Click here to load reader

faglig pedagogisk dag 3.1.2007

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of faglig pedagogisk dag 3.1.2007

 • Matematikk R,S og X

  Nye lreplaner for programfag i matematikk ivideregende skole

  http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep

  Foredrag p faglig pedagogisk dag 3. Jan. 2007

  Kristian Ranestad

  Matematisk Institutt, UiO

 • Disposisjon

  Introduksjon

  Bakgrunn og struktur

  Noen prinsipielle synspunkt pemnevalg

  Eksamen

  Eksempler

 • Introduksjon

  Jeg har deltatt utarbeidelse av lreplanersom leder av lreplangruppa oppnevntav utdanningsdirektoratet.

  Mine synspunkter her er mine egne ogreflekterer ikke ndvendigvis lreplan-gruppas syn.

 • Bakgrunn

  Departementet legger fringene p struktur:

  - Programfagene i matematikk ligger alle iprogramomrdet for realfag

  - Matematikk for realfag (R1+R2) bygger pfellesfaget vg1T

  - Matematikk for samfunnsfag (S1+S2) byggerp fellesfaget vg1P

  - Matematikk X er laget for elever som tar R

 • struktur

 • Regelendring (19.12.2006)

  Reglene for matematikk som fellesfag ogprogramfag er endret under pkt. 3.3.1.1 og3.3.2.1 i rundskriv F-012-06. Det er mulig velge et ordinrt 140 timers programfag fraprogramomrdet for realfag eller egetprogramomrde som alternativ til de spesielle84 timers programfagene i realfag, nr en tarprogramfag i matematikk p Vg2.

 • Lreplanenes struktur

  Forml

  Hovedomrder

  Grunnleggende ferdigheter

  Kompetanseml

  NB: Ndvendige delml hrer med selv om de ikke streksplisitt som kompetanseml

 • Eksempel p kompetanseml i R2

  Ml for opplringen er at eleven skal kunne:

  forenkle og lse linere og kvadratiskelikninger i trigonometriske uttrykk ved brukesammenhenger mellom de trigonometriskefunksjonene

 • Emnevalg

  R: Geometri, funksjoner, algebra,kombinatorikk og sannsynlighet,differensiallikninger

  S: Algebra, funksjoner, liner optimering,sannsynlighet og statistikk

  X: Tallteori, komplekse tall, sannsynlighet ogstatistikk

  Bevis, modellering og historie integrert ikompetansemlene

 • Begrunnelser for emnevalg

  Frre emner enn fr gir mer tid

  De valgte emnene skal elevene hasjanse til kunne ikke bare kjenne til

  Markert forskjell i emner p R og S

 • flere grunner/valg

  i S: modellering og funksjonsdrfting istedet for integrasjon

  i R: geometri med og uten koordinaterfor ve formell argumentasjon ogbevis

  i X: Uavhengige emner som gir rom forvariasjon etter lokal kompetanse

 • Todelt eksamen

  Frste del uten hjelpemidler(kalkulator/egen regelbok)

  Andre del med alleikkekommuniserende hjelpemidler

  Eksempelsett for R1 og S1 skal leggesut vren 07

 • Begrunnelse for todeling

  Strre vekt p kunne enn kjenne til

  ke tallforstelse og trene algebra

  Kombinerer et nske om back tobasics med en penhet for bruk avdagens teknologi

 • Eksempel p kompetansemlog bevis fra R1

  Kompetanseml -GeometriMl for opplringen er at eleven skal

  kunneutlede og bruke skjringssetningene for

  hydene, halveringslinjene,midtnormalene og medianene i entrekant

 • Bevis i geometri:

  1.Vis at to sider i en trekant er like lange hvis ogbare hvis to vinkler er like store.

  2. Vis at henholdsvis medianene, hydene og(vinkel)halveringslinjene i en trekant skjrerhverandre i et og samme punkt

 • 1. Vis at to sider i en trekant er like lange hvisog bare hvis to vinkler er like store.

  Hva kan vi forutsette, hvordan kan beviset formuleres?

  -kongruenssetningene

  -figur

  -logiske symboler/setninger

 • 2. Vis at henholdsvis medianene, hydene ogvinkelhalveringslinjene i en trekant skjrer

  hverandre i et og samme punkt

  Hva kan vi forutsette/bruke?

  Cevas setning og formlikhetssetningene

  Uavhengige bevis med og/eller uten koordinater

 • Cevas setningLa D,E,F vre punkter p sidekantene henholdsvis BC, AC og AB i trekanten

  ABC. Da gr linjene AD, BE og CF gjennom samme punkt hvis og bare hvis

  AF/FB BD/DC CE/EA=1

  A B

  C

  DE

  F

  P

 • Bevis av Cevas setning

  Bruker formlikhetssetningen

  og algebra

  Sewww.cut-the-knot.org/Generalization/ceva.shtml

 • Medianene

  Dersom CF, AD og BE er medianer, s er

  AF=FB, BD=DC, CE=EA.Men da er

  AF/FB BD/DC CE/EA = 1

  som av Cevas setning viser at medianene skjrerhverandre i et felles punkt.

 • Hydene

  Dersom CF, AD og BE er hyder, s er de rettvinklede trekantene

  ABD og CBF, BCE og ACD, CAF og BAEparvise formlike.Men da er

  BD/BF =AB/BC, CE/DC=BC/AC, AF/EA =AC/AB.S,

  AF/FB BD/DC CE/EA =BD/BF CE/DC AF/EA =AB/BC BC/AC AC/AB = 1

  som av Cevas setning viser at hydene skjrer hverandre i etfelles punkt.

 • Vinkelhalveringslinjene

  Dersom CF, AD og BE halverer vinklene C, A og B, s er

  AF/FB = AC/BC, BD/DC = AB/AC, CE/EA = BC/AB.S

  AF/FB BD/DC CE/EA = AB/BC BC/AC AC/AB = 1,

  som av Cevas setning viser at vinkelhalveringslinjene skjrerhverandre i et felles punkt.

 • Takk for meg

 • Kompetanseml -Geometri i R1

  Ml for opplringen er at eleven skal kunnebruke linjer og sirkler som geometriske steder sammen med formlikhet og

  setningen om periferivinkler i geometriske resonnementer og beregningerutfre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i

  planet, med og uten bruk av dynamisk programvareutlede og bruke skjringssetningene for hydene, halveringslinjene,

  midtnormalene og medianene i en trekantgjre rede for forskjellige bevis for Pytagoras setning, bde matematisk og

  kulturhistoriskregne med vektorer i planet, bde geometrisk som piler og analytisk p

  koordinatformberegne og analysere lengder og vinkler til avgjre parallellitet og ortogonalitet

  ved kombinere regneregler for vektorer