh Kathy Cabe

  Trundle (2009) dalam jurnalnya TeachingScience During the Early Childhood

  Years. Beliau turut menerangkan tentang kepentingan dan kesan pembelajaran

  sains diperingkat awal kanak-kanak. Menurut French (2004) di dalam Kathy

  40

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  41/47

  Cabe Trundle (2009) Young children are motivated to explore the world around

  them, and early science experiences can capitalize on this inclination.

  Sehubungan dengan itu, pembelajaran sains awal di peringkat kanak-kanak

  adalah satu pengalaman yang akan membentuk kanak-kanak tersebut kepada

  sesuatu bidang yang yang digemarinya. Kanak-kanak akan lebih cenderung

  untuk bergiat terus dalam sesuatu bidang yang akan memberi banyak faedah

  kepadanya didalam menganjak kedewasaan. Maka dengan itu, kecenderungan

  kanak-kanak dalam sesuatu bidang tidak sepatutnya dihalang dengan kehendak

  atau keinginan ibu bapanya sahaja, tetapi melihat kepada bidang yang diminati

  oleh kanak-kanak tersebut. Galakan dan dorongan harus diberikan agar tidak

  memberi sebarang bentuk tekanan yang membuatkan kanak-kanak hilang

  arahnya, yang membawa kepada kesan negatif seperti tekanan dan

  kemurungan. Supporting children as they develop scientific thinking during the

  early childhood years can lead children to easily transfer their thinking skills to

  other academic domains which may support their academic achievement and

  their sense of self-efficacyKuhn & Pearsall (2000); Kuhn & Schauble, & Garcia-

  Milla (1992), di dalam Kathy Cabe Trundle. 2009). Merujuk kepada kenyataan

  tersebut, memberi sokongan akan membantu meningkatkan pemikiran yang

  saintifik kanak-kanak dan seterusnya memberi kesan terhadap keupayaan

  akademik yang berkeupayaan tinggi di kalangan kanak-kanak itu sendiri. Kanak-

  kanak akan lebih berdaya saing dan mampu menghadapi dunia ini dengan lebih

  berdaya maju dengan pelbagai kelebihan. Young children need quality science

  experiences during their early childhood years. Science and Literacy provides a

  41

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  42/47

  systematic instructional framework, a standards-based curriculum, and high

  quality teacher resources. This program also effectively integrates text,

  illustrations, and diagrams into inquiry-based instruction (Kathy Cabe Trundle.

  2009)

  The basic architecture of the brain is constructed through an ongoing

  process that begins before birth and continues into adulthood(Jack P. Shonkoff

  et. al. 2007). Dapat diperhatikan juga kajian berkenaan dengan pembelajaran

  sains awal kanak-kanak melalui Jack P. Shonkoff et. al. (2007) melalui jurnal

  mereka yang bertajuk The Science of Early Childhood Development. Kajian ini

  mengutamakan pembelajaran sains awal kanak-kanak yang bermula dari awal

  (sebelum lahir) sehingga dewasa, menurut mereka pembelajaran ini adalah

  berterusan dan berhubung rapat dengan pembentukan perkembangan

  keupayaan minda kanak-kanak tersebut. Selain itu, kajian ini banyak

  memperkatakan tentang keupayaan kanak-kanak menerima sesuatu benda baru

  (pembelajaran) yang kadang-kadang membawa kepada tekanan yang serius, ini

  berikutan bebanan pelbagai pembelajaran yang sukar diikuti dan diterima oleh

  kanak-kanak. Menurut Jack P. Shonkoff et. al. (2007), Toxic stress in early

  childhood is associated with persistent effects on the nervous system and stress

  hormone systems that can damage developing brain architecture and lead to

  lifelong problems in learning, behavior, and both physical and mental health.

