Click here to load reader

Pedagogisk analyse

 • View
  102

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedagogisk analyse. Prinsipper for pedagogisk analyse. De ansatte tar utgangspunkt i utfordringer i hverdagen og i egen pedagogisk praksis. De ansatte bruker analysemodellen gjennom samarbeid i lærergrupper. De ansatte skal selv velge strategier og tiltak og gjennomføre dette i praksis. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pedagogisk analyse

 • Pedagogisk analyse

  www.sepu.no

 • Prinsipper for pedagogisk analyseDe ansatte tar utgangspunkt i utfordringer i hverdagen og i egen pedagogisk praksis.De ansatte bruker analysemodellen gjennom samarbeid i lrergrupper. De ansatte skal selv velge strategier og tiltak og gjennomfre dette i praksis.Det eksisterer ikke felles metoder eller tiltak som alle skal anvende. www.sepu.no

  www.sepu.no

 • AnalysemodellenBeskrive utfordring

  Formulering av mlsetting Innhenting av informasjon Analyse av opprettholdende faktorer -------------------------------------------------------- Utvikling av strategier og tiltak Gjennomfring av valgte tiltak Evaluering www.sepu.no

  www.sepu.no

 • ProblemformuleringDet er de som str i den pedagogiske praksis, som skal definere og formulere hva problemene eller utfordringene bestr i. Det m i noen grad vre ukjent hvorfor det har oppsttt avvik mellom nvrende og nsket situasjon. Problemformuleringen m ikke lses til en forklaring.Utfordringene eller problemene m formuleres s tydelig og konkret at de seinere kan arbeides med.Det er viktig reflektere over hvordan valg av sprk / ord preger vr forstelse av en utfordring.

  www.sepu.no

  www.sepu.no

 • MlformuleringTilknyttet arbeidet med problemformulering er det hensiktsmessig utarbeide enkelte ml for arbeidetMlene skal utformes s konkret at det er mulig vurdere om de er ndd.Det er viktig at det er realisme i mlformuleringene.Mlformuleringen skal kunne evalueres.

  www.sepu.no

  www.sepu.no

 • InformasjonsinnhentingSamtale i lrerteam Samtale med eleverForeldresamtale i grupper og enkeltvisObservasjonBruk av videoSprreskjema til foreldre og elever

  www.sepu.no

  www.sepu.no

 • Opprettholdende faktorerEn opprettholdende faktor er en faktor som med stor sannsynlighet har en sammenheng med utfordringer i pedagogisk praksis.

  Sprsmlet er: Hva henger det sammen med?www.sepu.no

  www.sepu.no

 • Sammenhengssirkelwww.sepu.no

  www.sepu.no

 • Ulike perspektiver p elevenes handlinger og lring i skolenKontekstuelt perspektiv med fokus p lringsmiljet og den pedagogiske praksis/undervisningenAktrperspektiv med fokus p elevens virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier. Eleven som aktr i eget livIndividperspektiv med fokus p barn og unge sine forutsetninger, hjemmeforhold, skader og vansker (patologi)

  Systemteori inkluderer alle disse tre perspektivene

  Anvendelse av perspektivene handler i stor grad om f voksne til reflektere over egne valg og kunne se barn og unge som aktrer i skole og dagtilbud.

  www.sepu.no

  www.sepu.no

 • AktrperspektivetBarn og unge er handlende og villende individer som nsker skape mening i sin tilvrelse.Alle barn og unge danner seg subjektive virkelighets-oppfatninger og meninger p bakgrunn av det som eksisterer og foregr i skolen.Disse virkelighetsoppfatningene danner ofte grunnlaget for de handlinger barn og unge velger.Intensjonale handlinger blir valgt for realisere noe i framtid. Handlingen skjer fordi den skulle skje.www.sepu.no

  www.sepu.no

 • Opprettholdende faktorer kan handle om:www.sepu.no

  www.sepu.no

 • Valg av strategier og tiltakPedagogiske strategier, tiltak og metoder skal bidra til redusere eller fjerne betydningen av de opprettholdene faktoreneDet br arbeides med tiltak mot flere opprettholdende faktorer samtidigLrerne skal vre sikre p at de kan gjennomfre tiltakene systematisk og over tidTiltakene som velges skal s langt som mulig vre bygd p forskningsbasert kunnskapwww.sepu.no

  www.sepu.no

 • Ulike kunnskapstyperErfaringsbasert kunnskapDen erfaringsbaserte kunnskapen vil i hovedsak vre subjektiv ved at det er den enkelte lreres/ansattes private erfaringer og oppfatninger som ligger til grunn. Brukerbasert kunnskapBrukerbasert kunnskap er kunnskap som er knyttet til de erfaringer foreldre og barn og unge har fra de pedagogiske institusjonene. Forskningsbasert kunnskapDette er generalisert kunnskap som er utviklet gjennom forskningsbaserte utviklingsprosjekt og evalueringer.

  www.sepu.no

  www.sepu.no

 • GjennomfringSosial systemer som klasser og grupper viser ofte motstand mot utvikling og endring.Endringsprosesser kommer lettes i gang nr de som er i systemet erkjenner at endring er ndvendig. Det vil si bde elever og lrere.Skoler, klasser og barnegrupper i dagtilbud endres lettest ved at aktrene selv driver endringsarbeidet. De som str utenfor kan i liten grad endre et sosialt system.Det er avgjrende at lrerne/ansatte i dagtilbud viser strst mulig grad av tiltaksintegritet, dvs at de systematisk gjennomfrer det som er bestemt.www.sepu.no

  www.sepu.no

 • EvalueringI evalueringen er det vesentlig ha fokus p bde gjennomfring og resultater.Ofte ser vi at tiltakene ikke er gjennomfrt slik det var planlagt. Det vil da vre ndvendig fjerne betydningen av de hindringsfaktorene som gir liten gjennomfring eller lav grad av tiltaksintegritet.Tiltak som er systematisk gjennomfrt br har noen resultater innen tre til fire uker.Hvis tiltakene er gjennomfrt og det ikke oppns tilfredsstillende resultater er det ndvendig med revidering.www.sepu.no

  www.sepu.no

 • SePU, Lars Arild Myhr

  SePU, Lars Arild Myhr

  *****

Search related