Click here to load reader

Pedagogisk bruk av ny teknologi

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedagogisk bruk av ny teknologi. noen tilbakeblikk IKT for lærere 17.11.09 Geir Haugsbakk. Historiske lærdommer. Setter dagens utfordringer i perspektiv Viser at ”ting tar tid” Eksempel: Helpdesk i middelalderen. Historiske lærdommer. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pedagogisk bruk av ny teknologi

 • Pedagogisk bruk av ny teknologi noen tilbakeblikk

  IKT for lrere 17.11.09Geir Haugsbakk

 • Historiske lrdommerSetter dagens utfordringer i perspektiv

  Viser at ting tar tid

  Eksempel: Helpdesk i middelalderen

 • Historiske lrdommer

  Bruk av ny teknologi undervisning er mye forskjellig avhengig av sammenhengenOppfatningene har endret segLrerens pedagogiske vurderinger er avgjrende

 • InnholdDidaktikk og teknologi historiskPedagogisk bruk av ny teknologi ulike faserLrerens posisjonBehov for en alternativ tilnrming

 • Didaktikk og teknologi - en lang historieUndervisningsteknologi p 1950- og 60-talletBildemedier i skolen fra 1920- og 30-talletTeknologi som del av hele skolehistorienTeknologi som system av praktisk kunnskap

 • Pedagogisk bruk av nye teknologi tre faser

  Undervisningsteknologi og undervisningsmaskinerPCer og interaktive lsningerInternett og Learning Management-systemer

 • UndervisningsteknologiTekniske hjelpemidler og systemtenkningStimulus-respons - drillIndustrialisering av undervisningPolitisk sttteSterk kritikk fra pedagoger

 • UndervisningsteknologiB.F. Skinner frontfigur fra 1950-talletBegrepet teaching machines knyttes ogs til hans navn

 • PCer og interaktive lsninger

  Gjennombrudd fra 1980-talletEleven som aktiv i konstruksjonen av egen kunnskapLringsperspektiver i sentrum Piaget og konstruktivisme som lringsteoretisk grunnlag

 • PCer og interaktive lsningerSeymour Papert en pionerPiaget-elevBarna skal styre teknologienUtviklet pne lringsmiljer

 • Internett og Learning Management-systemerMellommenneskelig kommunikasjon i sentrumFokus p lring som del av en sosial og kulturell sammenhengSamarbeidslringLMS ved de fleste skolerWeb 2.0 sosiale medier/verkty

 • Internett og Learning Managemen-systemerLringsteoretisk utgangspunkt i Lev VygotskyBetegnes ofte sosial-konstruktivisme

 • Koschmanns paradigmerCAI - Computer Assisted Instruction ITS - Intelligent Tutoring Systems Logo as latin CSCL - Computer Supported Collaborative Learning

 • Ludvigsens klasserom

  Det tradisjonelle klasserommet Det konstruktivistiske klasserommet Klasserommet som lringsfellesskap

 • Tradisjonelt klasserom Konstruktivistisk klasserom Klasserommet som lringsfellesskapTett relasjon til pensumTett relasjon til elevenes forkunnskaperTett relasjon til elevenes kulturelle bakgrunn og forkunnskaperFormidling av informasjonBearbeiding av forestillinger i forhold til en gitt representasjonBearbeiding av forestillinger i forhold til lokale konteksterAktivitetene tett relatert til lrebker og arbeidsbkerAktivitetene tett relatert til primre kilder og materiale som kan manipuleresAktivitetene tett relatert til materiale som konstrueres av elevene selv og materiale som kan manipuleresLrerstyrt undervisningAktivitetsorientert undervisningProblem- og aktivitetsorienterte lreprosesserBredde og fragmenteringDybde og integrasjon av tema og begreperDybde og integrasjon av tema og begreperIndividuelt arbeidIndividuelt arbeidSystematisk arbeid i grupperRett svarResonnering med begreperResonnering med begreper i ulike lringsfelleskapPrver med vekt p gjengivelseTester med vekt p adekvat forstelseProsjekt- fremleggelser portefljePC som ressurs: drill og velserSttte for individuell konstruksjon av kunnskapTilgang til informasjon som m omformes ved hjelp av refleksjon i lrings-fellesskapet

 • Faser kritiske blikk

  Bygger p forestillinger om stadig hyere niverTeknologifokusertLreren og undervisningsperspektivene blir stadig mer uklare

 • InteraktivitetThe point of these new instructional forms is to make the learner active, rather than allow them to be a passive recipient of knowledge. (Laurillard 1987, p. 12).

 • LMS et eksempel

 • Fokus p lringClassfronter fokuserer p lring fremforundervisning. Dette pner i strre grad forindividuell lring p kursdeltakerspremisser.

 • Analyserte dokumenterMnsterplanen for grunnskolen: M87 (KUD 1987)Lreplanverket for den 10-rige grunnskolen (KUF 1996) -Lreplanverket til kunnskapslftet (KD 2006)Stortingsmelding nr. 39 (1983-84): Datateknologi i skolen (KUD 1984)Stortingsmelding nr. 24 (1993-94): Om informasjonsteknologi i utdanningen (KUF 1994)Program for digital kompetanse 2004-2008 (UFD 2004a)

 • Undervisningshjelpemiddel - lringsverkty

 • Lremiddel en parallell utvikling

 • HovedtrekkFra undervisningshjelpemiddel til verkty for lring.Undervisningshjelpemiddel - del av lrerens repertoar, lrerstyring, nyanserte vurderinger av teknologien og p undervisningssystemets premisser.Verkty- elevers lringsaktiviteter, elevstyring. Lrernes rolle uklar, hyt generaliseringsniv.Lringsbegrepet forestillinger om et nytt samfunn.Teknologiperspektivene tradisjonelle forestillinger.Lringsverkty som retorisk kobling.