  Penekenan terhadap pembelajaran yang sukar diterima oleh kanak-kanak akan

  memberi impak yang tidak memberi keuntungan kepada kanak-kanak itu sendiri,

  ianya akan membawa kepada pelbagai kesan negatif semasa pembelajaran

  42

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  43/47

  tersebut. Stress in early childhood can be either growth-promoting or seriously

  damaging. (Jack P. Shonkoff et. al. 2007). Membentuk kanak-kanak adalah

  berdasarkan kecenderungannya dari usia awal, ini lebih efektif daripada

  membentuknya di usia dewasa, kerana diusia awal, kanak-kanak lebih terdedah

  dengan sensitive periods yang membawa mereka berfikir dengan lebih fokus

  dan kelibat mereka akan lebih cenderung dengan perkara-perkara yang mereka

  tertarik secara semula jadi. Merujuk kepada sensitive periods, ianya mula

  diperkatakan didalam Model Montessori (1870-1952) didalam kajiannya terhadap

  perkembangan awal kanak-kanak. Menurutnya sensitive periods merupakan

  satu tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu

  kemahiran. Dalam pada itu, setiap kemahiran yang dikuasai kanak-kanak itu

  merupakan kemahiran-kemahiran yang berdasarkan kecenderungannya dirinya

  sendiri.

  Kesimpulannya, terdapat pelbagai kajian lepas yang memperkatakan

  tentang pembelajaran sains awal kanak-kanak. Walaubagaimanapun, fokus

  mereka adalah terarah kepada membantu dan menerangkan keperluan kanak-

  kanak didalam menjalani tempoh awal mereka dengan lebih efektif dan mampu

  bergerak di tempoh dewasa mereka dengan lebih berkeyakinan dan mampu

  melihat hala tuju mereka. Kajian-kajian ini hakikatnya masih tidak lari dengan

  teori-teori dan model-model yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh awal dalam

  bidang perkembangan manusia dan kanak-kanak. Getting things right the first

  time is more efficient and ultimately more effective than trying to fix them later

  (Jack P. Shonkoff et. al. 2007).

  43

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  44/47

  7.0 KESIMPULAN

  Secara keseluruhannya, pengalaman sains awal membuka jalan dan

  menjadi asas pembinaan kemahiran dan kecekapan dalam sanis pada masa

  hadapan. Hal ini adalah penting bagi pendidik untuk menyediakan peluang

  dan persekitaran yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan

  meneroka alat fizikal mereka. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan bahan-

  bahan dan persekitaran yang dapat meransang naluri ingin tahu mereka.

  semakin banyak penerokaan yang dilakukan sama ada dengan mendengar,

  melihat, sentuhan, rasa dan bau, maka semakin meningkat minat dan

  keinginan mereka mencari penjelasan di samping memperkembangkan

  bahasa. Perkataan biasanya didahului dengan gambaran mental yang

  dibentuk melalui pengalaman kanak-kanak itu berinteraksi dengan bahan-

  44

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  45/47

  bahan disekeliling mereka yang mana aktiviti sains akan membantu kanak-

  kanak dalam aspek ini.

  Pendidik perlu memainkan Peranan yang penting dalam membantu kanak-

  kanak menguasai kemahiran saintifik serta konsep-konsep sains dengan

  menyediakan persekitaran dan peluang-peluang yang membolehkan kanak-

  kanak meneroka alam sekeliling, membuat ramalan melalui eksperimen

  ringkas apabila sesuai dan membuat rumusan. selain itu, pendidik perlu

  berinteraksi dengan kanak-kanak dan membimbing mereka membuat

  penemuan pengetahuan yang diinginkan melalui aktiviti penerokaan dan

  penyiasatan itu. Secara tidak lansung, Interaksi antara mereka akan

  membantu kanak-kanak tersebut membina kefahaman dan menguasai

  konsep-konsep.

  RUJUKAN dan BIBLIOGRAFI

  Aminah Ayob, Mastura Badrzis, Rohani Abdullah, Azizah Lebai Nordin &MahaniRazali. 2008. Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. Tanjong malim. Pusat Penyelidikan PerkembanganKanak-Kanak Negara .

  Abruscato, J. (2000). Teaching children science: A discovery approach (5th ed.).Boston: Allyn & Bacon. CURRICULUM 507 229

  Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitivetheory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

  Craik,F.I.M dan Lockhart,R.S. (1972), Level of processing : A framework formemory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11 :671-684.

  Damon, W., 1977. The Social World of Child. San Francisco : Jossey-Bass.

  45

 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  46/47

  Edward Chittenden, Jacqueline Jones (1999), Dialogue on Early ChildhoodScience, Mathematics, and Technology Education/First Experiences inScience, Mathematics and Technology. American Association for the

  Advancement of Science (AAAS). Diperolehi dari

  http://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx/Dialogue on EarlyChildhood Science.pdfpada 26 Februari 2010.

  Farrah Wahilda Bt Hj Khirluddin (2006). Perisian pengajaran berbentukankomputer(PBK) untuk pra sekolah di bawah tajuk mengenal haiwan,

  5&6.Universiti Teknologi Malaysia. Diperolehi daripadahttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD

  AAP010074D2006TTP.pdf

  Gabel, D.Rubba P. (1979).Attitude change of elementry teachers according tothe curriculum studied during workshop participation and their role as

  model science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 16,19-24.

  Harlan & Jelly (1989). Technology for children. Sydney: Prentice Hall Australia.FISHER CURRICULUM 372.358044 3. FISHER CURRICULUM also has1st ed. 607 88

  Harlan, J. D. & Rivkin, M. S. (1996). Science experiences for the early childhoodyears: An integrated approach (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: MerrillCurriculum 507 375

  Johnston, J. (1996). Early explorations in science. Buckingham, UK: OpenUniversity Press. CURRICULUM 507 437

  Jack P. Shonkoff et. al. (2007), The Science of Early Childhood Development.National Scientific Council on the Developing Child, Center on theDeveloping Child at Harvard University. Diperolehi darihttp://www.speaker.gov/pdf/Shonkoff.pdf. pada 26 Februari 2010.

  Jas Laile Suzana Jaafar. 1996. Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja. Ampang,Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Kathy Cabe Trundle (2009), Teaching Science During the Early Childhood Years.The Ohio State University. Diperolehi dariwww.ngsp.com/Portals/0/.../SCL22-0429A_AM_Trundle.pdf. pada 26Februari 2010.

  Lumpe, A.T. & Staver, J.R. 1995. Peer collaboration and concept development.Journal of Research in Science Teaching. 32(1) : 71-98.

  46

  http://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx/Dialogue%20on%20Early%20%09Childhood%20Science.pdfhttp://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx/Dialogue%20on%20Early%20%09Childhood%20Science.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD%09AAP010074D2006TTP.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD%09AAP010074D2006TTP.pdfhttp://www.speaker.gov/pdf/Shonkoffhttp://www.ngsp.com/Portals/0/.../SCL22-0429A_AM_Trundle.pdf.%20pada%2026http://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx/Dialogue%20on%20Early%20%09Childhood%20Science.pdfhttp://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx/Dialogue%20on%20Early%20%09Childhood%20Science.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD%09AAP010074D2006TTP.pdfhttp://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARRAHWAHILD%09AAP010074D2006TTP.pdfhttp://www.speaker.gov/pdf/Shonkoffhttp://www.ngsp.com/Portals/0/.../SCL22-0429A_AM_Trundle.pdf.%20pada%2026
 • 8/2/2019 Pendidikan Sains Awal Di Peringkat Kanak-kanak

  47/47

  Lockhart,R.S dan Craik,F.I.M (1990), Level of processing : A retrospectivecommentar on a framework for memory reseacrh. Canadian Journal ofPsychology, 44, 87-112.

  Mark K. M Quillan et. al. (2007), A Guide to Early Childhood ProgramDevelopment. State Board of Education. Diperolehi darihttp://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide.pdf. pada 26 Februari 2010.

  Nani Menon & Rohani Abdullah. 2003. Panduan Kognitif Kanak-KanakPrasekolah. Bentong, Pahang. PTS Publication & Distributor Sdn.Bhd.

  Rohani Abdullah. 2004. Bayi Cerdik. Bentong, Pahang. Publication & DistributorSdn.Bhd.

  Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali. 2008. Pendidikan Prasekolah. Shah Alam.Selangor Darul Ehsan.

  Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukur. 2008.Psikologi Pendidikan. Shah Alam, Selangor. Oxford fajar Sdn.Bhd.

  Vyogtsky (1984). Science for children (2nd ed.). Sydney: Prentice Hall Australia.FISHER CURRICULUM 372.3044 1

  Zurida bin Haji Ismail & Hasimah Mohd Yunus (2004). Sikap & keyakinan guru-

  guru prasekolah dalam pengajaran sains awal, 156 & 159.Universiti SainsMalaysia.

  http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide.%09pdf.%20pada%2026%20Februari%202010http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide.%09pdf.%20pada%2026%20Februari%202010http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide.%09pdf.%20pada%2026%20Februari%202010http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Early/early_childhood_guide.%09pdf.%20pada%2026%20Februari%202010