 • Fra undervisning til lring

  Diagram1

  1188

  55534

  369152

  35154

  2798

  Undervisning

  Lring

  Ark1

  Alle dokumenter - lring og teknologi

  M87L97LK06S83S93H04

  Undervisning369352734113820

  Lring152154983641220

  Opplring1306563674014223

  Utdanning273213277345198

  Verkty333324

  Redskap6101

  Hjelpemiddel71311

  Lringsressurs

  N39M74S83M87S93L97H04LK06

  Undervisning118555341369138352027

  Lring834361524115422098

  Opplring65924013014265623367

  Utdanning236772734532198132

  S83S93H04S83S93H04

  Undervisning34113820Verkty333324

  Lring3641220Redskap6101

  Opplring4014223Hjelpemiddel71311

  Utdanning77345198Lringsress.0054

  Alle forekomster (L97 inkl. 7 reiskap, LK06: 12)

  M87L97LK06M87L97LK06

  Undervisning3693527Verkty161270

  Lring15215498Redskap656527

  Opplring130656367Hjelpemiddel505739

  Utdanning2732132Lringsress400

  Forekomster knyttet til bruk av ny teknologi/datateknologi utdanningssystemet (ikke massemedier, video m.m.) - basert p analyse

  M87L97LK06N39M74M87L97LK06

  Verkty0260Undervisning1185553693527

  Redskap284Lring83415215498

  Hjelpemiddel212818Opplring6592130656367

  Lringsress000Utdanning2362732132

  M87L97LK06S83S93H04

  Undervisning369352734113820

  Lring152154983641220

  Opplring1306563674014223

  Utdanning273213277345198

  Verkty0260333324

  Redskap2846101

  Hjelpemiddel21281871311

  Lringsressurs0000054

  S83M87S93L97H04LK06

  Undervisning341369138352027

  Lring361524115422098

  Opplring4013014265623367

  Utdanning772734532198132

  S83M87S93L97H04LK06

  Verkty3303322460

  Redskap6210814

  Hjelpemiddel71213128118

  Lringsressurs0000540

  S83M87S93L97H04LK06

  Undervisning341369138352027

  Lring361524115422098

  S83M87S93L97H04LK06

  Verkty3303322460

  Redskap6210814

  Hjelpemiddel71213128118

  Nominalisering - "bruke" = "bruk av edb, datateknologi, datamaskin, IT, informasjonsteknologi, IKT, dig

  S83S93H04M87L97LK06N39M74

  "bruk av."6611229447

  "bruke .."0421542

  "bruke " allment1425416625713498124

  "bruk av" allment118167501661277729176

  ogs "bruken av"

  undervise+blank31000018

  undervisning430231245055733204833

  lre+blank52812293044597223

  lring3035166126138565927

  S83S93H04M87L97LK06N39M74

  "bruk av" allment118167501661277798124

  "bruke " allment1425416625713429176

  S83S93H04M87L97LK06N39M74

  undervise+blank31000018

  undervisning430231245055733204833

  S83S93H04M87L97LK06N39M74

  lre+blank52812293044597223

  lring3035166126138565927

  Aktrene - elever og lrere

  Skt p hele ord i NUDIST - alle byningsformer, inkl. genitivsformer, unntatt lrer som kan forveksles med verbet

  elev + seleven + selever + selevene + s

  S8323+117+674+052+3

  S9310+05+190+426+8

  H041+00+016+41+1

  N3932+245+594+2462+49

  M74110+3979+75380+81530+355

  M8734+812+3211+11221+266

  L9719+520+476+1653+107

  LK0610+1243+752+1126+44ubestemtbestemt

  Samletentallflertalltotaltentallflertall

  elev + seleven + selever + selevene + s

  S83242374551762474982355

  S9310694341441094104634

  H0410202231202102

  N39345096511691349613050511

  M74149154388188525761493885371541885

  M8742152121487175642212254151487

  L97242477760885247710124760

  LK061125053170484115364250170

  Mer samlet

  elev

  S83176

  S93144

  H0423

  N39691

  M742576

  M871756

  L97885

  LK06484

  elev

  S83176

  S93144

  H0423

  elev

  N39691

  M742576

  M871756

  L97885

  LK06484

  lreren + slrere + slrerne + s

  S839+3101+236+5

  S930+276+119+11

  H040+025+51+2

  N39147+1515+020+1

  M74283+2793+032+4

  M8784+751+052+9

  L978+115+01+5

  LK064+111+29+6

  SamletUbestemtBestemt

  lreren + slrere + slrerne + sFlertallEntallFlertall

  S831110341155103114152

  S93277301097723032

  H0403033330033

  N3916215211981516221183

  M7431093364399331036346

  M87915161203519161152

  L97915630159615

  LK0651315331351520

  Mer samletlrer

  S83155

  S93109

  H0433

  N39198

  M74439

  M87203

  L9730

  LK0633

  lrer

  S83155

  S93109

  H0433

  lrer

  N39198

  M74439

  M87203

  L9730

  LK0633

  Elev - fordeling p bestemt og ubestemt form

  UbestemtBestemt

  S839878

  S9310440

  H04212

  N39130561

  M745372039

  M872541502

  L97101784

  LK0664420

  UbestemtBestemt

  S8310352

  S937732

  H04303

  N3915183

  M7493346

  M8751152

  L971515

  LK061320

  Forekomster av "elev" i faktisk a

Search related